Kế hoạch bài dạy môn tiếng việt Bài 63: Em ÊM

30 168 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 11:06

Giỏo viờn : Nguyn Th Phng Anh Trng Tiu hc Phỳ Thnh K HOCH BI DY MễN: TING VIT HC VN BI 63: em - ờm Kim tra bi c Kim tra bi c c: tụm ng rm m sỏng sm chụm chụm mựi thm Kim tra bi c Vng m nh trỏi chớn Chựm gi treo ni no m l Giú a hng thm ng ti trng xụn xao Th by, ngy 17 thỏng nm 2016 Hc vn: Bi 63: em - ờm em t em tem tem Th by, ngy 17 thỏng nm 2016 Hc vn: Bi 63: em - ờm So sỏnh em vi ờm: e m Th by, ngy 17 thỏng nm 2014 Hc vn: Bi 63: em - ờm em tem tem ờm ờm ờm Thứ tư ngày tháng 11 năm 2010 Học vần em Bài - êm 63: tem êm đ êm tem đêm (ôm) em ờm Th by, ngy 17 thỏng nm 2014 Hc vn: Bi 63: em - ờm Tp vit: Th by, ngy 17 thỏng nm 2014 Hc vn: Bi 63: em - ờm em tem tem ờm ờm ờm Ting vit Hc Bi 63 : em - ờm em tem tem tr em que kem ờm ờm ờm gh m mm mi tr em ờm tem mm mi que kem gh m Ting vit Hc Bi 63 : em - ờm em tem tem tr em que kem ờm ờm ờm gh m mm mi Con cũ m i n ờm ờm ờm u phi cnh mm,ln c xung ao Hc Bi 63 : em - ờm em ờm tem ờm tem ờm tr em gh m que kem mm mi Con cũ m i n ờm u phi cnh mm,ln c xung ao v Luyn núi Anh ch em nh TRề CHI: in : em hay Bộ n k em Em m M mua n em ờm Ni nộm hm ngừ ỏ m CHC QUí THY Cễ NHIU SC KHE CHC CC EM HC SINH LUễN CHM NGOAN - HC GII ... Bi 63: em - ờm em tem tem ờm ờm ờm Ting vit Hc Bi 63 : em - ờm em tem tem tr em que kem ờm ờm ờm gh m mm mi tr em ờm tem mm mi que kem gh m Ting vit Hc Bi 63 : em - ờm em tem tem tr em que kem... em Bài - êm 63: tem êm đ êm tem êm (ôm) em ờm Th by, ngy 17 thỏng nm 2014 Hc vn: Bi 63: em - ờm em tem tem tr em que kem ờm ờm ờm gh m mm mi gh m Th by, ngy 17 thỏng nm 2014 Hc vn: Bi 63: em. .. ờm em tem tem tr em que kem ờm ờm ờm gh m mm mi Th by, ngy 17 thỏng nm 2014 Hc vn: Bi 63: em - ờm em tem tem tr em que kem ờm ờm ờm gh m mm mi Th by, ngy 17 thỏng nm 2014 Hc vn: Bi 63: em -
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy môn tiếng việt Bài 63: Em ÊM, Kế hoạch bài dạy môn tiếng việt Bài 63: Em ÊM, Kế hoạch bài dạy môn tiếng việt Bài 63: Em ÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay