Đề cương vật lí 11 (THPT NQ 2017)

6 227 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 12:56

Đây là đề cương vật lí 11 được soạn ra ngày 2742017 gồm chương Từ trường và chương Quang học trong phần giáo án vật lí 11 Đây là đề cương vật lí 11 được soạn ra ngày 2742017 gồm chương Từ trường và chương Quang học trong phần giáo án vật lí 11 Đây là đề cương vật lí 11 được soạn ra ngày 2742017 gồm chương Từ trường và chương Quang học trong phần giáo án vật lí 11 Đây là đề cương vật lí 11 được soạn ra ngày 2742017 gồm chương Từ trường và chương Quang học trong phần giáo án vật lí 11 Đề cương vật 11 ĐỀ CƯƠNG VẬT 11 Câu 1: Từ trường -Định nghĩa từ trường: Là môi trường bao quanh nam châm hay dòng điện có tác dụng lên dòng điện hay nam châm khác đặt -Tính chất từ trường: Từ trường môi trường gắn liền với nam châm hay dòng điện Là môi trường tương tác lực từ nam châm với nam châm hay nam châm với dòng điện hay dòng điện với dòng điện -Tương tác từ: Là tương tác nam châm với nam châm, nam châm với dòng điện, hay dòng điện với dòng điện -Từ trường đều: Là từ trường có phương cảm ứng từ song song chiều, độ lớn cảm ứng từ -Đặc điểm vecto cảm ứng từ dòng điện thẳng dài gây ra: + Phương vecto cảm ứng từ với đường tròn có tâm điểm dòng điện + Chiều vecto cảm ứng từ xác định theo qui tắc nắm bàn tay phải + Độ lớn: (T) - Đặc điểm vecto cảm ứng lòng ống dẫn: +Từ trường lòng ống dây đường đường thẳng song song với trục ống dây + Chiều xác định theo qui tắc nắm bàn tay phải + Độ lớn: Biểu thức độ lớn cảm ứng từ dòng điện tròn gây ra: (T) Câu 2: -Đặc điểm lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường đều: + Điểm đặt vecto lực nằm trung điểm đoạn dây +Phương vecto lực vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện I từ trường cảm ứng từ B, chiều lực từ xác định theo qui tắc bàn tay trái Câu 3: Lực Loren-rơ: -Định nghĩa: Lực loren- xơ lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường -Đặc điểm: Đề cương vật 11 + Điểm đặt lực đặt điện tích + Phương lực loren -xơ vuông góc với véc tơ vận tốc v vuông góc với từ trường B + Chiều : xác định theo qui tắc bàn tay trái + Độ lớn : (N) Câu 4: Từ thông cảm ứng điện từ -Công thức tính từ thông: Trong đó: B : Cảm ứng từ (T) S: Diện tích vòng dây (m2) α :Góc hợp vecto pháp tuyến N: Số vòng dây khung dây -Cách làm thay đổi từ thông qua mạch kín: + Thay đổi độ lớn từ trường B + Thay đổi diện tích S + Thay đổi góc lệch α -Định luật Len-xơ: Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín có chiều cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại biến thiên từ trường ban đầu qua mạch kín -Định luật Fa-ra-đây: Độ lớn suất điện động xuất mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín Công thức: Câu 5: Hiện tượng tự cảm -Định nghĩa tượng tự cảm: Là tượng cảm ứng điện từ xảy mạnh có dòng điện mà biến thiên từ thong qua mạch gây biến thiên cường độ dòng diện mạch -Hệ số tự cảm: (H) L hệ số tự cảm ống dây có đơn vị Henri(H) N số vòng dây l chiều dài ống dây (m) Đề cương vật 11 S tiết diện ống dây (m2) -Suất điện động tự cảm: Là suất điện động cảm ứng sinh có dòng điện mạch biến thiên qua mạch kín Câu 6: Khúc xạ phản xạ toàn phần -Định nghĩa tượng khúc xạ ánh sáng: Là tượng ánh sáng từ môi trường suốt sang môi trường suốt sáng bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường -Viết công thức định luật khúc xạ ánh sáng: -Định nghĩa tượng phản xạ toàn phần: Là tượng phản xạ toàn tia sáng tới, xảy mặt phân cách hai môi trường suốt -Điều kiện để có tượng phản xạ toàn phần: +Ánh sáng từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường chiết suất + phản xạ toàn phần -Công thức : -Ứng dụng phản xạ toàn phần: +Sợi quang học (cáp quang) +Phương pháp nội soi y học +Lăng kính phản xạ toàn phần Câu 7: Thấu kính mỏng -Cấu tạo thấu kính: Là khối chất suốt giới hạn hai mặt cong mặt cong với mặt phẳng -Phân loại thấu kính: Gồm loại: +Thấu kính hội tụ: Bờ rìa mỏng, phần dày +Thấu kính phân kì: Bờ rìa dày, phần mỏng -Đặc điểm tiêu điểm ảnh chính, tiêu điểm vật chính,quang tâm: +Tia sáng qua tiêu điểm vật (kéo dài) qua F tia ló song song với trục +Tia sáng song song với trục vuông góc với tia ló hội tụ điểm trục gọi tiêu điểm ảnh +Tiêu điểm vật nằm đối xứng với tiêu điểm ảnh qua thấu kính +Những tia sáng qua quang tâm O truyền thẳng Đề cương vật 11 -Số phóng đại: Là tỉ số độ cao ảnh so với độ cao vật dùng để xác định kích thước ảnh so với vật Câu 8: Mắt – tật mắt: -Nêu cấu tạo mắt: +Thủy tinh thể: gồm vòng co giãn có hình dạng thấu kính hội tụ Bên vòng có chứa dịch thủy tinh, n=1,33 +Giác mạc: Là khối có chứa dịch thủy tinh giác mạc có điểm vàng điểm mù mà gọi võng mạc -Năng suất phân li mắt: Để mắt phân biệt hai điểm AB góc trông vật nhỏ giá trị tối thiểu gọi suất phân li mắt () -Điều kiện để phân biệt hai chi tiết A,B vật thông qua mắt: +Góc trông vật phải lớn suất phân li mắt +Vật nằm khoảng nhìn rõ mắt -Thế điều tiết mắt: Là thay đổi tiêu cự thủy tinh thể để ảnh vật đặt khoảng khác nằm màng lưới (điểm vàng) -Đặc điểm thay đổi tiêu cự mắt điều tiết: +Khi mắt điều tiết tối đa tiêu cự đạt giá trị cực tiểu +Khi mắt không điều tiết tiêu cự đạt giá trị cực đại -Đặc điểm mắt cận thị cách sửa tật: *Đặc điểm: +Điểm vàng (v) nằm trước võng mạc → +Khoảng nhìn rõ mắt cận gần mắt người bình thường *Cách sửa tật cận thị: +Mang thấu kính phân kì sát mắt có độ tụ thích hợp với -Đặc điểm mắt viễn thị, lão cách sửa tật: *Đặc điểm: +Điểm vàng (v) nằm sau võng mạc → +Điểm cực cận mắt xa mắt người bình thường +Điểm cực viễn giống mắt bình thường Đề cương vật 11 *Cách sửa tật viễn thị (hay lão): +Đeo kính hội tụ có độ tụ thích hợp với (đp) Câu 9: Kinh lúp -Nêu cấu tạo kính lúp: Là thấu kính hội tụ có -Nêu công dụng kính lúp: Là dụng cụ bổ trợ cho mắt để quan sát vật nhỏ -Ngắm chừng cực cận: Điều chỉnh AB để A’B’ nằm điểm cực cận Cc -Ngắm chừng cực viễn: Điều chỉnh AB để A’B’ nằm điểm cực viễn Cv Đề cương vật 11 ... +Những tia sáng qua quang tâm O truyền thẳng Đề cương vật lí 11 -Số phóng đại: Là tỉ số độ cao ảnh so với độ cao vật dùng để xác định kích thước ảnh so với vật Câu 8: Mắt – tật mắt: -Nêu cấu tạo mắt:... cho mắt để quan sát vật nhỏ -Ngắm chừng cực cận: Điều chỉnh AB để A’B’ nằm điểm cực cận Cc -Ngắm chừng cực viễn: Điều chỉnh AB để A’B’ nằm điểm cực viễn Cv Đề cương vật lí 11 .. .Đề cương vật lí 11 + Điểm đặt lực đặt điện tích + Phương lực loren -xơ vuông góc với véc tơ vận tốc v vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương vật lí 11 (THPT NQ 2017), Đề cương vật lí 11 (THPT NQ 2017), Đề cương vật lí 11 (THPT NQ 2017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay