Đánh Giá Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Giết Mổ Gia Súc Tại Làng Nghề Phúc Lâm Xã, Tỉnh Bắc Giang

94 158 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:16

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC TẠI LÀNG NGHỀ PHÚC LÂM XÃ HOÀNG NINH HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG Người thực : PHẠM THỊ NHÀI Lớp : K57 - MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS LÝ THỊ THU HÀ Địa điểm thực tập : Xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Môi trường với đề tài: “ Đánh giá giải pháp quản lý chất thải giết mổ gia súc làng nghề Phúc Lâm xã Hoàng Ninh huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang” Trước tiên, xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Th.S Lý Thị Thu Hà dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo suốt trình thực đề tài Tôi xin cám ơn quan cung cấp số liệu : Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện Việt Yên, UBND xã Hoàng Ninh toàn hộ dân xã giúp thời gian khảo sát, điều tra vấn địa phương Tôi xin cám ơn sâu sắc tới quý thầy cô khoa Môi trường, trường Học Viện Nông Nghiệp Hà Nội truyền đạt bồi dưỡng cho kiến thức, phương pháp học tập nghiên cứu chuyên môn Cuối cùng, xin cám ơn gia đình bên, tạo điều kiện cho hoàn thành chương trình học trường Cùng bạn bè ủng hộ, giúp đỡ để tự tin vượt qua khó khăn học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên i MỤC LỤC 2.1.1 Giới thiệu làng nghề giết mổ gia súc Bảng 2.1: Phân bố loại hình làng nghề vùng nông thôn Việt Nam 2.1.2 Đặc điểm, tính chất chất thải hoạt động giết mổ Bảng 2.2: Nguồn nước thải từ hoạt động giết mổ gia súc .8 Bảng 2.3: Tải lượng số chất gây ô nhiễm Bảng 2.4: Nước thải giết mổ gia súc chưa qua xử lý 2.2.1 Ảnh hưởng chất thải giết mổ gia súc đến chất lượng môi trường 13 2.2.2 Ảnh hưởng chất thải giết mổ gia súc đến môi trường xã hội 16 2.2.3 Ảnh hưởng chất thải giết mổ gia súc đến sức khỏe người .17 2.3.1 Hiện trạng giải pháp quản lý chất thải giết mổ gia súc 18 2.3.2.Hiện trạng xử lý chất thải giết mổ gia súc .25 Về nước thải 25 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 30 3.4.2 Phương pháp khảo sát trường .31 3.4.3 Phương pháp điều tra, vấn .31 3.4.4 Phương pháp kế thừa 32 3.4.5 Phương pháp tính lượng nước thải phát sinh 32 3.4.6 Phương pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm .32 Bảng 3.1: Vị trí lấy mẫu đo lưu lượng nước thải làng nghề Phúc Lâm 33 Bảng 3.2: Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 33 3.4.7 Phương pháp xử lý số liệu 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên 34 4.1.2 Điều kiện KT-XH 36 Bảng 4.1: Kết điều tra kinh tế hộ sản xuất Phúc Lâm .37 4.2.1 Hiện trạng hoạt động giết mổ gia súc Phúc Lâm .38 ii Bảng 4.2 : Diện tích nơi nơi sản xuất hộ làm nghề 38 Bảng 4.3: Nguồn thải nguyên nhân 41 4.2.2 Hiện trạng phát sinh chất thải giết mổ gia súc làng nghề Phúc Lâm .42 Bảng 4.4: Các phụ phẩm từ hoạt động giết mổ trâu, bò 43 Bảng 4.5: Lượng nước cần sử dụng giết mổ trâu, bò .44 Bảng 4.6: Giá trị phân tích thông số nước thải giết mổ gia súc làng nghề Phúc Lâm 45 4.3.1 Hiện trạng giải pháp quản lý chất thải giết mổ gia súc làng nghề Phúc Lâm 48 Bảng 4.7 : Hàm lượng chất ô nhiễm nước mặt xã Hoàng Ninh 60 4.3.2 Hiện trạng xử lý chất thải giết mổ chất thải giết mổ gia súc làng nghề Phúc Lâm 61 4.4.1 Những thuận lợi khó khăn công tác QLMT làng nghề Phúc Lâm .65 a) Những thuận lợi .65 Huyện Việt Yên có vị trí thuận lợi việc phát triển KT – XH, nằm cách Hà Nội không xa phát triển làng nghề vấn đề bật huyện Việt Yên Vì vấn đề môi trường làng nghề nơi quan tâm quan quyền tỉnh Bắc Giang UBND huyện Việt Yên mà có quan tâm đặc biệt cấp trung ương Điều thu hút tổ chức đầu tư kinh phí, công nghệ cho công tác QLMT làng nghề địa bàn huyện Việt Yên .65 Làng nghề giết mổ trâu, bò Phúc Lâm có từ lâu đời, việc đầu tư để sản xuất kinh doanh tạo điều kiện để phát triển sống cho người dân, nâng cao mức sống trình độ dân trí từ thuận lợi cho công tác BVMT làng nghề 65 Huyện Việt Yên có đầu tư cho công tác BVMT Đã tổ chức khóa tập huấn BVMT cho cán bộ, người dân làng nghề nói riêng địa bàn huyện nói chung Có trọng vào công tác tập huấn, nâng cao lực quản lý nhà nước môi trường Ban hành hệ thống văn pháp luật tạo điều kiện thuận lợi trình triển khai nhiệm vụ BVMT 65 Tại xã Hoàng Ninh có tổ chức đại diện cho người dân hội Phụ nữ, đoàn niên Thông qua tổ chức chủ trương, quy định, luật pháp nhà nước đưa đến cho người dân, đồng thời tổ chức phản ánh xác nguyện vọng người dân 66 b) Những khó khăn 66 Tình trạng ô nhiễm làng nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm đáng lo ngại Tổ chức lực QLMT chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn Mặc dù huyện có nhiều cố gắng nhằm nâng cao lực QLMT nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn công tác QLMT thiếu trầm trọng Hiện phòng Tài nguyên Môi trường huyện Việt Yên có iii cán chuyên trách môi trường Trong xã, chưa có cán chuyên trách riêng lĩnh vực môi trường Theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường hệ thống tổ chức QLMT cấp thành phố trực thuộc tỉnh phải có từ – cán quản lý môi trường cấp xã, phường phải có từ – cán chuyên trách QLMT 66 Hệ thống văn pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường địa phương, quy định liên quan đến QLMT làng nghề chưa đầy đủ, chồng chéo, gây nhiều khó khăn công tác quản lý việc triển khai đến người dân chưa triệt để 66 Nguồn kinh phí dành cho nghiệp BVMT hạn chế Theo quy đinh Bộ Tài nguyên Môi trường nguồn kinh phí dành cho nghiệp BVMT 1% tổng thu ngân sách huyện Việt Yên việc chưa đáp ứng theo yêu cầu đặt 66 Hiện mức thu phí chất thải nói chung với nước thải nói riêng cho hộ sản xuất làng nghề Phúc Lâm làng nghề khác địa bàn huyện Mức phí thu gom tính chung cho hộ gia đình địa bàn toàn xã Hoàng Ninh, điều dẫn đến hộ sản xuất gây ô nhiễm chịu chi phí thiệt hại gây 66 Công tác bảo vệ môi trường chưa có kết hợp đồng chưa có kết hợp chặt chẽ ban ngành, việc lồng ghép vấn đề môi trường vào quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề gặp nhiều khó khăn, hạn chế 67 Mặc dù người dân làng nghề Phúc Lâm có ý thức BVMT, nhiên hạn chế vốn đầu tư kỹ thuật xử lý nên hiệu xử lý không cao Theo thống kê ô nhiễm làng nghề phần lớn từ hộ gia đình sản xuất kinh doanh, hỏi hộ gia đình cho lượng thải thải không gây ô nhiễm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh Vì sản xuất quy mô nhỏ lẻ, nước thải đổ vào nhiều nguồn khác nên người dân không nhận thức mức độ ô nhiễm hoạt động sản xuất làng nghề gây Do hạn chế nhận thức nhiệm vụ BVMT người dân nên gây nhiều khó khăn công tác quản lý 67 4.4.2 Biện pháp quản lý 67 4.4.3 Biện pháp xử lý chất thải giết mổ gia súc .71 Phụ Lục : Số liệu điều tra lượng nước sử dụng giết mổ gia súc hộ gia đình Phúc Lâm 92 Bảng 1: Tổng lượng nước thải giết mổ trâu, bò làng Phúc Lâm .92 Bảng 2: Tổng lượng nước thải hộ muối da làng Phúc Lâm 92 iv DANH MỤC BẢNG Số bảng 2.1 Tên bảng Trang Phân bố loại hình làng nghề vùng nông thôn Việt Nam Error: Reference source not found 2.2 Nguồn nước thải từ hoạt động giết mổ gia súc Error: Reference source not found 2.3 Tải lượng số chất gây ô nhiễm Error: Reference source not found 2.4 Nước thải giết mổ gia súc chưa qua xử lý Error: Reference source not found 2.5 Thành phần nước thải số lò mổ công nghiệp tỉnh phía Nam Error: Reference source not found 2.6 Thải lượng chất ô nhiễm môi trường nước ngành chế biến thực phẩm đến năm 2010, 2015 2020 Error: Reference source not found 3.1 Vị trí lấy mẫu đo lưu lượng nước thải làng nghề Phúc Lâm Error: Reference source not found 4.1 Kết điều tra kinh tế hộ sản xuất Phúc Lâm Error: Reference source not found 4.2 Diện tích nơi nơi sản xuất hộ làm nghề Reference source not found 4.3 Nguồn thải nguyên nhân Error: Reference source not found 4.4 Các phụ phẩm từ hoạt động giết mổ trâu, bò Error: Reference source not found 4.5 Lượng nước cần sử dụng giết mổ trâu, bò Error: Reference source not found v 4.6 Giá trị phân tích thông số nước thải giết mổ gia súc làng nghề Phúc Lâm 4.7 Hàm lượng chất ô nhiễm nước mặt xã Hoàng Ninh Error: Reference source not found vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Trang Phân loại ngành nghề Việt Nam Error: Reference source not found 4.1 Cơ cấu sử dụng đất xã Hoàng Ninh Error: Reference source not found 4.2 Nồng độ trung bình thông số ô nhiễm nước thải GMGS so với QCVN Error: Reference source not found vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình 2.1 Tên hình Trang Sơ đồ phát sinh nước thải thành phần nước thải từ hoạt động giết mổ gia súc .Error: Reference source not found 2.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn từ hoạt động giết mổ Error: Reference source not found 2.3 Tác hại khí thải từ khu vực giết mổ gia súc gia cầm Error: Reference source not found 2.4 Sơ đồ Bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh Error: Reference source not found 2.5 Các phương pháp sinh học xử lý nước thải .Error: Reference source not found 4.1 Quy trình giết mổ trâu, bò sở giết mổ .Error: Reference source not found 4.2 Cơ cấu quản lý môi trường UBND xã Hoàng Ninh Error: Reference source not found 4.3 Mô hình hệ thống xử lý nước thải làng nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm .Error: Reference source not found 4.4 Hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc làng Phúc Lâm Error: Reference source not found 4.5 Sự phối hợp liên ngành để quản lý giết mổ đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường .Error: Reference source not found 4.6 Mô hình quản lý hoạt động giết mổ gia súc địa bàn xã Hoàng Ninh Error: Reference source not found 4.7 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình Error: Reference source not found viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSGM Cơ sở giết mổ GMGS, GC Giết mổ gia súc, gia cầm MTTQ Mặt trận Tổ Quốc NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn ONMT Ô nhiễm môi trường QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân ix Hình 4.5 : Sự phối hợp liên ngành để quản lý giết mổ đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường Đối với tổ chức quản lý hoạt động giết mổ địa bàn xã, em đề xuất mô hình tổ chứa quản lý sau: UBND xa trực tiếp kiểm soát hoạt động giết mổ thông qua việc sở phải đăng ký hoạt động Thông qua quyền thôn cán thú y xã để kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật hàng ngày Chính quyền quản lý thông qua tổ quản lý môi trường để thu gom rác thải, phế thải đến bãi rác tập trung xã hợp đồng với công ty môi trường để xử lý phế thải tổ quản lý công tác thú y để kiểm tra, đóng dấu cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn 70 Hình 4.6: Mô hình quản lý hoạt động giết mổ gia súc địa bàn xã Hoàng Ninh 4.4.3 Biện pháp xử lý chất thải giết mổ gia súc a) Xử lý chế phẩm, chất thải rắn Các chất thải rắn thu gom hàng ngày trình giết mổ xử lý hố ủ phân ngăn sau chuyển nơi khác Các sản phẩm bị thải loại trình kiểm soát giết mổ tiêu hủy nơi tiêu hủy thịt trâu, bò bệnh Bảo quản riêng sản phẩm tiêu hủy sản phẩm không ăn theo cách Trong số trường hợp đòi hỏi phải bố trí phòng bảo quản riêng; quy mô hoạt động nhỏ sử dụng thùng chứa kim loại đảm bảo Đảm bảo điều kiện phù hợp cho thu gom loại sản phẩm khỏi sở giết mổ, không để xảy điều kiện trái quy định Về việc cần có đánh giá định địa phương b, Phương pháp xử lý nước thải lò mổ Hệ thống cống rãnh 71 Hệ thống thoát nước sở giết mổ quan trọng, đặc biệt với thực trạng thôn Phúc Lâm tất hệ thống rãnh thoát nước thôn đề bị ứ đọng nước, nước thải chảy chậm Điều cần thiết phải làm sở giết mổ phải bố trí hệ thống cống rãnh riêng đến hệ thỗng xử lý sau xả chung với hệ thống thoát nước công cộng đáp ứng đầy đủ yêu cầu địa phương Công nghệ xử lý Nước thải lò mổ loại nước thải đặc trưng, có khả gây ô nhiễm môi trường cao hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P vi sinh vật gây bệnh Nhất thiết phải xử lý trước thải môi trường Tuy làng nghề Phúc Lâm có hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc không hoạt động thiếu công nhân vận hành hệ thống thiếu kinh phí mua hóa chất để hệ thống hoạt động Vì cấp quyền địa phương, cán môi trường cần phải nhanh chóng cử công nhân vận hành hệ thống UBND xã, huyện cần phải trích quỹ cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề Phúc Lâm hộ gia đình giết mổ trâu, bò cần phải đóng góp quỹ bảo vệ môi trường để có kinh phí cho hệ thống hoạt động trở lại Tuy nhiên việc làm cần có thời gian cần đồng thuận cấp người dân Vì thời gian chờ đợi hộ gia đình giết mổ trâu, bò nên xây dựng hệ thống xử lý sử dụng công nghệ bể biogas Quy trình xử lý nước thải lò mổ quy mô hộ gia đình tóm tắt sau: 72 Hình 4.7: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình Hệ thống ống dẫn thu gom nước thải: toàn nước thải lò mổ từ khu giết mổ đến chuồng nuôi nhốt thu gom vào hệ thống cống dẫn đổ khu xử lý Hố ga lắng – song chắn rác: có tác dụng lắng toàn chât rắn nặng, kích thước lớn đất, cát Một lưới chắn rác giữ lại chất lơ lửng kích thước lớn da, lông, móng, rác Nước thải chảy qua lưới lọc innox 1mm x 1mm hay 1,5mm x 1,5mm để loại bỏ cặn lớn Chức giảm phần lớn chất rắn nước thải giải không triệt để tác nhân gây bệnh nước thải Yêu cầu vận hành: định kỳ lấy bùn lắng bể (2 – lần/tháng) sử dụng ủ làm phân bón Bể lắng ngăn: sau nước thải qua ga lắng – chắn rác bể tách mỡ, nước thải cho qua bể lắng ngăn, nước thải luân chuyển theo 73 kiểu chảy tràn Bể lắng ngăn thường xây xi măng có ngăn sâu 2,5 – 3m; ngăn sâu 1,2 – 1,5m ngăn sâu < 1m Ngăn số lấy cặn lắng, ngăn số lấy phần cặn vách ngăn Bể lắng có tác dụng loại bỏ phần lớn chất không tan nước không xử lý triệt để số BOD, COD mầm bệnh cao Hầm kỵ khí: tùy theo quy mô, công suất lò mổ mà xác định dung tích hầm kỵ khí để có đủ sức chứa lưu lượng nước 20 ngày đảm bảo trình lên men kỵ khí triệt để 74 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu thảo luận thực trạng môi trường giải pháp quản lý chất thải giết mổ gia súc làng nghề Phúc Lâm huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Chúng rút số kết luận sau: Trên địa bàn thôn Phúc Lâm xã Hoàng Ninh huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang có 20 CSGM hoạt động, tất sở giết mổ nhỏ lẻ, quy trình giết thủ công Hoạt động giết mổ diễn hàng ngày thải môi trường lượng chất thải rắn, phế thải, nước thải lớn Trung bình ngày hoạt động giết mổ làng nghề Phúc Lâm thải môi trường 86,25m nước thải hoạt động giết mổ trâu, bò 11,3m nước thải hoạt động muối da, 3475kg phân/ngày; da, lông 3905kg/ngày; mỡ 876 kg/ngày Các thông số nước thải giết mổ Phúc Lâm vượt QCVN cho phép: BOD vượt từ 10 – 20 lần; COD vượt 4,84 – 7,8 lần; N vượt quy chuẩn 5,6 – 10,4 lần; P lớn gấp 5,6 – 36 lần coliform vượt 2,26 – 48 lần Hiện quan chức vào kiểm tra, giám sát, ban hành văn pháp luật quản lý, chất thải, phế thải từ hoạt động giết mổ gia súc, nhiên chưa có thống Để giải vấn đề ô nhiễm làng nghề giết mổ gia súc Phúc Lâm cần thiết phải có phối hợp liên ngành quan quản lý chặt chẽ quyền địa phương Điều cần thiết phải làm cho hệ thống xử lý nước thải hoạt động trở lại, phải tuyên truyền, thuyết phục hộ gia đình giết mổ gia súc hợp tác để việc quản lý chất thải rắn, phế thải, nước thải giết mổ gia súc chặt chẽ hơn, giảm thiểu ô nhiễm vào môi trường 75 5.2 Kiến nghị Do điều kiện kinh phí thời gian có hạn nên kết nghiên cứu đề tài nhiều hạn chế Vì đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai số vấn đề sau: Đề nghị với quyền cấp tăng cường công tác kiểm tra, tra giám sát, quản lý sở giết mổ gia súc Đào tạo nâng cao lực quản lý cho cán hoạt động này; có sách khuyến khích người thu gom rác; cần tạo nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường làng nghề Đề nghị triển khai công tác quy hoạch sở giết mổ tập trung, gần với hệ thống xử lý nước thải xây dựng để nước thải từ khu giết mổ khu xử lý dễ dàng đồng thời tách khu giết mổ gia súc khỏi khu sinh sống dân cư, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sống người dân Vì thời gian có hạn đề nghị tiếp tục nghiên cứu rộng môi trường làng nghề Phúc Lâm để kết luận đề xuất giải pháp có tính hệ thống 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Báo cáo môi trường làng nghề quốc gia (2008) Chi cục thú y Hà Nội (2012), Báo cáo thực trạng giết mổ địa bàn thành phố Cục thú y – Bộ NN&PTNT (2013), Báo cáo hoạt động kiểm tra vệ sinh ATTP hoạt động giết mổ Công ty cổ phần Kỹ thuật Môi trường đô thị nông thôn (CEETRA), Báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải làng nghề Phúc Lâm (Việt Yên, Bắc Giang), Hà Nội, 2010 Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Lân, Trần Lệ Minh Làng nghề Việt Nam môi trường, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2005 Nguyễn Xuân Thành, giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường (2011), Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Hồng Khánh, Viện công nghệ môi trường, (2008), nghiên cứu xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm tập trung kỹ thuật sinh học Nguyễn Khoa lý, (2009), Ô nhiễm môi trường hoạt động chăn nuôi thú y giải pháp khắc phục – Cục thú y Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương (2003), Công nghệ sinh học môi trường, NXB Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh 10.Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn (2012), Bài giảng quản lý môi trường, trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 11.Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT xử lý nước thải công nghiệp 12.Trung tâm quan trắc Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang, Báo cáo trạng môi trường tỉnh Bắc Giang (2014), Bắc Giang 77 13.Trung tâm vệ sinh thú y vùng I (tháng 11/2011), thực trạng hệ thống giết mổ quản lý giết mổ gia súc gia cầm Việt Nam 14.Trần Đức Hạ Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ vừa, 2002, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 15.TS Nguyễn Thanh Lâm, 2011.Bài giảng Phương pháp nghiên cứu môi trường 16.UBND xã Hoàng Ninh (2015), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã Hoàng Ninh, Bắc Giang Tài liệu internet 17.www.bacgiang.gov.vn/ 18.www.cucthuy.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=205 19.www.nhandan.com.vn/tphcm/tin-chung/item/26400502-nan-giai-quan-lygiet-mo-gia-suc-gia-cam-nho-le.html Tài liệu nước 20.Jetten M S M, Stams A.J.M Zehnder A J B Methanogenesis from acetate: A comparison of the acetate metabolism in Methanogenesis soehngenii and Methanosarcina spp FEMS Microbiology Letters, 1992 21.Siegrist H., Vogt D., Garcia – Heras J.L, Gujer W Mathematical model for meso and thermophilic anaerobic sewage sludge digestion Enviromental Science anh Technology, 2002 78 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh hoạt động giết mổ gia súc Phúc Lâm Ảnh 1: Hoạt động giết mổ trâu bò hộ thôn Phúc Lâm Ảnh : Lượng phân sau giết mổ cào xịt xuống cống rãnh thôn Ảnh 3: Nước thải lẫn váng mỡ, máu, phân Phúc Lâm Ảnh 4: Xương trâu, bò xả thải bừa bãi cạnh hồ Ảnh 5: Chất thải sinh hoạt động giết mổ gia súc Ảnh 6: Kênh rạch Phúc Lâm bị ô nhiễm nặng Ảnh 7: Xương trâu, bò chất thành đống dọc đường Phụ Lục : Số liệu điều tra lượng nước sử dụng giết mổ gia súc hộ gia đình Phúc Lâm Bảng 1: Tổng lượng nước thải giết mổ trâu, bò làng Phúc Lâm STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tên hộ sản xuất Quy mô giết mổ (con/ngày) Lượng nước sử dụng cho giết mổ (m3/ngày) Thân Văn Bình Đỗ Văn Đống Thân Văn Hương Đỗ Văn Kiêm Đỗ Văn Tần Đỗ Văn Đam Đỗ Văn Nghiệp Thân Thị Huế Đỗ Tuấn Dũng Thân Văn Tuấn Đỗ Văn Đảng Đỗ Văn Hải Đỗ Văn Hô Thân Văn Nhận Thân Văn Đáng Tạ Văn Thân Đỗ Văn Hiệu Đỗ Văn Yên Đỗ Văn Xứng Thân Văn Thoại Tổng Trung bình Cao Thấp 15 14 6 5 4 4 3 3 2 101 5,05 15 15 13,3 10 5,7 4,75 1,5 3 2 1,5 1,5 3 2 86,25 4,3125 15 1,5 Tách riêng nước sinh hoạt giết mổ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Nơi nguồn nước thải Ao, kênh Cống, ao Ao Ao, kênh Cống, ao Ao Ao, mương Ao Ao Ao, kênh Ao, kênh Ao, kênh Ao Ao, mương, hồ Rãnh, ao Ao, kênh Ao, mương, hồ Ao, mương, hồ Ao, mương, hồ Ao, mương, hồ (Nguồn: Kết điều tra đề tài, 2015) Bảng 2: Tổng lượng nước thải hộ muối da làng Phúc Lâm STT Tên hộ sản xuất Lượng da Lượng nước Tách Nơi muối sử dụng cho riêng nguồn (kg/ngày) muối da nước snh nước thải (m3/ngày) Thân Văn Thoại Đỗ Văn Khuyến Đỗ Văn Phú Thân Văn Nhận Thân Văn Hoan Đỗ Văn Xứng Đỗ Văn Hô Đỗ Văn Bằng Tổng Trung bình Cao Thấp 250 350 700 750 800 900 2.000 3.000 8750 437,5 3000 250 1,5 1 2 0,8 11,3 0,565 0,8 hoạt muối da Không Không Không Không Không Không Không Không Ao, kênh Mương, ao Ao Kênh Mương, ao Mương, ao Mương, ao Ao (Nguồn: Kết điều tra đề tài, 2015) ... TẮT ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSGM Cơ sở giết mổ GMGS, GC Giết mổ gia súc, gia cầm MTTQ Mặt... ngành nghề nông thôn, nhằm phát triển KT-XH nông thôn, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, giải việc làm chỗ, nâng cao chất lượng sống thu nhập người dân, tăng cường hoạt động xuất Nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Giết Mổ Gia Súc Tại Làng Nghề Phúc Lâm Xã, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Giết Mổ Gia Súc Tại Làng Nghề Phúc Lâm Xã, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Giết Mổ Gia Súc Tại Làng Nghề Phúc Lâm Xã, Tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay