Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Phân Bón Hóa Học Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Tới Môi Trường Đất Tỉnh Hưng Yên

88 186 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHÂN BÓN HÓA HỌC VÀ THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT RAU TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI Xà TRUNG NGHĨA, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN Người thực : PHẠM THỊ NGỌC HÀ Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS DƯƠNG THỊ HUYỀN HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHÂN BÓN HÓA HỌC VÀ THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT RAU TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI Xà TRUNG NGHĨA, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : : : : : : PHẠM THỊ NGỌC HÀ MTC 57 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ThS DƯƠNG THỊ HUYỀN Xà TRUNG NGHĨA, TP HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận riêng tôi, nghiên cứu cách độc lập Các số liệu thu thập tài liệu cho phép công bố đơn vị cung cấp số liệu Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Các kết nêu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa có công bố tài liệu Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Ngọc Hà i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt trình thực tập tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân trường Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Môi trường thầy cô giáo trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TH.S Dương Thị Huyềnngười tận tình giúp đỡ suốt trình thực tập để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tới cán bộ, nhân viên UBND xã Trung Nghĩa toàn người dân xã giúp đỡ tạo điều kiện cho thực suốt thời gian thực tập địa phương Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người thân bên cạnh tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập, rèn luyện trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Ngọc Hà ii MỤC LỤC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 Kết luận 57 Kiến nghị .58 Cần hỗ trợ nơi tiêu thụ lâu dài người dân trồng rau an toàn, đồng thời mở rộng diện tích trồng rau an toàn theo hướng VietGap tăng suất rau màu, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời bảo vệ môi trường đất .58 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVTV FAO IFA MH MH TT MH AT TT QĐ BNN RAT WTO ĐBSH KLTB LLTB EPA : : : : : : : : : : : : : : : Bảo vệ thực vật Tổ chức nông lương giới Hiệp hội phân bón giới Mô hình Mô hình sản xuất rau truyền thống Mô hình sản xuất rau an toàn theo hướngVietGap Thông tư Quyết định Bộ nông nghiệp Rau an toàn Tổ chức thương mại giới Đồng sông Hồng Khối lượng trung bình Liều lượng trung bình Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nhóm 10 nước tiêu thụ phân bón nhiều năm 2010/2011.Error: Reference source not found Bảng 1.2 Độ bền vững số hóa chất BVTV đất .Error: Reference source not found Bảng 2.1 Đối tượng thời điểm lấy mẫu Error: Reference source not found Bảng 3.1 Công tác quản lý sử dụng đất đai xã Trung Nghĩa .Error: Reference source not found Bảng 3.2 Kết phân tích mẫu đất xã Trung Nghĩa .Error: Reference source not found Bảng 3.3 Kết phân tích mẫu nước xã Trung Nghĩa Error: Reference source not found Bảng 3.4 Diện tích, suất loại rau mô hình xã Trung Nghĩa.Error: Reference source not found Bảng 3.5 Chi phí sản suất loại rau hai mô hình .Error: Reference source not found Bảng 3.6 Tình hình tiêu thụ rau hai mô hình trồng rau xã Trung Nghĩa Error: Reference source not found Bảng 3.7 Các loại phân bón sử dụng sản xuất rau xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Error: Reference source not found Bảng 3.8 Lượng phân chuồng hoai mục sử dụng canh tác rau xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên .Error: Reference source not found Bảng 3.9 Lượng phân đạm sử dụng canh tác rau xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Error: Reference source not found Bảng 3.10 Lượng phân Kali sử dụng canh tác rau xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Error: Reference source not found Bảng 3.11 Lượng phân NPK sử dụng canh tác rau xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Error: Reference source not found Bảng 3.12 Chủng loại thuốc BVTV người dân sử dụng sản xuất rau MH TT xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Error: Reference source not found v Bảng 3.13 Chủng loại thuốc BVTV người dân sử dụng sản xuất rau MH AT xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Error: Reference source not found Bảng 3.14 Kết phân tích đất khuyến cáo Yara( Nauy) Error: Reference source not found Bảng 3.15 Tiêu chí đánh giá hàm lượng chất hữu đất (phân tích theo Walkley-Black) Error: Reference source not found Bảng 3.16 Hàm lượng Kts đất mô hình Error: Reference source not found vi DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Diện tích rau vùng Việt Nam giai đoạn 2013-2014 Error: Reference source not found Hình 1.1 Tỷ trọng nhu cầu phân bón Việt Nam theo loại nhu cầu phân bón Việt Nam đến năm 2014 Error: Reference source not found Hình 1.2 Phần trăm doanh số bán hàng toàn cầu hóa chất BVTV năm 2008 .Error: Reference source not found Biều đồ 3.1 Giá trị pH đất mô hình .Error: Reference source not found Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể hàm lượng chất hữu mùn đất mô hình Error: Reference source not found Biểu đồ 3.3 Hàm lượng Nts đất mô hình Error: Reference source not found Biểu đồ 3.4 Hàm lượng Pts đất mô hình Error: Reference source not found Biểu đồ 3.5 Số lượng giun trung bình qua đợt khảo sát mô hình .Error: Reference source not found vii viii 10 Xin ông bà cho biết ông bà gặp khó khăn sản xuất? A Nguồn vốn B Giống C Nơi tiêu thụ D Dịch bệnh E Khác…………………………………………………………… 11 Ông bà có mong muốn, đề xuất để việc sản xuất thuận lợi cho hiệu cao hơn? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… B Tình hình sử dụng phân bón thuốc BVTV 12 Xin ông bà cho biết, ông bà có sử dụng phân bón hoai mục nước thải biogas để bón cho rau không? A có B không 13 Xin ông bà cho biết ông bà sử dụng loại phân bón để tăng suất cho rau? Loại rau Phân bón Cách thức Liều lượng bón( BT BL) (kg/ha) 64 Số lần Giá bón/vụ thành 14.Xin ông bà cho biết ông bà sử dụng loại thuốc BVTV để bảo vệ tăng suất cho rau? Các loại Tên thuốc Đối tượng Liều lượng Số lần Giá rau BVTV sử dụng (kg/ha) phun/vụ thành 15 Xin ông bà cho biết ông bà sử dụng phân bón thuốc BVTV nào? A Khi có thông báo hội khuyến nông B Khi thấy rau phát triển có dịch bệnh C Khi thấy hộ khác sử dụng D Khác……………… 16 Xin ông bà cho biết ông bà xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp bao Bì thuốc trừ sâu nào? C Tình hình tiêu thụ rau 17 Xin ông bà cho biết nơi tiêu thụ giá bán số loại rau: Stt Loại rau Nơi tiêu thụ Cửa hàng, bếp ăn an toàn 65 Giá bán Tại chợ Giá bán 18 Xin ông bà cho biết, ông bà có biết trước giá rau hay không? A Có B Không 19 Nếu có ông bà biết giá bán qua đâu? A Hội khuyến nông B Từ hộ khác C Báo, đài, internet B Nguồn khác 20 Xin ông bà cho biết giá bán rau định thu mua ? A Thương lái B Nông hộ C Theo giá thị trường D Khác… 21 Ông bà thấy giá có hợp lý không? A Có B Không Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Hưng yên, ngày….tháng….năm 2016 Người vấn (ký ghi rõ họ tên) Người vấn (ký ghi rõ họ tên) 66 Phiếu điều tra nông hộ MH TT Tên người vấn………………………………………………………… Ngày vấn: ……………………………………… Mã số phiếu:……… địa chỉ: ……………………………………………………………………… I Thông tin chung Họ tên người cung cấp thông tin ……………………………………………………………… 2.tuổi………………………giới tính:……………………… 3.số người gia đình tham gia sản xuất nông nghiệp: ……………………………………………………………………… Số năm trồng rau (kinh nghiệm):………………………(năm) II Nội dung chi tiết A Tình hình sản xuất rau Xin ông bà cho biết diện tích sản xuất rau ông bà ha? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin ông bà cho biết ông bà trồng loại rau nào? Các loại rau Diện tích(sào) Sản lượng(kg) 67 Số vụ/năm Xin ông bà cho biết, ông bà sử dụng nguồn nước để tưới rau? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin ông bà cho biết chi phí để ông bà sản xuất loại rau hết khoảng tiền? Loại rau Phân bón diện Thuốc Giống dàn BVTV tích Điện Tổng bơm chi phí nước Nghìn đồng Ông bà gặp khó khăn sản xuất? A Nguồn vốn B Giống C Nơi tiêu thụ D Dịch bệnh E Khác…………………………………………………………… 68 10 Ông bà có mong muốn, đề xuất để việc sản xuất thuận lợi cho hiệu cao hơn? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… B Tình hình sử dụng phân bón thuốc BVTV 11 Xin ông bà cho biết ông bà sử dụng loại phân bón để tăng suất cho rau? Loại rau Tên loại Cách thức Liều lượng Số lần Giá phân bón bón bón/vụ thành (kg/ha) 69 12 Xin ông bà cho biết ông bà sử dụng loại thuốc BVTV để bảo vệ tăng suất cho rau? Loại rau Tên thuốc Đối tượng Liều lượng Số lần Giá BVTV sử dụng (kg/ha) phun/vụ thành 13 Xin ông bà cho biết ông bà sử dụng phân bón thuốc BVTV nào? A Khi có thông báo hợp tác xã B Khi thấy rau phát triển có dịch bệnh C Khi thấy hộ khác sử dụng D Khác……………… 14 Xin ông bà cho biết ông bà xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp bao Bì thuốc trừ sâu nào? C Tình hình tiêu thụ rau 15 Xin ông bà cho biết, hình thức tiêu thụ rau ông bà gì? A Bán ruộng B Bán chợ đầu mối C Bán chợ bán lẻ D Khác 16 Xin ông bà cho biết giá bán số loại rau: Stt Loại rau Nơi tiêu thụ 70 Cửa hàng, bếp ăn an Giá bán Tại chợ Giá bán toàn 17 Xin ông bà cho biết, ông bà có biết trước giá rau hay không? A Có B Không 18 Nếu có ông bà biết giá bán qua đâu? A Hợp tác xã B Từ hộ khác C Báo, đài, internet B Nguồn khác 19 Xin ông bà cho biết giá bán rau định thu mua ? A Thương lái B Nông hộ C Theo giá thị trường D Khác… 20 Ông bà thấy giá có hợp lý không? A Có B Không Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Người vấn (ký ghi rõ họ tên) Hưng Yên, ngày….tháng….năm 2016 Người vấn (ký ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 2: TCVN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LẤY MẪU ĐẤT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4046 – 85 ĐẤT TRỒNG TRỌT - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Soil - Method of sampling 71 Tiêu chuẩn quy định nguyên tắc chung phương pháp lấy mẫu đất trồng để phân tích Mẫu đất đối tượng chủ yếu công tác phân tích đất Mẫu đất phải điển hình, phản ảnh đặc điểm vùng đại diện phù hợp với yêu cầu nghiên cứu Với mục đích khác nhau, cách lấy mẫu mật độ lấy mẫu khác PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐẤT THỔ NHƯỠNG 1.1 Mẫu đất thổ nhưỡng dùng để nghiên cứu đất thổ nhưỡng phục vụ cho công tác điều tra bản, xây dựng đồ thổ nhưỡng nghiên cứu chi tiết tính chất đất vùng định 1.2 Mẫu đất thổ nhưỡng lấy riêng biệt theo tầng phát sinh phẫu diện, (nếu tầng phát sinh dày chia thành tầng phụ, tầng phụ lấy mẫu) 1.3 Mật độ phẫu diện vùng đất phụ thuộc địa hình, đặc điểm phân bố đất mục đích nghiên cứu 1.4 Vị trí phẫu diện cần điển hình cho vùng đất đại diện, không lấy vị trí cao hay thấp 1.5 Khi đào phẫu diện, lấy mẫu đất từ lên trên, tầng hình thành sát đáy phẫu diện Mẫu đất lấy trung điểm tầng (trừ tầng đáy lấy sát đáy tầng mặt lấy sát bề mặt) Chiều dày lớp đất lấy 10 cm, khối lượng mẫu đất lấy 1kg PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐẤT NÔNG HÓA 2.1 Mẫu đất nông hóa dùng để nghiên cứu đất mặt nông hóa phục vụ cho công tác xây dựng đồ nông hóa, đạo bón phân thâm canh 2.2 Mẫu đất nông hóa mẫu hỗn hợp, lấy cách trộn nhiều mẫu riêng biệt lấy từ nhiều vị trí khác vùng đất mà mẫu đại diện 2.3 Lấy mẫu đất nông hóa vào mùa khô trước bón phân để trồng trọt sau thu hoạch 72 2.4 Mẫu đất nông hóa lấy độ sâu canh tác, tùy theo đặc điểm trồng, độ sâu bón phân yêu cầu nghiên cứu để quy định độ sâu lấy mẫu thích hợp 2.5 Mỗi mẫu đất trồng hóa hỗn hợp gồm từ 15-25 mẫu đất riêng biệt trộn với Các mẫu riêng biệt trộn với nhau, lấy mẫu hỗn hợp có khối lượng khoảng 0,5 kg 2.6 Các mẫu đất lấy vùng đất đại diện theo quy tắc > quy tắc > nhằm phân bố vị trí mẫu vùng đất 2.6.1 Qui tắc đường thẳng góc: lấy điểm A trung tâm đám đất, kẻ đường thẳng vuông góc với qua A Theo đường thẳng vuông góc, lấy mẫu thứ A tùy theo diện tích số mẫu định lấy để xác định khoảng cách vị trí hai mẫu (Hình 1) Hình 2.6.2 Quy tắc >: theo đường dích dắc có góc tạo thành nhau, phân bố toàn diện tích đám đất Tùy theo diện tích có số mẫu định lấy để xác định khoảng cách vị trí hai mẫu (hình 2) Hình 73 2.7 Tuyệt đối không lấy mẫu đất nông hóa vị trí đặc biệt nơi đỗ phân gia súc, phân vô cơ, vôi… vị trí gần bờ 2.8 Mật độ mẫu đất nông hóa hỗn hợp phụ thuộc vào địa hình, đặc điểm đất đai, đặc điểm trồng yêu cầu nghiên cứu 2.9 Lấy mẫu đất nông hóa khoan, xẻng … Đảm bảo độ sâu, đủ khối lượng khối đất đồng toàn độ sâu lấy mẫu PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, ĐÓNG GÓI MẪU ĐẤT NGOÀI ĐỒNG 3.1 Mẫu đất gói giấy (nếu khô), túi vải Mỗi mẫu đất phải có nhãn ghi rõ: - Số hiệu ký hiệu mẫu; - Địa điểm lấy mẫu (nông trường, trạm trại, HTX); - Vị trí lấy mẫu (cánh đồng, đồi, thửa…); - Độ sâu lấy mẫu; - Ngày, tháng, năm lấy mẫu; - Tên họ người lấy mẫu - Cơ quan lấy mẫu; 3.2 Các mẫu đất lấy đồng ruộng phải hong khô phòng thoáng bóng râm Sau đóng gói cẩn thận Những mẫu đất lấy để phân tích yếu tố cần có cách xử lý riêng quy định thủ tục phân tích PHỤ LỤC 3: HÌNH ẢNH KHẢO SÁT VÀ LẤY MẪU ĐẤT TẠI MÔ HÌNH TRỒNG RAU Ở Xà TRUNG NGHĨA, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN 74 75 76 77 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Phân Bón Hóa Học Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Tới Môi Trường Đất Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Phân Bón Hóa Học Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Tới Môi Trường Đất Tỉnh Hưng Yên, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Phân Bón Hóa Học Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Tới Môi Trường Đất Tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay