MỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤT

32 164 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 11:42

Nhận biết các cấu tạo đồng sinh và từ cấu tạo nhỏ đồng sinh có thể suy đoán các thể cấu tạo có quy mô lớn hơn là việc làm cần thiết, có thể ứng dụng trong các giai đoạn từ công tác điều tra cơ bản địa chất đến thăm dò, khai thác khoáng sản.Mục đích của bài viết này là giới thiệu một số phương pháp nhận biết cấu tạo nhỏ đồng sinh, sinh kèm các thể cấu tạo lớn hơn, làm cơ sở phân biệt cấu trúc trước và sau tạo quặng đối của một khu mỏ. MT S PHNG PHP NGHIấN CU CC CU TO NH TS Trn Vn Min, Tng Cc a cht v Khoỏng sn Nhn bit cỏc cu to ng sinh v t cu to nh ng sinh cú th suy oỏn cỏc th cu to cú quy mụ ln hn l vic lm cn thit, cú th ng dng cỏc giai on t cụng tỏc iu tra c bn a cht n thm dũ, khai thỏc khoỏng sn Mc ớch ca bi vit ny l gii thiu mt s phng phỏp nhn bit cu to nh ng sinh, sinh kốm cỏc th cu to ln hn, lm c s phõn bit cu trỳc trc v sau to qung i ca mt khu m H phng phỏp nghiờn cu cu to nh 1.1 Cỏc cu to nh sinh kốm Theo Vừ Nng Lc, 1976, 1997, Lờ Nh Lai, 1977, 1980 quỏ trỡnh bin dng ca ỏ tỏc ng ca trng ng sut, s lm xut hin cỏc trng ng sut cc b, cỏc trng ng sut ny s to mt s cu to sinh kốm ti nhng v trớ nht nh Dng cu to ny cú th chia thnh loi l cu to nh sinh kốm un np v cu to nh sinh kốm bờn t góy nh sau: 1.1.1 Cu to nh sinh kốm quỏ trỡnh un np Theo c ch thnh to cú th chia thnh cỏc loi np un nh H.1.1 tng loi np un thng cú cu to sinh kốm c trng C th: - np un ng tõm hay gp cỏc khe nt tỏch phn vũm, nht l i vi ỏ dũn Quỏ trỡnh un np mnh m cú th dn n s hỡnh thnh t gy thun hoc nhng dng a ho nh Cng tớnh nt tỏch, v nỏt nờn nh np un cng l ni xung yu d b phỏ hu bo mũn; - Cỏc np un nh sinh kốm nm gn ỏy vũm, di mt trung ho Hỡnh thỏi cng nh mt trc ca np un nh ny cú th dựng suy oỏn v np un ln; - Cỏc khe nt, th ch phõn b nhiu cỏnh hn vũm Trng ng sut cc b cỏnh to nhúm khe nt ct kớn Mt nhúm gn song song vi mt lp cũn mt nhúm khỏc to vi mt lp mt gúc nhn, bin i dn n 90 o tin n nh vũm Nhúm khe nt ct th hai l c s to cỏc th ch phỏ (fracture cleavage), to i khe nt dy c thng gp bờn cỏnh np un Nu cỏc khe nt ct loi ny cú dch chuyn, lm cỏc vt cht tỏi kt tinh thỡ s hỡnh thnh loi th ch chy (flow cleavage) phn ỏnh trỡnh bin dng mc cao hn; - np un tng t hay phỏt trin cỏc th ch song song mt trc np un S thnh to ca chỳng rt cú th liờn quan vi s xut hin ca loi khe nt ộp dt Th nm ca th ch cng l th nm ca mt trc np un cha chỳng Cng ging th ch phỏ, gúc giao gia mt th ch v mt lp t mt gúc nhn tin n 90 o di chuyn dn v phớa vũm Ti nh vũm gúc s t tr s cc i l 90o Trng ng sut cc b cỏnh np un oi l ngun gc to t gy cỏc np un ct v np un ct cỏc np un tng t, trng hp nộn ộp mnh, cỏnh np un s thu mng v to t v, to thnh cỏc t gy np un ng tõm, thng hay xut hin cỏc t góy sinh kốm, phng ca t gy khụng nht thit cú liờn quan vi tỏc ng un np - Np un kộo theo (drag folds): l cỏc np un ca lp ỏ nm gia hai lp ỏ cng Nguyờn lý to np un kộo theo cng ging nh vic to khe nt ct, th ch cỏnh np un Mt trc ca np un kộo theo thng ct mt trc ca np un ln mt gúc Tu thuc vo v trớ ca np un kộo theo cỏnh hay nh m cú th ln nh khỏc Nu s dng phng phỏp thng kờ hp c mt s ln th nm mt trc ca np un kộo theo cỏnh ta cú th xỏc nh c th nm mt trc ca np un ln Ngoi iu kin cu to bỡnh thng theo lý thuyt gúc dc ca mt trc np un kộo theo bao gi cng ln hn gúc dc ca mt lp (tr vũm np un) Np un o, ti cỏnh o, gúc dc ca mt trc np un kộo theo li nh hn gúc dc ca lp ỏ S hỡnh thnh cu to khỳc di hay cu to budina (boudinage): l loi cu to c nờu ch s phỏ hy ca lp (hoc i) ỏ cng nm xen gia hai lp mm Chỳng phỏt trin vựng un np b ộp nộn tng i ln ng sut tỏc ng hỡnh thnh budina, nhiu trng hp l ng sut cng dón v thng nm trờn cỏnh nõng cnh t góy 1.1.2 Cỏc cu to nh th sinh liờn quan vi qỳa trỡnh thnh to dt góy: Cỏc ỏ b phỏ v v cú xờ dch ng sut vt quỏ gii hn bn ca ỏ to t góy Trong thc t thng hay gp cỏc loi t gy: thun, nghch, trt bng vi cỏc th nm khỏc (t thoi n dc ng) Cn c vo c im phõn b khụng gian ca cỏc trc ng sut 1, 2, quỏ trỡnh thnh to t gy, cú th chia cỏc kiu trng ng sut (T..S) tng ng cỏc kiu ngun gc hỡnh thaớ t gy bng 1.1: Bng 1.1 Kiu trng ng sut -Trt bng Gúc dc ca cỏc vect ng sut chớnh () Tỏch Trung Nộn ộp dón gian 30 60 90 30 30 45 60 30 45 30 30 45 -Tỏch dón 30 30 - Nộn ộp 60 90 30 30 45 60 30 45 30 30 45 45 60 30 -Trt bng Tỏch dón -Tỏch dón Trt bng - Nộn ộp Trt bng - Trt bng Nộn ộp Kiu hỡnh thỏi ngun gc Trt bng Trt bng thun Thun trt 45 60 bng 60 90 Thun Nghch chm Nghch-Trt bng Trt bngNghch Ngoi ra, thc t cũn gp loi t gy ng sut tỏch gõy (trong a cht cu to gi l t gy m), theo phng thc thnh to cú th xp chỳng thuc trng ng sut tỏch dón Trong loi t gy ny khụng tn ti s dch chuyn theo mt t gy, nờn khụng cú ng sut cc b, vỡ vy khụng cú cu to nh th sinh trng ng sut cc b sn sinh Ging nh i vi bin dng do, hỡnh thnh cỏc t gy, cỏc i phỏ hu, cỏc bin dng phỏ hu cng ng thi to nhiu loi cu to nh i kốm gn bờn Chỳng l kt qu bin dng ca trng ng sut cc b phỏt sinh t trng ng sut ln ó gõy bin dng phỏ hu Thụng thng trng ng sut cc b cú liờn quan trc tip vi s xờ dch hai cỏnh t gy Cng cú cu to nh cú ngun gc phỏt sinh trc tip t trng ng sut chung, cú iu l quy mụ hỡnh thỏi ca chỳng nh hn nhiu so vi t gy Nh ó lc qua trờn, cu to nh th sinh liờn quan vi bin dng phỏ hu t gy cú th bao gm: khe nt (ct v tỏch) th phin, th ch, un np nh sinh kốm, cu to khỳc di, cu to nh hng ca cui, dm kt kin to v cỏc sn phm bin cht ng lc (cataclazit, milonit, filonit ), cỏc biu hin trc tip ng ca t gy, vt xc Ngoi cng cú th k c thnh phn c bit ca cỏc loi bựn, dm kin to Mt s c im ca cỏc cu to th sinh liờn quan vi t gy thng cú mt cỏc m than: Vt xc v g trt t gy: Th hin c th ca s ng tng i hai bờn cỏnh t góy ng thi cn c vo vt xc, sau ó xỏc nh c hng ng thỡ chỳng ta d dng xỏc nh c cỏc trc ng sut ó tỏc ng gõy chỳng Dm kt t gy: Cn c vo s phõn b ca cỏc dm kt t gy cú trc di ch cho thy hng dch chuyn ca hai cỏnh Song cn lu ý l thnh phn ca dm v xi mng l thnh phn ca ỏ ti ch thuc hai bờn cỏnh t gy Sột kin to phylonit, milonit: biu hin ca s phỏ v t ỏ thnh to t gy Sỏt cỏc mt trt thỡ ỏ kin to cng nh hn Cỏc khe nt, cỏc th ch sinh kốm bờn t gy l cu to cú liờn quan ngun gc vi t gy trng ng sut cc b ó to bờn cnh t gy Da vo mi quan h hỡnh hc ca cỏc khe nt vi t gy cú th xỏc nh chớnh xỏc c tớnh cht t gy Trong nhiu trng hp cú th da vo khe nt, th ch sinh kốm bờn t góy xỏc nh hng dch chuyn th nm ca mt trt Cỏc un np nh sinh kốm bờn t gy: Bờn cnh cỏc mt trt, i phỏ hu cng thng cú cỏc np un nh S tn ti ca chỳng rừ rng cú liờn quan n ngun gc thnh to t gy vỡ i xa t gy thỡ chỳng khụng tn ti Nhiu trng hp cho thy mt trc ca loi np un ny gn nh song song vi mt trt t gy, phn un cong ca vũm ch hng chuyn ng ca cỏnh t gy Do vy cng cú th s dng np un nh s b xỏc nh th nm v hng dch chuyn ca t gy Cỏc th thu kớnh i t v: Hot ng t gy to ng sut ộp nộn mnh ct t cỏc ỏ, th ỏ theo hai mt ct cng ng thnh nhng th cú dng thu kớnh Hin tng ny d xy cỏc ỏ tng i cng, dũn Cn c vo cỏc thu kớnh ỏ cú th xỏc nh trng ng sut i góy v (1 thng song song vi ng phõn giỏc ca gúc tự v thng 120o) Cu to khỳc di bờn t gy thng phỏt trin liờn quan n bin dng do, un np nhng tng ỏ cng xen ỏ V lý thuyt, nu cỏc ỏ bờn cỏnh t gy iu kin v thnh phn thch hc cho s hỡnh thnh, thỡ cú th hỡnh thnh cu to khỳc di bờn cỏnh t gy Cỏc ng sut phỏ hu cỏc ỏ nu khụng mnh gõy nờn dch chuyn tng i ca cỏnh hỡnh thnh t gy thỡ cú th gõy nhng nt n, nhng i phỏ hu Tu theo c im c lý ỏ (dũn hay do) m bin dng th hin cỏc hỡnh thỏi cu to khỏc i phỏ hu Ramsay J.G, 1980, 1987 phõn chia cỏc i: - i phỏ hu cú c tớnh dũn: Trong iu kin ỏp sut xung quanh v nhit u thp, cỏc ỏ hai bờn i phỏ hu cha b bin dng mnh nhng ó xut hin cỏc t v Thng l cỏc khe nt ct ngn nh Gúc ca mt ct cng ng cha trc C thng vo khong 60o - i phỏ hu cú c tớnh dũn-do: Cỏc ỏ hai bờn cỏnh va cú tớnh cht ca t gy b t ri va cú tớnh cht bin dng hoc xut hin cỏc nt tỏch dng cỏnh g lm thnh vi i phỏ hu mt gúc 30o Cú khe nt tỏch b quay un mt phn lm chỳng cú dng ch S - i phỏ hu cú c tớnh do: i phỏ hu v cỏc ỏ hai bờn i b bin dng chy s to thnh mt i bin dng mónh lit cú dng tuyn nhng khụng b nt ri Xut hin hỡnh thỏi nh np on, gp khỳc, b dy ca lp cú s thay i song trỡ c s liờn tc i c to thnh iu kin nhit v ỏp lc xung quanh tng i cao, phõn b tng i sõu v trỏi t Gúc ca hai mt ct cng ng cha trc bin dng chớnh (c) dao ng khong (90 - 130o) Khi hỡnh thnh cỏc khe nt dng cỏnh g cú th xut hin cỏc cu to khỏc nhiu ni ỏ b bin dng to mt i phỏ hu cng ng vi cỏc khe nt tỏch ó c thch anh lp y v cỏc th ch ộp dt Vỡ vy tỡm hiu hng ng bin dng chớnh cn phi xem xột c i phỏ hu mang tớnh ct cng ng ch khụng phi ch da riờng vo tng khe nt 1.2 Cỏc phng phỏp kin to vt lý 1.2.1 Phng phỏp s dng cp khe nt cng ng (Gzovxki M.V, 1975) Grovxki M.V (1954, 1975) ó xut vic s dng cỏc khe nt kin to khụi phc trng ng sut Bn cht ca phng phỏp ú l phõn tớch nhng khe nt xut hin di tỏc ng ca lc kin to C s ca phng phỏp l da vo nh lut phỏ v vt th rn Khi mt vt th b ngoi lc tỏc ng thỡ cỏc ng sut tip cc i ( max) trung ti cỏc mt, to vi phng lc tỏc ng mt gúc ph thuc vo tớnh cht c lý ca vt th b bin dng i vi vt th n hi b phỏ hu thỡ gúc ny nh hn hoc bng 45 o (hỡnh 1.2) Trong t nhiờn, cỏc khe nt, t gy phỏ hu xut hin trựng hoc gn trựng vi cỏc mt ny, to thnh cỏc cp cng ng (sinh ụi) phỏt trin khỏ rng rói cỏc th a cht Giao tuyn gia cp cng ng, trựng vi phng tỏc ng ca vect ng sut trung gian (2) Trong iu kin bin dng vt quỏ gii hn bn ca vt th n hi, phng ca ng sut nộn ộp cc i (1) trựng vi phng ng phõn giỏc gúc nhn, phng ca ng sut cng dón cc i trựng vi phng ca ng phõn giỏc gúc tự (3) Trong iu kin bin dng thỡ ngc li, gúc cha lc tỏc ng ln hn 90 o, lỳc ú vộct ca ng sut cng dón cc i (3) trựng vi phng ng phõn giỏc gúc nhn, phng ca ng sut nộn ộp cc i (1) trựng vi phng ng phõn giỏc gúc tự Cp sinh ụi c ký hiu l S1, S2 hoc Kc1, Kc2 l cỏc cu to ct, tng ng vi cỏc mt cú ng sut tip cc i bin dng P S2(Kc2) S1(Kc1) Hình 1.2 Elipxoit biến dạng dạng cấu tạo liên quan -Kc1và Kc2 khe nứt cắt; -Kt khe nứt tách; -Kd khe nứt ép dẹt Kd Kt P Phng phỏp s dng cp cng ng l phng phỏp n gin, d hiu Tuy nhiờn nú ũi hi phi xỏc nh h cng ng chớnh xỏc T hỡnh 1.2 cú th biu din dng chiu (xem hỡnh 1.2a) Cỏch thu thp s liu thc a xỏc nh cp sinh ụi: - Xỏc nh trc tip cp cng ng ti thc a: hai mt cu to l sinh ụi thng cú kớch thc tng ng, v quan h dch chuyn ca chỳng thỡ nu thy mt mt cú dch phi, thỡ mt cũn li phi l dch trỏi, hoc chỳng cựng dch thun, hoc cựng nghch (hỡnh v 1.3) - o tt c cỏc mt nt ct lp s ng tr, cn c vo cỏc cc tr trờn s ny chn cp cng ng trờn c s i chiu thc t Trong thc t, vic la chn cỏc cp cu to sinh ụi t kt qu o thng kờ khe nt, da vo cỏc cc tr trờn s chiu cu v trờn biu ma trn (theo Nikolaev P.N, 1977), kt hp vi cỏc quan sỏt thc t ti thc a dch trỏi Dch phi Hình 1.3: Biểu diễn cặp nứt sinh đôi 1.2.2 Phng phỏp vt lý v ng hc cu trỳc (Parphenov V., 1980) Phng phỏp vt lý v ng hc cu trỳc Parphenov V., 1980 xut, phng phỏp cho phộp khụi phc trng ng sut, da trờn c s phõn tớch phng v mt trt v vt xc Mc tiờu ca phng phỏp l t cỏc giỏ tr o th nm mt trt, hng trt v gúc nghiờng ca vt xc trờn mt trt, cú th khụi phc li trng ng sut ó sinh mt trt ú Vic khụi phc trng thỏi ng sut da trờn cỏc c s sau: - Trc ng sut trung gian (2) luụn nm mt trt v vuụng gúc vi vt xc trờn mt trt - Mt trt trựng vi mt ng sut tip cc i (max) v cỏc trc v to vi mt trt mt gúc 45o S liu cn thu thp ngoi thc a v cỏch xỏc nh giỏ tr cỏc trc ng sut c tin hnh nh sau: - Cỏc ti liu cn cú gia cụng gm dng s liu l th nm mt trt, gúc dc ca vt xc so vi phng nm ngang (ký hiu l gúc P) v chiu quay ca gúc P, hng dch chuyn hai cỏnh ca mt trt - Cỏc bc xỏc nh giỏ tr cỏc trc ng sut cú th túm tt (trờn th chiu cu v s dng mng W Schmidt) theo th t sau õy: T th nm mt trt, biu din mt trt lờn chiu cu, gi tõm th chiu cu l O Cn c vo giỏ tr v chiu quay ca gúc P, a hỡnh chiu ca vt xc lờn chiu cu (hỡnh chiu ca vt xc nm mt trt), gi im ct ca vt xc vi cung biu din mt trt l A Trc chớnh l ng vuụng gúc vi vt xc c xỏc nh bng cỏch t im A trờn cung biu din mt trt ly mt on bng 90 o, im ny chớnh l v trớ i ca Tỡm v bng cỏch dng mt phng vuụng gúc vi (mt i qua A v cha ng kớnh vuụng gúc vi 2), mt ny chớnh l mt cha v (gi l mt Q1) Cn c vo hng dch chuyn hai cỏnh ca mt trt xỏc nh v trớ trc nộn ộp cc i (1) Vi gi thit to vi mt trt mt gúc 45 o, cho nờn trờn hỡnh chiu cu, tu theo tớnh cht ca mt trt l thun, nghch, trt phi hoc trỏi, cú trc hoc nm mt phng Q1, ng thi cng l phõn giỏc gia mt trt vi cc ca nú Da vo hng dch chuyn, gúc phn t ny, nu dch chuyn cú hng i vo thỡ trc va xỏc nh l nộn ộp (1), ngc li dch chuyn cú hng i thỡ trc va xỏc nh l trc Trc cũn li d dng xỏc nh bng cỏch ly vuụng gúc vi trc va xỏc nh mt Q (hỡnh 1.4) Phng phỏp ny ó c ng dng rng rói Liờn Xụ c Vit Nam, cỏc nh a cht thuc Vin a cht v vin a vt lý Trung tõm Khoa hc T nhiờn v Cụng ngh Quc gia ó ng dng nghiờn cu mt s vựng nh Qung Ninh, Cao Bng u im ca phng phỏp l n gin, d thu thp s liu ng dng Vớ d, i vi cỏc ỏ ca h tng H Ci, thng gp cỏc vt l cú din l mt trt ln, vt xc li rừ v d xỏc nh hng dch trt; phng phỏp cho phộp tip cn trc tip vi t gy nhn bit bn cht, cỏc pha kin to ó tỏc ng thụng qua cỏc h thng vt xc li trờn mt trt; s dng phng phỏp vt lý v ng hc cu trỳc ú cú th s b xỏc nh trng thỏi ng sut ti thc a Phng phỏp kin to vt lý v ng hc cu trỳc b hn ch mc chớnh xỏc phõn tớch cỏc giỏ tr v v phi khc phc ch yu da vo s nhn bit hng dch chuyn hai cỏnh ca mt trt ti thc a Giỏ tr cỏc tr ng sut v c xỏc nh da trờn gi thit l chỳng to vi mt trt mt gúc 45 o Giỏ tr ng sut c khụi phc ti mt im, ch cú th coi l trng thỏi ng sut cc b ti im quan sỏt xỏc nh trng thỏi ng sut ó sinh mt t gy, mt h thng t gy thụng qua mt trt v vt xc li, cn cú nhiu im xỏc nh ng sut cc b, sau ú a lờn chiu cu xỏc nh giỏ tr trung bỡnh ng thi phi da vo cỏc quan sỏt trc tip ti thc a chnh lý (xem hỡnh 1.4) 1.2.3 Phng phỏp thng kờ (Nikolaev P.N, 1977) Ti vt l nu quan sỏt c nhiu h thng khe nt ct thỡ vic xỏc nh chớnh xỏc cỏc cp cng ng l rt khú khn Hỡnh 1.5 cho thy s cú mt ca hai cp cng ng, khụi phc trng ng sut, cú th dn n phng ỏn khỏc trỏnh nhm ln ó nờu trờn Nicolaev P.N (1977) a phng phỏp thng kờ phõn chia cp khe nt cng ng da vo phõn tớch hng u th cỏc cc i nt n C s ca phng phỏp l da vo vic phõn tớch hng u th cỏc cc tr nt n, xut hin di tỏc ng ca trng ng sut Hng u th l hng cú cỏc khe nt ó to lch so vi tõm cc tr ln nht, hng ny c th hin rừ nu nh s o c a lờn biu ma trn hỡnh vuụng, cú trc ngang l gúc phng v hng dc, trc ng l gúc dc (hỡnh 1.6) Cp khe nt sinh ụi, c xỏc nh bi phng phỏp th, bng cỏch a lờn biu ma trn hỡnh vuụng (hỡnh 1.6), sau ú tớnh mt cỏc im Tip theo, khoanh ni ng ng mt nt v xỏc nh hng phõn tỏn u th ca cỏc cc tr Cn chỳ ý n vic xỏc nh cỏc cc tr s khụng ph thuc vo cng ca chỳng, bi vỡ mt 10 1.4 Phng phỏp x lý s liu: Cụng tỏc x lý s liu c tin hnh ch yu trờn mỏy vi tớnh, cỏc kt qu x lý ny ó kim tra so sỏnh vi cụng tỏc s lý bng th cụng truyn thng l hon ton phự hp v cú chớnh xỏc cao Vic x lý s liu c tin hnh bng mỏy vi tớnh, da trờn phn mm Structur cỏc chuyờn gia Nga cung cp kt hp vi phn mm Mapinfor v Super V c bn vic x lý s liu bng cỏc phng phỏp th cụng truyn thng vi x lý trờn mỏy l hon ton ging nhau, mỏy tớnh ch l cụng c tớnh toỏn v v nhanh chúng; mt s bc thc hin ca mỏy tớnh mang tớnh nh lng hoỏ cao, chng hn nh cỏch v ng ng tr, hoc xỏc nh giỏ tr cỏc trc ng sut Phn mm STRUCTUR - õy l phn mm c vit x lý s liu ó thu thp ngoi thc a theo cỏc phng phỏp: - Cp cng ng ca Gzovxki M.V, 1975; - Phng phỏp thng kờ ca Nikolaev P.N, 1977; - Phng phỏp vt lý v ng hc cu trỳc ca Parphenov V., 1980 - Phng phỏp di khe nt ca Danhilovich V.N, 1961; Sherman S.I, 1980 Cỏc bc thao tỏc tin hnh nh sau + V th ng tr khe nt: v th khe nt, s dng li chiu 20 cm hoc 10 cm (hỡnh 1.10), chiu lờn bỏn cu trờn theo cỏc bc sau - Ln lt xỏc nh tt c cỏc v trớ chiu cc ca tng mt nt - S dng palet (hỡnh 1.10-C) xỏc nh mt : bng cỏch m s im tng ụ, s va m c quy t l % tng s khe nt ó o Ghi s % vo tõm ca ụ - Khoanh ni cỏc ng ng giỏ tr: V th cụng: dựng phng phỏp chia u khong cỏch t giỏ tr chờnh gia hai im khoanh ni Mỏy tớnh v: v ng ng tr mỏy tớnh tin hnh theo cỏc bc sau Bc 1: biu din cỏc cu to mt bng im, hoc mt ng tu theo ngi s dng trờn mng Bc 2: tớnh mt cỏc im cỏc ụ Bc 3: t giỏ tr mt tớnh c dựng thut toỏn ni suy v ng ng tr Vic ni suy ng ng tr t cỏc giỏ tr ó xỏc nh trờn cỏc nỳt li Walter Schmidt (xem hỡnh 1.11) Nu nh v th cụng ta dựng phng phỏp chia u khong cỏch t giỏ tr chờnh lch mt gia hai im, thỡ mỏy tớnh s tớnh toỏn chi tit giỏ tr mt ti mi im nỳt li da trờn nguyờn lý t l nghch vi bỡnh phng khong cỏch t im cn tớnh n cỏc im xung quanh theo cụng thc: n m= a m i =1 i i (hỡnh 1.11) 18 Trong ú: ai: H s ph thuc khong cỏch t mi n m, nu gi khong cỏch ny l Ri thỡ c tớnh bng cụng thc: = v ta cú ai=1 R2 n: S im nh hng cn chn, m: Giỏ tr ti im cn tớnh; mi: Giỏ tr m c ti cỏc ụ (mi mỏy t m theo palet - hỡnh 1.12c) m Ri mi Hỡnh 1.11: s biu din cỏch tớnh mt v cỏc ng ng tr + Xỏc nh trng thỏi ng sut t s o ca cp cu to mt sinh ụi Khi bit th nm ca cp cu to mt sinh ụi, n gin ly vớ d ti (khu Mụng Dng) o c hai cu to mt S1:3060 v S2: 13575), vic xỏc nh trng thỏi ng sut ca mỏy tớnh v bng th cụng l hon ton ging v cựng tuõn th theo cỏc bc sau (Lờ Nh Lai, 1977, 1998): 19 - Biu din S1 bng mt cung; biu din S2 bng mt cung Hai cung biu din S1 v S2 cho giao tuyn ca chỳng chớnh l trc ng sut trung gian ( 2) 20 - Dng mt phng vuụng gúc Mt phng ny c dng bng cỏch, ly mt gúc 90o trờn cỏc cung biu din S1 v S2, l M v N Da vo mng W.Schmid v cung cha KNML l cung biu din mt phng vuụng gúc 2, chớnh l mt cha trc v - Gi I l trung im ca MN Tu theo tớnh cht c lý ca ỏ b bin dng v ln ca gúc MON cú th xỏc nh OI l trựng vi trc hoc Nu bin dng l bin dng n hi v gúc MON < 90o lỳc ú OI trựng vi Nu bin dng l bin dng thỡ gúc MON>90o lỳc ú OI trựng vi - tỡm v trớ trc cũn li ch cn ly trờn cung KNML, k t I mt gúc 90o - Giỏ tr ca tng trc, c xỏc nh bng cỏch t chng khớt s va xỏc nh v trớ cỏc trc lờn vũng trũn xớch o (hỡnh 1.12-a) cú chia li biu din gúc dc v gúc phng v hng dc X lý trờn mỏy tớnh cng thc hin cỏc bc tng t nh tớnh th cụng Mỏy tớnh cú u im l x lý nhanh, cho giỏ tr cỏc trc v giỏ tr gúc MON, chng trỡnh quy c chn (trc ng sut nộn) nm gúc nhn (MON
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤT, MỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤT, MỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤT, Hệ phương pháp nghiên cứu cấu tạo nhỏ., Một số kết quả trong thực tế nghiên cứu .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay