SOAN DE ON THI THPT QG 2017 THPT phú tân

11 154 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:38

Trường THCS -THPT PHÚ TÂN ĐỀ THI THỬ TNQG 2016-2017 y= x−3 2x + Câu 1: Đường tiệm cận ngang hàm số 1 1 x= x=− y=− y= 2 2 A B C D x+2 y= x −1 Câu2: Cho hàm số Chọn câu trả lời (−∞;1);(1; +∞) A Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;1) ∪ (1; +∞) B Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;1);(1; +∞) C Hàm số đồng biến khoảng (−∞;1) ∪ (1; +∞) D Hàm số đồng biến khoảng 1  1 y = − x − x + 2x −  ;2 Câu 3: Giá trị lớn hàm số đoạn 1 13 − 6 A B C D y = − x3 − x + Câu 4: Số điểm cực trị hàm số A B C D 1− x y= 1+ x Câu 5: Số đường tiệm cận hàm số A B C D y = x3 − x3 + 3x − Câu 6: Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số đường đường thẳng A song song với đường thẳng x= B song song với trục hoành C có hệ số góc dương D có hệ số góc -1 y = x − (5 − m ) x + − m Câu 7: Với giá trị m hàm số 5 m> m= 2 A B có cực trị m≤ C y = x3 − Câu 8: Với giá trị m hàm số 11 11 m< m≤ 24 24 A B m≥ D x + (1 − 2m) x + 5m − C 11 m> 24 có cực trị 11 m≥ 24 D 1 y = − x + x + (2m − 5) x + Câu 9: Với giá trị m hàm số m2 a C D a Câu 11: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ Cạnh AA’ a ; đáy hình thoi ; biết tam giác ABC cạnh a Tính thể tích khối lăng trụ a3 A a3 B a 3 C 3 a3 D SA ⊥ ( ABC ) SA = a Câu 12: Cho hình chóp , có , , tam giác ABC tam giác cạnh a Tính a thể tích V khối chóp S.ABC theo S ABC a3 12 V= A V= B a3 V= C a3 6 V= D a3 Câu 13: Cho khối chóp tam giác S.ABC tích V Gọi S’ điểm cho S trung điểm đoạn S’A B’;C’ theo thứ tự trung điểm AB;AC.Tính thể tích khối chóp S’.AB’C’ theo V A V B V C V V D Câu 14: Tính thể tích tứ diện ABCD ; biết AB=CD= A 30 12 B 29 12 C ; AC=BD= 31 12 ;AD=BC=2 D 3 12 Câu 15: Cho hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh 2a; góc đỉnh hình nón 600 Tính thể tích V khối nón cho V= A π a3 B V = π a3 V= C π a3 3 D V = π a3 Câu 16: Trong không gian ; cho hai điểm A,B phân biệt điểm M điểm thay đổi cho diện tích tam giác MAB không đổi Hỏi điểm M thuộc mặt mặt sau ? A Mặt phẳng B.Mặt nón C.Mặt cầu D.Mặt trụ Câu 17: Cho mặt cầu (S) có tâm I ; bán kính R = mặt phẳng (P) cắt (S) theo đường tròn (C) có bán kính r = Chọn khẳng định sai A Tâm ( C) hình chiếu vuông góc I (P) B Khoảng cách từ I đến (P) C (C ) đường tròn lớn mặt cầu ( S) D Tâm ( C) nằm bên mặt cầu ( S) Câu 18: Trong mặt phẳng, cho hình lục giác ABCDEF cạnh 2.Tính thể tích hình tròn xoay có quay cạnh hình lục giác quanh đường thẳng qua hai đỉnh đối diện A 8π 6π B Câu 20: Cho phương tŕnh Nếu đặt A D tính theo a b : ab a+b B 2π log Khi a+b t = 2x C = a; log = b Câu 19: Cho log A π C a + b D a + b2 x − 3.2 x + = với t > th́ì phương trình tương đương với phương trình nào: t + 3t − = B t − 3t + = C t + 3t + = D t − 3t − = log ( 3x − ) < Câu 21: Nghiệm bất phương trình log < x < A B là: x >1 C < x log a A Bất phương trình tương đương với x ∈ [ 0; ) ∪ ( 3;7 ] [ 0;1) ∪ ( 2;3] D Khẳng định sau ? B Với < a 0 B 0 m= 2 A B LG: ycbt có cực trị C m≤ m≥ D 5 ⇔ ab ≥ ⇔ − m ≤ ⇔ m ≥ y = x3 − Câu 8: Với giá trị m hàm số 11 11 m< m≤ 24 24 A B y ' = x − x + (1 − 2m) LG: x + (1 − 2m) x + 5m − m> C ⇔ ∆ ' > ⇔ ( −1) − 4.3(1 − 2m) > ⇔ m > ycbt Câu 9: Với giá trị m hàm số 11 24 có cực trị 11 m≥ 24 D 11 24 y = − x + x + (2m − 5) x + nghịch biến tập xác định R m
- Xem thêm -

Xem thêm: SOAN DE ON THI THPT QG 2017 THPT phú tân , SOAN DE ON THI THPT QG 2017 THPT phú tân , SOAN DE ON THI THPT QG 2017 THPT phú tân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay