Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Trong Chăn Nuôi Quy Mô Hộ Gia Đình Tại Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội

86 158 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:15

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ HÒA XÁ, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Người thực : ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH Lớp : MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : Môi Trường Giáo viên hướng dẫn : ThS LÝ THỊ THU HÀ Địa điểm thực tập : Xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu riêng tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn Th.S Lý Thị Thu Hà Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy định viết khóa luận, hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Ánh LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Môi trường với đề tài: “Đánh giá thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi quy mô hộ gia đình xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội” Trước tiên, xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Th.S Lý Thị Thu Hà dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo suốt trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn UBND xã Hòa Xá toàn hộ dân xã giúp thời gian khảo sát, điều tra vấn địa phương Tôi xin cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô khoa Môi trường, Học viện Nông Nghiệp Hà Nội truyền đạt bồi dưỡng cho kiến thức, phương pháp học tập nghiên cứu chuyên môn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bên, tạo điều kiện cho hoàn thành chương trình học trường Cùng bạn bè ủng hộ, giúp đỡ để tự tin vượt qua khó khăn học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Ánh i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Bảng 2.2 Tình hình chăn nuôi thời điểm 1/10/2015 Bảng 2.3 Thành phần (%) phân gia súc gia cầm Bảng 2.4 Lượng phân lợn thải thay đổi theo lứa tuổi Bảng 2.5 Thành phần phân lợn từ 70-100kg Bảng 2.6 Một số thành phần vi sinh vật chất thải rắn chăn nuôi lợn Bảng 2.7 Khối lượng chất thải rắn chăn nuôi Hà Nội Bảng 2.8 Thành phần hóa học nước tiểu lợn từ 70- 100 kg Bảng 2.9 Lượng chất thải số loài gia súc gia cầm Bảng 2.10 Thực trạng quản lý xử lý chất thải chăn nuôi Việt Nam Bảng 2.11 Các hình thức xử lý chất thải rắn chăn nuôi Hà Nội năm 2013 Bảng 4.1 Bảng thể giá trị thời tiết huyện Ứng Hòa Bảng 4.2 Bảng số liệu điều tra chăn nuôi qua số năm xã Hòa Xá Bảng 4.3 Quy mô chăn nuôi xóm xã Hòa Xá năm 2014 Bảng 4.4 Bảng thống kê số lượng lợn theo lứa tuổi xóm xã Hòa Xá Bảng 4.6 Điều tra tần suất rửa chuồng số hộ chăn nuôi xã Hòa Xá Bảng 4.7 Hệ số phát sinh nước tiểu lợn xóm xã Hòa Xá Bảng 4.8 Lượng nước sử dụng nước tắm rửa chuồng trại xóm xã Hòa Xá Bảng 4.9 Lượng nước thải chăn nuôi lợn phát sinh xã Hòa Xá Bảng 4.10 Kết phân tích chất lượng nước thải chăn nuôi lợn xã Hòa Xá Bảng 4.11 Dự báo số lượng lợn tăng lên 77 hộ gia đình điều tra đến năm 2020 ii Bảng 4.13 Dự báo lượng chất thải phát sinh năm 2020 xã Hòa Xá iii DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lượng cấu hộ chăn nuôi lợn theo quy mô số lợn vùng KT-XH, thời điểm 01/7/2011 Reference source not found 2.2 Tình hình chăn nuôi thời điểm 1/10/2015 Reference source not found 2.3 Thành phần (%) phân gia súc gia cầm Error: Reference source not found 2.4 Lượng phân lợn thải thay đổi theo lứa tuổi Reference source not found 2.5 Thành phần phân lợn từ 70-100kg Error: Reference source not found 2.6 Một số thành phần vi sinh vật chất thải rắn chăn nuôi lợn Error: Reference source not found 2.7 Khối lượng chất thải rắn chăn nuôi Hà Nội Reference source not found 2.8 Thành phần hóa học nước tiểu lợn từ 70- 100 kg Reference source not found 2.9 Lượng chất thải số loài gia súc gia cầm Reference source not found 2.10 Thực trạng quản lý xử lý chất thải chăn nuôi Việt Nam Error: Reference source not found 2.11 Các hình thức xử lý chất thải rắn chăn nuôi Hà Nội năm 2013 Error: Reference source not found 4.1 Bảng thể giá trị thời tiết huyện Ứng Hòa Reference source not found 4.2 Bảng số liệu điều tra chăn nuôi qua số năm xã Hòa Xá .Error: Reference source not found 4.3 Quy mô chăn nuôi xóm xã Hòa Xá năm 2014 Reference source not found 4.4 Bảng thống kê số lượng lợn theo lứa tuổi xóm xã Hòa Xá Error: Reference source not found 4.5 Lượng phân lợn thải hệ số phát sinh phân thải lợn xã Hòa Xá .Error: Reference source not found iv 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 Điều tra tần suất rửa chuồng số hộ chăn nuôi xã Hòa Xá Error: Reference source not found Hệ số phát sinh nước tiểu lợn xóm xã Hòa Xá Error: Reference source not found Lượng nước sử dụng nước tắm rửa chuồng trại xóm xã Hòa Xá .Error: Reference source not found Lượng nước thải chăn nuôi lợn phát sinh xã Hòa Xá .Error: Reference source not found Kết phân tích chất lượng nước thải chăn nuôi lợn xã Hòa Xá Error: Reference source not found Dự báo số lượng lợn tăng lên 77 hộ gia đình điều tra đến năm 2020 .Error: Reference source not found Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng lợn nuôi từ năm 2015 đến năm 2020 Error: Reference source not found Dự báo lượng chất thải phát sinh năm 2020 xã Hòa Xá .Error: Reference source not found v DANH MỤC HÌNH Số hình Tên hình Trang 4.1 Vị trí địa lý xã Hòa Xá Error: Reference source not found 4.2 Tổng thu nhập ngành kinh tế xã Hòa Xá năm 2014 .Error: Reference source not found 4.3 Biểu đồ thể cấu chăn nuôi, trồng trọt xã Hòa Xá từ năm 2012-2014 Error: Reference source not found 4.4 Nồng độ COD trung bình mẫu nước thải so với QCVN Error: Reference source not found 4.5 Nồng độ BOD5 trung bình mẫu nước thải so với QCVN Error: Reference source not found 4.6 Nồng độ T-N trung bình mẫu nước thải so với QCVN Error: Reference source not found 4.7 Nồng độ T-P trung bình mẫu nước thải so với QCVN Error: Reference source not found 4.8 Biểu đồ thể phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi lợn số hộ gia đình xã Hòa Xá Reference source not found 4.9 Hầm biogas 49 4.10 Hố ủ phân hộ dân Error: Reference source not found 4.11 Biểu đồ thể hình thức xử lý chất thải chăn nuôi theo quy mô .Error: Reference source not found vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD5 BNNPTNT COD CTR C/N CKBVMT ĐVT ĐGTĐMT EM MT NPK NĐ - CP QĐ QCVN TCVN TT TSS UBND VAC Nhu cầu ôxy sinh hóa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nhu cầu ôxy hóa học Chất thải rắn Cacbon/Nito Cam kết bảo vệ môi trường Đơn vị tính Đánh giá tác động môi trường Effective Microorganisms Môi trường Nito-phốt pho-kali Nghị định – Chính phủ Quyết định Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Thông tư Tổng chất rắn lơ lửng Uỷ ban nhân dân Vườn ao chuồng vii PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trồng trọt chăn nuôi hai phận phát triển ngành nông nghiệp Tuy nhiên, với đặc điểm đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu thay thế, điều kiện diện tích đất canh tác ngày giảm thu hẹp việc phát triển ngành trồng trọt ngày gặp nhiều khó khăn Vì phải quan tâm trọng đến việc phát triển ngành chăn nuôi Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (BNNPTNT) năm 2014, ngành chăn nuôi khởi sắc, sản lượng sản phẩm tăng Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh năm 2010 đạt 151.392 tỷ đồng, tăng 2,3% so với kỳ năm 2013; tỷ trọng chăn nuôi tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 24,5% (Báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm 2014 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, BNNPTNT) Chăn nuôi ngành mũi nhọn việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đa dạng vật nuôi, có lợn gà chăn nuôi phổ biến Việt Nam Theo số liệu Tổng cục thống kê, năm 2014 đàn lợn nước ta có khoảng 26,76 triệu con, đàn trâu bò khoảng 7,75 triệu con, đàn gia cầm khoảng 327,69 triệu Trong chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ trọng khoảng 65 - 70% số lượng sản lượng Từ số đầu gia súc, gia cầm có quy đổi lượng chất thải rắn (phân chất độn chuồng, loại thức ăn thừa rơi vãi) đàn gia súc, gia cầm thải khoảng 76 triệu tấn, khoảng 30 triệu khối chất thải lỏng (nước tiểu, nước rửa chuồng, nước từ sân chơi, bãi vận động, bãi chăn) Phân vật nuôi chứa nhiều chất chứa Nitơ, phốt pho, kẽm, đồng, chì, Asen, Niken (kim loại nặng)… vi sinh vật gây hại khác không (mùn cưa, trấu…) Chỉ cần tiến hành: rải chất đệm (50% trấu, 50% mùn cưa) thành lớp, lớp dày 20cm, lớp tưới dịch lên men lần, độ ẩm khoảng 50%, để từ - ngày cho lên men Giữ cho nhiệt độ bề mặt mùa hè 250C , mùa đông 200C Để nuôi lợn đệm lót sinh học lợn thịt cần 1,5m2 lợn nái cần 9m chuồng Đệm lót sinh học sử dụng năm, gói men giá 50000 đồng Theo kết đánh giá, phương pháp tiết kiệm 10% chi phí thức ăn, 80% nước không tắm rửa chuồng mà cho lợn uống nước vòi nước tự động Bên cạnh đó, tiết kiệm 60% chi phí lao động Mô hình áp dụng đại trà dân, chăn nuôi nhỏ lẻ, vùng sâu vùng xa chi phí thấp mà hiệu cao Từ kết trên, quyền xã phối hợp tổ chức hội phổ biến, vận động người dân ủng hộ làm theo để nâng cao hiệu chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh xóm, làng 63 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết thu thập số liệu cho chăn nuôi hộ gia đình quy mô 10 – 50 xã chiếm tỷ lệ cao, tương lai quy mô trì phát triển thành quy mô lớn Vì thế, lượng chất thải chăn nuôi thải môi trường thời gian tới lớn Chất thải từ hoạt động chăn nuôi xã lớn, ước tính toàn xã phát sinh từ 10973 - 18275 kg phân/ ngày tức 4005,1 - 6670,3 phân/ năm, tổng lượng nước thải phát sinh ngày đêm khoảng 112,09 - 117,02 m3/ngày đêm tương đương với 40912,85 - 42712,30 m3/năm Dự báo lượng phân nước thải thải năm 2020 ước tính so với năm 2015 tăng khoảng 1,09 lần Qua phân tích mẫu nước thải chăn nuôi từ hộ gia đình, thông số phân tích vượt ngưỡng cho phép nhiều lần: TSS vượt 5,5 - 8,9 lần; COD vượt 23 - 41,8 lần; BOD vượt 20,6 - 34,9 lần; T-N vượt 1,7 - lần; TP vượt - lần, hàm lượng Coliform vượt 854 - 1422 lần Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi mà hộ gia đình áp dụng là: hầm biogas, ủ phân, làm thức ăn cho cá, bón trực tiếp cho trồng thải trực tiếp môi trường, phần đa hộ chăn nuôi thải trực tiếp môi trường Một hộ sử dụng kết hợp nhiều phương pháp xử lý Hoạt động quản lý môi trường chăn nuôi quyền địa phương hạn chế, thiếu cán chuyên trách môi trường Cần có cán môi trường chuyên trách , cần tổ chức đợt tập huấn cho người dân hiểu đầy đủ cần thiết lợi ích việc xử lý chất thải chăn nuôi Hỗ trợ vốn, kinh nghiệm kỹ thuật cho người dân vấn đề quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi, trọng khuyến khích người dân đầu tư chuồng trại hợp vệ sinh, xây dựng hầm ủ biogas, sử dụng đệm lót sinh học, tích cực học hỏi để nâng cao kỹ thuật chăn nuôi ý thức bảo vệ môi trường 64 5.2 Kiến nghị Vì điều kiện thực tập thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài đưa số kiến nghị sau: - Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát phát sinh khí thải chăn nuôi ảnh hưởng chúng tới môi trường, để có sở nghiên cứu sâu rộng để có sở đánh giá toàn diện - Kiểm soát số lượng chăn nuôi, số lượng lợn tăng nhiều ảnh hưởng đến khả chịu tải môi trường tiếp nhận - Nên có sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho người chăn nuôi 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm 2014 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Báo cáo kết thực kế hoạch tháng 12 năm 2015 ngành NN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Báo cáo ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, Số 2886/BC-BNN-CN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, TT04/2010/TT–BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, TT71/2011/TT-BNNPTNT Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường, Kỷ yếu Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, 29/09/2015 Trương Thanh Cảnh, Phan Đình Xuân Vinh (1998), Tình hình ô nhiễm môi trường ngành chăn nuôi, giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nâng cao hiệu sử dụng phân bón, Tạp chí khoa học công nghệ môi trường Đồng Nai Trương Thanh Cảnh (2010), Kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng kinh tế chất thải chăn nuôi, NXB Khoa học kỹ thuật 10 Nguyễn Quế Côi – Nguyễn Thanh Sơn (2006), Chăn nuôi lợn trang trại, NXB Lao động Xã hội 11 Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn (2011), Bài giảng quản lý chất thải chăn nuôi, NXB Nông Nghiệp 12 Nguyễn Thị Hoa Lý (1994), Nghiên cứu tiêu ô nhiễm chất thải chăn nuôi heo tập trung áp dụng số biện pháp xử lý, Luận án phó tiến sĩ khoa học nông nghiệp, Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Hoa Lý (2004), Một số vấn đề liên quan đến việc xử lý nước thải chăn nuôi, lò mổ, Tạp chí khoa học Nông nghiệp, số 14 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội (2014), Báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác năm 2013, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2014, Hà Nội 01/2014 15 Tổng cục thống kê, Kết điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản, 2011 16 Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2014 17 Ủy ban nhân dân xã Hòa Xá, Số liệu thống kê chăn nuôi xã Hòa Xá năm 2014 18 Ủy ban nhân dân xã Hòa Xá, Báo cáo trị đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2010- 2015 xã, niên giám thống kê năm 2010 - 2014 huyện Ứng Hòa 19 Nhà khoa học Yamane (1967), dịch Nguyễn Thanh Lâm, Phương pháp nghiên cứu môi trường, NXB Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, 2012 Tài liệu tiếng anh 20 Hill, D.T, Toller, E.W & Holmberg,R D The kinetics of inhition in methane fermentation of swine manure Ag Waste 1974 Tài liệu từ internet 21 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trang Xúc tiến Thương mại, số 01/2013, Bản tin lãnh đạo/ phần 1, Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thể chế, sách quản lý môi trường chăn nuôi, http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-VN/76/tapchi/69/106/5580/Default.aspx, Ngày 29/03/2013 22 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trang Xúc tiến thương mại số 9/2014, Bản tin khoa học/ Khuyến nông – Khuyến ngư, Hoạt động khuyến nông xử lý chất thải chăn nuôi biến đổi khí hậu, http://xttm.mard.gov.vn/Site/vivn/76/tapchi/130/166/9629/Default.aspx, Ngày 28/01/2014 23 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trang Xúc tiến Thương mại, số 10/2014, Bản tin lãnh đạo/ phần 2, Tái cấu ngành chăn nuôi gắn với giá trị bền vững, http://xttm.agroviet.gov.vn/XTTMSites/viVN/76/tapchi/69/107/9520/Default.aspx, Ngày 19/12/2014 24 Nguyễn Tuấn Dũng, Giải toán ô nhiễm môi trường chăn nuôi, http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/moi-truong/giai-bai-toan-onhiem-moi-truong-trong-chan-nuoi-2394586.html, Ngày 09/05/2012 25 Mai Hào, Chất thải chăn nuôi gia súc số biện pháp xử lý, http://marphavet.com/vi/news/Van-hoa-Xa-hoi/Chat-thai-trongchan-nuoi-gia-suc-va-mot-so-bien-phap-xu-ly-285/, Ngày 19/06/2015 26 Đào Lệ Hằng , Thực trạng định hướng bảo vệ môi trường chăn nuôi, http://www.vnua.edu.vn/khoa/cn/index.php? option=com_docman&task=doc_download&gid=817&Itemid=146., Ngày 12/02/2014 27 Kế Toại, Lối thoát cho chăn nuôi nông hộ, http://nongnghiep.vn/loi-thoat-cho-chan-nuoi-nong-ho-post125659.html, Ngày 26/05/2014 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số liệu thống kê số lượng lợn 77 hộ điều tra xóm địa bàn xã Hòa Xá Bảng 1: Xóm Thượng Đoạn STT 10 11 Tên hộ Phùng Văn Quỳnh Đỗ Văn Cầu Phùng Văn Long Phùng Văn Sỹ Nghiêm Chất Lưu Tiến Tích Phùng Văn Khoa Đỗ Văn Tĩnh Đỗ Mai Hoàng Văn Xuân Lưu Thị Tuệ Tổng Lợn nái 50 14 20 10 121 Số lượng lợn (con) Lợn thịt Lợn Đực giống 120 100 13 22 10 37 30 11 12 31 30 12 60 15 14 39 10 347 237 Tổng 270 39 55 46 13 46 56 95 16 59 11 706 Nguồn: Số liệu điều tra 12/11/2015 Bảng 2: Xóm Vực Stt 10 Tên hộ Nghiêm Đình Ân Đỗ Thị Liên Nghiêm Thị Mai Lưu Tiến Doanh Đỗ Văn Thông Trần Thị Hoài Lê Văn Vinh Đỗ VănTân Nghiêm Phiệt Đỗ Thanh Tổng Số lượng lợn (con) Lợn Lợn thịt Lợn Đực Tổng nái giống 11 12 10 19 32 14 15 30 11 47 13 15 12 24 17 17 15 16 16 18 10 20 93 93 206 Nguồn: Số liệu điều tra 12/11/2015 Bảng 3: Xóm Thượng Dài STT 10 Lợn Tên hộ nái 18 0 37 Đỗ Thị Hoa Phùng Thị Hồi Lưu Thị Tĩnh Nghiêm Thị Lịch Lưu Tiến Hiền Lưu Thị Hiên Nghiêm Hải Yến Nguyễn Thị Thủy Phạm Văn Bình Chu Văn Phương Tổng Số lượng lợn (con) Lợn thịt Lợn Đực Tông giống 29 45 20 25 12 15 11 12 0 18 39 39 13 15 10 11 17 17 25 25 142 43 222 Nguồn: Số liệu điều tra 13/11/2015 Bảng 4: Xóm Chung Số lượng lợn (con) STT Tên hộ Lợn nái Nghiêm Thị Thanh Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Minh Đức Đỗ Tiến Hải Đỗ Thị Hòe Phùng Thị Bích Phùng Thị Lan Nguyễn Duy Long Tổng 4 20 Lợn thịt Lợn Đực Tổng giống 17 31 52 0 25 25 14 15 0 17 19 17 18 28 30 63 87 92 199 Nguồn: Số liệu điều tra 14/11/2015 Bảng 5: Xóm Hầu Chùa STT Tên hộ Nghiêm Xuân Long Nghiêm Xuân Đại Nghiêm Phường Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Anh Nghiêm Huynh Đỗ Thị Hằng Đỗ Văn Đồng Tổng Lợn nái Số lượng lợn (con) Lợn Lợn Đực Tổng 3 27 thịt 50 60 0 11 29 150 65 65 15 21 14 14 33 230 12 19 13 53 giống Nguồn: Số liệu điều tra 14/11/2015 Bảng 6: Xóm Giếng Dợ STT 10 Tên hộ Phùng Văn Cầu Lưu Tiến Học Nghiêm Xuân Phong Trần Văn Thơ Nghiêm Thị Giang Đỗ Thị Hiền Đỗ Thị Sáng Đỗ Văn Cương Đỗ Văn Thành Đỗ Tiến Đức Tổng Lợn nái 2 5 32 Số lượng lợn (con) Lợn Lợn Đực thịt giống 40 18 0 15 12 15 10 30 16 16 10 16 16 20 11 149 105 Tổng 55 20 16 14 27 35 37 29 17 36 286 Nguồn: Số liệu điều tra 14/11/2015 Bảng 7: Xóm Chợ STT 10 Tên hộ Nghiêm Văn Lương Đỗ Văn Thịnh Đỗ Thị Ngà Nghiêm Hạnh Nghiêm Văn Toàn Phùng Văn Toàn Lưu Tiến Quốc Vũ Văn Huy Chu Thị Thọ Trần Văn Học Tổng Lợn nái 21 50 Số lượng lợn (con) Lợn Lợn Đực thịt giống 11 12 18 17 0 30 16 17 34 67 13 37 0 19 134 175 Tổng 26 31 19 35 17 30 122 15 45 19 359 Nguồn: Số liệu điều tra 15/11/2015 Bảng 8: Xóm Bãi stt 10 Tên hộ Nghiêm Xuân Kim Nghiêm Xuân Thạch Đỗ Văn Bình Đỗ Thị Thu Đỗ Thị Lợi Đỗ Văn Mạnh Lưu Tiến Hà Cao Hữu Đỗ Quang Đặng Văn Hoàn Tổng Lợn nái 10 51 Số lượng lợn (con) Lợn Lợn Đực thịt 22 30 25 19 80 22 51 26 20 295 20 31 0 10 70 12 15 158 Tổng giống 1 22 63 34 27 32 160 25 70 49 23 505 Nguồn: Số liệu điều tra 15/11/2015 Phụ lục 2: Số liệu tính toán hệ số sử dụng nước hoạt động tắm rửa chăn nuôi lợn xóm địa bàn xã Hòa Xá Bảng 1: Xóm Thượng Đoạn STT 10 11 Họ tên chủ hộ Phùng Văn Quỳnh Đỗ Văn Cầu Phùng Văn Long Phùng Văn Sỹ Nghiêm Chất Lưu Tiến Tích Phùng Văn Khoa Đỗ Văn Tĩnh Đỗ Mai Hoàng Văn Xuân Lưu Thị Tuệ Tổng Tần suất Tổng số tắm rửa lợn chuồng trại + (con) (lần/ngày) 270 39 55 46 13 46 56 95 16 59 11 436 1 2 Lượng nước sử dụng + Hệ số sử dụng nước ++ (lít/ngày) 12000 500 1400 800 200 600 1600 3000 200 2000 150 22450 (lít/con/ngày) 14,81 12,82 12,72 17,39 15,38 13,04 14,28 15,78 12,50 16,94 13,63 14,48±1,72 Lượng nước sử dụng Hệ số sử dụng nước Bảng 2: Xóm Vực STT 10 Họ tên chủ hộ Nghiêm Đình Ân Đỗ Thị Liên Nghiêm Thị Mai Lưu Tiến Doanh Đỗ Văn Thông Trần Thị Hoài Lê Văn Vinh Đỗ VănTân Nghiêm Phiệt Đỗ Thanh Tổng Tần suất Tổng số tắm rửa lợn chuồng trại+ (con) (lần/ngày) 12 32 15 47 15 24 17 16 18 10 206 2 1 1 Bảng 3: Xóm Chợ + (lít/ngày) 200 1000 200 1400 300 600 300 200 350 150 4700 ++ (lít/con/ngày) 16,66 15,62 13,33 14,89 20,00 12,50 17,64 12,50 19,44 15.00 15,76±2,67 STT 10 Tổng số lợn (con) Họ tên chủ hộ Nghiêm Văn Lương Đỗ Văn Thịnh Đỗ Thị Ngà Nghiêm Hạnh Nghiêm Văn Toàn Phùng Văn Toàn Lưu Tiến Quốc Vũ Văn Huy Chu Thị Thọ Trần Văn Học Tổng 26 31 19 35 17 30 122 15 45 19 359 Tần suất tắm rửa chuồng trại+ (lần/ngày) 2 2 2 Lượng nước sử dụng+ Hệ số sử dụng nước++ (lít/ngày) (lít/con/ngày) 500 1000 350 1000 300 1600 4000 400 1400 300 10850 19,23 16,12 18,42 14,28 17,64 26,66 16,39 13,33 15,55 15,78 17,34±3,72 Lượng nước sử dụng+ Hệ số sử dụng nước++ (lít/ngày) (lít/con/ngày) 1600 250 300 200 400 900 600 800 300 500 58500 14,54 12,50 18,75 14,28 7,40 12,85 16,21 13,79 17,64 13,88 14,18±3,12 Bảng 4: Xóm Giếng Dợ STT 10 Họ tên chủ hộ Phùng Văn Cầu Lưu Tiến Học Nghiêm Xuân Phong Trần Văn Thơ Nghiêm Thị Giang Đỗ Thị Hiền Đỗ Thị Sáng Đỗ Văn Cương Đỗ Văn Thành Đỗ Tiến Đức Tổng Tổng số lợn (con) 55 20 16 14 27 35 37 29 17 36 286 Tần suất tắm rửa chuồng trại+ (lần/ngày) 1 2 1 Bảng 5: Xóm Chung STT Họ tên chủ hộ Tổng số lợn (con) Tần suất tắm rửa chuồng Lượng nước sử dụng+ Hệ số sử dụng nước++ Nghiêm Thị Thanh Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Minh Đức Đỗ Tiến Hải Đỗ Thị Hòe Phùng Thị Bích Phùng Thị Lan Nguyễn Duy Long Tổng 52 25 15 19 18 63 199 trại+ (lần/ngày) 1 1 (lít/ngày) (lít/con/ngày) 2400 50 800 200 50 300 300 2000 6000 15,38 16,66 16,00 13,33 12,50 15,78 16,66 15,87 15,27±1,53 Lượng nước sử dụng+ Hệ số sử dụng nước++ (lít/ngày) (lít/con/ngày) 2100 2000 200 50 300 200 200 10,76 15,38 13,33 16,66 14,28 14,28 14,28 500 15,15 5550 14,27±1,72 Bảng 6: Xóm Hầu Chùa STT Họ tên chủ hộ Nghiêm Xuân Long Nghiêm Xuân Đại Nghiêm Phường Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Anh Nghiêm Huynh Đỗ Thị Hằng Đỗ Văn Đồng Tổng Tần suất Tổng số tắm rửa lợn chuồng trại + (con) (lần/ngày) 65 65 15 21 14 14 33 230 Bảng 7: Xóm Thượng Dài STT 10 Họ tên chủ hộ Đỗ Thị Hoa Phùng Thị Hồi Lưu Thị Tĩnh Nghiêm Thị Lịch Lưu Tiến Hiền Lưu Thị Hiên Nghiêm Hải Yến Nguyễn Thị Thủy Phạm Văn Bình Chu Văn Phương Tổng Tổng số lợn (con) 45 25 15 12 18 39 15 11 17 25 222 Tần suất tắm rửa chuồng trại+ (lần/ngày) 1 1 1 1 Lượng nước sử dụng+ Hệ số sử dụng nước++ (lít/ngày) 1800 400 300 200 400 1400 200 200 300 400 5600 (lít/con/ngày) 20,00 16,00 20,00 16,66 22,22 17,94 13,33 18,18 17,64 16,00 17,79±2,52 Lượng nước sử dụng+ Hệ số sử dụng nước++ (lít/ngày) (lít/con/ngày) 400 1000 500 500 600 9000 400 3000 1600 400 17400 18,18 15,87 14,70 18,51 18,75 18,86 16,00 21,42 16,32 17,39 17,60±1.95 Bảng 8: Xóm Bãi STT 10 Họ tên chủ hộ Nghiêm Xuân Kim Nghiêm Xuân Thạch Đỗ Văn Bình Đỗ Thị Thu Đỗ Thị Lợi Đỗ Văn Mạnh Lưu Tiến Hà Cao Hữu Đỗ Quang Đặng Văn Hoàn Tổng Tổng số lợn (con) 22 63 34 27 32 159 25 70 49 23 504 Tần suất tắm rửa chuồng trại+ (lần/ngày) 1 2 Nguồn: + số liệu điều tra, 11/2015 ++ số liệu tính toán, 2015 Phụ lục 3: Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi xã Hòa Xá Hầm Xóm biogas Số hộ sử dụng phương pháp Thải trực Bón Ủ phân tiếp MT trực tiếp Nuôi cá Thượng Đoạn Vực Thượng Dài Chung Hầu Chùa 1 4 2 0 Giếng Dợ Chợ Bãi 4 2 2 1 Nguồn: Số liệu điều tra, 11/2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Trong Chăn Nuôi Quy Mô Hộ Gia Đình Tại Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Trong Chăn Nuôi Quy Mô Hộ Gia Đình Tại Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Trong Chăn Nuôi Quy Mô Hộ Gia Đình Tại Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay