Luận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”

45 163 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 12:10

Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (Chuyên đề 1) Tên chuyên đề: “ Thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam Thực trạng định hướng phát triển” Thuộc đề tài luận án: “ Chính sách quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam gia đoạn nay” Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.01.01 Họ tên NCS : Nguyễn Thanh Huyền Người hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên Người hướng dẫn : TS Đào Quang Thông Hà Nội, 2017 Page i Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền MỤC LỤC MỤC LỤC Error: Reference source not found MỤC LỤC ii Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm, cấu trúc chủ thể tham gia thị trường vàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vàng 1.1.2 Cấu trúc chủ thể tham gia thị trường vàng 1.2 Hoạt động kinh doanh vàng - Mô hình tổ chức nghiệp vụ kinh doanh 1.2.1 Mô hình tổ chức thị trường vàng .9 1.2.2 Các nghiệp vụ kinh doanh thị trường vàng 11 THỊ TRƯỜNG VÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG 15 VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .15 2.1 Tổng quan thị trường vàng Việt Nam .15 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam 17 2.2.1 Các mô hình tổ chức kinh doanh vàng 17 2.2.2 Các nghiệp vụ kinh doanh vàng .18 2.2.3 Tình hình sản xuất nhập vàng 19 2.2.4 Diễn biến giá vàng nước .21 Phần 30 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 30 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thị trường vàng Việt Nam đến năm 2020 30 3.1.1 Quan điểm quản lý thị trường vàng Việt Nam 30 3.1.2 Định hướng phát triển thị trường vàng Việt Nam đến năm 2020 31 3.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam đến năm 2020 32 Page ii Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài quốc gia, KTTT, hình thành phát triển thị trường vàng có vai trò quan trọng, góp phần hình thị trường tài hoàn chỉnh, làm gia tăng kênh đầu tư kinh doanh cho nhà đầu tư kinh doanh tài chính… Việt Nam, năm gần đây,cùng với phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường vàng ngày trở nên sôi động Cùng với gia tăng số lượng nhà đầu tư nhu cầu mua bán vàng, số lượng sàn giao dịch vàng tăng lên đáng kể Ngoài giao dịch mua bán vàng hình thái vật chất, loại hình kinh doanh vàng phi vật chất, kinh doanh vàng tài khoản bắt đầu triển khai Các nghiệp vụ kinh doanh vàng ngày đa dạng Tuy nhiên, bên cạnh thành công, hoạt động thị trường vàng nói chung, hoạt động kinh doanh vàng sở kinh doanh vàng nói riêng chứa đựng nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây bất ổn cho kinh tế xã hội Chất lượng vàng chưa đạt tới độ chuẩn hóa; việc giao dịch mua bán,chuyển nhượng vàng chưa thuận tiện Quy chế hoạt động kinh doanh vàng không quán, thị trường vàng nước quốc tế chưa liên thông Vì vậy, nghiên cứu thực trạng thị trường vàng hoạt động kinh doanh Việt Nam để từ đưa định hướng phát triển cho thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng thời gian tới có ý nghĩa thực tiễn cấp bách Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Qua nghiên cứu chuyên đề đưa luận khoa học (bao gồm lí luận, thực tiễn) để đánh giá thực trạng thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam giai đoạn sở đưa định hướng phát triển thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng đến năm 2020 2.2 Mục tiêu cụ thể  Về mặt lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng  Về mặt thực tiễn: - Phân tích thực trạng thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam thời gian qua (Từ năm 2007 đến năm 3/2014) Page iii Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền - Định hướng phát triển thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chuyên đề tập trung vào thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Không gian nghiên cứu: Chuyên đề tiến hành khảo sát thực trạng thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam  Thời gian nghiên cứu: + Thời gian khảo sát thực tế: từ năm 2007 đến năm 3/2014 + Thời gian ứng dụng: đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Để thực chuyên đề, tác giả dự kiến sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: khảo sát hoạt động kinh doanh vàng nước quốc tế để phân tích, đánh giá, so sánh, tham chiếu Kết cấu chuyên đề Ngoài lời mở đầu kết luận, chuyên đề kết cấu thành phần: Phần 1: Cơ sở lý luận thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Phần 2: Thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam giai đoạn Phần 3: Quan điểm, định hướng phát triển thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam đến năm 2020 Page iv Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại SX Sản xuất NK Nhập NHNN Ngân hàng Nhà nước UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước Page v Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ Tên bảng Trang Bảng 1.1 Trữ lượng vàng khu vực Bảng 1.2 Một số loại hóa tệ giới Bảng 1.3 Những cột mốc quan trọng lịch sử tiền tệ vàng Bảng 1.4 Tình hình nhập sản xuất vàng Việt Nam (giai đoạn 2004 - 2008 ) 20 Biểu đồ 1.1 Giá vàng giai đoạn từ 2000 đến 3/2014 24 Biểu đồ 1.2 Tỷ giá hối đoái từ 11/2012 đến 3/2014 29 Page vi Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm, cấu trúc chủ thể tham gia thị trường vàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vàng Vàng kim loại mềm, dễ uốn, dễ dát mỏng, màu vàng chiếu sáng, vàng không phản ứng với hầu hết hóa chất, có dạng quặng hạt đá mỏ bồi tích.Vàng dùng làm tiêu chuẩn tiền tệ nhiều nước, sử dụng ngành nha khoa, điện tử, trang sức Vàng khai thác từ xa xưa, vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên, kể từ bây giờ, vàng chiếm vị trí đặc biệt đời sống kinh tế - xã hội dân tộc nào, khu vực nào,thời đại nào, người sử dụng vàng, say mê tìm kiếm vàng, chiếm đoạt cất giữ vàng Đây đặc điểm định vai trò vàng đời sống kinh tế - xã hội loài người Vàng mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, liên kết chặt chẽ với giá trị cao xã hội Nó biểu tượng cho quyền lực, giàu có, tâm huyết, hạnh phúc, tình yêu, hy vọng, lạc quan, thông minh, công lý, cân bằng, hoàn hảo,… Có thể khẳng định, vàng giá trị liên kết người với không phân biệt khác biệt chủng tộc, tôn giáo lịch sử Do đó, câu hỏi lớn đước đặt “Tại vàng lại người quý đến vậy?” Để trả lời cho câu hỏi này, ta nghiên cứu đặc điểm vàng: (1) Vàng kim loại quý tương đối Trước hết vàng kim loại quý Vẻ đẹp nội tại, ấm áp, giá trị tinh thần toát từ vàng đưa vàng trở thành niềm tự hào kim loại ưa thích nhà kim hoàn Vàng có tính bền vững hóa học cao, đẹp rực rỡ nung nóng chảy Vàng có độ dẻo cao, dễ dát mỏng kéo sợi Vàng giữ sắc mầu điều kiện cần vàng người ta dễ dàng chế tạo đồ vật đẹp trang điểm cho sống Chính đặc điểm làm cho vàng hấp dẫn người từ đầu Vàng không kim loại quý mà thứ kim loại tương đối Theo ước tính Gold Field Mineral Services, tổng lượng vàng khai thác Page Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền giới từ xưa đến khoảng 172.000 (đến năm 2000 140.000 từ đến năm tăng khoảng 2.600 tấn) Theo số liệu thống kê dến năm 2000, khai thác vàng chủ yếu diễn khu vực Nam Phi (44 nghìn tấn), Liên bang Nga nước thuộc Liên Xô cũ (17 nghìn tấn), Mỹ (6 nghìn tấn), Braxin (2,5 nghìn tấn) Columbia (2 nghìn tấn) Trữ lượng vàng thăm dò khoảng 75 nghìn Vì vậy, so sánh với loại tài nguyên khoáng sản khác sắt, dầu lửa có trữ lượng lớn sản lượng khai thác đến hàng triệu tấn/năm vàng kim loại Bên cạnh đó, việc khai thác vàng trong thực tế không dễ dàng Hiện nay, nguồn cung vàng chủ yếu khai thác từ mỏ quặng mà từ việc sang lọc đất Nam Phi, để chiết xuất sản lượng 500 vàng/năm phải xay khoảng 70 triệu đất Sự quý vàng Gold Survey minh chứng bảng số liệu Trữ lượng vàng khu vực: Bảng 1.1 Trữ lượng vàng khu vực Đơn vị tính: Tấn Khu vực Châu Phi Châu Âu Châu Á Châu Mỹ Châu Đại Dương Cộng Trữ lượng thăm dò 42.850 5.385 3.550 16.030 6.975 74.590 Trữ lượng giả thiết 65.120 13.225 7.675 28.600 12.750 127.370 (Nguồn: Gold Survey 2000) (2) Vàng có tính chất xã hội đặc biệt: vừa hàng hóa, vừa tiền tệ đặc biệt - Tính chất hàng hóa vàng: Vàng coi hàng hóa giống loại hàng hóa thông thường khác, vàng mang hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị + Giá trị sử dụng: Hầu tất nơi, vàng sử dụng giống Nhờ vẻ đẹp rực rỡ, tính bền vững hóa học cao tính chất vật lý độc đáo, nên ban đầu vàng dùng làm đồ trang sức, mỹ nghệ vật dụng phục vụ nghi lễ tôn giáo thần bí Sau đó, có đặc tính ưu việt, vàng ứng dụng rộng rãi ngành điêu khắc, trang trí, ngành công nghệ cao kỹ thuật công sự, công nghệ điện tử thông tin, bán dẫn, công nghệ hàng không vũ trụ… Trong tổng khối lượng vàng giới, người ta ước tính có khoảng Page Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền 45% dùng vào việc chế tác đồ trang sức, 25% vàng ngân hàng trung ương tổ chức tài -tiền tệ nắm giữ, 18% lượng vàng thuộc tư nhân loại khác chiếm khoảng 12% + Giá trị: Giá trị vàng giá trị lao động kết tinh phát sinh trình khai thác sản xuất vàng Giá trị vàng đo thời gian lao động xã hội cần thiết để khai thác, sản xuất vàng - Tính chất tiền tệ đặc biệt vàng Ngoài giá trị phủ nhận vàng nghi lê tôn giáo, biểu tượng quyền lực giai cấp thống trị, ngưỡng mộ người với đồ trang sức mỹ nghệ trải qua nhiều kỷ vàng sử dụng để đúc tiền Vậy, vàng lại trở thành tiền? Khi lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội phát triển làm cho trao đổi hàng hóa phát triển mạnh đòi hỏi người phải sử dụng hàng hóa đặcbiệt đóng vai trò vật ngang giá chung Khi sản xuất thị trường ngày mở rộng tình trạng có nhiều vật ngang giá chung làm cho trao đổi khó khăn, đòi hỏi phải dùng vật ngang giá chung nhất, dẫn đến xuất hình thái tiền tệ Lúc đầu, tiền thứ quý, người thời mũi tên, vỏ sò, lông thú, gia súc, vàng, bạc cuối vàng Bảng 1.2 Một số loại hóa tệ giới Loại hóa tệ Răng cá voi Vỏ sò Gỗ hương Lúa Muối Hạt tiêu Vải lụa Da Rượu vang Bò Nô lệ Nơi sử dụng Fiji Marianas Hawwai Philipine Rất nhiều nơi Inđônêsia Trung Quốc Pháp, Italia Australia Ấn Độ Châu Phi (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Đầu tiên, vàng trung gian dự trữ, qua thời gian, người ta nhận thấy tính chất quý vàng nên vàng sử dụng làm phương tiện để tích lũy giá trị cải hiệu rủi ro thường xuyên sống Page Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền Theo dòng lịch sử, dù xã hội có biến động thăng trầm vàng giữ giá trị trì thị trường riêng Mặt khác, vàng lại dễ cất trữ, chưa kể đồ cổ vàng giá trị lại cao gấp nhiều lần so với giá trị thân lượng vàng làm Điều dẫn đến việc đến lúc vàng sử dụng làm đại diện giá trị góc độ tiền- vật ngang giá chung trao đổi hàng hóa Khi thương mại lớn mạnh, người ta nhận thấy tiền phải có số tính chất tiện lợi tối thiểu như: Phải có giá trị thực tế, dễ sử dụng, dễ vận chuyển, dễ chia nhỏ, tồn lâu mà không hư hại Vì vậy, ban đầu có nhiều loại hàng hóa quý đóng vai trò tiền tệ, người ta nhận giá trị vàng, yếu tố ra, vàng có đặc tính quý báu khác mà thứ vật chất thay thực chức tiền tệ: đồng chất, dễ chia nhỏ, khó hư hỏng, giá trị cao, dễ bảo quản, dễ vận chuyển Có thể nói vàng có đủ chức tiền tệ: thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện toán, phương tiện cất trữ tiền tệ giới Kể từ sử dụng làm tiền, vàng coi loại tiền tệ đặc biệt giá trị thực Khác với loại tiền tệ quốc gia USD, GBP, JPY,… sử dụng rộng rãi toán quốc tế thường bị kiểm soát NHTW nước phát hành đồng tiền đó, giá trị đồng tiền chịu tác động trực tiếp tăng trưởng hay suy thoái kinh tế quốc gia vàng loại tiền tệ đặc biệt chúng vừa hàng hóa, vừa công cụ trao đổi (tiền), song chúng không chịu kiểm soát hay ảnh hưởng kinh tế cụ thể Chính điều làm cho giá trị vàng đảm bảo lâu dài so với đồng tiền khác Vai trò tiền tệ vàng xem trình tự nhiên, loại tiền tệ thực đáng tin cậy người Trong đời sống xã hội ngày nay, vàng không thực đầy đủ chức tiền tệ Mặc dù vậy, vai trò tiền tệ vàng không hoàn toàn đi, đặc biệt chức cất trữ giá trị tiền tệ quốc tế Vàng phần quan trọng dự trữ quốc gia, sử dụng để giải khó khăn cán cân toán quốc tế đối phó với khủng hoảng hay cố đặc biệt thiên tai, chiến tranh,… Cần ý thêm, hình thức vàng thực chức tiền tệ quốc tế Theo hướng dẫn, cẩm nang thống kê tiền tệ IMF,chỉ có vàng đủ tiêu chuẩn quốc tế NHTW nắm giữ coi tiền tệ, Page Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền nhà điều hành sách tiền tệ Giải thích cho tăng đột biến giá vàng nước thời gian qua nguyên nhân sau đây: - Giá vàng Việt Nam chịu tác động giá vàng giới Giá vàng giới năm 2010, 2011 có bước nhảy vọt chưa có vòng 10 năm trở lại Trung tuần tháng 10 năm 2010, giá vàng giới lập kỷ lục 1.379,1 USD/Oz, tăng 22% so với đầu năm; trung tuần tháng 08/2011, giá vàng đạt mức kỷ lục 1.890 USD/Oz Mặc dù năm 2012, 2013 đầu năm 2014, giá vàng có xu hướng giảm xuống so với đầu năm 2000, giá vàng mức cao Vàng trở thành tài sản đặc biệt, không Ngân hàng trung ương mà quỹ đầu tư nhỏ lẻ quan tâm Nguyên nhân đẩy giá vàng giới lên xuống thất thường gồm nguyên nhân sau: + Khủng hoảng tài toàn cầu khiến nhà đầu tư tìm đến vàng chỗ trú ẩn an toàn: Bối cảnh khủng hoảng với tình trạng lạm phát hoành hành kinh tế trở thành nhân tố kích thích xu hướng tăng giá mạnh mẽ vàng giới Trong năm 2010 - 2011, với chiến dịch kích thích tăng trưởng kinh tế, NHTW Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản nhiều nước khác tìm cách tăng chi tiêu đồng thời in thêm tiền mặt Hàng nghìn tỷ USD bơm vào kinh tế toàn cầu khiến lạm phát gia tăng Mặt khác, yếu tố quốc tế đầy rủi ro khủng hoảng khiến vàng trở thành tài sản ưa chuộng để tích trữ Chiến dịch nới lỏng sách tiền tệ thúc đẩy kinh tế giảm thất nghiệp nước mong muốn Thay vào đó, luồng tiền nóng chảy sang kinh tế nổi, nơi chúng đổ vào mặt hàng giữ vàng Tại Mỹ, lòng tin dân chúng vào đồng USD khiến giá trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm mạnh lãi suất tăng vọt Cứ 18 ngày, Mỹ lại phát hành loại giấy tờ ghi nợ tương đương giá trị sản lượng vàng khai thác năm năm nước Mỹ vay nợ tương đương 1/3 tổng số lượng vàng có giới Tại Châu Âu, nợ xấu số quốc gia có biểu ngày trầm trọng hơn, thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm đến kênh đầu tư vàng … + Cung yếu: Tính khan vàng hạn chế nguồn cung thị trường bất chấp giá vàng mức kỷ lục Dưới góc độ kinh tế, cầu tăng cung Page 25 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền tăng theo, qua giữ giá ổn định Tuy nhiên, điều không xảy với vàng, đơn giản nguồn quặng đủ để tăng sản lượng khai thác thay lượng vàng vào tiêu dùng Đồng thời, nguồn cung quan trọng thị trường bị NHTW châu Âu tuyên bố chấm dứt chuỗi bán ròng vàng dự trữ quốc gia từ 10 năm qua Năm 2010, sản lượng vàng giới tăng 3%, giá vàng tăng 20% Đối với thị trường vàng Việt Nam, nước ta có nhiều mỏ quặng vàng (ở Ngân Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hòa Bình,…) với quy mô khác nhau; nhà địa chất dự báo trữ lượng vàng nước ta khoảng 1.000 đến 3.000 tấn; nhiên 95% lượng vàng tiêu thụ thị trường nước nhập khẩu; vậy, biến động giá vàng, tỷ giá, lãi suất đồng tiền chủ đạo giới gây ảnh hưởng thời đến thị trường vàng nước tình hình nhạy cảm nay, vàng xem nơi trú ẩn tài sản để chống lạm phát + Cầu bùng nổ: Bên cạnh yếu tố khiến giá vàng từ năm 2000 trở lại có tăng giảm lên xuống bất thường như: nhu cầu vàng trang sức vàng công nghiệp ngày tăng; tâm lý ưa chuộng vàng số quốc gia (điển hình Trung Quốc Ấn Độ), động thái găm giữ vàng nhà đầu tư, Chính phủ khiến nhu cầu vàng năm 2010, 2011 tăng vọt Theo Hội đồng vàng toàn cầu, tổng giá trị đầu tư vào vàng tháng 03/2010 tăng lên mức kỷ lục 9,6 tỷ USD, tăng 60% so với kỳ năm 2009 Đồng thời, nhà đầu tư số NHTW, chủ yếu Trung Đông Châu Á, chuyển sang dự trữ vàng Trong năm 2009 - 2010, NHTW Ấn Độ, Sri Lanka Cộng hòa Mauritius mua 212 tấn, Bangladesh mua 10 Iran tuyên bố chuyển 45 tỷ USD dự trữ sang đồng Euro vàng Một số quốc gia Trung Đông khác chuyển 200.000 thùng dầu thô/ngày sang vàng, tương đương 140 vàng/năm (nếu tính theo tỷ giá vàng/dầu thô nay) + Các quỹ đầu tư tháo chạy khỏi vàng: Việc Quỹ đầu tư lớn giới Quỹ đầu tư tín thác vàng SPDR,… liên tục tiến hành giao dịch mua, bán với khối lượng lớn làm ảnh hưởng đến biến động giá vàng Trong năm 2009, 2010,2011, quỹ đầu tư liên tục tiến hành mua khối lượng vàng lớn tạo thêm kỳ vọng vào khả tăng vững giá vàng Tuy nhiên, năm 2013, giá vàng giảm mạnh, yếu tố ảnh hưởng đến biến động Page 26 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền giá vàng thông tin từ chương trình Nới lỏng định lượng lần (QE3) Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) Với việc FED cắt giảm QE3 từ 85 tỷ USD/tháng xuống 75 tỷ USD/tháng, vàng ngày trở nên hấp dẫn Các quỹ đầu vàng giới tăng tăng cường bán năm qua Được biết, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn giới SPDR Gold Trust bán ròng 500 vàng từ đầu năm tới cuối tháng 12 Quỹ nắm khoảng 806 vàng Trong đó, theo hãng nghiên cứu EPFR Global, nhà đầu tư rút 38,8 tỷ USD khỏi quỹ đầu tư vào vàng năm nay, đánh dấu năm thoái vốn mạnh kể từ số liệu bắt đầu theo dõi vào năm 2000 - Người dân Việt Nam có tâm lý giữ vàng Vàng công cụ đầu tư, cất trữ truyền thống người Việt Nam Việc quy đổi tài sản theo giá trị vàng trở thành thói quen lâu đời người Việt Nam lựa chọn phương tiện đo lường, trao đổi từ kỳ sang kỷ khác Trước đợt biến động giá vàng thời gian gần đây, nhiều tổ chức cá nhân đổ xô mua vàng Có thể thấy vàng len lỏi vào định giá hàng hóa, dự trữ dẫn đến “vàng hóa” Trên thực tế, Việt Nam năm nước nhập vàng lớn giới (Năm 2006, nhập 91 vàng; năm 2007 nhập 51 vàng; năm 2008 nhập 90,5 vàng) Mặt khác, với khủng hoảng kinh tế, lạm phát, năm 2010, 2011 việc đầu tư vào chứng khoán bất động sản hạn chế, chí thua lỗ khiến nhà đầu tư Việt Nam tập trung vào vàng Đến cuối năm 2003 tháng đầu 2004 này, kinh tế chưa có khởi sắc, đầu tư vào vàng lựa chọn nhiều nhà đầu tư Ngoài ra, bỏ qua yếu tố tâm lý, nhu cầu đầu phận dân cư có tiền, thông tin đồn thổi, kích động mua vàng kể nhu cầu để tránh tổn thất kinh tế - Cung vàng nước kiểm soát chặt chẽ Những năm gần đây,trong cầu vàng nước tăng đột biến cung lại hạn chế Khoảng 95% lượng vàng tiêu thụ Việt Nam nhập Tuy nhiên hoạt động nhập vàng Việt Nam Nhà nước quản lý chặt chẽ, doanh nghiệp kinh doanh vàng muốn nhập vàng phải xin hạn ngạch từ NHNN Tháng 05/2008, để làm dịu áp lực lạm phát bình ổn kinh tế, Page 27 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền NHNN ngừng cấp phép nhập vàng Điều hạn chế lượng ngoại hối dùng để nhập vàng, lại tạo ý niệm khan vàng Khi chênh lệch giá vàng nước giới tăng cao, không pháp nhập vàng qua đường thức, nhà đầu đẩy mạnh mua USD để nhập lậu vàng, tạo áp lực khan đồng USD đẩy giá USD lên cao Năm 2010, giá vàng nước tăng nóng, NHNN có lần cấp hạn ngạch cho doanh nghiệp nhập vàng, hạn ngạch hạn chế Năm 2011, để hạ nhiệt giá vàng nước so với giá vàng giới, NHNN tiếp tục cấp hạn ngạch nhập vàng lần cho doanh nghiệp kinh doanh vàng: Ngày 09/08/2011, Ngân hàng Nhà nước cấp quota cho số đơn vị Công ty SJC-Sài Gòn, PNJ, DOJI, Tổng công ty vàng Agribank, số ngân hàng khác với số lượng lớn từ 500 kg đến vàng, trung tuần tháng 09/2011, NHNN cấp hạn ngạch cho 10 đơn vị nhập vàng với số lượng vài trăm kg/doanh nghiệp Tuy nhiên, lượng vàng nhập không đủ đáp ứng nhu cầu vàng nước, khiến lượng vàng nhập lậu gia tăng Thực tế cho thấy rằng, việc cấp phép xuất nhập vàng cho NHTM công ty kinh doanh vàng chưa linh hoạt nguyên nhân khiến giá vàng vật chất nước biến động không theo giá giới, nhiều dẫn đến việc giá vàng nước cao nhiều so với giá vàng giới - Tỷ giá hối đoái tăng cao Nhìn vào diễn biến tỷ giá USD/VNĐ thị trường minh họa biểu đồ 1.2 thấy biến động tỷ giá tháng qua theo hình díc dắc lúc lên lúc xuống Điều giải thích phần tác động giá vàng lên tỷ giá USD/VNĐ sau: Giá vàng chủ yếu yết USD, USD bị đẩy lên cao, đến lượt lại ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng Theo đó, giá USD tăng, giá vàng tăng tương ứng Giá vàng tăng cầu vàng vượt cung khiến nhu cầu mua USD để nhập vàng tăng, lúc giá vàng lại tác động ngược trở lại giá USD, tạo vòng xoáy USD vàng Page 28 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Ngoài nguyên nhân kể trên, có nguyên nhân quan trọng dẫn đến xu hướng tăng giá vàng giới năm 2009, 2010, 2011 Đó là, nguyên nhân xuất phát từ suy yếu đồng USD bối cảnh bất ổn kinh tế giới nói chung kinh tế Mỹ nói riêng Mặc dù xuất tín hiệu khả quan chứng minh khả phục hồi số kinh tế sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhìn chung kinh tế giới tiếp tục chứa đựng yếu tố bất ổn, khó lường Áp lực lạm phát gây sức ép nhiều quốc gia sau Chính phủ tung hàng loạt chương trình kích cầu để giải cứu kinh tế Tại kinh tế lớn giới- Mỹ, cục dự trữ liên bang FED tiếp tục trì lãi suất thấp gần 0%, thị trường bất động sản chứng khoán phố Wall có dấu hiệu ấm lên không chắn, tình trạng thất nghiệp chưa cải thiện nhiều, biến động trồi sụt thất thường số niềm tin tiêu dùng doanh số tiêu dùng cá nhân đòi hỏi phải tiếp tục kích cầu Trước diễn biến phức tạp đó, vàng trở thành công cụ phòng tránh rủi ro đầu tư tốt ưa chuộng giới đầu tư quốc tế Trong năm này, suy yếu USD châm ngòi cho trào lưu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối NHTW nhiều quốc gia giới (Ấn Độ, Nga, Srilanca, Trung Quốc,…) USD dần thay đồng tiền khác, kim loại quý, có vàng Page 29 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền Phần QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 Căn vào nhu cầu đầu tư thị trường vàng thực tế năm qua, đặc biệt từ năm 2009 cho thấy nhu cầu giao dịch vàng nhà đầu tư Việt Namthực lớn Theo dự báo, từ đến năm 2020, kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng thoát khỏi giai đoạn suy thoái, tiến tới giai đoạn phục hồi tăng trưởng Vì vậy, nhu cầu đầu tư kinh doanh vàng năm tới lớn tiếp tục gia tăng theo thời gian Để đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh doanh vàng, việc xây dựng tổ chức thị trường giao dịch vàng, có giao dich vàng tài khoản cần thiết, phù hợp với xu phát triển kinh tế Tuy nhiên, để đảm bảo thị trường phát triển ổn định bền vững, việc xây dựng tổ chức thị trường vàng nói chung, hoạt động kinh doanh vàng đơn vị nói riêng cần thực theo số định hướng định 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển thị trường vàng Việt Nam đến năm 2020 3.1.1 Quan điểm quản lý thị trường vàng Việt Nam Trước thực trạng hoạt động kinh doanh vàng thị trường vàng nước phân tích trên, vào định hướng đạo Đảng Chính phủ quản lý thị trường vàng, thời gian tới, khuôn khổ pháp lý quản lý thị trường vàng phải dựa quan điểm quản lý là: (i) Tôn trọng tập quán, quyền lợi người dân sử dụng vàng làm phương tiện cất trữ giá trị, tuyệt đối không khuyến khích người dân đầu tư vàng, đặc biệt cần chống việc doanh nghiệp dân cư đầu vàng nguồn vốn huy động xã hội; (ii) Tổ chức, xếp lại cách thị trường vàng, đặc biệt thị trường vàng miếng (iii) Ngăn chặn ảnh hưởng biến động giá đến tỷ giá, lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “vàng hóa” kinh tế; nghiêm cấm việc sử dụng vàng làm phương tiện toán; có giải pháp để bước huy động nguồn vàng dân phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước (iv) Nâng cao vai trò quản lý điều tiết thị trường vàng Nhà nước Page 30 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền 3.1.2 Định hướng phát triển thị trường vàng Việt Nam đến năm 2020 Xuất phát từ quan điểm quản lý thị trường vàng nêu trên, để đảm bảo thị trường phát triển ổn định bền vững, việc xây dựng tổ chức thị trường vàng Việt Nam đến năm 2020 cần thực theo số định hướng sau: - Xây dựng mô hình thị trường vàng tập trung hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, NHNN giữ vai trò tổ chức đầu mối quản lý hoạt động thị trường vàng, NHTM công ty kinh doanh vàng giữ vai trò thành viên thị trường vàng tập trung Thực tế kinh doanh vàng thời gian qua cho thấy, mô hình phi tập trung thiếu quản lý, giám sát Nhà nước dẫn đến thị trường hoạt động lộn xộn, tiềm ẩn nhiều rủi ro Bên cạnh đó, mô hình TTCK phi tập trung Việt Nam - thị trường Upcom thức khai trương từ ngày 24/06/2009 cho thấy nhiều bất ổn, UBCKNN có chủ trương đề nghị Chính phủ chuyển sàn Upcom sang giao dịch theo phương thức khớp lệnh Vì vậy, để thị trường vàng nói chung, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản nói riêng ổn định, đảm bảo tính bền vững, không gây rủi ro tiềm ẩn cao cho kinh tế, việc xây dựng mô hình thị trường tập trung có quản lý chặt chẽ Nhà nước, NHNN tổ chức đầu mối, NHTM công ty kinh doanh vàng giữ vai trò thành viên thị trường vàng tập trung, theo nghiên cứu hướng bối cảnh Việt Nam - Thành lập sàn giao dịch vàng nhằm xây dựng thị trường hoạt động tập trung, minh bạch, vận động theo cung cầu, cần có quan cụ thể để quản lý sàn giao dịch vàng Hiện nay, việc quản lý sàn giao dich vàng thuộc chức quan chưa có quy định cụ thể Có ý kiến cho thuộc NHNN, có ý kiến lại cho thuộc Bộ Công thương… Việt Nam, vàng coi phương tiện tiền tệ công cụ dự trữ ngoại hối quốc gia, nên theo tôi, việc quản lý cấp phép sàn vàng nên tập trung vào đầu mối NHNN Trên sở đó, NHNN cần ban hành luật chơi chung, có quy định cụ thể điều kiện để cấp phép thành lập sàn vàng như: vốn điều lệ (theo nghiệp vụ kinh doanh môi giới, tự doanh…), sở hạ tầng, nguồn nhân lực, Để đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư môi trường kinh tế - xã hội, chủ sàn vàng phải có lực tài đủ mạnh thực chế quản lý tài doanh nghiệp theo quy định quản lý tài doanh nghiệp hành Cùng với quy định điều kiện thành lập, cần có văn cụ thể quy định tổ chức máy sàn, tách bạch hoạt động phận môi giới phận tự doanh… Page 31 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền 3.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam đến năm 2020 Liên quan đến định hướng phát triển hoạt động kinh doanh vàng, ngày 24/02/2011, Chính phủ có đạo: “Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng; quý II năm 2011 trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng thị trường tự do; ngăn chặn hiệu hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới” Theo đạo đó, hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam đến năm 2020 cần phát triển theo định hướng sau: - Một là, chuyển hướng kinh doanh vàng từ vàng không theo tiêu chuẩn quốc tế sang kinh doanh vàng theo tiêu chuẩn quốc tế Hiện nay, thuế suất thuế nhập hai loại vàng (vàng tiêu chuẩn quốc tế vàng nguyên liệu) giống nhau, việc bán vàng tiền tệ thị trường nước cho phép, đồng thời kho ngoại quan vàng mở Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, NHTM công ty kinh doanh vàng cần đẩy mạnh việc kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế kinh doanh vàng miếng Việt Nam Chuyển hướng sang kinh doanh vàng theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần gia tăng khả kết nối thị trường vàng nước quốc tế, giảm bớt chênh lệch giá vàng giới Việt Nam - Hai là, phát triển hoạt động kinh doanh vàng trạng thái, công cụ vàng phái sinh, NHTM công ty kinh doanh vàng không trung gian môi giới cho tổ chức kinh doanh nước mà tổ chức trực tiếp cung cấp sản phẩm cho Hoạt động kinh doanh vàng NHTM công ty kinh doanh vàng chủ yếu hoạt động môi giới, tức làm trung gian cho khách hàng để hưởng phí môi giới Việc kinh doanh vàng trạng thái (trường đoản) - đầu tư hay tự doanh Để tận dụng lợi thế, đồng thời để đa dạng hóa nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro, tăng lợi nhuận, NHTM công ty kinh doanh vàng cần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vàng trạng thái Ngoài ra, cung cấp công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro công cụ đầu cho khách hàng, thân NHTM công ty kinh doanh vàng Page 32 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền lâm vào tình trạng rủi ro giao dịch đối ứng khách hàng không phù hợp quy mô thời gian Vì vậy, để hạn chế rủi ro, NHTM công ty kinh doanh vàng cần lựa chọn công cụ phòng chống rủi ro swap, forward, option, future,… thích hợp thị trường quốc tế - Ba là, tiếp tục cho phép NHTM công ty kinh doanh vàng mở sàn giao dịch vàng sở môi trường pháp lý hoàn thiện, đầy đủ đồng Thực tế cho thấy, điều kiện phát triển kinh tế theo định hướng thị trường có quản lý Nhà nước, biện pháp quản lý mang tính hành đơn (yêu cầu đóng cửa sàn vàng) nhu cầu thị trường ngày gia tăng dẫn đến hoạt động kinh doanh chui, kinh doanh bất hợp pháp Vì vậy, hướng tương lai không nên cấm mà nên cho phép mở lại sàn giao dịch vàng cần phải quản lý hệ thống văn pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện quốc gia thông lệ quốc tế - Bốn là, NHNN nên tập trung đầu mối xuất nhập vàng Hoạt động xuất nhập vàng có liên quan đến cung cầu ngoại tệ nên cần thực kiểm soát hoạt động xuất nhập vàng để kiểm soát ngoại hối, quản lý tỷ giá Do đó, NHNN nên tập trung đầu mối xuất nhập vàng Tuy nhiên, thay NHNN độc quyền nhập vàng nên cho phép số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn có uy tín nhập vàng giám sát NHNN Giải pháp vừa mang tính thị trường đồng thời tạo bình thông giá nước giới Việc tập trung đầu mối nhập vàng giúp không làm phân tán hạn ngạch nhập NHNN dễ dàng kiểm soát nguyên liệu đầu vào thành phẩm đầu đơn vị, loại trừ nguyên liệu trôi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Để tránh cân đối cung cầu vàng dẫn đến chênh lệch giá vô lý giá vàng giới giá vàng nước, cần xây dựng chế cấp quota xuất nhập vàng linh hoạt, tạo luồng lưu thông xuất nhập vàng thật nhịp nhàng theo quy luật thị trường - Năm là, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng thị trường tự Page 33 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền Hoạt động kinh doanh vàng miếng thị trường tự tiềm ẩn nhiều rủi ro khó kiểm soát nên thời gian tới việc kinh doanh mua bán vàng miếng nên tập trung hóa NHTM, nơi có khả tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tốt Khi tập trung kinh doanh vàng miếng NHTM, NHNN kiểm soát doanh thu kinh doanh vàng miếng, từ không bị thuế doanh thu từ hoạt động Mặt khác, doanh số giao dịch vàng miếng hệ thống ngân hàng phản ánh trung thực nhu cầu mua bán vàng miếng phát sinh, giúp NHNN đo lường xác quy mô thị trường vàng có giải pháp định hướng phù hợp để phát triển thị trường Ngoài ra, giao dịch vàng miếng tập trung NHTM giúp quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ tốt Page 34 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền KẾT LUẬN Thị trường vàng Việt Nam có bước phát triển hội nhập mạnh mẽ, mở nhiều hội đa dạng hóa công cụ đầu tư Song kinh doanh vàng ẩn chứa rủi ro khó dự báo Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ, đánh giá thực trạng thị trường hoạt động kinh doanh vàng thị trường, từ đưa định hướng phát triển thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng đến năm 2020 để đảm bảo cho thị trường vàng Việt Nam bước phát triển ổn định bền vững, sánh vai với thị trường vàng quốc tế Chuyên đề “Thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam Thực trạng định hướng phát triển” tập trung nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng, phân tích thực trạng thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam thời gian qua, từ đưa định hướng phát triển thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam đến năm 2020 Các kết quan trọng chuyên đề thể khía cạnh sau: Thứ nhất, chuyên đề tập trung, làm rõ luận khoa học thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Trong đó, tác giả tập trung làm rõ đặc điểm, cấu trúc chủ thể tham gia thị trường vàng; mô hình tổ chức thị trường vàng nghiệp vụ kinh doanh vàng thi trường Thứ hai, chuyên đề phân tích, đánh giá cách toàn diện, có hệ thống tổng quan thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam thời gian qua Các phân tích dựa số liệu thống kê trung thực từ hoạt động thực tiễn nên có giá trị tham khảo cao Thứ ba, sở phân tích, đánh giá thực trạng thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam, chuyên đề đưa số quan điểm, định hướng phát triển thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam đến năm 2020 Hoàn thiện chuyên đề này, tác giả mong muốn đóng góp phần kiến thức việc đánh giá thực trạng thị trường vàng, hoạt động kinh doanh Page 35 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền vàng Việt Nam đưa định hướng phát triển thị trường vàng đến năm 2020 Tuy nhiên, trình nghiên cứu, cố gắng song kinh doanh vàng lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nhạy cảm với biến động kinh tế - xã hội; việc thu thập thông tin, số liệu chi tiết thị trường vàng kinh doanh vàng khó khăn nên chuyên đề chắn không tránh khỏi hạn chế sai sót định Tác giả mong nhận đóng góp chân thành nhà khoa học bạn đọc để chuyên đề hoàn thiện Page 36 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đinh Nho Bảng (2001), “Đổi chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học, ngành Ngân hàng Nguyễn Vân Anh (2011), “Giải pháp quản lý thị trường vàng Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học, ngành Ngân hàng TS Nguyễn Đức Trung (2013), “Giải pháp quản lý thị trường vàng Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học, ngành Ngân hàng PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên (2009), “Hoạt động kinh doanh vàng NHTM Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học, Bộ giáo dục đào tạo Huỳnh Phước Nguyên (2007), “Kinh doanh vàng NHTM địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sỹ kinh tế Tài Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Đặng Thị Tường Vân (2008), “Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế Tài Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2011), Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thị trường vàng Việt Nam - Những vấn đề đặt ra” Nguyễn Thị Thanh Hương (2011), “Giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh”, Tạp chí Ngân hàng số 3,4/2011 Nguyễn Thanh Huyền (2012), “Chính sách quản lý Nhà nước thị trường vàng giai đoạn hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 10 Nguyễn Thanh Huyền (2014), “Ảnh hưởng Nghị định 24/NĐ-CP đến thị trường vàng Việt Nam số giải pháp hoàn thiện sách”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 11 Nguyễn Thanh Huyền (2014), “Kinh nghiệm số nước quản lý thị trường vàng học kinh nghiệm Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số 11/2014 12 Nguyễn Thanh Huyền (2014), “Phát triển thị trường vàng ổn định bền vững”, Tạp chí Kinh tế dự báo số 16/2014 Page 37 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền 13 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH 10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH 11 14 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH 12 ngày 16/6/2010 15 Pháp lý ngoại hối năm 2005 16 Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999, Nghị định Chính Phủ quản lý hoạt động kinh doanh vàng 17 Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003, Nghị định Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP Chính Phủ quản lý hoạt động kinh doanh vàng 18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003, Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999, Nghị định Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh vàng Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003, Nghị định Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP 19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN ngày 28/12/2004, Quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999, Nghị định Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh vàng Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003, Nghị định Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP 20 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 25/5/2012, Nghị định Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh vàng thay Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 1999 Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh vàng Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2003 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 1999 21 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012, Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 25/5/2012, Nghị định Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh vàng 22 Chính phủ, Quyết định 16/2013/QĐ-TTg ngày 04/03/2013 việc mua, bán vàng miếng thị trường NHNN Việt Nam Page 38 Chuyên đề 1- Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Thanh Huyền 23 Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng thị trường nước NHNN Việt Nam 24 Website của: Ngân hàng Nhà nước, Thời báo kinh tế Việt Nam,… B TÀI LIỆU TIẾNG ANH “A Guide to the London Precious Metals Market - Hướng dẫn xâm nhập thị trường kim loại London”, LBMA, 2001 Báo cáo nguồn lực vàng Casey, “How the Chinese view the gold market? - Tại Trung Quốc thả thị trường vàng nào?”, Jeff Clark Economica, “International Gold Market, Stock Market and Business Cycles: the Central and Eastern European Countries - Thị trường vàng quốc tế, thị trường chứng khoán chu kỳ nước Trung Đông Âu”, Acta Universitatis Danubius, Vol 9, No (2013) Tạp chí ELSEVIER, mục Resources policy, “An overview of global gold market and gold price forecasting - Tổng quan thị trường vàng quốc tế dự báo giá vàng tương lai”, Shahriar Shafiee Tạp chí Quốc Tế Quản Trị, “The development of gold in India’s market - Sự phát triển vàng kinh tế Ấn Độ”, A.Run Kumar, Trường đại học Osmania, Vol 5, No 2, tháng năm 2012 Tạp chí Goldinvesting News, “2011 Top 10 Gold Producing Countries - Mười nước sản xuất vàng lớn giới năm 2011”, Michelle Smith, 2012 The Chinese gold market in CPM Group’s Gold Yearbook, “China’s preeminence in the global gold market - Sự thống trị Trung Quốc thị trường vàng toàn cầu”, Jeffrey M Christian, 2011 Tạp chí “Gold price, “International major gold market - Các thị trường vàng giới”, 2003 World Gold Council Rand Refinery Limited, “An introduction to the Indian gold market - Giới thiệu thị trường vàng Ấn Độ”, 2012 Page 39 ... đưa luận khoa học (bao gồm lí luận, thực tiễn) để đánh giá thực trạng thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam giai đoạn sở đưa định hướng phát triển thị trường vàng hoạt động kinh doanh. .. soát thị trường Việt Nam 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh vàng Việt Nam 2.2.1 Các mô hình tổ chức kinh doanh vàng Hiện nay, hoạt động kinh doanh thị trường vàng Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp kinh. .. lai Nếu vào hình thái vật chất vàng toán, hoạt động kinh doanh vàng gồm: kinh doanh vàng vật chất (xuất, nhập vàng, mua bán vàng nước) kinh doanh vàng tài khoản Các nghiệp vụ kinh doanh vàng vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”, Luận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”, Luận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay