Nghiên cứu biến động quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam

26 151 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - PHẠM QUANG TÍN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 62.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2016 Công trình hoàn thành Trường Đại học Kinh tế ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS TS Trƣơng Bá Thanh PGS TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Văn Song Phản biện 2: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 3: TS Phan Văn Hòa Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Đà Nẵng Họp tại: 41, Lê Duẫn, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam Vào lúc: 8h00 ngày 21 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng sản phẩm quốc nội (GDP-Gross Domestic Product) tiêu quan trọng phản ánh kết cuối trình sản xuất kinh tế GDP tiêu để đánh giá trình tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia, đánh giá hiệu sản xuất sản phẩm xã hội kinh tế, so sánh quốc tế GDP quan trọng để quốc gia lập kế hoạch chi tiêu, đầu tư, tích lũy kinh tế, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế quốc gia Vì vậy, việc nghiên cứu biến động GDP quốc gia không nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, mà trị gia, nguyên thủ quốc gia quan tâm đến biến động GDP để đưa định điều hành đất nước Hơn 20 năm sử dụng tiêu GDP Việt Nam, thực tiễn có số công trình nghiên cứu lý thuyết ứng dụng lý thuyết nhà kinh tế học nước nghiên cứu biến động quy mô GDP Việt Nam Tuy nhiên, việc nghiên cứu trực tiếp tiêu GDP Việt Nam hạn chế nội dung phương pháp Vì đề tài “Nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam” thật cần thiết lý luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý thuyết ứng dụng mô hình lý thuyết vào phân tích xu biến động quy mô GDP, đánh giá nhân tố tác động đến biến động quy mô GDP Viêt Nam Đề xuất số sách nhằm tăng trưởng chuyển dịch cấu GDP Việt Nam Đối tƣ ng ph m vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biến động quy mô GDP nhân tố tác động đến trình biến động quy mô GDP Việt Nam - Nội dung nghiên cứu luận án giới hạn nghiên cứu phạm vi: + Quy mô GDP đề tài hiểu GDP loại trừ nhân tố giá, GDP thống tính mức giá cố định năm 2010 nhằm mục đích nghiên cứu biến động mặt khối lượng GDP qua năm + Biến động quy mô GDP phạm vi đề tài hiểu: * Biến động tuyệt đối GDP qua năm đo lường lượng tăng tuyệt đối (số tiền) thay đổi qua năm nghiên cứu * Biến động tương đối GDP qua năm đo lường % thay đổi GDP (tốc độ tăng GDP – tăng trưởng GDP) qua năm nghiên cứu + Để có sở “Đề xuất mô hình nghiên cứu tác động nhân tố đến quy mô GDP Việt Nam”, đề tài dựa vào kết tổng quan lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm nước, đặc điểm phát triển kinh tế tình hình tổ chức theo dõi báo cáo tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam để tổng hợp nhân tố tác động đến GDP Trong phạm vi đề tài giới hạn nghiên cứu số nhân tố: Vốn, lao động, lạm phát, nhân tố suất tổng hợp (TFP), độ mở kinh tế, lượng điện tiêu thụ kinh tế, giá dầu nhân tố độ trễ vốn, GDP khứ đến biến động quy mô GDP Việt Nam + Đóng góp cấu đến tăng trưởng GDP, phạm vi đề tài nghiên cứu theo hai phân tổ lớn kinh tế Việt Nam: Nhóm ngành kinh tế thành phần kinh tế - Không gian nghiên cứu luận án phạm vi toàn kinh tế Việt Nam, giới hạn nguồn số liệu nên thời gian nghiên cứu thực giai đoạn 1990-2014 Câu hỏi nghiên cứu Để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần trả lời câu hỏi nghiên cứu: Có thể sử dụng mô hình để nghiên cứu nhân tố tác động đến quy mô GDP Việt Nam? Xu tăng trưởng quy mô GDP Việt Nam tăng trưởng GDP Việt Nam so với nước khu vực ASEAN nào? Đóng góp nhóm ngành kinh tế thành phần kinh tế đến tăng trưởng GDP Việt Nam sao? Mức độ đóng góp nhân tố: Vốn, lao động, độ mở kinh tế, suất tổng hợp (TFP), lạm phát, lượng đến biến động quy mô GDP Việt Nam? Việt Nam cần phải làm để đảm bảo trình tăng trưởng GDP? Bố cục luận án Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án bố cục thành chương - Chương 1: Cơ sở lý luận tổng quan nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam - Chương 4: Hàm ý sách CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 1.1.1 Khái niệm Tổng sản phẩm quốc nội Hiện nay, có nhiều quan điểm khác tiêu GDP nghiên cứu này, tác giả thống sử dụng khái niệm: “Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giá trị hàng hóa cuối tạo kinh tế khoảng thời gian định thường năm” Tổng cục Thống kê Việt Nam quan điểm chủ đạo để nghiên cứu quy mô GDP Việt Nam 1.1.2 Phƣơng pháp tính Tổng sản phẩm quốc nội - Phương pháp sản xuất: Phản ánh nguồn gốc GDP tạo từ hoạt động sản xuất kinh tế - Phương pháp phân phối: Phản ánh việc phân chia kết sản xuất kinh tế cho chủ sở hữu nhân tố tham gia vào trình sản xuất tạo GDP - Phương pháp sử dụng cuối cùng: Phản ánh trình GDP sử dụng kinh tế - Phương pháp tính Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam:Tính theo phương pháp sản xuất 1.2 BIẾN ĐỘNG QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 1.2.1 Quy mô tổng sản phẩm quốc nội - Quy mô GDP GDP tính theo giá cố định nhằm phản ánh xác khối lượng hàng hóa dịch vụ kinh tế thời kỳ khác thống sử dụng loại giá cố định thời kỳ để tính toán GDP Hay nói cách khác quy mô GDP hiểu GDP loại trừ ảnh hưởng nhân tố giá trình xác định kết sản xuất kinh tế - Trong phạm vi đề tài này, tác giả sử dụng giá cố định năm 2010 dựa theo Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam ban hành việc: “Quy định năm 2010 làm năm gốc thay đổi cho năm gốc 1994 để tính tiêu thống kê theo giá so sánh” làm giá thống để tính toán GDP tiêu có liên quan để phục vụ cho trình thực đề tài 1.2.2 Biến động quy mô tổng sản phẩm quốc nội - Biến động quy mô GDP thay đổi GDP tính theo giá cố định từ thời kỳ nghiên cứu so với thời kỳ nghiên cứu khác + Biến động tuyệt đối quy mô GDP thay đổi GDP theo giá cố định qua năm nghiên cứu đo lượng lượng thay đổi tuyệt đối (số tiền) GDP qua năm nghiên cứu + Biến động tương đối quy mô GDP thay đổi GDP theo giá cố định qua năm nghiên cứu đo lường lượng thay đổi tương đối (%) GDP qua năm nghiên cứu 1.2.3 Lý thuyết tăng trƣởng mô hình tăng trƣởng kinh tế 1.2.3.1 Tổng quan lý thuyết tăng trưởng kinh tế - Lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống (cổ điển) XVIII châu Âu + Lý thuyết tăng trưởng kinh tế Adam Smith: nguồn gốc tăng trưởng kinh tế quốc gia bao gồm: Tích lũy vốn kinh tế, tiến công nghệ với nhân tố xã hội thể chế + Lý thuyết tăng trưởng kinh tế David Ricardo: nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế quốc gia tích lũy vốn để đầu tư 1.2.3.2 Mô hình tăng trưởng kinh tế - Mô hình tăng trưởng trường phái Keynes: người sử dụng mô hình toán để phân tích tác động nhân tố đầu vào trình sản xuất đến kết đầu kinh tế + Mô hình Harrod-Domar: Định lượng mối quan hệ tăng trưởng kinh tế vốn đầu tư kinh tế - Mô hình tăng trưởng Tân cổ điển (Solow – Swan): Mô hình Solow – Swan lý giải mặt định lượng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào vốn đầu tư, lao động tiến khoa học công nghệ - Mô hình tân cổ điển mở rộng (William H Branson): giải thích thêm tác động nhân tố xác định quyền sở hữu tài nguyên thiên nhiên, đất đai nhân tố xác định quyền sở hữu ô nhiễm nguồn nước không khí - Mô hình tăng trưởng nội sinh: + Kenneth Arrow (1962) với “Mô hình học hỏi” cho nguyên nhân làm tiến công nghệ yếu tố kinh nghiệm sản xuất + Paul Romer (1990) cho tăng trưởng nước phát triển dẫn dắt trình nghiên cứu phát triển tìm kiếm ý tưởng mới, công nghệ + Villanueva (1994) lý giải tác động sách phủ đến tăng trưởng + Gregory Mankiw, David Romer David Weil (1992): Giải thích chế tác động vốn người đến tăng trưởng kinh tế - Fischer (1993): Khi lạm phát thấp có quan hệ chiều với tăng trưởng kinh tế, nhiên lạm phát mức cao quan hệ nghịch chiều với tăng trưởng kinh tế” Barro (1996) Romer - Christina (1996) đưa ngưỡng lạm phát kinh tế 8%/năm 1.2.4 Đóng góp nhóm ngành kinh tế thành phần kinh tế đến quy mô tổng sản phẩm quốc nội Trong phạm vi đề tài xem xét phân rã GDP theo hai phân tổ chủ yếu kinh tế Việt Nam: nhóm ngành kinh tế thành phần kinh tế Vì năm qua, đặt biệt từ sau Đại hội Đảng lần VI Việt Nam có nhiều sách chiến lược việc định hướng phát triển nhóm ngành nhóm ngành kinh tế thành phần kinh tế, điều gắn liền với nhiều chủ trương lớn kinh tế cụ thể hóa nghị Đảng, chiến lược phát triển kinh tế Chính phủ Chính vậy, luận án xem xét đánh giá nhóm ngành kinh tế thành phần kinh tế đóng góp vào GDP Việt Nam có tương xứng với ưu đãi đầu tư, tiếp cận nguồn lực nhóm ngành kinh tế, thành phần kinh tế Việt Nam Khi phân rã GDP thành nhóm ngành kinh tế, GDP tiêu tổng hợp nhóm ngành kinh tế tiêu phận Chính vậy, nhóm ngành kinh tế thay đổi (tăng giảm) tác động trực tiếp đến thay đổi GDP Tương tự GDP phân rã thành thành phần kinh tế thành phần kinh tế thay đổi tác động trực tiếp đến thay đổi GDP 1.3 MINH CHỨNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 1.3.1 Minh chứng nghiên cứu thực nghiệm giới - Các nhân tố tác động đến GDP: + Vốn đầu tư kinh tế + Nhân lực + Thể chế + Lạm phát kinh tế + Độ mở kinh tế + Chính sách tiền tệ + Sự phát triển thị trường chứng khoán + Tiêu dùng lượng kinh tế + Độ trễ đầu tư; lạm phát tăng trưởng GDP - Các nghiên phương pháp nghiên cứu định lượng khác nhau: Mô hình hồi qui, mô hình tự hồi qui (VAR), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), mô hình tác động cố định (FEM), mô hình véc tơ điều chỉnh sai số (VECM), kiểm định nhân Granger, mô hình mạng nơ-ron, 1.3.2 Minh chứng nghiên cứu thực nghiệm nƣớc - Các nhân tố tác động đến GDP: + Vốn đầu tư kinh tế + Nhân lực + Thể chế + Lạm phát kinh tế + Độ mở kinh tế + Chính sách tiền tệ + Tiêu dùng lượng kinh tế + Độ trễ đầu tư tăng trưởng GDP - Về phương pháp: Các nghiên cứu thực nghiệm nước sử dụng đa dạng phương pháp nghiên cứu khác nhau, nhiên so với công trình nghiên cứu thực nghiệm nước công trình nước chưa sử dụng nhiều đến phương pháp mô hình mạng nơ-ron để nghiên cứu biến động GDP 10 Có thể kết luận, mặt phương pháp nghiên cứu nội dung nghiên cứu quy mô GDP Việt Nam vấn đề cần nghiên cứu làm rõ Đây khoảng trống nghiên cứu mà đề tài hướng đến để thực CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Để đáp ứng mục tiêu trả lời câu hỏi nghiên cứu đề tài đặt ra, toàn trình nghiên cứu đề thực theo hình (2.01): VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU - Biến động quy mô GDP - Mối quan hệ: Các nhân tố - quy mô GDP BIẾN ĐỘNG QUY MÔ GDP Các tiêu thống kê mô tả xu biến động GDP theo thời gian CÁC NHÂN TỐ - QUY MÔ GDP - Mô hình nghiên cứu - Các giả thuyết nghiên cứu - Kiểm định mô hình nghiên cứu - Kiểm định giả thuyết nghiên cứu - Ƣớc lƣ ng tác động nhân tố đến quy mô GDP - Bình luận kết - Đề xuất hàm ý sách Hình 2.01 Quy trình nghiên cứu đề tài - Phương pháp định tính sử dụng để tổng quan, hệ thống 11 hóa lý thuyết tăng trưởng kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế, công trình nghiên cứu thực nghiệm biến động quy mô GDP làm sở để đề xuất mô hình nghiên cứu - Phương pháp định lượng đề tài sử dụng nhằm mục đính phân tích xu biến động quy mô GDP, kiểm định tồn mô hình nghiên cứu đề xuất kiểm định giả thuyết nghiên cứu 2.2 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 2.2.1 Các tiêu phản ánh tăng trƣởng Tổng sản phẩm quốc nội Tăng trưởng GDP đo lường thay đổi tỷ lệ phần trăm GDP thời kỳ so với thời kỳ chọn làm gốc nghiên cứu - Tăng trưởng liên hoàn - Tăng trưởng bình quân - Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn - Lượng tăng tuyệt đối bình quân 2.2.2 Các tiêu phân tích đóng góp nhóm ngành kinh tế thành phần kinh tế đến tăng trƣởng Tổng sản phẩm quốc nội - Tăng trưởng VA phận kinh tế - Cơ cấu VA phần kinh tế 2.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu sản xuất nguồn lực kinh tế - Hiệu vốn đầu tư kinh tế - Hiệu sử dụng lao động kinh tế 2.3 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 12 2.3.1 Mô hình tăng trƣởng Tân cổ điển Mô hình tân cổ điển phát triển Robert Solow Trevor Swan gọi tắt mô hình Solow Mô hình Solow đo lường tác động nhân tố đến kết sản xuất kinh tế thể dạng hàm sản xuất công thức (2.01) Y = f(A, K, L) (2.01) Trong đó: Y: GDP tiêu đại diện đo lường kết đầu kinh tế A: Nhân tố suất tổng hợp – TFP K: Tổng vốn đầu tư vào tài sản cố định kinh tế L: Tổng lao động kinh tế Các giả thuyết nghiên cứu mô hình Tân cổ điển - Giả thuyết H1.1: Tổng vốn đầu tư kinh tế thay đổi làm cho GDP thay đổi theo - Giả thuyết H1.2: Tổng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh tế thay đổi làm cho GDP thay đổi theo - Giả thuyết H1.3: TFP thay đổi làm cho GDP thay đổi theo 2.3.2 Mô hình tăng trƣởng Tân cổ điển mở rộng Trên sở phát triển mô hình đề xuất dựa theo mô hình Tân cổ điển (2.01), dựa tảng lý thuyết mô hình tân cổ điển mở rộng, kết hợp với công trình nghiên cứu thực nghiệm nước, đồng thời vào tình hình thực tiễn hoạt động kinh tế Việt Nam, tình hình tổ chức thực việc theo dõi báo cáo liệu kinh tế - xã hội Việt Nam Mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến quy mô GDP thể theo công thức (2.02): Y = f(K, L, CPI, XNK, LD, GD) (2.02) Trong đó: Y: GDP tiêu đại diện đo lường kết đầu kinh tế 13 K: Tổng vốn đầu tư kinh tế L: Tổng lao động kinh tế CPI: Chỉ số giá tiêu dùng – tiêu phản ánh lạm phát kinh tế XNK: Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu/GDP phản ánh độ mở hay mức độ hội nhập kinh tế LD: Lượng điện tiêu thụ kinh tế GD: Giá dầu giao dịch thị trường Các giả thuyết nghiên cứu phản ánh tác động nhân tố tác động đến GDP - Giả thuyết H2.1(H1.1): Tổng vốn đầu tư vào tài sản cố định kinh tế thay đổi làm cho GDP thay đổi theo - Giả thuyết H2.2(H1.2): Tổng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh tế thay đổi làm cho GDP thay đổi theo - Giả thuyết H2.3: Lạm phát kinh tế thay đổi làm cho GDP thay đổi theo - Giả thuyết H2.4: Độ mở kinh tế thay đổi làm cho GDP thay đổi theo - Giả thuyết H2.5: Lượng tiêu thụ điện kinh tế thay đổi làm cho GDP thay đổi theo - Giả thuyết H2.6: Giá dầu thay đổi làm cho GDP thay đổi theo 2.4 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN BIẾN ĐỘNG TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 2.4.1 Phƣơng pháp phân tích tác động vốn, lao động TFP đến Tổng sản phẩm quốc nội - Phương pháp hạch toán 14 - Mô hình kinh tế lượng + Mô hình không đổi theo quy mô + Mô hình có yếu tố trễ thời gian + Kết hợp Mô hình sai phân bậc kiểm định nhân (Granger) + Mô hình phân phối trễ (ARDL) + Mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (VECM) 2.4.2 Mô hình m ng Nơ-ron - Giới thiệu mô hình m ng nơ-ron Theo Ngô Văn Sỹ (2008) dịch: “Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) tái tạo kỹ thuật chức hệ thần kinh người với vô số nơ-ron liên kết truyền thông với qua mạng Giống người, mạng nơ-ron học kinh nghiệm, lưu kinh nghiệm sử dụng tình phù hợp” Trong phạm vi đề sử dụng mô hình mạng nơ-ron có cấu trúc lớp theo hình (2.02): - Lớp thứ gọi lớp đầu vào (Input layer) bao gồm nhân tố đầu vào mạng nơ-ron Trong nghiên cứu biến đầu vào phản ánh nhân tố tác động đến quy mô GDP - Lớp thứ hai gọi lớp ẩn (Hidden layer) bao gồm nút (Nude) hay nơ-ron ẩn Mỗi lớp ẩn mạng nơ-ron có nhiều nơ-ron tùy thuộc vào số biến nghiên cứu đưa vào mô hình mạng nơ-ron để phân tích - Lớp thứ ba gọi lớp đầu (Output layer) phản ánh kết cuối trình kết hợp nhân tố đầu vào với nơ-ron lớp ẩn để đưa giá trị đầu Giá trị đầu mạng nơ-ron nghiên cứu biến GDP 15 Hình 2.02 Cấu trúc mô hình mạng nơ-ron MLP - Quy trình nghiên cứu m ng Nơ-ron + Xác định biến đầu đầu mô hình mạng nơ-ron: Kiểm định tương quan + Xác định mô hình mạng nơ-ron: * Trung bình sai số bình phương gốc – Sai số trung bình gốc (Root mean squared error–RMSE) * Hệ số xác định (R Squared – R2) + Bình luận mức độ tác động nhân đến GDP dựa theo kết ước lượng mô hình mạng nơ-ron 2.5 NGUỒN DỮ LIỆU VÀ CÁCH THỨC CHUYỂN GIÁ NGUỒN DỮ LIỆU 2.5.1 Nguồn liệu Thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam: + Thu thập trực tiếp từ trang web Tổng cục Thống kê Việt Nam, nhiên nguồn giới hạn từ năm 2005 đến 2013 Riêng liệu năm 2014 liệu ước tính (tạm tính) + Dữ liệu 1990 - 2004 thu thập từ Niên giám Thống 16 kê Việt Nam từ năm 1993-2005 - Dữ liệu sử dụng để so sánh tăng trưởng GDP Việt Nam số quốc gia khu vực ASEAN thu thập từ trang web Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - Dữ liệu lạm phát (%) tổng hợp từ Niên giám Thống kê Việt Nam trang web IMF - Dữ liệu giá dầu thô (USD/Thùng) xác định giá giao dịch bình quân giản đơn hàng năm thùng dầu thô giao dịch thị trường chứng khoán New Work - Dữ liệu lượng tiêu thụ điện tiêu thụ kinh tế (Triệu Kwh) thu thập từ báo cáo sản lượng điện tiêu thụ Tổng công ty điện lực quốc gia Việt Nam từ năm 1990-2014 2.5.2 Cách thức chuyển giá nguồn số liệu Tất cá tiêu thống chuyển mức giá 2010 2.5.3 Ƣớc tính Tổng tài sản cố định kinh tế Tổng giá trị tài sản cố định kinh tế ước tính gián tiếp thông qua tiêu tổng đầu tư kinh tế 17 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI VIỆT NAM 3.1 PHÂN TÍCH XU THẾ BIẾN ĐỘNG QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM NỘI 3.1.1 Tăng trƣởng Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam giai đo n 1990-2014 GDP Việt Nam giai đoạn 1990-2014 có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6.85% tương ứng bình quân năm tăng thêm 86858.74 (tỷ đồng) - Giai đoạn 1990-1997: Các nguồn lực huy động vào phục vụ trình sản xuất kinh tế làm cho mức tăng GDP bình quân hàng năm lên đến 9,11%, đặc biệt GDP năm 1995 tăng 9,54%; năm 1996 tăng 9,34% - Giai đoạn 1998-2001: Có thể coi giai đoạn suy thoái kinh tế lần thứ Việt Nam làm cho tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1998-2001 mức 6,05% - Giai đoạn 2002-2007: Đây giai đoạn hồi phục kinh tế Việt Nam sau suy thoái kinh tế lần thứ nhất, với mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 7,31% - Giai đoạn 2008-2009: Việt Nam rơi vào suy thoái kinh tế lần hai ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới thị trường tài Mỹ lan rộng toàn cầu Mức tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2008-2009 mức 5,53% - Giai đoạn 2010-2014: Đây giai đoạn kinh tế Việt Nam chưa có xu rõ nét với mức tăng GDP bình quân hàng năm 5,86% 18 3.1.2 So sánh tăng trƣởng Tổng sản quốc nội Việt Nam nƣớc ASEAN Tăng trưởng GDP bình quân Việt Nam giai đoạn 19902014 6,85% cao số nước khối ASEAN Mức tăng trưởng bình quân chung khối ASEAN 5,85% ASEAN (Indonesia; Malaysia; Philippines; Singapore; Thailand) 5,16% - GDP bình quân đầu người Việt Nam giai đoạn 19902014 726,27 USD Đặt mối tương quan so sánh Việt Nam với nước khu vực, GDP bình quân đầu người Việt Nam thấp so với mức chung ASEAN 3.601,27 USD-14.017,25 USD 3.2 ĐÓNG GÓP CỦA CƠ CẤU ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 3.2.1 Đóng góp cấu theo nhóm ngành kinh tế đến tăng trƣởng Tổng sản phẩm quốc nội Giai đoạn 1990-2014, tỷ trọng VA đóng góp vào GDP nhóm ngành dịch vụ cao chiếm 41,23%; nhóm ngành công nghiệp 34,41% thấp nhóm ngành nông lâm nghiệp thủy sản 24,36% Mặc dù nhóm ngành công nghiệp dịch vụ đầu tư lớn nhiều kinh tế so với nhóm ngành nông lâm nghiệp thủy sản, nhiên hiệu đầu tư ngành lại phản ánh không giống tỷ trọng đầu tư nhóm ngành kinh tế Nhóm ngành Nông lâm thủy sản đóng vai trò bảo hiểm kinh tế Đầu tư giải việc làm nhiều 3.2.2 Đóng góp cấu theo thành phần kinh tế đến tăng trƣởng Tổng sản phẩm quốc nội Khu vực kinh tế nhà nước đóng góp vào tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 1996-2000 34,36% 2001-2005 36,07%, cao 19 so với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 31,01% 16,46% Hiện có nghịch lý kinh tế Việt Nam theo trật trự ưu đãi đầu tư thành phần kinh tế: Thứ kinh tế nhà nước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; cuối khu vực kinh tế dân doanh, nhiên xét mức đóng góp vào tăng trưởng GDP hiệu đầu tư kinh tế khu vực kinh dân doanh cao so với thành phần kinh tế khác Khu vực kinh tế dân doanh khu vực tạo việc làm nhiều kinh tế 3.3 TÁC ĐỘNG CỦA NHÂN TỐ VỐN, LAO ĐỘNG VÀ TFP ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI VIỆT NAM 3.3.1 Kết kiểm định ƣớc lƣ ng mô hình không đổi theo quy mô Dựa vào giả định: “Mô hình không đổi theo quy mô” kết ước lượng cho thấy α =0,696 α + β = β = -αβ = - 0,696=0,304 Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 1991-2014 chủ yếu dựa vào nhân tố vốn đầu tư kinh tế cao nhất, với mức tăng bình quân vốn đầu tư vào tài số định kinh tế 7,86% Mức đóng góp lao động vào tăng trưởng GDP giai đoạn 19912014 thứ hai sau nhân tố vốn, với mức tăng hàng năm 2,48% tác động đến tăng trưởng GDP 0,76% chiếm tỷ trọng 10,87% tổng mức tăng GDP bình quân giai đoạn 1991-2014 TFP nhân tố phản ánh kết hợp nhân tố đầu vào trình sản xuất, chế quản lý, trình độ khoa học công nghệ, đóng góp vào tăng trưởng GDP Việt Nam thấp nhất, bình 20 quân giai đoạn 1991-2014 0,72% chiếm 10,39% tỷ trọng tăng trưởng GDP bình quân Việt Nam 3.3.2 Kết kiểm định ƣớc lƣ ng mô hình có độ trễ - Kết ước lượng theo mô hình sai phân bậc cho thấy, ngắn hạn “Mô hình không đổi theo quy mô” - Kết ước lượng theo mô hình sai phân bậc có phân phối trễ phản ánh ngắn hạn tăng trưởng GDP Việt Nam tồn nhân tố: nhân tố lao động tăng trưởng GDP với độ trễ năm Kết ước lượng VECM, tăng trưởng GDP Việt Nam sau điều chỉnh sai số ngắn hạn dài hạn phụ thuộc tăng trưởng GDP với độ trễ năm năm 3.4 ƢỚC LƢỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI THEO MÔ HÌNH MẠNG NƠ-RON Với kết kiểm định tương quan cho thấy GDP, xác Ln(GDP) có tương quan với nhân tố: Tổng vốn đầu tư vào tài sản cố định kinh tế; Tổng lao động tham gia vào trình sản xuất kinh tế, Lạm phát kinh tế; Kim ngạch xuất nhập kinh tế, Giá dầu mỏ, Lượng điện tiêu thụ kinh tế; GDP khứ với độ trễ năm; Tổng vốn đầu tư vào tài sản cố định kinh tế với độ trễ năm năm; khủng hoảng kinh tế lần I 3.4.1 Xác định mô hình m ng nơ-ron Kết ước lượng nhân tố tác động đến GDP Việt Nam theo mô hình mạng nơ-ron cho thấy, mô hình có 12 nơ-ron lớp ẩn tốt Mô hình mạng nơ-ron có 12 nơ-ron lớp ẩn giải thích tốt nhân tố tác động đến GDP Việt Nam 97,5% cao 21 so với mô hình lại, hình 12 nơ-ron lớp ẩn có sai số mô hình nhỏ 3.4.2 Bàn luận kết ƣớc lƣ ng mô hình m ng nơ-ron Căn vào giá trị hệ số kết nối cho thấy, mức độ tác động nhân tố từ cao xuống thấp: Nhân tố vốn đầu tư vào tài sản cố xếp vị trí cao nhất; Tổng sản lượng điện tiêu thụ kinh tế tương ứng vị trí thứ 2; Tổng lao động thứ 3; giá dầu thứ 4; lạm phát thứ 5; độ mở kinh tế thứ 6; khủng hoảng kinh tế thứ Tiếp theo GDP khứ với độ trễ năm thứ 8; độ trễ năm tài sản cố định thứ hai biến cuối độ trễ năm GDP tổng tài sản cố định 10 11 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 PHÁT TRIỂN NHÓM NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN + Chính phủ nên có chương trình mục tiêu đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ, hỗ trợ nhóm ngành nông lâm nghiệp thủy sản phát triển Đây hướng Việt Nam, Việt Nam có kinh nghiệm, có lợi so sánh so với giới nhóm ngành nông lâm nghiệp – thủy sản Những ngành công nghiệp đại ô tô; công nghệ xét lý thuyết tạo giá trị gia tăng cao ngành nông lâm – thủy sản Ngoài Việt Nam lợi phát triển ngành công nghiệp Việt Nam tập trung nguồn lực đầu tư dẫn đến tình trạng nhóm ngành Việt Nam có lợi bị tụt hậu ngành nghề Việt Nam đầu tư lại cạnh tranh với sản phẩm nước tiên tiến 22 4.2 PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THEO HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ + Chính Phủ cần xem xét lại chủ trương xây dựng phát triển kinh tế nhà nước thành phần kinh tế chủ đạo, làm đầu tàu kinh tế Việt Nam + Không có phân biệt đối xử, thành phần kinh tế bình đẳng hội tiếp cận nguồn lực, đặc biệt nguồn lực vốn đầu tư kinh tế - Kinh tế nhà nước tập trung vào sản phẩm công cộng, hoạt động sản xuất cộng đồng, việc đảm bảo an ninh quốc phòng Tách biệt chức kinh doanh kinh tế nhà nước với chức thực nghĩa vụ công ích an ninh quốc phòng kinh tế nhà nước 4.3 NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI - Nhân tố vốn: Chính phủ nên định hướng dòng vốn đầu tư vào ngành nghề kinh tế dựa theo nguyên tắc hiệu sử dụng vốn - Nhân tố lao động: Đổi chiến lược đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam, định hướng trường đào tạo cấp độ đào tạo nguồn nhân lực làm việc - Nhân tố lượng: + Nhân tố lượng điện tiêu thụ kinh tế: Đa dạng hóa nguồn điện khác phong điện, lượng mặt trời, nhiệt điện Hạn chế phát triển nguồn điện từ thủy điện giảm lệ thuộc nguồn điện mua từ Trung Quốc số quốc gia khu vực + Nguồn lượng từ dầu mỏ: Các phận tham mưu, quan quản lý nhà nước nên nghiên cứu triển khai biện pháp bảo hiểm giá xăng dầu thông qua công cụ tài thị 23 trường quốc tế - Nhân tố lạm phát: Thực đồng nhiều biện pháp, bao gồm việc phát huy hiệu vốn đầu tư, kiểm soát giá dầu, giá điện kinh tế góp phần kiểm soát lạm phát Việt Nam - Nhân tố độ mở kinh tế: Cải thiện quy mô cấu hàng hóa xuất nhập Việt Nam theo hướng xuất hàng hóa tinh chế có giá trị gia tăng cao Trong ngắn hạn cần nghiên cứu hướng dẫn hệ thống doanh nghiệp Việt Nam hiểu tận dụng ưu đãi cam kết Việt Nam với nước, tổ chức thương mại giới để Việt Nam thâm nhập vào thị trường quốc gia giới - Nhân tố TFP: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện hệ thống luật pháp tạo hành lang pháp lý lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tất đối tượng kinh tế quyền tham gia vào trình sản xuất kinh tế Có chế tài khuyến khích sử phạt việc ứng dụng công nghệ vào trình sản xuất 24 KẾT LUẬN Kết đ t đƣ c luận án Cơ luận án đáp ứng mục tiêu trả lời câu hỏi nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý thuyết đề xuất mô hình nghiên cứu, phân tích tác động nhân tố đến quy mô GDP từ đưa hàm ý sách có sở định lượng H n chế luận án Bên cạnh kết đạt đề tài số hạn chế định: - Hạn chế mặt liệu nghiên cứu nhân tố tác động đến GDP Việt Nam, nên kết ước lượng kiểm định theo phương pháp luận án chưa đảm bảo độ tin cậy cao - Phương pháp mô hình mạng nơ-ron dừng lại mức ứng dụng Hƣớng phát triển luận án Đề tài tiếp tục hoàn thiện hướng phát triển nghiên cứu tương lai mở rộng chuỗi thời gian để kiểm chứng lại kết nghiên cứu Nếu điều kiện tổ chức liệu tiêu kinh tế xã hội Việt Nam đầy đủ hơn, đề tài bổ sung nhân tố như: Sự phát triển thị trường chứng khoán, sách tài khoán, sách tiền tệ, để làm rõ chi tiết vai trò nhân tố tác động đến tăng trưởng GDP Việt Nam tính kịch biến động GDP Từ hàm ý sách nhằm cải thiện hiệu nhân tố đến tăng tưởng GDP Việt Nam xác ... Cơ sở lý luận tổng quan nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam - Chương... VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI 1.1.1 Khái niệm Tổng sản phẩm quốc nội Hiện nay, có nhiều quan điểm khác tiêu GDP nghiên cứu. .. vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biến động quy mô GDP nhân tố tác động đến trình biến động quy mô GDP Việt Nam - Nội dung nghiên cứu luận án giới hạn nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biến động quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam, Nghiên cứu biến động quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam, Nghiên cứu biến động quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay