Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

76 158 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:55

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI XÃ HOÀN LONG, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN Người thực : HÀ THỊ LỆ THU Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN XUÂN THÀNH Địa điểm thực tập : HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN Hà Nội – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Thời gian qua, thực tế xã Hoàn Long từ 01/2016 đến 05/2016, nhằm tìm hiểu trạng quản lý xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn xã Hoàn Long viết khóa luận tốt nghiệp dựa vào thông tin thu thập điều tra Tôi xin cam đoan khóa luận riêng kết nêu khóa luận hoàn toàn trung thực Hà Nội, ngày… tháng… năm 2016 Sinh viên Hà Thị Lệ Thu LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình i bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Môi Trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Xuân Thành tận tâm hướng dẫn, dìu dắt em suốt trình thực đề tài hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình bảo, dạy dỗ tạo điều kiện thuận lợi thầy cô khoa Môi trường trình em thực tập Em xin chân thành cảm ơn anh, chị, chú, bác công tác UBND xã Hoàn Long tận tình giúp đỡ em trình thực tập Mặc dù cố gắng, khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót , em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Hà Thị Lệ Thu MỤC LỤC Bảng 1: Thành phần rác thải sinh hoạt Bảng 1.2: Thành phần hóa học cấu tử phế thải đô thị .5 ii Hình 1.1 :Sơ đồ phân loại biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt Bảng 1.4: Kết phân tích trứng giun coliform mẫu đất bãi rác 1.2.1.1 Một số phương pháp kĩ thuật xử lý chất thải rắn giới 11 Hình 1.2 : Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải Mỹ 13 Hình 1.3 : Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt .14 CHLB Đức 14 Hình 1.4 : Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Trung Quốc 15 Hình 1.5 : Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý CTR số đô thị 17 Việt Nam 17 Bảng 1.5 : Hiện trạng phát sinh chất thải rắn toàn quốc 18 Hình 1.6 : Biểu đồThành phần CTR toàn quốc năm 2008, xu hướng năm 2015 19 Hình 1.7: Sơ đồ công nghệ Dano System 24 Hình 1.8: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, Nhà máy phân hữu Cầu Diễn, Hà Nội .25 Hình 3.1: Sơ đồ vị trí xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ 32 Bảng 3.1: Thời tiết khí hậu huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên -2015 33 Bảng 3.2 : Dân số xã Hoàn Long .35 Hình 3.2 : Nguồn phát sinh RTSH xã Hoàn Long .36 Hình 3.3 : Thành phần rác thải sinh hoạt 36 Bảng 3.3 : Thành phần RTSH hộ gia đình 36 Bảng 3.4 : Khối lượng phát sinh rác thải địa bàn toàn xã theo ngày .37 Hình 3.4 : Mối liên hệ dân số lượng RTSH (kg/ngày ) 38 Bảng 3.5 : Khối lượng phát sinh rác thải trường học công sở .38 Bảng 3.6 : Khối lượng rác thải phát sinh từ chợ, cửa hàng 39 Bảng 3.7: Tổng hợp khối lượng RTSH địa bàn toàn xã Hoàn Long 39 Hình 3.5 : Sơ đồ hệ thống quản lý RTSH địa bàn xã Hoàn Long .40 Hình 3.6 : Hoạt động thu gom rác thải xã Hoàn Long .41 iii Bảng 3.8 : Khối lượng RTSH thu gom xã Hoàn Long 41 Bảng 3.9: Tỷ lệ phân rác hộ gia đình trước xử lý .41 Hình 3.7: Biểu đồ tỷ lệ phân loại RTSH hộ gia đình xã Hoàn Long 42 Hình 3.8 Khu vực chứa rác thải xã Hoàn Long- ruộng Đồng Mông .42 Bảng 3.10 : Ý kiến đánh giá số tiêu hộ thu gom RTSH 43 Bảng 3.11 : Các hình thức xử lý rác thải sinh hoạt xã Hoàn Long .45 Hình 3.9: Đội thu gom rác thải xã Hoàn Long 46 Bảng 3.12 : Phí vệ sinh môi trường, lương chế độ ưu đãi 46 Bảng 3.13 : Dự báo dân số, khối lượng rác thải hộ gia đình xã Hoàn Long giai đoạn 2015-2020 48 Hình 3.10 : Quy trinh xử lý RTSH biện pháp ủ phân Compost 51 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Thành phần rác thải sinh hoạt .4 Bảng 1.2: Thành phần hóa học cấu tử phế thải đô thị Bảng 1.3: Thành phần số chất khí khí thải bãi rác Bảng 1.4: Kết phân tích trứng giun coliform mẫu đất bãi rác .9 Bảng 1.5 : Hiện trạng phát sinh chất thải rắn toàn quốc 18 Bảng 3.1: Thời tiết khí hậu huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên -2015 33 Bảng 3.2 : Dân số xã Hoàn Long 35 Bảng 3.3 : Thành phần RTSH hộ gia đình .36 Bảng 3.4 : Khối lượng phát sinh rác thải địa bàn toàn xã theo ngày 37 Bảng 3.5 : Khối lượng phát sinh rác thải trường học công sở 38 Bảng 3.6 : Khối lượng rác thải phát sinh từ chợ, cửa hàng 39 Bảng 3.7: Tổng hợp khối lượng RTSH địa bàn toàn xã Hoàn Long 39 Bảng 3.8 : Khối lượng RTSH thu gom xã Hoàn Long .41 Bảng 3.9: Tỷ lệ phân rác hộ gia đình trước xử lý 41 Bảng 3.10 : Ý kiến đánh giá số tiêu hộ thu gom RTSH 43 iv Bảng 3.11 : Các hình thức xử lý rác thải sinh hoạt xã Hoàn Long 45 Bảng 3.12 : Phí vệ sinh môi trường, lương chế độ ưu đãi 46 Bảng 3.13 : Dự báo dân số, khối lượng rác thải hộ gia đình xã Hoàn Long giai đoạn 2015-2020 .48 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 :Sơ đồ phân loại biện pháp xử lí rác thải sinh hoạt Hình 1.2 : Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải Mỹ .13 Hình 1.3 : Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt 14 CHLB Đức 14 Hình 1.4 : Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Trung Quốc 15 Hình 1.5 : Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý CTR số đô thị .17 Việt Nam .17 Hình 1.6 : Biểu đồThành phần CTR toàn quốc năm 2008, xu hướng năm 2015 19 Hình 1.7: Sơ đồ công nghệ Dano System 24 Hình 1.8: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, Nhà máy phân hữu Cầu Diễn, Hà Nội 25 Hình 3.1: Sơ đồ vị trí xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ 32 Hình 3.2 : Nguồn phát sinh RTSH xã Hoàn Long 36 Hình 3.3 : Thành phần rác thải sinh hoạt 36 Hình 3.4 : Mối liên hệ dân số lượng RTSH (kg/ngày ) 38 Hình 3.5 : Sơ đồ hệ thống quản lý RTSH địa bàn xã Hoàn Long 40 Hình 3.6 : Hoạt động thu gom rác thải xã Hoàn Long 41 Hình 3.7: Biểu đồ tỷ lệ phân loại RTSH hộ gia đình xã Hoàn Long 42 Hình 3.8 Khu vực chứa rác thải xã Hoàn Long- ruộng Đồng Mông 42 Hình 3.9: Đội thu gom rác thải xã Hoàn Long .46 Hình 3.10 : Quy trinh xử lý RTSH biện pháp ủ phân Compost 51 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVMT CHLB CNH-HĐH CTR CTRĐT CTRSH GDP ÔNMT RTSH RTYT TCVN THCS TNTN TNMT TNHH TP.HCM TTCN - DV UBND VSMT VSV Bảo vệ môi trường Cộng hòa liên bang Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Chất thải rắn Chất thải rắn đô thị Chất thải rắn sinh hoạt Giá trj sản xuất bình quân đầu người Ô nhiễm môi trường Rác thải sinh hoạt Rác thải y tế Tiêu chuẩn Việt Nam Trung học sở Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên môi trường Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Hồ Chí Minh Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ Ủy ban nhân dân Vệ sinh môi trường Vi sinh vật vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, làng quê nước ta ngày bị ô nhiễm trầm trọng nước rác thải sinh hoạt Khi điều kiện kinh tế ngày phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện đồng nghĩa với việc rác thải ngày nhiều Rác thải sinh hoạt người dân mang đổ mương máng, ao hồ quanh làng Quả thực, làng quê nào, gặp ngổn ngang bãi rác tự phát Rác tràn xuống ruộng, rác lấp ao, hồ rác “bao vây” khu dân cư.Mùi xú uế rác thải khiến cho môi trường sống người nông dân nhiều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Có bãi rác cách phòng ngủ, quán hàng ăn, khu vui chơi giải trí trẻ em chưa đầy…20 mét Hoàn Long xã thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chiếm vị trí quan trọng phát triển kinh tế, xã hội huyện, tỉnh.Các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ với nhiều hình thức khác địa bàn xã ngày đầu tư phát triển Bên cạnh Chính sách Nông thôn góp phần cải thiện mặt thôn xã cách nhanh chóng Cùng với phát triển đó, kéo theo lượng lớn rác thải từ quan trường học, chợ, quán ăn, đặc biệt rác thải sinh hoạt hộ gia đình với đa dạng thành phần thải môi trường Việc quản lý, xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn.Chính vậy, công tác quản lý xử lý rác thải địa bàn xã trở thành vấn đề cấp bách Từ thực trạng trên, định thực đề tài :“Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận 1.1 Xã Hoàn Long nằm phía Bắc huyện Yên Mỹ, phía Bắc tỉnh Hưng Yên, cách trung tâm huyện Yên Mỹ 12km cách trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 32km Xã có tổng diện tích tự nhiên 775,74ha Dân số : 8229 người, gồm có thôn : Đại Hạnh, Ngân Hạnh, Chấn Đông, Hòa Mục Năm 2015, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 242 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 29.5 triệu đồng 1.2 Nguồn phát sinh RTSH khu dân cư địa bàn xã chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt gia đình nấu ăn, vệ sinh cá nhân, quét dọn vườn tổng lượng rác thải phát sinh địa bàn xã 2930.37 kg/ngày hệ số phát sinh rác thải sinh hoạt xã 0.34 kg/ngày 1.3 Công tác quản lý rác thải địa bàn xã nhiều yếu Tỷ lệ thu gom rác thải 81.51% Đa số người dân phân loại sơ rác thải nguồn Tuy nhiên, xã chưa có khu xử lý rác tập trung, rác thải đổ lộ thiên gây ô nhiễm môi trường xúc nhân dân Theo kết điều tra rác thải sinh hoạt có khoảng 60-70 % hữu 30-40% phi hữu 1.4 Dự kiến đến năm 2020 rác thải sinh hoạt địa bàn xã Hoàn Long 3389.88 kg/ngày, tăng 592.02kg/ngày so với năm 2015 1.5 Đề tài đề xuất nhóm giải pháp cụ thể để nâng cao công tác xử lý xử lý rác thải xã Xã Hoàn Long huyện Yên, là: Biện pháp quản lí tuyên truyền giáo dục cộng đồng; Biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt; Cải tiến phương thức thu gom rác sinh hoạt biện pháp xử lí RTSH phương pháp ủ phân Compost 53 Kiến nghị - Tăng cường đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom xử lý có hiệu rác thải sinh hoạt Hướng dẫn phân loại rác thải nguồn, sớm quy hoạch, xây dựng hệ thống bãi chứa xử lý rác thải hợp vệ sinh vận hành quy trình kỹ thuật - Trực tiếp xuống địa phương tiếp xúc với người dân tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân giữ gìn môi trường xanh - đẹp Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức hệ trẻ xã vấn đề môi trường nhiều hình thức khác 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2014 ) Báo cáo môi trường quốc gia 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Báo cáo trạng môi trường Quốc gia, Chương - Chất thải rắn Luật Bảo vệ môi trường 2014, Điều 3, Chương I Nghị định số 38/2015/NĐ – CP Chính phủ ban hành ngày 24/04/2015 Quản lý chất thải phế liệu Nghị định số 59/2007/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 09/04/2007 quản lý chất thải rắn UBND xã Hoàn Long (2015) Báo cáo kết văn hóa- kinh tế- xã hội năm 2015 đề án xây dựng chương trình nông thôn 2016- 2020 Hồ Thị Trà Lam, Cao Trường Sơn, Lương Đức Anh (2012) Quản lý môi trường NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Lý Thị Thu Hà, Quản lý chất thải rắn, Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội Trịnh Quang Huy _ Bài giảng Xử lí chất thải rắn, Học Viện Nông Nghiệp Viêt Nam _ 2012 10.Lê Văn Khoa_ Khoa học môi trường giai đoạn 2010-2015_NXB Giáo dục _ 2004 11.Lê Văn Khoa_ Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn tái sử dụng giải pháp kinh tế, xã hội môi trường _ 2010_ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên_ĐHQGHN 12.Nguyễn Văn Phước_ Quản lí xử lý chất thải rắn, NXB Xây dựng Hà Nội 13.Nguyễn Xuân Thành _ Giáo trình Công nghệ sinh học xử lí môi trường_2011_ NXB Lao động – Xã hội 14.Vũ Quyết Thắng, Lê Đông Phương _ Quy hoạch môi trường _ Đại học Quốc Gia Hà Nội 15.Nguyễn Trung Việt, Trần Thị Mỹ Diệu (2007) Quản lý chất thải rắn sinh học NXB Giáo dục, Hà Nội B Tài iệu web 55 16.Ban thời báo điện tử đài truyền hình Việt Nam (2015).Ô nhiễm rác thải vùng nông thôn: tình trạng đáng báo động http://vtv.vn/xa-hoi/o-nhiemrac-thai-vung-nong-thon-tinh-trang-dang-bao-dong-2015072909415796.htm 17.Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ http://yenmy.hungyen.gov.vn/Pages/gioi-thieu-chung-93/dieu-kien-tu-nhien131/Dieu-kien-tu-nhien-huyen 8e4591e16f5be6b4.aspx 18.Hiện trạng giải pháp quản lý tái sử dụng rác thải sinh hoạt http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/822/hien-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-sudung-rac-thai-sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-nguon 19.Hình ảnh tác động rác thải sinh hoạt môi trường đất , nước, không khí sức khỏa người https://www.google.com/#q=h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+t %C3%A1c+%C4%91%E1%BB%99ng+c%E1%BB%A7a+r%C3%A1c+th %E1%BA%A3i+v%E1%BB%9Bi+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB %9Dng+%C4%91%E1%BA%A5t 20.Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn http://vacne.org.vn/phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-nguon-tai-che-vatai-su-dung-la-giai-phap-co-y-nghia-kinh-te-xa-hoi-va-moi-truong-o-cac-dothi/24735.html 21.Phương pháp ủ phân Compost xử lí chất thải rắn http://moitruongsach.vn/phuong-phap-u-compost-trong-xu-ly-chat-thai-ran/ 22.Văn Hữu Tập (2015).Tình hình quản lý chất thải rắn Việt Nam; Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý chất thải rắn http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cacgiai-phap-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/ 23.Xử lý chất thải rắn sinh hoạthttp://thongtinkhcn.vn:96/tin-chi-tiet/Xu-lychat-thai-ran-sinh-hoat-621.html PHỤ LỤC PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CÂN RÁC TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH CỦA THÔN 56 Bảng : Kết cân rác 10 hộ gia đình thôn Kết cân rác Hộ Hộ Hộ Hộ Hộ Hộ Hộ Hộ Hộ Hộ 10 Tổng Thôn Đại Thôn Chấn Thôn Ngân Thôn Hòa Hạnh (kg/ngày) 1.27 1.55 1.37 0.98 0.76 1.38 1.15 1.35 2.01 2.06 13.88 Đông (kg/ngày) 1.24 1.70 0.50 1.33 1.20 1.55 2.03 0.60 0.88 1.37 12.40 Hạnh (kg/ngày) 1.51 2.50 3.01 0.77 1.20 1.34 1.76 0.95 1.34 0.87 15.25 Mục (kg/ngày) 1.56 1.20 1.19 1.03 1.64 0.85 1.44 1.21 2.13 1.31 13.56 57 PHỤ LỤC : MỘT SỐ HÌNH ẢNH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Thành phần rác thải sinh hoạt Xe chở rác đội thu gom RTSH 58 Bãi chứa RTSH xã Hoàn Long – ruộng Đồng Mông 59 PHỤ LỤC 3.PHIẾU ĐIỀU TRA- HỘ GIA ĐÌNH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc Hộ số:……… I.Thông tin chung Họ tên chủ hộ:……………………………………………………… Tuổi:…………………………………………………………………… Số nhân gia đình:………….Nam:……… Nữ…………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………… Thời gian vấn:…………………………………………………… II.Nội dung vấn: 1:Xin bác(anh,chị) cho biết nguồn thu nhập gia đình từ đâu? …………………………………chiếm (%) tổng thu nhập…………………… 2:Thu nhập gia đình bác (anh,chị)thuộc loại nào? A.Thấp B.Trung bình C.Khá 3:khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày gia đình bình quân ngày bao nhiêu? A.1,5-2,5kg B.2,5-3,5kg C.>3,5kg 4:Chất thải rắn sinh hoạt gia đình chủ yếu là: A.Rác thải hữu cơ( thực phẩm thừa, giấy, bìa cát tông…) B.Rác thải vô cơ( thủy tinh, nhôm ,nhựa, sắt thép,…) C.Rác thải độc hại( kim tiêm, pin,ác quy,…) D.chất thải rắn đặc biệt (đồ điện tử gia dụng,lốp xe,….) 5.Bác(anh, chị )ước lượng thành phần rác hữu chiếm phần trăm? A.80% 6.Địa phương có nhân viên đến thu gom rác hay không? A.Có B.Không Nếu tổ chức thu gom rác hình thức xử lý rác gia đình nào? A.Chôn lấp B.Đốt C.Đổ khu vực xung quanh Nếu có tần xuát thu gom nào? A.1lần/ngày B.1lần/tuần C.2lần/tuần D.Thời gian khác 7.Bác (anh,chị)đã cán môi trường hướng dẫn cách phân loại rác hay không? A.Có B.Không 60 8.Gia đình có phân loại rác trước xử lý không? A.Có B.Không 9.Theo bác(anh, chị) tuần phải đổ( xử lý )rác lần? A.1-2lần B.3-4lần C.>4lần 10.Theo bác( anh,chị) công tác quản lý –xử lý rác địa phương có tốt không? A.Không tốt B.Trung bình C.Tốt 11.Theo bác( anh, chị) môi trường địa phương nào? A.Ô nhiễm B.Trung Bình C.Sạch 12.Theo bác(anh,chị) cho biết địa phương có tổ chức công tác tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường hay không? A.Có B.Không Nếu có hình thức tuyên truyền gì? …………………………………………………………………… Ý thức người tham gia ? A.Tốt B.Chưa tốt 13.Ý kiến bác (anh,chị) công tác thu gom quản lý chất thải sinh hoạt địa phương:……………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Người dược vấn Xác nhận xã Người điều tra (kí tên ghi rõ họ tên) (kí tên ghi rõ họ tên) 61 62 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN TỔ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( Về thu gom rác thải sinh hoạt ) I Thông tin chung Họ tên : Giới tính: Địa chỉ: Ngày vấn: II Nội dung vấn ( Nếu đồng ý với phương án trả lời tích vào ô vuông ) Lượng rác thải sinh hoạt thu gom ( tấn/ ngày ) Tỉ lệ hữu :….% Tỉ lệ vô :… % Ông ( bà ) thu gom đâu ? o Các hộ gia đình o Các đống rác đường Phương tiện thu gom ? o Xe đẩy o Ô tô o Xe công nông o Khác Khi thu gom rác, ông (bà) trang bị dụng cụ ? o Giày o Ủng o Khẩu trang thường o Khẩu trang y tế o Gang tay, mũ nón o Cuốc xẻng o Khác RTSH có phân loại không ? o Luôn o Thỉnh thoảng o Thường xuyên o Không 10.Số lần thu gom tuần ? o lần o lần 63 o lần o lần 11.Hình thức xử lí RTSH địa phương ? o Chôn lấp o Đốt o Tái chế làm phân bón o Hình thức khác 12.Theo ông ( bà ) ý thức người dân thu gom, phân loại, xử lí RTSH ? o Tốt o Bình thường o Xấu 13.Số tiền hàng tháng ông ( bà ) nhận từ công việc thu gom RTSH ? 14.Tiền công thu từ đâu o Từ hộ gia đình o Do xã cấp o Do thôn cấp 64 15 o o o Với số tiền công vậy, ông ( bà ) có hài lòng không ? Hài lòng Bình thường Không hài lòng Hoàn Long, ngày… tháng… năm 2016 Người vấn Người vấn Hà Thị Lệ Thu 65 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN TRƯỞNG THÔN ( Về công tác quản lí rác thải sinh hoạt ) I II o o o o o o o o o o Thông tin chung Họ tên : Địa : Thời gian làm trưởng thôn : Ngày vấn : Nội dung vấn Trong thôn có người thuộc tổ thu gom RTSH ? Ông ( bà ) nhận xét hoạt động thu gom rác tổ vệ sinh môi trường ? Tốt Bình thường Chưa tốt Thôn có hỗ trợ cho tổ thu gom RTSH không ? RTSH tập kết đâu ? Hình thức xử lí RTSH thôn ? Chôn lấp Đốt Ủ làm phân bón Hình thức khác Theo ông ( bà ) hình thức xử lí ? Hiệu Bình thường Không hiệu 66 Nhận xét ông ( bà ) ý thức người dân thu gom, phân loại , o o o o o o o xử lí RTSH ? Tốt Trung bình Chưa tốt Thôn có hay tổ chức hoạt động dọn dẹp đường ,làng ngõ xóm không ? Thường xuyên Rất Thỉnh thoảng Chưa Ông ( bà ) đánh giá môi trường địa phương ảnh hưởng RTSH ? o Ô nhiễm o Bình thường o Sạch 10 Trong việc quản lí RTSH thông, ông ( bà ) gặp khó khăn ? 11 Theo ông ( bà ) nên có biện pháp để nâng cao hiệu công tác quản lí RTSH địa phương ? Hoàn Long, ngày … tháng… năm 2016 Người vấn Người vấn Hà Thị Lệ Thu 67 ... Quy trinh xử lý RTSH biện pháp ủ phân Compost 51 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVMT CHLB CNH-HĐH CTR CTRĐT CTRSH GDP ÔNMT RTSH RTYT TCVN THCS TNTN TNMT TNHH TP.HCM TTCN - DV UBND VSMT VSV Bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Tại Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay