cách sử dụng need trong tiếng anh

1 130 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:22

1 NEED sử dụng động từ thường : Form: S + NEED + TO + VERB + O S vật thể sống người ,động vật, sử dụng với nghĩa chủ động Ví dụ: We need to work hard (Chúng ta cần chăm chỉ) Form: S + NEED + V-ing Cấu trúc mang nghĩa bị động: Cái cần làm Chủ ngữ danh từ vật, khả thực hành động Ví dụ: The house needs decorating (Ngôi nhà cần trang trí) Cách sử dụng “NEED” với S vật không sống (inanimate object as subject) cấu trúc S + NEED + V-ing nói dùng S + NEED + TOBE + V(PII) Ví dụ: The house needs decorating = the house needs to be decorated Ngoài thay dùng “need” “in need of” mà không thay đổi nghĩa Nhưng cấu trúc với “in need of” khác so với “need“: S + BE + IN NEED OF + NOUN … Ví dụ: I need money= I’m in need of money (Tôi cần tiền) NEED dùng trợ động từ/ động từ khuyết thiếu Form: NEED + Vinfinitive Ví dụ: You need pay attention to what the teacher is saying.(Bạn cần ý tới cô giáo nói) Trong câu phủ định, thêm ‘not’ sau NEED: NEEDN’T + BARE – INFINITIVE Ví dụ: You needn’t wear uniform on Saturday (Bạn không cần mặc đồng phục vào ngày thứ 7) Có thể đưa NEED lên trước chủ ngữ để chuyển thành câu hỏi nghi vấn: NEED + S + Vinfinitive? Ví dụ: Need I come early? (Tôi có cần đến sớm không?)
- Xem thêm -

Xem thêm: cách sử dụng need trong tiếng anh, cách sử dụng need trong tiếng anh, cách sử dụng need trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay