De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 1 co dap an

2 206 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:45

Xuctu.com KIỂM TRA HỌC KÌ 2- ĐỀ SỐ Nguyễn Quốc Tuấn Toán 10-thời gian làm bài 90phút I.Trắc nghiệm (5đ)  Câu Phương trình tổng quát đường thẳng d qua A(1;-2) có véc tơ pháp tuyến n(2; 4) là: A x  2y  = B x  2y  = C x  2y  = D 2x  4y = Câu Cho phương trình tổng quát đường thẳng d là: x  3y  = Điểm M sau thuộc đường thẳng d cho A M(1; ) B M(1;1) D M(  1;  ) C M(  1;1) Câu Cho đường thẳng d có phương trình x  y   điểm A  m;1 Với giá trị m điểm A thuộc đường thẳng d? A m  B m  1 C m  D m  2 Câu Cho đường thẳng d: 2x  3y  = điểm O(0;0) Khi phương trình đường thẳng d’ đối xứng với d qua O có phương trình là: A 3x  2y  = B 2x  3y = C 3x  2y = D 2x  3y  = Câu Một đường tròn có chu vi 10 cm , độ dài cung có số đo góc A 52 cm B 5 cm C 5 cm  là: D 60 cm Câu Một đường tròn có bán kính 5m, cung tròn dài 10 cm tương ứng với số đo góc là:   C 20 Câu 7: Cặp bất phương trình sau tương đương A 2 A 2x   2x   B 1  x2 x2 D B 2x   2x    50 1  x2 x2 C x   x  x  3  D x    x    Câu 8: Cặp bất phương trình sau tương đương A x   x  x    B x   x  x    C x   x  x    D x   x  x     7   3  Câu Biểu thức 2cos x  3cos    x   sin   x   tan   x  bằng:     A cotx B  cotx C 2cosx  cotx D 2cos x  tanx    3    Câu 10.Biểu thức 2sin   x   sin  5  x   sin   x   cos   x  bằng: 2       A 4sinx  cosx B 3cos x C cos x  sinx D cos x  3x   x  Câu 11: Tập nghiệm hệ bất phương trình  là:  6x   2x     A S   ;  10   5  B S   ;  2    C S   ;    10  5  D S   ;   2  Câu 12 Cho tam giác ABC có A(3;1), B(5;5), C(1;1) Đường tròn ngoại tiếp ABC có phương trình là: A (x  2)  (y  4)  100 B (x  2)  (y  4)  10 C (x  2)  (y  4)  50 D (x  2)  (y  4)  25 Câu 13: Cho bất phương trình m x  2m  x  Với giá trị m bất phương trình có nghiệm A m  1 B 1< m  C m  Câu 14: Với giá trị m biểu thức f(x)  3x  6x  m  dương m  D   m  1 A m  5 B m 33 12 C m   33 12 D m  5 Câu 15: Cho tam thức bậc hai f(x)  x  4x  Với tất giá trị x f(x)  A x   B x  1;3 C x   ;1   3;   D x   3;   Câu 16 Elip (E) có độ dài trục lớn 12, độ dài trục bé 8, có phương trình tắc là: A x y2  1 36 16 B x y2  1 36 16 C x y2  1 16 36 D x y2  1 12 Câu 17 Cho elip (E) có tiêu điểm F1 (3;0), F2 (3;0) qua A(5; 0) Điểm M(x;y) thuộc (E) có bán kính qua tiêu bao nhiêu? 3 A MF1   x , MF2   x 5 B MF1   4 x , MF2   x 5 C MF1   5x , MF2  3  5x D MF1   4x , MF2   4x Câu 18 Hypebol qua hai điểm P(6; 1), Q( 8; 2) có phương trình tắc là: A x y2  1 32 B x y2  1 64 C x y2  1 16 D x y2   1 32 Câu 19 Lập phương trình tắc Hypebol (H) biết tiêu điểm (5;0), đỉnh (-4;0) ? A x y2  1 Câu 20.Biểu thức B x y2  1 25 C x y2  1 20 D x y2  1 16  cos x  cos 2x  cos 3x bằng: 2cos x  cos x  A tan x B cos x C 2cos x D.Kết khác II.Tự luận (5đ) Câu 21(1đ): Lập phương trình tắc Elip biết : a)(E) có độ dài trục bé tâm sai e  b)Tiêu cự tâm sai Câu 22(1,5đ):Giải bất phương trình sau: a) x  5x   x  c)  x  1 x    x  5x   b)  x  6x    2x Câu 23(2đ) Giả sử biểu thức cho có nghĩa Chứng minh rằng: 1) cos a  tan a   sin a cos a 2) 3) sin 4x  sin 5x  sin 6x  tan 5x cos 4x  cos5x  cos 6x 4) sin x  cos x   3sin x.cos x sin a  cosa    cos a sina sin a Câu 24(0,5đ) Cho đường tròn (C):  x  1   y    29 điểm M(6;2) Viết phương trình đường thẳng d qua M cắt đường tròn A, B cho AB  CHUẨN BỊ CHO TOÁN 11 BẰNG BỘ SÁCH MỚI NHẤT 2017- ĐẶT TRƯỚC ĐỂ SỞ HỮU NHANH HƠN Phát hành 01-7-2007-Bộ phận bán hàng: 0918.972.605 Xem thêm: http://xuctu.com/sach/ Hổ trợ giải đáp: sach.toan.online@gmail.com – Đặt trước tại: https://goo.gl/FajWu1 ... y2  1 64 C x y2  1 16 D x y2   1 32 Câu 19 Lập phương trình tắc Hypebol (H) biết tiêu điểm (5;0), đỉnh (-4;0) ? A x y2  1 Câu 20 .Biểu thức B x y2  1 25 C x y2  1 20 D x y2  1 16... độ dài trục lớn 12 , độ dài trục bé 8, có phương trình tắc là: A x y2  1 36 16 B x y2  1 36 16 C x y2  1 16 36 D x y2  1 12 Câu 17 Cho elip (E) có tiêu điểm F1 (3;0), F2 (3;0) qua A(5;... MF1   x , MF2   x 5 B MF1   4 x , MF2   x 5 C MF1   5x , MF2  3  5x D MF1   4x , MF2   4x Câu 18 Hypebol qua hai điểm P(6; 1) , Q( 8; 2) có phương trình tắc là: A x y2  1 32
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 1 co dap an , De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 1 co dap an , De kiem tra hoc ki 2 toan 10 tu luan va trac nghiem so 1 co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay