Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩn

151 365 2
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 04:07

GIÁO ÁN11 CB Ngày soạn: 17/8/2016 Tiết 1: Bài 1: Ngày dạy: 22/8/2016 PHẦN I ĐIỆN HỌC ĐIỆN TỪ HỌC Chương I ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác điện tích, nội dung đònh luật Culông, ý nghóa số điện môi - Lấy ví dụ tương tác vật coi chất điểm - Biết cấu tạo hoạt động cân xoắn Kó - Xác đònh phương chiều lực Cu-lông tương tác điện tích điện tích điểm - Giải toán ứng tương tác tónh điện - Làm vật nhiễm điện cọ xát II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bò câu hỏi phiếu câu hỏi Học sinh: Ôn tập kiến thức học điện tích THCS III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (5’) - Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo Tạo tình có vấn đề (1’) Ở THCS ta biết vật mang điện tương tác hút đẩy nhau, ta chưa biết tương tác phụ thuộc vào yếu tố phụ thuộc Để biết điều ta học B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động : Tìm hiểu nhiễm điện vật, điện tích, điện tích điểm, tương tác điện tích Cho học sinh làm thí nghiệm Làm thí nghiệm theo I Sự nhiễm điện vật tượng nhiễm điên cọ xát hướng dẫn thầy cô Điện tích Tương tác điện Giới thiệu cách làm vật nhiễm Ghi nhận cách làm Sự nhiễm điện vật điện vật nhiễm điện Một vật bò nhiễm điện Giới thiệu cách kiểm tra vật Nêu cách kểm tra xem vật : cọ xát lên vật khác, tiếp 20’ nhiễm điện có bò nhiễm điện hay xúc với vật nhiễm điện Giới thiệu điện tích không khác, đưa lại gần vật Cho học sinh tìm ví dụ nhiễm điện khác Giới thiệu điện tích điểm Điện tích Điện tích điểm Cho học sinh tìm ví dụ điện tích Tìm ví dụ điện tích Vật bò nhiễm điện gọi điểm vật mang điện, vật tích điện Giới thiệu tương tác điện Tìm ví dụ điện tích điện tích Cho học sinh thực C1 điểm Điện tích điểm vật tích điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách tới điểm Trang: GIÁO ÁN11 CB 15’ 3’ Ghi nhận tương tác mà ta xét điện Tương tác điện Các điện tích dấu Thực C1 đẩy Các điện tích khác dấu hút Hoạt động2: Nghiên cứu đònh luật Coulomb số điện môi Giới thiệu Coulomb thí Ghi nhận đònh luật II Đònh luật Cu-lông Hằng nghiệm ông để thiết lập đònh số điện môi luật Đònh luật Cu-lông Giới thiệu biểu thức đònh luật Ghi nhận biểu thức đònh Lực hút hay đẩy hai đại lượng luật nắm vững đại diện tích điểm đặt chân Giới thiệu đơn vò điện tích lương phương trùng với Cho học sinh thực C2 Ghi nhận đơn vò điện tích đường thẳng nối hai điện tích Thực C2 điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận Giới thiệu khái niệm điện môi Ghi nhận khái niệm với tích độ lớn hai điện Cho học sinh tìm ví dụ Tìm ví dụ tích tỉ lệ nghòch với bình Ghi nhận khái niệm phương khoảng cách chúng | q1q2 | F = k ; k = 9.109 r Cho học sinh nêu biểu thức tính Nêu biểu thức tính lực Nm2/C2 lực tương tác hai điện tích tương tác hai điện tích Lực tương tác điểm đặt chân không điểm đặt chân không điện tích điểm đặt điện Thực C3 môi đồng tính Hằng số điện Cho học sinh thực C3 môi + Điện môi môi trường cách điện + Lực tương tác điện tích điểm đặt điện môi : | q1q2 | F=k (ε ≥ 1) εr Hoạt động3: Củng cố - Định hướng nhiệm vụ học tập Cho học sinh thực câu hỏi Học sinh thực câu 1, 2, 3, trang 9, 10 hỏi 1, 2, 3, trang 9, 10 - Cho học sinh đọc mục Em có biết - Học sinh nhà giaiû tập 5, 6, 7, sgk 1.7, 1.9, 1.10 sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: GIÁO ÁN11 CB Ngày soạn: 17/8/2016 Tiết Ngày dạy: 23/8/2016 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức : - Lực tương tác điện tích điểm - Thuyết electron Đònh luật bảo toàn điện tích Kỹ : - Giải toán liên quan đến lực tương tác điện tích điểm - Giải thích đước tượng liên quan đến thuyết electron đònh luật bảo toàn điện tích II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút) : Kiểm tra cũ tóm tắt kiến thức liên quan đến tập cần giải - Các cách làm cho vật nhiễm điện - Hai loại điện tích tương tác chúng - Đặc điểm lực tương tác điện tích điểm, - Lực tương tác nhiều điện tích điểm lên điện tích điểm - Thuyết electron - Đònh luật bảo toàn điện tích Hoạt động (20 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn C Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn A Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn B Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs giải thích chọn A Giải thích lựa chọn Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh viết biểu thức đònh luật Cu-lông Viết biểu théc đònh luật Yêu cầu học sinh suy để tính |q| Suy thay số để tính |q| Yêu cầu học sinh cho biết Nội dung Câu trang 10 : D Câu trang 10 : C Câu trang 14 : D Câu trang 14 : A Câu 1.1 : B Câu 1.2 : D Câu 1.3 : D Câu 2.1 : D Câu 2.5 : D Câu 2.6 : A Nội dung Bài trang 10 Theo đònh luật Cu-lông ta có | q1q2 | q2 = k εr εr Fεr 9.10 −3.1.(10 −1 ) = => |q| = = 10-7(C) k 9.10 F=k Giải thích cầu có Bài 1.7 Trang: GIÁO ÁN11 CB điện tích cầu Vẽ hình điện tích Xác đònh lực tác dụng lên cầu Nêu điều kiện cân Mỗi cầu mang điện tích Lực đẩy chúng F = k → q q2 4r → → Điều kiện cân : F + P + T = Tìm biểu thức để tính q Suy ra, thay số tính q α F kq = Ta có : tan = P 4l mg => q = ±2l mg α tan = ± 3,58.10-7C k BỔ SUNG LỚP KHÁ,GIỎI ( Tương tác nhiều điện tích) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ví dụ 1: Cho điện tích q1 = -3.10-7 C, q2 = 4.10-7 C, q1 = 4.10-7 C đặt điểm A, B, C thẳng hàng AB = 2cm, BC = 4cm; ε = a, Xác định CĐĐT tổng hợp q2 , q3 A b, Xác định CĐĐT tổng hợp q1 , q2 C Hướng dẫn - Tóm tắt tốn uur - Xác định E2 q2 A A B uu r uu r uuu r E2 E3 E23 uur - CĐĐT q2 A: E2 uuu r - Xác định E23 tổng hợp q2 , q3 A - Giải câu b tương tự C uu u r E12 uuur E2C + Hướng: hình vẽ k q2 = 4,5.106 V/m ε r22 uur - Xác định E3 q3 A: + Độ lớn: E2 = + Hướng hình vẽ E3 = uur - Xác định E3 q3 A uu r E1 k q3 =0,5.106 V/m ε r32 uuu r - Xác định E23 tổng hợp q2 , q3 A uuu r ur ur Áp dụng: E23 = E + E uur uur + Hướng: hướng E2 , E3 + Độ lớn: E23 = E2 + E3 = 5.106 V/m Câu b: giải tương tự uu r uur uuu r Xác định E1 , E2 , E12 tổng hợp q1 , q2 C uuu r ur ur Áp dụng: E12 = E1 + E E12 = E2 − E1 = 0,75.106 V/m uur + Hướng: hướng E2 + IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: GIÁO ÁN11 CB Ngày soạn: 27/8/2016 Ngày dạy: 29/8/2016 Tiết 3: Bài 2: THUYẾT ELECTRON ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày nội dung thuyết êlectron, nội dung đònh luật bảo toàn điện tích - Lấy ví dụ cách nhiễm điện - Biết cách làm nhiễm điện vật Kó - Vận dụng thuyết êlectron giải thích tượng nhiễm điện - Giải toán ứng tương tác tónh điện II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bò phiếu câu hỏi Học sinh Ôn tập kiến thức đãc học điện tích THCS III TỔ CHỨC HỌA ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (4’) Viết biểu thức, phát biểu nội dung biểu diễn hình vẽ định luật Cu-lơng Tạo tình có vấn đề (1’) Các tượng xảy tự nhiên phong phú, đa dạng nhà bác học đặt vấn đề cần tìm sở để giải thích Thuyết electron cổ điển cơng nhận thuyết cấu tạo ngun tử Rutheford sở giải thích nhiều tượng đơn giản ta tìm hiểu thuyết vận dụng giải thích tượng nhiễm điện thé B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động: Tìm hiểu thuết electron 20’ Yêu cầu học sinh nêu cấu I Thuyết electron tạo nguyên tử Nếu cấu tạo nguyên tử Cấu tạo nguyên tử phương diện Nhận xét thực học điện Điện tích nguyên tố sinh a) Cấu tạo nguyên tử Gồm: hạt nhân mang điện tích Giới thiệu điện tích, khối Ghi nhận điện tích, khối dương nằm trung tâm lượng electron, prôtôn lượng electron, prôtôn electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh nơtron nơtron Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt nơtron không mang điện prôtôn mang điện dương Electron có điện tích -1,6.10 -19C Yêu cầu học sinh cho biết Giải thích trung hoà khối lượng 9,1.10 -31kg Prôtôn có điện tích +1,6.10 -19C khối bình thường điện nguyên tử lượng 1,67.10-27kg Khối lượng nguyên tử trung hoà điện nơtron xấp xó khối lượng Trang: GIÁO ÁN11 CB 10’ prôtôn Giới thiệu điện tích nguyên Ghi nhận điện tích nguyên Số prôtôn hạt nhân số tố tố electron quay quanh hạt nhân nên bình thường nguyên tử trung hoà điện b) Điện tích nguyên tố Giới thiệu thuyết electron Ghi nhận thuyết electron Điện tích electron điện tích prôtôn điện tích nhỏ mà Yêu cầu học sinh thực Thực C1 ta có Vì ta gọi C1 Giải thích hình thành ion chúng điện tích nguyên tố Thuyết electron Yêu cầu học sinh cho biết dương, ion âm + Bình thường tổng đại số tất nguyên tử không điện tích nguyên tử trung hoà điện không, nguyên tử trung hoà điện Nếu nguyên tử bò số So sánh khối lượng Yêu cầu học sinh so sánh electron khối lượng electron tổng đại số điện tích nguyên tử số dương, khối lượng electron với prôtôn ion dương Ngược lại khối lượng prôtôn nguyên tử nhận thêm số electron ion âm + Khối lượng electron nhỏ nên Yêu cầu học sinh cho biết Giải thích nhiễm điện chúng có độ linh động cao Do electron dễ dàng bứt khỏi nguyên tử, vật nhiễm điện dương, điện âm vật di chuyển vật hay di chuyển từ dương, vật nhiễm vật sang vật khác làm cho điện âm vật bò nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương vật thừa electron Hoạt động2: Vận dụng thuyết electron Giới thiệu vật dẫn điện, vật Ghi nhận khái niệm vật II Vận dụng cách điện dẫn điện, vật cách điện Vật dẫn điện vật cách điện Yêu cầu học sinh thực Thực C2, C3 Vật dẫn điện vật có chứa C2, C3 Giải thích điện tích tự Yêu cầu học sinh cho biết Vật cách điện vật không chứa phân biệt vật dẫn electron tự điện vật cách điện Sự phân biệt vật dẫn điện vật tương đối Giải thích cách điện tương đối Sự nhiễm điện tiếp xúc Yêu cầu học sinh giải thích Thực C4 Nếu cho vật tiếp xúc với nhiễm điện tiếp xúc vật nhiễm điện nhiễm điện Yêu cầu học sinh thực Vẽ hình 2.3 dấu với vật C4 Giải thích Sự nhiễm diện hưởng ứng Giới tthiệu nhiễm điện Đưa cầu A nhiễm điện Trang: GIÁO ÁN11 CB hưởng ứng (vẽ hình 2.3) Thực C5 dương lại gần đầu M Yêu cầu học sinh giải thích kim loại MN trung hoà điện nhiễm điện hưởng ứng đầu M nhiễm điện âm đầu N Yêu cầu học sinh thực nhiễm điện dương C5 Hoạt động : Nghiên cứu đònh luật bảo toàn điện tích 5’ Giới thiệu đònh luật Ghi nhận đònh luật III Đònh luật bảo toàn điện tích Cho học sinh tìm ví dụ Tìm ví dụ minh hoạ Trong hệ vật cô lập điện, tổng đại số điện tích không đổi Hoạt động : Củng cố - Giao nhiệm vụ nhà - u cầu HS làm tập 4’ -Học sinh tự giải vào SGK - Cho học sinh tóm tắt kiến thức học - Yêu cầu học sinh nhà giải tập 5, sgk - Ghi nhận nhiệm vụ nhà 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sách tập - Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: GIÁO ÁN11 CB Ngày soạn: 27/8/2016 Tiết 4: Ngày dạy: 4/9/2016 BÀI TẬP I.MỤC TIÊU - Nắm vận dụng định luật Culong để giả thích giải tập tương tác điện - Rèn luyện kĩ tính tốn suy luận II.CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên: Một số dạng tập tương tác định 2/ Học sinh: Nắm kĩ nội dung định luật Culong III.LÊN LỚP 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra cũ 3/ Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung dạy I.Giáo khoa: 1/ Xác định đại lượng liên quan đến lực tương tác: Áp dụng cơng thức F = - Phương: Trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm Chiều: Hướng vào hay điện tích trái dấu, hướng xa hai điện tích dấu * Lực tương tác tổng hợp tổng hợp: F = F12 + F22 + F1 F2 cos( F ; F ) 2/ Cân điện tích: Xét điện tích điểm q1 q2 đặt A B tác dụng lên điện tích q0 q1 q q2 q0 r = F01 + F02 = F01 = − F02 Độ lớn: F10 = F20 k = k r2 r1 r2 q1 (1) q2 - Nếu q1 q2 dấu vị trí đặt q0 đoạn q1 q2: r1 + r2 = AB (2) Từ (1) (2) => Vị trí đặt điện tích q0 - Nếu q1 q2 trái dấu vị trí đặt q0 ngồi đoạn AB gần phía điện tích có độ lớn nhỏ + Nếu |q1| > |q2| thì: r1 – r2 = AB (3) Từ (1) (3) suy vị trí đặt q0 + Nếu |q1| < |q2| thì: r2 – r1 = AB (4) Từ (1) (4) suy vị trí đặt q0 I BÀI TẬP VÍ DỤ: Bài 1: Hai điện tích điểm cách khoảng r =3cm chân khơng hút lực F = 6.10-9N Điện tích tổng cộng hai điện tích điểm Q=10 -9C Tính điện đích điện tích điểm: Hướng dẫn giải: Áp dụng định luật Culong: F=k q1q εFr ⇒ q q = = 6.10−18 ( C ) (1) 2 εr k Theo đề: q1 + q = 10−9 C (2) Giả hệ (1) (2)  q1 = 3.10−9 C ⇒ −9 q = −2.10 C Trang: GIÁO ÁN11 CB Bài 2: Hai cầu giống mang điện, đặt chân khơng, cách khoảng r=1m chúng hút lực F1=7,2N Sau cho hai cầu tiếp xúc với đưa trở lại vị trí cũ chúng đảy lực F2=0,9N tính điện tích cầu trước sau tiếp xúc Hướng dẫn giải: Trước tiếp xúc εFr = −8.10 −10 ( C2 ) (1) k Điện tích hai cầu sau tiếp xúc: q + q2 q1, = q ,2 = ⇒ q1q =  q1 + q   ÷ (2)  −5  F2 = k ⇒ q + q = ± 2.10 C εr Từ hệ (1) (2) suy ra:  q1 = ±4.10−5 C  −5 q = m2.10 C Bài 3: Cho hai điện tích +q (q>0) hai điện tích –q đặt bốn đỉnh hình vng ABCD cạnh a chân khơng, hình vẽ Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích nói Hướng dẫn giải: A B Các lự tác dụng lên +q D hình vẽ, ta có q1q q2 FAD = FCD = k = k r a q1q q q2 FBD = k = k =k 2 r 2a a ( FBD FCD D FAD ) r r r r r r FD = FAD + FCD + FBD = F1 + FBD FD F1 C q2 F1 = FAD = k 2 a r F1 hợp với CD góc 45 q2 2a Đây độ lớn lực tác dụng lên điện tích khác FD = F12 + FBD = 3k Trang: GIÁO ÁN11 CB Ngày soạn: 3/9/2016 Ngày dạy: 8/9/2016 Tiết 5: Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (t1) I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện trường - Phát biểu đònh nghóa cường độ điện trường nêu đặc điểm vectơ cường độ điện trường - Biết cách tổng hợp vectơ cường độ điện trường thành phần điểm - Nêu khái niệm đường sức điện đặc điểm đường sức điện Kó - Xác đònh phương chiều vectơ cường độ điện trường điểm điện tích điểm gây - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác đònh hướng vectơ cường độ điện trường tổng hợp - Giải Bài tập điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bò hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bò phiếu câu hỏi Học sinh - Chuẩn bò Bài trước nhà III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (3’) - Nêu giải thích tượng nhiễm điện tiếp xúc, hưởng ứng Tạo tình có vấn đề (1’) Theo thuyết tương tác gần, vật tương tác với phải thơng qua mơi trường trung gian Ta biết hai điện tích cách xa chân khơng lại tác dụng lực lên nhau, mơi trường truyền tương tác mơi trường nào? Chúng ta tìm hiểu B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động1: Tìm hiểu khái niệm điện trường 10’ Giới thiệu tác dụng lực Tìm thêm ví dụ môi trường I Điện trường vật thông qua môi truyền tương tác hai vật Môi trường truyền tương tác điện trường Môi trường tuyền tương tác Ghi nhận khái niệm điện tích gọi điện trường Giới thiệu khái niệm điện Điện trường trường Điện trường dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt Hoạt động2: Tìm hiểu cường độ điện trường 25’ Giới thiệu khái niệm điện Ghi nhận khái niệm II Cường dộ điện trường trường Khái niệm cường dộ điện trường Cường độ điện trường điểm Trang: 10 GIÁO ÁN11 CB Tiết 62 Bài 31: MẮT (T2) A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (4’): - Trình bày hoạt động đặc điểm sau mắt: điều tiết, điểm cực cận, điểm cự viễn, khoảng nhìn rõ Tạo tình có vấn đề (1’) Tiết trước ta tìm hiểu cấu tạo mắt tầm quan trọng phương diện quang học Hơm ta tìm hiểu tật thường gặp mắt cách sửa tật B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu suất phân li mắt Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức III Năng suất phân li mắt Vẽ hình, giới thiệu góc trông Vẽ hình + Góc trông vật AB góc tưởng tượng nối vật mắt Ghi nhận khái niệm quang tâm mắt tới hai điểm đầu cuối vật + Góc trông nhỏ ε = αmin hai điểm để mắt phân biệt hai điểm gọi suất phân li mắt Khi đó, Giới thiệu suất phân li Ghi nhận khái niệm ảnh điểm đầu cuối vật tạo hai tế bào thần kinh thò giác kế cận Mắt bình thường ε = αmin = 1’ Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu tật mắt cách khắc phục Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức IV Các tật mắt cách khắc phục Mắt cận cách khắc phục Vẽ hình 31.5 Vẽ hình a) Đặc điểm Nêu đặc điểm mắt cận - Độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường, thò chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ điểm trước màng lưới - fmax < OV Yêu cầu học sinh nêu đặc - OCv hữu hạn điểm mắt cận thò - Không nhìn rỏ vật xa - Cc gần mắt bình thường b) Cách khắc phục Vẽ hình 31.6 Vẽ hình Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để nhìn rỏ vật vô cực mà Nêu cách khắc phục tật cận thò mắt điều tiết Tiêu cự thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) : fk = - OCV Yêu cầu học sinh nêu cách khắc phục tật cận thò Mắt viễn thò cách khắc phục a) Đặc điểm - Độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền Vẽ hình 31.7 đến mắt cho chùm tia ló hội tụ Vẽ hình Trang: 137 GIÁO ÁN11 CB Nêu đặc điểm mắt viễn thò Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm mắt viễn thò Yêu cầu học sinh nêu cách khắc phục tật viễn thò Giới thiệu đặc điểm cách khắc phục mắt bò tật lão thò Nêu cách khắc phục tật viễn thò Ghi nhận đặc điểm cách khắc phục mắt bò tật lão thò điểm sau màng lưới - fmax > OV - Nhìn vật vô cực phải điều tiết - Cc xa mắt bình thường b) Cách khắc phục Đeo thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để: - Hoặc nhìn rỏ vật xa mà điều tiết mắt - Hoặc nhìn rỏ vật gần mắt bình thường (ảnh ảo điểm gần muốn quan sát qua thấu kính điểm cực cận mắt) Mắt lão cách khắc phục + Khi tuổi cao khả điều tiết giảm mắt yếu thể thủy tinh cứng nên điểm cực cận CC dời xa mắt + Để khắc phục tật lão thò, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật gần mắt bình thường Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu tượng lưu ảnh mắt Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu lưu ảnh mắt Yêu cầu học sinh nêu ứng dụng lưu ảnh mắt Nội dung kiến thức V Hiện tượng lưu ảnh mắt Ghi nhận lưu ảnh mắt Cảm nhận tác động ánh sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau ánh sáng kích thích tắt, Nêu ứng dụng lưu ảnh nên người quan sát “thấy” vật mắt diện ảnh, truyền hình khoảng thời gian Đó tượng lưu ảnh mắt C HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC Củng cố kiến thức (3’) - Cho học sinh tóm tắt kiến thức Bài tập nhà – Tìm hiểu (1’) - Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 203 sgk 3.12, 3.15 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… Trang: 138 GIÁO ÁN11 CB Tiết 63 Bài: BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức : Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập mắt Kỹ năng: + Rèn luyện kó tư giải tập hệ quang học mắt + Rèn luyện kó giải tập đònh tính mắt Thái độ : Say mê học tập, có ý thức tìm hiểu khoa học dời sống II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác 2.Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (0’): Kiểm tra q trình giải tập Tạo tình có vấn đề (1’) Chúng ta tìm hiểu tật thường gặp mắt, hơm ta vận dụng kiến thức để giải số tập liên quan B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (14 phút) : Kiểm tra cũ hệ thống kiến thức + Cấu tạo mắt gồm phận ? + Điều tiết mắt ? Khi thấu kính mắt có tiêu cự cực đại, cực tiểu ? + Nêu khái niệm cực cận, cực viễn, khoảng nhìn rỏ, khoảng cực cận, cực viễn + Nêu tật mắt cách khắc phục Hoạt động (10 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức Yêu cầu hs giải thích chọn A Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : A Yêu cầu hs giải thích chọn C Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : C Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : D Yêu cầu hs giải thích chọn C Giải thích lựa chọn Câu 31.3 : C Yêu cầu hs giải thích chọn B Giải thích lựa chọn Câu 31.4 : B Yêu cầu hs giải thích chọn A Giải thích lựa chọn Câu 31.10 : A Yêu cầu hs giải thích chọn C Giải thích lựa chọn Câu 31.11 : C Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức Bài trang 203 Yêu cầu hs lập luận để kết luận tật mắt người Yêu cầu học sinh tính tiêu cự độ tụ thấu kính cần đeo để khắc phục tật mắt Lập luận để kết luận tật mắt Tính tiêu cự độ tụ thấu kính cần đeo để khắc phục tật mắt Hướng dẫn học sinh xác đònh khoảng cực cận đeo kính Xác đònh khoảng cực cận (d = OCCK) đeo kính Yêu cầu học sinh xác đònh CV Yêu cầu học sinh tính tiêu cự kính a) Điểm cực viễn CV cách mắt khoảng hữu hạn nên người bò cận thò b) fK = - OCV = - 50cm = - 0,5m => DK = 1 = = - 2(dp) f K − 0,5 c) d’ = - OCC = - 10cm d= d' fk − 10.(−50) = = 12,5(cm) d '− f K − 10 + 50 Bài 31.15 Xác đònh CV Tính tiêu cự kính a) Điểm cực viễn CV vô cực Ta có fK = 1 = = 0,4(m) = 40(cm) DK 2,5 Trang: 139 GIÁO ÁN11 CB Hướng dẫn học sinh xác đònh khoảng cực cận mắt không đeo kính Hướng dẫn học sinh xác đònh khoảng cực cận đeo kính sát mắt Xác đònh khoảng cực cận mắt không đeo kính Xác đònh khoảng cực cận đeo kính sát mắt Khi đeo kính ta có d = OCCK – l = 25cm d’ = df k 25.40 = = - 66,7(cm) d '− f k 25 − 40 Mà d’ = - OCC + l  OCC = - d’ + l = 68,7cm b) Đeo kính sát mắt : OCVK = fK = 40cm OCCK = − OCC f k = 25,3cm − OC C − f K C HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC Củng cố kiến thức (3’) - Cho học sinh tóm tắt phương pháp giải - Gải tập trắc nghiệm SBT Bài tập nhà – Tìm hiểu (1’) - Yêu cầu học sinh nhà làm tập sbt chuẩn bị Kính lúp IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: 140 GIÁO ÁN11 CB Tiết 64 Bài 32: KÍNH LÚP I MỤC TIÊU Kiến thức + Trình bày khái niệm chung tác dụng số bội giác dụng cụ quang bổ trợ cho mắt + Nêu công dụng cấu tạo kính lúp + Trình bày tạo ảnh qua kính lúp Kỹ + Vẽ dược đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính lúp + Viết vận dụng công thức số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực để giải tập Thái độ : Say mê học tập, có ý thức tìm hiểu khoa học dời sống II CHUẨN BỊ Giáo viên : Chuẫn bò số kính lúp để hs quan sát Học sinh : Ôn lại kiến thức thấu kính mắt III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (4’): Viết công thức thấu kính Tạo tình có vấn đề (1’) Chúng ta tìm hiểu dụng cụ quang Hơm ta tiếp tục tìm hiểu dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, kính lúp B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (6 phút) : Tìm hiểu tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức I Tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Giới thiệu tác dụng Ghi nhận tác dụng dụng + Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt cụ quang bỗ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn góc trông vật nhiều lần Giới thiệu số bội giác Ghi nhận khái niệm α tan α + Số bội giác: G = = Yêu cầu học sinh thực C1 Thực C1 α tan α Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu công dụng cấu tạo kính lúp Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh quan sát số Quan sát kính lúp kính lúp Yêu cầu học sinh nêu công dụng Nêu công dụng kính lúp kính lúp Giới thiệu cấu tạo kính lúp Ghi nhận cấu tạo kính lúp Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh qua kính lúp Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh nhắc lại đặc điểm ảnh vật qua thấu kính hội tụ Giới thiệu cách đặt vật trước kính lúp để quan sát ảnh vật qua kính lúp Nêu đặc điểm ảnh vật qua thấu kính hội tụ Ghi nhận cách đặt vật trước kính lúp để quan sát ảnh vật qua kính lúp Nội dung kiến thức II Công dụng cấu tạo kính lúp + Kính lúp dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt để quan sát vật nhỏ + Kính lúp cấu tạo thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm) Nội dung kiến thức III Sự tạo ảnh qua kính lúp + Đặt vật khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm vật kính lúp Khi kính cho ảnh ảo chiều lớn vật + Để nhìn thấy ảnh phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh giới hạn nhìn rỏ mắt Trang: 141 GIÁO ÁN11 CB Yêu cầu học sinh cho biết Cho biết ngắm chừng ngắm chừng cực viễn cực viễn mắt không bò mỏi mắt không bò mỏi Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính lúp Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Vẽ hình 32.5 Hướng dẫn học sinh tìm G∞ Vẽ hình Tìm G∞ Động tác quan sát ảnh vò trí xác đònh gọi ngắm chừng vò trí + Khi cần quan sát thời gian dài, ta nên thực cách ngắm chừng cực viễn để mắt không bò mỏi Nội dung kiến thức III Số bội giác kính lúp + Xét trường hợp ngắm chừng vô cực Khi vật AB phải đặt tiêu diện vật kính lúp AB AB tan α0 = OC C f tan α OC C Do G∞ = = tan α o f Ta có: tanα = Giới thiệu α0 tanα0 Giới thiệu G∞ thương mại Yêu cầu học sinh thực C2 Người ta thường lấy khoảng cực cận Ghi nhận giá trò G∞ ghi OC C = 25cm Khi sản xuất kính lúp người kính lúp tính tiêu cự ta thường ghi giá trò G ∞ ứng với khoảng kính lúp theo số liệu cực cận kính (5x, 8x, 10x, …) + Khi ngắm chừng cực cận: d 'C Thực C2 Gc = |k| = | | dC C HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC Củng cố kiến thức (2’) - Cho học sinh tóm tắt kiến thức - Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 208 sgk 32.7, 32.8 sbt Bài tập nhà – Tìm hiểu (1’) - Yêu cầu học sinh nhà làm tập sbt chuẩn bị Kính lúp IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: 142 GIÁO ÁN11 CB Bài 33: KÍNH HIỂN VI I MỤC TIÊU Kiến thức + Nêu công dụng cấu tạo kính hiễn vi Nêu đặc điểm vật kính thò kính kính hiễn vi + Trình bày tạo ảnh qua kính hiễn vi vẽ đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính trường hợp ngắm chừng vô cực + Nêu đặc điểm việc điều chỉnh kính hiển vi Kỹ + Viết áp dụng công thức số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực để giải tập Thái độ : Say mê học tập, có ý thức tìm hiểu khoa học đời sống II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính hiển vi, tiêu để quan sát Tranh vẽ sơ đồ tia sáng qua kính hiễn vi để giới thiệu, giải thích Học sinh: Ôn lại để nắm nội dung thấu kính mắt III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (4’): Nêu cấu tạo viết công thức số bội giác kính lúp Tạo tình có vấn đề (1’) Để quan sát vật nhỏ ta dùng kính lúp kính lúp có độ bội giác khoảng vài chục lần Vậy vật có kích thước q nhỏ tế bào, vi khuẩn ta cần đến dụng cụ gọi kính hiển vi Vậy cấu tạo hoạt động kính nào? B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu công dụng cấu tạo kính hiển vi Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức I Công dụng cấu tạo kính hiễn vi Cho học sinh quan sát mẫu Quan sát mẫu vật qua kính hiễn + Kính hiển vi dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt để nhìn vật nhỏ, vật nhỏ tiêu qua kính vi cách tạo ảnh có góc trông lớn Số bội hiển vi Yêu cầu học sinh nêu công dụng Nêu công dụng kính hiễn vi giác kính hiển vi lớn nhiều so với số bội giác kính lúp kính hiểnn vi + Kính hiển vi gồm vật kính thấu kính Cho học sinh xem tranh vẽ cấu Xem tranh vẽ hội tụ có tiêu nhỏ (vài mm) thò tạo kính hiển vi kính thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ Giới thiệu cấu tạo kính hiễn vi Ghi nhận cấu tạo kính hiễn vi (vài cm) Vật kính thò kính đặt đồng truc, khoảng cách chúng O1O2 = l không đổi Khoảng cách F1’F2 = δ gọi độ dài quang học kính Ngoài có phận tụ sáng để Giới thiệu phận tụ sáng Quan sát phận tụ sáng chiế u sáng vật cần quan sát Đó thường kính hiển vi kính hiển vi gương cầu lõm Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính hiển vi Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức II Sự tạo ảnh kính hiễn vi Yêu cầu học sinh ghi sơ đồ tạo Ghi sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu Sơ đồ tạo ảnh : ảnh qua hệ thấu kính kính Giới thiệu đặc điểm ảnh trung gian ảnh cuối Yêu cầu học sinh nêu vò trí đặt Ghi nhận đặc diểm ảnh trung gian ảnh cuối Nêu vò trí đặt vật vò trí A1B1 ảnh thật lớn nhiều so với vật AB A2B2 ảnh ảo lớn nhiều so với ảnh trung gian A1B1 Trang: 143 GIÁO ÁN11 CB vật vò trí ảnh trung gian để có ảnh cuối theo yêu cầu Giới thiệu cách ngắm chừng Yêu cầu học sinh thực C1 ảnh trung gian để có ảnh cuối theo yêu cầu Ghi nhận cách ngắm chừng Thực C1 Yêu cầu học sinh cho biết Cho biết ngắm chừng vô ngắm chừng vô cực ảnh cực ảnh trung gian nằm vò trí trung gian nằm vò trí nào Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính hiễn vi Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu công thức tính số bội giác ngắm chừng cực cận Giới thiệu hình vẽ 35.5 Ghi nhận số bội giác ngắm chừng cực cận Quan sát hình vẽ Mắt đặt sau thò kính để quan sát ảnh ảo A2B2 Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính (d1) cho ảnh cuối (A 2B2) giới hạn nhìn rỏ mắt góc trông ảnh phải lớn suất phân li mắt Nếu ảnh sau A2B2 vật quan sát tạo vô cực ta có ngắm chừng vô cực Nội dung kiến thức III Số bội giác kính hiễn vi + Khi ngắm chừng cực cận: GC = d '1 d ' d1 d + Khi ngắm chừng vô cực: Thực C2 Yêu cầu học sinh thực C2 G∞ = |k1|G2 = δ OCC f1 f Với δ = O1O2 – f1 – f2 C HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC Củng cố kiến thức (3’) - Cho học sinh tóm tắt kiến thức - Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 212 sgk 3.7, 3.8 sbt Bài tập nhà – Tìm hiểu (1’) - Yêu cầu học sinh nhà làm tập sbt chuẩn bị Kính thiên văn IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: 144 GIÁO ÁN11 CB Tiết 66 Bài 34: KÍNH THIÊN VĂN I MỤC TIÊU Kiến thức + Nêu công dụng kính thiên văn cấu tạo kính thiên văn khúc xạ + Vẽ đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng vô cực Kỹ + Thiết lập vận dụng công thức tính số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực Thái độ : Say mê học tập, có ý thức tìm hiểu khoa học đời sống II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính thiên văn loại nhỏ dùng phòng thí nghiệm Tranh vẽ cấu tạo kính thiên văn đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn Học sinh: Mượn, mang đến lớp ống nhòm đồ chơi ống nhòm quân để sử dụng học III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (4’): Nêu cấu tạo, viết công thức dộ bội giác kính hiển vi Tạo tình có vấn đề (1’) Để quan sát vật nhỏ gần ta dùng kính lúp kính hiển vi Nếu vật xa thiên thể ta phải dung đến dụng cụ gọi kính thiên văn Vậy cấu tạo hoạt động kính nào? B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu công dụng cấu tạo kính thiên văn Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức I Công dụng cấu tạo kính thiên Cho học sinh quan sát vật Quan sát vật xa văn xa mắt thường mắt thường ống nhòm + Kính thiên văn dụng cụ quang bổ trợ ống nhòm cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông Yêu cầu học sinh nêu công dụng Nêu công dụng kính thiên lớn vật xa kính thiên văn văn + Kính thiên văn gồm: Giới thiệu tranh vẽ cấu tạo kính Quan sát tranh vẽ cấu tạo kính Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự dài thiên văn thiên văn (và dm đến vài m) Giới thiệu cấu tạo kính thiên Ghi nhận cấu tạo kính thiên văn Thò kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn văn (vài cm) Vật kính thò kính đặt đồng trục, khoảng cách chúng thay đổi Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính thiên văn Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung kiến thức II Sự tạo ảnh kính thiên văn Giới thiệu tranh vẽ tạo ảnh Quan sát tranh vẽ tạo ảnh qua Hướng trục kính thiên văn đến vật AB qua kính thiên văn kính thiên văn xa cần quan sát để thu ảnh thật A 1B1 tiêu diện ảnh vật kính Sau thay Yêu cầu học sinh trình bày Trình bày tạo ảnh qua kính đổi khoảng cách vật kính thò kính để tạo ảnh qua kính thiên văn thiên văn ảnh cuối A2B2 qua thò kính ảnh ảo, nằm giới hạn nhìn rỏ mắt góc trông ảnh phải lớn suất phân li mắt Yêu cầu học sinh thực C1 Thực C1 Mắt đặt sau thò kính để quan sát ảnh ảo Yêu cầu học sinh cho biết Cho biết ngắm chừng vô Để quan sát thời gian dài Trang: 145 GIÁO ÁN11 CB ngắm chừng vô cực ảnh cực ảnh trung gian vò trí trung gian vò trí Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính thiên văn Trợ giúp giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu tranh vẽ hình 34.4 Hướng dẫn hs lập số bội giác Quan sát tranh vẽ Lập số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực mà không bò mỏi mắt, ta phải đưa ảnh cuối vô cực: ngắm chừng vô cực Nội dung kiến thức III Số bội giác kính thiên văn Khi ngắm chừng vô cực: A1 B1 A1 B1 ; tanα = f1 f2 f tan α = Do dó: G∞ = tan α f2 Ta có: tanα0 = Số bội giác kính thiên văn điều kiện không phụ thuộc vò trí đặt mắt sau thò kính C HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC Nhận xét số bội giác Củng cố kiến thức (3’) - Cho học sinh tóm tắt kiến thức - Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 216 sgk 34.7, sbt Bài tập nhà – Tìm hiểu (1’) - Yêu cầu học sinh nhà làm tập sbt chuẩn bị tiết Bài tập IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: 146 GIÁO ÁN11 CB Tiết 66 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức + Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập loại quang cụ bổ trợ cho mắt Kỹ + Rèn luyện kó giải tập đònh tính hệ quang cụ bổ trợ cho mắt Thái độ : Say mê học tập, có ý thức tìm hiểu tập liên quan II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp giải tập - Lựa chọn tập đặc trưng Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (2’): Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ (0’) Tạo tình có vấn đề (1’) Để giải cách thành thạo dạng tốn dụng cụ quang học, hơm ta tiến hành giải số tập liên quan B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (10 phút) : Một số lưu ý giải tập Để giải tốt tập kính lúp, kính hiễn vi kính thiên văn, phải nắm tính chất ảnh vật qua thấu kính công thức thấu kính từ xác đònh nhanh chống đại lượng theo yêu cầu toán Các bước giải tâp: + Phân tích điều kiện đề + Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang cụ + p dụng công thức thấu kính để xác đònh đại lượng theo yêu cầu toán + Biện luận kết (nếu có) chọn đáp án Hoạt động (30 phút) : Các dạng tập cụ thể Trợ gúp giáo viên Bài tập trang 208 Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập trang 208 sách giáo khoa Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác đònh thông số mà toán cho, ý dấu Hướng dẫn học sinh dựa vào yêu cầu toán để xác đònh công thức tìm đại lượng chưa biết Bài tập trang 212 Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập trang 212 sách giáo khoa Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác đònh thông số mà toán cho, ý dấu Hướng dẫn học sinh xác đònh công thức tìm đại lượng chưa biết Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Hoạt động học sinh Làm tập trang 208 theo hướng dẫn thầy cô Nội dung kiến thức Bài toán kính lúp + Ngắm chừng cực cận: Vẽ sơ đồ tạo ảnh cho trường hợp Xác đònh thông số mà toán cho trường hợp Tìm đại lượng theo yêu cầu toán Làm tập trang 212 theo hướng dẫn thầy cô d’ = - OCC + l ; Gc = |k| = | Vẽ sơ đồ tạo ảnh Xác đònh thông số mà toán cho Tìm đại lượng d 'C | dC + Ngắm chừng vô cực: d’ = - ∞ ; G∞ = OC C f Bài toán kính hiển vi + Ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC + l2 ; GC = d '1 d ' d1 d + Ngắm chừng vô cực: d2’ = - ∞ ; G∞ = δ OCC ; với δ = f1 f O1O2 – f1 – f2 Trang: 147 GIÁO ÁN11 CB Hướng dẫn học sinh tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà mắt người quan sát phân biệt Bài tập trang 216 Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập trang 216 sách giáo khoa Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác đònh thông số mà toán cho, ý dấu Hướng dẫn học sinh xác đònh công thức tìm đại lượng chưa biết Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Tìm số bội giác Tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà mắt người quan sát phân biệt Làm tập trang 216 theo hướng dẫn thầy cô Bài toán kính thiên văn Ngắm chừng vô cực: O1O2 = f1 + f2 ; G∞ = f1 f2 Vẽ sơ đồ tạo ảnh Xác đònh thông số mà toán cho Tìm đại lượng Tìm số bội giác C HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC Củng cố kiến thức (3’) + Nắm, hiểu vẽ ảnh vật sáng qua quang cụ bổ trợ cho mắt + Ghi nhớ công thức tính số bội giác loại kính Phương pháp giải loại tập + So sánh điểm giống khác cấu tạo, tạo ảnh, cách quan sát loại quang cụ Bài tập nhà – Tìm hiểu (1’) - Yêu cầu học sinh nhà làm tập sbt chuẩn bị Bài Thực hành IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: 148 GIÁO ÁN11 CB Trang: 149 GIÁO ÁN11 CB Ngày soạn: 4/09/2014 Ngày dạy: 8/9/2014 Tiết: Bài : BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức - Công lực điện - Điện thế, hiệu điện thế, liên hệ hiệu điện cường độ điện trường Kỹ - Giải toán tính công lực điện - Giải toán tính hiệu điện thế, liên hệ E, U A Thái độ - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG BAN ĐẦU Ổn định tổ chức (1’): kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: (4’): Nêu định nghĩa hiệu điện thế? Viết biểu thức liên hệ E U Tạo tình có vấn đề (1’) Để khắc sâu kiến thức cho em phần điện thế, hiệu điện cách tính cơng lực điện,hơm ta tiến hành tiết luyện tập B HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động1 : Tóm tắt kiến thức liên quan, Giải câu hỏi trắc nghiệm + Đặc điểm công lực Câu trang 25 : D điện Câu trang 25 : D + Biểu thức tính công lực Câu trang 29 : C 10’ điện Câu trang 29 : C + Khái niệm điện thế, hiệu điện Câu trang 29 : C thế, liên hệ U E Giải thích lựa chọn 4.1 D 4.2 B + Các công thức tụ điện 4.3 B 4.4 D Yêu cầu hs giải thích 4.5 C 4.6 D chọn ? 5.1 C 5.2 C 5.3 D 5.4 C 5.5 D Hoạt động : Giải tập tự luận 25’ Yêu cầu học sinh viết biểu Viết biểu thức đònh động Bài trang 25 Theo đònh động ta thức đònh động năng có : Hướng dẫn để học sinh tính Trang: 150 GIÁO ÁN11 CB động electron đến đập vào dương Lập luận, thay số để tính 2 – = A Mà v1 = => = A = qEd Hướng dẫn để học sinh tính  = qEd = - 1,6.10 -19.103 công lực điện electron Tính công lực điện (- 10-2) chuyển động từ M đến N = 1,6.10-18(J) Bài trang 29 Công lực điện Gv biểu diễn hình vẽ ? Làm để xác định ANP ? electron chuyển động từ M ? Để tính vận tốc tai P biết HS thảo luận nhóm sau đại đến N : vận tốc tai M ta áp dụng định diện trình bày cách giải A = q.UMN = -1,6.10-19.50 nào? = - 10-18(J) Bài 4.9 trang 11SBT a) AMN = qEd Trong AMN = 9,6.10-18J, q = -1.6.10-19c, d = -0,6cm suy E = 104V/m ANP = 6,4.10-18J.b) Cơng lực điện electron di chuyển từ N đến P: ANP = AMN + ANP = 16.10-18J Áp dụng định động suy ra: ANP vP = = 5,93.10 m / s m Hoạt động : Củng cố - Giao nhiệm vụ nhà 4’ -Nhắc lại kiến thức bản, lưu ý đơn vị áp dụng cơng thức Về nhà: - Chữa tập vào - Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang: 151 ... nguyên tử, vật nhiễm điện dương, điện âm vật di chuyển vật hay di chuyển từ dương, vật nhiễm vật sang vật khác làm cho điện âm vật bò nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật nhiễm... C3 Vật dẫn điện vật có chứa C2, C3 Giải thích điện tích tự Yêu cầu học sinh cho biết Vật cách điện vật không chứa phân biệt vật dẫn electron tự điện vật cách điện Sự phân biệt vật dẫn điện vật. .. nhiễm điện dương vật thừa electron Hoạt động2: Vận dụng thuyết electron Giới thiệu vật dẫn điện, vật Ghi nhận khái niệm vật II Vận dụng cách điện dẫn điện, vật cách điện Vật dẫn điện vật cách điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩn, Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩn, Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩn, Bài 2: THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH, Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (t1), Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (t2), Bài 7: ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN (t2), + Nêu được tính chất điện chung của các kim loại, sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ., Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN (T2), + Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sự dẫn điện tự lực trong chất khí., Thực hiện được các câu hỏi:, Bài 17: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN (T2), Ngày soạn: 16/01/10 Ngày dạy: 18/01/10, TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (T2), + Phát biểu được đònh nghóa từ thông riêng và viết được công thức độ tự cảm của ống dây hình trụ., Ngày soạn: 07/02/10 Ngày dạy: 09/02/10, Bài: PHẦN II. QUANG HÌNH HỌC, + Thực hiện được câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ là gì ? Nhận ra trường hợp giới hạn i = 00., Thái độ: Có ý thức tìm hiểu về cấu tạo của thấu kính mỏng., Bài 29: THẤU KÍNH MỎNG (t2), Bài 30: ƠN TẬP, + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh., Bài 31: MẮT (T2), + Nêu được công dụng và cấu tạo của kính hiễn vi. Nêu được đặc điểm của vật kính và thò kính của kính hiễn vi., + Nêu được công dụng của kính thiên văn và cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay