DE THI THU THPTQG2017(1) THPT LUONG VAN CU

14 137 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN STT Mức độ kiến thức đánh giá Các chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng số câu hỏi Hàm số toán liên quan 2 11 Mũ Lôgarit 4 1 10 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay 1 1 Phương pháp tọa độ không gian 1 Số câu 18 19 50 Tỷ lệ 36 % 38 % 16 % 10 % Tổng TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Câu Bảng biến thiên sau bảng biến thiên hàm số sau đây? A y = x − x − B y = − x + x − C y = − x + x − D y = − x − 3x − Câu Hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = tiệm cận ngang y = −2 B Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −2), (−2; +∞) C Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm M (0; −1) D Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −2), ( −2; +∞) Câu Đồ thị hàm số y = 1− 2x có tiệm cận đứng đường thẳng x −1 B y = −2 A x = −2 C y = D x = Câu Hàm số sau đồng biến tập số thực R ? B y = − x + A y = x − x − C y = x −1 x +1 D y = x + x − Câu Đồ thị sau hàm số y = − x − x + : y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 Với giá trị m phương trình − x − x + − m = có ba nghiệm phân biệt ? A −1 < m < B −3 ≤ m ≤ C −3 < m < D m < Câu Số giao điểm đồ thị hàm số y = ( x − 2)( x + x + 1) trục hoành A B C D Câu Đường cong hình vẽ sau đồ thị hàm số nào: A y= -x3+3x+1 B y= x4-2x2+1 C y= x3-3x+1 D y= x3-3x2+1 Câu Cho hàm số y = x + 3x − có đồ thị (C) Tìm phương trình tiếp tuyến (C) điểm có hoành độ – A y = 30 x + 25 B y = x − 25 Câu Tìm giá trị lớn hàm số y = y=4 A Max ( - ∞;2 ) y=3 B Max ( - ∞;2 ) C y = 30 x − 25 D y = x + 25 x2 − khoảng ( −∞; ) x−2 y =1 C Max ( - ∞;2 ) Câu 10 Đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = y=2 D Max ( - ∞;2 ) x2 − 2x + hợp với hai trục tọa độ x −1 tam giác có diện tích S bằng: A S = 1,5 B S = C S = D S = Câu 11 Một công ty muốn làm đường ống dẫn từ nột điểm A bờ đến điểm B đảo Hòn đảo cách bờ biển km Giá để xây đường ống bờ 50000 USD km, 130000 USD km để xây nước B’ điểm bờ biển cho BB ’ vuông góc với bờ biển Khoảng cách từ A đến B’ km Vị trí C đoạn AB ’ cho nối ống theo ACB số tiền Khi C cách A đoạn ? A 6,5km B 6km C 0km Câu 12 Cho < a < < b Khẳng định sau khẳng định sai? D 9km A log a < log b B lg a < lg b C < ln a < ln b a b D ( ) > ( ) 2 Câu 13 Trong hàm số sau hàm số nghịch biến tập xác định? x B y = ( ) A y = x C y = e x D y = (1 + 2) x C x = D x = Câu 14 Giải phương trình 42 x +3 = 84 − x A x = B x = Câu 15 Mệnh đề sau đúng: A Hàm số y = a x (0 < a < 1) đồng biến tập R x 1 B Hàm số y =   , (a > 1) nghịch biến tập R a C Hàm số y = a x (0 < a ≠ 1) qua (a; 1) x 1 D Đồ thị y = a , y =   (0 < a ≠ 1) đối xứng qua trục Ox a x Câu 16 Tìm tập xác định D hàm số y = ( x + x − 3) −2 A D = R B D = (−∞; −3) ∪ (1; +∞) C D = R \ { − 3;1} D D = (−3;1) Câu 17 Cho hàm số f ( x) = log ( x + 1) , tính f '(1) A f '(1) = B f '(1) = ln ln C f '(1) = D f '(1) = log 2 Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y = ln(2 x + 1) A y ' = 2x +1 B y ' = 2x +1 C y ' = x D y ' = Câu 19 Cho a = log 3, b = log Hãy biểu diễn log18 42 theo a, b A log18 42 = 1+ a + b 2a B log18 42 = + ab 1+ a C log18 42 = a+b + 2a D log18 42 = 1+ a + b + 2a Câu 20 Số nghiệm phương trình 2x+1 - 23-x + = A B C D Câu 21 Số giá trị nguyên tham số m cho bất phương trình ( ) ( ) log + log x + ≥ log mx + x + m nghiệm với x thuộc tập số thực R A B C D Câu 22 Cho F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x ) đoạn [ a; b] Khẳng định sau sai: a A ∫ f ( x ) dx = a b c b a a c B ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx − ∫ f ( x ) dx (với a
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPTQG2017(1) THPT LUONG VAN CU , DE THI THU THPTQG2017(1) THPT LUONG VAN CU , DE THI THU THPTQG2017(1) THPT LUONG VAN CU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay