Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật lí

10 198 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 03:42

Tài liệu gồm đề đã sử dụng với nhiều cách giải hay. Giúp giáo viên ôn thi và học sinh ôn tập tốt hơn hỗ trợ sử dung máy tính khi thi THPT Quốc gia.Học sinh ôn tập thi casio cấp tỉnh và khu vực rất phù hợp SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Vật - Cấp THPT Ngày thi: 12/01/2017 ĐIỂM BÀI THI Bằng số Bằng chữ Các giám khảo (Họ, tên chữ kí) SỐ PHÁCH (Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi) Học sinh đọc kĩ phần lưu ý sau trước làm Lưu ý:  Thời gian làm 120 phút (không kể thời gian giao đề)  Đề thi gồm câu, in 08 trang  Thí sinh phép sử dụng tất loại máy tính cầm tay chức soạn thảo văn thẻ nhớ  Thí sinh trình bày ngắn gọn cách giải, công thức áp dụng, kết tính toán vào phần giấy trống liền kề toán đề thi Nếu không trình bày cách giải cách giải sai không chấm điểm phần kết  Các kết tính gần đúng, định cụ thể, ngầm định lấy xác tới 05 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy Bài 1: (6,0 điểm) Hai chất điểm A1, A2 đồng thời chuyển động hai đường thẳng đồng y quy, hợp với góc α = 280 (Hình 1), với tốc độ v1 = 30 cm/s v2 = 40 cm/s Biết khoảng cách ban đầu hai chất điểm l = m chất điểm A2 xuất phát từ giao điểm hai đường thẳng Sau A2 A1 x khoảng thời gian kể từ lúc hai chất điểm chuyển động khoảng cách chúng nhỏ nhất? Tính khoảng cách nhỏ lúc (Hình 1) Đơn vị tính: Thời điểm (giây); khoảng cách (cm) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 1/8 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: (6,0 điểm) Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, chiều dài tự nhiên l = 20 cm Một đầu lò xo gắn cố định điểm I, đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m = 500 g Người ta đưa vật m lên cho lò xo có phương nằm ngang không bị biến dạng, thả nhẹ vật m lò xo chuyển động mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo I, bỏ qua ma sát lực cản Tính độ dãn lò xo tốc độ vật m lò xo có phương thẳng đứng Đơn vị tính: Độ dãn (cm); tốc độ (m/s) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 2/8 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… R1 Bài 3: (6,0 điểm) A Trang 3/8 R3 C R5 E, r R2 R4 D B Cho mạch điện hình vẽ E = V, r = Ω , R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = 2,4 Ω , R4 = 4,5 Ω , R5 = Ω Tính cường độ dòng điện qua điện trở Đơn vị tính: Cường độ dòng điện (A) (Hình 2) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài 4: (6,0 điểm) Trang 4/8 Chiếu tia sáng đơn sắc từ môi trường suốt (1) có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường suốt (2) có chiết suất n2 Nếu tăng góc tới từ 320 lên 370 góc khúc xạ tăng thêm 1,50 a) Tính chiết suất tỉ đối môi trường (2) môi trường (1) b) Tính góc tới giới hạn phản xạ toàn phần chiếu tia sáng từ môi trường (2) tới mặt phân cách với môi trường (1) Đơn vị tính: Góc (độ) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 5/8 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài 5: (6,0 điểm) Ba chất điểm dao động điều hoà, phương, biên độ A, vị trí cân gốc toạ độ tần số khác Biết rằng, thời điểm li độ vận tốc chất điểm liên hệ với x1 x x + = biểu thức Tại thời điểm t, chất điểm cách vị trí cân cm lúc này, hai chất v1 v2 v3 điểm lại nằm đối xứng với qua gốc toạ độ chúng cách cm Tính biên độ A Đơn vị tính: Biên độ (cm) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 6/8 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài 6: (6,0 điểm) Tại điểm O mặt nước đặt nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u = 2cos20πt (cm), tạo sóng mặt nước với tốc độ truyền sóng v = 1,6 m/s Xét hai phần tử nước M N có vị trí cân thuộc đường thẳng qua O phía so với O, cách 12 cm, M gần O Coi biên độ sóng không đổi truyền qua M N Tính khoảng cách xa hai phần tử M N có sóng truyền qua Đơn vị tính: Khoảng cách (cm) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 7/8 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài 7: (7,0 điểm) Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng Một nguồn điểm phát âm có công suất P đặt O (không thuộc đường thẳng qua A, B, C) cho mức cường độ âm A C 30 dB Bỏ nguồn âm O, đặt B nguồn âm điểm 10P phát âm có công suất thấy mức cường độ âm O C 40 dB Tính mức cường độ âm A Đơn vị tính: Mức cường độ âm (dB) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 8/8 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài 8: (7,0 điểm) Đặt điện áp xoay chiều u = 70 cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r, tụ điện có điện dung C công suất tiêu thụ mạch 40 W Biết điện áp hiệu dụng điện trở R, cuộn cảm tụ điện 25 V, 25 V 60 V Tính điện trở r Đơn vị tính: Điện trở (Ôm: Ω ) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 9/8 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - HẾT (Cán coi thi không cần giải thích thêm) Trang 10/8 ... thẳng đứng qua điểm treo I, bỏ qua ma sát lực cản Tính độ dãn lò xo tốc độ vật m lò xo có phương thẳng đứng Đơn vị tính: Độ dãn (cm); tốc độ (m/s) Lời giải: ……………………………………………………………………………………………………………... R1 = Ω , R2 = Ω , R3 = 2,4 Ω , R4 = 4,5 Ω , R5 = Ω Tính cường độ dòng điện qua điện trở Đơn vị tính: Cường độ dòng điện (A) (Hình 2) Lời giải: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………... thêm 1,50 a) Tính chiết suất tỉ đối môi trường (2) môi trường (1) b) Tính góc tới giới hạn phản xạ toàn phần chiếu tia sáng từ môi trường (2) tới mặt phân cách với môi trường (1) Đơn vị tính: Góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật lí, Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật lí, Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay