Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức

40 36 0
 • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:29

   GII NHANH BI TON S PHC A  2 I) KIN THC NN TNG Cỏc khỏi nim thng gp i i = ^ a + bi a , b d a  b ^ z = a + bi z = a bi ^ z = a + bi z = D z = a + bi z z = a + b 1 = z a + bi Lnh Caso DK >D^,/&d,zW > z ^,/&d >^,/&d II) V D MINH HA VD1-[ minh THPT Quc Gia ln nm 2017] Cho hai s phc z1 = + i v z2 = 3i Tớnh Mụun ca s phc z1 + z2 A z1 + z2 = 13 B z1 + z2 = C z1 + z2 = GII D z1 + z2 = ắ Z ắ y D^,/&d,zW ESE TF0 s z1 + z2 = 13 VD2-[Thi th bỏo Toỏn hc tui tr ln nm 2017] 2 S phc liờn hp vi s phc z = (1 + i ) (1 + 2i ) l : A 10i ắ B + 10i C 10i GII D + 10i ^ z E GS E G TOANMATH.com Tỏc gi: Trn Bỏ Hng z = 10i ắ ^ z = a + bi z = a bi s z = + 10i VD3-[Thi th trung tõm Diu Hin Cn th ln nm 2017] Cho s phc z = a + bi S phc z cú phn o l : A a 2b B 2a 2b C 2ab D ab GII ắ ắ s a , b  a = 1.25 b = 2.1 z = 1.25 + 2.1i ^ z E G s ắ 21 y 21 d 21 ỏp ỏn C l chớnh xỏc VD4-[Thi th bỏo Toỏn hc tui tr ln nm 2017] s phc z = a + ( a 1) i ( a l s thc) cú z = thỡ : Vy 2ab = A a = B a = êa = C ô ơa = D a = GII ắ ắ a d a = a =  a = s a = ^ z S E TOANMATH.com TF0 Tỏc gi: Trn Bỏ Hng s z = ắ d a = ^ z  S E TF0 s z = VD5-[Thi th THPT Phm Vn ng c Nụng ln nm 2017] 20 S phc z = + (1 + i ) + (1 + i ) + + (1 + i ) cú giỏ tr bng : B 210 + ( 220 + 1) i A 220 ắ C 210 + ( 210 + 1) i D 210 + 210 i GII 20 E + (1 + i ) + (1 + i ) + + (1 + i )  d + i + i (1 i ) qn = U1 = 11 (1 i ) 21 + (1 + i ) + (1 + i ) + + (1 + i ) 20 (1 + i ) ^ z (1 + i ) 21 ắ s z = DS E SSE ắ X X = a + bi E X = 1000 + 100i a; b UE ư2897 = 3.1000 100 = 3a b 898 = 1000 100 = a b ư3a b = D = đ a = ;b = 2 a b = s a + b =  + 3i cú mt Acgument l : VD9-S phc z = 2i A B C D GII ắ d z z = + 3i s 2897 + 898i d đ DEV5SEV ắ d z ^,/&d TSVE 2 d 3 y E G2 E Vy w = + 4i ta chn D l ỏp ỏn chớnh xỏc Bi 2-[Thi th THPT Phan Chu Trinh Phỳ Yờn ln nm 2017] Cho s phc z = a + bi S phc z cú phn thc l : a b A a + b B C D a b a +b a + b2 GII s a = 1; b = 1.25 s z = ^ z D5E TOANMATH.com Tỏc gi: Trn Bỏ Hng Ta thy phn thc s phc z l : 16 õy l giỏ tr dng Vỡ ta chn b > a > nờn ta thy 41 ỏp s C v D sai 16 vy ỏp s A cng sai ỏp ỏn chớnh xỏc l B 41 Bi 3-[Thi th nhúm toỏn on Trớ Dng ln nm 2017] Đ1 ã Tỡm mụun ca s phc z = 3i ă + 3i l : â2 103 103 103 A B C D ỏp ỏn khỏc 2 Th ỏp s A cú a + b = + 1.25 = '// Đ1 ã + 3i â2 d z = 3i ă SVE D5VE V y z = i ^,/&d,zWD z TFSDV5E 103 Bi 4-[Thi th chuyờn Khoa hc t nhiờn ln nm 2017] 22 Cho s phc z = (1 + i ) + (1 + i ) + + (1 + i ) Phn thc ca s phc z l : s z = A 211 B 211 + C 211 D 211 '// U1 = (1 + i ) 21 + i d z qn (1 + i ) z = U1 = (1 + i ) q (1 + i ) ^ z 21 E G2DS E A5S E Vy z = 2050 2048i W z 2050 = 211 Bi 5-[Thi th chuyờn Khoa hc t nhiờn ln nm 2017] Cho s phc z = 3i Phn o ca s phc w = (1 + i ) z ( i ) z l : A 9i B TOANMATH.com C D 5i Tỏc gi: Trn Bỏ Hng '// U1 = (1 + i ) 21 + i d z qn (1 + i ) z = U1 = (1 + i ) q (1 + i ) ^ z 21 E G2DS E A5S E Vy z = 2050 2048i W z 2048 = 211 Bi 6-[ thi i hc Cao ng A nm 2009] Cho s phc z = a + bi tha iu kin ( 3i ) z + ( + i ) z = (1 + 3i ) Tỡm P = 2a + b A B C D ỏp ỏn khỏc '// W ( 3i ) z + ( + i ) z + (1 + 3i ) = E> X = 1000 + 100i SE ... GII NHANH BI TON S PHC A  2 I) KIN THC NN TNG Cỏc khỏi nim thng gp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức , Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức , Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay