Đồ án tốt nghiệp thủy lợi

5 148 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 11:17

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Kính thưa Các thầy, Cô giáo hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp, kính thưa Anh chị bạn SV đến dự buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm - Em xin giới thiệu em Sùng A Măng- SV lớp 47Nh Sau thời gian thực tập làm đồ án, hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo giúp đỡ gia đình, bạn bè đến em hoàn thành đồ án tốt nghiệp, với đề tài “QUY HOẠCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH BẢO VỆ ĐẤT CHỐNG XÓI MÒN” cho xã Cát Thịnh- huyện Văn Chấntỉnh Yên Bái Sau nội dung đồ án , đồ án tốt nghiệp em chia thành chương sau: Chương 1: Tình hình chung khu vực nghiên cứu Chương 2: Hiện trạng thuỷ lợi xói mòn đất khu vực nghiên cứu Chương 3: Dự báo xói mòn khu vực nghiên cứu Chương 4: Quy hoạch thiết kế hệ thống công trình bảo vệ đất chống xói mòn Chương 5: Tính toán hiệu kinh tế cho phương án quy hoạch Xã Cát Thịnh nằm phía Tây Bắc huyện Văn Chấn trung tâm xã vùng ngoài, đưòng xá lại thuận lợi - Phía Đông Bắc giáp huyện Trấn Yên - Phía Tây Bắc giáp xã Suối Bu - Phía Đông giáp xã Tân Thịnh, TTNT Trần Phú xã Thượng Bằng La - Phía Tây giáp huyện Trạm Tấu - Phía Nam giáp tỉnh Sơn La Xã Cát Thịnh xã đông dân số, chủ yếu sinh sống chủ yếu nghề sản xuất nông, lâm nghiệp Xã có tổng diện tích tự nhiên 16.956,26 Trong đất nông nghiệp 1.192,8 ha, đất lâm nghiệp 7.895,59 Tuy đất rộng chủ yếu đất rừng, đất đồi núi cao (độ dốc lớn 25-30o) đất canh tác, đất đất sản xuất nông nghiệp chiếm 15% diện tích tự nhiên Do cần phải có phương án quy hoạch cụ thể để sử dụng loại đất mục đích, đắp ứng nhu cầu lương thực phát triển lâu dài toàn xã Xã có nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống Mông, Dao, Tài, Thái, Phù Lá Vì trình độ canh tác, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật hạn chế Đặc biệt thôn vùng cao, với 100% dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 80%, Nền sản xuất lạc hậu, mang tính tự cung tự cấp chủ yếu Chính nhiệm vụ đặt phải quy hoạch bảo vệ đất chống xói mòn, giữ đất tăng độ phì đất, nhằm tăng suất trồng để nâng cao đời sống cho người dân thôn vùng cao toàn xã Cát Thịnh Xã Cát Thịnh có hai loại xói mòn xói mòn mặt xói mòn rãnh Xói mòn mặt chủ yếu canh tác người dân chưa sử dụng biện pháp bảo vệ đất chống xói mòn nên dẫn đến xói mòn, rửa trôi diện rộng vùng đất canh tác Còn xói mòn rãnh chủ yếu diễn khe núi, khe cạn, nơi tập trung nước nơi sạt lở đất dẫn đến lũ ống, lũ vùng hạ lưu… Có nhiều mô hình tính toán khác nhau, dựa vào ưu nhược điểm phương án điều kiện thực tế khu vực xã Cát Thịnh đồ án em lựa chọn mô hình tính toán phương trình đất phổ dụng Wischmeier – Smith để tính toán - Nội dung Phương trình đất phổ dụng: A = 2,47.R.K.LS.C.P (Tấn/ha/năm) Trong đó: A: Lượng đất ( /ha/năm) 2.47: hệ số đổi đơn vị R: Chỉ số xói mòn mưa K: Chỉ số xói mòn đất (Tấn/ha/năm) LS: Hệ số địa hình C: Hệ số trồng P : Hệ số bảo vệ đất Trong đồ án em, em phân thành 160 lô với loại trồng : Rừng TN phòng hộ, Rừng Sản xuất, ăn quả, chè, Lúa Nương, hoa màu khác Dựa vào phương trình đất phổ dụng em tính lượng đất khu vực Sau ta so sánh với lượng đất cho phép loại trồng bảng tiêu chuẩn phân cấp xói từ đánh giá mức độ xói mòn phân cấp xói mòn cho khu vực nghiên cứu Cụ thể là: - Xói mòn mức độ không nguy hiểm 97 lô - Xói mòn mức độ trung bình 14 lô - Xói mòn mức độ nguy hiểm 23 lô - Xói mòn mức độ nguy hiểm 27 lô Ở 27 lô xói mòn nguy hiểm nguyên nhân trồng lúa nương đậu đỗ nên rễ yếu khả giữ đất, giữ nước, đồng thời độ dốc lớn, mà khu vực xã lại nơi có mưa nhiều lượng mưa lớn toàn huyện nên dẫn đến xói mòn mạnh tất yếu Và đồ dự báo xói mòn em, ô tô màu xanh nhạt xói mòn KNH, ô tô màu xanh đậm XMTB, Những ô tô màu vàng nhạt XM NH, ô tô màu đỏ XM RNH Do điều kiện địa hình có độ dốc lớn, thời tiết mưa nhiều nhu cầu lương thực thực tế địa phương nên đồ án em sử dụng hai phương án quy hoạch, chủ yếu em giữ nguyên trạng trồng, quy hoạch lại số khu vực có lượng đất xói mòn lớn - Phương án 1: Em trồng loại Quế, Bạch Đàng, Bồ Đề… vào khu đất chưa sử dụng theo hình thức trồng theo đường đồng mức Khu đất trồng Chè em trồng xen Tre Bắc Độ vào để giảm hệ số C, giảm lượng đất xói mòn tăng hiệu kinh tế, tăng thu nhập Các loại lại lúa nương, hoa màu em quy hoạch lại trồng theo theo băng - Phương án 2: em giữ nguyên trạng trồng phương án Chỉ quy hoạch lại 27 lô trồng lúa nương đậu đỗ, lô lượng đất xói mòn vượt lượng đất cho phép Nên em quy hoạch lại trồng theo băng lúa Nương cỏ Voi Mục đích để giảm hệ số C, tăng suất, tăng thu nhập Sau quy hoạch lại lượng đất xói mòn có giảm nhiều so với phương án vượt lượng đất cho phép, em áp dụng biện pháp công trình vào 27 lô đất Về biện pháp công trình: Trong đồ án em thiết kế mương cắt dòng, mương tiêu đầu lô bậc nước cho mương tiêu đầu lô Mương cắt dòng, mương cắt ngang lô đất, cắt ngang dòng chảy lô đất bố trí dọc theo đường đồng mức, lô có nhiều mương cắt dòng Còn mương tiêu đầu lô mương bố trí dọc theo sường dốc đầu lô nhận nước từ mương cắt dòng lô nhiều lô Trên sơ đồ bố bố trí công trình mương cắt dòng mương tiêu đầu lô em TÍNH TOÁN KINH TẾ Tính toán khối lượng đào đắp cho biện pháp công trình: Gồm khối đào đắp mương cắt dòng, mương tiêu đầu lô, bậc nước đá xây bậc nước Tính toán chi phí nhân công vật liệu xây dựng: - Chi phí xây dựng cho mương cắt dòng - Chi phí xây dựng cho mương tiêu đầu lô - Chi phí xây dựng công trình bảo vệ mái đáy mương tiêu đầu lô - Chi phí đá xây bảo vệ bậc nước - Chi phí vận hành tu hàng năm tính 5- 10% vốn đầu tư công trình, em chọn = 10%, - Chi phí thiết kế dự án ( Vtk= 0.005 x Vxd) Tính toán chi phí sản xuất: - Chi phí lợi nhuận sản xuất trước có dự án quy hoạch - Chi phí lợi nhuận sản xuất sau có dự án quy hoạch hiệu kinh tế cho phương án quy hoạch sau so sánh tiêu kinh tế với kết là: Các tiêu Giá trị thu nhập ròng NPV PA Công trình 367,95.10 ( đồng) Chỉ số nội hoàng kinh tế IRR 15,9 % Tỷ suất lợi chi phí mang lại B/C 1,3 Sau áp dụng biện pháp quy hoạch Bảo vệ đất chống xói mòn cho khu vực xã Cát Thịnh, ta thấy khả phục vụ dự án có hiệu mặt kinh tế bảo vệ đất chống xói mòn cho khu vực, chắn phương án phát triển lâu dài bền vững xã Nhưng để đạt hiệu thiết thực dự án quy hoạch người dân quyền địa phương phải nghiêm túc thực nội dung nêu đồ án đạt lợi mong muốn Trên toàn nội dung đồ án tốt nghiệp em Cuối xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo bạn tạo điều kiện cho em trình bày hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn! Hà Nội, Ngày 01 tháng 06 năm 2010 Người thuyết trình Sùng A Măng ... thành đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn! Hà Nội, Ngày 01 tháng 06 năm 2010 Người thuyết trình Sùng A Măng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp thủy lợi, Đồ án tốt nghiệp thủy lợi, Đồ án tốt nghiệp thủy lợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay