Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Nước Thải Từ Hoạt Động Đúc Tại Làng Nghề Cơ Khí Đúc Tống Xã, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

71 147 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:59

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÚC TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ ĐÚC TỐNG XÁ, XÃ YÊN XÁ,HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Người thực hiện : TRẦN THỊ GIANG Lớp : K57 - MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHẠM CHÂU THÙY Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÚC TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ ĐÚC TỐNG XÁ, XÃ YÊN XÁ,HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Người thực hiện : TRẦN THỊ GIANG Lớp : K57 - MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHẠM CHÂU THÙY Địa điểm thực tập : XÃ YÊN XÁ, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Môi trường với đề tài: “ Đánh giá trạng quản lý nước thải từ hoạt động đúc làng nghề khí đúc Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ” Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô khoa Môi Trường giảng dạy trang bị kiến thức thiết thực bổ ích suốt trình học tập Đó tảng kiến thức vững giúp em tự tin thời gian thực tập đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cô anh chị cán xã Yên Xá nhiệt tình giúp đỡ trình thực tập Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Châu Thùy , người hướng dẫn góp ý tận tình, hết lòng giúp đỡ trình thức tập tốt nghiệp hoàn thành đề tài Trong trình thực tập đề tài, điều kiện thời gian, trình độ nghiên cứu thân hạn chế nên thực đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng … Năm 2016 Sinh viên Trần Thị Giang i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i ii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thông tin số làng nghề tái chế Bảng 1.2 Hàm lượng số kim loại nặng nước thải làng nghề tái chế kim loại ( mg/l) Bảng 1.3 Thải lượng ô nhiễm đốt than làng nghề tái chế kim loại ( tấn/ năm) Bảng 1.4 Nồng độ chất ô nhiễm môi trường nước từ hoạt động số làng nghề tái chế kim loại ( dòng thải sở tái chế) 11 Bảng 3.1 Tình hình kinh tế xã Yên Xá qua năm 2012 - 2014 28 Bảng 3.2 Giá trị SX-KD làm nghề đúc kim loại .30 Bảng 3.3 Các loại hình sản xuất số lượng sở 31 Bảng 3.4 Khối lượng nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng sản xuất ( tính bình quân/1 công ty) .34 Bảng 3.5 Lượng nước thải trình làm mát lò số sở sản xuất/ ngày.39 Bảng 3.6 Giá trị số thông số nước thải từ hoạt động đúc làng Tống Xá 41 iii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ Bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định 15 Hình 3.1 Quy trình đúc đồng, nhôm 35 Hình 3.2 Quy trình đúc sắt, thép .37 Hình 3.3 Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường UBND xã Yên Xá .44 Hình 3.4 Mô hình hệ thống xử lý nước thải làng nghề khí đúc Tống Xá 53 iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Tỷ lệ người mắc bệnh phổ biến làng nghề tái chế kim loại Châu Khê, Bắc Ninh 10 Biểu đồ 1.2 Nồng độ SO2 số làng nghề năm 2010 .13 Biểu đồ 1.3 Nồng độ NO2 số làng nghề năm 2010 13 Biểu đồ 1.4 Nồng độ TSP không khí xung quanh số làng nghề khu vực phía Bắc 14 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu sử dụng lao động xã Yên Xá năm 2015 27 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ loại hình sản xuất làng Tống Xá .31 Biểu đồ 3.3 Nồng độ số thông số chứa nước thải từ hoạt động đúc làng nghề Tống Xá so với QCVN 40:2011/BTNMT 42 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ sở nộp phí BVMT làng Tống Xá năm 2014 2015 49 Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ sở thực quan trắc môi trường định kỳ làng Tống Xá năm 2014 2015 49 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemistry Oxygen Demand) BVMT Bảo vệ môi trường COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemistry Oxygen Demand) CN Công nghiệp CN – TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp ONMT Ô nhiễm môi trường QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLMT Quản lý môi trường SL Sản lượng SX – KD Sản xuất – kinh doanh TCCP Tiêu chuẩn cho phép TN & MT Tài nguyên Môi trường TSS Tổng chất rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân vi Quyết định số 672/QĐ- UBND ngày 7/5/2012 việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020 Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 việc phê duyệt quy hoạch tổng thê phát triển kinh tế - xã hội huyện Ý Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 việc phê duyệt ngành nghề tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 Công cụ kinh tế: Thực trình tự theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 13/12/2003 liên Bộ tài - Bộ tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thực Nghị định số 67/2003/NĐCP ngày 13/6/2003 Chính phủ phí bảo vệ môi trường nước thải UBND tỉnh Nam Định ban hành Chỉ thị số 09/2004/CT-UB ngày 18/2/2004 việc thu phí bảo vệ môi trường nước thải Ngày 08/1/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2007/NĐ- CP việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 phủ phí bảo vệ môi trường nước thải vào tình hình thực tiễn, sở tài nguyên môi trường xác định lại nồng độ số chất ô nhiễm nước thải công nghiệp để áp dụng tính phí nước thải công nghiệp thay cho số liệu kèm theo văn số 989/CV-TNMTg ngày 13/12/2004 Công cụ kỹ thuật: Năm 2007, Xã UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dự hồ sử lý nước thải từ nguồn vốn ngân sách môi trường tỉnh, địa điểm xây dựng thuộc khu công nghiệp II thôn Tống Xá Công cụ tuyên truyền giáo dục: triển khai họp thôn, xã phát hệ thống loa truyền xã để người dân có ý thức bảo vệ môi trường 47 Đánh giá: Đối với vấn đề quy hoạch: bắt đầu năm 1993, hộ sản xuất vận động chuyển sang sản xuất tập trung khu vực thành lập nên cụm công nghiệp I Những năm tiếp theo, làng nghề phát triển sản xuất đa dạng, số sở sản xuất tăng lên, hình thành thêm cụm công nghiệp số Giai đoạn này, quyền địa phương có quan tâm môi trường, tập trung quy hoạch thành cụm công nghiệp tách khỏi khu dân cư, hạn chế ảnh hưởng xấu sản xuất đến người dân làng Hiện cụm công nghiệp quy hoạch có tất 32 công ty sản xuất chưa có Ban quản lý theo mô hình quản lý Khu công nghiệp Tuy tập trung thành khu nhiên lại không tách dời so với khu dân cư, hàng rào cản cách ly với hộ dân Khu công nghiệp nằm vị trí đầu làng , xung quanh khu công nghiệp có hộ dân sinh sống Hình thành nên cụm công nghiệp hệ thống thu gom nước thải tập trung hộ sản xuất thải Việc xây dựng công trình xử lý môi trường sở sản xuất chưa thực hiện, chưa có sở đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải xưởng sản xuất 100% sở xả thải trực tiếp nguồn nước mặt địa phương giấy phép xả thải Theo văn ban hành thực nộp phí BVMT nước thải, thực quan trắc định kỳ, số 32 sở sản xuất khu công nghiệp, có số có ý thức chấp hành thực Theo số liệu báo cáo UBND xã Yên Xá: năm 2014 có sở nộp phí BVMT nước thải; năm 2015 có sở nộp phí 48 Năm 2014 Năm 2015 Cơ sở nộp phí BVMT Cơ sở không nộp phí BVMT Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ sở nộp phí BVMT làng Tống Xá năm 2014 2015 Qua biểu đồ, ta thấy số sở nộp phí BVMT chiếm tỷ lệ nhỏ, năm 2014 chiếm 12,5% năm 2015 chiếm có 6,25% Số sở nộp phí BVMT so với tổng số sở sản xuất, qua năm trên, tỷ lệ giảm tăng Về vấn đề quan trắc môi trường định kỳ: năm 2014 có 18 doanh nghiệp thực quan trắc định kỳ, đạt 56,25%; năm 2015 có doanh nghiệp thực quan trắc định kỳ, đạt 28,133% Năm 2014 Năm 2015 Cơ sở thực quan trắc môi trường định kỳ Cơ sở không thực quan trắc môi trường định kỳ Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ sở thực quan trắc môi trường định kỳ làng Tống Xá năm 2014 2015 49 Năm 2014, số sở thực quan trắc định kỳ chiếm số sở khu công nghiệp, cho thấy doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề môi trường Tuy nhiên, năm 2015, số doanh nghiệp thực quan trắc định kỳ lại giảm nửa so với năm 2014, cho thấy vấn đề môi trường bị lơ đi, không trọng Nguyên nhân ý thức doanh nghiệp không muốn bỏ khoản chi phí cho quan trắc, lơ cán địa phương không đốc thúc doanh nghiệp, sở thực Đối với tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân ô nhiễm môi trường: quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền mối nguy hại ô nhiễm môi trường gây đời sông nhân dân Qua điều tra, vấn người dân làng, hệ thống loa phát xã hoạt động vào thời gian từ 17h – 17h30 buổi chiều, nội dung phát có đề cập đến vấn đề ô nhiễm bảo vệ môi trường chiếm phần nhỏ vấn đề thu gom xử lý nước thải trước xả thải nói đến, chủ yếu phát đường lối sách, hoạt động kinh tế xã UBND xã có tổ chức tập huấn cho hộ sản xuất làng nghề có ý thức bảo vệ môi trường hướng dẫn cách làm giảm thiểu ô nhiễm trình sản xuất gây năm 2,3 lần Theo số liệu điều tra, 100% doanh nghiệp cử người tham gia vào buổi hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường.Chính quyền xã tổ chức phát tờ rơi, pa nô áp phích mở chiến dịch tuyên truyền ngày BVMT, trạng chất thải làng nghề, tác hại ô nhiễm chất thải tới sức khỏe làng nghề Tống Xá nhằm nâng cao nhận thức môi trường, biết chất thải nguy hại sức khỏe người hướng dẫn thu gom vận chuyển xử lý quy định Năm 2010, hệ thống xử lý nước thải xây dựng vận hành, nhiên phục vụ cho cụm công nghiệp số II hoạt động thời gian ngắn dừng lại không đủ chi phí vận hành 50 Công tác BVMT làng nghề Tống Xá hoạt động chưa có hiệu quả: có năm quyền địa phương chủ doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, thực tốt quy định pháp luật BVMT Nhưng có năm, quyền địa phương lại lơ quản lý quản lý chủ yếu tập trung vào công cụ tuyên truyền, giáo dục,chưa đánh mạnh vào vấn đề kinh tế doanh nghiệp gây ô nhiễm Các doanh nghiệp thực công tác môi trường hình thức để đối phó có đoàn tra, kiểm tra công tác BVMT c) Đánh giá giải pháp quản lý nước thải từ hoạt động đúc làng nghề Tống Xá • Điểm mạnh - Hiện nay, làng nghề, hầu hết sở sản xuất quy hoạch tập trung thành cụm công nghiệp - Năm 2010 xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cụm công nghiệp số II làng nghề Tống Xá • Điểm yếu - UBND xã Yên Xá chưa có cán chuyên trách môi trường - Chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp - Các công cụ, sách pháp luật dù ban hành không bắt buộc thực sở sản xuất - Nước thải sản xuất không thu gom tập trung - Các sở sản xuất chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải • Cơ hội - Vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề vấn đề xúc, nhà nước hết quan tâm - Các giải pháp sản xuất áp dụng phổ biến có hiệu quy trình sản xuất làng nghề tái chế • Thách thức - Trình độ nhân công, lao động làng nghề chưa cao - Thay đổi quan điểm sở sản xuất làng nghề - Nguồn chi phí đầu tư cho môi trường làng hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước 51 3.4.2 Hiện trạng xử lý nước thải từ hoạt động đúc làng nghề Tống Xá Hiện nước thải sản xuất sở sản xuất không qua xử lý mà đổ thải trực tiếp môi trường Nước thải sản xuất sinh hoạt thải mương chung làng dẫn đến môi trường nước mặt làng nghề bị ô nhiễm Vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt vấn đề cấp bách, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân làng nghề Dưới đầu tư Trường Đại học Greifwald, Cộng hòa Liên bang Đức cụm công nghiệp II đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ ngày đêm với toàn thiết bị máy móc theo phương pháp xử lý nước thải vi sinh vật kỵ khí hiếu khí Viện công nghệ sinh học thuộc Viện khoa học công nghệ Việt Nam nghiên cứu sở khoa học công nghệ tỉnh Nam Định thẩm định năm 2003 52 Hình 3.4 Mô hình hệ thống xử lý nước thải làng nghề khí đúc Tống Xá Phương pháp thực dựa vào khả chuyển hóa kim loại nặng sẵn có nước thải công nghệ vi sinh vật, vi khuẩn chuyển hóa kim loại từ dạng hòa tan độc hại sang dạng kết tủa bền vững nước thải sau xử lý đưa hồ sinh học , nước tiếp tục làm ổn định số sinh học Hệ thống xây dựng vận hành từ năm 2010 nhiên chi phí vận hành lớn nguồn thu nên không hoạt động Hiện nay, nước thải từ sản xuất 100% không thu gom mà thải trực tiếp mương chung làng, khiến cho môi trường xung quanh tiếp tục rơi vào ô nhiễm 53 3.5 Đề xuất số biện pháp quản lý xử lý nước thải từ hoạt động đúc làng nghề Tống Xá 3.5.1 Những tồn quản lý hệ thống QLMT làng nghê Tổ chức lực QLMT chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn Nguồn lực phục vụ công tác môi trường xã Yên Xá thiếu số lượng trình độ chuyên môn yếu Hiện xã cán kiêm làm công tác quản lý môi trường theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường hệ thống tổ chức QLMT cấp xã, phường phải có 1- cán chuyên trách QLMT Cán phụ trách môi trường chưa đào tạo chuyên sâu môi trường, chi làm theo kinh nghiệm đạo cấp thụ động Hệ thống văn pháp luật BVMT địa phương chưa đủ, rõ ràng, chồng chéo lên lĩnh vực khác, chưa lồng ghép quy định BVMT vào hương ước, quy định làng thôn xóm Do mà công tác quản lý lỏng lẻo hiệu quả.Chưa có chế hỗ trợ làng nghề hay bảo vệ môi trường làng nghề nào, chưa có chế xử phạt ô nhiễm môi trường cụ thể đủ sức răn đe hộ sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm Tuy có trạm xử lý nước thải nhiều năm không hoạt động dẫn đến máy móc bị hỏng, nguồn đầu tư hạn chế nên trang thiết bị chưa mua mới, hệ thống xử lý khả hoạt động Điều kiện trang thiết bị máy móc thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường thiếu cấp xã cán môi trường phương tiện giám sát mức độ ô nhiễm môi trường, việc thu thập quản lý , lưu tài liệu môi trường Theo kết điều tra 100% hộ hỏi hệ thống xử lý nước thải, chất thải, họ cho biết đầu tư tốn kém, thiếu vốn sản xuất nên diện tích đất để xây dựng hệ thống xử lý chất thải Quan điểm lợi ích kinh tế trước mắt tồn nhận thức người dân làng nghề Đặc biệt chủ sản xuất nghĩ không cá nhân họ gây ô nhiễm mà trách nhiệm thuộc tất hộ làng 54 3.5.2 Đề xuất số biện pháp quản lý xử lý nước thải từ hoạt động đúc làng nghề Tống Xá a) Tăng cường áp dụng công cụ kinh tế Công cụ kinh tế biện pháp hữu hiệu để quản lý môi trường Phí BVMT xem công cụ kinh tế hiệu quản lý môi trường làng nghề triển khai làng nghề, sở nộp UBND xã cần đưa công văn, định cứng rắn để sở xả thải nộp phí Hàng tháng cử cán đến sở thu phí phạt nặng sở chậm trễ có ý định trốn không nộp phí ngừng cấp điện, ngừng cấp nước, đình việc cho vay vốn b) Kêu gọi hỗ trợ đầu tư tài đề hệ thống xử lý nước thải hoạt động trở lại Vấn đề môi trường vấn đề nóng quan tâm UBND cần lập kế hoạch gửi lên cấp tỉnh để xin hỗ trợ tài chính, khôi phục lại hệ thống xử lý nước thải Đồng thời kêu gọi, thuyết phục sở sản xuất tham gia đóng góp phí.Ngoài UBND xã tổ chức quyên góp từ người dân làng, xã ủng hộ để trì hệ thống Đối với sở sản xuất, cần có biện pháp cứng rắn, áp dụng Nghị định 25/20133/NĐ-CP quy định việc đóng phí bảo vệ môi trường nước thải c) Cải thiện hệ thống mương thoát nước Hệ thống cống rãnh thoát nước sở sản xuất quan trọng, đặc biệt trạng thôn Tống Xá nay, nước thải sản xuất nước sinh hoạt chung hệ thống đổ trực tiếp mương chung thôn.Hiện mương chung làng nghề tiếp nhận lượng nước thải lớn từ sản xuất bị ứ đọng, tiêu thoát chậm UBND xã cần lập kế hoạch nạo vét bùn lưu thông dòng chảy định kỳ Trên mương phát triển loại thực vật có khả hút kim loại bèo tây, rau ngổ, …để giảm thiểu ô nhiễm nước Đây loại phổ biến dễ phát triển hoàn cảnh Và làm biện pháp không tốn chi phí, nhân lực 55 d) Giải pháp quản lý Nhà nước Hoàn thiện máy tổ chức: Cụm công nghiệp làng nghề Tống Xá thành lập theo định UBND tỉnh Nam Định, nhiên lại chưa thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp, cần xúc tiến thành lập Ban quản lý khu công nghiệp theo quy định Nhà nước Ban quản lý khu công nghiệp thành có chức nhiệm vụ thẩm quyền quản lý hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường Làng nghề cần có cán chuyên trách môi trường đảm nhiệm việc giám sát quản lý chất lượng môi trường Tại UBND xã có cán địa kiêm môi trường, cần phải có cán chuyên trách môi trường để nắm rõ tình hình thực quy định liên quan đến BVMT xử lý nước thải e) Giải pháp giáo dục môi trường làng nghề Nâng cao nhận thức qua phương tiện nghe nhìn thông tin đại chúng: chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng làng Tống Xá thông qua phương tiện nghe nhìn thông tin đại chúng: hệ thống loa phát xã Yên Xá thôn Hệ phát xã hoạt động vào thời gian từ 17h – 17h30 hàng ngày, chia khoảng thời gian cho tin lĩnh vực khác nhau, tin môi trường chiếm – 10 phút ngày tránh bị lãng quên Cũng phát thành tin riêng lần tuần Tổ chức lớp học tập huấn môi trường, tạo điều kiện hiểu biết môi trường cho cán địa phương nhân dân làng, đặc biệt người trực tiếp tham gia sản xuất Đưa kiến thức môi trường vào chương trình học bậc tiểu học, trung học xã Yên Xá, bao gồm môi trường xung quanh gồm gì, ý nghĩa, sau nói vấn đề môi trường xảy nơi sinh sống hậu để lại… để học sinh có nhận thức đắn vấn đề bảo vệ môi 56 trường Hàng tuần, nhà trường nên tổ chức buổi ngoại khóa với hoạt động liên quan đến môi trường, ví dụ dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; hay nhà trường tổ chức cho học sinh thăm quan làng nghề môi trường làng nghề để học sinh thấy ý nghĩa việc bào vệ môi trường f) Đưa nội dung BVMT vào lễ hội truyền thống làng nghề Hàng năm, vào Lễ hội làng nghề đúc đồng thôn Tống Xá diễn từ ngày 10 đến ngày 12 tháng âm lịch Lễ hội tổ chức lớn năm lần hội lệ tổ chức năm lần Vào năm hội dân làng tổ chức quy mô, có tế, có rước, có tổ chức trò chơi, trò diễn Xen kẽ vào lễ hội làng, quyền ban tổ chức lễ hội xen kẽ nội dung BVMT thông qua trò chơi, trò diễn Đặc biệt, Lễ hội thường tổ chức thi tay nghề, Ban tổ chức nên đưa tiêu chuẩn yêu cầu sản phẩm với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường g) Áp dụng giải pháp sản xuất sản xuất sở Tại xưởng sản xuất áp dụng giải pháp sản xuất hơn.Đó giải pháp thực mang lại hiệu thiết thực thể ba mặt: kinh tế, kỹ thuật môi trường: kinh tế: Giải pháp không cần chi phí có chi phí thấp; kỹ thuật: Giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, không yêu cầu cao kỹ thuật chuyên môn; môi trường: Giải pháp hạn chế phát sinh chất thải hạn chế tác động xấu đến môi trường Tại làng nghề Tống Xá, xây dựng hệ thống tuần hoàn nước cho trình làm mát lò nấu, tiết kiệm chi phí mua nước giảm lượng nước thải phát sinh môi trường 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu thảo luận thực trạng môi trường giải pháp quản lý nước thải sản xuất làng nghề Tống Xá, rút số kết luận sau : Làng nghề Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làng nghề truyền thống gắn bó lâu đời với nghề đúc Hiện làng nghề có 51 sở sản xuất với sản phẩm khác Trong sở sản xuất đúc, thép chiếm 62,75% tổng số sở sả xuất – sở phát sinh lượng nước thải sản xuất Hoạt động đúc diễn hàng ngày thải môi trường lượng chất thải lớn, ước tính trung bình hộ sản xuất thải khoảng 110m 3/ tháng Trong nước thải sản xuất phát sinh từ hai công đoạn từ công đoạn nấu ( nước làm mát lò) công đoạn luyện quy trình sản xuất, có thông số vượt QCVN cho phép : hàm lượng TSS, hàm lượng Fe… Hiện quan chức có quan tâm đến vấn đề môi trường chưa sát thực sách, công cụ pháp luật chưa có hiệu Về vấn đề quan trắc môi trường định kỳ : tỷ lệ sở thực quan trắc chiếm 56,25% (năm 2014) 28,13% ( năm 2015) Đối với vấn đề nộp phí BVMT, sở nộp phí chiếm 12,5% ( năm 2014) 6,25% (năm 2015) Tỷ lệ sở thực sách pháp luật chiếm tỷ lệ mà giảm dần qua năm Do dó hệ thống quản lý môi trường nhiều bất cập Để giải vấn đề ô nhiễm làng nghề Tống xá cần thiết phải có phối hợp liên ngành quan quản lý chặt chẽ quyền địa phương Những điều cần thiết phải khôi phục lại hệ thống xử lý nước thải, hoàn thiện máy quản lý môi trường xã, tuyên truyền, thuyết phục sở sản xuất quan tâm nhiều đến BVMT 58 Kiến nghị Qua kết tìm hiểu làng nghề Tống Xá, xin đưa số kiến nghị sau : Các cấp quản lý cần tập trung hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực công cụ pháp luật, kinh tế, kỹ thuật BVMT làng nghề Cụm công nghiệp cần thành lập Ban quản lý khu công nghiệp để thực chức BVMT Chính quyền địa phương cần trọng tăng cường hoạt động BVMT xử lý chất thải hoạt động sản xuất làng nghề; xử lý triệt để sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Các hộ sản xuất, doanh nghiệp có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành quy định BVMT sở sản xuất kinh doanh Công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực biện pháp BVMT theo quy định Ngoài vấn đề ô nhiễm nước thải vấn đề ô nhiễm không khí vấn đề xảy chủ yếu làng nghề tái chế kim loại, đề nghị cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu vấn đề môi trường không khí làng nghề để đưa giải pháp cải thiện cho môi trường làng nghề 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Báo cáo môi trường làng nghề quốc gia (2008) Báo cáo môi trường quốc gia (2013) – Môi trường không khí Báo cáo môi trường quốc gia (2014) - Môi trường nông thôn Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Lân, Trần Lệ Minh (2005), Làng nghề Việt Nam môi trường, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Đặng Kim Chi Tưởng Thị Hội, Hoàng Thu Hương, Nguyễn Đức Khiển, Tạ Văn Sơn, Tô Lệ Thu, Trịnh Thương Thương (2005), Đề tài Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng sách biện pháp giải vấn đề môi trường làng nghề Việt Nam, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Lương Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Kim Thái (2011), Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn làng nghề tái chế phế liệu đề xuất giải pháp quản lý, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, số 9/5-2011 Nguyễn Thanh Lâm (2011), Bài giảng Phương pháp nghiên cứu môi trường Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2006), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40 : 2011/BTNMT xử lý nước thải công nghiệp 10.Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn (2012), Bài giảng quản lý môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11.Lâm Minh Triết, Diệp Ngọc Sương ( 2000), Các phương pháp phân tích kim loại nước nước thải, Nhà xuất KH &KT, TP Hồ Chí Minh 12.UBND xã Yên Xá (2015), Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sở sản xuất – kinh doanh 13 UBND xã Yên Xá (2016), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Yên Xá, Nam Định 14 UBND xã Yên Xá (2015), Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội xã Yên xá năm 2012 -2014 15.UBND xã Yên Xá (2007), Lịch sử nghề đúc làng nghề Tống Xá, Nam Định 60 Tài liệu internet 16 Dự án nghiên cứu IWRM – Việt Nam (2008), www.iwrm.vn/index1be5.html?lang=vn&page=&id=102&id1=103(20/4/2016) 17.Hệ thống văn quy phạm pháp luật, http://thuvienphapluat.vn/phapluat/tim-van-ban.aspx?keyword=&match=True&area=0(20/4/2016) 18 Sản xuất giúp làng nghề truyền thống phát triển bền vững (2013), sxsh.vn/vi-VN/Home/PrintStory.aspx?ID=1341(20/04/2016) 19.Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định, Văn pháp quy, tnmtnamdinh.gov.vn/index.php/vi/laws/Tai-nguyen-va-Moi-truong/ (19/4/2016) 20.Văn Hiến (2015), Làng nghề khí, đúc Yên Xá (Nam Định) : Cấp cứu môi trường,giải cứu người dân , thoibaokinhdoanh.vn/Kinh-doanh-xanh-16/Langnghe-co-khi-duc-Yen-Xa-Nam-Dinh Cap-cuu moi-truong-giai-cuu-nguoidan-18210.html(19/4/2016) 61
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Nước Thải Từ Hoạt Động Đúc Tại Làng Nghề Cơ Khí Đúc Tống Xã, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Nước Thải Từ Hoạt Động Đúc Tại Làng Nghề Cơ Khí Đúc Tống Xã, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Nước Thải Từ Hoạt Động Đúc Tại Làng Nghề Cơ Khí Đúc Tống Xã, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay