Đánh Giá Hiện Trạng Phát Sinh Và Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

89 134 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:56

VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẾ VÕ, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH Người thực : NGUYỄN THỊ TRANG Lớp : MTE Khóa : 57 Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ Hà NỘi - 2016 i HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẾ VÕ, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH Người thực : NGUYỄN THỊ TRANG Lớp : MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ Địa điểm thực tập : BỆNH VIÊN ĐA KHOA QUẾ VÕ, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH Hà NỘi – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu báo cáo trung thực chưa công bố công trình Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Trang i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành trình thực tập tốt nghiệp, nỗ lực thân, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân trường Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm khoa thầy, cô giáo khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp trang bị kiến thức, tạo điều kiện cho hoàn thành trình thực tập tốt nghiệp Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo ThS Nguyễn Thị Bích Hà, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể, cá nhân phòng Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Đa khoa Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoàn thành đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ, khích lệ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm kiến thức thực tiễn thân hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy cô bạn có góp ý để hoàn thành tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Trang ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU A Tính cấp thiết đề tài B Mục tiêu nghiên cứu đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan chất thải y tế 1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ chất thải y tế 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải y tế 1.1.3 Phân loại chất thải y tế 1.2 Ảnh hưởng chất thải y tế tới sức khỏe môi trường 1.2.1 Ảnh hưởng chất thải y tế tới sức khỏe 1.2.2 Ảnh hưởng chất thải y tế tới môi trường 1.3 Hiện trạng phát sinh chất thải y tế giới Việt Nam 1.3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải y tế giới 1.2.3 Hiện trạng phát sinh chất thải y tế Việt Nam 1.3 Hiện trạng quản lý chất thải y tế giới Việt Nam 1.3.1 Hiện trạng quản lý chất thải y tế giới 1.3.2 Hiện trạng quản lý chất thải y tế Việt Nam: 1.4 Cơ sở pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.4 Phương pháp nghiên cứu iii 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 2.4.2.3.Phương pháp cân định lượng chất thải rắn y tế:Lựa chọn ngẫu nhiên tuần tháng, tiến hành cân loại CTRYT phát sinh liên tục ngày tuần Từ tổng hợp khối lương CTRYT phát sinh theo ngày 2.4.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 2.4.5 Phương pháp so sánh Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Giới thiệu bệnh viện 3.1.1 Vị trí địa lý 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.3 Quy mô khám chữa bệnh sở vật chất 3.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân lực bệnh viện 3.1.5 Hoạt động bệnh viện 3.2 Hiện trạng phát sinh loại chất thải y tế BVĐK Quế Võ 3.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn y tế 3.2.2 Hiện trạng phát sinh nước thải y tế 3.2.3 Hiện trạng phát sinh khí thải y tế 3.2.4 Ảnh hưởng CTYT tới người 3.3 Thực trạng công tác quản lý chất thải y tế BVĐK Quế Võ 3.3.1 Quản lý hành 3.3.2 Quản lý kỹ thuật 3.3.3 Đánh giá chung công tác quản lý chất thải y tế BVĐK Quế Võ 3.5 Các biện pháp đề xuất để nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện 3.5.1 Về quản lý hành 3.5.2 Về quản lý kỹ thuật KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A Kết luận iv B Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO 18.Bộ Tài nguyên Môi trường Chỉ 1/3 số chất thải rắn xử lý đảm bảo môi trường http://www.quantracmoitruong.gov.vn/VN/TINTRANG- CHU_Content/tabid/330/cat/115/nfriend/3743871/language/viVN/Default.aspx Thứ bảy, 06/02/2016 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : : BS : BTNMT : BVĐK : BYT : CLS : CN : COD : CTNH : CTRYT : CTYT : CSYT : ĐD : ĐD – KSNK : ĐTNT : KCB : NĐ : PK – CC – LCK : QCVN : QĐ : QLCTYT : TC : TCMT : TSS : TT : TTLT : UB : UBND : XLNT : YHDT : WHO Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) Bác sĩ Bộ Tài nguyên Môi trường Bệnh viện đa khoa Bộ Y tế Cận lâm sàng Công nhân Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) Chất thải nguy hại Chất thải rắn y tế Chất thải y tế Cơ sở y tế Điều dưỡng Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn Điều trị nội trú Khám chữa bệnh Nghị định Phòng khám – Cấp cứu – Liên chuyên khoa Quy chuẩn Việt Nam Quyết định Quản lý chất thải y tế Coliform tổng số (Total coliforms) Tổng cục môi trường Tổng chất rắn lơ lửng nước (Total suspended solids) Thông tư Thông tư liên tịch Ủy ban Ủy ban nhân dân Xử lý nước thải Y học dân tộc Tổ chức y tế giới (World Health Organization) vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các hạt nhân phóng xạ sử dụng sở y tế Bảng 1.2 Lượng CTRYT phát sinh theo tuyến bệnh viện nước giới Bảng 1.3 Phát sinh CTRYT số sở y tế Cam-pu-chia Bảng 1.4 Phát sinh CTRYT Châu Á Bảng 1.5 Chất lượng nước thải chưa qua xử lý số Bảng 3.1 Phân bố giường bệnh khoa năm 2016 Bảng 3.2 Nguồn nhân lực CBNV Bệnh viện Đa khoa Quế Võ Bảng 3.3 Kết hoạt động Khám chữa bệnh từ năm 2012-2015 Bảng 3.4 Hệ số phát sinh CTRYT BVĐK Quế Võ Bảng 3.5 Kết phân tích nước thải sau xử lý (23/11/2015) Bảng 3.6 Kết đo nhanh thông số ô nhiễm khí thải lò đốt CTRYT Bảng 3.7 Nhân lực khoa ĐD – KSNK, BVĐK Quế Võ Bảng 3.8 Công tác đào tạo/ tập huấn, hướng dẫn quy chế QLCTYT BVĐK Quế Võ Bảng 3.9 Hiểu biết cán BVĐK Quế Võ việc áp dụng định số 43/2007/QĐ-BYT Bảng 3.10 Kinh phí QLCTYT BVĐK Quế Võ, năm 2015 Bảng 3.11 Hiểu biết màu sắc dụng cụ đựng chất thải Bảng 3.12 Ý kiến cán y tế giải pháp nâng cao công tác QLCTYT DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Thành phần CTRYT Việt Nam Hình 1.2 Nhu cầu nước cấp (a) nước thải y tế phát sinh (b) vii Hình 3.1 Bệnh viện đa khoa Quế Võ Hình 3.2 Sơ đồ bệnh viện đa khoa Quế Võ Hình 3.3 Sơ đồ tổ chức Bệnh viện Đa khoa Quế Võ Hình 3.4 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn y tế BVĐK Quế Võ Hình 3.5 Thành phần CTRYT năm 2015 Hình 3.6 Tổng khối lượng CTRYT phát sinh hàng năm Hình 3.7 Khối lượng CTRYT phát sinh hàng tháng – năm 2015 Hình 3.8 Khối lượng CTRYT phát sinh theo ngày tuần, quý đầu – năm 2016 Hình 3.9 Khối lượng CTRYT phát sinh khoa, phòng– năm 2015 Hình 3.10 Ý kiến người vấn đối tượng dễ bị ảnh hưởng chất thải y tế Hình 3.11 Ý kiến người vấn tác hại gây chất thải y tế Hình 3.12 Sơ đồ hệ thống quản lý CTYT Hình 3.13 Xe chở thùng đựng chất thải rắn thông thường mua BVĐK Quế Võ Hình 3.14 Tình hình thực phân loại CTRYT BVĐK Quế Võ Hình 3.15 Công tác thu gom CTRYT Bệnh viện Hình 3.17 Chất thải giải phẫu bọc lớp túi màu xanh, vận chuyển chung với săng, áo Phòng Mổ Hình 3.16 Xe tiêm có dụng cụ thu gom sai quy định Hình 3.18 Thùng đựng CTRYT thông thường Hình 3.19 Thùng đựng CTRYT lây nhiễm Hình 3.21 Đường vận chuyển CTRYT qua khu vực đất trống Hình 3.20 Xe vận chuyển CTRYT Hình 3.22 Nơi lưu giữ chất thải thông thường Hình 3.23 Nơi lưu giữ chất thải nguy hại Hình 3.25 Hộ lý đổ Tro, xỉ sau xử lý vào gốc Hình 3.24 Lò đốt CTRYT viii Hình 3.25 Hộ lý đổ Tro, xỉ sau xử lý vào gốc Hình 3.24 Lò đốt CTRYT Hình 3.27 Công nhân lò đốt quần áo bảo hộ lao động Hình 3.26 Đổ nước rỉ rác vào cống thu gom nước mưa chảy tràn (Nguồn: Khảo sát điều tra, 2016) Hiện tại, bệnh viện sử dụng hệ thống lò đốt Chuwastar theo công nghệ Nhật Bản, có công suất 25kg/ giờ, hết 13 lít dầu Ống khói lò đốt cao 20m, đồng thời khí thải từ ống khói lò đốt đạt yêu cầu theo QCVN 02:2012/BTNMT Tuy có trang bị định nơi lưu giữ xử lý, Bệnh viện cần bổ sung thêm sở vật chất khác hệ thống thoát nước rỉ rác, quần áo bảo hộ cho công nhân vận hành lò đốt, để đảm bảo trình xử lý CTRYT diễn an toàn, hiệu nhất, tránh rủi ro 64 Như vậy, quy trình kỹ thuật quản lý CTRYT tóm tắt sau: Chất thải rắn y tế Chất thải nguy hại Chất thải thông thường Chất thải lây nhiễm sắc nhọn Chất thải hóa học nguy hại Chất thải tái chế Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn Hộp kháng thủng tự chế Túi xanh Khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt Túi vàng Nhà lưu giữ CTNH Túi xanh Khu Kiểm soát nhiễm khuẩn Chất thải Chất thải lây lây nhiễm nhiễm không Bán phế liệu sắc nhọn sắc nhọn Hình 3.28 Quy trình kỹ thuật quản lý chất thải rắn BVĐK Quế Võ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quế Võ Lò đốt CTRYT Bệnh viện (Nguồn: Khảo sát điều tra, 2016) Công ty Hùng Hưng Môi trường xanh Tro, xỉ 3.3.2.2 Quản lý nước thải bệnh viện lấp đổ vào Công tác thu gom, vậnChôn chuyển, lưu giữ nước thải gốc bệnh viện Nước bề mặt: Chủ yếu nước mưa chảy tràn, phát sinh nhiều vào mùa mưa Nước bề mặt thu gom qua hệ thống rãnh, cống thu nước chảy tràn bề mặt khuôn viên bệnh viện với độ dốc đảm bảo dòng tự chảy thoát nước tốt Hệ thống thu gom nước bề mặt đấu nối trực tiếp vào cống thải chung Bệnh viện để nguồn tiếp nhận mà không qua hệ thống xử lý nước thải 65 Nước thải từ khoa, phòng: Bao gồm nước thải từ hoạt động chuyên môn, vệ sinh, sinh hoạt thu gom hệ thống ống thu từ chậu rửa cống thoát nước khu vệ sinh căng-tin, sau đấu nối vào hệ thống ống dẫn chung để vận chuyển bể thu gom nước thải Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả Mương tiêu xã Bằng An theo đường cống thải chung Bệnh viện Nước thải từ hoạt động chuyên môn, vệ sinh, sinh hoạt Nước mưa chảy tràn Hệ thống ống dẫn Hệ thống xử lý nước thải Cống thải chung Mương tiêu Hệ thống thu gom nước bề mặt Hình 3.29 Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải y tế BVĐK Quế Võ (Nguồn: Khảo sát điều tra, 2016) Theo Quy chế Quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/ QĐ-BYT, bệnh viện phải có hệ thống thu gom riêng nước bề mặt nước thải từ khoa phòng Tuy nhiên, theo kết khảo sát, có 43,75 % số cán y tế vấn biết điều Công tác xử lý nước thải Để tránh tình trạng nước thải bệnh viện ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân môi trường xung quanh bệnh viện, từ xây dựng, Bệnh viện đầu tư hệ thống xử lý nước thải Kubota Johkasou (Nhật Bản), công suất 150m3/ngày đêm Bểnước thải nguồn (nhưngBể thu phải Ngăn Johkasou bể hợp khối xử lý không Đầu vào phân ly điều gom bùn hòanhiều trình xử lý thải bể tự hoại) Johkasou tích hợp hợp khối rắn, lỏng xử lý đạt chất lượng hệ thống xử lý tách biệt khâu Ngăn chứa đệm vi sinh lưu động Ngăn tuần hoàn Ngăn vật liệu lọc Ngăn khử trùng Ngăn xử lý nước 66 Đầu Hình 3.30 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải Kubota Johkasou (Nguồn: BVĐK Quế Võ, 2016) Thuyết minh công nghệ xử lý Nước thải từ bể thu gom hệ thống bơm áp lực đưa vào hệ thống xử lý Nước thải đưa qua song chắn rác để loại bỏ rác thô, sau qua ngăn điều hòa để lưu giữ nước thải tạm thời bơm tới ngăn chứa đệm vi sinh lưu động với lưu lượng ổn định Bùn sinh lắng ngăn tuần hoàn, nước thải chứa bùn phần hồi lưu bể điều hòa, phần hồi lưu ngăn chứa đệm vi sinh lưu động để trình khử nito diễn hiệu Bùn hồi lưu ngăn chứa vật liệu lọc có nồng độ bùn vào tích lại Quá trình rửa ngược hồi lưu lượng bùn đến bể thu gom bùn Quá trình hoàn toàn tự động thời gian định hàng ngày Bùn hút lên hệ thống hút bùn chuyên dụng theo định kỳ tuần lần Tuy nhiên, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tình trạng “thừa thu gom mà thiếu xử lý: xả bừa bãi ao phía sau bệnh viện” Nước chảy qua ngăn xử lý nước đáy vật liệu lọc chảy sang bể khử trùng qua hệ thống bơm hệ thống cống thải chung bệnh viện, chảy nguồn tiếp nhận 67 Hình 3.31 Hộp điều khiển vận hành hệ thống xử lý nước thải Hình 3.32 Cửa xả nước thải sau hệ thống xử lý (Nguồn: Khảo sát điều tra, 2016) Để hệ thống vận hành tốt có hiệu cần thực việc kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động hệ thống Tuy nhiên, cán Đào Quang Đạt phụ trách vận hành hệ thống xử lý nước thải bệnh viện lại thường xuyên điều tăng cường quầy thu viện phí, không sát với công việc Sổ nghi chép vận hành theo dõi hệ thống không ghi chép thường xuyên, để hệ thống chạy cách tự động Việc bổ sung hóa chất bảo hành hệ thống bệnh viện thuê đơn vị có chuyên môn bên thực Điều thể thiếu hiệu việc sử dụng nhân lực thiếu quan tâm cán phụ trách lãnh đạo việc quản lý nước thải y tế 3.3.2.3 Quản lý chất thải khí y tế Theo kết khảo sát điều tra, công tác quản lý khí thải y tế BVĐK Quế Võ không trú trọng thiếu thực tế Nhưng bên cạnh đó, trang thiết bị hỗ trợ quản lý khí thải y tế tương đối đảm bảo: - Các phòng xét nghiệm, kho hóa chất, dược phẩm Bệnh viện thông khí hệ thống cửa sổ, ô thoáng Đặc biệt phòng xét nghiệm trang bị tủ hốt khí độc, đảm bảo an toàn công tác KCB sức khỏe 68 người làm chuyên môn Tuy nhiên, máy móc quản lý khoa xét nghiệm kết hợp phòng Kế hoạch – Vật tư mà khoa ĐD – KSNK - So với trước sử dụng lò đốt CTRYT thủ công hiệu gây ô nhiễm môi trường, Bệnh viện bàn giao sử dụng hệ thống lò đốt CTRYT có trang bị hệ thống xử lý khí thải Do vậy, khí thải lò đốt CTRYT xử lý đạt tiêu chuẩn trước xả thải môi trường 3.3.3 Đánh giá chung công tác quản lý chất thải y tế BVĐK Quế Võ Cùng với quy định Nhà nước nhận thức tầm quan trọng việc tổ chức thực công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, BVĐK Quế Võ quan tâm đầu tư thực công tác QLCTYT Tuy nhiên điểm xấu phát sinh tồn đọng cần ý giải  Những mặt đạt Về quản lý hành chính: - BVĐK Quế Võ có tổ chức nhân lực hoạt động QLCTYT từ Ban giám đốc xuống đến khoa, phòng Khoa ĐD – KSNK trực tiếp đạo thực đôn đốc, giám sát quy trình - Khoa ĐD – KSNK thành lập tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn phân công trách nhiệm cho thành viên phụ trách mảng thiết yếu, tạo tiền đề cho thành lập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn sau - Bệnh viện thực đầy đủ thủ tục theo yêu cầu pháp luật quản lý, xử lý chất thải Đồng thời ký kết hợp đồng với đơn vị cấp phép vận chuyển, xử lý tiêu hủy chất thải y tế Về quản lý kĩ thuật: - Bệnh viện quan tâm đào tạo, tập huấn Quy chế QLCTYT, cán y tế có kiến thức ý thức thực Quy chế tốt - Bệnh viện trang bị đầu tư mua sắm dụng cụ, phương tiện cần thiết phân loại, thu gom, vận chuyển CTRYT 69 - Bệnh viện có hệ thống thu gom riêng nước bề mặt nước thải từ khoa, phòng Đồng thời lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn có chất lượng đầu đạt tiêu chuẩn  Những mặt chưa đạt Về quản lý hành - Theo theo thông tư 18/2009/ TT-BYT, Bệnh viện hạng II trở lên phải thành lập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Tuy nhiên, Bệnh viện có tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn phụ trách QLCTYT - Nhân lực chuyên trách QLCTYT khoa thiếu trình độ, kinh nghiệm nên công tác quản lý chưa chặt chẽ, thiếu hiệu Chưa có báo cáo Quản lý chất thải y tế cách hệ thống, định kỳ Về quản lý kỹ thuật: - Dự trù kinh phí, số lượng dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác QLCTYT chưa tính toán riêng, lưu lại so sánh tháng, năm Do đó, nhiều sai sót thực bước quy trình quản lý kỹ thuật CTRYT - Nơi lưu giữ chất thải sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn; nơi lưu giữ CTNH thiếu hệ thống thu gom nước rỉ rác, dẫn đến việc xả thải nước rỉ rác sai quy định; thời gian lưu giữ chất thải thường xuyên để 48 - Việc theo dõi hoạt động vận hành, ghi chép sổ nhật ký vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống xử lý nước thải chưa kiểm soát chặt chẽ - Do kinh phí hạn hẹp nên việc tổ chức thực quan trắc môi trường không diễn theo định kỳ Kết công tác QLCTYT thể phần qua trạng môi trường Bệnh viện Các cán y tế, bệnh nhân người nhà bệnh nhân người sống môi trường Sự đánh giá họ thể hình 3.33 đây: 70 Hình 3.33 Đánh giá trạng môi trường chung BVĐK Quế Võ (Nguồn: Khảo sát điều tra, 2016) Theo kết khảo sát, phần đông người hỏi đánh giá tốt trạng môi trường chung bệnh viện, người đánh giá Tỉ lệ cán y tế đánh giá trạng môi trường bệnh viện tốt nhiều so với bệnh nhân 19% Tuy nhiên, với kết này, bệnh viện cần cố gắng để môi trường ngày sẽ, khang trang 3.5 Các biện pháp đề xuất để nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện Là người hàng ngày sống bệnh viện, xung quanh CTYT, cán y tế có ý thức với giải pháp nhằm QLCTYT tốt hơn, đem lại môi trường an toàn cho người khảo sát điều tra bảng hỏi, Ý kiến cán y tế giải pháp nâng cao công tác QLCTYT thông qua giải pháp đê cập bảng hỏi khảo sát thể bảng 3.12 đây: Bảng 3.12 Ý kiến cán y tế giải pháp nâng cao công tác QLCTYT STT Giải pháp Tăng kinh phí sử dụng QLCTYT 71 Tỉ lệ (%) 87.5 Xây dựng chế tài xử phạt người không thực 90.63 quy chế QLCTYT Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, nhân viên thu 100 gom, xử lý CTYT Dán hướng dẫn nội quy vệ sinh phòng bênh, 100 hành lang Bố trí lại vị trí thùng rác bệnh viện 46.88 Thúc đẩy công tác tuyên truyền, vận động thực vệ 100 sinh môi trường quản lý chất thải bệnh viện (Nguồn: Khảo sát điều tra, 2016) Đa số biện pháp nêu đồng ý cán y tế, có nội dung bố trí lại thùng rác bệnh viện người đồng ý việc bố trí thùng rác đảm bảo Dựa mặt đạt được, chưa đạt công tác QLCTYT, xin đề xuất biện pháp sau đây: 3.5.1 Về quản lý hành  Áp dụng văn Quản lý chất thải y tế : Thông tư số 58/2015/ TTLT-BYT-BTNMT Quy định quản lý chất thải y tế  Thành lập Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có bổ sung nhiệm vụ mới: Bổ sung nhân lực có chuyên môn sâu Đào tạo, nâng cao lực đội ngũ QLCTYT Lập báo cáo Quản lý chất thải y tế định kỳ theo quy định thông tư số 58/2015/ TTLT-BYT-BTNMT  Kết hợp hiệu khoa, phòng dự trù kinh phí, dụng cụ phương tiện, nhiên liệu, hóa chất phục vụ công tác QLCTYT Vì dự trù đầy đủ xác chìa khóa thành công công tác quản lý CTYT hiệu quả, bên cạnh hỗ trợ công tác tự chủ tài bệnh viện.: 72 Khoa ĐD – KSNK theo dõi dự báo lượng CTYT phát sinh theo dõi tình trạng phương tiện, dụng cụ, nhiên liệu, hóa chất cần thiết Sau lập dự trù đưa lên phòng Tài – Kế toán Phòng Tài – Kế toán cần ghi chép riêng khoản kinh phí liên quan đến QLCTYT, lưu lại làm sở so sánh lên kế hoạch dự trù xa Khoa ĐD – KSNK kết hợp với phòng Kế hoạch – Vât tư mua cung cấp đến khoa, phòng Thường xuyên theo dõi tình trạng dụng cụ thu gom, phương tiện vận chuyển để bổ sung kịp thời 3.5.2 Về quản lý kỹ thuật  Tăng cường giáo dục, truyền thông QLCTYT Bệnh viện: Treo, dán bổ sung Hướng dẫn vệ sinh môi trường, phân loại chất thải nơi phát sinh phòng bệnh hành lang  Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quản lý kỹ thuật loại chất thải y tế, cách: Tổ chức thực hành phân loại, kiểm tra kiến thức đánh giá cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Xây dựng nơi lưu giữ chất thải thông thường đạt tiêu chuẩn Xây dựng bổ sung hạng mục thiếu khu vực lưu giữ CTNH bệnh viện Giám sát, đôn đốc thực nghiêm túc việc ghi chép, theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước thải 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A Kết luận Thông tin Bệnh viện Đa khoa Quế Võ Bệnh viện Đa khoa Quế Võ bệnh viện tuyến huyện, hạng II Bệnh viện có chuyên môn mạnh chuyên khoa Ngoại – Sản nhận quan tâm từ cấp lãnh đạo để hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe Kết thực khám chữa bệnh năm đạt kết cao Hiện trạng phát sinh loại chất thải y tế - Hiện trạng phát sinh chất thải rắn:Khối lượng chất thải rắn BVĐK Quế Võ tăng lên qua năm biến động phụ thuộc vào nhiều yếu tố… theo dõi dự báo Khối lượng CTRYT phát sinh năm 2015 bệnh viện 36.468 (kg) Hệ số phát sinh chất thải rắn y tế theo dự báo 0,76 kg/ giường/ ngày - Hiện trạng phát sinh nước thải y tế: Lượng nước thải phát sinh BVĐK Quế Võ ổn định qua tháng phát sinh với lượng đảm bảo công suất hệ thống xử lý nước thải - Hiện trạng phát sinh khí thải: Khí thải y tế phát sinh nhiều từ lò đốt CTRYT, lượng nhỏ khác từ khu vực khám chữa bệnh nhà bếp Hiện trạng quản lý loại chất thải y tế Bệnh viện thành lập mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn từ Ban giám đốc xuống khoa phòng Trong trình tổ chức thực có ưu điểm định, bên cạnh bộc lộ nhiều hạn chế, nhược điểm - Ưu điểm: 74 Bệnh viện thực tốt đăng ký thủ tục pháp lý Bệnh viện trang bị đầy đủ điều kiện sở vật chất đảm bảo cho công tác QLCTYT tổ chức thực tốt Các loại chất thải xử lý có hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường bệnh viện Bệnh viện trú trọng đến tập huấn, đào tạo QLCTYT cho cán bộ, nhân viên - Nhược điểm: Công tác tổ chức hành chính, liên kết khoa, phòng lỏng lẻo, chưa chặt chẽ Giám sát thiếu chặt chẽ quản lý kỹ thuật CTRYT nước thải y tế Không quan tâm trú trọng đến quản lý khí thải y tế Quản lý nhân lực chưa hiệu Dự trù kinh phí, dung cụ, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác QLCTYT thiếu xác Các giải pháp đề xuất quản lý chất thải y tế BVĐK Quế Võ Về quản lý hành - Thành lập Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Áp dụng văn Quản lý chất thải y tế - Kết hợp hiệu khoa, phòng dự trù kinh phí, dụng cụ phương tiện, nhiên liệu, hóa chất phục vụ công tác QLCTYT Về quản lý kỹ thuật - Tăng cường giáo dục, truyền thông QLCTYT Bệnh viện - Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quản lý kỹ thuật B Kiến nghị Kiến nghị Lãnh đạo bệnh viện xây dựng thêm khu lưu giữ chất thải thông thường quy định, đảm bảo việc lưu giữ chất thải vệ sinh môi trường Kiến nghị với Khoa Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn sát thực nghiêm ngặt việc ghi sổ, theo dõi hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Kiến nghị với cán bệnh viện tham gia hỗ trợ nhiều vào công tác quản lý chất thải y tế 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Bệnh viện đa khoa Quế Võ (2014) Báo cáo điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2014 Bệnh viện đa khoa Quế Võ (2015) Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Bệnh viện đa khoa Quế Võ (2015) Kết thực tiêu kế hoạch bệnh viện 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Báo cáo môi trường quốc gia 2011 - Chất thải rắn Hà Nội Bộ Y tế (2007) Quy chế quản lý chất thải y tế (Ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Bộ y tế) Hà Nội Bộ Y tế (2015) Báo cáo tóm tắt – Tổng kết công tác y tế năm 2015, giai đoạn 2011-2015 nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch năm 2016 Hà Nội Cục quản lý môi trường y tế - Bộ y tế (2015) Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐMT ngày 03/07/2014 Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế) Nhà xuất Y học Hà Nội Cục quản lý môi trường y tế - Bộ y tế (2015) Chương trình tài liệu đào tạo liên tục Quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-K2DT ngày 22/07/2014 Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ đào tạo) Nhà xuất Y học Hà Nội Cục quản lý môi trường y tế - Bộ y tế (2015) Chương trình tài liệu đào tạo liên tục Quản lý chất thải y tế cho nhân viên y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-K2DT ngày 22/07/2014 Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ đào tạo) Nhà xuất Y học Hà Nội 10.Cục quản lý môi trường y tế - Bộ y tế (2015) Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-MT 76 ngày 03/07/2014 Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế) Nhà xuất Y học Hà Nội Tài liệu nước 11.AI Amouei, HA Asgharnia, ME Amouei (2011) Quanlity and quality of wastewater in the hospital of Babol Medical University (Iran) and effects on the environmental health Babol University of Medical Sciences, Iran 12.AR Mesdaghinia, K Naddafi, R Nabizadeh, R Saeedi, M Zamanzadeh (2009) Wastewater Characteristics and Appropriate Method for Wastewater Management in the Hospitals Iranian J Publ Health,Vol 38 ( 1): 34-40 13.Asian Institute of Technology (2006) Medical Waste Management Issues in Asia Aasia 3R conference , Japan 14.Asian Institute of Technology (2008) Health care waste in Asia Intutions and Insights 3R knowledge RUB - Asian Institute of Technology, Thailand 15.U.S Congress, Office of Technology Assessment (1998) Issues in Medical Waste Management - Background Paper U.S Government Printing Office, Washington DC 16.WHO (1999) Safe management of wastes from health-care activities Geneva 17.WHO (2014) Safe management of wastes from health-care activities second edition Switzerland Tài liệu Internet 77 18.Bộ Tài nguyên Môi trường Chỉ 1/3 số chất thải rắn xử lý đảm bảo môi trường http://www.quantracmoitruong.gov.vn/VN/TINTRANGCHU_Content/tabid/330/cat/115/nfriend/3743871/language/viVN/Default.aspx Thứ bảy, 06/02/2016 19.Hoàng Yến BV Bạch Mai xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế đại http://suckhoedoisong.vn/bv-bach-mai-xay-dung-he-thong-xu-ly- nuoc-thai-y-te-hien-dai-n85198.html Thứ bảy, 06/02/2016 20.Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Quế Võ (2015) Báo cáo điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2015 21.Linh Nga Chất thải y tế “điểm nóng” ô nhiễm http://monre.gov.vn/monre_portlet/mvnplugin/mvncms/cds/portlet/news/detailnews/print jsp?contentid=165527 Thứ bảy, 06/02/2016 22.Nguyễn Hữu Hùng Xử lý chất thải y tế gánh nặng cho ngân sách bệnh viện http://vihema.gov.vn/xu-ly-chat-thai-y-te-van-la-ganh-nangcho-ngan-sach-benh-vien.html Chủ nhật, 07/02/2016 23.Tổng cục môi trường, Công nghệ xứ lý chất thải rắn y tế không đốt - Xu thân thiện với môi trường http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tap -chimt/gpcnx42009/Pages/2011-11-04-15-55-58.aspx Thứ bảy,06/02/2016 24.WHO, Sức khỏe môi trường http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/en -vironmental_health/factsheet/vi/ Thứ bảy, 06/02/2016 25.World bank, Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nâng cao mức sống cho hàng triệu người Việt Nam http://www.worldbank.org/vi/news/pressrelease/2011/03/30/world-banksupports-effort-improve-living-standards-millions-vietnamese Thứ bảy, 06/02/2016 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Phát Sinh Và Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Phát Sinh Và Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Phát Sinh Và Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay