Đánh Giá Tỉnh Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

83 139 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:55

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ VŨ THẮNG, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH Người thực : HOÀNG NGỌC THUẬN Lớp : MTB Khóa : K57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN THẾ BÌNH Hà Nội - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Trong thời gian thực tập xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh nội quy, quy định quan Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài : “ Đánh giá tình hình thực tiêu chí 17 xây dựng nông thôn xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình” thu thập, kiểm tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa phương nơi nghiên cứu i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Để có kết này, nỗ lực thân, giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, quan, thầy cô, gia đình bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu học viện Nông nghiệp Việt Nam, ban quản lý đào tạo đại học toàn thể thầy cô tận tình dạy dỗ suốt thời gian học tập Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Thế Bình tận tình giúp đỡ, hướng dẫn trình thực hoàn thành khóa luận Cảm ơn lãnh đạo xã Vũ Thắng, nhân dân xã tạo điều kiện, giúp đỡ tư liệu, kinh nghiệm thực tế suốt thời gian thực tập Trong trình nghiên cứu nhiều lý chủ quan khách quan hạn chế mặt thời gian không tránh khởi sai sót, mong nhận đóng góp thầy cô giáo để đè tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC Nhóm 1: Quy hoạch & Phát triển 65 Nhóm Hạ tầng kinh tế - Xã hội 65 Điện 65 Trường học 66 Cơ sở vật chất văn hoá .66 Chợ NT 66 Bưu điện .66 Nhóm ba: Kinh tế tổ chức sản xuất 66 Hộ nghèo 66 Giáo dục .67 Môi trường 67 iii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BTBDHMT : Bắc trung Duyên hải miền trung CN : Công nghiệp CSHT : Cơ sở hạ tầng CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – đại hóa DV : Dịch vụ ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long ĐBSH : Đồng sông Hồng ĐNB : Đông nam HTX : Hợp tác xã KT-XH : Kinh tế - xã hội LLLĐ : Lực lượng lao động NLTS : Nông, lâm, thủy sản NT : Nông thôn NN : Nông nghiệp NTM : Nông thôn PTNT : Phát triển nông thôn SXKD : Sản xuất kinh doanh TDMNPB : Trung du miền núi phía Bắc TN : Tây nguyên TM : Thương mại TTCN : Tiểu thủ công nghiệp VSMT : Vệ sinh môi trường XD : Xây dựng XH : Xã hội iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tình hình sở vật chất hạ tầng xã Vũ Thắng 2015 Error: Reference source not found Bảng 4.2: Các nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Error: Reference source not found Bảng 4.3: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại cống thải Error: Reference source not found Bảng 4.4: Tỷ lệ sử dụng kiểu công trình vệ sinh .Error: Reference source not found Bảng 4.5: Nhận thức người dân vấn đề môi trường Error: Reference source not found Bảng 4.6: Đánh giá tiêu chí môi trường Error: Reference source not found v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu đất đai xã Vũ Thắng qua năm 2009 – 2015 .Error: Reference source not found Hình 4.2: Tổng giá trị sản xuất xã Vũ Thắng năm 2014 2015 Error: Reference source not found Hình 4.3 : Đường làng, ngõ xóm xã Vũ Thắng Error: Reference source not found Hình 4.4 : Một số mộ nằm rải rác cánh đồng .Error: Reference source not found Hình 4.5 Các nguồn phát sinh rác thải sinh Error: Reference source not found vi vii PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Theo kết thống kê năm 2014 sản xuất nông nghiệp nước ta chiếm 18% GDP (2014), dân số sống khu vực nông thôn chiếm gần 66,9% (Tổng cục thống kê, 2014), nông nghiệp-nông thôn đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững an ninh quốc phòng ổn định trị đất nước Hiện nay, đất nước ta trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa, điều đem lại thành tựu kinh tế- xã hội to lớn, góp phần quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, tăng suất lao động xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Bên cạnh đó, trình công nghiệp hóa đại hóa có tác động tiêu cực diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, phân hóa giàu nghèo xã hội ngày sâu sắc, tình hình ô nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng Chính vậy, để phát triển cách bền vững cần phải có sách hành động thực tế lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Xây dựng nông thôn mối quan tâm đặc biệt Đảng Nhà nước, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng vấn đề xây dựng nông thôn mới, Đảng ta xác định:“Xây dựng nông thôn ngày giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày đại” Kiến Xương huyện nằm phía nam tỉnh Thái Bình, cách trung tâm thành phố km Thực nghị số 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị số 02/NQ-TU Ban Chấp hành Đảng tỉnh xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng huyện Kiến Xương ban hành Nghị số 02/NQ-HU - Công trình vệ sinh: Vận động 100% số hộ xây nhà vệ sinh có bể tự hoại, có đường ống dẫn nước bẩn riêng Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo cho người dân có ý thức cao bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống + Giải pháp thu gom chất thải: Chất thải rắn từ hộ gia đình phải phân loại, thu gom xử lý - Chất thải hữu cơ: dùng cho chăn nuôi gia súc, xử lý cách cho lấp với phân gia súc đất ruộng, vườn để làm phân bón cho nông nghiệp - Chất thải vô cơ: Xử lý tập trung bãi chất thải ( tái chế, chôn lấp) - Tại khu công trình công cộng bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác thải sinh hoạt đổ xe thu gom vào ngày thu gom theo quy định - Cần tiến hành đầu tư, xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 261-2001 + Nghĩa trang Cần hoàn thiện thêm; nghĩa trang xây theo mẫu chung phù hợ với tập quán tâm linh người dân; xây thêm cổng, tường rào bao quanh Trong nghĩa trang co trồng xanh, có đường bộ, có phận quản lý, quét dọn vệ sinh 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Xã Vũ Thắng thuộc đồng châu thổ sông Hồng với nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế lên tới 49,12% - Tính đến hết năm 2015 xã thực 13/19 tiêu chí NTM Tuy nhiên nhiều tiêu chí đạt cấp thấp tiêu chí lại tiêu chí khó - Việc thực tiêu chí 17 đia bàn xã gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đạt nước 70%, tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh đạt chuẩn 65,66% - Bên cạnh thuận lợi nhiều khó khăn chủ yếu vốn đầu tư thấp ý thức người dân chưa cao - Các giải pháp đề xuất bao gồm: lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện sở hạ tầng nông thôn, tăng cường trách nhiệm quan quản lư môi trường, xây dựng phương án quản lý chất thải, tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường Đề nghị - Đầu tư, xây dựng nâng cấp cải tiến toàn hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nước thải tăng cường lực lượng thu gom, mở rộng địa bàn thu gom, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho việc thu gom vận chuyển, tiến tới phân loại rác nguồn - Cán địa phương cần làm gương, luôn đầu công tác xây dựng nông thôn địa phương Vận động người dân tham gia phân việc: Tổng vệ sinh theo tuần theo tháng; xây dựng hầm bioga, hố xí hợp vệ sinh, chôn cất người nghĩa trang, chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo điện tử Thái Bình, 2015 http://thaibinh.gov.vn/congdan/Pages/tin-tuc-nong-thon-moi.aspx? ItemID=30932 ngày 23-3-2015 http://sonnptnt.thaibinh.gov.vn/ct/News/Lists/PhatTrienNongThon/View_Detail aspx?ParentID=&ItemID=65 ngày 19-1-2016 http://kienxuong.thaibinh.gov.vn/News/Lists/nongthonmoi/View_Detail.aspx? ItemID=25 ngày 22-2-2016 Benedict J.tria kerrkvliet, Jamesscott Nguyễn Ngọc Đỗ Đức Định (2000) “Một số vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn nước Việt Nam”, nhà xuất Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tư, Báo cáo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2010 Bùi Nữ Hoàng Anh cộng (2013) “Giải pháp thúc đẩyquá trình xây dựng nông thôn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” Đề tài nghiên cứu đại học Thái Nguyên “Chuyên đề chủ trương, sách Đảng nhà nước xây dựng nông thôn tỉnh Phú Thọ” (2010) “Chuyên đề chủ trương, sách Đảng nhà nước xây dựng nông thôn tỉnh Thái Bình” (2010) Diễn Phước quê mình, nhiều tác giả, 2013 https://www.facebook.com/permalink.php? id=506145019422581&story_fbid=522273247809758 ngày 13-5-2013 Đề án xây dựng nông thôn xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 – 2020 Đại sứ quán Hoa Kỳ Việt Nam (2009), Sơ lược kinh tế Mĩ: Ngành nông nghiệp Mĩ: Tầm quan trọng thay đổi-phần 1: Chính sách http://www.tinkinhte.com/so-luoc-nen-kinh-te-hoa-ky/so-luoc-nen-kinh-te-mynganh-nong-nghiep-my-tam-quan-trong-dang-thay-doi-phan-1-chinh-sach.nd5sjd.37428.73.1.html, ngày 09-05-2009 62 10.Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà, (2005), Giáo trình phát triển nông thôn, trường ĐHNN Hà Nội, tr 15 – 20 11.Nguyễn Thị Phương Hoa (2012) “Tác động khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc”, luận văn thạc sĩ Đại Học Quốc Gia Hà Nội 12 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04-62010 việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 13 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 342?QĐ-TTg ngày 20-22013 Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn 14 Tổng cục thống kê (2011), “Kết tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn, thủy sản năm 2011” 15 Tổng cục thống kê (2013), “Phân bố dân số chia theo thành thị/ nông thôn qua năm” 16 Tuấn Anh (2012), kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới’ http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nongthon/2012/14689/Kinh-nghiep-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so-nuoctren.aspx ngày 09-02-2012 17 Phan đình hà (2011) Kinh nghiệm xây dựng nông thôn Hàn Quốc http://home.tcnao.net/2011/07/15/kinh-nghi%E1%BB%87m-xay-d%E1%BB %B1ng-nong-thon-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-han-qu%E1%BB %91c-k%E1%BB%B3-01/ ngày 15-07-2011 18 Nguyên Lý (2012), Cần coi trọng tiêu chí môi trường http://www.baotintuc.vn/129N20120511003600730T0/can-coi-trong-tieuchi-ve-moi-truong.htm, ngày 11-05-2012 19 Phạm Anh, Văn Lợi (2011) xây dựng nông thôn mới: học kinh nghiệm từ Trung Quốc, http://nongthonmoi.gov.vn/21/225/Xay-dungnong-thon-moi-Bai-hoc-va-kinh-nghiem-tu-Trung-Quoc.htm ngày 08-122011 63 20 Phan Xuân Sơn, Nguyễn Cảnh (2008), Xây dựng mô hình nông thôn nước ta nay, http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp? Object=14350349&News_ID=17758384 ngày 17-07-2008 64 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn Nhóm 1: Quy hoạch & Phát triển Chỉ tiêu chung TT Tên TC Nội dung tiêu chí ĐBSH (Hà Nội) 1.1 Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Quy hoạch phát 1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã Đạt triển hội - môi trường theo chuẩn theo quy 1.3 Quy hoạch phát triển khu dân cư hoạch chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hoá tốt đẹp Đạt Nhóm Hạ tầng kinh tế - Xã hội T T Tên TC Nội dung tiêu chí Giao thông 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hoá bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ 100% thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng 70% hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa 100% Thủy lợi Chỉ tiêu chung Điện 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh 3.2 Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 65 ĐBSH (Hà Nộ) 100% 100% 100% cứng hóa 65% 100% Đạt Đạt 65% 85% Đạt Đạt ngành điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an 98% toàn từ nguồn Trường học Cơ sở vật chất văn hoá Chợ NT Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL 6.3 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thong 8.2 Có Internet đến thôn 9.1 Nhà tạm, dột nát 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng 99% 80% 100% Đạt Đạt 100% 100% Đạt Đạt Đạt Không Đạt Đạt Đạt Không 80% 95% Nhóm ba: Kinh tế tổ chức sản xuất TT Tên TC 10 Thu nhập 11 Hộ nghèo 12 13 Chỉ Nội dung tiêu chí tiêu chung Thu nhập bình quân đầu người/năm 1,4 so với mức bình quân chung tỉnh ĐBSH (Hưng Yên) 1,5 Tỷ lệ hộ nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Tỉnh Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Tỉnh Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Tỉnh Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay