Đề thi cuối năm lớp 3 2016 2017c

4 247 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 09:20

Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Mức TN PMĐH: Soạn thảo PMHT: PMHT: PMHT: Tổng TL/ TH Mức TN TL/ TH Mức TN TL/T H Mức TN TL/T H Tổng điểm tỉ lệ % Tổng Số câu Số điểm 0.5 Số câu 1 Số điểm Số câu Số điểm 0.5 0.5 0.5 3.5 Số câu 1 Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm 0.5 0.5 1.5 10 10 Tỉ lệ % 15% 0.5 0.5 2.5 25 % Tỉ lệ theo mức 15% Trường Tiểu học Họ tên: Lớp: Điểm LT Điểm TH 25% 3 30% 30% 30% TL 100 % 30% KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TIN HỌC - KHỐI THỜI GIAN: … phút Ngày … tháng… năm Nhận xét Giáo viên ………………………………………………… Tổng điểm: PHẦN I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào đáp án câu sau: Câu 1: Công cụ sau sử dụng theo thứ tự để chép màu từ màu có sẵn? A B C D Câu 2: Em viết từ sau theo kiểu Telex (VD: Trường em: Truwowngf em) Trường tiểu học Quang Trung: …………………………………………………………………………………… …………………………………………… Câu 3: Để khởi động phần mềm “ Cùng học Toán 3” em vào biểu tượng sau ? A D C B Câu 4: Hãy xếp lại bước sau để thực phép chia số có hai ba chữ số cho số có chữ số phần mềm học Toán lớp A/ Nháy vào biểu tượng B/ Khởi động phần mềm nháy vào biểu tượng bắt đầu C/ Nháy số tương ứng bảng số để điền kết phép tính TL : Câu 5: Phần mềm Tidy Up giúp em làm gì? A Học toán B Học tiếng anh C Làm công việc gia đình Câu 6: Nối nội dung Cột A với số thứ tự Cột B để việc em phải làm phòng phần mềm “ Tidy Up” Cột A Cột B Là nơi rửa bát, cất bát vào tủ bát, tháo A Phòng ngủ Anước chậu rửa bát Là nơi có ti vi để băng hình, em phải B Phòng khách Bsắp xếp hết băng hình vào ngăn kéo Em phải tắt nước vòi nước thóa C phòng tắm Cnước bồn tắm Em phải cho bát đĩa vào rửa dọn D Phòng ăn Ddẹp bàn ăn E Phòng bếp E5 Em phải rửa đĩa bồn rửa cất gia vị nấu ăn vào tủ Câu 7: Em biểu tượng phần mềm học Tiếng Anh Alphanet Blocks A/ B/ C/ Câu 8: Sắp xếp lại bước sau để tham gia vào lớp học từ vựng Tiếng Anh Bấm chuột vào bảng để trả lời câu hỏi Nghe người dẫn chương trình đọc từ vựng Nghe trả lời câu hỏi người dẫn chương trình Nháy biểu tượng công tắc để kết thúc học II Thực hành Câu : Em thực công việc sau phần mềm paint: - Vẽ hình (a) hình (b) - Sao chép 7màu từ hình (a) sang hình (b) cho nhận kết qủa hình (c) (a) (b) B2 (3 đ) (Mức 4) Em soạn thảo đoạn văn sau Đầm sen Trong đầm đẹp sen Lá xanh trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng trắng xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn (c) Đáp án biểu điểm Câu Đáp án Biểu điểm A 0.5 Truwowngf tieeur hocj Thasi Hojc 0.5 C 0.5 B-A-C 0.5 C 0.5 A–3 B–2 C–5 D–1 E–4 0.5 A 0.5 2-1-3-4 0.5 10 ... …………………………………………… Câu 3: Để khởi động phần mềm “ Cùng học Toán 3 em vào biểu tượng sau ? A D C B Câu 4: Hãy xếp lại bước sau để thực phép chia số có hai ba chữ số cho số có chữ số phần mềm học Toán lớp A/... án Biểu điểm A 0.5 Truwowngf tieeur hocj Thasi Hojc 0.5 C 0.5 B-A-C 0.5 C 0.5 A 3 B–2 C–5 D–1 E–4 0.5 A 0.5 2-1 -3- 4 0.5 10 ... hình (a) hình (b) - Sao chép 7màu từ hình (a) sang hình (b) cho nhận kết qủa hình (c) (a) (b) B2 (3 đ) (Mức 4) Em soạn thảo đoạn văn sau Đầm sen Trong đầm đẹp sen Lá xanh trắng lại chen nhị vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối năm lớp 3 2016 2017c, Đề thi cuối năm lớp 3 2016 2017c, Đề thi cuối năm lớp 3 2016 2017c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay