Đánh Giá Chất Lượng Nước Ngầm Phục Vụ Cho Sinh Hoạt Và Cảnh Báo Mức Độ Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

134 154 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ TIẾN DŨNG ÐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT VÀ CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ TIẾN DŨNG ÐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC- NGẦM PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT VÀ CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG THÁI ĐẠI HÀ NỘI, NĂM 2015 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Tiến Dũng i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thiện luận văn, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu nhà khoa học, quan, tổ chức, nhân dân địa phương Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hoàng Thái Đại tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng, ban, cán nhân dân xã, thị trấn huyện Văn Lâm…đã nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện tốt mặt cho suốt trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2015 Tác giả luận văn Lê Tiến Dũng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii 3.1.1.1 Vị trí địa lý: 32 3.1.1.2 Tài nguyên thiên nhiên: 33 3.1.1.3 Thời tiết khí hậu: 34 3.2.1 Đánh giá kết quả phân tích tiêu amoni 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .62 Giới thiệu quy chuẩn đánh giá chất lượng nước ngầm 65 iii DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Bảng 1.1 Một số đặc điểm khác nước ngầm nước mặt Trang Bảng 1.2: Hiện trạng khai thác nhu cầu sử dụng nước đô thị 10 Việt Nam đến năm 2020 10 Bảng 2.1 Các số cần phân tích 30 Bảng 3.1: Lượng mưa trung bình tháng năm địa bàn tỉnh Hưng Yên 34 Bảng 3.2: Cơ cấu kinh tế huyện Văn Lâm qua năm 2005 - 2013 36 Bảng 3.3: Tổng hợp tiêu phân tích chất lượng nước ngầm đợt đợt địa bàn huyện Văn Lâm năm 2014 54 Bảng 1: Thống kê tiêu phân tích 64 Bảng 3: Vị trí lấy mẫu thị trấn Như Quỳnh 65 Bảng 4: Vị trí lấy mẫu Xã Trưng Trắc 66 Bảng 5: Vị trí lấy mẫu Xã Lạc Hồng 67 Bảng 6: Vị trí lấy mẫu Xã Đình Dù 69 Ghi 69 KC: khoảng cách CN: chăn nuôi 69 Bảng 7: Vị trí lấy mẫu Xã Lạc Đạo 70 Bảng 8: Vị trí lấy mẫu Xã Tân Quang 70 Bảng 9: Vị trí lẫy mẫu Xã Việt Hưng 71 Bảng 10: Vị trí lẫy mẫu Xã Lương Tài 72 Ghi chú: KC: khoảng cách 73 CN: chăn nuôi 73 Bảng 11: Vị trí lấy mẫu Xã Minh Hải 73 Ghi 74 KC: khoảng cách CN: chăn nuôi 74 Bảng 12: Vị trí lấy mẫu Xã Chỉ Đạo 74 Ghi 75 KC: khoảng cách CN: chăn nuôi 75 Bảng 13: Vị trí lấy mẫu Xã Đại Đồng 75 Ghi 76 KC: khoảng cách CN: chăn nuôi 76 iv DANH MỤC HÌNH Số hình Tên hình Trang Hình 2.1: Sơ đồ vị trí lấy mẫu 28 Hình 3.1 Sơ đồ hành huyện Văn Lâm 32 Hình 3.2: Biểu diễn kết phân tích Amoni (Đợt 1) 40 Hình 3.3: Biểu diễn kết phân tích amoni (Đợt 2) 41 Hình 3.4: Biểu diễn kết phân tích Fe Mn (Đợt 1) 43 Hình 3.5: Biểu diễn kết phân tích Fe Mn 45 46 Hình 3.6: Biểu diễn kết đo pH (Đợt 1) 46 47 Hình 3.7: Biểu diễn kết đo pH (Đợt 2) 47 Hình 3.8: Biểu diễn kết hàm lượng độ cứng tổng (Đợt 1) 48 Hình 3.9: Biểu diễn kết hàm lượng độ cứng tổng (Đợt 2) 49 Kết phân tích hàm lượng tổng chất rắn biểu diễn hình sau: 50 Hình 3.10: Biểu diễn kết hàm lượng tổng chất rắn (Đợt 1) 50 Hình 3.11: Biểu diễn kết hàm lượng tổng chất rắn (Đợt 2) 51 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN ATSH BĐKH CSDL ĐDSH ĐCTV FAO GIS GPS KCN NNPTNT NDĐ QCVN SIWI TNMT UBND Liên minh trị, kinh tế, văn hóa xã hội Quốc gia khu vực Đông Nam Á An toàn sinh học Biến đổi khí hậu Cơ sở liệu Đa dạng sinh học Địa chất thủy văn Tổ chức nông lương liên hợp quốc Hệ thống thông tin địa lý Hệ thống định vị toàn cầu Khu công nghiệp Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nước đất Quy chuẩn Việt Nam Viện nước quốc tế Stockholm Tài Nguyên Môi Trường Ủy ban nhân dân vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Chất Lượng Nước Ngầm Phục Vụ Cho Sinh Hoạt Và Cảnh Báo Mức Độ Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Chất Lượng Nước Ngầm Phục Vụ Cho Sinh Hoạt Và Cảnh Báo Mức Độ Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Chất Lượng Nước Ngầm Phục Vụ Cho Sinh Hoạt Và Cảnh Báo Mức Độ Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay