Đánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Cây Vải Thiều Tại Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

88 191 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:01

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY VẢI THIỀU TẠI XÃ TRÙ HỰU, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG Người thực : VŨ THỊ BÍCH NGỌC Lớp : MTD Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN TÚ ĐIỆP Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình từ giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Tú Điệp Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Vũ Thị Bích Ngọc i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, cố gắng, nỗ lực thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo khoa Môi trường, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam giúp đỡ cán bộ, nhân dân địa phương Tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn tới những tập thể và cá nhân đã dành cho sự giúp đỡ quý báu đó Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Tú Điệp tận tình hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy, cô giáo khoa Môi trường, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên UBND xã Trù Hựu toàn người dân xã giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực tập địa phương hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Vũ Thị Bích Ngọc ii MỤC LỤC 3.Yêu cầu Bảng 1.1: Thành phần dinh dưỡng phân chuồng Bảng 1.2: Sử dụng phân bón suất trồng Việt Nam 12 Bảng 1.3: Bón N, P, K cân đối làm tăng suất chất lượng đậu tương 12 Bảng 1.4: Các loại phân bón phổ biến Việt Nam .18 Hình 1.1: Diễn biến dư lượng thuốc BVTV nhóm Pyrethoid môi trường đất nông thôn tỉnh Bắc Giang năm 2013 2014 25 Bảng 1.7: Phân loại độ bền thuốc BVTV theo Briggs (1976) 25 Bảng 1.8: Tính tan thuốc BVTV môi trường nước .26 Bảng 3.2: Diện tích gieo trồng sản lượng loại trồng năm 2015 36 Bảng 3.3: Số lượng số loại gia súc gia cầm địa bàn xã năm 2015 36 Bảng 3.4: Diện tích, suất, sản lượng vải thiều năm 2012 – 2015 38 Bảng 3.5: Giá bán doanh thu vải thiều năm 2012 – 2015 40 Hình 3.2: Tỷ lệ sử dụng phân bón vô hữu hộ trồng vải .43 Hình 3.3: Tỷ lệ cách lựa chọn phân bón hộ trồng vải 44 Bảng 3.6: Cách thức sử dụng phân hữu hộ trồng vải 44 Bảng 3.7: Lượng phân hóa học sử dụng địa bàn xã 47 Bảng 3.8: Một số phân bón thường sử dụng vải 50 Hình 3.4: Tỷ lệ số lần bón phân hộ gia đình trồng vải .51 Bảng 3.9: Thời điểm bón phân cho vải thiều hộ gia đình 51 Bảng 3.10: Nhận thức người dân tác hại phân bón .53 Bảng 3.11: Loại thuốc BVTV phổ biến sử dụng vải thiều xã Trù Hựu 53 Hình 3.5: Tỷ lệ cách lựa chọn thuốc BVTV hộ 55 Bảng 3.12: Cách chọn thời điểm phun thuốc hộ gia đình trồng vải 56 Bảng 3.13: Số lượng thuốc BVTV sử dụng lần hộ gia đình 56 iii Bảng 3.14: Số lần phun thuốc vải hộ gia đình 57 Bảng 3.15: Cách lựa chọn nồng độ liều lượng phun hộ .57 Hình 3.6: Tỷ lệ sử dụng đồ bảo hộ lao động phun thuốc 59 Hình 3.7: Tỷ lệ triệu chứng thường gặp sau phun thuốc 60 Bảng 3.16: Nhận thức tác hại phân bón hộ thông thường VietGAP 61 Bảng 3.17: Tình hình sử dụng phân bón hộ thông thường VietGAP 62 3.6.2 So sánh tình hình sử dụng thuốc BVTV 63 Bảng 3.18: Tình hình sử dụng thuốc BVTV hộ thông thường VietGAP 63 Hình 3.8: Tỷ lệ sử dụng đồ bảo hộ phun thuốc hộ thông thường VietGAP .65 Hình 3.9: Tỷ lệ triệu chứng thường gặp sau phun thuốc hộ thông thường VietGAP 66 Kiến nghị 71 DANH MỤC BẢNG BIỂU iv Bảng 1.1: Thành phần dinh dưỡng phân chuồng .Error: Reference source not found Bảng 1.2: Sử dụng phân bón suất trồng Việt Nam Error: Reference source not found Bảng 1.3: Bón N, P, K cân đối làm tăng suất chất lượng đậu tương Error: Reference source not found Bảng 1.4: Các loại phân bón phổ biến Việt Nam Error: Reference source not found Bảng 1.5: Phân loại độ độc thuốc trừ dịch hại Error: Reference source not found Bảng 1.6: Phân loại độ độc thuốc trừ dịch hại Việt Nam Error: Reference source not found Bảng 1.7: Phân loại độ bền thuốc BVTV theo Briggs (1976) Error: Reference source not found Bảng 1.8: Tính tan thuốc BVTV môi trường nước Error: Reference source not found Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất tự nhiên xã Trù Hựu năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.2: Diện tích gieo trồng sản lượng loại trồng năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.3: Số lượng số loại gia súc gia cầm địa bàn xã năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.4: Diện tích, suất, sản lượng vải thiều năm 2012 – 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.5: Giá bán doanh thu vải thiều năm 2012 – 2015 .Error: Reference source not found Bảng 3.6: Cách thức sử dụng phân hữu hộ trồng vải Error: Reference source not found v Bảng 3.7: Lượng phân hóa học sử dụng địa bàn xã Error: Reference source not found Bảng 3.8: Thời điểm bón phân cho vải thiều hộ gia đình Error: Reference source not found Bảng 3.10: Nhận thức người dân tác hại phân bón Error: Reference source not found Bảng 3.11: Loại thuốc BVTV phổ biến sử dụng vải thiều xã Trù Hựu Error: Reference source not found Bảng 3.12: Cách chọn thời điểm phun thuốc hộ gia đình trồng vải Error: Reference source not found Bảng 3.13: Số lượng thuốc BVTV sử dụng lần hộ gia đình Error: Reference source not found Bảng 3.14: Số lần phun thuốc vải hộ gia đình Error: Reference source not found Bảng 3.15: Cách lựa chọn nồng độ liều lượng phun hộ Error: Reference source not found Bảng 3.16: Nhận thức tác hại phân bón hộ thông thường VietGAP Error: Reference source not found Bảng 3.17: Tình hình sử dụng phân bón hộ thông thường VietGAP .Error: Reference source not found Bảng 3.18: Tình hình sử dụng thuốc BVTV hộ thông thường VietGAP Error: Reference source not found DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Diễn biến dư lượng thuốc BVTV nhóm Pyrethoid môi trường đất nông thôn tỉnh Bắc Giang năm 2013 2014 Error: Reference source not found Hình 3.1: Cơ cấu ngành xã Trù Hựu Error: Reference source not found vi Hình 3.2: Tỷ lệ sử dụng phân bón vô hữu hộ trồng vảiError: Reference source not found Hình 3.3: Tỷ lệ cách lựa chọn phân bón hộ trồng vảiError: Reference source not found Hình 3.4: Tỷ lệ số lần bón phân hộ gia đình trồng vải Error: Reference source not found Hình 3.5: Tỷ lệ cách lựa chọn thuốc BVTV hộ .Error: Reference source not found Hình 3.6: Tỷ lệ sử dụng đồ bảo hộ lao động phun thuốc Error: Reference source not found Hình 3.7: Tỷ lệ triệu chứng thường gặp sau phun thuốc Error: Reference source not found Hình 3.8: Tỷ lệ sử dụng đồ bảo hộ phun thuốc hộ thông thường VietGAP .Error: Reference source not found Hình 3.9: Tỷ lệ triệu chứng thường gặp sau phun thuốc hộ thông thường VietGAP Error: Reference source not found vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Giải thích từ viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật Bộ NN & PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn FAO Tổ chức lương thực giới IFA Hiệp hội Phân bón giới NXB Nhà xuất UBND Ủy ban nhân dân VSV Vi sinh vật WHO Tổ chức y tế giới THCS Trung học sở viii Qua kết điều tra cho thấy ý thức hộ tham gia tập huấn sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP nâng cao so với hộ thông thường Đầu tiên cách thức lựa chọn thuốc BVTV, hộ thông thường chủ yếu lựa chọn theo tư vấn người bán kinh nghiệm thân hộ lựa chọn theo cán khuyến nông tỷ lệ lựa chọn thuốc theo hướng dẫn cán khuyến nông hộ VietGAP chiếm phần lớn 79,31% Số lần phun hộ VietGAP thấp hẳn so với hộ bình thường cụ thể số lần phun từ – lần hộ VietGAP chiếm tỷ lệ 72,41% phun từ 12 – 14 lần có hộ chiếm tỷ lệ 6,9% hộ bình thường tỷ lệ phun 11 lần 19,67% Tiếp theo phương thức sử dụng thuốc, hai bên VietGAP thông thường chọn cách phun hỗn hợp nhiều loại thuốc lần để tiết kiệm thời gian Tuy nhiên, tỷ lệ phun hỗn hợp ba loại thuốc hộ bình thường cao hộ VietGAP 9,49% Phần lớn phương thức phun thuốc gia đình VietGAP phun từ – loại thuốc chiếm tỷ lệ 93,1% Ở hộ thông thường, người dân thường chọn nồng độ liều lượng phun theo tư vấn người bán chiếm tỷ lệ 52,46% mà bỏ qua hướng dẫn sử dụng có đọc không để ý Chính mà họ sơ ý tăng giảm liều lượng nồng độ không nhớ rõ hướng dẫn người bán Mặt khác, hộ VietGAP phần lớn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước phun để xác định liều lượng nồng độ thích hợp Sự tiến nhận thức hộ VietGAP thể việc thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng Tỷ lệ số hộ vứt bỏ tùy tiện 10,34% giảm hẳn so với hộ thông thường Ngoài ra, trang bị đồ bảo hộ lao động phun thuốc hộ gia đình VietGAP tốt hộ thông thường Tỷ lệ trang bị trang hai bên 100% Tỷ lệ sử dụng mũ nón hộ VietGAP 100% cao hộ thông thường 6,56% nhiên chưa có chênh lệch đáng kể Bắt đầu từ đồ bảo hộ găng tay, áo mưa, ủng, kính 64 nhận thấy rõ khác biệt hai bên Tỷ lệ sử dụng găng tay, áo mưa, ủng, kính hộ VietGAP 82,76%, 68,97%, 51,72%, 44,83% khí hộ thông thường tỷ lệ sử dụng là: 67,21%, 29,50%, 19,67%, 9,84% thấp hẳn so với hộ VietGAP Hình 3.8: Tỷ lệ sử dụng đồ bảo hộ phun thuốc hộ thông thường VietGAP Nguồn: số liệu điều tra, 2016 (n=90) Số hộ trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động 41,38% hộ VietGAP hộ thông thường số 22,95% Chính sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ nên sức khỏe gia đình VietGAP đảm bảo hộ thông thường 65 Hình 3.9: Tỷ lệ triệu chứng thường gặp sau phun thuốc hộ thông thường VietGAP Nguồn: số liệu điều tra, 2016 (n=90) Nhìn vào hình 4.9, ta nhận thấy triệu chứng thường gặp sau phun thuốc hộ VietGAP thấp hẳn so với hộ thông thường Tỷ lệ người phun không biểu bất thường hộ VietGAP 58,62% cao hộ thông thường 38,95% Tỷ lệ triệu chứng mỏi mệt, đau đầu, ngứa da mẩn đỏ, buồn nôn, chóng mặt hộ VietGAP 17,24%, 10,34%, 3,45%, 6,9%, 3,45% hộ Thông thường 67,21%, 31,15%, 18,03%, 9,84%, 6,56% cao hẳn phía hộ VietGAP Nhận xét chung: Công tác tập huấn quy trình sản xuất vải thiều theo quy chuẩn VietGAP địa bàn xã nhìn chung đạt kết khả quan Nhận thức người dân sử dụng phân bón thuốc BVTV nâng cao rõ rệt Cụ thể, người dân có nhìn đắn tác hại thuốc BVTV phân bón đến môi trường sức khỏe cộng đồng từ có hướng sử dụng hợp lý hiệu Mặc dù, công tác tập huấn có thành công định bên cạnh vấn đề cần giải tỷ lệ số hộ tham gia tập huấn hạn chế tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật VietGAP chưa cao khiến việc triển khai mô hình vải VietGAP địa bàn xã nhiều khó khăn Chính mà thời gian 66 tới công tác tập huấn vải thiều VietGAP cần phải trọng đầu tư để giảm bớt áp lực sử dụng phân bón thuốc BVTV không hợp lý đến môi trường sức khỏe cộng đồng 3.7 Đề xuất số giải pháp sử dụng, kinh doanh quản lý phân bón, thuốc BVTV hiệu Qua trình điều tra cho thấy trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV địa bàn xã Trù Hựu nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sức khỏe người Xuất phát từ thực tiễn trên, xin đề xuất số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý hiệu phân bón, thuốc BVTV góp phần phát triển bền vững nâng cao suất sản lượng vải thiều việc bảo vệ môi trường 3.7.1 Đối với hộ sử dụng phân bón thuốc BVTV vải - Thực tế cho thấy lượng phân hóa học sử dụng cho vải chưa hợp lý nên người dân cần sử dụng phân bón theo nguyên tắc “năm đúng”: bón chủng loại phân, bón nhu cầu sinh lý cây, bón nhu cầu sinh thái, bón vụ thời tiết, bón phương pháp - Theo kết điều tra có 33 hộ bón kết hợp phân hữu vô chiếm tỷ lệ tương đối 36,67% Vì cần tăng cường bón phân hữu để bổ sung chất dinh dưỡng cho trồng trả lại chất dinh dưỡng lấy từ đất - Hiện nay, thuốc BVTV sử dụng cách tràn lan địa bàn xã không gây nên tình trạng lãng phí tiền mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường xung quanh Để sử dụng thuốc BVTV cách hiệu quả, người dân cần áp dụng nguyên tắc “bốn đúng” sử dụng thuốc BVTV: thuốc, liều lượng nồng độ, lúc, cách - Mặc dù biết tác hại thuốc BVTV ý thức trang bị bảo hộ lao động người dân có 26 hộ (28,89%) sử dụng đầy đủ 67 lại 64 hộ (71,11%) sử dụng số đồ bảo hộ lao động Chính mà người dân cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động phun thuốc để bảo vệ thân - Ý thức thu gom bao bì, vỏ thuốc BVTV địa bàn xã chưa cao cụ thể có 44,44% thu gom lại đem đốt, số lại vứt bừa bãi vườn kênh mương Vì để bảo vệ môi trường sức khỏe thân người dân cần thực thu gom xử lý vỏ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, không vứt bừa bãi - Hàng năm, UBND xã tổ chức buổi tập huấn sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP số người dân tham gia chưa cao Để nâng cao hiểu biết cách sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn hiệu quả, người dân cần tích cực tham gia buổi tập huấn 3.7.2 Đối với hộ kinh doanh phân bón thuốc BVTV địa bàn xã - Các chủng loại phân bón, thuốc BVTV thị trường ngày phong phú đa dạng Vì vậy, hộ kinh doanh cần nâng cao kiến thức thông qua buổi tập huấn thuốc BVTV phân bón Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc, liều lượng nồng độ, cách ly đảm bảo an toàn cho người sử dụng môi trường - Do cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc BVTV địa bàn xã nhỏ lẻ mang tính chất tự phát nên số quy định điều kiện kinh doanh chưa thực đầy đủ Chính mà, hộ kinh doanh cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định để bảo vệ sức khỏe thân giúp cho việc quản lý dễ dàng - Số trường hợp bị phát kinh doanh loại phân bón thuốc BVTV cấm sử dụng địa bãn xã chưa gây hậu lớn Tuy nhiên, hộ kinh doanh cần phải tìm hiểu văn pháp luật loại phân bón thuốc BVTV sử dụng cấm sử dụng Việt Nam để tránh gây thiệt hại cho thân người tiêu dùng 3.7.3 Đối với quyền địa phương 68 - Do chưa xây dựng mô hình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP cụ thể nên thời gian tới UBND xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn VietGAP tới nhân dân đồng thời xây dựng mô hình trồng vải VietGAP hoàn chỉnh thời gian sớm - Công tác kiểm tra sở kinh doanh phân bón thuốc BVTV địa bàn xã hình thức xử phạt sở vi phạm dừng mức độ nhắc nhở Trong thời gian tới, quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra có hình thức xử phạt thích đáng với sở vi phạm - Hiện nay, việc xử lý bao bì phân bón thuốc BVTV dựa vào ý thức hộ dân nên tình trạng vứt bừa bãi xảy thường xuyên Vì vậy, UBND xã cần thành lập tổ vệ sinh môi trường để thu gom xử lý loại bao bì Khuyến khích thôn xây dựng bể chứa vỏ bao thuốc BVTV tập trung Hướng dẫn người dân thu gom, tiêu hủy bao bì hóa chất BVTV qua sử dụng - Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) phổ biến đến người dân địa bàn xã Tuy nhiên nhiều người dân chưa biết đến chương trình cách áp dụng chúng Trong thời gian tới, cần tích cực triển khai phổ biến rộng rãi đến người dân chương trình quản lý dịch hại tổng hợp để đạt hiệu cao sản xuất vải thiều - Tăng cường mở nhiều lớp tập huấn cho người dân sử dụng loại phân bón thuốc BVTV để đáp ứng nhu cầu tham gia người dân - Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cán khuyến nông xã - Hiện nay, xã Trù Hựu khuyến khích 800 hộ dân tham gia tập huấn VietGAP đạt kết khả quan, ý thức người dân cải thiện rõ rệt Do vậy, công tác tuyên truyền, khuyến khích người 69 dân tham gia buổi tập huấn VietGAP cần tăng cường thời gian sớm tới KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Xã Trù Hựu xã có nông nghiệp lâu đời Trong đó, ăn đặc biệt vải thiều mạnh xã Trù Hựu nói riêng huyện Lục Ngạn nói chung Năm 2015, tổng diện tích vải thiều địa bàn xã 540 đạt sản lượng 5400 mang cho xã Trù Hựu 81 tỷ đồng - Về phân bón: Tỷ lệ số hộ sử dụng kết hợp phân vô hữu 36,67% Trong loại phân hữu sử dụng địa bàn xã phân chuồng chiếm tỷ lệ cao 25,56% với khối lượng sử dụng 125100 kg Số hộ sử dụng phân chuồng tươi nước phân gia súc cho vải thiều chiếm tỷ lệ không đáng kể 2,22% Phân bón vô 100% hộ gia đình địa bàn xã sử dụng Trong đó, phân đạm lân vượt qua khuyến cáo có phân kali người dân sử dụng với khối lượng nằm khuyến cáo Phân lân sử dụng với lượng gấp 2,5 lần khuyến cáo, phân đạm gấp 1,01 lần khuyến cáo 70 - Về thuốc BVTV: Tình trạng phun dư lượng thuốc BVTV vải xảy phổ biến địa bàn xã Các chủng loại thuốc BVTV sử dụng vải phong phú đa dạng Quá trình phun thuốc, người dân thường sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc lần phun để tiết kiệm thời gian Số lần phun thuốc hộ trồng vải khác dao động từ – 14 lần tùy thuộc vào kinh nghiệm, thời tiết tình hình sâu bệnh hại Ý thức sử dụng bảo hộ lao động chưa cao có 28,89% sử dụng đầy đủ lại 71,11% sử dụng vài đồ bảo hộ Vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng phần lớn vứt bừa bãi môi trường chiếm tỷ lệ 55,56% 44,44% thu gom lại tiến hành đốt - So sánh tình hình sử dụng phân bón thuốc BVTV hộ thông thường hộ VietGAP: Nhận thức người dân tập huấn VietGAP nâng cao rõ rệt Cụ thể, tỷ lệ số hộ sử dụng kết hợp vô hữu phía VietGAP cao hơn, lượng phân vô sử dụng hợp lý so với hộ thông thường Số lần phun thuốc, tỷ lệ vứt bừa bãi vỏ thuốc BVTV sau sử dụng hộ VietGAP thấp so với hộ thông thường Phía bên tham gia tập huấn VietGAP có ý thức trang bị bảo hộ lao động trình phun thuốc triệu chứng thường gặp sau phun đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn giảm hẳn - Một số biện pháp đưa nhằm sử dụng hợp lý hiệu phân bón, thuốc BVTV góp phần bảo vệ môi trường sức khỏe người Các biện pháp áp dụng với hộ gia đình trồng vải tăng cường bón phân hữu cơ, tập huấn VietGAP , hộ kinh doanh nâng cao kiến thức chuyên môn, tích cực tìm hiểu văn pháp luật với quyền địa phương tăng cường tập huấn VietGAP, nâng cao trình độ cho cán khuyến nông Kiến nghị - Đẩy mạnh công tác khuyến nông, tập huấn sử dụng thuốc BVTV phân bón an toàn hiệu địa bàn xã 71 - Tiếp tục triển khai quy trình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP đến tất người dân địa bàn xã Hướng dẫn, khuyến khích người dân tuân thủ tiêu chuẩn VietGAP để xây dựng thương hiệu vải VetGAP xã - Tiếp tục sâu nghiên cứu ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV đến môi trường đất, nước, không khí sức khỏe người địa bàn xã Trù Hựu TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (2015) Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT, thông tư ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam công bố mã HS thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam, ngày 29/01/2015 Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường (2014) Môi trường nông thôn báo cáo môi trường quốc gia năm 2014 Chính phủ (2002) Điều lệ quản lý thuốc BVTV (ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002) Đỗ Hàm (2007) Hóa chất dùng nông nghiệp sức khỏe cộng đồng, NXB Lao Động - Xã Hội Nghê Diệu Nguyên Ngô Tố Phần (1991) Kỹ thuật trồng vải, NXB Bắc Kinh (tài liệu dịch) 72 Nguyễn Như Hà Lê Thị Bích Đào (2010) Giáo trình phân bón I, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thủy (2007) Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, NXB Nông Nghiệp Phạm Quang Hà Nguyễn Văn Bộ (2013) Sử dụng phân bón mối quan hệ với sản xuất lương thực, bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581) Tháng 3/2013 Phạm Văn Lầm (2005) Kỹ thuật bảo vệ thực vật, NXB Lao Động 10 Phạm Văn Toàn (2013) Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật số giải pháp giảm thiểu việc sử dụng thuốc không hợp lý sản xuất lúa đồng sông Cửu Long, tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ 11 Quốc hội (2013) Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật thông qua ngày 25/11/2013 12 Trần Thế Tục (1997) Hỏi đáp nhãn vải, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 13 Trần Thế Tục (2004) 100 câu hỏi vải, NXB Nông Nghiệp 14 Trần Thế Tục, Ngô Hồng Bình (1997) Kỹ thuật trồng vải, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 15 Trần Thị Thu Hà (2009) Bài giảng khoa học phân bón, NXB trường Đại học Nông lâm Huế 16 Trần Văn Chiến, Phan Trung Quý (2006) Giáo trình Hóa môi trường, NXB Nông Nghiệp TÀI LIỆU INTERNET 17 Cẩm Hà Phân loại phân bón vai trò trồng, 18 http://vietcert.org/hop-quy-phan-bon/01020000, 17/05/2013 Cục trồng trọt Tiến kỹ thuật công nghệ phân bón, http://www.cuctrongtrot.gov.vn/Tech_Science.aspx? 19 index=detail&type=b&idtin=218, 2007 Đoàn Minh Tin Báo cáo phân tích ngành phân bón, http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTi chBaoCao/Nganhphanbon_0615_FPTS.pdf, 06/2015 73 20 Kongsinh Ratsamy Nghiên cứu số đặc điểm sinh trưởng lộc biện pháp kỹ thuật khống chế lộc đông giống vải Hùng Long Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Việt Nam, http://www.zbook.vn/ebook/nghien-cuumot-so-dac-diem-sinh-truong-loc-va-bien-phap-ky-thuat-khong-che-loc21 dong-doi-voi-giong-vai-hung-long-tai-dong-45171/, 09/12/2013 Lê Quốc Phong Sản xuất tiêu thụ phân bón trến giới, http://iasvn.org/upload/files/J8FO5WA77S2.%20LeQuocPhong- 22 ok.pdf Lê Văn Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật VN: Nhiều bất cập,http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/209839/su-dung-thuoc-bao- 23 ve-thuc-vat-tai-vn-nhieu-bat-cap.html, 02/12/2014 Nguyên Thanh Hiểm họa từ thuốc BVTV , http://vinhlong.agroviet.gov.vn/ContentDetail.aspx? Id=11683&CatId=15, 29/12/2014 24 Nguyễn Thị Hai Báo cáo thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật giải pháp để phát triển bền vững cho sản xuất rau Việt Nam, http://text.123doc.org/document/1251434-bao-cao-thuc-trang-sudung-hoa-chat-bao-ve-thuc-vat-va-giai-phap-de-phat-trien-benvung-cho-san-xuat-rau-o-viet-nam-doc.htm, 28/03/2014 25 Phúc Nguyên Việt Nam nhập 100 nghìn thuốc bảo vệ thực vật năm, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/error404.aspx? requestUrl=http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2015-0617/viet-nam-nhap-khau-100-nghin-tan-thuoc-bao-ve-thuc-vat-moi-nam21835.aspx, 19/06/2015 26 Trần Thị Dậu Nghiên cứu ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng dinh dưỡng qua đến suất phẩm chất giống vải chín sớm Yên Phú trồng Gia Lâm, Hà Nội, http://www.zbook.vn/ebook/nghien-cuu-anh-huong-cua-mot-sochat-dieu-hoa-sinh-truong-va-dinh-duong-qua-la-den-nang-suat-vapham-chat-cua-giong-vai-46671/, 09/12/2013 74 27 Trương Hợp Tác Ảnh hưởng việc sử dụng phân bón đến môi trường sức khỏe người, http://hatthocvang.com.vn/thong-tinbai-viet/anh-huong-cua-viec-su-dung-phan-bon-den-moi-truong-vacon-nguoi_181.aspx, Thứ Ba, 17/12/2013 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hình ảnh minh họa Ảnh 1: Cây vải thời kỳ nở hoa Ảnh 2: Bao bì thuốc BVTV vứt bừa bãi vườn 75 Ảnh 3: Một số sở kinh doanh phân bón thuốc BVTV xã Trù Hựu Ảnh 4: Người dân không sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động phun thuốc 76 Phụ lục 2: Tính số mẫu điều tra • Áp dụng công thức Linus Yamane n= N + N e Trong đó: N: Tổng số dân toàn xã e: Sai số cho phép Ta có: N= 2461 Chọn e = 0,1 n= 2461 = 96,1 + 2461 0,1 Vậy n= 96 mẫu, tiến hành điều tra 90 phiếu hộ gia đình trồng vải phiếu với hộ kinh doanh phân bón thuốc BVTV 77 Phụ lục 3: Khuyến cáo lượng phân vô bón cho vải Lượng phân khoáng (kg/cây) thích hợp bón cho vải hàng năm dựa theo độ tuổi theo Trần Thế Tục (1995) Tuổi Đường kính tán N P2O5 K2 O 4-5 (m) 1,0 – 1,5 0,2 0,1 0,3 6-7 8-9 10 - 11 2,0 – 2,5 3,0 - 3,5 4,0 – 4,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,13 0,17 0,45 0,55 0,7 12 - 13 5,0 – 5,5 0,6 0,20 0,8 14 - 15 >15 6,0 – 6,5 >6,5 0,8 1,0 0,25 0,3 1,2 1,4 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Cây Vải Thiều Tại Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Cây Vải Thiều Tại Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Cây Vải Thiều Tại Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay