ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2016 2017

3 145 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:53

Trường ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 - 2017 Lớp MÔN: TOÁN LỚP Họ tên Thời gian làm 90 phút Câu 1: (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức: a) b) (với x ≥ 0; x ≠ 9) Câu 2: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình Câu 3: (3,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất: y = (m - 1)x + (1) (với m ≠ 1) a) Xác định m để hàm số (1) đồng biến R b) Xác định m, biết đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y = x+1 c) Xác định m để đường thẳng (d 1): y = - 3x; (d2): y = - 0,5x - 1,5 đồ thị hàm số (1) qua điểm Câu 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính 3cm Từ điểm A cách O 5cm vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C tiếp điểm) a) Chứng minh AO vuông góc với BC b) Kẻ đường kính BD Chứng minh DC song song với OA; c) Tính chu vi diện tích tam giác ABC d) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BD, đường thẳng cắt tia DC E Đường thẳng AE OC cắt I; đường thẳng OE AC cắt G Chứng minh IG trung trực đoạn thẳng OA Câu 5: (0,5 điểm) Giải phương trình: x2 + 4x + = (x + 4) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2016 2017, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2016 2017, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay