Từ 162017 tặng viện phí với người không có thẻ bhyt

2 285 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:35

Từ 1/6/2017: Tăng viện phí với người thẻ BHYT Bộ Y tế ban hành thông Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không thuộc phạm vi toán Quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) sở KCB Nhà nước hướng dẫn áp dụng giá, toán chi phí KCB số trường hợp Theo đó, số thủ thuật, phẫu thuật điều chỉnh tăng khoảng 20- 30% so với mức giá hành Theo từ ngày 1/6 tới đây, sở y tế thức áp dụng giá cho 1.900 dịch vụ y tế, bao gồm: Mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh kiểm tra sức khoẻ; dịch vụ ngày giường điều trị; dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm… Thông điều chỉnh giá viện phí với người chưa tham gia bảo BHYT, thẻ KCB sử dụng dịch vụ không thuộc phạm vi toán quỹ BHYT (không bao gồm khám khoa khám tự nguyện, theo yêu cầu) Bộ Y tế cho biết, thông áp dụng cho sở KCB công lập, người bệnh chưa tham gia BHYT, người thẻ BHYT KCB sử dụng dịch vụ KCB không thuộc phạm vi toán Quỹ BHYT Theo đó, mức tối đa khung giá dịch vụ KCB gồm: chi phí trực tiếp thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tiêu hao, vật thay để thực dịch vụ KCB, chi phí điện nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay công cụ dụng cụ Chi phí tiền lương gồm tiền lương ngạch bậc, chức vụ, khoản phụ cấp, phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật… Cụ thể khám bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh nhân phải đóng 39.000 đồng/lần khám, bệnh viện hạng 35.000 đồng, hạng 31.000 đồng; hạng trạm y tế xã 29.000 đồng Một số thủ thuật, phẫu thuật điều chỉnh tăng giá khoảng 2030% so với mức giá hành Bộ Y tế bổ sung giá 35 dịch vụ chưa BHYT chi trả dịch vụ thẩm mỹ, thay giả, trợ thính, điều trị lác, cận thị tật khúc xạ Với dịch vụ này, người thẻ BHYT áp người thẻ BHYT dịch vụ chưa Quỹ BHYT chi trả Giá ngày giường tính người giường, nằm ghép hai thu tối đa 50%, nằm ghép từ trở lên thu tối đa 30% Trường hợp nằm băng ca, giường gấp tạm thời áp dụng mức giá ngày giường cho nằm ghép Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần để tạo bình đẳng người thẻ BHYT người thẻ, nhằm khuyến khích người dân tham gia BHYT Hiện theo thống kê Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia BHYT đạt 82% dân số, 18% dân số chưa tham gia BHYT Thực tế cho thấy nhiều gia đình người bệnh chưa tham gia BHYT nên mắc bệnh trọng trở thành khó khăn trình điều trị, nhiều người phải cầm cố tài sản, qua thấm thía giá trị thẻ BHYT
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ 162017 tặng viện phí với người không có thẻ bhyt, Từ 162017 tặng viện phí với người không có thẻ bhyt, Từ 162017 tặng viện phí với người không có thẻ bhyt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay