So sánh giữa HDH Windows và Linux

37 323 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 23:08

trên đây là silde mình cùng nhóm đã làm, nội dung tìm hiểu hay cách khác là tổng hợp những gì được học qua bộ môn hệ điều hành windows và linuxunix. cơ bản nội dung là so sánh 2 hệ điều hành này. tài liệu muốn giúp các bạn sinh viên IT phần nào hiểu, hay học tập được tốt hơn Đề tài: So sánh cài đặt quản trị Windows LINUX Giảng Viên: Phạm Hoàng Duy Thành viên: Trần Mạnh Cường B14DCAT149 Lưu Bá Sơn Phạm Quang Huy B14DCAT160 Đặng Phạm Thế Minh A Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Windows Server • Dịch vụ tên miền DNS Là dịch vụ thiết yếu Internet Khi người dùng truy cập tài nguyên mạng, dịch vụ DNS máy tính xác định vị trí vật lí máy tính chứa nội dung muốn truy cập DNS hệ thống quảnlý sở liệu phân tán dựa mô hình phân cấp chủ/khách A Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Windows Server • Dịch vụ tên miền DNS Ưu điểm: Dễ sử dụng: người dùng cần nhớ tên máy tính hay tài nguyên mạng thay số địa mạng Khả mở rộng phân rã tên/ địa mạng tên nhiều máy chủ CSDL Tính quán: địa mạng thay đổi tên máy giữ nguyên, dễ dàng xác định tài khoản A Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Windows Server • Dịch vụ tên miền DNS Cài đặt .Máy chủ DNS cài đặt qua tiện ích “Server Manager” .Máy chủ DNS quản lý miền miền thứ cấp .Miền cho phép sửa đổi, cập nhật ghi miền thứ cấp không A Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Windows Server • Dịch vụ tên miền DNS Một số điểm ý Khi cài đặt cấu hình máy chủ DNS, cần xem xét số vấn đề sau:  Số mạng vật lý cần dịch vụ DNS  Số lượng máy chủ DNS  Băng thông WAN  Số miền hay vùng  Các dạng số lượng ghi A Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Windows Server • Dịch vụ DHCP DHCP giúp việc quản lý cấp phát tập trung tự động địa mạng Internet Máy chủ DHCP trì danh sách địa Internet, cho thuê địa Việc sử dụng DHCP làm cho việc cấu hình mạng trở nên dễ dàng đặc biệt có nhiều máy tính A Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Windows Server • Dịch vụ tên miền DHCP Cài đặt .Máy chủ DHCP cài đặt qua tiện ích “Server Manager” .Cấu hình DHCP qua giao Diện đồ họa người quản trị .Lệnh kiểm tra cài đặt a Ping b Nslookup c Ipconfig B Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Linux/Unix Server I Dịch vụ DNS DNS dịch vụ tên miền Internet mà tạo ánh xạ từ địa Internet tên miền đầy đủ ngược lại gồm: − Máy chủ (primary server) − Máy chủ phụ (secondary server) − Đệm (caching server) B Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Linux/Unix Server I Dịch vụ DNS − Cài đặt phần mềm: sudo apt-get install bind9 − File cấu hình /etc/bind/etc/bind/named.conf.local để cài đặt máy chủ tên miền cho miền “example.com” B Máy chủ dịch vụ DNS DHCP Linux/Unix Server I Dịch vụ DNS −.Tạo liệu cho file db.example.com  Bản ghi SOA  Bản ghi NS: ns IN A 192.168.1.10  Bản ghi A: www IN A 192.168.1.12  Bản ghi CNAME: Web IN CNAME www  Bản ghi PTR: 192.168.1.2 IN PTR mail.mydomain Dịch vụ web Dịch vụ Web ? Dịch vụ web (tiếng Anh: web service) kết hợp máy tính cá nhân với thiết bị khác, sở liệu mạng máy tính để tạo thành cấu tính toán ảo mà người sử dụng làm việc thông qua trình duyệt mạng WISA WINDOWS+IIS+SQL+ASP LAMP LINUX+APACHE+MySql+PHP WISA IIS viết tắt từ (Internet Information Services ), đính kèm với phiên Windows IIS dịch vụ dành cho máy chủ chạy hệ điều hành Window nhằm cung cấp phân tán thông tin lên mạng, bao gồm nhiều dịch vụ khác Web Server, FTP Server… Cài đặt web server Mở cửa sổ Server Manager, chọn Add Roles Cửa sổ Add Roles Wizard xuất hiện, chọn Web Server (IIS) Hộp thoại Web Server (IIS) xuất hiện, giới thiệu dịch vụ IIS số lưu ý trước cài đặt ( Things to Note ) Nhấp Next Hộp thoại Select Role Services xuất hiện, lựa chọn thành phần cần thiết cho Web Server Hộp thoại Confirm Installation Selections xuất hiện, hiển thị thông tin thiết lập trước cài đặt Web Server IIS Nhấp Install để tiến hành cài đặt Hộp thoại Installation Progress xuất hiện, trình cài đặt diễn ra, đợi thời gian hệ thống cài đặt hình Hộp thoại Installation Results xuất hiện, trình cài đặt hoàn tất Nhấp Close hoàn tất qua trình cài đặt LAMP Apache máy chủ web thường sử dụng hệ thống linux Máy chủ Web dùng để phục vụ yêu cầu trang web người dùng Người dùng miêu tả yêu cầu xem trang web thông qua ứng dụng web ứng dụng Browers opera, cốc cốc, ,,, Người dùng nhập URL để trỏ tới máy chủ web FQDN Cài đặt: Tên phần mềm Apache Ubuntu apache2 nên cài đặt với lệnh sau: “apt-get install apache2” conf-available/ – Thư mục chứa file thiết lập cấu hình sẵn Apache Ubuntu, thiết lập chưa áp dụng Ubuntu không load thiết lập cấu hình thư mục conf-enabled/ – Thư mục chứa file thiết lập cấu hình Apache Ubuntu bật Hãy hiểu thư mục có liên kết tượng trưng (symlink) qua file module bên thư mục conf-available bật mods-available/ – Thư mục chứa file module Apache Ubuntu chưa bật mods-enabled/ – Thư mục chứa file module Apache Ubuntu bật site-available/ – Thư mục chứa file cấu hình VirtualHost Apache Ubuntu chưa bật site-enabled/ – Thư mục chứa file cấu hình VirtualHost Apache Ubuntu bật apache2.conf – File cấu hình Apache Ubuntu envvars – File thiết lập biến với giá trị sẵn để sử dụng file cấu hình magic – File thiết lập module mod_mime_magic Apache ports.conf – File cấu hình cổng mạng Apache (mặc định port 80) Thêm VirtualHost (thêm domain) vào Apache Ubuntu cần tạo cho thư mục chứa liệu cho domain cần thêm vào mkdir -p /home/trancuong.com/public_html mkdir -p /home/trancuong.com/log Tiếp theo: vào thư mục xem file cấu hình mặc định /etc/apache2/sites-available/ Sau cần copy file /etc/apache2/sites-available/000-default.conf file chứa cấu hình domain cần thêm vào (trancuong.com) /etc/apache2/sites-available/trancuong.com.conf cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sitesavailable/trancuong.com.conf mở file /etc/apache2/sites-available/trancuong.com.conf ServerName trancuong.com ServerAlias www.trancuong.com DocumentRoot /home/trancuong.com/public_html Options FollowSymLinks AllowOverride All Order allow,deny Allow from all Require all granted # Available loglevels: trace8, , trace1, debug, info, notice, warn, # error, crit, alert, emerg # It is also possible to configure the loglevel for particular # modules, e.g LogLevel error ErrorLog /home/trancuong.com/log/error.log CustomLog /home/trancuong.com/log/access.log combined # For most configuration files from conf-available/, which are # enabled or disabled at a global level, it is possible to # include a line for only one particular virtual host For example the # following line enables the CGI configuration for this host only # after it has been globally disabled with "a2disconf" #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf Một số giá trị mặc định: SererName – Domain website cần thêm vào ServerAlias – Sử dụng tên domain khác thay thế, hay gọi Parked Domain bạn sử dụng qua cPanel DocumentRoot – Đường dẫn tới thư mục chứa liệu website domain mà ta tạo ErrorLog – Đường dẫn tới thư mục log tạo cho domain CustomLog – Tương tự ErrorLog lưu log lại lượt truy cập với file access.log Một số cài đặt mặc định máy chủ apache tạo virtual host: The directionIndex(chỉ số Thư mục) trang mặc định đưuọc hỗ trợ phục vụ bới máy chủ lời gọi yêu cầu số thư mục xác định dấu “/” phía cuối tên thư mục Chỉ thị Errordocument (Tài liệu lỗi) cho phép bạn đặc tả file để apache2 sử dụng để miêu tả kiện lỗi Cho ví dụ: người dùng yêu cầu tài nguyên không tồn thông báo lỗi 404 Theo mặc định, Apache2 trả đoạn mã HTTP 404 ExecCGI - cho phép CGI scripts thực thi lựa chọn CGI: Là chữ viết tắt “Common Gateway Interface” Đây phương pháp cho phép giao tiếp server chương trình nhờ định dạng đặc tả thông tin Inlucdes: cho phép máy chủ thêm vào file HTML Includes noexec: cho phép máy chủ thêm vào đồng thời tắt câu lệnh #exec #includes CGI Indexs: hiển thị danh sách biểu mẫu nội dung thư mục mà số thư mục không tồn So sánh iss apache Apache Ưu điểm: -Nhẹ -Mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí -Nhiều máy chủ giới dùng(Phổ biến) -Chạy PHP nhanh ổn định Nhược điểm: -Phải tải từ trang chủ -Cấu hình dòng lệnh file text -Cấu hình khó cho asp net IIS Ưu điểm: -Có sẵn đĩa cài win -Giao diện đồ họa dễ dùng -Mặc định hỗ trợ cho asp net Nhược điểm: -Không phổ biến -Mất phí sử dụng -Chạy Php không nhanh Apache Xin cám ơn thầy bạn lắng nghe ^^
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh giữa HDH Windows và Linux, So sánh giữa HDH Windows và Linux, So sánh giữa HDH Windows và Linux, A. Máy chủ dịch vụ DNS và DHCP trên Windows Server, B. Máy chủ dịch vụ DNS và DHCP trên Linux/Unix Server

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay