Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ và minh họa vận dụng vào đường hoàng văn thái đi bà nà thành phố đà nẵng

26 135 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN ĐÌNH TUẤN ANH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KHUNG NỘI DUNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐƯỜNG BỘ VÀ MINH HỌA VẬN DỤNG VÀO ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI ĐI BÀ NÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Mã số: 60 58 02 05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Quang Đạo Phản biện 1: PGS TS Phan Cao Thọ Phản biện 2: TS Trần Đình Quảng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông học Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giao thông đường loại hình giao thông phổ biến chiếm ưu so với loại hình giao thông khác Ngoài mục đich phục vụ giao thông lại, tuyến đường công trình nhân tạo không gian môi trường cụ thể mà tuyến qua Do với tuyến đường công tác thiết kế đầu tư xây dựng đòi hỏi nên tranh thủ tạo đường không gian hài hòa, đặn, phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh gọi chung cảnh quan không gian đường Thiết kế kiến trúc cảnh quan đường gì, thực nào…những vấn đề đồ án thiết kế công tác đầu tư xây dựng đường thực chưa qui định rõ ràng Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ.” đề cập đến số vấn đề tôn nêu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường Minh họa, vận dụng vào đường Hoàng Văn Thái Bà Nà – TP Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể đề tài nghiên cứu nhằm giải vấn đề sau: - Làm rõ khái niệm liên quan đến cảnh quan đường - Hiện trạng thực qui hoạch thiết kế cảnh quan đường nước ta - Tổng hợp phân tích, đánh giá nội dung qui hoạch thiết kế cảnh quan đường - Xây dựng khung nội dung thiết kế cảnh quan đường - Đánh giá mặt tích cực, hạn chế áp dụng Minh họa vận dụng vấn đề nghiên cứu cho tuyến cụ thể ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đường cảnh PHẠM VI NGHIÊN CỨU Dải đất thuộc đường (ROW) không gian xung quanh liên quan PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phân tích tổng hợp lý thuyết đánh giá thực địa - Thu thập tài liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu - Phân tích thông tin thu thập theo phạm vi nghiên cứu - Tổng hợp, đánh giá đề xuất khung nội dung vấn đề thuộc đối tượng phạm vi nghiên cứu BỐ CỤC LUẬN VĂN Bố cục luận văn bao gồm phần mở đầu, kết luận chương: Phần mở đầu: Trình bày lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, nội dung, phạm vi nghiên cứu phương pháp tiếp cận Chương 1: Khái quát cảnh quan Chương 2: Tổng hợp giới thiệu nội dung lĩnh vực qui hoạch thiết kế kiến trúc cảnh quan Chương 3: Nghiên cứu đề xuất xây dựng khung nội dung định hướng công tác thiết kế cảnh quan đường Chương 4: Ví dụ vận dụng nội dung thiết kế cảnh quan vào tuyến đường Hoàng Văn Thái nối dài Bà Nà – TP Đà Nẵng (Km2+887.40 – Km13+373.67) - Kết luận kiến nghị: Tổng kết, đưa kết luận kiến nghị từ kết nghiên cứu hướng phát triển luận văn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Tổng kết nội dung luận văn đạt - Các vấn đề tồn hướng phát triển - Kiến nghị số nội dung CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CẢNH QUAN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CẢNH QUAN [8], [9], [10], [11] 1.1.1 Quan điểm nhận định “Cảnh quan” tên gọi cổ ngành khoa học địa lý hoàn chỉnh, sử dụng để biểu thị quan điểm chung tập hợp quan hệ tương hỗ tượng khác bề mặt Trái Ðất Cảnh quan lần sử dụng quan điểm khoa học vào giai đoạn cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, lấy từ tiếng Ðức “Die Landschaft” nghĩa “quang cảnh” Theo đó, khái niệm cảnh quan hiểu theo nghĩa tùy theo khối lượng nội dung muốn diễn tả Cụ thể: a Quan điểm coi “cảnh quan” khái niệm chung [8] b Quan điểm coi “cảnh quan” mang tính kiểu loại.[8] (Khái niệm loại hình) c Quan điểm coi cảnh quan cá thể địa lý [8] (Khái niệm cá thể) Nhận xét: Theo quan điểm nhận định nhà khoa học nêu, thấy quan điểm nhận định chung điểm: - Xem “cảnh quan” tổng thể địa lý tự nhiên - Là đơn vị cấp thấp phân vùng địa lý tự nhiên 1.1.2 Định nghĩa cảnh quan a Khái niệm cảnh quan nhà địa lý Liên Xô Việt Nam b Một số khái niệm cảnh quan khác.[11] 1.2 ĐƯỜNG BỘ, KHÁI NIỆM VỀ CẢNH QUAN ĐƯỜNG BỘ 1.2.1 Khái niệm đường - Theo nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 [14] nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 [15]: Phạm vi đất dành cho đường bao gồm đất đường đất hành lang an toàn đường mô tả theo hình 1.1 sau: Hình 1.1 Phạm vi dải đất dành cho đường quy định theo [14],[15] - Với đường đô thị, theo [14] giới đường đỏ: Hình 1.2 Phạm vi dải đất dành cho đường quy định theo [14][4] Theo Flexibility in Highway Design 2012 [24], AASHTO[21], TCVN 273-01 [1]: Hình 1.3 Các phận dải đất dành cho đường đô thị 1.2.2 Quan điểm cảnh quan đường Nhận xét: Như vậy, thấy có khái niệm cảnh quan đường xem cảnh quan nhân tạo, không gian cảnh quan thiên nhiên chứa đựng công trình phục vụ giao thông lại (cầu, đường, hầm ) người tạo dựng nên 1.3 HIỆN TRẠNG CẢNH QUAN ĐƯỜNG BỘ Ở NƯỚC TA Ở nước ta, cần nhìn thoáng qua, thấy mặt kiến trúc đường phố lộn xộn, xếp thiếu trật tự, thiếu hài hoà, việc khai thác sử dụng dải đất hai bên đường tùy tiện, lãng phí Hình 1.4 Sự lộn xộn tuyến phố Hà Nội Hình 1.5 Xây dựng tuân thủ quy Hình 1.6 Lộn xộn không tuân hoạch đường Điện Biên thủ qui hoạch đường Điện Phủ -TP Đà Nẵng Biên Phủ - TP Đà Nẵng 1.4 CẢNH QUAN Ở MỘT SỐ NƯỚC KHÁC TRÊN THẾ GIỚI Singapore: Được đánh giá quốc gia quốc gia tiếng môi trường xanh, sạch, đại, có trình độ quản lý qui hoạch hạ tầng đô thị hàng đầu giới Hình 1.7 Cây xanh phủ kín công trình hai bên đường Singapore Nước Pháp: Thủ đô Paris với mệnh danh “Kinh đô ánh sáng” giới biết đến với đại lộ dài hun hút, tượng đài, cung điện công trình kiến trúc hoành tráng tinh tế Hình 1.9 Qui hoạch thủ đô Paris – nước Pháp Nước Mỹ: Kiến trúc cảnh quan đường phố Mỹ không đặc sắc, cầu kỳ, diễm lệ số nước châu Âu, thể đơn giản chặt chẽ, khoa học, rành mạch phóng khoáng Hình 1.11 Đường phố Los Hình 1.12 Đường phố New angeles York 1.5 YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẢNH QUAN Nhằm định hướng bước tằng cường công tác kiến tạo cảnh quan đường trình đầu tư xây dựng, Nhà nước ban hành nhiều văn pháp quy tạo khung pháp lý qui định quản lý cảnh quan trình đầu tư xây dựng 10 CHƯƠNG TỔNG HỢP VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LĨNH VỰC QUI HOẠCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN Tên gọi kiến trúc sư cảnh quan dùng Frederick Law Olmsted – Kiến trúc sư người Mỹ, biết đến với công trình có dấu ấn tầm cỡ giới: Thiết kế Công viên trung tâm New York vào năm 1850 đồ án thiết kế khu vực ngoại thất nhà Capitol-Washington vào năm 1870 Sự phản hồi cộng đồng cảm nhận sản phẩm từ đồ án thiết kế Olmsted đánh dấu nhìn nhận rõ ràng xã hội chuyên ngành thiết kế: Thiết kế kiến trúc cảnh quan Hình 2.1 Công viên trung tâm New york – Mỹ Ở Việt Nam, khoảng thập niên gần đây, vấn đề kiến trúc cảnh quan dần cộng đồng xã hội quan tâm 11 2.2 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN Hình 2.2 Sơ đồ công việc chuyên ngành kiến trúc cảnh quan 2.3 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN Tổng thể có số nguyên: nguyên tắc 2.4 KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ CHỨC NĂNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRONG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ 2.4.1 Kiến trúc cảnh quan công trình đường Thực tế, quang cảnh tự nhiên lại không gian chứa đựng vật thể, công trình hay kiến trúc nhân tạo, đan xen tất yếu làm phát sinh tượng xảy trình tác động chúng với chúng với môi trường bên 2.4.2 Chức kiến trúc cảnh quan công trình đường Sự hòa hợp nội hòa hợp ngoại vi tuyến Hình 2.4 Sự hòa hợp nội tuyến chưa tốt 12 Hình 2.4 Ví dụ phối hợp tốt bình đồ trắc dọc tuyến NHẬN XÉT CHƯƠNG Đô thị hóa xu tất yếu, việc đón đầu giải pháp quy hoạch việc thiếu nhà quản lý đô thị Quy hoạch chiến lược, định hướng Trên giới, quốc gia có kinh tế phát triển, yếu tố thẩm mỹ kiến trúc cảnh quan đòi hỏi xem trọng đời sống xã hội, điều thể rõ qua quy củ không gian sinh sống, công trình công cộng hệ thống hạ tầng giao thông Ở nước ta, yếu tố kiến trúc cảnh quan thực quan tâm năm gần mà đời sống, nhận thức nhu cầu đòi hỏi không gian sống chuẩn mực đa số phận dân cư ngày nâng cao 13 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KHUNG NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐƯỜNG BỘ 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG KHUNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐƯỜNG 3.1.1 Mục đích lợi ích thiết kế cảnh quan đường Bảng 3.1 Lợi ích mục đích cảnh quan đường Lợi ích mục đích theo Diễn giải nội dung lợi ích mang lại phương diện • Tạo hứng khởi trải nghiệm thú vị cho người vận hành phương tiện, hành khách cư dân hai bên hành lang tuyến thông qua yếu tố tích cực cảnh quan đường Đảm bảo tuyến khai thác hiệu tốc độ thiết Phục vụ Người sử dụng đường kế; • Tạo tín hiệu tích cực thị giác để cải thiện mức độ dễ nắm bắt, nhận thức giảm mệt mỏi vận hành đường; • Làm giảm nguy gây tai nạn, đặc biệt tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng; • Cải thiện kết nối an toàn khu vực dành cho người xe thô sơ Bảo vệ môi trường toàn diện theo hướng • Bảo vệ nâng cao giá trị môi trường quốc gia, khu vực địa phương phạm vi công trình hành lang tuyến đường 14 Lợi ích mục đích theo Diễn giải nội dung lợi ích mang lại phương diện PTBV • Giảm nguyên nhân phá vỡ tác động tiêu cực tiềm ẩn tác động xấu đến tính tư nhiên môi trường • Phòng chống suy thoái tài nguyên đất tương lai thông qua việc sử dụng hợp lý tiết kiệm • Bảo vệ, tôn trọng khu vực sinh thái có tính chất nhạy cảm điển hình • Bảo vệ cải thiện chất lượng nguồn nước thông qua việc tôn trọng giải pháp xử lý phù hợp • Bảo tồn làm bật mô hình cảnh quan tự nhiên đặc thù thông qua việc tích hợp tạo cảnh quan cho công trình sở chất quang cảnh vốn có • Tạo qui hoạch mang tính lâu dài bền vững cho môi trường 3.1.2 Các nguyên tắc quy hoạch thiết kế kiến trúc cảnh quan đường b Hợp lý tối ưu chức b Tính mỹ học cao, mạch lạc dễ nhận biết c Thích ứng cao với ngữ cảnh d Tính cộng đồng thân thiện cao e Tính trì bảo tồn tôn tạo sắc 15 f Tính kết nối bền vững cao g Tính hiệu hiệu suất 3.1.3 Kinh nghiệm thiết kế cảnh quan đường nước ta nước khác a Công tác thiết kế cảnh quan đường nước ta Công tác quy hoạch, có đề cập đến yêu cầu cảnh quan đến bước thiết kế phê duyệt đặc biệt trình triển khai yếu tố cảnh quan đường gần bị bỏ qua b Công tác thiết kế cảnh quan đường số nước Nhìn qua số nước điển hình, thấy công tác thiết kế cảnh quan thực trở nên yêu cầu bắt buộc dự án đầu tư xây dựng 3.2 ĐỀ XUẤT KHUNG NỘI DUNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐƯỜNG 3.2.1 Sự phối hợp yếu tố tuyến đường a Phối hợp yếu tố bình đồ b Phối hợp yếu tố trắc dọc c Phối hợp yếu tố bình đồ trắc dọc d Phối hợp yếu tố bình đồ, trắc dọc trắc ngang 3.2.2 Sự phối hợp tuyến đường, hạng mục tuyến với môi trường xung quanh a Nguyên tắc tuyến vùng đồng thảo nguyên b Nguyên tắc tuyến vùng đồi c Nguyên tắc tuyến vùng núi 3.2.3 Thiết kế trồng phối hợp với tuyến đường môi trường xung quanh 16 Bảng 3.2 Tổng hợp khung nội dung thiết kế kiến trúc cảnh quan đường Bước triển khai Đánh giá Diễn giải nội dung công việc - Điều tra thu thập thông - Lập báo cáo tin liên quan: vị trí , địa hình, đánh giá tác động đặc điểm địa phương, dân cư, mặt Bước quy hoạch lập dự án quang cảnh tự nhiên khu vực, công trình lân cận… - Lên ý tưởng phương án tuyến kết hợp tạo cảnh quan quan vị trị trí địa hình ứng với vị trí tuyến qua Bước thiết kế kỹ thuật - Quy mô tuyến: Xác định cấp - Dự báo lưu lượng thi công đường thiết kế, mặt cắt ngang - Thiết kế thiết kế, kết cấu… điều hòa nội - Yếu tố hình học tuyến: Bố - Độ đặn tuyến: trí hợp lý độ dốc dọc, bán tuyến đường khả đáp ứng kính đường cong đứng – nằm; Phối hợp yếu tố bình đồ – Trắc dọc – Trắc ngang… - Đảm bảo hướng - Yếu tố kỹ thuật tuyến: tính tuyến mạch lạc, dễ toán tầm nhìn; độ mở rộng nhận biết, đảm bảo đường cong; hướng tầm nhìn theo quy tuyến bám theo địa hình tránh định (phụ lục 2)… giao cắt đột ngột… - Mức độ tuân thủ 17 Bước triển khai Đánh giá Diễn giải nội dung công việc - Các hạng mục tuyến: quy định báo Lựa chọn kết cấu hình hiệu đường bộ, hợp dáng hạng mục tuyến lý hài hòa (cầu, cầu vượt, điểm dừng phối hợp có tính chân, nhà chờ…), tạo dáng thẩm mỹ cao cho hạng mục phụ trợ (bó vỉa, dải phân cách, tường - Sự phù hợp với chắn, mái taluy…), thiết kế địa hình hay khu phủ màu sắc… vực đặc thù khác - Thiết kế - Thiết kế tuyến đường phù nhau, tránh đào sâu điều hòa hợp với địa hình quang đắp cao, hạn chế ngoại tuyến: cảnh thiên nhiên, khí hậu, thỗ phá vỡ quy luật nhưỡng vùng cảnh tự nhiên hạn chế quan khác nhau: Vùng đồi sử dụng công núi; đồng bằng; thảo nguyên; trình đặc biệt… bán sơn địa… - Sự hài hòa với - Thiết kế tuyến phù hợp với đặc điểm khu vực, khu vực có đặc thù hai hạn chế khuyết bên hành lang tuyến: Địa bàn điểm vốn có, mức đông dân cư, có di tích, địa độ trì tôn tạo phương với sắc riêng, sắc địa công trình đặc biệt, địa bàn du phương… lịch, sản xuất công nghiệp… - Mức độ hòa hợp - Lựa chọn chủ đề, loại với thiên nhiên trồng, tạo thảm xảnh phù hợp chỗ, loại phù với thảm thực vật lân cận để hợp, khoảng cách, 18 Bước triển khai Diễn giải nội dung công việc Đánh giá tạo hòa nhập, đảm bảo phát mật độ bố trí… triển tốt tối ưu cho công tác bảo dưỡng - Quản lý - Xử lý cải thiện theo bối - Đảm bảo điều khai thác cảnh yếu tố phát sinh liên kiện tồn công quan đến cảnh quan: Cải thiện hoạt động kết nối, tăng cường khả bình thường tiếp cận tuyến, bổ sung hệ thống báo hiệu, chăm sóc và/ thay thảm thực vật/cây trồng, thay và/hoặc sửa chữa hạng mục hư hỏng, giảm công thiết kế… 3.3 CÁC GIẢI PHÁP VÀ TRÌNH TỰ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐƯỜNG BỘ 3.3.1 Các giải pháp mặt thể chế chế quản lý Bảng 3.3 Các giải pháp đề xuất thể chế, chế TT Tên giải pháp Hoàn thiện, nâng cao chất lượng văn pháp lý; quản lý đầu tư xây dựng; đưa nội dung quy hoạch KTCQ vào văn pháp quy Định hướng phát triển GTVT Việt Nam theo hướng phát triển bền vững 19 TT Tên giải pháp Chuyên môn hóa công tác Quản lý kiến trúc cảnh quan Kết nối quan, cấp quyền và, nhà đầu tư việc quản lý quản lý kiến trúc cảnh quan Kiểm tra, đánh giá đầy đủ, toàn diện cảnh quan đường hệ thống GTVT 3.3.2 Các giải pháp phương diện quy hoạch kiến trúc cảnh quan đường TT Tên nội dung Kiểm soát quy hoạch tổng thể cảnh quan vùng Kiểm soát kế hoạch tổng thể quản lý đất đai Quy hoạch kiến trúc cảnh quan đường theo hướng PTBV Quy hoạch kiến trúc cảnh quan đường theo đặc trưng vùng 3.3.3 Các giải pháp thiết kế Tên nội dung STT Nhóm giải pháp thiết kế điều hòa nội tuyến Nhóm giải pháp thiết kế điều hòa ngoại tuyến 3.3.4 Đề xuất trình tự thiết kế cảnh quan đường STT Tên nội dung Thu thập số liệu Đánh giá lập kế hoạch thiết kế cảnh quan đường Giai đoạn ý tưởng Giai đoạn thiết kế chi tiết 20 3.4 NỘI DUNG CHI TIẾT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐƯỜNG 3.4.1 Thu thập số liệu a Các vấn đề cần thu thập b Mục tiêu thiết kế c Tham vấn cộng đồng 3.4.2 Đánh giá lập kế hoạch cảnh quan đường 3.4.3 Giai đoạn ý tưởng a Quy hoạch tổng thể lựa chọn chủ đề thiết kế b Thuyết minh vẽ ý tưởng cảnh quan c Khái toán chi phí 3.4.4 Giai đoạn triển khai thiết kế a Phát triển thiết kế b Thiết kế kỹ thuật c Thiết kế kỹ thuật thi công d Dự toán chi phí KẾT LUẬN CHƯƠNG Thiết kế cảnh quan đường phạm trù rộng đa dạng lợi ích mang lại to lớn thiết thực Lợi ích mang lại nhiều hướng đến hai mục đích bản: Phục vụ người sử dụng đường bảo vệ môi trường toàn diện theo hướng PTBV Để thực điều công tác quy hoạch thiết kế cảnh quan cần hướng đến nguyên tắc bản: Hợp lý tối ưu chức năng; Tính mỹ học cao, mạch lạc dễ nhận biết; Thích nghi cao với ngữ cảnh; Tính cộng đồng thân thiện cao; Tính trì, bảo tồn tôn tạo sắc; Tính kết nối bền vững; Tính hiệu hiệu suất cao 21 CHƯƠNG VÍ DỤ VẬN DỤNG CÁC NỘI DUNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN VÀO TUYẾN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI NỐI DÀI ĐI BÀ NÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (KM 2+887.40–KM13+373.67) 4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TUYẾN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI NỐI DÀI ĐI BÀ NÀ Từ khung nội dung đề xuất thiết kế cảnh quan xây dựng chương 3, tác giả luận văn liên hệ áp dụng vào tuyến đường Hoàng Văn Thái nối dài Bà Nà xây dựng đoạn từ ngã ba khu xử lý rác Khánh Sơn – ĐT 602 (KM 2+887.40 – KM13+373.67) để làm tăng hiệu mặt cảnh quan tuyến đường Hình 4.1 Bản đồ vị trí toàn tuyến đường Hoàng Văn Thái 4.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ TUYẾN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI NỐI DÀI ĐI BÀ NÀ 4.2.1 Vị trí 4.2.2 Hiện trạng kỹ thuật 4.2.3 Quy mô đầu tư 22 Hình 4.3 Cắt ngang điển hình tuyến Hoàng Văn Thái nối dài Bà Nà 4.3 ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TUYẾN ĐƯỜNG SAU KHI ĐẦU TƯ 4.3.1 Khảo sát đánh giá trạng tuyến sau xây dựng 4.3.2 Nhận xét chung sau khảo sát đánh giá a Về giao thông tuyến b Về hạ tầng tuyến Nhận xét Tuyến đường Hoàng văn Thái Bà Nà định hướng tuyến đường đẹp, quan tâm lớn từ Nhà đầu tư quyền Thành phố thực tế nhiều lý số tồn định việc kiến tạo cảnh quan cho tuyến đường 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CẢNH QUAN TUYẾN ĐƯỜNG 4.4.1 Cơ sở kiến nghị giải pháp 4.4.2 Các giải pháp thiết kế yếu tố kỹ thuật tuyến * Nhóm giải pháp công tác thiết kế yếu tố hình học đường: - Kiểm soát đấu nối, lối vào, thực nguyên tắc đấu nối, giao cắt 23 - Thiết kế mặt cắt ngang hợp lý vị trí đặc biệt (đỉnh cong đứng lõm kết hợp siêu cao); - Thiết kế không gian thiết kế dẫn hướng; - Bố trí bãi dừng đỗ xe khu vực di tích; * Nhóm giải pháp cải thiện chức không gian kiến trúc cảnh quan đường - Bố trí cảnh khu vực dải phân cách - Trồng cỏ chống xói đồng thời phủ xanh mái taluy đào - Hành lang tuyến phạm vi lề đường vị trí đổ bãi thải trồng phủ xanh diện tích trống dẫn hướng xe chạy - Thiết kế cảnh quan tuyến hài hòa, khớp nối 4.4.3 Giải pháp thể chế, qui định để trì bảo quản cảnh quan tuyến đường a Giải pháp trước mắt b Giải pháp lâu dài KẾT LUẬN CHƯƠNG Tuyến Hoàng Văn Thái nối dài Bà Nà sau hoàn thành khẳng định tính đắn định đầu tư xây dựng Tuyến đường việc làm thay đổi mặt địa phương 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Cảnh quan khái niệm đời từ cuối thể kỷ 19 với nhận định ban đầu cảnh quan Nhà địa lý tiếng Châu Âu Liên Xô (trước đây) - Cảnh quan đường xem cảnh quan nhân tạo Nó tạo nên từ không gian cảnh quan thiên nhiên chứa đựng công trình phục vụ giao thông lại (cầu, đường, hầm ) người tạo dựng nên - Cảnh quan không gian đường nước ta thực nhiều điều để bàn luận KIẾN NGHỊ - Với chức mình, Các quan quản lý Nhà nước liên quan cần cụ thể hóa nội dung yêu cầu kiến tạo cảnh quan đường dạng quy trình hay tiêu - Cần thay đổi quan điểm, đặt vai trò cảnh quan đường vào vị trí quan trọng - Công tác quy hoạch hạ tầng giao thông cần mang tính dài trước Tránh tình trạng chắp vá hay chữa cháy ... VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TUYẾN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI NỐI DÀI ĐI BÀ NÀ Từ khung nội dung đề xuất thiết kế cảnh quan xây dựng chương 3, tác giả luận văn liên hệ áp dụng vào tuyến đường Hoàng Văn Thái. .. dụ vận dụng nội dung thiết kế cảnh quan vào tuyến đường Hoàng Văn Thái nối dài Bà Nà – TP Đà Nẵng (Km2+887.40 – Km13+373.67) - Kết luận kiến nghị: Tổng kết, đưa kết luận kiến nghị từ kết nghiên. .. trạng thực qui hoạch thiết kế cảnh quan đường nước ta - Tổng hợp phân tích, đánh giá nội dung qui hoạch thiết kế cảnh quan đường - Xây dựng khung nội dung thiết kế cảnh quan đường - Đánh giá mặt tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ và minh họa vận dụng vào đường hoàng văn thái đi bà nà thành phố đà nẵng, Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ và minh họa vận dụng vào đường hoàng văn thái đi bà nà thành phố đà nẵng, Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ và minh họa vận dụng vào đường hoàng văn thái đi bà nà thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay