Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Công Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

102 157 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH Người thực : PHẠM THỊ YẾN Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn : TS ĐINH HỒNG DUYÊN Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH Người thực : PHẠM THỊ YẾN Lớp : MTB Khóa : 57 Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn : TS ĐINH HỒNG DUYÊN Địa điểm thực tập : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn TS Đinh Hồng Duyên Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan, tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận nào, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết khóa luận Hà Nội, ngày tháng … năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Yến i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nỗ lực thân nhận nhiều quan tâm giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân trường Trước hết xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn TS Đinh Hồng Duyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực báo cáo Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Môi trường – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm qua truyền cho kiến thức quý giá Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp số liệu giúp hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cuối xin chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè tập thể lớp MTB – K57 khích lệ, cổ vũ suốt thời gian học tập Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Yến ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.2: Khối lượng CTRCN phát sinh số tỉnh, thành phố năm 2010 10 Bảng 2.4: Các công nghệ xử lý CTNH điển hình phổ biến 17 Việt Nam (tháng 7/2014) 17 Bảng 4.1: Các lĩnh vực kinh doanh hoạt động Công ty 23 Bảng 4.2: Nhân Công ty .30 Bảng 4.3: Một số đơn vị mà Công ty CPMT Thuận Thành 31 nhận thu gom xử lý 31 Bảng 4.4: Khối lượng CTR Công ty thu gom từ năm 2013 – 2015 32 Bảng 4.5: Khối lượng CTR Công ty thu gom quý I năm 2016 .32 Đơn vị: tấn/tháng 33 Bảng 4.6: Khối lượng CTR Công ty thu gom trung bình ngày qua năm .34 Dưới số đơn vị điển hình có khối lượng CTR Công ty thu gom nhiều tháng đầu năm 2016 Trong đó, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam – SEV đơn vị thu gom nhiều với khối lượng CTR thu gom trung bình ngày 5,83 (tấn/ngày) 34 Bảng 4.7: Khối lượng CTRCN mà Công ty thu gom từ số đơn vị 34 (quý I năm 2016) 35 Bảng 4.8: Thành phần CTR mà Công ty thu gom từ số đơn vị .36 Stt 36 Tên Công ty 36 CTRCN 36 thông thường 36 CTNH 36 .36 Công ty TNHH Canon Việt Nam 36 Giấy, nhựa, kim loại đen, kim loại màu hợp chất chúng 36 Bảng mạch điện tử, phoi kim loại 36 .36 Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam 36 Thủy tinh .36 – .36 .36 Công ty TNHH SOC Việt Nam .36 – .36 Pin thải, ắc quy thải .36 .36 Công ty TNHH Ecos EletronicVN 36 Giấy, nhựa .36 Dung dịch mạ thải, dung môi 36 .36 Công ty TNHH Dasan Vina 36 Nhựa, kim loại .36 Hóa chất, dung môi .36 .36 Công ty CP Nội thất Hòa Phát 36 Giấy, nhựa, gỗ vụn 36 Mạt cưa, phoi bào 36 .36 Công ty TNHH SamJu Việt Nam 36 Giấy, nhựa, kim loại màu 36 – .36 .36 Công ty Cổ phần công nghệ chiếu sáng Sao Việt 36 – .36 iv Bóng đèn thải 36 (Nguồn: Công ty CPMT Thuận Thành, 2016) 36 Bảng 4.9: Các hệ thống, thiết bị lực xử lý chất thải Công ty 38 Bảng 4.10: Một số trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR 40 Bảng 4.11: Bảng báo cáo doanh thu Công ty năm 2014 năm 2015 59 Bảng 4.12: Lịch đào tạo quản lý an toàn cho cán bộ, 60 công nhân viên Công ty 60 Stt 69 Tên Công ty 69 Địa 69 .69 Công ty TNHH Canon Việt Nam 69 (3 nhà máy) 69 KCN Thăng Long I – Hà Nội 69 KCN Quế Võ – Bắc Ninh 69 KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh 69 69 Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam 69 KCN Thăng Long I – Hà Nội 69 .69 Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN II .69 KCN Thăng Long II – Hưng Yên 69 .69 Công ty TNHH Kyocera Việt Nam .69 KCN Thăng Long II – Hưng Yên 69 .69 Công ty TNHH Kyocera Connector VN .69 KCN Tlip II – Hưng Yên 69 .69 Công ty TNHH Parker Processing VN 69 KCN Tlip I – Hà Nội .69 .69 Công ty TNHH Fujikin VN 69 KCN Tlip I – Hà Nội .69 .69 Công ty TNHH Sato Việt Nam .69 KCN Tlip I – Hà Nội .69 .69 Công ty TNHH SOC Việt Nam .69 KCN Tlip II – Hưng Yên 69 10 69 Công ty TNHH Denyo Việt Nam 69 KCN Tlip II – Hưng Yên 69 11 69 Công ty TNHH Ochiai Việt Nam 69 KCN Tlip II – Hưng Yên 69 12 69 Công ty TNHH Shinei Corrona VN 69 KCN Tlip II – Hưng Yên 69 13 69 Công ty TNHH Denka Advance Material Việt Nam 69 KCN Tlip II – Hưng Yên 69 14 69 Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh 69 KCN VSIP Bắc Ninh – Bắc Ninh 69 15 69 Công ty TNHH Tamron Việt Nam 69 KCN Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội 69 v 16 69 Công ty TNHH Toyo Ink Compounds VN 69 KCN Quế Võ – Quế Võ – Bắc Ninh .69 17 69 Công ty TNHH Sumitomo Interconnect VN 69 KCN Tiên Sơn – Quế Võ – Bắc Ninh 69 18 69 Công ty TNHH Samsung Electronics VN – SEV 69 KCN Yên Phong – Yên Phong – Bắc Ninh 69 19 70 Công ty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên – SEVT 70 KCN Yên Bình – Phổ Yên – Thái Nguyên 70 20 70 Công ty TNHH Samsung Electro – Mechanics VN – SEMV .70 KCN Yên Bình – Phổ Yên – Thái Nguyên 70 21 70 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam 70 KCN Yên Phong – Yên Phong – Bắc Ninh 70 22 70 Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam 70 KCN Yên Phong – Yên Phong – Bắc Ninh 70 23 70 Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam 70 KCN Yên Bình – Phổ Yên – Thái Nguyên 70 24 70 Công ty TNHH Ecos EletronicVN 70 KCN Đại Đồng Hoàn Sơn – Bắc Ninh 70 25 70 Công ty TNHH DongSung Vina 70 KCN Điềm Thụy – Phổ Yên – Thái Nguyên 70 26 70 Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam 70 KCN Khánh Phú – Ninh Bình .70 27 70 Công ty TNHH Dasan Vina 70 KCN Châu Sơn – Hà Nam 70 28 70 Công ty Annam Electronics VN 70 KCN Đồng Văn II – Duy Tiên – Hà Nam .70 29 70 Công ty Keyrin Việt Nam .70 KCN Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam 70 30 70 Công ty TNHH Young One Nam Định 70 KCN Hòa Xá – Tp Nam Định – Nam Định 70 31 70 Công ty TNHH Wontech Việt Nam 70 KCN Đông Thọ - Yên Phong – Bắc Ninh .70 32 70 Công ty TNHH Arai VN .70 KCN Đồng Văn II – Duy Tiên – Hà Nam .70 33 70 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công – Nhà máy lắp ráp Ô tô Ninh Bình 70 KCN Gián Khẩu – Gia Viễn – Ninh Bình .70 34 70 Công ty CP Nội thất Hòa Phát 70 Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên 70 35 70 vi ID=3276&langid=1, 10/1/2015 26 Khuyết danh Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Công nghiệp Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội http://luanvan.co/luan-van/nghien-cuu-de-xuat-he-thong-quanly-chat-thai-ran-cong-nghiep-tai-cong-ty-co-phan-moi-truong-do-thi-vacong-nghiep-bac-1214/, 11/01/2015 27 Phong Vũ Dân số giới đạt 11 tỷ người vào cuối kỷ http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/dan-so-the-gioi-se-dat-hon-11-tynguoi-vao-cuoi-the-ky-3263225.html, 13/08/2015 28 Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai Xử lý rác thải số nước Châu Á http://laocai.gov.vn/sites/sotnmt/Tintucsukien/tintrongnuoc/Trang/20120327 152142.aspx, 27/03/2015 29 Văn Hữu Tập Tình hình quản lý chất thải rắn Việt Nam; Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý chất thải rắn http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cacgiai-phap-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/, 05/11/2015 68 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Các đơn vị mà Công ty nhận thu gom xử lý CTRCN Tên Công ty Địa KCN Thăng Long I – Hà Nội Công ty TNHH Canon Việt Nam KCN Quế Võ – Bắc Ninh (3 nhà máy) KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh Công ty TNHH Hoya Glass Disk KCN Thăng Long I – Hà Nội Việt Nam Công ty TNHH Hoya Glass Disk KCN Thăng Long II – Hưng Yên VN II Công ty TNHH Kyocera Việt Nam KCN Thăng Long II – Hưng Yên Công ty TNHH Kyocera KCN Tlip II – Hưng Yên Connector VN Công ty TNHH Parker Processing KCN Tlip I – Hà Nội VN Công ty TNHH Fujikin VN KCN Tlip I – Hà Nội Công ty TNHH Sato Việt Nam KCN Tlip I – Hà Nội Công ty TNHH SOC Việt Nam KCN Tlip II – Hưng Yên Công ty TNHH Denyo Việt Nam KCN Tlip II – Hưng Yên Công ty TNHH Ochiai Việt Nam KCN Tlip II – Hưng Yên Công ty TNHH Shinei Corrona KCN Tlip II – Hưng Yên VN Công ty TNHH Denka Advance KCN Tlip II – Hưng Yên Material Việt Nam Công ty TNHH Kurabe Industrial KCN VSIP Bắc Ninh – Bắc Ninh Bắc Ninh Công ty TNHH Tamron Việt Nam KCN Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội Công ty TNHH Toyo Ink KCN Quế Võ – Quế Võ – Bắc Ninh Compounds VN Công ty TNHH Sumitomo KCN Tiên Sơn – Quế Võ – Bắc Ninh Interconnect VN Công ty TNHH Samsung KCN Yên Phong – Yên Phong – Bắc 69 Electronics VN – SEV 19 Công ty TNHH Samsung Ninh KCN Yên Bình – Phổ Yên – Thái Electronics VN Thái Nguyên – Nguyên SEVT 20 Công ty TNHH Samsung Electro – KCN Yên Bình – Phổ Yên – Thái Mechanics VN – SEMV 21 Công ty TNHH Samsung Display Nguyên KCN Yên Phong – Yên Phong – Bắc Việt Nam Ninh 22 Công ty TNHH Samsung SDI Việt KCN Yên Phong – Yên Phong – Bắc Nam 23 Công ty TNHH Hansol Ninh KCN Yên Bình – Phổ Yên – Thái Electronics Việt Nam 24 Công ty TNHH Ecos EletronicVN 25 Công ty TNHH DongSung Vina Nguyên KCN Đại Đồng Hoàn Sơn – Bắc Ninh KCN Điềm Thụy – Phổ Yên – Thái 26 Công ty TNHH ADM 21 Việt Nguyên KCN Khánh Phú – Ninh Bình Nam 27 Công ty TNHH Dasan Vina 28 Công ty Annam Electronics VN KCN Châu Sơn – Hà Nam KCN Đồng Văn II – Duy Tiên – Hà 29 Công ty Keyrin Việt Nam 30 Công ty TNHH Young One Nam Nam KCN Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam KCN Hòa Xá – Tp Nam Định – Nam Định 31 Công ty TNHH Wontech Việt Định KCN Đông Thọ - Yên Phong – Bắc Nam 32 Ninh KCN Đồng Văn II – Duy Tiên – Hà Công ty TNHH Arai VN Nam 33 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công – Nhà máy lắp ráp Ô tô KCN Gián Khẩu – Gia Viễn – Ninh Bình Ninh Bình 34 Công ty CP Nội thất Hòa Phát 35 Công ty TNHH SamJu Vina Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên KCN Điềm Thụy – Phổ Yên – Thái Nguyên 70 36 Nhà máy Ô tô Veam 37 Công ty TNHH Joyo Mark Thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa KCN Tiên Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh Vietnam Co., Ltd 38 Công ty TNHH YSD Việt Nam 39 Công ty TNHH TRAD Việt Nam Văn Lâm – Hưng yên KCN Đồng Văn II – Duy Tiên – Hà Nam 40 Công ty TNHH Ricoh Imaging KCN Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội Việt Nam 41 Công ty CP công nghệ chiếu Đường Ngọc Hồi – P.Hoàng Liệt – sáng vàng 42 Công ty CP đầu tư công nghệ cao Việt Nam Q.Hoàng Mai – Hà Nội Ngõ 318 – La Thành – Q.Đống Đa – Hà Nội (Nguồn: Công ty CPMT Thuận Thành, 2016) 71 PHỤ LỤC Khối lượng CTRCN mà Công ty thu gom từ đơn vị (quý I năm 2016) Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tháng Tên Công ty Công ty TNHH Canon Việt Nam Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN II Công ty TNHH Kyocera Việt Nam Công ty TNHH Kyocera Connector VN Công ty TNHH Parker Processing VN Công ty TNHH Fujikin VN Công ty TNHH Sato Việt Nam Công ty TNHH SOC Việt Nam Công ty TNHH Denyo Việt Nam Công ty TNHH Ochiai Việt Nam Công ty TNHH Shinei Corrona VN Công ty TNHH Denka Advance Material VN Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh Công ty TNHH Tamron Việt Nam Công ty TNHH Toyo Ink Compounds VN Công ty TNHH Sumitomo Interconnect VN Công ty TNHH Samsung Electronics VN – SEV A1 2,79 1,85 1,84 B1 1,51 1,38 1,27 1,42 1,94 1,53 0,75 1,06 1,76 1,92 1,98 1,93 1,76 1,32 2,23 3,09 72 0,64 2,85 Tháng A2 B2 2,73 1,46 1,81 1,67 1,32 1,22 1,38 1,88 1,46 0,72 0,89 1,72 1,85 1,94 1,89 1,72 1,26 0,58 1,98 2,92 2,81 Đơn vị: tấn/ngày Tháng A3 B3 2,81 1,52 1,84 1,87 1,33 1,23 1,41 1,97 1,47 0,73 0,95 1,75 1,95 1,96 1,92 1,78 1,31 0,57 2,24 3,06 2,76 19 Công ty TNHH Sam Sung Electronics VN Thái Nguyên – SEVT 20 Công ty TNHH Samsung Electro – Mechanics 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 VN – SEMV Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam Công ty TNHH Ecos EletronicVN Công ty TNHH DongSung Vina Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam Công ty TNHH Dasan Vina Công ty Annam Electronics VN Công ty Keyrin Việt Nam Công ty TNHH Young One Nam Định Công ty TNHH Wontech Việt Nam Công ty TNHH Arai VN Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công – Nhà 34 35 36 37 38 39 máy lắp ráp Ô tô Ninh Bình Công ty CP Nội thất Hòa Phát Công ty TNHH SamJu Vina Nhà máy Ô tô Veam Công ty TNHH Joyo Mark Vietnam Co., Ltd Công ty TNHH YSD Việt Nam Công ty TNHH TRAD Việt Nam 2,98 2,77 2,96 2,73 3,03 2,74 2,15 1,90 2,10 1,85 2,15 1,82 2,16 2,04 2,17 0,37 0,66 1,37 2,11 1,90 2,11 0,31 0,62 1,26 2,17 1,93 2,11 0,32 0,64 1,33 1,87 1,83 2,04 2,35 1,16 1,92 1,76 2,35 2,01 0,71 1,46 0,96 1,13 1,83 1,79 2,01 2,29 1,05 1,86 1,73 2,31 1,99 1,13 2,65 2,17 2,01 1,77 1,99 73 0,5 1,41 0,82 1,05 1,78 2,34 2,03 1,07 2,61 2,12 1,38 0,54 1,86 1,84 2,06 2,35 2,09 1,93 1,89 1,72 1,87 0,58 1,43 0,92 1,04 1,11 2,66 2,17 1,28 0,48 2,04 1,80 2,03 1,30 0,51 40 Công ty TNHH Ricoh Imaging Việt Nam 41 Công ty CP công nghệ chiếu sáng vàng 42 Công ty CP đầu tư công nghệ cao Việt Nam Tổng 1,83 57,67 Ghi chú: A CTRCN thông thường; B chất thải nguy hại 74 1,78 1,85 1,28 1,16 1,24 2,15 2,05 2,11 38,17 55,73 36,10 58,00 36,81 (Nguồn: Công ty CPMT Thuận Thành, 2016) PHỤ LỤC Thành phần CTRCN mà Công ty thu gom từ đơn vị Tên Công ty CTRCN thông thường CTNH Giấy, nhựa, kim loại đen, kim Stt Công ty TNHH Canon Việt Nam loại màu hợp chất Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN II chúng Thủy tinh Thủy tinh Công ty TNHH Kyocera Việt Nam Công ty TNHH Kyocera Connector Products VN Công ty TNHH Parker Processing VN Công ty TNHH Fujikin VN 10 11 Công ty TNHH Sato Việt Nam Công ty TNHH SOC Việt Nam Công ty TNHH Denyo Việt Nam Công ty TNHH Ochiai Việt Nam 12 Công ty TNHH Shinei Corrona VN 13 – – – Nhựa, kim loại đen, kim loại màu hợp chất chúng – – – – Nhựa, kim loại đen, kim loại Bảng mạch điện tử – – Bảng mạch điện tử, phoi kim loại Bản mạch điện tử Sơn thải – Mực thải, dầu thải Pin, ắc quy Bản mạch điện tử Dầu thải – màu hợp chất chúng Công ty TNHH Denka Advance Material Việt – Nam 75 Pin, ắc quy 14 15 16 17 18 19 20 Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh Công ty TNHH Tamron Việt Nam Công ty TNHH Toyo Ink Compounds VN Công ty TNHH Sumitomo Interconnect VN Công ty TNHH Samsung Electronics VN – SEV Công ty TNHH Sam Sung Electronics VN Thái Nguyên – SEVT Công ty TNHH Samsung Electro – Mechanics VN – SEMV 21 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam Nhựa, dây điện – Thủy tinh – Giấy, nhựa Nhựa màu Kim loại, dây điện – Giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại Bản mạch điện tử Giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại Bản mạch điện tử Nhựa, kim loại đen, kim loại màu hợp chất chúng Nhựa, kim loại đen, kim loại 22 Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam 23 Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam màu hợp chất chúng – Nhựa, kim loại 24 Công ty TNHH Ecos EletronicVN Nhựa 25 26 27 28 29 30 31 32 Nhựa, kim loại Kim loại Nhựa, kim loại Nhựa, dây điện – Vải, túi nilon Nhựa, chì Plastic loại Công ty TNHH DongSung Vina Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam Công ty TNHH Dasan Vina Công ty Anam Electronics VN Công ty TNHH Keyrin Electronics Việt Nam Công ty TNHH Young One Nam Định Công ty TNHH Wontech Việt Nam Công ty TNHH Arai VN 76 Bản mạch điện tử Bản mạch điện tử Pin, ắc quy Bản mạch điện tử Dung dịch mạ thải, dung môi Bản mạch điện tử – Hóa chất, dung môi – Bản mạch điện tử Hóa chất, dung môi hữu Pin – 33 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công – Nhà máy lắp ráp Ô tô Ninh Bình 34 Công ty CP Nội thất Hòa Phát 35 Công ty TNHH SamJu Vina 39 Công ty TNHH TRAD Việt Nam 40 Công ty TNHH Ricoh Imaging Việt Nam 41 Công ty CP công nghệ chiếu sáng việt 42 Công ty CP đầu tư công nghệ cao Việt Nam môi, dầu nhớt thải, vải giẻ Giấy, nhựa, gỗ vụn, mạt cưa, phoi bào Giấy, nhựa, kim loại màu 36 Nhà máy Ô tô Veam 37 Công ty TNHH Joyo Mark Vietnam Co., Ltd 38 Công ty TNHH YSD Việt Nam Sơn keo, hoát chất, dung – – Giấy, kim loại màu Nhựa Giấy, kim loại đen, kim loại màu Nhựa, thủy tinh – – Ghi chú: (–) thành phần chất thải thu gom 77 – – Sơn keo, hoát chất, dung môi, vải giẻ Mực in – – – Bóng đèn thải Bóng đèn thải (Nguồn: Công ty CPMT Thuận Thành, 2016) PHỤ LỤC Các trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển CTR Tên phương tiện thiết bị Số lượng Nhóm xe cẩu thùng rời có phủ bạt Xe chở rác thùng rời 7,2 HyunDai Biển kiểm soát: 99C - 045.86 Biển kiểm soát: 99C - 044.16 Biển kiểm soát: 99C - 057.64 Biển kiểm soát: 99C - 054.87 Biển kiểm soát: 99C - 532.34 Xe chở rác thùng rời Isuzu Biển kiểm soát: 99C - 017.19 Biển kiểm soát: 99C - 178.53 Nhóm xe tải thùng hở có phủ bạt Xe tải thùng hở Huyndai 3,1 Biển kiểm soát: 99C - 4563 Biển kiểm soát: 99C - 9034 Biển kiểm soát: 99C - 7304 Biển kiểm soát: 99C - 7310 Biển kiểm soát: 99C - 543.24 Biển kiểm soát: 99C - 623.11 Biển kiểm soát: 99C - 678.01 Biển kiểm soát: 99C - 533.90 Nhóm xe tải thùng kín Xe thùng kín Huyndai 0,75 Biển kiểm soát: 99C - 034.63 Biển kiểm soát: 99C - 053.15 Xe tải Thaco 7,9 Biển kiểm soát: 99C - 029.74 Biển kiểm soát: 99C - 031.18 Biển kiểm soát: 99C - 050.21 Biển kiểm soát: 99C - 340.24 Biển kiểm soát: 99C - 354.23 Biển kiểm soát: 99C - 573.09 Biển kiểm soát: 99C - 412.94 Biển kiểm soát: 99C - 125.90 79 Loại hình (thu gom/vận chuyển/lưu giữ) 05xe Vận chuyển chất thải dạng rắn 02xe Vận chuyển chất thải dạng rắn 08 xe Vận chuyển chất thải dạng rắn/lỏng 02 xe Vận chuyển chất thải dạng rắn/lỏng 08 xe Vận chuyển chất thải dạng rắn/lỏng Nhóm xe tải bồn Xe tải bồn Huyndai 2,365 Biển kiểm soát: 99C - 012.05 Biển kiểm soát: 99C - 036.75 Biển kiểm soát: 99C - 7604.23 Biển kiểm soát: 99C - 120.80 Biển kiểm soát: 99C - 123 94 Các dụng cụ, thiết bị khác Thùng nhựa chuyên dùng 200L Thùng phuy 200 lít Bao nhựa PE, PP 05 xe Vận chuyển chất thải dạng lỏng, bùn 400 Thu gom chất thải lỏng 3000 Thu gom chất thải lỏng 230 kg Thu gom chất thải rắn (Nguồn: Công ty CPMT Thuận Thành, 2015) 80 PHỤ LỤC Một số hình ảnh minh họa đề tài Ảnh 1: Cảnh quan Công ty Ảnh 2: Văn phòng làm việc Ảnh 3: Xe vận chuyển chất thải 81 Ảnh 4: Hệ thống lò đốt FB – 1000 Ảnh 5: Hệ thống tái chế dầu thải Ảnh 6: Hệ thống xử lý bóng đèn thải Ảnh 7: Hệ thống xúc rửa thùng phuy 82 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG Họ tên: Chức vụ: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN – CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH Stt Nội dung Mức đánh giá Tốt Cảm quan Tiếng ồn Mùi Xấu Bụi Trung bình Hình thức Hoạt động vận chuyển quản Phương tiện lý môi vận chuyển trường Thời gian vận chuyển Công tác tuyên truyền Bảo hộ lao động Dịch vụ 10 Trả lương Xin chân thành cảm ơn! 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Công Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Công Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Công Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay