Đề thi thử THPT quốc gia 2017

7 137 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ THI THỬ (Đề thi gồm có trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề 001 Câu 1: Hỏi hàm số y = 2x + 3x + nghịch biến khoảng nào? A ( −∞; −1) B ( −1; ) C ( 0; +∞ ) D ( −3;1) 2x −1 x −1 A x = B x = C y = D y = Câu 3: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? Câu 2: Tìm đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A y = - x - 2x B y = x - 2x C y = x + 2x Câu 4: Hàm số y = − x − x + đạt giá trị nhỏ x = x0 Tìm x0 A x0 = −6 B x0 = −1 C x0 = D y = - x + 2x D x0 = 2 Câu 5: Biết hàm số y = x - 3x + có hai điểm cực trị x 1, x Tính tổng x + x 2 A x + x = 2 B x + x = 2 C x + x = 2 D x + x = 1 − x2 có đường tiệm cận đứng? x2 + x A B C D 2x − Câu 7: Cho hàm số y = Hỏi khẳng định sau, khẳng định đúng? x +1 A Hàm số nghịch biến miền xác định B Hàm số đồng biến tập số thực ¡ C Hàm số có tập xác định D = ¡ \ { 1} D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = Câu 6: Hỏi đồ thị hàm số y = Câu 8: Với giá trị tham số m, đồ thị hàm số y = − ( x − 1) + 3m ( x − 1) − có hai điểm cực trị cách gốc tọa độ? 1 A m = B m = ± C m = ± D m = −5 Câu 9: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = x − 3mx + nghịch biến khoảng ( −1;1) A m > B m ≥ C m ≤ D m ∈ ¡ Câu 10: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = x − x + m cắt trục hoành hai điểm A m < B m < C m ≤ D m > Trang 1/7 - Mã đề thi 001 Câu 11: Khi xây nhà, chủ nhà cần làm bồn nước gạch xi măng có dạng hình hộp đứng đáy hình chữ nhật có chiều rộng x ( m ) , chiều dài gấp lần chiều rộng không nắp, có chiều cao h ( m ) , tích m Tìm chiều rộng đáy hình chữ nhật để chi phí xây dựng thấp A x = 1,5 ( m ) B x = ( m ) C x = 1( m ) D x = 2,5 ( m ) Câu 12: Giải phương trình log2 ( 3x - 2) = A x = B x = 10 C x = 11 Câu 13: Tìm tập xác định D hàm số y = ln(x + 2) + ln ( - x ) + 2016 A D = (- 2; + ¥ ) B D = (- 1;2) C D = (- ¥ ;1) Câu 14: Tính đạo hàm hàn số A y ' = x.ln D x = D D = (- 2;1) y = x.3x B y ' = x C y ' = x +1 + 3x +1 Câu 15: Giải bất phương trình log ( x + 1) > A x > B x < C x > Câu 16: Đặt log = a, log = b Hãy biểu diễn log 45 theo a b A log 45 = a − 2b + B log 45 = 2b + a + C log 45 = 2b − a + D y ' = x + 3x D x < D log 45 = 15b Câu 17: Cho hàm số y = x , học sinh lớp 12C có khẳng định sau: I Tập xác định hàm số D = ( 0; + ¥ ) II Hàm số đồng biến với x thuộc tập xác định III Hàm số qua điểm M ( 1;1) IV Hàm số tiệm cận Hỏi học sinh lớp 12C có khẳng định đúng? A B C D Câu 18: Giải bất phương trình x + − x +1 ≥ 12 + x −1 A x ≥ B x ≥ C x ≤ D x ≤ Câu 19: Cường độ trận động đất M cho công thức M = lg A − lg A0 , với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ XX, trận động đất San Francisco có cường độ 8,3 độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác Nam Đại Tây Dương có cường độ 7,3 độ Richter Hỏi trận động đát San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất Nam Đại Tây Dương? A B 10 C 11, D 13,1 Câu 20: Với giá trị tham số m, phương trình x +1 − x + + m = có hai nghiệm phân biệt? A m ≤ B m < C < m < D m ≥ Câu 21: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình log x + log x − m = có nghiệm x > A m < −1 B m ≥ C m < D m > Câu 22: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục [ a; b ] Kí hiệu S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f ( x ) , trục hoành hai đường thẳng x = a , x = b Hỏi khẳng định sau, khẳng định đúng? a A S = ∫ f ( x ) dx b b B S = ∫ f ( x ) dx a Câu 23: Biết tích phân J = ò b C S = ∫ − f ( x ) dx a b D S = ∫ f ( x ) dx a dx a a = ln , với phân số tối giản Tính a + b 2x + b b Trang 2/7 - Mã đề thi 001 A a + b = Câu 24: Cho ∫ B a + b = C a + b = 3 1 D a + b = f ( x ) dx = 3; ∫ g ( x ) dx = Tính tích phân G = ∫  f ( x ) + 3g ( x )  dx A G = 24 B G = C G = 18 D G = 12 Câu 25: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = x + A ∫ C ∫ x4 2x f ( x) = − + C ln x4 f ( x ) = + x.ln + C x x4 2x ∫ f ( x ) = + ln + C 2x D ∫ f ( x ) = 3x + + C ln B Câu 26: Một vật chuyển động thẳng biến đổi với phương trình vận tốc v = + 3t ( m / s ) Tính quãng đường vật kể từ thời điểm t0 = ( s ) đến thời điểm t1 = ( s ) A 18 ( m ) B 48 ( m ) C 40 ( m ) Câu 27: Cho hình phẳng (H) hình vẽ (phần tô đen) Tính diện tích S hình phẳng (H) A S = B S = ln − D 50 ( m ) C S = ln − 2 D S = ln − 2 2 xdx = f ( t ) dt Câu 28: Đặt t = + x − Hãy tìm hàm số f ( t ) hàm số sau để ∫ x − ∫1 1+ A f ( t ) = 2t − t + − B f ( t ) = 2t t − t 2t + 2t f t = t − ln t ( ) C D f ( t ) = t +1 Câu 29: Rút gọn biểu thức P = ( − i ) A P = 21008 2016 B P = −21008 i C P = −21008 D P = 21008 i Câu 30: Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + 12 = Tính giá trị biểu thức Q = z1 + z2 A Q = B Q = C Q = Câu 31: Hỏi số phức sau, số số ảo? + 3i A B + 3i + − 3i 2 − 3i C + 3i D ( + 2i ) ( )( ) ( ) ( Câu 32: Cho số phức z = − 13i Tìm số phức liên hợp z A z = −4 − 13i B z = + 13i C z = −4 + 13i D Q = ) − 3i D z = 4i + 13 Trang 3/7 - Mã đề thi 001 Câu 33: Xét bốn điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn bốn nghiệm phân biệt phương trình z − 16 = Hỏi khẳng định sau khẳng định đúng? A Bốn điểm bốn đỉnh hình vuông có cạnh 2 B Bốn điểm bốn đỉnh hình vuông có cạnh C Bốn điểm bốn đỉnh hình vuông có cạnh D Bốn điểm bốn đỉnh hình vuông có cạnh Câu 34: Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: số phức v = ( z − i ) ( + i ) số ảo A Đường thẳng x − y + = C Đường thẳng x + y − = B Đường tròn x + y = D Đường parabol x = y Câu 35: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B , A B = a, A C = a 5, SA vuông góc với mặt đáy, góc SC mặt đáy 600 Thể tích V khối chóp S ABC là: 15 A B 15a C 3a D 5a a Câu 36: Cho lăng trụ đứng ABC A′B′C ′ có đáy ABC tam giác vuông B AB = a 2, BC = 3a Góc cạnh A′B mặt đáy 600 Tính theo a thể tích V khối lăng trụ ABC A′B′C ′ a3 A V = a 3 B V = C V = 2a 3 D V = 3a 3 Câu 37: Tính thể tích V khối lập phương ABCD A ' B ' C 'D' biết BD ' = a a3 A V = 3a B V = 3a C V = D V = a Câu 38: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính khoảng d cách từ điểm A đến ( SCD ) A d = a B d = a C d = a 21 D d = a 12 12 7 Câu 39: Cắt hình nón (N) mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác cạnh 2a Tính thể tích khối nón (N) π a3 4π a π a3 π 3a A B C D 3 Câu 40: Tính diện tích xung quanh S xq hình nón tròn xoay có đường kính đáy 8cm độ dài đường sinh 5cm 2 2 A S xq = 40π cm B S xq = 40 cm C S xq = 20 cm D S xq = 20π cm ( ) ( ) ( ) ( ) Câu 41: Cho hình trụ ( T ) có bán kính đáy a, trục OO / 2a mặt cầu ( S ) có tâm trung điểm đoạn thẳng OO / Tìm tỉ số diện tích mặt cầu ( S ) diện tích toàn phần hình trụ ( T ) A B C D Câu 42: Một máy bơm nước có ống bơm hình trụ đường kính 50 ( cm ) tốc độ dòng nước chảy ống 0, ( m/ s) Hỏi máy bơm bơm nước? (giả sử nước lúc đầy ống) A 450p ( m ) B 225p ( m ) C 225p m ( ) D 225p m ( ) Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = (Q) : x + my − z + = Tìm m để hai mặt phẳng ( P) (Q) vuông góc nhau? Trang 4/7 - Mã đề thi 001 A m = B m = C m = 19 D m = −19 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = Tìm vectơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) r A n4 = ( 4; 4;1) r B n1 = ( 2; 2;1) r C n2 = ( 2; 2; −1) r D n3 = ( 4; 4; −2 ) Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu ( S ) có tâm I (2; −4;0) bán kính R = A ( x + 2) + ( y − 4) + z = B ( x + 2) + ( y − 4) + z = 2 C ( S ) : ( x − 2) + ( y + 4) + z = D ( x − 2) + ( y + 4) + z = Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(2;–3;1), N(4;1;2) Tìm phương trình tắc đường thẳng d qua hai điểm M, N x − y + z −1 x + y − z +1 x − y + z −1 x − y − z −1 = = B = = C = = D = = A 4 −2 −3 Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : x + 3y − z + = điểm A(2;1; −1) Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (α ) 14 11 A d = B d = 14 C d = D d = 11 Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( P ) : x + y − z + m = Tìm tham số m A m = 1; m = −4 ( S ) :( x − ) + y + z = mặt phẳng để ( P ) cắt ( S ) theo đường tròn giao tuyến có bán kính B m = 3; m = −5 C m = 3; m = D m = 1; m = −5 Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) cắt trục Ox A, Oy B, Oz C Biết trực tâm tam giác ABC H ( 1; 2;3) Tìm phương trình mặt phẳng ( P ) A ( P ) : x − y + z − = B ( P ) : x + y + 3z + 14 = C ( P ) : x + y + z − 14 = D ( P ) : x + y − z = Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P ) : x + y + z + = 0, x = t  ( Q ) : x + y + z + = đường thẳng d :  y = −1 Viết phương trình mặt cầu ( S ) có tâm thuộc đường  z = −t  thẳng d tiếp xúc với hai mặt phẳng cho 2 A ( x − 3) + ( y + 1) + ( z + 3) = 2 C ( x + 3) + ( y + 1) + ( z − 3) = 2 B ( x + 3) + ( y + 1) + ( z + 3) = 2 D ( x − 3) + ( y − 1) + ( z + 3) = - HẾT ĐÁP ÁN Trang 5/7 - Mã đề thi 001 Mã đề: 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án B A D A C B D C B B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B D A C C C B B C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D D A D B B D A A C Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D B A A A D D C A D Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B D D B C A A D C A Lược giải số câu vận dụng Câu 11 Ta có chiều dài là: 2x Khi đó: V = x.x.h = ⇒h= 3x Diện tích vật liệu làm khối hộp là: S = S day + S Xét hàm số S ( x ) = x + Lập bảng biến thiên, S xq = x.x + x.h ⇒ S ( x ) = x + x 4 ( x > 0) , S ' ( x ) = 4x − , S ' ( x ) = ⇔ x = x x = x = Câu 19 M Ta có: M = lg A − lg A0 ⇔ lg A = lg A0 + M ⇔ A = A010 M Vì biên độ A trận động đất tính theo công thức A = A010 8,3 Biên độ trận động đất San Francisco A1 = A010 7,3 Biên độ trận động đất Nam Đại Tây Dương A2 = A010 Trang 6/7 - Mã đề thi 001 A1 = 10 A2 Do đó, biên độ trận động đất San Francisco gaaso 10 lần biện độ trận động đất Nam Đại Tây Dương Câu 26 Quãng đường vật kể từ thời điểm t0 = ( s ) đến thời điểm t1 = ( s ) là:  3t  S = ∫ ( + 3t ) dt =  6t + ÷ = 24 + 24 = 48 ( m ) 0  Câu 42 Diện tích thiết diện (hình tròn) ống bơm hình trụ là: π ( 0, 25 ) Lượng nước chảy giây là: π ( 0, 25 ) 0,5 ( m ) (m ) 2 Do lượng nước máy bơm là: π ( 0, 25 ) 0,5.3600 = 225π (m ) Trang 7/7 - Mã đề thi 001 ... Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = (Q) : x + my − z + = Tìm m để hai mặt phẳng ( P) (Q) vuông góc nhau? Trang 4/7 - Mã đề thi 001 A m = B m... ( z + 3) = 2 D ( x − 3) + ( y − 1) + ( z + 3) = - HẾT ĐÁP ÁN Trang 5/7 - Mã đề thi 001 Mã đề: 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36... tích thi t diện (hình tròn) ống bơm hình trụ là: π ( 0, 25 ) Lượng nước chảy giây là: π ( 0, 25 ) 0,5 ( m ) (m ) 2 Do lượng nước máy bơm là: π ( 0, 25 ) 0,5.3600 = 225π (m ) Trang 7/7 - Mã đề thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay