Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

80 151 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:56

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ DIỄN TRƯỜNG, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Người thực : CHU TỰ ĐẠT Lớp : MTD-K57 Khóa : 2012-2016 Chuyên ngành : Khoa học môi trường Giáo viên hướng dẫn : ThS ĐOÀN THỊ THÚY ÁI Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực toàn số liệu trung thực chưa sử dụng công trình nghiên cứu khác trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ việc thực khóa luận cảm ơn trích dẫn rõ nguồn gốc Nghệ An, ngày 15, tháng 5, năm 2016 Người thực Chu Tự Đạt i LỜI CÁM ƠN Sau khoảng thời gian học tập nghiên cứu, với nỗ lực thân giúp đỡ cá nhân tổ chức khác nhau, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá việc thực tiêu chí 17 xây dựng nông thôn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” Để có kết này, lời xin xảm ơn cô giáo – ThS Đoàn Thị Thúy Ái tận tâm bảo giúp đỡ suốt trình thực khóa luận Cô hướng dẫn tận tình cho kiến thức lý thuyết, thực tế kỹ viết giúp phát chỉnh sửa sai sót để hoàn thành khóa luận với kết cao Đồng thời, xin chân thành cảm ơn thầy giáo – TS Phan Trung Quý (bộ môn hóa học) có góp ý dẫn quý báu giúp hoàn thành khóa luận Qua đây, xin cảm ơn cán nhân dân xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt trình nghiên cứu thu thập số liệu phục vụ cho đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Học viện nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt thầy cô giáo thuộc khoa Môi trường tận tình dạy dỗ suốt trình học tập Học viện, cung cấp cho kiến thức chuyên sâu để thực đề tài phục vụ cho sống sau Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè nhiệt tình động viên, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Nghệ An, ngày 15 tháng năm 2016 Người thực Chu Tự Đạt ii MỤC LỤC Trang iii DANH MỤC VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CNH-HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa GTVT Giao thông vận tải HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật NN-PTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NTM Nông thôn NVS Nhà vệ sinh QCQG Quy chuẩn Quốc gia SXKD Sản xuất – kinh doanh THCS Trung học sở UBND Ủy ban nhân dân VH-TT-DL Văn hóa –thể thao – du lịch XHCN Xã hội chủ nghĩa iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Diện tích suất số loại trồng xã Diễn Trường năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.2: Tổng hợp kết thực tiêu chí nông thôn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Error: Reference source not found Bảng 3.3: Tỷ lệ nguồn nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 3.4: Tỷ lệ sử dụng nguồn nước cho mục đích ăn uống hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 3.5: Tỷ lệ kiểu NVS hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 3.6: Tỷ lệ loại nguồn tiếp nhận nước thải hộ điều traError: Reference source not found v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 3.1: Bản đồ hành xã Diễn Trường Error: Reference source not found Hình 3.2: Bản đồ hành xã Diễn Trường vị trí lựa chọn xây dựng bãi rác thải tập trung Error: Reference source not found vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa đất nước vấn đề nông nghiệp – nông thôn ngày trọng, điều thể qua văn Nhà nước nông nghiệp, nông dân nông thôn điển hình Nghị số 26-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành trung ương 7, khóa X nông nghiệp, nông dân nông thôn; Quyết định 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn (NTM) Đến nay, bên cạnh thay đổi to lớn đô thị nước mặt nông thôn nước ta có chuyển biến tích cực Đời sống nhân dân không ngừng nâng cao vật chất tinh thần, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tăng cường, an ninh – trị giữ vững, phát triển nông nghiệp dịch vụ nông thôn gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững phát huy sắc văn hóa dân tộc Tuy nhiên, với thực trạng nông thôn chưa thể đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa (CNH-HĐH) đất nước Bên cạnh chuyển biến tích cực đặt không thách thức cần phải giải Vấn đề khoảng cách giàu nghèo ngày gia tăng khu vực đặc biệt nông thôn thành thị; vấn đề việc làm thiếu thốn, chưa đủ cung ứng cho nguồn lao động tăng nhanh trình độ lao động thấp; sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa khai thác sử dụng triệt để gây lãng phí nguồn lực nhân dân Nhà nước; phương tiện canh tác thô sơ, lạc hậu, suất trồng - vật nuôi thấp; công tác quản lý địa phương nhiều hạn chế, yếu Điều đòi hỏi phải có đột phá mạnh mẽ tất lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội để đảm bảo phát triển hài hòa ổn định cho đất nước Một vấn đề cấp thiết đặt vấn đề môi trường nông thôn, thể qua tiêu chí 17 19 tiêu chí xây dựng NTM Sự phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội phải gắn liền với bảo vệ môi trường bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp Tuy vậy, hầu hết nông thôn Việt Nam nay, phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến hủy hoại môi trường ngày nghiêm trọng Nông dân chưa có nước để sử dụng, rác thải, nước thải thải bỏ trực tiếp môi trường mà không qua xử lý, nghĩa trang nhân dân chưa xây dựng quy hoạch hợp lý Đó vấn đề cộm môi trường nông thôn cần phải giải để hướng đến phát triển bền vững Từ năm 2013, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An áp dụng triển khai chương trình xây dựng NTM Chính phủ đạt thành tựu quan trọng Đời sống vật chất tinh thần nhân dân xã cải thiện đáng kể, sở hạ tầng điện - đường trường – trạm nâng cấp phần đáp ứng nhu cầu nhân dân xã, mặt làng xã có thay đổi rõ rệt Tuy nhiên đằng sau nhiều bất cập cần phải giải quyết, đặc biệt khía cạnh môi trường Vì vậy, chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá việc thực tiêu chí 17 xây dựng nông thôn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng tiến trình triển khai hoạt động xây dựng NTM xã Diễn Trường, đặc biệt việc thực theo tiêu chí 17; sở đưa giải pháp nhằm đẩy nhanh nâng cao hiệu trình xây dựng NTM nói chung việc thực tiêu chí 17 nói riêng địa bàn xã Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn xây dựng NTM - Đánh giá kết xây dựng mô hình NTM nói chung theo tiêu chí 17 nói riêng xã Diễn Trường - Phân tích thuận lợi khó khăn việc thực tiêu chí 17 xây dựng NTM xã ngưỡng, phong tục tập quán tốt đẹp, truyền thống văn hóa nếp sống văn minh dân Tuy nhiên địa bàn xuất điểm tiêu cực cần phải quan tâm giải để hạn chế tối đa tác động xấu đến đời sống, sản xuất nhân dân xã, đặc biệt tác động xấu đến môi trường nông thôn Vì vậy, đánh giá cá nhân việc thực nội dung thứ tư tiêu chí 17 quy hoạch quản lý nghĩa trang xã Diễn Trường đạt 7/10 điểm 3.2.3.5 Về thu gom xử lý chất thải Là xã nông thôn có mật độ dân số cao với phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, sinh hoạt vui chơi giải trí nên lượng chất thải thải hàng ngày địa bàn xã tương đối lớn Từ đó, yêu cầu đặt cho cán nhân dân xã Diễn Trường phải có biện pháp thu gom xử lý cách hợp lý để giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường, người loài sinh vật  Về thu gom xử lý chất thải rắn: Các loại chất thải rắn chủ yếu địa bàn xã bao gồm loại chất thải sinh hoạt; loại phế phẩm nông nghiệp; loại chất thải từ số trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ; loại chất thải chăn nuôi Theo kết tổng hợp từ phiếu điều tra lượng rác thải sinh hoạt trung bình hộ gia đình khoảng 2.1 kg/ngày Trước năm 2013, xã chưa có quy hoạch bãi thu gom xử lý rác tập trung nên toàn số lượng rác thải địa bàn người dân vứt thành đống lớn ven đường sau đốt bỏ hay vứt thẳng xuống kênh sông gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng Từ năm 2013, bắt đầu chương trình xây dựng NTM, nhờ có phổ biến quyền thay đổi nhận thức người dân nên tình trạng vứt rác bừa bãi có nhiều thay đổi Sau xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới, UBND xã cho lấy ý kiến nhân dân việc chọn vị trí xây dựng bãi rác thải tập trung, nhiên nay, quyền nhân dân chưa có thống việc chọn vị trí xây dựng bãi rác Năm 2015, UBND xã chọn cánh đồng Cồn Pheo cách trung tâm xã khoảng 3km để 58 xây dựng bãi rác thải tập trung rộng khoảng 2000 m2, vấp phải phản đối cản trở phận nhân dân xóm gần với khu vực sản xuất nông nghiệp xóm sợ mùi hôi thối khói bụi đốt ảnh hưởng đến sống người dân xóm Cũng từ mà tổ thu gom rác thải điều hành ban vệ sinh môi trường xã lên ý kiến thành lập chưa thể vào hoạt động Vì vậy, lượng rác thải sinh hoạt địa bàn chưa thu gom xử lý mà chủ yếu người dân tự thu gom, phân loại đốt, chôn lấp, bán phế liệu, chí bị vứt xuống bãi đất trống ven đường, cánh đồng hay xuống lòng sông trước gây ô nhiễm môi trường đất, nước Phần lớn hộ gia đình chưa có cách phân loại rác thải nguồn xử lý riêng phù hợp với loại rác thải mà xử lý trộn lẫn loại có tính chất khác làm gia tăng tính nguy hại loại rác thải thải bỏ môi trường 59 Hình 3.2: Bản đồ hành xã Diễn Trường vị trí lựa chọn xây dựng bãi rác thải tập trung Đối với công trình vệ sinh nhà tắm Hầu hết hộ gia đình có NVS nhà tắm Nếu trước phần lớn NVS nhà tắm tạm bợ, không che chắn hợp lý ngày hầu hết người dân xây dựng củng cố lại Tỷ lệ kiểu NVS theo số liệu điều tra tổng hợp sau: Bảng 3.5: Tỷ lệ kiểu NVS hộ điều tra STT 4 Kiểu NVS Không có NVS Hố xí tạm NVS kiên cố ngăn NVS kiên cố ngăn NVS tự hoại Số lượng 36 48 11 Tỷ lệ % 0% 5% 36% 48% 11% Tổng 100 100% Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra Như số liệu bảng 3.5 cho thấy, tỷ lệ số hộ gia đình sử dụng loại NVS hợp vệ sinh NVS kiên cố ngăn NVS tự hoại mức cao (59%),tuy nhiên phận không hộ gia đình sử dụng NVS chưa đạt tiêu chuẩn, nguyên nhân chủ yếu khó khăn kinh tế mà điều kiện xây dựng kiểu NVS kiên cố Đối với loại chất thải từ số trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: phần lớn bao gồm loại bao bì, bìa tông, vỏ chai nhựa, sắt thép vụn nên người dân tái sử dụng tối đa đem bán phế liệu Còn lại số loại rác thải không giá trị sử dụng thu gom đốt chôn lấp tương tự rác thải sinh hoạt Nghiêm trọng tượng loại vỏ, bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV, thuốc trừ sâu không thu gom cách mà vứt bỏ đồng ruộng, kênh mương,các chất độc hại sót lại tồn lâu dài theo thời gian, không gây ô nhiễm môi trường đất, nước mà phá hủy hệ sinh thái nông nghiệp cách trầm trọng Có thể thấy rõ điều rằng, số lượng loài sinh vật đồng ruộng tôm, cua, cá, ếch, nhái ngày giảm 60 mạnh theo thời gian tượng tiếp diễn việc loài sinh vật biến khỏi hệ sinh thái nông nghiệp tránh khỏi Đối với loại phế phẩm nông nghiệp, phần lớn hộ gia đình chăn nuôi loại gia súc, gia cầm nên gần tất loại phế phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cách tối đa cho chăn nuôi: rơm rạ, thân loại trồng sử dụng làm thức ăn hay dùng để lót chuồng trại cho loại gia súc, gia cầm Phần lớn hộ gia đình dùng số loại phế phẩm nông nghiệp cho đun nấu số hộ gia đình tái sử dụng việc trồng nấm hay sản xuất số mặt hàng thủ công từ rơm rạ giúp tăng thu nhập cho gia đình Gần đây, cấu loài vật nuôi xã có thay đổi, đặc biệt số lượng loại gia súc trâu, bò, lợn có phần suy giảm so với trước nên tỷ lệ phế phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho chăn nuôi bị suy giảm Thay tái sử dụng cho lĩnh vực có ích khác, số hộ gia đình lại bỏ cách đem đốt gây lãng phí nguồn tài nguyên tái sử dụng mà gây ô nhiễm môi trường không khí nặng nề Đối với loại chất thải từ trình chăn nuôi phân gia súc gia cầm, thức ăn thừa, rác lót chuồng trại thường người dân đem ủ hố phân, sau sử dụng để làm phân hữu bón cho loại trồng cho cá ăn, không tiết kiệm chi phí cho phân bón mà xử lý hiệu loại chất thải này, tránh gây ô nhiễm môi trường Tuy nhiên, số hộ gia đình chưa có biện pháp che chắn hợp lý, chưa có thời gian ủ đủ dài đem sử dụng làm phân bón nên để ảnh hưởng đến chất lượng môi trường Kết điều tra cho thấy 100% người dân nhận thấy mối nguy hại từ rác thải đến môi trường, người sinh vật Tuy nhiên tuyên truyền Chính quyền địa phương thu gom, phân loại xử lý rác thải chưa thường xuyên nên chưa nâng cao ý thức người dân tác động xấu đến chất lượng môi trường nông thôn tránh khỏi Chỉ có 30% người vấn cho ý thức cộng đồng tốt, lại 70% người cho ý thức cộng đồng chưa tốt đến yếu 61 việc thu gom, phân loại xử lý rác thải Vì có 30% người hài lòng với tình hình thực thu gom xử lý rác thải địa phương, lại 70% người không hài lòng có kiến nghị với Chính quyền đại phương phải nhanh chóng hoàn thành việc quy hoạch, xây dựng vào sử dụng bãi rác thải tập trung để tập trung xử lý rác thải tránh gây tác động xấu đến chất lượng môi trường đời sống người sinh vật  Về thu gom xử lý nước thải Lượng nước thải địa bàn xã lớn chủ yếu có nguồn gốc từ trình sinh hoạt người dân trình chăn nuôi gia súc gia cầm Còn lại có lượng tương đối nhỏ nước thải xuất phát từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác Các loại nước thải chứa nhiều loại tạp chất khác nhau, có chất độc hại gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể người loài sinh vật Hầu tất hộ gia đình tập trung loại nước thải khác vào đường ống chung sau thải Kết điều tra nguồn tiếp nhận 100 hộ gia đình địa bàn sau: Bảng 3.6: Tỷ lệ loại nguồn tiếp nhận nước thải hộ điều tra STT Nguồn tiếp nhận Số hộ gia đình Tỷ lệ % Ngấm xuống đất 12 12% Ao hồ 17 17% Cống rãnh, mương máng, sông ngòi Tổng 71 100 71% 100% Nguồn: Tổng hợp từ kết diều tra Như số liệu tổng hợp qua bảng 3.6 cho thấy 100% hộ gia đình thải trực tiếp nước thải môi trường mà không qua trình xử lý nào, có có số hộ xây dựng bể chứa hố ga nhỏ để lắng bớt tạp chất rắn hiệu không cao Nơi tiếp nhận chủ yếu loại nước thải cống rãnh thoát nước chung thôn xóm (chiếm 71%), sau chảy mương máng, sông ngòi, nhiên hầu hết cống rãnh địa bàn không khai thông thường xuyên nên tình trạng nước thải ứ 62 đọng, bốc mùi khó chịu, trở thành nơi sinh sống loài sinh vật gây bệnh xảy phổ biến Gần đây, nhờ nhận hỗ trợ cấp nhà nước địa phương với tự nguyện đóng góp nhân dân nên phần lớn đường sá, mương máng, cống rãnh xã đầu tư xây dựng kiên cố hóa bê tông, có nắp đậy nên giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng, đồng thời bảo vệ mỹ quan nông thôn Ngoài ra, không hộ gia đình thải bỏ trực tiếp nước thải bề mặt đất sau tự thấm xuống (12%), gây ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm hay cách khác thải trực tiếp xuống ao hồ (17%), điều dẫn đến hệ vô nghiêm trọng tạo điều kiện cho chất độc hại nước thải vào thể người thông qua loại trồng hay loài thủy sản Rõ ràng người dân nhận thức thấy nguy hại loại nước thải 100% số người vấn cho nước thải thải có chất lượng từ bẩn vừa đến bẩn 100% số họ cho chúng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nông thôn đời sống người loài sinh vật Như vậy, thấy, quyền nhân dân địa phương có nỗ lực định việc thu gom xử lý chất thải Tuy nhiên bên cạnh số hộ gia đình có nhận thức tốt biết cách thu gom xử lý loại chất thải cách hợp lý phận không nhỏ người dân thiếu ý thức gây tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ngày trầm trọng Vì vậy, nội dung thứ năm tiêu chí 17 thu gom xử lý chất thải địa bàn, đánh giá xã Diễn Trường đạt 6/10 điểm 3.2.3.6 Đánh giá tổng kết nội dung tiêu chí 17 Tổng kết lại kết đánh giá nội dung tiêu chí 17 cho thấy: • Nội dung thứ nhất: Về tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh theo QCQG: 7/10 điểm • Nội dung thứ hai: Về sở SXKD: 4/10 điểm • Nội dung thứ ba: Về hoạt động bảo vệ phát triển môi trường xanh - - đẹp: 6/10 điểm • Nội dung thứ tư: Về quy hoạch quản lý nghĩa trang: 7/10 điểm 63 • Nội dung thứ năm: Về thu gom xử lý chất thải: 6/10 điểm Như vậy, trung bình xã Diễn Trường đạt 6/10 điểm việc thực tiêu chí 17 xây dựng NTM Chứng tỏ địa phương chưa thực hoàn thành tiêu chí 17 môi trường xây dựng NTM Những nguyên nhân dẫn đến kết bao gồm: Từ Nhà nước: chưa nhận quan tâm, hỗ trợ mức từ cấp, quan, ban nghành từ Trung ương đến địa phương nguồn vốn kinh nghiệm, kỹ thuật xã Diễn Trường xã nông thôn có xuất phát điểm thấp, thu nhập trung bình người dân trình độ dân trí chưa cao, hoạt động địa phương phụ thuộc lớn vào nguồn ngân sách từ cấp Bên cạnh đó, số chủ trương, sách Nhà nước xây dựng NTM vào thực tế không phù hợp với điều kiện địa phương phải kiến nghị thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp Từ Chính quyền: Chính quyền địa phương chưa có kinh nghiệm công tác lãnh đạo, đạo điều hành nhân dân xây dựng NTM Trình độ số cán ban lãnh đạo chưa cao, hiểu biết chương trình xây dựng NTM hạn chế, chưa tập hợp ý kiến nguyện vọng toàn nhân dân dẫn đến công tác đạo điều hành chưa sát sao, thiếu đồng bộ, hiệu thấp Sự vận động đóng góp Chính quyền tổ chức, doanh nghiệp nhân dân chưa liệt, đặc biệt thời điểm cắt giảm đầu tư nên nguồn vốn cho hoạt động xây dựng NTM thiếu trầm trọng Từ nhân dân: trình độ nhận thức phận người dân thấp, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư Nhà nước, cho việc mà Nhà nước phải thực mà chưa thể vai trò chủ thể mình, chưa tích cực chủ động tham gia vào công tác xây dựng NTM nên việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM đạt kết thấp Không vậy, số người mang tư tưởng chống đối lại chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Chính quyền địa phương, chống đối lại nguyện vọng phần lớn nhân dân xã gây cản trở hoạt động địa phương Cũng 64 phải nói rằng, nghèo nguyên nhân quan trọng bới nghèo trình độ dân trí thấp thường kèm với nhau, hoàn thành tất nội dung chương trình xây dựng NTM có hộ gia đình chưa đủ ăn chưa nói đến việc đóng góp hàng triệu đồng để xây dựng NTM mà chưa biết hiệu mà mang lại 3.2.3.7 Một số giải pháp đẩy mạnh việc thực tiêu chí 17 môi trường Để thực tốt tiêu chí 17,địa phương cần phải nắm bắt nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến để từ đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác môi trường Dưới đây, xin đề xuất số giải pháp sau: Thứ nhất, huy động tham gia, hỗ trợ quan Nhà nước, đoàn thể doanh nghiệp địa phương, đặc biệt nguồn vốn kinh nghiệm quý báu xây dựng NTM nói chung thực hện tiêu chí 17 nói riêng Thứ hai, nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương thông qua hoạt động tuyên truyền băng rôn, áp phích, phát địa phương; cung cấp kiến thức môi trường cho nhân dân để ý thức bảo vệ phát triển môi trường thực vào tiềm thúc người dân Thứ ba, tiếp tục đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho xây dựng NTM; tăng cường tham gia người dân, tạo điều kiện cho người dân thể quyền làm chủ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Thứ tư, huy động tham gia cung cấp nước doanh nghiệp địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước với nhân dân tham gia xây dựng công trình cung cấp nước phục vụ cho nhu cầu nhân dân xã Thứ năm, Chính quyền địa phương cần liệt xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường hành vi cản trở việc thực tiêu chí môi trường địa phương đặc biệt sở SXKD gây ô nhiễm môi trường 65 Thứ sáu, xây dựng đưa vào hoạt động khu tập trung xử lý rác thải địa phương, tránh tình trạng người dân tự xử lý phương pháp đốt chôn lấp không hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường Thứ bảy, cần lên phương án quy hoạch xây dựng khu xử lý nước thải tập trung, tránh tình trạng loại nước thải độc hại thải trực tiếp môi trường gây ô nhiễm môi trường, phá hủy hệ sinh thái nông thôn Thứ tám, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo tiền đề để người dân chủ động thực tốt công tác xây dựng NTM nói chung công tác môi trường nói riêng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xây dựng NTM là dự án đầu tư mà trình xây dựng phát triển lâu dài cộng động dựa vào nỗ lực cộng đồng Các nguồn hỗ trợ từ bên mang tính chất hỗ trợ thúc đẩy cho hoạt động phát triển cộng đồng Quá trình xây dựng NTM xã Diễn Trường không ngoại lệ, sau trình nghiên cứu thảo luận trình xây dựng NTM Chính quyền nhân dân xã Diễn Trường, rút số kết luận sau: Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là xã có điều kiện tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên xã nông thôn nghèo với xuất phát điểm thấp xây dựng NTM bước chạy đà quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân bảo vệ môi trường địa phương Sau năm thực chương trình xây dựng NTM, mặt nông thôn xã Diễn Trường có thay đổi đáng kể Mặc dù bản, xã thực hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM bên 66 tồn nhiều vấn đề cần phải nhanh chóng rà soát giải quyết, đặc biệt môi trường Về việc thực tiêu chí 17 môi trường, Chính quyền nhân dân xã Diễn Trường đạt bước tiến quan trọng chưa hoàn thành nội dung tiêu chí: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh mức thấp chưa đánh giá tiêu chuẩn; phần lớn sở sản xuất kinh doanh chưa đạt tiêu chuẩn môi trường; có hoạt động phát triển bảo vệ môi trường chưa gìn giữ thường xuyên; việc quy hoạch quản lý nghĩa trang bên cạnh điểm tích cực nhiều vấn đề bất cập; nước thải chưa thu gom xử lý mà thải trực tiếp môi trường; bãi rác thải tập trung quy hoạch xây dựng chưa vào hoạt động làm cho rác thải vứt xử lý bừa ãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Tuy xã nghèo lên từ nông nghiệp cán nhân dân xã Diễn Trường có cố gắng định đạt thành tựu đáng khích lệ công xây dựng NTM nói chung việc thực tiêu chí 17 nói riêng Tuy nhiên bên cạnh kết tích cực đạt nhiều vấn đề tồn mà quyền nhân dân cần phải chung tay giải để NTM thực mang nghĩa NTM không dừng tính chất đối phó, chạy đua với thời gian để đổi lấy danh hiệu chi phí cho không nhỏ hiệu mang lại sống người dân chưa thấy rõ Kiến nghị Xây dựng nông thôn trình lâu dài liên tục, cần phải xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể có định hướng dài hạn để đảm bảo tính thống mặt với đặc biệt phát triển kinh tế bảo vệ môi trường Chúng ta cần có nghiên cứu toàn diện tổng thể sở lý luận thực tiễn công tác xây dựng nông thôn mới, từ tìm mô hình phù hợp với điều kiện địa phương đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu trình 67 xây dựng nông thôn nói chung thực tiêu chí 17 nói riêng địa phương 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Ban chấp hành Trung ương (2008), Nghị 26-NQ/TW Hội nghị Nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2.Ban đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (2014), Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2014 phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015 Lệ Băng (2015), Giải “bài toán môi trường” xây dựng nông thôn http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phattrien/201512/giai-bai-toan-moi-truong-trong-xay-dung-nong-thon-moi2648067/ Thứ 3, ngày 08/12/2015 4.Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2010), Sổ tay Hướng dẫn xây dựng nông thôn (Cấp xã), Nhà xuất Lao động 5.Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2013), Thông tư hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia nông thôn 6.Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015), Báo cáo tổng kết năm thực chương trình nông thôn giai đoạn 2010-2015 phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 7.Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia 2014 – Môi trường nông thôn 8.Cổng thông tin điện tử - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thay đổi nhận thức không nông thôn http://nongthonmoi.gov.vn/vn/tintuc/Lists/vanhoaxahoi/View_Detail.asp x?ItemID=11 Thứ 5, ngày 08/11/2012 9.Cổng thông tin điện tử - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Khó khăn thực tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn http://nongthonmoi.gov.vn/vn/tintuc/Lists/vanhoaxahoi/View_Detail.aspx? ItemID=55 Thứ 3, ngày 31/03/2015 69 10 Đảng ủy – Hội đồng Nhân dân – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Trường (2009), Lịch sử Đảng Nhân dân xã Diễn Trường (1930-2009) NXB Chính trị - Hành TP Vinh, tỉnh Nghệ An 11 Đỗ Thị Hà - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2010), Đánh giá tình hình thực chủ trương xây dựng nông thôn Nhà nước xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12 Nguyễn Hoàng, Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết năm xây dựng nông thôn http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-du-Hoi-nghitong-ket-5-nam-xay-dung-nong-thon-moi/243225.vgp Thứ 3, ngày 08/12/2015 13 Phương Ly, Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước Châu Á http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/kinhnghiemxaydungnongthon-nd16393.html 14 Lê Thành Nghiệp, Quá trình phát triển kinh tế Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 15 Bùi Dương Sơn – Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội (2013), Tìm hiểu tình hình triển khai hoạt động xây dựng nông thôn xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 16 Nguyễn Mậu Thái, Tô Dũng Tiến, Nguyễn Mậu Dũng – Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đánh giá tình hình thực tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Tạp chí Khoa học Phát triển 2014, tập 12, số 2: 250-258 17 UBND tỉnh Hà Giang – Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn (2014), Tài liệu hướng dẫn đánh giá tiêu chí nông thôn C.ty cổ phần in Hà Giang, tỉnh Hà Giang 18 UBND tỉnh Hà Tĩnh – Ban đạo xây dựng NTM (2013) Tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán xây dựng nông thôn mới, Trường trị Trần Phú Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh 19 UBND xã Diễn Trường (2015), Báo cáo kết thực tiêu chí nông thôn năm 2015 xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 70 20 UBND xã Diễn Trường (2015), Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 21 UBND xã Diễn Trường (2016), Báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 22 Lộc Trần Vượng – Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (2015), Đánh giá thực trạng môi trường đề xuất giải pháp thực tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang PHỤ LỤC: CÁC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ THU THẬP SỐ LIỆU TẠI ĐỊA PHƯƠNG MẪU SỐ 1: Phiếu vấn cán xã Diễn Trường MẪU SỐ 2: Phiếu điều tra hộ gia đình xã Diễn Trường MẪU SỐ 3: Phiếu điều tra sở SXKD địa bàn xã Diễn Trường 71 72 ... năm 2016 Người thực Chu Tự Đạt ii MỤC LỤC Trang iii DANH MỤC VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CNH-HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa GTVT Giao thông vận tải HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật NN-PTNT... nhiên, với thực trạng nông thôn chưa thể đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa (CNH-HĐH) đất nước Bên cạnh chuyển biến tích cực đặt không thách thức cần phải giải Vấn đề khoảng cách... thôn khác Nhìn chung, mô hình NTM mô hình cấp xã, thôn phát triển toàn diện theo định hướng CNH-HĐH, dân chủ hoá văn minh hoá Sự hình dung chung nhà nghiên cứu mô hình NTM kiểu mẫu cộng đồng theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay