Đánh Giá Hiện Trạng Nước Thải Làng Nghề Sản Xuất Miến Dong Làng So Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

116 162 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:56

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN DONG LÀNG SO XÃ TÂN HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Người thực : BÙI TUẤN ANH Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : Khoa học môi trường Giáo viên hướng dẫn : Th.S Lý Thị Thu Hà HÀ NỘI – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN DONG LÀNG SO XÃ TÂN HÒA, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Người thực hiện : BÙI TUẤN ANH Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : Khoa học môi trường Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : Th.S Lý Thị Thu Hà : Xã Tân Hòa- Quốc Oai- Hà Nội Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập và nghiên cứu, đến hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Môi trường với đề tài: “ Đánh giá trạng nước thải làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội” `Trước tiên, xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Th.S Lý Thị Thu Hà dành nhiều thời gian và tâm huyết, tận tình hướng dẫn và bảo suốt quá trình thực hiện đề tài Tôi xin cám ơn quan cung cấp số liệu : UBND xã Tân Hòa và các hộ dân xã giúp thời gian khảo sát, điều tra vấn, đo đạc và lấy mẫu địa phương Tôi xin cám ơn sâu sắc tới quý thầy cô môn Công nghệ môi trường, trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam truyền đạt và bồi dưỡng cho kiến thức, phương pháp học tập và nghiên cứu chuyên môn Cuối xin chân thành cảm gi đình, người thân và bạn bè qua tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện cho quá trình học tập, tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài này Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Tuấn Anh i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i Bùi Tuấn Anh i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG .v vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan làng nghề Việt Nam 1.2 Tổng quan làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Việt Nam 1.3 Hiện trạng công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến nông sản thực phẩm 19 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng nghiên cứu 34 2.2 Phạm vi nghiên cứu 34 2.3 Nội dung nghiên cứu 34 2.4 Phương pháp nghiên cứu 34 2.4.5 Phương pháp tính toán thiết kế 38 Tính toán thiết kế phần mềm excel theo công thức ông Trịnh Xuân Lai .38 Vẽ thiết kế phần mềm autocad 38 39 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .40 3.1 Điều kiện Tự nhiên- Kinh tế- Xã hội làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà nội 40 3.2 Hiện trạng sở sản xuất làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa .44 3.3 Hiện trạng phát sinh nước thải 47 3.4 Đặc tính nước thải làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa 51 3.5 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lý nước thải làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa 54 3.6 Đề xuất, thiết kế giải pháp xử lý nước thải làng nghề sản xuất tinh bột xã Tân Hòa 56 ii Kết luận .90 Kiến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BNN Bộ nông nghiệp BOD Nhu cầu oxy sinh học BQL Ban quản lý CBLTTP Chế biến lương thực thực phẩm CBNSTP Chế biến nông sản thực phẩm COD Nhu cầu oxy hóa học LVS Lưu vực sông QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN & MT Tài nguyên và môi trường TP Thành phố TSS Tổng chất rắn lơ lửng UBND Uỷ ban nhân dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các làng nghề chế biến lương thực thực phẩm tỉnh Hưng Yên năm 2011 Bảng 1.2: Các sản phẩm và sản lượng số làng nghề CBLTTP Bảng 1.3: Đặc trưng ô nhiễm số làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm địa bàn tỉnh Quảng Nam và Bình Thuận Bảng 1.4: Thải lượng các chất ô nhiễm môi trường nước ngành chế biến thực phẩm đến năm 2010, 2015 và 2020 Bảng 1.5: Kết xử lý nước thải sản xuất bún phương pháp lọc sinh học ngập nước theo thời gian xử lý Bảng 1.6: Hiệu xử lý nước thải công nghệ ABR (Bể xử lý kị khí) Bảng 2.1: Địa điểm đo lượng nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất Bảng 2.2: Địa điểm lấy mẫu nước thải sản xuất Bảng 2.3: Các thông số phân tích Bảng 3.2: Số hộ tham gia sản xuất tinh bột dong và miến năm 2014 Bảng 3.3: Diện tích sử dụng đất các loại hình sản xuất Bảng 3.4: Quy mô các loại hình sản xuất làng nghề Bảng 3.5: Nguồn nước sử dụng cho sản xuất Bảng 3.6: Hệ số phát sinh nước thải các loại hình sản xuất Bảng 3.7: Giá trị các thông số nước thải các loại hình sản xuất làng nghề xã Tân Hòa Bảng 3.8: Tải lượng ô nhiễm nước thải sản xuất làng nghề xã Tân Hòa Bảng 3.9: Bảng tóm tắt kết tính toán song chắn rác thô Bảng 3.10: Bảng tóm tắt kết tính toán bể điều hòa Bảng 3.11: Bảng tóm tắt kết tính toán bể lắng sơ cấp v Bảng 3.12:Các thông số đầu vào bể Aerotank Bảng 3.13: Bảng tóm tắt kết tính toán bể aerotank Bảng 3.14: Các thông số thiết kế bể lắng đợt Bảng 3.15: Bảng tóm tắt kết tính toán bể lắng thứ cấp Bảng 3.16: Các thông số thiết kế bể khử trùng Bảng 3.17: Tính toán hệ thống châm hóa chất Bảng 3.18: Bảng tóm tắt kết tính toán bể khử trùng Bảng 3.19: Dự toán vật liệu và nhân công xây dựng m3 bể và 1m2 đáy bể Bảng 3.20: Giá thành xây dựng đối với các công trình hệ thống xử lý Bảng 3.21: Giá thành xây dựng đối với các thiết bị hệ thống xử lý Bảng 3.22: Chi phí điện tính cho 01 ngày Bảng 3.23: Chi phí hóa chất cho ngày Bảng 3.24: Tính chi phí vận hành xử lý nước thải ngày vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Biểu đồ phân loại làng nghề Việt Nam theo ngành nghề sản xuất 1.1.1 Lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam 1.1.2 Khái niệm làng nghề, tiêu chí công nhận làng nghề 1.1.3 Phân loại và đặc trưng sản xuất các làng nghề .7 1.2.1 Giới thiệu chung làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Việt Nam 1.2.2 Hiện trạng phát sinh chất thải sản xuất các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm và vấn đề môi trường 15 1.2.3 Ảnh hưởng hoạt động sản xuất chế biến lương thực thực phẩm đến sức khỏe người dân 17 1.3.1 Hiện trạng công tác quản lý môi trường làng nghề chế biến nông sản thực phẩm 20 Hình 1.2: Sơ đồ Bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước BVMT thành phố Hà Nội 21 1.3.2 Hiện trạng công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề CBNSTP 25 Hình 1.3: Các phương pháp sinh học xử lý nước thải 25 Hình 1.4: Sơ đồ xử lý nước thải phương pháp lọc kết hợp với vi sinh vật 26 Hình 1.5: Sơ đồ hệ thống xử lý phương pháp lọc sinh học ngập nước 27 Hình 1.6: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải làng nghề bún Khắc Niệm - TP Bắc Ninh 29 1.3.3 Cơ sở pháp lý quản lí chất thải làng nghề chế biến nông sản thực phẩm 32 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 34 2.4.2 Phương pháp đo hệ số phát sinh 36 2.4.3 Phương pháp lấy mẫu và phân tích phòng thí nghiệm 37 2.4.4 Phương pháp xử lí số liệu 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .40 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 3.2.1 Quy mô sản xuất 44 3.2.2 Hiện trạng công nghệ sản xuất 46 Hình 3.1: Quy trình sản xuất tinh bột dong 46 Hình 3.2: Quy trình sản xuất Miến 47 3.3.1 Nguồn nước cấp cho sản xuất 47 3.3.2 Lưu lượng nước thải làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa 49 vii Hình 3.3: Lưu lượng nước thải phát sinh làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa hàng ngày (m3/ngđ) 51 Hình 3.4: Hàm lượng COD nước thải làng nghề xã Tân Hòa 52 Hình 3.5: Hàm lượng BOD nước thải làng nghề xã Tân Hòa 53 Hình 3.6: Hàm lượng TSS nước thải làng nghề xã Tân Hòa 53 3.5.1 Công tác quản lý môi trường làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa .54 Hình 3.7: Cơ cấu quản lý môi trường UBND xã Tân Hòa 55 3.5.2 Công tác xử lý nước thải làng nghề sản xuất miến dong làng So xã Tân Hòa .55 3.6.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý 56 3.6.2 Đề xuất thiết kế giải pháp xử lý nước thải làng nghề 57 Hình 3.8: Phương án xử lý cho nguồn thải các hộ sản xuất làng nghề 57 Hình 3.9: Hệ thống xử lý nước thải tập trung cho hộ sản xuất làng nghề 58 3.6.3 Tính toán thiết kế chi tiết công trình 60 Hình 3.10: Song chắn rác thô 60 3.6.4 Tính toán chi phí xây dựng hệ thống 83 3.6.5 Phần máy móc- thiết bị 84 3.6.6 Chi phí quản lý và vận hành 86 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng việt: Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2011 ), Báo cáo kết năm thực Nghị định 66/2006/NĐ-CP, ngày 07/7/2006 Chính Phủ Phát triển ngành nghề nông thôn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hệ thống Quy chuẩn chất lượng môi trường Bộ tài nguyên môi trường (2008), Báo cáo môi trường quốc gia 2008 Môi trường làng nghề Việt Nam Bộ tài nguyên môi trường (2014), Báo cáo môi trường quốc gia 2014 Môi trường nông thôn Đặng Kim Chi (2005), làng nghề Việt Nam Môi trường- tập 2,NXB Khoa học và kỹ thuật Đặng Kim Chi (2005), Tài liệu hướng dẫn áp dụng giải pháp cải thiện môi rường cho làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, NXB Khoa học kỹ thuật Đặng Kim Chi (2005), Đề tài KC 08-09: Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng sách biện pháp giải vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội Đặng Kim Chi (2010), Hướng dẫn áp dụng giải pháp cải thiện môi trường cho làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, NXB Trường đại học Bách khoa Hà Nội Đặng Kim Chi (2014), Làng nghề Việt Nam Môi trường- Tập 3, NXB Khoa học và kỹ thuật 10 Lâm Minh Triết (2002), xử lý nước thải đô thị công nghiệp.Tính toán thiết kế công trình NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 92 11 Nguyễn Xuân Thành (2011), Công nghệ sinh học xử lý môi trường, NXB Lao động- Xã hội 12 Quốc hội khóa XIII (2012), Báo cáo kết thực Nghị Quốc hội chất vấn trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 13 Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh (2011), Đề tài: “Đánh giá trạng môi trường năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010” 14 Trịnh Xuân Lai (2009), Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải, NXB Xây Dựng 15 Trịnh Xuân Lai (2004), xử lý nước cấp cho sinh hoạt công nghiệp, Nhà xuất xây dựng 16 TS Nguyễn Thế Truyền (2005 ), Đề tài:“ Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thiết bị để xử lý chất thải vùng làng nghề chế biến nông, thủy sản, Viện khoa học thủy lợi 17 UBND xã Tân Hòa (2016), “Kết thực kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, An ninh - Quốc phòng” B Tài liệu internet: 18 Đặng Văn Lợi, Nguồn lực cho bảo vệ môi trường làng nghê: Thực trạng giải pháp, http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tapchimt, 09/01/2012 19 Hà Minh Họa, Thực trạng công tác quản lý nhà nước môi trường, http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tapchimt, 30/01/2013 20 Hội vật liệu xây dựng Việt Nam, Bảng tra vữa xi măng bê tông xây dựng,http://vatlieuxaydung.org.vn/Home/Default.aspx? portalid=33&tabid=19&distid=8146 21 Nguyễn Cao Trí, Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải Trường Cao Đẳng Nghề Đồng An – Tỉnh Bình Dương, công suất 1000m 3/ngày đêm http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-tinh-toan-thiet-ke-tram-xu-ly-nuoc-thaitruong-cao-dang-nghe-dong-an-tinh-binh-duong-cong-suat-1000m3ngaydem-49963/, 2013 93 22 Nguyễn Thị Mộng Hoài, Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bếp ăn, công suất 80m3/ng.đ,http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-tinhtoan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-cong-ty-co-phan-sanxuat-thuong-mai-dich-vu-xay-dung-thanh-49974/,2013 23 Trần Trung Việt,Thiết kế hệ thống xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún công suất 200m3/ngày đêm,http://thuvienspkt.edu.vn/luan-van/Do-AnTot-Nghiep-Sinh-Vien/Thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-lang-nghe-sanxuat-bun-cong-suat-200m3-ngay-dem-Khoa-luan-tot-nghiep/, 2010 24 Võ Thị Trang, Thiết kế công nghệ hệ thống xử lý nước thải cho công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái điều kiện phù hợp với thực tế công ty, http://luanvan.co/luan-van/thiet-ke-cong-nghe-he-thong-xu-lynuoc-thai-cho-cong-ty-tnhh-thuc-pham-hong-thai-trong-dieu-kien-phuhop-voi-thuc-te-1158, 2013 94 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Diện tích sử dụng đất hộ sản xuất Tên Loại hình sản xuất Nguyễn Tiến cung Vương Đắc Thỏa Nguyễn Hữu Vân Vương Đắc Tiến Nguyễn Vịnh Nguyễn Tiến Chỉnh Đinh Thị Lan Nguyễn Đình Sơn Vương Đắc Hùng Nguyễn Tiến Thôi Đặng Đạt Minh Nguyễn Thị Thường Nguyễn Thị Bồng Lê Văn Hưng Lương Văn Huấn Nguyễn Quế Đạt Nguyễn Đăng Toàn Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Danh Tuấn Nguyễn Khắc Cường Lê Văn Tiến Nguyễn Khắc Huy Nguyễn Tiến Quỳ Nguyễn Thị Hồng Trần Văn Mạnh Trần Văn Phước Nguyễn Quang Hưng Nguyễn Văn Trường Nguyễn Văn Sơn Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Tổng diện tích mặt (m2) 185.5 242 168 320 338 228 178 219 220 298 246 280 380 168 170 188 220 96 285 130 220 180 262 350 198 306 188 215 130 285 Diện tích sử dụng (m2) 125 190 112 226 220 98 92 155 108 215 140 163 322 115 95 112 116 78 267 98 106 112 98 272 85 165 110 90 85 240 Nguồn: Phiếu điều tra (2016) Phụ lục 2: Quy mô sản xuất hộ tham gia sản xuất STT Tên Loại hình 95 Số mẻ Lượng lượng sản sản xuất nguyên liệu phẩm (Tấn/ (Tấn/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nguyễn Tiến cung Vương Đắc Thỏa Nguyễn Hữu Vân Vương Đắc Tiến Nguyễn Vịnh Nguyễn Tiến Chỉnh Đinh Thị Lan Nguyễn Đình Sơn Vương Đắc Hùng Nguyễn Tiến Thôi Đặng Đạt Minh Nguyễn Thị Thường Nguyễn Thị Bồng Lê Văn Hưng Lương Văn Huấn Nguyễn Quế Đạt Nguyễn Đăng Toàn Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Danh Tuấn Nguyễn Khắc Cường Lê Văn Tiến Nguyễn Khắc Huy Nguyễn Tiến Quỳ Nguyễn Thị Hồng Trần Văn Mạnh Trần Văn Phước Nguyễn Quang Hưng Nguyễn Văn Trường Nguyễn Văn Sơn Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng tháng 11 10 12 10 10 12 13 8 10 12 10 11 9 11 10 10 10 tháng) 30 50 25 68 75 30 17 54 30 34 42 60 88 24 20 12 20 34 90 14 100 175 90 200 80 100 75 90 60 150 tháng) 18 30 15 40 45 18 10 32 18 20 25 36 52 14 12 7.2 12 20 54 20 35 18 40 16 20 15 18 12 30 Nguồn: Phiếu điều tra (2016) Phụ lục 3: Lượng nước sử dụng hộ tham gia sản xuất STT Tên Nguyễn Tiến cung Vương Đắc Thỏa Nguyễn Hữu Vân Vương Đắc Tiến Nguyễn Vịnh loại hình sản xuất Miến Miến Miến Miến Miến Nguồn nước Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Đào Giếng Khoan Giếng Khoan 96 Lượng sử dụng (m3/tháng) 130 175 105 270 310 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nguyễn Tiến Chỉnh Đinh Thị Lan Nguyễn Đình Sơn Vương Đắc Hùng Nguyễn Tiến Thôi Đặng Đạt Minh Nguyễn Thị Thường Nguyễn Thị Bồng Lê Văn Hưng Lương Văn Huấn Nguyễn Quế Đạt Nguyễn Đăng Toàn Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Danh Tuấn Nguyễn Khắc Cường Lê Văn Tiến Nguyễn Khắc Huy Nguyễn Tiến Quỳ Nguyễn Thị Hồng Trần Văn Mạnh Trần Văn Phước Nguyễn Quang Hưng Nguyễn Văn Trường Nguyễn Văn Sơn Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Miến Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Bột dong riềng Giếng Khoan Giếng Đào Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Đào Giếng Đào Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Đào Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan Giếng Khoan 110 75 165 105 135 130 170 260 95 85 52 70 90 380 60 500 700 420 880 350 450 370 400 300 650 Nguồn: Phiếu điều tra (2016) 97 Phụ lục 4: Lưu lượng phát sinh nước thải công đoạn hộ sản xuất làng nghề Stt Kí hiệu Lượng nguyên liệu lượng sản phẩm Ngâm Lọc cát, Khử chua Tráng Ngâm bánh miến Rửa dụng cụ/thiết bị Tổng hệ số phát sinh Đơn vị Tấn m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3/tấn M1 6,8 6,3 18 0,72 0,64 26,66 6,665 M2 3,4 2,4 9,75 0,6 0,45 0,6 13,8 6,900 M3 1,8 2,7 8,25 0,45 0,45 0,5 12,35 6,861 M4 6,25 3,75 5,6 17,325 0,78 0,48 1,05 25,235 6,729 98 M5 1,2 1,68 5,25 0,4 0,25 0,6 8,18 6,817 M6 1,7 1,44 4,5 0,4 0,24 0,5 7,08 7,080 10 M7 M8 M9 M10 4,2 2,4 2,5 7,5 2,5 1,4 1,5 4,5 3,6 1,8 1,92 6,3 12 6,75 6,84 19,8 0,6 0,48 0,48 0,56 0,36 0,42 1,2 0,7 0,5 0,6 1,2 17,46 9,89 10,26 30,5 6,984 7,064 6,840 6,778 Nguồn: Tính toán đo đạc (2016) STT Kí hiệu Lượng nguyên Đơn vị B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 10 B10 10 16 10 18 10 8,5 13 15 m3 m3 9,6 25,6 3,2 13 33 11 22,4 1,8 19,95 3,6 17,5 39,6 10,75 18 1,7 9,4 18,4 2,6 12,75 26,5 1,2 6,6 13,65 14 32,5 m3 1,5 4 1,35 5,5 m3 7,2 4,98 8,4 7,8 7,8 7,8 m3 1,5 22 1,5 1,2 2,5 1,3 1,2 1,3 m3 m3/tấn 46,9 23,45 62.2 19,44 43,9 21,95 36,63 20,35 74 20,56 41,85 20,93 38 22,35 liệu Lượng sản phẩm Ngâm rửa Nghiền và lọc tinh bột lắng, rửa tinh bột Rửa dụng cụ/thiết bị Tổng Hệ số phát sinh 53,05 27,9 61,8 20,40 23,25 20,60 Nguồn: Tính toán đo đạc (2016) Phụ lục 5: Giá trị phân tích thông số nước thải hộ sản xuất làng nghề Mẫu miến M1 Ký hiệu pH NH4+ PO43- NO3- TSS COD BOD5 M11 6,83 4,33 0,74 1,823 312 481,5 330,8 99 M12 M13 M2 M21 M22 M23 M3 M31 M32 M33 Mẫu bột B1 Ký hiệu B11 B12 B13 B2 B21 B22 B23 B3 B31 B32 B33 6,85 6.75 6,810 0,053 6,96 6,72 7,12 6,933 0,201 6,630 6,880 6,780 6,763 0,126 pH 6,6 7,1 6,7 6,800 0,265 7,5 6,9 7,1 7,167 0,306 6,7 6,6 7,2 4,32 4,21 4,287 0,067 7,225 8,322 7,038 7,528 0,694 5,580 5,210 5,440 5,410 0,187 NH4+ 26,6 25,9 26,2 26,233 0,351 23,63 23,16 22,98 23,257 0,336 24,9 25,6 24,4 0,78 0,73 0,750 0,026 1,295 1,125 1,265 1,228 0,091 1,010 0,950 0,840 0,933 0,086 PO433,45 3,66 3,12 3,410 0,272 2,68 2,43 2,59 2,567 0,127 3,6 3,7 4,1 1,873 1,797 1,831 0,039 2,061 2,102 2,077 2,080 0,021 1,920 1,880 1,940 1,913 0,031 NO30,266 0,291 0,284 0,280 0,013 0,238 0,282 0,261 0,260 0,022 0,235 0,248 0,244 100 308 304 308,000 4,000 203 195 211 203,000 8,000 268,000 281,000 286,000 278,333 9,292 TSS 435 490 410 445,000 40,927 315 298 336 316,333 19,035 411 398 393 461,1 466 469,533 10,649 428,3 411,8 443,2 427,767 15,707 466,400 451,000 454,000 457,133 8,164 COD 605 611,5 596 604,167 7,784 638 662 667 655,667 15,503 583 577 556 318,1 334 327,633 8,410 436,5 431 442,6 436.700 5,803 308,500 301,100 298,000 302,533 5,395 BOD5 490,5 508,6 504,3 501,133 9,456 620,3 602,4 604 608,900 9,905 448,5 439 452 Mẫu trộn BM1 BM2 Ký hiệu BM11 BM12 BM13 BM21 BM22 BM23 6,833 0,321 pH 7,2 6,9 7,1 7,067 0,153 6,7 6,9 6,6 6,733 0,153 24,967 0,603 NH4+ 16,8 16,7 15,8 16,433 0,551 18,6 17,7 17,9 18,067 0,473 3,800 0,265 PO432,15 2,08 2,095 2,108 0,037 2,44 2,41 2,56 2,470 0,079 0,242 0,007 NO30,734 0,776 0,761 0,757 0,021 0,966 0,958 0,962 0,962 0,004 101 400,667 9,292 TSS 323 338 337 332,667 8,386 381 378 396 385,000 9,644 572,000 446,500 14,177 6,727 COD BOD5 552 388,6 561,7 392 568,3 384,2 560,667 388,267 8,199 3,911 588,6 410,2 591,2 406 578 401,5 585,933 405,900 6,992 4,351 Nguồn: Phân tích (2016) Phụ lục 6: Một số hình ảnh làng nghề Hình ảnh 1: Bể ngâm tinh bột dong sản xuất mien Hình ảnh 2: Bể sang cát và khử chua sản xuất miến 102 Hình ảnh 3: Bể trộn bột chín trước tráng miến Hình ảnh 4: Máy tráng miến 103 Hình ảnh Phơi bánh miến Hình ảnh 6: Cắt và ngâm bánh miến 104 Hình ảnh 7: Ren sợi miến Hình ảnh 8: Phơi miến 105 Hình ảnh 9: Mương tiếp nhận nước thải sản xuất miến 106
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Nước Thải Làng Nghề Sản Xuất Miến Dong Làng So Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội, Đánh Giá Hiện Trạng Nước Thải Làng Nghề Sản Xuất Miến Dong Làng So Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội, Đánh Giá Hiện Trạng Nước Thải Làng Nghề Sản Xuất Miến Dong Làng So Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay