Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm

42 113 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 03:54

NS : ND : SINH HOẠT LỚP TUẦN I YÊU CẦU - Ổn định tình hình đầu năm - Thông qua kế hoạch hoạt động lớp - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT Ổn định tổ chức Nội dung sinh hoạt: a) Bầu ban cán lớp: - Lớp trưởng : Diêm Thị Hậu - Lớp phó học tập : Em Nguyễn Thu Trang - Lớp phó lao động : Em Đặng THị Hậu - Tổ trưởng tổ : Em Nguyễn Thị Hảo - Tổ trưởng tổ : Em Lê Dương Hùng - Tổ trưởng tổ : Em Nguyễn Khắc Mạnh - Tổ trưởng tổ : Em Nguyễn Thi Tuyến b) GVCN thông qua khoản thu học kì I, gồm : - Gửi xe: - Chữ Thập đỏ - Hội phụ huynh - Liên lạc điện tử - BHTT: - Thông qua chế độ miễn giảm thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo… - Những trường hợp có thẻ BHYT phải có đơn xin không tham gia BHYT kèm theo to thẻ BHYT c) GVCN cho HS làm sơ yếu lí lịch, học nội quy trường d)GVCN nhận xét tình học tập, vệ sinh, nề nếp, tác phong …của lớp : - Truy đầu : Đa số thực tốt, nhiên số học trễ chưa làm quen với việc học buổi sáng… - Vệ sinh nề nếp chưa thực tốt, tình trạng xả rác lớp - Nề nếp, tác phong vào ổn định, nhiên số HS chưa kịp thêu số hiệu, chưa mua áo thể dục… - HS thực tốt việc mang cặp e) Tổng kết sinh hoạt g Công tác tuần tới NS: ND: SINH HOẠT LỚP TUẦN I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : b.GVCN nhận xét chung - Giờ học tốt : - Ý thức học tập học sinh : - Vệ sinh : - Việc truy đầu : - Cần khắc phục : c.Hướng khắc phục phấn đấu - Duy trì học tốt - Chấn chỉnh lại tác phong, nề nếp học tập - Học làm trước đến lớp - Duy trì tốt việc truy đầu tổ d.Ý kiến học sinh - Đổi chỗ ngồi cho số bạn lí hay nói chuyện học - Cộng điểm thi đua cho bạn phát biểu xây dựng tốt đ.Tổng kết sinh hoạt - Tuyên dương học sinh tuần đạt kết cao học tập - Khiển trách học sinh vi phạm - GV thống kê việc học sinh tham gia giao thông - Học sinh học không mang điện thoại di động vào trường - Khi vào trường học sinh không mặc áo gió ( trừ trường hợp bị bệnh) e.Công tác tuần tới NS: ND: SINH HOẠT LỚP TUẦN I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: Không - Truy không nghiêm túc: Huân, Thanh, Châu - Nói chuyện học: Tài, Tâm, Hiệp,Ngọc, Hồng, Khang, Trí… *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt: 28 - Không học bài, không làm bài: Tâm, Nhàn, Trí, Vũ Thanh, Châu… - Không ghi chép bài: Bùi Ân, Văn Ân, Huân, An… *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu Các bạn vi phạm: Tài, Tâm, Nhàn, Hiệp, Nga, Hồng, Trí - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Thanh, Huyền, Nguyện, Phú, Vũ, Tú, Châu - Tổ 3: Tốt: 10 Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Huân, An - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Bùi Ân, Văn Ân, Thanh, Ngân *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung - Giờ học tốt : 28 - Vẫn nhiều em chưa ý thức việc học làm - Việc truy đầu có nhiều tiến so với tuần - Vệ sinh lớp chưa sẽ, tình trạng xả rác lớp vào chơi - Tổ trưởng tổ cần tích cực việc truy bạn, kiểm tra việc làm tập nhà báo cáo cho GVCN c.Hướng khắc phục phấn đấu - Duy trì học tốt - Cần cố gắng nỗ lực nhiều việc học làm trước đến lớp - Duy trì việc truy đầu d.Ý kiến học sinh - Sắp xếp lại chỗ ngồi cho số bạn mắt yếu - Cần bố trí người để kèm học sinh yếu lười học đ.Tổng kết sinh hoạt - Thực yêu cầu mà học sinh đưa - Trồng lại số xanh chưa đạt yêu cầu Nộp cam kết việc thực ATGT không hút, không thử Không sử dụng chất ma tuý - Nộp giấy vụn ( học sinh 3kg, ngày nộp thứ ngày 29/9/2007) - Phân công trực lớp tuần e.Công tác tuần tới XẾP HẠNG TUẦN : NS: ND: SINH HOẠT LỚP TUẦN I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: Không - Truy không nghiêm túc: Châu, Trịnh Ân - Nói chuyện học: khang, Tài, Tâm, Hiệp, Hồng, Ngọc, Trí… *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt: 23 - Không học bài, không làm bài: Tâm, Trí, Trịnh Ân - Không ghi chép bài: Thanh, Trịnh Ân *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu Các bạn vi phạm: Tâm, Hiệp, Trí - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Thanh, Châu - Tổ 3: Tốt: Khá: 11 T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Cả tổ vi phạm truy trễ - Tổ 4: Tốt: 10 Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Trịnh Ân, Bùi Ân *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung - Giờ học tốt : 28 - Ý thức học tập có chuyển biến chưa nhiều - Các em chưa thực tự giác việc học làm - Vệ sinh lớp học chưa c.Hướng khắc phục phấn đấu - Duy trì học tốt - Khắc phục triệt để tình trạng nói chuyện trật tự học - Thực tốt việc truy kèm bạn học yếu d.Tổng kết sinh hoạt - Phê bình toàn tổ không thực nghiêm túc việc truy đầu - Tổ trưởng tổ cần có biện pháp mạnh để áp dụng cho HS thường xuyên vi phạm nội quy tổ - Tiếp tục thực việc thu gom giấy vụn - Phân công trực lớp tuần e.Công tác tuần tới NS: ND: SINH HOẠT LỚP TUẦN I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: Phượng - Truy không nghiêm túc: Khang, Huân, Ân - Nói chuyện học: Minh, Dương, Phụng… *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt: 28 - Không học bài, không làm bài: Huân, Châu - Không ghi chép bài: Châu *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu Các bạn vi phạm: Khang, Hiệp, Hồng, Phượng - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Châu, Thanh, Ân - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Huân, Minh, Trung - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: Ân, Thanh, Phụng *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung - Giờ học tốt : 28 - Ý thức học tập chưa cao Lớp tình trạng ồn ào, trật tự học Âm Nhạc, Thể dục… - HS chưa ý thức cao việc giữ gìn vệ sinh nề nếp c.Hướng khắc phục phấn đấu - Duy trì học tốt - Cần khắc phục triệt để việc trật tự học - Giữ gìn vệ sinh nề nếp chung lớp d.Tổng kết sinh hoạt - GVCN nhắc nhở tổ tuần trực lớp chưa Phê bình số thành viên không chấp hành nội quy, đồng phục lớp ( Khang, Hồng, Phụng) - Phân công trực lớp tuần e.Công tác tuần tới XẾP HẠNG TUẦN 5: NS: ND: SINH HOẠT LỚP TUẦN I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: Phượng - Truy không nghiêm túc: không - Nói chuyện học: Huân, Hiệp, Ân, Hồng, Châu 10 - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung - Giờ học tốt : ( Học sinh nghỉ ngày để ôn tập, ngày thứ thứ lớp thi Văn Toán ) - Nhiều em thường xuyên vi phạm nội quy, nề nếp tuần - Khiển trách phê bình toàn tổ thiếu nghiêm túc học tập c.Hướng khắc phục phấn đấu - Duy trì học tốt - Cần khắc phục triệt để việc nói chuyện MTT học - Giữ gìn vệ sinh lớp học d.Tổng kết sinh hoạt - Phê bình ngưng xếp loại hạnh kiểm học sinh tự ý bỏ nghỉ học từ ngày thứ đến ngày thứ ( 17, 18, 19/12 ) đến PHHS tới GVCN tiếp tục làm việc với PH - Phân công trực lớp tuần 16 - Chăm sóc bảo vệ xanh e.Công tác tuần tới XẾP HẠNG TUẦN 16: /21 NS: SINH HOẠT LỚP TUẦN 17 ND: I YÊU CẦU 28 - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần 18 II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Nghỉ học : - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm : - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm : - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung - Giờ học tốt : - Nhiều em thường xuyên vi phạm nội quy, nề nếp tuần - Tổ trưởng tổ làm việc chưa nghiêm túc, thiếu hiệu công Trong việc xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ c.Hướng khắc phục phấn đấu - Duy trì học tốt - Cần khắc phục triệt để việc nói chuyện MTT học - Giữ gìn vệ sinh lớp học d.Tổng kết sinh hoạt - Ổn định nề nếp học tập sau thi học kì I - Phân công trực lớp tuần 18 - Chăm sóc bảo vệ xanh e.Công tác tuần tới 29 XẾP HẠNG TUẦN 17: /21 NS : ND : SINH HOẠT LỚP TUẦN 18 VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần 19 II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: b.Sơ kết học kì I : So với năm học 2006 – 2007 số lượng HS giỏi giảm, số lượng HS yếu tăng Cụ thể học lực : - HS giỏi đạt em : - HS TT đạt 14 em : 10 11 12 13 14 30 - HS trung bình đạt em - HS yếu em : - Về hạnh kiểm : Tốt : ; Khá : ; TB : - Số học sinh vi phạm nội quy học kì I nhiều, thường xuyên bị lập biên lớp, cụ thể : - Nếu HS không tiến HK II GVCN hạ bậc hạnh kiểm vào cuối năm học 2007 – 2008 - Những HS có học lực yếu HKI cần có cố gắng nỗ lực HKII để đạt kết cao - GVCN thông báo lịch nghỉ HKI ( Thứ 5,6,7,CN ngày 10,11,12,13/1/2008 ) - Ngày 14/1/2008 bắt đầu chương trình HKII - Tập dợt trống chuẩn bị chào cờ tuần 19 e.Công tác tuần tới XẾP HẠNG HKI : 14 /21 NS: SINH HOẠT LỚP TUẦN 19 ND: 31 I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: - Các bạn vi phạm: - - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… c.Hướng khắc phục phấn đấu ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… d.Tổng kết sinh hoạt 32 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… e.Công tác tuần tới ………………………………………………………………………………………… XẾP HẠNG TUẦN 33 : /21 NS: SINH HOẠT LỚP ND: TUẦN 20 I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: - Các bạn vi phạm: - - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung 34 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… c.Hướng khắc phục phấn đấu ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… d.Tổng kết sinh hoạt ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… e.Công tác tuần tới ………………………………………………………………………………………… XẾP HẠNG TUẦN NS: : /21 SINH HOẠT LỚP ND: TUẦN 21 I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần 35 II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: - Các bạn vi phạm: - - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… c.Hướng khắc phục phấn đấu ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… d.Tổng kết sinh hoạt ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… e.Công tác tuần tới 36 ………………………………………………………………………………………… XẾP HẠNG TUẦN NS: : /21 SINH HOẠT LỚP ND: TUẦN 22 I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: 37 - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: - Các bạn vi phạm: - - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… c.Hướng khắc phục phấn đấu ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… d.Tổng kết sinh hoạt ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… e.Công tác tuần tới ………………………………………………………………………………………… XẾP HẠNG TUẦN 38 : /21 NS: SINH HOẠT LỚP ND: TUẦN 23 I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: - Các bạn vi phạm: - - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… c.Hướng khắc phục phấn đấu ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 39 d.Tổng kết sinh hoạt ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… e.Công tác tuần tới ………………………………………………………………………………………… XẾP HẠNG TUẦN NS: : /21 SINH HOẠT LỚP ND: TUẦN 24 I YÊU CẦU - Nhận xét ưu khuyết điểm tuần vừa qua - Nêu hướng khắc phục phấn đấu cho học sinh - Phổ biến kế hoạch tuần II TRỌNG TÂM Như yêu cầu III TIẾN TRÌNH SINH HOẠT 1.Ổn định tổ chức 2.Nội dung sinh hoạt a.Sơ kết tuần *Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần: - Vắng tuần: - Nói chuyện học: - Làm việc riêng học : 40 *Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập lớp: - Giờ học tốt : - Không học bài, không làm bài: *Tổ trưởng tổ nhận xét xếp loại hạnh kiểm thành viên tổ: - Tổ 1: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 2: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu : Các bạn vi phạm: - Tổ 3: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: - Các bạn vi phạm: - - Tổ 4: Tốt: Khá: T.Bình: Yếu: Các bạn vi phạm: *Thủ quĩ báo cáo thu chi tuần: b.GVCN nhận xét chung ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… c.Hướng khắc phục phấn đấu ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… d.Tổng kết sinh hoạt ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… e.Công tác tuần tới ………………………………………………………………………………………… XẾP HẠNG TUẦN 41 : /21 42 ... Cần học làm trước đến lớp d.Tổng kết sinh hoạt - Phát sổ theo dõi hàng tuần cho học sinh - Xử lí học sinh vi phạm nội quy lớp - Làm vệ sinh trước khu vực lớp Giữ gìn vệ sinh lớp học e.Công tác tuần... gìn vệ sinh nề nếp chung lớp d.Tổng kết sinh hoạt - GVCN nhắc nhở tổ tuần trực lớp chưa Phê bình số thành viên không chấp hành nội quy, đồng phục lớp ( Khang, Hồng, Phụng) - Phân công trực lớp tuần... nói chuyện MTT học - Giữ gìn vệ sinh lớp học 26 d.Tổng kết sinh hoạt - Lập biên đối mời PHHS học sinh thường xuyên vi phạm nội quy, nề nếp lớp - Phân công trực lớp tuần 16 - Chăm sóc bảo vệ xanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay