tin học tre long an năm 2013

2 208 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 06:28

đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an,đề thi tin học trẻ long an, Sở Giáo dục Đào tạo LONG AN Kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Ngày thi : 17/3/2013 Thời gian: 150 phút (không kể phát đề) Bảng B – THCS Đề Chính Thức Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục số báo danh mình, làm lưu với tên tập tin bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục số báo danh vừa tạo Ví dụ thí sinh có số báo danh B07 tạo thư mục B07 lưu bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục B07 Bài 1: (7.0 điểm) Số nguyên tố rút gọn số tự nhiên n tổng ước nguyên tố n Ví dụ: n=252=2.2.3.3.7 (n có ước nguyên tố 2, 7) Số nguyên tố rút gọn n 2+3+7=12 Yêu cầu: a/ Nhập số tự nhiên n từ bàn phím, in số nguyên tố rút gọn n (1
- Xem thêm -

Xem thêm: tin học tre long an năm 2013, tin học tre long an năm 2013, tin học tre long an năm 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay