De on thi hoc ki de 1

2 217 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 16:01

GV: Hoàng Văn Phiên Chuyên luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán Đề ôn thi học kì môn Toán lớp 11 Ngày 20-04-2017 Thời gian làm bài: 60 phút Phần Các câu từ đến 50 cần ghi kết không cần trình bày phép tính (Mỗi ý 0,2 điểm) 2n  Câu Kết giới hạn lim n 2n  3n  Câu Kết giới hạn lim n 1 2.3n  4.2n Câu Kết giới hạn lim n  2.2n Câu Kết giới hạn lim 3n  2n    Câu Kết giới hạn lim  2.3  5.2  1 Câu Kết giới hạn lim  2n  3.2  1 n n n Câu Kết giới hạn lim     n      2n     1  Câu Kết giới hạn lim       1.2 2.3 3.4 n n 1    2n  Câu Kết giới hạn lim  2n 2.3n  3.4n  Câu 10 Kết giới hạn lim 5.2n  3.3n  x  3x   Câu 11 Kết giới hạn lim   x 2  x 1   x2   Câu 12 Kết giới hạn lim   x 2 3x  x  52   |x 2| Câu 13 Kết giới hạn lim x 2  x 3x Câu 14 Kết giới hạn lim  x    x   Câu 15 Kết giới hạn lim 3x 2 x2  Câu 16 Kết giới hạn lim 3x 2 x2  Câu 17 Kết giới hạn lim 3x  5x x2  x 1 x 1 x 1 Câu 18 Kết giới hạn lim x 1 3x   x2   Địa chỉ: Số 20, Tổ 2A, Phường Hoàng Văn Thụ, TPTN Gmail: ppk43a@gmail.com Trang GV: Hoàng Văn Phiên Chuyên luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán Câu 19 Kết giới hạn lim x 1 3x 2  15  x Câu 20 Kết giới hạn lim x 7 2  15  x sin 2x lim x 0 x sin2 2x lim x  sin 3x sin x  lim x 1 x  3x   cos 9x lim x 0 5x f x  2x  3x  x 1 Câu 21 Kết giới hạn Câu 22 Kết giới hạn Câu 23 Kết giới hạn Câu 24 Kết giới hạn     Câu 26 Đạo hàm hàm số f  x     3x  Câu 25 Đạo hàm hàm số x2  x  Câu 27 Đạo hàm hàm số f x  x   Câu 28 Đạo hàm hàm số f  x   2x Câu 29 Đạo hàm hàm số f  x   x   x  x 2 x 1 Phần Trình bày tự luận câu sau Câu (2 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f x  x  x    Câu 30 Đạo hàm hàm số f x    a) Tiếp tuyến giao điểm đồ thị với trục tung b) Tiếp tuyến giao điểm đồ thị với trục hoành c) Tiếp tuyến có hệ số góc k   d) Tiếp tuyến qua điểm A 1; 4  Câu (2 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB  2a, BC  a 5, SA  2a Góc SB mặt (ABC) 600 Tính d A, SBC  ?   Địa chỉ: Số 20, Tổ 2A, Phường Hoàng Văn Thụ, TPTN  Gmail: ppk43a@gmail.com Trang ... Chuyên luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán Câu 19 Kết giới hạn lim x 1 3x 2  15  x Câu 20 Kết giới hạn lim x 7 2  15  x sin 2x lim x 0 x sin2 2x lim x  sin 3x sin x  lim x 1 x  3x ... 0 x sin2 2x lim x  sin 3x sin x  lim x 1 x  3x   cos 9x lim x 0 5x f x  2x  3x  x 1 Câu 21 Kết giới hạn Câu 22 Kết giới hạn Câu 23 Kết giới hạn Câu 24 Kết giới hạn     Câu 26 Đạo... x  x   Câu 28 Đạo hàm hàm số f  x   2x Câu 29 Đạo hàm hàm số f  x   x   x  x 2 x 1 Phần Trình bày tự luận câu sau Câu (2 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f x
- Xem thêm -

Xem thêm: De on thi hoc ki de 1 , De on thi hoc ki de 1 , De on thi hoc ki de 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay