đề thi thử THPT CVL

7 129 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN Câu Cho hàm số (m: tham số) Với giá trị m hàm số cho có tiệm cận đứng? A B C D Câu Cho hàm số có đạo hàm khoảng Mệnh đề sau mệnh đề sai? A đồng biến khoảng B nghịch biến khoảng C đồng biến khoảng D liên tục đồng biến đoạn Câu Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A B C D Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? + A + B C D Câu Cho hàm số Tìm khẳng định sai khẳng định sau? A Hàm số (1) đồng biến R B Đồ thị hàm số (1) nhận điểm làm tâm đối xứng C Hàm số (1) đạt cực tiểu D Phương trình có nghiệm với m Câu Giá trị nhỏ hàm số đoạn là: A B C D Câu Trong hàm số sau, hàm số đồng biến R? A B C D Câu Cho hàm số có đồ thị (C) Với giá trị m phương trình có nghiệm lớn A B C có nghiệm phân biệt D Câu Độ giảm huyết áp bệnh nhân xác định công thức , liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp ( tính mg).Tìm lượng thuốc để tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp để huyết áp giảm nhiều nhất? A 20 mg B 0,5 mg C 2,8 mg D 15 mg Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số có điểm cực trị nằm phía khác trục tung? A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng điểm phân biệt? A B C D Câu 12 Tập xác định hàm số A B C D Câu 13 Tính đạo hàm hàm số ta được: A B C D Câu 14 Cho với Đẳng thức đúng? A B C D Câu 15 Một học sinh giải bất phương trình sau: Bước 1: Điều kiện: Bước 2: Bước 3: Vậy tập nghiệm bất phương trình Nhận xét giải trên? A Sai bước B Sai bước C Sai bước Câu 16 Tập xác định hàm số có số nguyên? A B C Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình A B C D D.7 D Đúng Câu 18 Cho hàm số Khẳng định sau khẳng định sai? A B C D Câu 19 Với giá trị đồ thị hàm số nằm phía đường thẳng ? A B C D Câu 20 Cho hàm số Tính tổng ? A B C D Câu 21 Anh An mua nhà trị giá 600.000.000 đồng theo hình thức trả góp Cuối tháng tháng thứ anh An trả 10.500.000 đồng chịu lãi suất số tiền lại Hỏi sau anh An trả hết số tiền trên? A 68 tháng B 67 tháng C 66 tháng D 69 tháng C 44 D 48 Câu 22 Nguyên hàm hàm số là: A B C D Câu 23 Cho hàm số có đạo hàm đoạn , Tính ? A 58 B 56 Câu 24 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số bằng: A B C D Câu 25 Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường bằng: Hỏi a,b hai số thực đây? A a=24; b=6 B a=24; b=5 C a=27; b=5 có giá trị D a=27; b=6 Câu 26 Tính giá trị biểu thức ? A B C D (H) Câu 27 Cho thể tích V ( C ) : y = − x2 + x hình phẳng giới hạn đường cong d:y=x đường thẳng (H) vật thể tròn xoay hình phẳng quay xung quanh trục hoành Tính V= A 81π 10 V= B 81π V= C 108π V= D 108π 10 Câu 28 Một vật chuyển động với vận tốc 15m/s tăng tốc với gia tốc Quãng đường vật khoảng thời gian 10s kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bao nhiêu? A B C D Câu 29 Cho số phức Tìm phần thực, phần ảo ? A Phần thực , phần ảo B Phần thực , phần ảo C Phần thực , phần ảo D Phần thực , phần ảo Câu 30 Tìm số phức liên hợp số phức biết ? A B C D Câu 31 Cho số phức thỏa Tìm Môđun ? A B C D Câu 32 Cho số phức nghiệm phương trình Tìm ? A B C D.7 Câu 33 Cho z số phức thỏa mãn Tính giá trị A -2 B -1 C D Câu 34 Tập hợp số phức z thỏa đường tròn tâm I bán kính R Tìm I R? A B C d Câu 35 Tìm khẳng định sai khẳng định sau? A Tổng số đỉnh, số cạnh, số mặt tứ diện B Số cạnh hình 12 mặt 30 C Số mặt hình 12 mặt 12 D Số đỉnh hình bát diện Câu 36 Cho hình chóp có đáy hình vuông cạnh , cạnh bên độ dài 2a Tính Thể tích khối chóp ? A B C D Câu 37 Cho hình chóp có đáy hình vuông cạnh Mặt bên nằm mặt phẳng vuông góc đáy Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng ? A B C D Câu 38 Cho lăng trụ tam giác có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc lên trùng với trung điểm , góc đáy Tinh thể tích khối lăng trụ ? A B C D Câu 39 Cho khối trụ có bán kính đáy 5, diện tích toàn phần Tinh thể tích khối trụ? A B C D Câu 40 Cho hình chóp có đáy tam giác cạnh SA vuông góc đáy Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp ? A B C D Câu 41 Cho tam giác vuông , quay xung quanh tạo thành hình nón tròn xoay Tính diện tích xung quanh hình nón tạo thành? A B C D Câu 42 Cho hình trụ có đường cao , bán kính đáy Mặt phẳng song song trục hình trụ cách trục Tính diện tích thiết diện hình trụ ? A B 10 C D Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ , cho Tìm độ dài đoạn ? A B C D Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình sau phương trình đường thẳng ? A B C D Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ , cho Phương trình sau phương trình mặt cầu đường kính AB? A B C D Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ , tìm phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng cách gốc tọa độ khoảng A B C D Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng mặt phẳng A cắt không vuông góc B vuông góc C // Tìm mệnh đề đúng? D nằm Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng Tìm phương trình đường thẳng qua vuông góc cắt A B C D Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) tâm I theo giao tuyến đường tròn có chu vi Phương trình mặt cầu (S) là: A C B D Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ ,cho Gọi cho đạt giá trị nhỏ Giá trị nhỏ T bằng: A B C D Hướng dẫn giải: Câu 9: Để huyết áp giảm nhiều cần tiêm cho bệnh nhân liều lượng Câu 10: ĐTHS có điểm cực trị nằm phía trục tung phương trình có nghiệm phân biệt trái dấu hay Câu 11: Phương trình hoành độ giao điểm : YCBT có nghiệm phân biệt khác Câu 20: nhận xét ta có: Nếu a + b = f(a) + f(b) = Vậy S = 1+1+…+ + f(1) Câu 21: Gọi số tiền anh An nợ ban đầu , lãi suất hàng tháng , số tiền phải trả hàng tháng Anh An trả hết nợ, nghĩa là: Ta Câu 23 Câu 28 Câu 37:Gọi M trung điểm CD Câu 50: Ta có trung điểm AB Hình chiếu I lên mặt phẳng (P) M Vậy ... hình trụ có đường cao , bán kính đáy Mặt phẳng song song trục hình trụ cách trục Tính diện tích thi t diện hình trụ ? A B 10 C D Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ , cho Tìm độ dài đoạn ?... gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng mặt phẳng A cắt không vuông góc B vuông góc C // Tìm mệnh đề đúng? D nằm Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng Tìm phương trình đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPT CVL , đề thi thử THPT CVL , đề thi thử THPT CVL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay