Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Của Một Số Trang Trại Tại Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

67 169 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:04

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN CỦA MỘT SỐ TRANG TRẠI TẠI THỊ TRẤN HỢP HÒA HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC Người thực : HOÀNG THỊ THU HIỀN Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS HOÀNG HIỆP Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN CỦA MỘT SỐ TRANG TRẠI TẠI THỊ TRẤN HỢP HÒA HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC Người thực : HOÀNG THỊ THU HIỀN Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : Khoa học môi trường Giáo viên hướng dẫn : ThS HOÀNG HIỆP Địa điểm thực tập : Thị Trấn Hợp Hòa-Huyện Tam DươngTỉnh Vĩnh Phúc Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành trình thực tập tốt nghiệp, nỗ lực thân ra, nhận nhiều giúp đỡ tạo điều kiện ban chủ nhiệm khoa Môi Trường, thầy cô giáo bạn bè Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo khoa Môi Trường nói riêng thầy cô giáo Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam nói chung truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập giảng đường vừa qua Đặc biệt, xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Hoàng Hiệp – người thầy mà suốt thời gian vừa qua không quản ngại khó khăn nhiệt tình dạy tận tình giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân thị trấn Hợp Hòa toàn thể cán người dân trang trại địa bàn thị trấn Hợp Hòa tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực tập tốt nghiệp Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bạn bè, tập thể lớp K57- MTC bên cạnh động viên, khích lệ suốt trình thực tập tốt nghiệp Trong trình thực đề tài này, điều kiện thời gian trình độ nghiên cứu thân hạn chế nên thực đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016 Sinh viên i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 1.1 Số lượng lợn phân theo vùng Việt Nam Error: Reference source not found 3.1 Số lượng lợn thị trấn Hợp Hòa từ năm 2013 đến năm 2015 Error: Reference source not found 3.2 Số lượng lợn theo hệ thống trang trại khảo sát .Error: Reference source not found 3.3 Mô hình chăn nuôi lợn áp dụng số trang trại Error: Reference source not found 3.4 Ước tính khối lượng phân thải phát sinh từ lợn .Error: Reference source not found 3.5 Lượng chất thải chăn nuôi từ hệ thống .Error: Reference source not found 3.6 Hiện trạng phân tách chất thải nước thải trang trại chăn nuôi theo hệ thống Error: Reference source not found 3.7 Tỷ lệ chất thải xử lý trang trại chăn nuôi theo hệ thống Error: Reference source not found 3.8 Chất lượng nước mặt ao nuôi cá số trang trại chăn nuôi lợn thị trấn Hợp Hòa Error: Reference source not found 3.9 Chất lượng nước mặt kênh mương tự nhiên số trang trại chăn nuôi lợn thị trấn Hợp Hòa huyện Tam Dương-tỉnh Vĩnh Phúc Error: Reference source not found 3.10 Kết phân tích số tiêu chất lượng nướcthải sau bể biogas thị trấn Hợp Hòa huyện Tam Dương-tỉnh Vĩnh Phúc Error: Reference source not found iii 3.11 Nhận thức người dân việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn Error: Reference source not found iv DANH MỤC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Hệ thống xử lý chất thải trang trại chăn nuôi lợn Philippin Error: Reference source not found 1.2 Hồ yếm khí để xử lý chất thải chăn nuôi Error: Reference source not found 1.3 Mục đích sử dụng phân bón trình chăn nuôi lợn theo điều tra số huyện thuộc TP.HCM Error: Reference source not found 1.4 Mô hình VAC Error: Reference source not found 3.1 Số trang trại chăn nuôi lợn thị trấn Hợp Hòa Error: Reference source not found 3.2 Biểu đồ quy mô chăn nuôi trang trại thị trấn Hợp Hòa Error: Reference source not found 3.3 Khối lượng nước sử dụng vệ sinh chuồng trại Reference source not found 3.4 Phương pháp xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng trang trại Error: Reference source not found 3.5 Khoảng cách từ gia đình tới khu trang trại chăn nuôi lợn Error: Reference source not found v vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AC : Ao – Chuồng BVMT : Bảo vệ môi trường BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường C : Chuồng ĐBSH : Đồng sông Hồng ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QCCP : Quy chuẩn cho phép TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TP.HCM : thành phố Hồ Chí Minh VAC : Vườn - Ao - Chuồng VC : Vườn - Chuồng vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta mang lại giá trị kinh tế cao kéo lượng lớn chất thải phát sinh, đặc biệt ngành chăn nuôi lợn Theo Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, năm chăn nuôi lợn thải khoảng 75- 85 triệu chất thải Nồng độ tạp chất nước thải chuồng trại cao từ 50- 150 lần so với nước thải đô thị gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng Ngành chăn nuôi lợn phát triển với tốc độ nhanh chủ yếu tự phát chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chuồng trại kỹ thuật chăn nuôi Đa số trang trại nằm khu vực dân cư nên mức độ ô nhiểm cao Nhiều nơi chất thải rắn, chất thải lỏng đặc biệt nước thải từ bể khí sinh học người chăn nuôi cho xả thẳng cống rãnh, ao hồ, sông suối Do đó, mức độ ô nhiễm môi trường địa phương trầm trọng Nhiều công trình nghiên cứu nước điều tra tình hình chăn nuôi đưa số giải pháp xử lý chuồng trại, xử lý nước thải biogas nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tuy vậy, việc nghiên cứu đánh giá đưa số giải pháp khoa học phù hợp cần thiết Hợp Hòa thị trấn nằm trung tâm huyện Tam Dương ,tỉnh Vĩnh Phúc phát triển với hoạt động chăn nuôi Trong đó, chăn nuôi lợn coi mũi nhọn kinh tế địa phương Chất thải chăn nuôi lợn không xử lý xử lý sơ thải môi trường gây tác động xấu đến nguồn nước, đất, không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến hộ dân cư Do đó, đánh giá thực trạng nhằm tìm giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi lợn phù hợp vấn đề quan tâm địa phương Xuất phát từ thực tế đó, thực đề tài “Đánh giá hiệu xử lý chất thải chăn nuôi lợn số trang trại thị trấn Hợp Hòa huyện Tam Dương- tỉnh Vĩnh Phúc sinh môi trường trang trại chăn nuôi cách thường xuyên, cần có kết hợp liên ngành cách chặt chẽ để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm chất thải chăn nuôi ngày nghiêm trọng - Các giải pháp đưa cần có thêm nghiên cứu bổ trợ phía sau để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.Từ đó,áp dụng rộng rãi địa phương vùng chăn nuôi lân cận có tính tương đồng.Ngoài ra,nghiên cứu cần tiến hành đánh giá tình hình xử lý nước thải chăn nuôi trang trại tương tự nơi khác để so sánh đề xuất biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi hợp lý,góp phần bảo vệ môi trường sức khỏe người 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn , Cục chăn nuôi (2008),“ Quy trình Thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn Việt Nam (VietGAHP)” - (Ban hành kèm theo định số 1506/QĐ – BNN KHCN ngày 15 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), “Báo cáo tổng hợp đánh giá xử lú chất thải chăn nuôi đề xuất số giải pháp nhằm giảm tiểu ô nhiễm môi trường trang trại chăn nuôi lợn, trang 15,16,17,18,19 ,20,21,22,22,23,29,30,31 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Cục chăn nuôi (2011), “Báo cáo Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn công văn số 2644/BNN – KH gửi văn phòng Chính phủ” Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Cục chăn nuôi (2013), “Tổng kết công tác 2013 triển khai kế hoạch năm 2014” Bộ Tài nguyên Môi trường, TCVN 5994:1995 – Chất lượng nước, Lấy mẫu hướng dẫn lấy mẫu ao hồ tự nhiên nhân tạo Bộ Tài nguyên Môi trường, TCVN 6663-3:2008 – Chất lượng nước, Lấy mẫu, Phần 3: Hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu Bộ Tài nguyên Môi trường, QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, TCVN 6663-11:2011 – Chất lượng nước, Lấy mẫu, Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm 45 10.Nguyễn Thị Hoa Lý, Một số vấn đề liên quan đến việc xử lý nước thải chăn nuôi, lò mổ, Tạp chí khoa học nông nghiệp, năm 2005, số 5; 11.Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2015 12.Niên giám thống kê huyện Tam Dương 2015 13.Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Tam Dương 2015 14.Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2008, việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 Từ Quang Hiển (1995), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Tr 45-49 15.Trần Mạnh Hải (2009), Giải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt Nam 16.Vũ Đình Tôn CS (2009),“Nghiên cứu xử lý chất thải chăn nuôi chăn nuôi lợn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tận dụng nguồn lượng sinh học” 17 Vũ Đình Tôn (2010),“Xử lý sử dụng chất thải hệ thống chăn nuôi lợn trang trại tỉnh Hưng Yên” 18.Viện chăn nuôi: Điều tra đánh giá trạng môi trường trại chăn nuôi lợn, 2014; Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2011), Thông tư 27/2011/TT – BNNPTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Tiếng anh 19.A.C.Van Haandel,G.Lettinga: Anaerobic sewage: established technologies and perspectives Wat Sci Technol Vol.45.No.10, (2002) pp181-186] 20.Towards a pro-Poor policy Agenda in the SEA Region Hub of the FAO PPLPI - Achilles Costales, MARD-ILRI Livestock Policy Workshop, Hanoi 23-24 JULY, 2004 46 Tài liệu Internet 22.http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-giai-phap-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thaichan-nuoi-lon-bang-phuong-phap-sinh-hoc-phu-hop-voi-dieu-kien-vietnam-22035/ ngày cập nhật 2/2/2016 23.http://123doc.org/document/2480190-danh-gia-tinh-hinh-xu-ly-chat-thaitai-cac-trang-trai-chan-nuoi-lon-tren-dia-ban-huyen-van-giang-tinh-hungyen.htm ngày cập nhật 10/2/2016 24.http://luanvan.net.vn/luan-van/danh-gia-hien-trang-xu-ly-chat-thai-channuoi-lon-va-de-xuat-giai-phap-giam-thieu-o-nhiem-moi-truong-cua-motso-trang-70013/ ngày cập nhật 4/1/2016 25.http://tailieu.vn/doc/de-tai-thuc-trang-o-nhiem-moi-truong-va-xu-ly-chatthai-trong-chan-nuoi-lon-trang-trai-tap-trung-1771214.html ngày cập nhật 2/2/2016 26.http://vndoc.com/download/luan-van-danh-gia-hien-trang-xu-ly-chat-thaichan-nuoi-lon-va-de-xuat-giai-phap-giam-thieu-o-nhiem-moi-truong-cuamot-so-trang-trai/87658 ngày cập nhật 4/4/2016 47 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11, ngày 29/11/2005; Nghị định số 80/2006/NĐ- CP, ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ- CP, ngày 28/02/2008 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ- CP, ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 81/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 việc xử lý hành lĩnh vực bảo vệ môi trường Thông tư số 04/2010/TT- BNNPTNT ngày 15/1/2010 việc Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi Lợn, trại chăn nuôi Gia cầm an toàn sinh học Thông tư số 07/2007/TT- BTNMT ngày 03/07/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn phân loại định danh mục sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý Thông tư 02/2011/TT- BNNPTNT ngày 21/01/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước chăn nuôi Chỉ thị số 36/2008/CT- BNNPTNT ngày 20/02/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp phát triển nông thôn Quyết định số 10/2008/QĐ- CP ngày 16/01/2008 Chính phủ chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 48 Quyết định số 1504/QĐ- BNN- KHCN ngày 15/05/2008 việc ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia ầm an toàn Quyết định số 1506/QĐ- BNN- KHCN ngày 15/5/2008 ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn 10 QCVN 01 – 14: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Điều kiện trại chăn nuôi Lợn an toàn sinh học 11 QCVN 01 – 15: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Điều kiện trại chăn nuôi Gia cầm an toàn sinh học 12 QCVN 08: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt 13 QCVN 40: 2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp 49 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA Tìm hiểu trạng vấn đề ô nhiễm môi trường chất thải chăn nuôi lợn Phiếu điều tra số : Người vấn: Hoàng Thị Thu Hiền Thời gian vấn: Ngày .tháng năm …… ( Hãy trả lời đánh dấu( X) vào câu trả lời phù hợp với ý kiến Ông/Bà) PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên người cung cấp thông tin:……………………… Tuổi…………………Giới tính…………………… Địa chỉ: PHẦN II: NỘI DUNG PHỎNG VẤN Trang trại nhà Ông (Bà) có đầu lợn, gồm loại nào? Số đầu lợn: … Gồm: c Lợn nái :……… c Lợn thịt:…………….con c Lợn con:……… c Lợn đực giống:………con Phương thức chăn nuôi lợn trang trại? c Nuôi chuồng c Nuôi cũi sắt c Nuôi chuồng sàn Gia đình Ông( Bà) chăn nuôi lợn theo mô hình nào? c VAC c AC c VC c C Gia đình Ông( Bà) sử dụng loại thức ăn chăn nuôi lợn? c Hỗn hợp ăn thẳng c Sử dụng kết hợp c Thức ăn tận dụng ủ men 50 Nguồn nước trang trại cung cấp cho gia súc uống tắm rửa từ đâu? c Nước giếng khoan c Nước giếng khơi Gia đình Ông (Bà) sử dụng m3 nước cho uống, vệ sinh chuồng trại/ngày đêm? c Dưới 1m3 c Từ đến m3 c Trên m3 Gia đình Ông( Bà) có xử lý chất thải lỏng chăn nuôi lợn không? c Có c Không a) Nếu có xử lý theo phương pháp nào? c Biogas c Bể lắng c Cách khác b) Nếu không xử lý nước thải thải bỏ đâu? c Ao cá c Môi trường c Cách khác Phương pháp xử lý chất thải rắn chăn nuôi áp dụng trang trại? c Biogas c Ủ phân c Bể lắng c Phương pháp khác Khả xử lý chất thải phương pháp trên? 10 Nước thải sau xử lý gia đình Ông (Bà) sử dụng vào mục đích gì? c Biogas c Tưới c Thải môi trường c Ý kiến khác c Thải ao cá 11 Hàng ngày trang trại thải khoảng kg chất thải rắn? .kg; % xử lý 12 Hàng ngày trang trại thải khoảng m chất thải lỏng? m3; % xử lý 51 13 Trang trại Ông(Bà) có thực phân tách chất thải nước thải không? c Có c Không 14 Theo Ông( Bà) mức độ việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn nào? c Rất cần thiết c Cần thiếtc Không cần thiết 15 Khoảng cách từ gia đình tới khu trang trại lợn là? c Dưới 10 m c Từ 10 đến 20 m c Trên 20 m Xin chân thành cảm ơn ! Người vấn Người vấn Ký tên Ký tên 52 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH TÊN TRANG TRẠI ST T SỐ LƯỢNG HỌ, TÊN LỢN ĐỊA CHỈ DIỆN TÍCH (m2) ( con) NĂM KIỂU THÀNH HỆ LẬP THỐNG Ngô Thị Anh 150 Liên Bình 2403 2009 AC Đinh Văn Ánh 100 Bảo Chúc 3600 1997 C Nguyễn Đình Bảo 95 Điền Lương 1828 2012 VAC Đinh Thị Báu 102 Điền Lương 2850 2007 AC Nguyễn Thị Bẩy 64 Liên Bình 1980 2009 VAC Dương Văn Bình 101 Điền Lương 4300 2011 C Phạm Văn Chuẩn Nguyễn Văn Chín 59 50 Bảo Chúc Liên Bình 2250 1750 2000 2005 VAC C Nguyễn Đình Chung 150 Điền Lương 1404 2000 VAC 10 Đinh Văn Hinh 79 Bảo Chúc 4716 2015 VAC 11 Lê Tuấn Hùng 156 Liên Bình 3600 1999 AC 12 Trần Văn Kiên 37 Điền Lương 4160 2009 VAC 13 Nguyễn Giản Nhuần 75 Liên Bình 1670 2001 VAC 14 Ngô Trọng Minh 50 Bảo Chúc 2367 2006 AC 15 Đinh Văn Long 50 Liên Bình 2400 2003 VAC 16 Nguyễn Thạch Quảng 62 Bảo Chúc 460 2009 AC 17 Dương Văn Phi 86 Điền Lương 1440 2004 VAC 18 Phạm Thị Phương 325 Liên Bình 872 2005 C 19 Nguyễn Hữu Khánh 50 Điền Lương 1754 1998 AC 20 Trần Văn Thanh 80 Liên Bình 3726 2004 C 21 Kim Ngọc Thanh 70 Bảo Chúc 1933 2005 VAC 22 Kim Văn Thanh 98 Liên Bình 2438 2009 AC 23 Trịnh Danh Tộ 75 Điền Lương 850 2010 C 24 Nguyễn Giản Tin 100 Liên Bình 260 2014 C 25 Nguyễn Thị Thìn 50 Liên Bình 4716 2002 C 26 Lê Cố Xá 100 Điền Lương 2501 2007 C 27 Lê Đình Tuấn 100 Bảo Chúc 1720 2008 VAC 28 Nguyễn Văn Thục 56 Liên Bình 4300 2009 VAC 29 Nguyễn Thị Thịnh 68 Bảo Chúc 1381 2013 AC 30 Nguyễn Thị Thịnh 60 Bảo Chúc 1160 2005 VAC 53 31 Nguyễn Thị Thịnh 51 Liên Bình 1087 2012 AC 32 Nguyễn Thị Tha 101 Bảo Chúc 407 2010 C 33 Phạm Đường Vân 50 Liên Bình 303 2011 C 34 Kim Thị Vân 100 Liên Bình 3500 1999 AC 35 Nguyễn Thị Vân 76 Điền Lương 2237 2014 AC 36 Hoàng Văn Vũ 58 Liên Bình 940 2006 C 37 Đinh Văn Thường 49 Bảo Chúc 106 2000 AC 38 Bùi Xuân Xưởng 110 Liên Bình 1809 2003 VAC Tổng 3058 81183 54 PHỤ LỤC 4: BẢNG ƯỚC TÍNH LƯỢNG PHÂN THẢI PHÁT SINH TỪ 18 TRANG TRẠI CÓ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN (Tính thời điểm điều tra) Lợn thịt Chỉ tiêu Số lượng Hệ thống VAC (con) AC C Định mức phát thải (kg/con/ngày) VAC Lượng chất thải Kg/Con AC /ngày) C Tổng (kg/ngày) Trung Bình (Kg/con/ngày) Giá trị Lợn Nái Nuôi Lợn cai sữa Tổng 1530Kg 30- 60Kg 60- XC Tổng Hậu bị Chờ phối Mang thai Tổng 926 347.88 120 235 63.13 36 45 53 27 160 Tổng Tổng 869 1233 250 337 151 201 350 367 33 33.83 12 17 18 26 12 85 294.17 0.47 0.80 1.07 1.07 0.8 0.88 1.62 0.25 TB 81.33 20.44 12.00 31.43 3.29 4.82 4.5 5.83 5.47 Tổng 650.64 163.50 96 251.45 99.69 38.52 36 46.64 43.74 40 TB Tổng TB Tổng 168 672 135.45 812.71 2184.05 29.38 117.50 26.39 158.39 30.2 120.8 26.80 160.80 93.63 374.50 65.45 392.69 3.60 37.95 1.97 27.29 1.07 4.28 2.14 12.84 1.6 6.4 2.27 13.6 3.96 15.84 3.81 22.88 4.86 19.44 0.81 4.86 5.31 21.25 12.26 73.54 0.71 55 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI DO (mg/l) N- NH4+ (mg/l) P-PO43(mg/l) TSS (mg/l) NT(mg/l) Pts (mg/l) GHI CHÚ 176 lợn, không qua biogas Mẫu pH COD (mg/l) 6,21 368 4,1 14,08 5,08 310 98,54 19,29 8,14 592 3,8 87,58 29,07 315 613,04 110,46 6,97 240 4,5 9,79 0,89 380 68,55 3,39 75 lợn, không qua biogas 5,21 80 5,2 2,31 0,14 212 16,14 0,53 56 lợn, không qua biogas 4,91 480 4,0 157,98 15,24 296 1105,22 57,90 247 lợn, qua xử lý biogas 7,87 1280 4,8 161,35 30,41 396 1129,45 115,56 325 lợn, qua xử lý biogas 7,46 96 5,0 4,29 3,16 198 29,99 123 6,50 176 3,4 86,96 14,64 162 48,21 3,27 56 163 o lợn, không qua biogas 68 lợn, qua biogas 75 lợn, qua xử lý biogas PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRANG TRẠI Trang trại nuôi lợn ông Trịnh Trang trại nuôi lợn bà Đinh Danh Tộ thôn Liên Bình Thị Báu thôn Bảo Chúc Lợn nuôi đệm lót Cống thải bể biogas trang trại sinh học Nguyễn Văn Tiến thôn Điền Lương 57 Kênh mương sau trang trại Bùi Một đoạn cống thải sau trang trại Xuân Xưởng thôn Liên Bình Phạm Thị Nga thôn Điền Lương Khuôn viên trang trại AC bà Nước thải không qua xử lý mà xả Nguyễn Thị Thìn Thôn Điền Lương thẳng cống 58
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Của Một Số Trang Trại Tại Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Của Một Số Trang Trại Tại Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Của Một Số Trang Trại Tại Thị Trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay