Vấn đề vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí – báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh tuần 3 4 tháng 72008

18 145 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 13:21

MỞ ĐẦUSự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, sự ổn định chính trị xã hội và tính tích cực sáng tạo của các tầng lớp nhân dân lao động có tầm quan trọng đặc biệt. Đảng và Nhà nước luôn chăm lo, giáo dục, động viên nâng cao tinh thần tự giáo, ý thức trách nhiệm, nâng cao trình độ mọi mặt của nhân dân lao động. Việc đảm bảo thông tin cho nhân dân tất cả các vấn đề, sự kiện của đời sống xã hội và thế giới trong một phạm vi rộng lớn, giúp nhân dân hình thành dư luận xã hội đúng đắn, xây dựng thế giới quan khoa học và thái độ sống tích cực, có trách nhiệm là nhiệm vụ to lớn, cho thấy vai trò quan trọng của báo chí các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, tác phẩm báo chí là một vấn đề phức tạp cả về mặt lý luận và thực tiễn báo chí.Tác phẩm báo chí là sản phẩm sáng tạo của mỗi tác giả ở đó kết tinh toàn bộ tâm trí, tình cảm của người viết. Thông qua tác phẩm, quan điểm và thái độ thông tin, tầm nhìn và diện mạo văn hoá, lối sống, lối viết và phong cáh cá nhân… của tác giả được trình làng. Chủ đề, đề tài và cách thức, góc độ giải quyết nó thông qua tác phẩm báo chí bộc lộ cách nhìn, cách nghĩ thậm chí cả cách sống của người viết về cuộc sống, về con người, về thế thái nhân tình. Tác phẩm báo chí là đứa con tinh thần của nhà báo (chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp) và không ngoài quy luật “giỏ nhà ai quai nhà ấy”.Song, hiện nay cái quy luật đó bị “tổn thương” bởi vấn đề vi phạm bản quyền trong tác phẩm báo chí. Dù là ở hình thức “thô sơ” hay “tinh vi” thì vấn đề đó đã và đang hiện hữu trong hoạt động báo chí ở nước ta và là vấn đề quan tâm không chỉ của các nhà báo quyền tác giả mà còn là vấn đề bức xúc đối với các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội.Đề tài: Vấn đề vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí – Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tuần 3 4 tháng 72008 là đề tài chúng tôi tiến hành nghiên cứu.Nội dung đề tài: gồm 2 phần:Phần I: Những vấn đề lý luận chungI. Lý luận chung về tác phẩm báo chíII. Vấn đề bản quyền và vi phạm bản quyềnPhần II: Tìm hiểu vấn đề vi phạm bản quyền ở Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tuần 3 4 tháng 72008I. Báo cáo thực trạng vi phạm bản quyềnII. Ý kiến đề xuất và phương hướng giải quyếtTrong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Rất mong được cô giáo xem xét, góp ý kiến để đề tài của chúng tôi được tốt hơn, cũng như có một nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn M U Sự nghiệp xây dựng phát triển đất nớc, ổn định trị - xã hội tính tích cực sáng tạo tầng lớp nhân dân lao động có tầm quan trọng đặc biệt Đảng Nhà nớc chăm lo, giáo dục, động viên nâng cao tinh thần tự giáo, ý thức trách nhiệm, nâng cao trình độ mặt nhân dân lao động Việc đảm bảo thông tin cho nhân dân tất vấn đề, kiện đời sống xã hội giới phạm vi rộng lớn, giúp nhân dân hình thành d luận xã hội đắn, xây dựng giới quan khoa học thái độ sống tích cực, có trách nhiệm nhiệm vụ to lớn, cho thấy vai trò quan trọng báo chí - phơng tiện thông tin đại chúng Trong đó, tác phẩm báo chí vấn đề phức tạp mặt lý luận thực tiễn báo chí Tác phẩm báo chí sản phẩm sáng tạo tác giả - kết tinh toàn tâm trí, tình cảm ngời viết Thông qua tác phẩm, quan điểm thái độ thông tin, tầm nhìn diện mạo văn hoá, lối sống, lối viết phong cáh cá nhân tác giả đợc trình làng Chủ đề, đề tài cách thức, góc độ giải thông qua tác phẩm báo chí bộc lộ cách nhìn, cách nghĩ chí cách sống ngời viết sống, ngời, thái nhân tình Tác phẩm báo chí đứa tinh thần nhà báo (chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp) không quy luật giỏ nhà quai nhà Song, quy luật bị tổn thơng vấn đề vi phạm quyền tác phẩm báo chí Dù hình thức thô sơ hay tinh vi vấn đề hữu hoạt động báo chí nớc ta vấn đề quan tâm không nhà báo - quyền tác giả mà vấn đề xúc cấp, ngành nh toàn xã hội Đề tài: Vấn đề vi phạm quyền tác phẩm báo chí Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tuần - tháng 7/2008 đề tài tiến hành nghiên cứu Nội dung đề tài: gồm phần: Phần I: Những vấn đề lý luận chung I Lý luận chung tác phẩm báo chí II Vấn đề quyền vi phạm quyền Phần II: Tìm hiểu vấn đề vi phạm quyền Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tuần - tháng 7/2008 I Báo cáo thực trạng vi phạm quyền II ý kiến đề xuất phơng hớng giải Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm Rất mong đợc cô giáo xem xét, góp ý kiến để đề tài đợc tốt hơn, nh có nhận thức đắn vấn đề nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Phần I: Những vấn đề lý luận chung I Lý luận chung tác phẩm báo chí Tác phẩm Báo chí gì? Tác phẩm thuật ngữ làm danh từ gọi chung cho loại tác phẩm: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, khoa học, báo chí Từ điển Tiếng Việt có ghi: Tác phẩm công trình nhà văn hoá - nghệ thuật, nhà khoa học tạo Trong nghề báo, nhà báo sáng tạo tác phẩm, tác phẩm thờng gọi tác phẩm Báo chí a Quan niệm tác phẩm báo chí a1 Trong luật Báo chí văn dới luật Việt Nam: Tác phẩm Báo chí thuật ngữ chung đợc sử dụng luật Báo chí năm 1989 văn dới luật nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 Chính phủ, chơng 1, điều quy định: 18 tác phẩm báo chí: tên gọi chung cho tất thể loại tin, bài, ảnh đợc đăng, phát báo chí Tức là, tác phẩm đợc gọi tác phẩm báo chí, trớc hết phải tác phẩm đợc đăng tải báo chí - Luật Báo chí Việt Nam năm 1999, chơng 4, điều 15 quy định: + Nhà báoquyền nghĩa vụ thông tin trung thực, phản ánh ý kiến, nguyện vọng nhân dân + Nhà báo chịu trách nhiệm nội dung tác phẩm báo chí mình, có quyền khớc từ việc biên soạn tham gia biên soạn tác phẩm báo chí trái với luật - Nghị định 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 Chính phủ chế độ nhuận bút, chơng V nhuận bút cho tác phẩm Báo chí (báo in, báo điện tử), chơng VI nhuận bút cho tác phẩm phát thanh, truyền hình (báo nói, báo hình) có ghi: + Điều 23: Đối tợng hởng nhuận bút: Tác giả chủ sở hữu tác phẩmtác phẩm đợc quan báo chí sử dụng + Điều 24: Nhuận bút cho tác phẩm báo chí: Nhuận bút cho tác phẩm báo chí (báo in, báo điện tử) vào thể loại, chất lợng tính theo hệ số khung nhuận bút + Điều 27: Đối tợng hởng nhuận bút: Tác giả chủ sở hữu tác phẩmtác phẩm đợc quan phát thanh, truyền hình sử dụng Tóm lại: Theo luật báo chí văn luật thì: Tác phẩm báo chí tác phẩm nhà báo sáng tạo ra, đợc đăng tải phơng tiện thông tin đại chúng, đợc pháp luật bảo hộ quyền; Nhà báo đợc trả tiền nhuận bút phải chịu trách nhiệm trớc pháp luật tác phẩm a2 Một số quan điểm khác tác phẩm Báo chí: - Nhà nghiên cứu H.Haus (Cộng hoà liên bang Đức): Tác phẩm báo chí dạng viết phổ biến, thông dụng, với chức khác có đặc điểm chung hình thức, cấu trúc, nội dung Tác phẩm báo chí đợc hình thành chứng minh lịch sử - John Hohenberg (Viện Đại học Columbia) nhấn mạnh vai trò chủ thể sáng tạo tác phẩm báo chí nhà báo chất liệu để tạo tác phẩm báo chí sống thức khách quan: Bổn phận anh (của ký giả) vạch trần phức tạp sống, cố gắng giải thích cho công chúng biết ý nghĩa tin tức nh tờng thuật lại biến cố - Trong tác phẩm Báo chí, tập 1, tác giả Tạ Ngọc Tấn Nguyễn Tiến Hài đa quan niệm: Tác phẩm báo chí chỉnh thể, mối quan hệ hữu nội dung hình thức quan hệ bên - Có nhà báo cho rằng: Tác phẩm báo chí phận nhỏ sản phẩm báo chí, nhà báo sáng tạo Tuy nhiên tác phẩm đợc đăng tải sản phẩm báo chí tác phẩm Báo chí - Các phóng viên ảnh cho rằng: nhà báo chụp nhiều ảnh nhng có ảnh đợc đăng báo chứa đựng thông tin thời sự, đem đến cho công chúng nhận thức đó, tạo đợc d luận xã hội gọi tác phẩm báo chí Nh vậy, xuất phát từ nhiều góc độ, có nhiều ý kiến khác tác phẩm báo chí Việc phân tích tổng hợp, đa khái niệm chung tác phẩm báo chí vấn đề cần thiết b Khái niệm tác phẩm báo chí gì? Chúng ta đa khái niệm mở tác phẩm Báo chí nh sau: Tác phẩm báo chí là: - Sản phẩm t nhà báo, đợc luật phát bảo hộ đợc trả tiền - Đợc đăng tải phơng tiện thông tin đại chúng phận cấu thành sản phẩm báo chí - Lấy thực khách quan (mang tính thời điểm) làm đối tợng nghiên cứu phản ánh - Hình thức tơng ứng với nội dung thông tin - Có giá trị sử dụng: tạo d luận xã hội (tức thời) làm thay đổi hành vi ngời tiếp nhận thông tin Chức tác phẩm báo chí Tác phẩm báo chí có chức sau đây: - Phát tán tin tức, thu hút ngời tham gia vào sống xã hội - Tạo d luận sau diện - Kích thích chu chuyển xã hội (kích thích tiêu dùng, đầu t) - Tạo lợi nhuận cho quan báo chí - Tạo việc làm cho cá nhân Vai trò tác phẩm báo chí đời sống xã hội: - Vai trò định hớng nhận thức: Những nội dung thông tin tác phẩm báo chí sai, tốt xấu để ngời tiếp nhận thông tin biết, hiểu có nhìn tổng quát, đắn thời - Giúp định hớng dẫn hành động theo logíc mà báo đặt Tức gợi ý cho ngời tiếp nhận thông tin ý tởng, kế hoạch - Chỉ nguyên nhân xâu xa vụ việc xảy ra, giúp ngời tiếp nhận thông tin hiểu đợc nguyên kết - Thoả mãn tính tò mò nhu cầu giải trí công chúng báo chí Hai phơng diện chủ yếu: tác phẩm báo chí đợc xem xét phơng diện nội dung hình thức Hai phơng diện gắn bó hữu cơm chi phối lẫn để tạo nên chất lợng chung tác phẩm báo chí Nội dung tác phẩm báo chí phạm vi, phận sống thực đợc phản ánh qua lựa chọn, nhận thức sáng tạo nhà báo Những tiêu chí nội dung có ý nghĩa định việc đánh giá chất lợng tác phẩm báo chí Đó là: kiện, chi tiết, kiến, vấn đề, đề tài t tởng - Hình thức bao gồm: kết cấu, thể loại, ngôn ngữ biện pháp sáng tạo tác phẩm báo chí * Kết luận: Tác phẩm báo chí nhà báo sáng tạo sở thực khách quan sẵn có Tác phẩm báo chí đợc làm nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức thông tin giải trí ngời thời điểm Nó tồn yếu tố nội dung yếu tố hình thức vậy, tác phẩm báo chí vừa mang tính đồng đại, vừa mang tính lịch đại II Vấn đề quyền vi phạm quyền Quyền tác giả hoạt động báo chí Theo quy định quốc tế, quyền tác giả đợc biểu thị tác phẩm ký hiệu C - Chữ đầu thuật ngữ tiếng Anh Copyright, chứng nhận bảo lu quyền tái - Nghị định 100/NĐ-CP Chính phủ qui định chi tiết hớng dẫn thi hành số điều Bộ luật hình sự, Luật sở hữu trí tuệ quyền tác giả: quyền tác giả quyền tổ chức, cá nhân tác phẩm sáng tạo sở hữu - Theo Bách khoa Toàn th mở Wikipedia: quyền tác giả độc quyền tác giả cho tác phẩm ngời Nhà báo chủ thể trình sáng tạo tác phẩm báo chí thế, nhà báo tham gia vào quan hệ đợc điều chỉnh văn luật quyền tác giả Quyền tác giả xuất trờng hợp xây dựng, xuất phát sóng, phổ biến sử dụng theo cách tác phẩm thuộc lĩnh vực sáng tạo khác - luận, nghệ thuật, khoa học - tác phẩm đợc ấn hành riêng biệt nằm thành phần số báo, tập sách, chơng trình phát sóng Quyền tác giải đợc áp dụng tác phẩm đợc thể dới hình thức vật, tức đợc ghi lại giấy, phim ảnh, băng nghe nhìn bằnh phơng pháp khác Đó tác phẩm kết lao động sáng tạo không phụ thuộc vào mục đích, phẩm chất, phơng pháp tái hiện, nh không phụ thuộc vào việc tác phẩm đợc phát hành hay cha Quyền tác giả không áp dụng văn tài liệu thức Các cá nhân, tập thể đợc hởng quyền tác giả Các ban biên tập báo, tạp chí, hãng thông tấn, tổ chức phát truỳen hình tạo từ tác phẩm riêng lẻ - số báo, tập sách, chơng trình phát sóng, thông cáo báo chí đợc hởng quyền tác giả ấn phẩm, chơng trình phát hành Quyền tác giả tác phẩm đợc tạo thực công vụ thuộc tác giả, trờng hợp ngời trao nhiệm vụ có quyền đòi hỏi ghi tên tác phẩm Quyền tác giả không áp dụng đề tài, tài liệu việc, tên nhân vật, quan điểm tác phẩm phần tác phẩm, chúng kết nỗ lực sáng tạo vậy, ngời ta đa đòi hỏi phải đợc áp dụng quyền tác giả ngời làm phóng thông tin phát việc kiện đợc nhà báo viết lần Có loại quyền tác giả Đó quyền tác giả phi sở hữu quyền tác giả có sở hữu - Quyền tác giả phi sở hữu tức tác giả, nhà báoquyền ghi tên công bố tác phẩm, nh xuất tác phẩm không ghi tên (khuyết danh) dới tên khác (bút danh) Đồng thời tác giả đích thực phải đợc tổng biên tập biết, song tổng biên tập quyền tiết lộ tên thật tác giả nh đồng ý Tuy nhiên, có yêu cầu án, tổng biên tập lại phải có bổn phận làm việc Tác phẩm đợc công bố nh quyền tác giả phải có đồng ý tác giả đợc phép xuất tái tác phẩm Nếu đồng ý tác giả cắt xén, chỉnh lý lại, sửa chữa vi phạm quyền tác giả Quyền tác giả phi sở hữu có hiệu lực vô thời hạn - Quyền tác giả có sở hữu tức tác giả đợc trả tiền thù lao - nhuận bút cho tác phẩm sáng tạo Hiệu lực quyền tác giả có sở hữu tồn tác giả sống vòng 50 năm sau tác giả qua đời Ngày trao đổi thông tin giới đợc mở rộng nên cần phải có liên quốc gia quyền tác giả Một số văn đợc UNESCO thông qua quyền tác giả nh: Công ớc quôc tế quyền tác giả, phiên năm 1952 1971; công ớc Bécnơ năm 1988; công ớc quốc tế bảo vệ quyền nghệ sỹ thể hiện, ngời chế tạo băng ghi âm quyền tổ chức phát Việt Nam, vấn đề quyền tác giả lĩnh vực mẻ, có nhiều thuận lợi mặt chủ quan, khách quan; song chứa đựng không khó khăn, phức tạp, thời gian gần công chúng rộ lên tình trạng vi phạm quyền Đất nớc đổi mới, kinh tế phát triển, khoa học - công nghệ thông tin có bớc phát triển Với t cách hoạt động thông tin đại chúng, báo chí ngày có ảnh hởng sâu rộng quần chúng nhân dân, tác phẩm sáng tạo có ảnh hởng định, đợc công chúng quan tâm thế, vấn đề quyền tác giả cần phải có quản lý chặt chẽ Nghị Đạo hội Đảng lần thứ IX nên: làm tốt công tác bảo vệ quyền tác giả Đó tâm, trăn trở nhà quản lý đến ngày 9/11/1995 Bộ luật dân qui định quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ đời; khái niệm quyền tác giả quyền chủ sở hữu tác phẩm thức đợc khẳng định Chính phủ Việt Nam ký với Chính phủ Hoa Kỳ Thụy Sĩ hiệp định bảo hộ quyền tác giả nghiên cứu hớng gia nhập công ớc Becnơ Tóm lại: Tác phẩm sáng tạo đợc bảo hộ mặt pháp lý Chủ thể sáng tạo có quyền tác giả Việc xây dựng ý thức tôn trọng quyền tác giả giải pháp tổng hợp mặt đạo đức mặt pháp lý Đó việc làm không giới báo chí, trí thức, nhà quản lý ngành thông tin - truyền thông, mà việc làm cấp, ngành, địa phơng toàn xã hội, đoàn kết phấn đấu xây dựng xã hội tơi đẹp mà ngời sống làm việc theo pháp luật Vi phạm quyền * Vi phạm quyền chép lại tác phẩm ngời khác mà không xin phép, chí công bố công trình sáng tạo - Đạo văn việc ăn cắp quyền văn a Các dạng vi phạm quyền - Vi phạm quyền tác phẩm: + Sao chép lại nguyên văn phần hay toàn tác phẩm có từ trớc nhng giấy cho phép ngời hay giới có quyền + Bản văn không bị chép nguyên văn nhng toàn ý tởng chi tiết nh thứ tự trình bày tác phẩm bị chép Dạng vi pohạm khó phát nhng coi vi phạm quyền có chứng bắt chớc theo nguyên mẫu + Bản văn không bị chép nguyên văn nhng bị thông dịch lại ý tởng sáng tạo (thành ngôn ngữ khác hay thành dạng khác) - Vi phạm quyền sáng chế: + Sử dụng lại ý tởng đợc công bố sáng chế sáng chế nguyên thuỷ vòng hiệu lực pháp luật + Mô lại, hay viết lại (bằng ngôn ngữ khác hay cách viết khác) ý kiến sáng tạo đợc công nhận sáng chế dụ: việc chép lại sáng chế phần mềm cách dùng ngôn ngữ lập trình khác ngôn ngữ sáng chế nguyên thuỷ vi phạm quyền ngời viết lại mô theo ý tởng đợc cấp sáng chế - Một số vi phạm khác: chép, mô lại thơng hiệu (trade mark) hay biểu (logo) tổ chức, chép chi tiết có tính hệ thống - Sẽ không vi phạm quyền khi: + Tác phẩm tổng hợp có tính sáng tạo riêng từ nhiều hệ thống tác phẩm khác ý (ý văn, ý nhạc, ý tởng) + Sáng chế đời xuất phát từ ý tởng độc lập tơng tự với sáng chế khác Việc chứng minh vấn đề thờng dựa vào chi tiết nh: chi tiết chứng tỏ khác nguồn gốc, động lực hay cách cấu trúc sáng chế b Vi phạm quyền tác phẩm báo chí - Ăn cắp toàn tác phẩm (trừ kiện lớn có tính chất quốc gia) + Một phần tác phẩm bị sửa chữa + ý tởng, tài liệu tác phẩm bị ăn cắp + ăn cắp ảnh - Những quan báo chí gọi liên minh với không đợc coi vi phạm quyền Ngày 29/10, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện quan báo chí gồm: Lao động, Sài Gòn giải phóng, Thanh niên, Tiền Phong, Tuổi Trẻ ký kết thoả thuận chung trao đổi bảo vệ quyền tác phẩm báo chí với nội dung khẳng định tôn trọng quyền tác phẩm báo chí yêu cầu quan báo chí khác phải tôn trọng quyền thành viên tham gia thoả thuận 10 Nh vậy, tờ báo đợc phép sử dụng bài, tin, ảnh hay ý tởng, tài liệu mà không vi phạm quyền - Thực trạng nớc ta nay: Có thể nói, việc tờ báo tập hợp lại dới danh nghĩa liên minh việc làm lần xuất Việt Nam Điều chắn tác động mạnh mẽ tích cực đến việc tôn trọng thực thi luật sở hữu trí tuệ nói chung quyền tác giả nói riêng lĩnh vực báo chí Tuy nhiên, vấn đề tôn trọng quyền tác giả lĩnh vực báo chí nớc ta nhiều yếu kém, lộn xộn Việc báo Đạo cách thô sơ (chỉ thay tên đổi họ) hay tinh vi (mà dân nghề thờng gọi công nghệ xào xáo) chuyện Đặc biệt từ xuất báo điện tử trang tin điện tử việc báo điện tử trang tin điện tử sử dụng báo khác với hỗ trợ phần mềm lọc tin lọc bài, công nghệ dowload cắt dàn trở nên phổ biến đến mức ngời ta gọi bình thờng * Kết luận: Mỗi tác phẩm sáng tạo đợc bảo hộ luật pháp quyền tác giả Việc đánh cắp, chép lại ý tởng nội dung tác phẩm vi phạm quyền Hoạt động báo chí nớc ta nằm xu hớng thế, bảo vệ quyền tác giả, chống vi phạm quyền đắn, mang tính cấp thiết, hợp với xu phát triển xã hội 11 Phần II: tìm hiểu vấn đề vi phạm quyền báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh tuần - tháng 7/2008 Theo nhà báo lý sinh thì: thông tin, tin tức mà đến với độc giả muộn khác cho họ ăn cơm nguội không nhà báo dùng cơm nguội đem xào lại thành cơm rang Song để có mà xào lại anh hẳn phải lấy ý tởng, nội dung báo khác Đó cách làm phổ biến giới báo chí nay, công nghệ thông tin ngày phát triển có báo cho riêng mình, có ký tên, bút danh hẳn hoi Nh mô hình chung (cố ý hay vô ý) vi phạm vào vấn đề quyền tác giả Đúng vậy, không vấn đề áo có trớc, có sau Mà vấn đề nằm chỗ, đem so sánh, đánh giá đề tài, kiện lai xuất hiện: vấn đề vi phạm quyền Đây vấn đề đợc công chúng quan tâm Báo cáo thực trạng vi phạm quyền báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tuần - tháng 7/2008 Qua tìm hiểu báo Tuổi trẻ tuần - tháng 7/2008 (Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 7/2008) rút số đánh giá báo cáo vấn đề vi phạm quyền báo khác báo Tuổi Trẻ nh sau: - Ngày thứ ba: 15/07/2008, lúc 20h:19, Báo Tuổi trẻ đăng tin: kết thúc ngày đầu thi Cao đẳng năm 2008 - in sai giấy báo dự thi, nhiều thí sinh không đợc dự thi Phóng viên Tuổi trẻ có gặp, vấn ông Phùng Rân - PGS.TS, Hiệu trởng trờng Cao đẳng Viễn Đông kiêm chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Qua đó, tìm hiểu, lấy thông tin viết Tuy nhiên, lúc 23:19 ngày, trang http:// www.vieọt nam channet.net Báo Dân trí có viết vấn đề giấy báo dự thi sai, 12 nhiều thí sinh không đợc thi Có thể khẳng định trang web điện tử Báo Dân trí vi phạm quyền Báo Tuổi trẻ Cụ thể: - Về mặt nội dung: Trang web điện tử Dân trí ăn cắp T liệu cách tinh vi từ Báo Tuổi trẻ cách biên dịch lại phần nội dung đánh cắp đợc Theo báo Tuổi trẻ đăng: Trao đổi với Tuổi trẻ Online, PGS.TS Phùng Rân, hiệu trởng trờng Cao đẳng Viễn Đông, kiêm chủ tịch hội đồng tuyển sinh, cho hay Sau phát sai sót, trờng gửi giấy báo dự thi lần để sửa sai Trờng tìm cách gọi điện (gần 1000 cuộc) báo cho thí sinh sai sót Nhng nhiều thí sinh không ghi số điện thoại hồ sơ dự thi nên trờng gọi đợc Nguyên nhân giấy báo dự thi sai, ông Phùng Rân cho biết: Mọi năm trờng tự tổ chức thi theo đề riêng thi hai ngày 15 16/7, tức sáng 15/7 đến trờng làm thủ tục dự thi, chiều thi môn đầu tiên, ngày hôm sau thi môn lại Do vậy, giấy báo dự thi trờng in sáng 15/7 đến làm thủ tục dự thi Đây nội dung vấn ông Phùng Rân đợc Báo Tuổi trẻ ghi lại, nhng điều đợc phóng viên Dân trí xào lại nh sau: Theo thầy Phùng Rân tất giấy báo dự thi đợt mà trờng Cao đẳng Viễn Đông gửi đến thí sinh ghi nhầm ngày đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi ngày 15/7 thay ngày 14/7 Nhng sau phát sai sót, trờng gửi giấy báo dự thi lần để sửa sai Nhng nhiều lý mà số thí sinh không nhận đợc giấy báo dự thi lần nên có chuyện thi trễ nh sáng Ngoài ra, thầy Phùng Rân cho biết trờng gọi gần 1000 điện thaọi để báo thí sinh sai sót Tuy nhiên, nhiều thí sinh ghi số điện thoại hồ sơ dự thi nên không liên lạc đợc Theo tìm hiểu Dân trí nhiều phụ huynh nhận đợc điện thoại nh thầy Phùng Rân nói 13 Về nguyên nhân giấy báo dự thi sai ghi sai ngày đến địa điểm làm thủ tục dự thi, theo thầy Phùng Rân năm trờng tổ chức thi theo đề thi riêng thi ngày 15, 16/7; tức sáng 15/7 đến trờng làm thủ tục, chiều thi môn đầu tiên, ngày hôm sau thi môn lại Do vậy, giấy báo dự thi sai trởng in sáng 15/7 đến để làm thủ tục dự thi Rõ ràng có diễn giải lại ý Báo Tuổi trẻ đăng vấn ông Phùng Rân (lời ông Phùng Rân đợc nháy ()) - Mặt khác, mặt để thời gian, Báo Tuổi trẻ đăng trớc, lúc 20h19 so với 23h39 Dân trí Nh vậy, có chuyện Tuổi trẻ đánh cắp ý tởng, nội dung Dân trí đợc - Hơn nữa, so sánh mặt cấu trúc trình bày, bố cục viết thấy khác biệt Lợng nội dung thông tin Dân trí so với thông tin đợc Tuổi trẻ cung cấp trớc Nh vậy, mức độ vi phạm quyền Dân trí với Tuổi trẻ vấn đề in giấy báo dự thi sai thứ 15/7/2008 xảy Đó đánh cắp ý tởng, tài liệu nội dung - mức độ vi phạm ảnh: Báo Tuổi trẻ thứ 7, ngày 19 tháng - 2008 lúc 17h20 có đăng loạt ảnh viết lốc xoáy Quảng Nam Các ảnh phóng viên Vũ Trung thực Tuy nhiên, http://baiviet.phanviet.com đa tin, ngày 21/7/2008 kiện này, nh trang trang web web http://www.vnchannet.net Dân trí, thứ hai ngày 21 tháng 7/2008, lúc 16h54 lấy ảnh Phóng viên Vũ Trung trớc chụp đăng để đa vào viết Điều chứng tỏ vi phạm quyền ảnh báo chí, trang web đánh cắp ảnh thuộc quyền tác giả phóng viên Vũ Trung - Vi phạm quyền mức độ ăn cắp toàn tác phẩm 14 Báo Tuổi trẻ, thứ ba ngày 29/7/2008; 04:15 đăng viết Bài hát Việt tháng 7/2008: Những ca khúc trữ tình Nhng sau bị báo Vietnam.net luộc lại toàn tác phẩm (kể ảnh) - Báo Tuổi trẻ thứ năm, 31/7/2007, 17:18 (GMT tháng 7) đăng viết phóng viên Đinh Hằng thực kiện Khai mạc hội chợ triển lãm đồ cới 2008 Sau đợc phóng viên H.Trang Báo mới.com sử dụng phần nội dung để chuyển thành viết mình, đăng lúc 02:00 thứ ngày 01/8/2008 Baomoi.com Phần nội dung đánh cắp đợc biến khác tinh vi Song xét mức độ vi phạm, dạng vi phạm quyền tác phẩm báo chí mà phần nội dung tác phẩm khác bị đánh cắp để xào lại thành tác phẩm Kết luận: Vấn đề vi phạm quyền Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh có thật Đợc diễn dới hình thức, mức độ khác ý kiến đề xuất phơng hớng giải Có thể khẳng định rằng, tình trạng vi phạm quyền diễn báo chí nớc ta ngày đợc phổ biến Tình trạng để kéo dài cách tự nhiên nh lâu rõ ràng có tác động không tốt đến việc nâng cao ý thức tôn trọng quyền tác phẩm báo chí quan báo chí, ngời làm báo tác động xấu đến chất lợng, uy tín báo chí nói chung Mặt khác, tình trạng tiếp diễn kéo dài không tránh khỏi chủ nghĩa hội nghề báo Uy tín nhà báo bị ảnh hởng Phẩm chất, nghề nghiệp, tính động, sáng tạo nhà báo bị mai một, chí đạo đức nhà báo bị biến thái Hiện tợng trí tuệ, trông chờ ỷ lại có thê xuất lúc Thậm chí, đạt đến mức độ đó, vấn đề vi phạm quyền biến thái thành dạng khác, nhà báo quay sang công kích, công lẫn sở quyền lợi riêng Điều lợi cho báo chí 15 Để bớc hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng này, tiến hành số phơng pháp, đề xuất sau: - Về mặt pháp lý, phải xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm bảo hộ quyền tác giả nh ngăn chặn vấn đề vi phạm quyền Điều phù hợp với quan điểm Đảng, Nhà nớc, phù hợp với truyền thống dân tộc - Xây dựng ý thức quyền tác phẩm, ý thức vấn đề vi phạm quyền Mỗi nhà báo, quan báo chí phải nhận thức đợc vấn đề Tác giả tác phẩm phải ý thức sâu sắc quyền lợi tác phẩm phải ý thức sâu sắc quyền lợi tác phẩm sáng tạo nh ý thức đợc hành vi đợc coi vi phạm quyền, tức anh sử dụng tác phẩm ngời khác phục vụ cho ý đồ sáng tạo tác phẩm mình, anh phải ý thức đợc vấn đề vi phạm quyền tác phẩm báo chí - Xây dựng liên minh quyền tác phẩm báo chí Việc đại gia (Báo Lao động, Sài Gòn giải phóng, Thanh niên, Tiền Phong, Tuổi trẻ) ký kết liên minh với tín hiệu tốt, góp phần ngăn chặn nh có tác động tích cực việc thực thi luật sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền tác giả lĩnh vực báo chí Khi liên minh hoạt động hiệu quả, có tác động tích cực đến ý thức nhà báo nh quan báo chí khác Do vậy, cần có liên minh, kết nghĩa nh - Nhà báo phải không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ, bồi dỡng kiến thức, trau dồi kinh nghiệm phát huy tính sáng tạo hoạt động báo chí Đồng thời phải tu dỡng rèn luyện đạo đức, có ý thức tự chủ sống, công việc nhà báo có tài, có đức nhà báo giỏi Đó chìa khoá thành công nghề nghiệp Vấn đề cần thiết với sinh viên báo chí ngồi ghế nhà trờng Phải học tập, rèn luyện, tu dỡng để đủ sức, đủ tầm, đủ tâm làm chủ báo chí đại tơng lai 16 Kết luận Tác phẩm báo chí vấn đề lý luận chung nhất, sản phẩm sáng tạo nhà báo sở thực khách quan Đồng thời, nso điểm tiếp xúc, cầu nối tác giả - chủ thể truyền thông với đông đảo công chúng xã hội, nhà báo - tác phẩm - công chúng có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng với Tác phẩm báo chí sản phẩm truyền thông, hình thành nên d luận xã hội Mỗi tác phẩm sáng tạo đợc luật pháp bảo hộ quyền tác giả Tác phẩm báo chí không nằm xu hớng hoạt động báo chí tồn vấn đề vi phạm quyền Điều nằm qui luật vận động xã hội Nhận thức vấn đề vi phạm quyền trách nhiệm nhà báo, quan báo chí, cấp ngành toàn xã hội, xã hội công bằng, ngời sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật Là sinh viên Báo chí, phải không ngừng học tập rèn luyện, tu dỡng đạo đức Đó sở cho đứa tinh thần sau này, sáng tạo tác phẩm báo chí hay, có ích, góp phần phát triển báo chí nớc nhà, hạn chế vấn đề tiêu cực, vi phạm quyền Hãy chung tay xây dựng báo chí lành mạnh, góp phần đắc lực nghiệp đổi mới, xây dựng đất nớc, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 17 Danh mục tài liệu tham khảo TS Nguyễn Thị Thoa - Đề cơng giảng tác phẩm báo chí đại cơng -Khoa Báo chí , Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội, tháng 5/2008 PGS.TS Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) - Tác phẩm báo chí, tập 2, Nxb Lý luận trị, Hà Nội - 2006 Tạ Ngọc Tấn, Nguễyn Tiến Hài - Tác phẩm báo chí, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội - 1995 Lý Sinh Sự - Hãy viết tiểu phẩm đi, Nxb Thông Tấn, Hà Nội, 2007 E.P.Prôkhôrốp - Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Thông Tấn, Hà Nội, 2004 Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần IX, Bộ luật Dân (2005) luật sở hữu trí tuệ, Nghị định 100/NĐ-CP, 2006 Các trang website: Google.com.vn (bản quyền tác giả, vi phạm quyền) 18 ...II Vấn đề quyền vi phạm quyền Phần II: Tìm hiểu vấn đề vi phạm quyền Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tuần - tháng 7/2008 I Báo cáo thực trạng vi phạm quyền II ý kiến đề xuất phơng... tâm Báo cáo thực trạng vi phạm quyền báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tuần - tháng 7/2008 Qua tìm hiểu báo Tuổi trẻ tuần - tháng 7/2008 (Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 7/2008) rút số đánh giá báo. .. sử dụng tác phẩm ngời khác phục vụ cho ý đồ sáng tạo tác phẩm mình, anh phải ý thức đợc vấn đề vi phạm quyền tác phẩm báo chí - Xây dựng liên minh quyền tác phẩm báo chí Vi c đại gia (Báo Lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí – báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh tuần 3 4 tháng 72008, Vấn đề vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí – báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh tuần 3 4 tháng 72008, Vấn đề vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí – báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh tuần 3 4 tháng 72008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay