Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

163 247 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM eêf ĐINH THỊ HUỆ LINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM eêf ĐINH THỊ HUỆ LINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ : 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học TS TRẦN DANH THÌN HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa qua sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết việc cá nhân Tác giả luận văn Đinh Thị Huệ Linh i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc Sĩ: “Đánh giá trạng môi trường Khu công nghiệp Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh”, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Trước tiên, xin trân trọng cám ơn tập thể thầy cô giáo khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hòa thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến TS Trần Danh Thìn - Giảng viên hướng dẫn khoa học trực tiếp đóng góp ý kiến quý báu giúp đỡ trình thực luận văn Xin chân thành cám ơn Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Ninh tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu, tư liệu khách quan giúp hoàn thành luận văn Gia đình bạn bè giúp đỡ vật chất tinh thần để hoàn thành học tập hoàn thành luận văn thạc sĩ Tác giả luận văn Đinh Thị Huệ Linh ii MỤC LỤC Trong lĩnh vực đầu tư, thương mại: 24 Bảng 2.6: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích, đánh giá trạng môi trường .39 Tên thiết bị 39 Các thiết bị lấy mẫu trường 39 TT 59 Thông số 59 TT 63 Thông số 63 Phương pháp thử 63 QCVN 40 : 2011/BTNMT 63 Kết 63 C (A) .63 Cmax (A) .63 NT1 63 NT2 63 TT 71 Thông số 71 D1 71 D2 71 D3 71 D4 71 D5 71 Đ6 71 Đ7 71 6/2014 .71 12/2014 71 iii 6/2014 .71 12/2014 71 6/2014 .71 12/2014 71 6/2014 .71 12/2014 71 06/2014 71 12/2014 71 06/2014 71 12/2014 71 6/2014 .71 12/2014 71 Phương án khống chế 77 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .107 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 107 Số: ./ 107 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .107 Không khí 107 TT 107 Phương pháp thử .107 Kết 107 75(TCVN 5949-1998) 107 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .108 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 108 Số: ./ 108 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .108 Không khí 108 TT 108 Phương pháp thử .108 Kết 108 iv 75(TCVN 5949-1998) 108 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .109 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 109 Số: ./ 109 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .109 Không khí 109 TT 109 Phương pháp thử .109 Kết 109 75(TCVN 5949-1998) 109 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .110 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 110 Số: ./ 110 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .110 Không khí 110 TT 110 Phương pháp thử .110 Kết 110 75 (TCVN 110 5949:1998) 110 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .111 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 111 Số: ./ 111 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .111 Không khí 111 TT 111 Phương pháp thử .111 Kết 111 75 (TCVN 111 5949:1998) 111 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .112 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 112 v Số: ./ 112 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .112 Không khí 112 TT 112 Phương pháp thử .112 Kết 112 75 (TCVN 112 5949:1998) 112 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .113 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 113 Số: ./ 113 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .113 Không khí 113 TT 113 Phương pháp thử .113 Kết 113 75 (TCVN 113 5949:1998) 113 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .114 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 114 Số: ./ 114 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .114 Không khí 114 TT 114 Phương pháp thử .114 Kết 114 26:2010/BTNMT) .114 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .115 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 115 Số: ./ 115 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .115 Không khí 115 vi TT 115 Phương pháp thử .115 Kết 115 26:2010/BTNMT) .115 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .116 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 116 Số: ./ 116 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .116 Không khí 116 TT 116 Phương pháp thử .116 Kết 116 26:2010/BTNMT) .116 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .117 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 117 Số: ./ 117 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .117 Không khí 117 TT 117 Phương pháp thử .117 Kết 117 26:2010/BTNMT) .117 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .118 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 118 Số: ./ 118 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .118 Không khí 118 TT 118 Phương pháp thử .118 Kết 118 26:2010/BTNMT) .118 vii SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .119 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 119 Số: ./ 119 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .119 Không khí 119 TT 119 Phương pháp thử .119 Kết 119 26:2010/BTNMT) .119 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .120 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 120 Số: ./ 120 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .120 Không khí 120 TT 120 Phương pháp thử .120 Kết 120 26:2010/BTNMT) .120 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .121 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 121 Số: ./ 121 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .121 Không khí 121 TT 121 Phương pháp thử .121 Kết 121 26:2010/BTNMT) .121 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH .122 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 122 Số: ./ 122 PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH .122 Không khí 122 TT 122 viii SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BacNinh Department of Natural Resources and Environment Center of natural resources and Environment Monitoring Địa chỉ/Add: Số 11 đường Hai Bà Trưng- P.Suối Hoa-TP.Bắc Ninh:Tel/Fax:(0241)3874125/3811257 Số: / PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Tên mẫu Nước thải Nhà máy xử lý nước Tiên Sơn Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh Nước thải sau hệ thống xử lý 17/5/2011 17/5 - 22/5/2011 Tên khách hàng Vị trí lấy mẫu Ngày lấy mẫu Ngày phân tích T Thông số Đơn vị pH BOD5(200C) COD TSS Pb Cd Cu Zn mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Mn mg/l 10 Fe mg/l 11 Clorua mg/l 12 13 14 Amoni Tổng Nitơ Tổng P 15 Coliform 16 17 18 19 20 As Hg Dầu mỡ Sunfua Crom (VI) mg/l mg/l mg/l MPN/ 100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Phương pháp thử TCVN 6492:1999 SMEWW 5210B-2005 HACH 8000 SMEWW 2540D-2005 SMEWW 3111 B : 2005 QCVN 24 : 2009/B TNMT C (A) 6-9 30 50 50 0,1 0,005 QCVN 24 : 2009/BT NMT Cmax (A) 6-9 27 45 45 0,09 0,0045 1,8 2,7 0,5 0,45
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay