Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nguồn Nước Thải Tại Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà, Tỉnh Hưng Yên

67 136 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:54

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN Người thực : ĐÀO THỊ HUYỀN Lớp : MTD Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGÔ THỊ DUNG Địa điểm thực tập : UBND XÃ CỰ KHÊ, THANH OAI, HÀ NỘI Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu riêng tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn Thạc Sĩ Ngô Thị Dung Các số liệu thu thập tài liệu cho phép công bố đơn vị cung cấp số liệu Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác khau ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy định viết khóa luận, hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng Sinh viên ii năm 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập Khoa Môi trường, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giúp đỡ tận tình quý thầy cô hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá trạng quản lý xử lý nguồn nước thải Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên “ Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, xin gửi lời tri ân sâu sắc tới cô Thạc Sĩ Ngô Thị Dung dành nhiều thời gian hướng dẫn tận tình phương pháp nghiên cứu cách thức thực nội dung đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Khoa Môi trường, Khoa Quản lý đất đai, cảm ơn thầy giáo, cô giáo truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập nghiên cứu giảng đường đại học vừa qua Tôi xin cảm ơn Giám đốc cán nhân viên Bệnh viện đa khoa Hưng Hà nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thực tập, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho trình thực hoàn thiện đề tài này, Mặc dù cố gắng học tập công việc thân nhiều thiếu xót Bên cạnh đó, thời gian thực đề tài có hạn nên đề tài không tránh khỏi thiếu xót Tôi mong nhận đóng góp quý thầy cô để đề tài hoàn thiện Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Đào Thị Huyền iii MỤC LỤC 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 1.1.Tổng quan nước thải y tế 1.1.1.Khái niệm nước thải, nước thải y tế .3 1.1.2 Nguồn gốc, thành phần, tính chất nước thải y tế 1.1.3.Ảnh hưởng nước thải y tế 1.1.4 Các phương pháp xử lý nước thải y tế 10 1.1.5 Hiện trạng xử lý nước thải bệnh viện giới 14 2.1 Đối tượng nghiên cứu .25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Hiện trạng hoạt động bệnh viện 25 2.3.2 Hiện trạng quản lý xử lý nước thải bệnh viện Hưng Hà 25 2.3.3 Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện Hưng Hà 25 2.3.4 Đề xuất số biện pháp quản lý phương pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu .25 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 25 2.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 25 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 2.4.4 Phương pháp so sánh 26 3.1 Hiện trạng hoạt động bệnh viện 27 3.2 Hiện trạng quản lý, xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà .29 3.2.1 Nguồn phát sinh nước thải 29 3.2.2 Lượng nước thải phát sinh 30 3.2.3 Thực trạng thu gom xử lý nước thải bệnh viện .33 3.2.4 Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 35 3.3.5 Hiệu xử lý nước thải bệnh viện .39 3.4 Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 44 3.4.1 Đánh giá bệnh nhân người nhà bệnh nhân 44 3.4.2 Đánh giá cán công nhân viên bệnh viện 46 3.5 Đề xuất giải pháp, công nghệ xử lý nước thải bệnh viện nhằm nâng cao hiệu xử lý nước thải bệnh viện 49 3.5.1 Đánh giá chung công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện 49 3.5.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử lý 51 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BYT Bộ y tế QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông tư WHO Tổ chức Y tế Thế giới QCKTQG Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia BV Bệnh viện 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn v DANH MỤC CÁC BẢNG 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 1.1.Tổng quan nước thải y tế 1.1.1.Khái niệm nước thải, nước thải y tế .3 1.1.2 Nguồn gốc, thành phần, tính chất nước thải y tế Bảng 1.1 Lượng nước thải bệnh viện Bảng 1.2: Quy định giá trị nồng độ chất thông số ô nhiễm QCVN 28:2010/BTNMT 1.1.3.Ảnh hưởng nước thải y tế 1.1.4 Các phương pháp xử lý nước thải y tế 10 1.1.5 Hiện trạng xử lý nước thải bệnh viện giới 14 Bảng 1.3 Chất lượng nước thải số bệnh viện khu vực phía Bắc .19 Bảng 1.4: Kết điều tra hệ thống xử lý nước thải bệnh viện .22 Bảng 1.5 Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện Việt Nam 22 Bảng 1.6 Số lượng bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải nhóm công nghệ áp dụng số tỉnh, 24 thành phố 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu .25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Hiện trạng hoạt động bệnh viện 25 2.3.2 Hiện trạng quản lý xử lý nước thải bệnh viện Hưng Hà 25 2.3.3 Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện Hưng Hà 25 2.3.4 Đề xuất số biện pháp quản lý phương pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu .25 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 25 2.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 25 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 2.4.4 Phương pháp so sánh 26 3.1 Hiện trạng hoạt động bệnh viện 27 3.2 Hiện trạng quản lý, xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà .29 3.2.1 Nguồn phát sinh nước thải 29 3.2.2 Lượng nước thải phát sinh 30 Bảng 3.1 Thống kê lượng nước ước tính sử dụng hàng ngày 31 bệnh viện 31 3.2.3 Thực trạng thu gom xử lý nước thải bệnh viện .33 3.2.4 Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 35 vi 3.3.5 Hiệu xử lý nước thải bệnh viện .39 Bảng 3.2 Nồng độ chất nước thải đầu vào bệnh viện đa khoa Hưng Hà 39 Bảng 3.3: Nồng độ chất nước thải đầu bệnh viện đa khoa Hưng Hà .41 3.4 Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 44 3.4.1 Đánh giá bệnh nhân người nhà bệnh nhân 44 Bảng 3.4 Kết điều tra đánh giá bệnh nhân người nhà 44 3.4.2 Đánh giá cán công nhân viên bệnh viện 46 Bảng 3.5 Kết điều tra đánh giá cán công nhân viên bệnh viện 47 3.5 Đề xuất giải pháp, công nghệ xử lý nước thải bệnh viện nhằm nâng cao hiệu xử lý nước thải bệnh viện 49 3.5.1 Đánh giá chung công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện 49 3.5.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử lý 51 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 1.1.Tổng quan nước thải y tế 1.1.1.Khái niệm nước thải, nước thải y tế .3 1.1.2 Nguồn gốc, thành phần, tính chất nước thải y tế Sơ đồ 1.1: Nguồn gốc phát sinh nước thải bệnh viện 1.1.3.Ảnh hưởng nước thải y tế 1.1.4 Các phương pháp xử lý nước thải y tế 10 1.1.5 Hiện trạng xử lý nước thải bệnh viện giới 14 2.1 Đối tượng nghiên cứu .25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Hiện trạng hoạt động bệnh viện 25 2.3.2 Hiện trạng quản lý xử lý nước thải bệnh viện Hưng Hà 25 2.3.3 Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện Hưng Hà 25 2.3.4 Đề xuất số biện pháp quản lý phương pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu .25 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 25 2.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 25 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 2.4.4 Phương pháp so sánh 26 3.1 Hiện trạng hoạt động bệnh viện 27 3.2 Hiện trạng quản lý, xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà .29 3.2.1 Nguồn phát sinh nước thải 29 3.2.2 Lượng nước thải phát sinh 30 3.2.3 Thực trạng thu gom xử lý nước thải bệnh viện .33 Sơ đồ 3.1: Hệ thống thu gom nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 34 3.2.4 Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 35 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 36 3.3.5 Hiệu xử lý nước thải bệnh viện .39 Biểu đồ 3.1: So Sánh hiệu xử lý tiêu Coliform trước sau xử lý với QCVN 28-2010 42 Biểu đồ 3.2: So sánh hiệu xử lý tiêu TSS trước sau xử lý với QCVN 282010 43 Biểu đồ 3.3: So sánh hiệu xử lý tiêu NH4+(N) trước sau xử lý với QCVN28-2010 43 viii 3.4 Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 44 3.4.1 Đánh giá bệnh nhân người nhà bệnh nhân 44 Biểu đồ 3.4: Đánh giá bệnh nhân người nhà bệnh nhân công tác xử lý nước thải bệnh viện .45 3.4.2 Đánh giá cán công nhân viên bệnh viện 46 Biểu đồ 3.5: Đánh giá cán công nhân viên bệnh viện công tác quản lý xử lý nước thải 48 3.5 Đề xuất giải pháp, công nghệ xử lý nước thải bệnh viện nhằm nâng cao hiệu xử lý nước thải bệnh viện 49 3.5.1 Đánh giá chung công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện 49 3.5.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử lý 51 ix MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, nhiều khu công nghiệp mở ra, nhiều tuyến đường giao thông đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa thúc đẩy kinh tế phát triển Tuy nhiên, khói bụi, chất ô nhiễm từ nhà máy thải môi trường gây ô nhiễm môi trường làm phát sinh nhiều bệnh tật nguy hiểm Đặc biệt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, thực phẩm bẩn, thực phẩm giả tràn lan khắp thị trường dẫn đến tình trạng nhiều bệnh viện bị tải Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân, Nhà nước đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp nhiều bệnh viện, trạm y tế toàn quốc Bên cạnh có nhiều bệnh viện cỡ vừa nhỏ tổ chức cá nhân xây dựng lên Nhiều bệnh viện hoạt động kéo theo lượng rác thải nước thải lớn, chúng chứa nguồn lớn vi sinh vật gây bệnh nguy hại đến đời sống sức khỏe người Thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng nước thải bệnh viện thải tiêu diệt vi sinh vật có lợi gây phá vỡ hệ cân sinh thái hệ vi sinh vật tự nhiên nước thải làm khả xử lý nước thải vi sinh vật nói chung Điểm khác biệt nước thải bệnh viện có khả lây lan bệnh truyền nhiễm chứa vi trùng gây bệnh Chúng tồn thời gian định môi trường, có hội phát triển vật chủ khác Hiện nay, có khoảng 44% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế (76,5% bệnh viện tuyến Trung ương; 53% bệnh viện tuyến tỉnh 37% bệnh viện tuyến huyện) (Nguyễn Huy Nga, 2014) Do đó, việc tìm hiểu phát triển công tác quản lý nghiên cứu công nghệ xử lí nước thải bệnh viện cần thiết Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sở Y tế công lập Bộ y tế thẩm định, cấp giấy phép hoạt động vào tháng 10 năm 2009 công nhận có chức nhiệm vụ Khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tương Qua ta thấy hiệu xử lý tốt số NH 4+(N) , sau đến Coliform TSS Điều cho thấy hệ thống bể phốt bệnh viện hoạt động tốt, có khả lắng đọng tốt Hiệu xử lý hệ thống xử lý nước thải bệnh viện cao, tất thông số đầu thấp quy chuẩn đạt tiêu chuẩn xả thải môi trường 3.4 Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà 3.4.1 Đánh giá bệnh nhân người nhà bệnh nhân Để hiểu rõ mức độ quan tâm, hiểu biết bệnh nhân người nhà bệnh nhân công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện, tiến hành điều tra vấn qua 30 phiếu 12 khoa Kết thu thể bảng 3.4 Bảng 3.4 Kết điều tra đánh giá bệnh nhân người nhà STT Chỉ tiêu Chất lượng nước sinh hoạt Đánh giá Phần trăm Đạt 100% Không đạt 0% Hiện trạng xử lý nước thải bệnh Tốt 67% viện Bình thường 20% Không quan tâm 13% Nước thải sau xử lý Rất ô nhiễm 0% Ô nhiễm 0% Bình thường 100% Nước thải khu vực nguy hiểm Sinh hoạt 80% bệnh nhân Phòng khám 20% điều trị Nước thải sau xử lý ảnh hưởng đến sức Có 6,67% khỏe Không 93,33% Tuyên truyền vệ sinh môi trường Có 83% Không 17% Qua khảo sát điều tra cho thấy, đa số người không quan tâm nhiều đến công tác xử lý nước thải bệnh viện họ đến bệnh viện chủ yếu để chữa bệnh Bệnh nhân người nhà bệnh nhân chủ yếu quan tâm đến phương pháp điều trị bác sĩ có giúp bệnh tình họ tiến triển tốt không Họ không quan tâm đến nước thải đâu xử lý 44 Khi vấn nước họ quan tâm đến lượng nước cấp cho sinh hoạt Từ bảng kết điều tra cho thấy có 67% tổng số người hỏi đánh giá công tác xử lý tốt; 20% đánh giá mức độ trung bình 13% không quan tâm đến công tác xử lý nước thải bệnh viện Biểu đồ 3.4: Đánh giá bệnh nhân người nhà bệnh nhân công tác xử lý nước thải bệnh viện Hầu kiến nhận định môi trường nước bệnh viện sạch, hợp vệ sinh, đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày Chỉ riêng bên khoa nhi người phản ánh nước sinh hoạt vàng có mùi Nhưng nhìn chung sinh hoạt bình thường Công tác thu gom 45 xử lý quản lý nước thải bệnh viện đa số bệnh nhân đánh giá tốt mối quan tâm họ Trong số người trả lời vấn có 83% tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường việc sử dụng nước hợp lý bệnh viện, phần lớn tờ giấy tuyên truyền dán cửa nhà vệ sinh, số người tự ý thức truyền miệng giữ gìn vệ sinh chung; 17% lại không tuyên truyền họ bệnh nhân vào viện họ không để ý Có đến 80% bệnh nhân cho nước thải sinh hoạt bệnh nhân khu vực thải nguy hiểm phân, nước tiểu bệnh nhân mang theo lượng lớn vi sinh vật gây bệnh, không xử lý nguồn lây lan dịch bệnh, số ý kiến cho nước thải từ khu vực khám điều trị nguy hiểm có chứa máu mủ hóa chất Hầu hết bệnh nhân người nhà bệnh nhân cho nước thải bệnh viện sau xử lý không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe họ Qua điều tra cho thấy có đến 6,67% cho có ảnh hưởng, lại 93,33% cho ảnh hưởng họ không quan tâm Bệnh nhân người nhà bệnh nhân nhận thức mức độ nguy hiểm nước thải bệnh viện lại không quan tâm nhiều đến hệ thống xử lý Vì vậy, bệnh viện cần tuyên truyền cho người hiểu sâu tác hại nước thải bệnh viện chưa xử lý bệnh nhân trình điều trị bệnh viện Một số người đưa đề nghị bệnh viện phải nâng cao công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện 3.4.2 Đánh giá cán công nhân viên bệnh viện Đánh giá công tác quản lý xử lý nước thải cán công nhân viên bệnh viện thực 30 phiếu điều tra vấn Kết thu thể bảng 3.5 46 Bảng 3.5 Kết điều tra đánh giá cán công nhân viên bệnh viện STT Chỉ tiêu Hiện trạng môi trường nước thải Đánh giá Rất ô nhiễm Ô nhiễm Bình thường Nước thải khu vực nguy hiểm Từ sinh hoạt Phần trăm 0% 2% 98% 80% bệnh nhân Từ phòng khám 20% điều trị Hiện trạng xử lý nước thải Tốt Bình thường Không quan tâm Công tác quản lý nước thải Chưa tốt Tốt Ảnh hưởng nước thải bệnh viện Có Không sau xử lý Tuyên truyền vệ sinh môi trường Có Không 83% 10% 7% 0% 100% 0% 100% 100% 0% Qua vấn điều tra biết nguồn nước cấp cho bệnh viện nước giếng khoan qua lọc cung cấp đủ cho nhu cầu sinh hoạt cán bệnh viện Tất cán hỏi đánh giá chất lượng nước bệnh viện tốt Hầu hết cán công nhân viên có hiểu biết định công tác thu gom, xử lý nước thải bệnh viện Tuy nhiên số chưa thực quan tâm Bên cạnh 100% cán nhân viên môi trường tham gia lớp tập huấn hàng năm bệnh viện tổ chức Từ bảng số liệu thống kê cho thấy 83% tổng số người hỏi đánh giá công tác xử lý tốt; 10% số người đánh giá bình thường 7% lại không quan tâm công tác thu gom xử lý nước thải 47 Biểu đồ 3.5: Đánh giá cán công nhân viên bệnh viện công tác quản lý xử lý nước thải Đa số cho nước thải từ sinh hoạt bệnh nhân nguy hiểm chiếm 80%, 20% lại cho nước thải từ phòng khám điều trị nguy hiểm Mọi cán biết bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải vận hành thường xuyên Điều hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bố trí gần với bãi gửi xe cán công, nhân viên Ngày họ phải qua lên phòng làm việc nên kết khảo sát qua họ đáng tin cậy xác Có lẽ bệnh viện không tuyên truyền nhiều hệ thống xử lý nước thải bệnh viện nên hỏi công suất công nghệ áp dụng đa số không quan tâm, có người vận hành hệ thống biết công nghệ Công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường bệnh viện chủ yếu hình thức dán giấy ý thức người Lượng nước bệnh viện sử dụng ngày ước tính dao động từ 40m – 60m3 Bệnh viện hợp tác với Trung tâm nghiên cứu công nghệ môi trường phát triển bền vững 48 (Cetaso), công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phát triển công nghệ ATS xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn Nước thải sau xử lý loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây bệnh, đạt tiêu chuẩn đầu nước thải bệnh viện thải cống thoát nước chung khu vực không quay vòng sử dụng Bệnh viện thực tuyên truyền vệ sinh môi trường, tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguồn nước tới cán bộ, công nhân viên bệnh viện Bên cạnh số vấn đề bất cập hệ thống thu gom xử lý hệ thống ngầm nên việc kiểm tra, bảo dưỡng hay nạo vét gặp khó khăn, bị tắc hay vỡ đường ống Tại bệnh viện chưa có cán môi trường có chuyên môn nên nhiều cố chưa xử lý phải thuê công ty môi trường giải 3.5 Đề xuất giải pháp, công nghệ xử lý nước thải bệnh viện nhằm nâng cao hiệu xử lý nước thải bệnh viện 3.5.1 Đánh giá chung công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện ► Mặt đạt - Về mặt môi trường Bệnh viện có hệ thống thu gom xử lý nước thải nhằm xử lý nước thải triệt để trước thải môi trường, tránh gây ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh Ước tính lượng nước thải phát sinh 40,8m3/ngày.đêm Hệ thống xử lý nước thải với công suất 100m3/ngày bệnh viện đảm bảo hoạt động công suất, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép TCVN 7328:2004 QCVN 28:2010/BTNMT, cột B phép xả thải nguồn tiếp nhận hệ thống thoát nước chung, đảm bảo tuân thủ - Về mặt kinh tế - xã hội Giảm thiểu nguy tiềm ẩn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng ô nhiễm nước thải bệnh viện, ô nhiễm môi trường Ngăn chặn lây lan dịch bệnh có nguồn gốc từ nước thải tả, lị, thương hàn, bệnh đường hô hấp da liễu Nước thải không qua xử 49 lý thải thẳng môi trường nguy hiểm Các vi sinh vật gây bệnh sinh sôi phát triển nước thải, nước thải tràn vào dòng nước sinh hoạt hay ngấm xuống mạch nước ngầm người trực tiếp sử dụng Nếu nước thải dùng để tưới rau người bị lây bệnh Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu xử lý Nếu bệnh viện không xử lý nước thải mà xả thẳng môi trường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người chi phí cho việc khắc phục tốn nhiều Tạo nhận thức hiểu biết sâu rộng cho người tác dụng việc xử lý nước thải y tế nói chung chất thải bệnh viện nói riêng Đồng thời cho thấy nguy hiểm nước thải bệnh viện thải môi trường không xử lý cách triệt để Tạo thêm công việc cho người lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp Vừa có ý nghĩa bảo vệ môi trường, vừa có ý nghĩa xã hội - Về mặt kỹ thuật Hệ thống hoạt động tốt, vận hành liên tục bảo dưỡng thường xuyên theo định kì tháng/ lần, sau tháng bảo trì lại toàn hệ thống Hệ thống vận hành đơn giản, tốn điện Hiệu xử lý cao nên qua quan sát ta thấy nước sau xử lý mùi, màu, đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường ► Mặt hạn chế - Lượng Clo dư khử trùng gây hại đến cá sinh vật khác - Kinh phí hạn hẹp - Các vấn đề kỹ thuật gặp trình vận hành hệ thống: + Phát sinh mùi chưa đóng kín nắp khoang ống thông thấp + Nước đầu bị đục nguyên nhân chủ yếu lượng bọt lượng bùn khoang lắng bị tích tụ nhiều thời gian dài 50 + Không có nước đầu bùn đầy bị tắc bể yếm khí bể thiếu khí + Không có khí cấp vào bể hiếu khí bị tắc - Công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn nước chưa quan tâm mức Hình thức tuyên truyền chủ yếu dán giấy truyền miệng, số người tự ý thức 3.5.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử lý - Tuyển kỹ sư môi trường có trình độ chuyên môn cao phụ trách vận hành hệ thống Làm việc nghiêm chỉnh, tuân thủ nguyên tắc vận hành Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống để kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng - Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống ngầm, khắc phục đoạn bị nứt vỡ kịp thời, tránh để nước thải bị rò rỉ môi trường - Tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho cán kĩ thuật cách quản lý vận hành hệ thống xử lý - Nâng cao ý thức việc giữ gìn vệ sinh chung bệnh viện Tuyên truyền phổ biến cho bệnh nhân người nhà sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí - Nâng cao ý thức nhân viên y tế việc sử dụng thuốc liều lượng làm giảm chất thải y tế, nước thải y tế môi trường 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luận Kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày quan tâm nhiều Cùng với môi trường ngày ô nhiễm trầm trọng làm phát sinh nhiều bệnh tật khác dẫn đến bệnh viện tình trạng tải Trước tình trạng nhiều bệnh viện mở rộng quy mô tăng công suất khám chữa bệnh, bệnh viện tư, phòng khám đa khoa thành lập nhiều Nhiều bệnh viện mở ra, số lượng bệnh nhân gia tăng dẫn đến lượng rác thải, nước thải tăng theo Nhiều bệnh viện hệ thống xử lý nước thải có mà không hoạt động, nước thải xả thẳng môi trường nguồn gây ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh Bên cạnh đó, có bệnh viện cho xây dựng hệ thống để xử lý nước thải đảm bảo tuân thủ trước xả thải Qua khảo sát, điều tra bệnh viện đa khoa Hưng Hà thấy bệnh viện quan tâm đến vấn đề khám chữa bệnh mà trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường Ngay từ thành lập bệnh viện cho xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 100m3/ngày áp dụng công nghệ AAO cho hiệu xử lý cao Phân tích mẫu nước thải sau xử lý có nồng độ chất ô nhiễm thấp QCVN28-2010/BTNMT cột B, đạt tiêu chuẩn xả thải môi trường Hệ thống cống rãnh nạo vét thường xuyên, nước thải không bị rò rỉ, hiệu thu gom cao Bệnh viện tuyên truyền vệ sinh môi trường thông qua hình thức dán giấy quy định cửa nhà vệ sinh, bệnh nhân người nhà bệnh nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung Hệ thống xử lý bảo dưỡng thường xuyên hàng tháng, bảo trì lại toàn hệ thống thao định kỳ tháng/ lần Bệnh viện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ vào tháng 11 hàng năm Hệ thống xử lý hoạt động hiệu cho hiệu xử lý cao Tuy nhiên tồn số hạn chế lượng clo dư sau khử trùng, trình độ người vận hành 52 Các số liệu thu thập từ trình vấn, điều tra cho thấy công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện tốt Công tác vệ sinh thực thường xuyên nên bệnh viện mùi hôi Nhờ có hệ thống xử lý nước thải mà nước thải xử lý trước xả thải môi trường, ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh Bên cạnh cần đầu tư thêm kinh phí, tuyển kỹ sư môi trường vận hành hệ thống * Kiến nghị - Cần có kỹ sư môi trường có trình độ chuyên môn cao vận hành hệ thống xử lý nước thải, khắc phục kịp thời cố xảy trình vận hành Học hỏi áp dụng công nghệ tiên tiến giới vào xử lý - Tăng cường tra, kiểm tra nghiêm ngặt, thường xuyên tình trạng thu gom, xử lý nước thải bệnh viện - Đầu tư thêm kinh phí để xử lý lượng clo dư sau khử trùng - Áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức, đoàn thể 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Võ Thị Minh Anh (2012), Đánh giá công nghệ số hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Hà Nội đề xuất nâng cao hiệu Bộ Tài nguyên môi trường (2010), QCVN 28-2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế Bệnh viện đa khoa Hưng Hà (2015), Báo cáo kết quan trắc, phân tích môi trường tháng 11 năm 2015, Hưng Yên Bệnh viện đa khoa Hưng Hà (2009), Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Hưng Hà, Hưng Yên Bộ Y tế (2010), Dự thảo báo cáo quản lý nguy môi trường dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện nguồn vốn vay ngân hàng giới Ngô Kim Chi ( 08/2012), Nghiên cứu khảo sát trạng nước thải bệnh viện, công nghê đề xuất cải thiện, Trung tâm môi trường công nghiệp Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải (2004), Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Huy Nga (2015), Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế ( Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/07/2014 Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế), Nhà xuất Y học, Hà Nội Thu Phương (2012), Hiện trạng nước thải y tế địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên môi trường TÀI LIỆU TIẾNG ANH 10 B Pauwels and W.Verstraete, the treatment of hospital wastewater: an appraisal, 405-416 11 Metcalf and Eddy (2003), Wastewater Engineering Treatment and Reuse, Fourth Edition, McGraw Hill 12 Urban Water Securitv Research Alliance, Hospital Wastewater, 10 – 49 TÀI LIỆU INTERNET 13 Nguyễn Ngọc Thu An, Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Nguyễn Trãi, http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-thiet-ke-he-thong-xu-ly-nuocthai-benh-vien-nguyen-trai-49767/, Thứ ba 15/03/2016 14 Võ Văn An, Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Củ Chi với công suất 950m3/ngày đêm, http://luanvan.co/luan-van/tinh-toanthiet-ke-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-da-khoa-cu-chi-voi-cong-suat950m3ngay-dem-1684/, Thứ hai 22/03/2016 54 15 Trà Giang, BIOFAST Đột phá công nghệ xử lý nước thải Việt Nam, http://www.mctech.com.vn/News/Detail/tabid/94/idArt/b2fc5460-2bb1-421c99d1-f3bc7aaebd8e/language/vi-VN/requestid/692/Default.aspx, Thứ tư 09/03/2016 16 Trần Thị Thu Hà, Xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Phú Yên công suất Q = 200m /ngày đêm, http://123doc.org/document/335266-xu-ly-nuoc-thaibenh-vien-da-khoa-phu-yen-cong-suat-q-200-m3-ngay-dem.htm?page=9, Thứ bảy 20/02/2016 17 Minh Hải, Chỉ 54% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế, http://www.baomoi.com/Chi-54-benh-vien-co-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-yte/82/14101693.epi, Thứ sáu 26/02/2016 18 Nguyễn Hữu Hùng, Xử lý chất thải y tế gánh nặng cho ngân sách bệnh viện, http://vihema.gov.vn/xu-ly-chat-thai-y-te-van-la-ganh-nang-chongan-sach-benh-vien.html, Thứ năm 25/03/2016 19 Nguyễn Quang Huy, Vấn đến nước thải bệnh viện đa khoa, http://kiemtailieu.com/y-te-suc-khoe/tai-lieu/van-de-nuoc-thai-benh-vien-dakhoa/23.html, Thứ năm 03/03/2016 20 Môi trường ngành xây dựng, 70% hệ thống xử lý nước thải y tế không đạt tiêu chuẩn, http://moitruong.xaydung.gov.vn/moitruong/module/news/viewcontent.asp? ID=2218&langid=1, Thứ hai 29/02/2016 21 Tan Cheng Li (2015), New wastewater treatment technology reduces risks from hospital effluent, http://www.thestar.com.my/lifestyle/features/2015/04/13/new-wastewatertreatment-technology-reduces-risks-from-hospital-effluent/, Thứ bảy 19/03/2016 22 Trần Lê Lam Phương, Đồ án tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện huyện Krongpac – tỉnh Đắc Lắc, http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-tinhtoan-thiet-ke-tram-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-huyen-krongpac-tinh-daclakcong-suat-100m3ngaydem-50020/, Chủ nhật 14/02/2016 55 23 Vân Sơn, Bị kiểm tra, bệnh viện lộ mặt xả thải môi trường http://event.net.vn/bi-kiem-tra-benh-vien-lo-mat-xa-thai-ra-moi-truong249983.htm, Thứ tư 23/03/2016 24 Huỳnh Hoa Ngọc Thi, Đề tài đánh giá chất lượng nước thải số bệnh viện địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp quản lý xử lý phù hợp, http://tai-lieu.com/tai-lieu/de-tai-danh-gia-chatluong-nuoc-thai-tai-mot-so-benh-vien-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minhva-de-xuat-cac-giai-phap-4215/, Thứ bảy 27/02/2016 25 Thiên Trường, Thu Trang, Khó khăn xử lý chất thải y tế, http://baotintuc.vn/bao-giay/kho-khan-trong-xu-ly-chat-thai-y-te20140312080951939.htm, Thứ tư 17/02/2016 56 PHỤ LỤC Hình ảnh 1: Hệ thống xử lý nước thải Hình ảnh 2: Bể chứa nước thải sau xử lý 57 Hình ảnh 3: Nhà vận hành 58
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nguồn Nước Thải Tại Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà, Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nguồn Nước Thải Tại Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà, Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nguồn Nước Thải Tại Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà, Tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay