Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý, Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Đông Mỹ, Thái Bình

91 143 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI Xà ĐÔNG MỸ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Người thực : PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN THỊ THÚY HÀ NỘI - 2016 ii HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI Xà ĐÔNG MỸ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Người thực : PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN THỊ THÚY Địa điểm thực tập : Xà ĐÔNG MỸ, TP THÁI BÌNH HÀ NỘI - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Toàn số liệu kết nghiên cứu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa sử dụng luận văn, khóa luận sử dụng bảo vệ học hàm, học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn khóa luận ghi rõ ràng nguồn gốc Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016 Tác giả Phạm Thị Minh Phượng i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn T.S Phan Thị Thúy người tận tình bảo, hướng dẫn để thực tốt khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, quý phòng ban toàn thể thầy cô giáo Khoa Môi trường, Học viện nông nghiệp Việt Nam trực tiếp giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho suốt trình học tập Xin chân thành cảm ơn Trạm bảo vệ thực vật Thành phố Thái Bình UBND xã Đông Mỹ, Ban Nông nghiệp xã Đông Mỹ nhiệt tình cộng tác giúp đỡ trình thu thập số liệu, vấn Xin chân thành cảm ơn hộ nông dân giúp đỡ trình điều tra vấn Cuối cùng, xin tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè người quan tâm ủng hộ suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016 Tác giả Phạm Thị Minh Phượng ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV UBND IPM HTXDVNN BV&KDTV NN&PTNT SXNN SV TTCN XDCB TM – DV GTSX : : : : : : : : : : : : Bảo vệ thực vật Ủy ban nhân dân Quản lý dịch hại tổng hợp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bảo vệ kiểm dịch thực vật Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sản xuất nông nghiệp Sinh vật Tiểu thủ công nghiệp Xây dựng Thương mại – dịch vụ Giá trị sản xuất iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân nhóm thuốc bảo vệ thực vật theo tính độc WHO Error: Reference source not found Bảng 1.2 Phân nhóm thuốc bảo vệ thực vật theo tính độc nước ta Error: Reference source not found Bảng 1.3 Phân loại thuốc bảo vệ thực vật theo thời gian phân hủy .Error: Reference source not found Bảng 3.1 Diện tích gieo trồng loại trồng xã Đông Mỹ Error: Reference source not found Bảng 3.2 Cơ cấu bố trí mùa vụ số loại trồng xã Đông Mỹ (từ tháng năm 2015 đến tháng 12 năm 2015) Error: Reference source not found Bảng 3.3 Danh mục loại thuốc BVTV thường xuyên sử dụng giá tính đến ngày 5/4/2016 Error: Reference source not found Bảng 3.4 Liều lượng sử dụng số loại thuốc BVTV hộ điều tra .Error: Reference source not found Bảng 3.5 Số lần phun khoảng cách lần phun thuốc BVTV .Error: Reference source not found Bảng 3.6 Tình hình quản lý bình phun thuốc hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 3.7 Cách xử lý dụng cụ pha bình phun thuốc nông dân Error: Reference source not found v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 An toàn hiệu hai mục tiêu tách rời sử .15 Hình 1.2 Tác động thuốc BVTV đến môi trường đường thuốc Error: Reference source not found Hình 1.3 Hệ thống quản lý thuốc BVTV Thái Lan Error: Reference source not found Hình 1.4 Hệ thống quản lý thuốc BVTV Malaysia Error: Reference source not found Hình 1.5 Sơ đồ tổ chức quản lý thuốc bảo vệ thực vật Error: Reference source not found Hình 3.1 Ranh giới hành xã Đông Mỹ Error: Reference source not found Hình 3.2 Biểu đồ cấu kinh tế xã Đông Mỹ Error: Reference source not found Hình 3.3 Hệ thổng tổ chức QLNN thuốc BVTV tỉnh Thái Bình .Error: Reference source not found Hình 3.4 Biểu đồ trình độ văn hóa cán trạm BVTV thành phố Error: Reference source not found Hình 3.5 Kênh phân phối thuốc BVTV địa bàn thành phố Error: Reference source not found Hình 3.6 Biểu đồ cách thức lựa chọn thuốc BVTV người dân .Error: Reference source not found Hình 3.7 Biểu đồ nguồn cung ứng thuốc BVTV cho hộ điều tra Error: Reference source not found Hình 3.8 Biểu đồ tỷ lệ hộ sử dụng hỗn hợp thuốc BVTV cho trồng Error: Reference source not found Hình 3.9 Biểu đồ thời điểm phun thuốc BVTV cho các loại trồng .Error: Reference source not found vi • Thu gom tập trung kết hợp quản lý thuốc bảo vệ thực vật: bể thu gom đặt cạnh bể nước sử dụng để pha thuốc cho toàn khu vực canh tác Sau pha thuốc xong, nông dân bỏ vỏ vào thùng Do bể đặt sát quầy bán thuốc nên đại lý giám sát, nhắc nhở hay thu gom vào Sau thu gom làm sạch, tùy thuộc vào điều kiện, địa phương xử lý bao bì sau làm hình thức khác bảo quản chờ tiêu hủy tập trung, đốt rác sinh hoạt tái sử dụng loại bao bì tái chế 3.6.2 Giải pháp mặt kỹ thuật Tiến hành gieo trồng theo hướng dẫn HTXDVNN trạm BVTV thành phố nhằm tránh đợt sâu nở, thời tiết xấu nhằm giảm lượng thuốc BVTV cần sử dụng Thực luân canh loại trồng khác nhằm hạn chế cỏ dại, sâu bệnh giảm lượng thuốc BVTV sử dụng Tăng cường luân canh với họ đậu để cải tạo đất Với khu đất xấu canh tác vụ hướng dẫn người dân trồng phân xanh nhằm cải tạo đất Cần phun thuốc theo hướng dẫn cán khuyến nông hướng dẫn bao bì thuốc BVTV tùy thuộc vào tình hình sâu bệnh thực tế để đạt hiệu cao mà bảo vệ môi trường Người dân cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động phun thuốc BVTV nhằm đảm bảo sức khỏe thân Đẩy mạnh việc áp dụng tiến kỹ thuật trồng trọt, nâng cao hiểu biết người nông dân việc sử dụng thuốc BVTV an toàn có hiệu từ giảm lượng thuốc BVTV sử dụng Chú trọng việc thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng Duy trì mở rộng việc áp dụng IPM (chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp, trọng tâm chương trình cách thức kiểm soát loài sâu bọ ăn lúa loài thiên địch thay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật liều cao), chương trình không tiết kiệm chi phí cho việc mua thuốc BVTV mà góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 66 Nghiên cứu ứng dụng phát triển dạng thuốc BVTV thân thiện với môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng Xây dựng phát triển vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm nông nghiệp không dùng phân bón hoá học thuốc BVTV nhằm nâng cao chất lượng nông sản phục vụ cho tiêu dùng xuất Lợi nhuận có ảnh hưởng lớn đến biện pháp canh tác người nông dân Do thiếu hướng dẫn cấp lãnh đạo mà họ sử dụng thuốc BVTV theo kinh nghiệm, thiếu tính khoa học nên mức đầu tư cho sản xuất cao Hỗ trợ vốn hộ sản xuất sản phẩm sạch, gieo trồng loại giống có khả chống chịu sâu bệnh thời tiết khắc nghiệt 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua công tác nghiên cứu thực trạng sử dụng quản lý thuốc BVTV xã Đông Mỹ - Thành phố Thái Bình đưa số kết luận sau: Xã Đông Mỹ xã sinh sống chủ yếu nghề nông Cây trồng chủ lực lúa, màu phát triển Có 28,42% số hộ sản xuất từ – loại trồng lại trồng từ – loại trồng loại Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý thuốc bao gồm trạm BVTV, cán xã ban ngành liên quan Các quan quản lý thuốc tư vấn cho nông dân thông qua công tác kiểm tra, đoán dịch bệnh hại, tập huấn, tuyên truyền kiểm tra Khi có dịch bệnh, trạm BVTV tiến hành thông báo dịch bệnh khuyến cáo loại thuốc nên sử dụng Trạm BVTV, xã quan ban ngành tổ chức lớp IPM hàng năm Đối với sở kinh doanh, trạm phối hợp với ban ngành tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ đột xuất Người dân có đánh giá tích cực công tác quản lý quan chức Hiện địa bàn xã có cửa hàng kinh doanh thuốc có cửa hàng đạt tiêu chuẩn, cửa hàng lại chưa có giấy phép kinh doanh Tình hình sử dụng thuốc BVTV mức cao, 100% hộ sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học, chủng loại thuốc phong phú với 18 loại thuốc phổ biến Người dân lựa chọn loại thuốc chủ yếu theo hướng dẫn cán người bán thuốc Người dân chủ yếu mua thuốc hợp tác xã cửa hàng buôn bán thường xuyên Liều lượng sử dụng thuốc người dân chủ yếu theo thói quen, theo kinh nghiệm, theo phong trào với hộ xung quanh nên số loại thuốc pha đặc số pha loãng so với khuyến cáo, số loại pha theo khuyến cáo Nhìn chung người dân chưa 68 trọng đến trang phục bảo hộ phun thuốc nguyên tắc xử lý thuốc thừa, cọ rửa dụng cụ pha thuốc bao bì đựng thuốc Kiến nghị Rõ ràng phủ nhận vai trò quan trọng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh thuốc BVTV có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân môi trường đặc biệt Việt Nam Do điều kiện có hạn nghiên cứu dừng lại quản lý sử dụng thuốc BVTV cần có nhiều nghiên cứu sâu tác động thuốc BVTV đến môi trường 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sĩ Thị Ngọc Anh (2014), Đánh giá thực trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội” khóa luận tốt nghiệp năm 2014 Lê Huy Bá và Lâm Minh Triết (2005), “Sinh thái môi trường ứng dụng”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Báo cáo kết thực nhiệm vụ 2015 phương hướng nhiệm vụ 2016 – Đông Mỹ, ngày 05/12/2015 Nguyễn Bình, 29/04/2015, Tình trạng lạm dụng thuốc BVTV phổ biến: http://tnnn.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1096/31263/tinh-trang- lam-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-con-pho-bien, ngày 25/4/2016 Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ, Định nghĩa và phân loại nhóm thuốc BVTV, http://bvtvphutho.vn/Home/hieubietthuocbvtv/2009/144/Dinh-nghiava-%20phan-loai-%20nhom-thuoc-%20BVTV.aspx, 3:15, ngày 22/01/2016 Trần Văn Chiến, Phan Trung Quý (2006) Giáo trình hóa học môi trường Nxb Nông Nghiệp Hà Nội Cơ chế tác động thuốc BVTV, http://www.nicotex.vn/news.aspx?id=209, ngày 24/4/2016 Nguyễn Thị Đào, MTB - K54 (2013), “Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng phân bón, hóa chất BVTV sản xuất nông nghiệp ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước vấn đề thuốc bảo vệ thựcvật, http://ttbd.gov.vn/Home/Default.aspx? portalid=52&tabid=108&catid=515&distid=3327,9:30, ngày 31/01/2016 10 PGS.TS Trần Văn Hai, Những hiểu biết thuốc BVTV http://caab.ctu.edu.vn/gtrinh/bvtv/rau %20sach/source/nongDuoc/chuong1.htm ngày 03/04/2016 11 Nguyễn Thị Thu Hiền, luận văn thạc sỹ kinh tế, 2010, http://www.zbook.vn/ebook/quan-ly-viec-su-dung-thuoc-hoa-hoc-bao-vethuc-vat-tai-dong-anh-45835/, ngày 15/03/2016 70 12 Hóa học đời sống, Ô nhiễm đất thuốc BVTV, 29/12/2013 -20:13 http://hoahoc-doisong0.webnode.vn/news/o-nhi%E1%BB%85m%C4%91%E1%BA%A5t-do-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v %E1%BB%87-th%E1%BB%B1c-v%E1%BA%ADt/, ngày 13/04/2016 13 Đỗ Văn Hòe (2005), “Thực hiện, Giám sát và chấp nhận Quy tắc ứng xử quốc tế về phân phối và sử dụng Thuốc trừ sâu”, Báo cáo trình bày tại Hội nghị Hội thải khu vực Châu Á ngày 26 – 28/7/2005, Bangkok, Thái Lan 14 Nguyễn Phúc Hưng, MTA-K54 (2013), “Thực trạng sử dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp tại huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hóa”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 15 Nguyễn Đức Khiêm (2006) Giáo trình côn trùng nông nghiệp Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 16 Nguyễn Đức Khiển (2003) Côn trùng sử dụng thuốc diệt côn trùng bảo vệ môi trường Nxb Nghệ Anhttp://tailieu.vn/doc/con-trung-su-dung-thuocdiet-con-trung-bao-ve-moi-truong-1394642.html, ngày 5/4/2016 17 Nguyễn Đình Mạnh (2000) Hóa chất dùng nông nghiệp ô nhiểm môi trường Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 18 TS.Đặng Quốc Nam, phân loại tác dụng thuốc BVTV ngày 14/8/2014 http://hoahocngaynay.com/vi/hoa-hoc-va-doi-song/hoa-hoc-nongnghiep/1895-phan-loai-va-tac-dung-cua-thuoc-bao-ve-thuc-vat.html, 13/4/2016 19 Vũ Nhung, tăng cường biện pháp quản lý thuốc ngày BVTV http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tapchimt/cccs/Pages/T%C4%83ng-c %C6%B0%E1%BB%9Dng-c%C3%A1c-bi%E1%BB%87n-ph%C3%A1p-qu %E1%BA%A3n-l%C3%BD-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v %E1%BB%87-th%E1%BB%B1c-v%E1%BA%ADt.aspx 20 Nguyễn Trần Oánh (2007) Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 21 Phan Thị Phẩm (2010), “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trương phân phối và sử dụng thuốc BVTV tại tỉnh 71 An Giang”, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đai học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 22 Tài liệu tập huấn khuyến nông, 2015 23 Tạp chí Khoa học Phát triển 2014, tập số 12, số 6: 836-834 Quản lý nhà nước sử dụng thuốc BVTV hộ nông dân tỉnh Thái Bình; Trần Thị Ngọc Lan (Đại học Thái Bình), Nguyễn Phượng Lê –Nguyễn Thanh Phong (Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam) - 01/09/2014 http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/Upload%5C16102014-tc%20so %206%204.pdf, 9h22pm ngày 7/5/1016 24 Tổng cục thống kê tình hình kinh tế xã hội 2015, https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 72 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ảnh 1: Phun thuốc BVTV đồng ruộng Ảnh 2: Xử lý vỏ chai, bao bì thuốc BVTV không nơi quy định Ảnh 3: Vỏ chai, bao bì thuốc BVTV vứt vào hố theo quy định 73 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Phiếu số:… Họ tên người vấn: Phạm Thị Minh Phượng Địa chỉ: Lớp K57-MTB – Khoa Môi Trường – Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ NÔNG HỘ 1.1 1.2 Họ và tên nông hộ: Năm sinh: Giới tính: Nam /Nữ Dân tộc: Tuổi : Địa chỉ: Trình độ văn hóa: Số nhân khẩu: Số lao động gia đình: Nghề phụ: Tình hình kinh tế : Khá Trung bình Nghèo PHẦN II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV STT Loại trồng/ bệnh Mùa vụ Diện tích Loại thuốc sử dụng Liều lượng Cách sử dụng … Khi ông (bà) sử dụng thuốc BVTV ông bà phun thuốc nào? a Phun định kì b Khi phát có sâu bệnh c Khi có thông báo cán khuyến nông d Theo hộ xung quanh Ông (bà) thường mua thuốc BVTV ở đâu? a Cửa hàng buôn bán thường xuyên b Cửa hàng buôn bán ngõ xóm, nhỏ lẻ, theo thời vụ c Hợp tác xã d Nguồn khác Vì ông (bà) lựa chọn loại thuốc đó? 74 a Theo hướng dẫn cán khuyến nông b Theo hướng dẫn cửa hàng bán thuốc c Theo kinh nghiệm d Khác…… Ông (bà) có tập huấn trước phun thuốc không? a Có b Không Ông (bà) học hỏi cách sử dụng thuốc BVTV nào? a Theo hướng dẫn cán khuyến nông b Theo hướng dãn cửa hàng bán thuốc c Theo hướng dẫn bao bì d Theo kinh nghiệm thân e Theo phong trào Ông (bà) thường phun thuốc nào? a Theo thông báo HTX b Khi thấy xuất sâu c Phun định kỳ d Theo phong trào bệnh e Khác… 75 I Cách phòng chống người dân sử dụng thuốc Khi tiếp xúc với thuốc BVTV, ông bà sử dụng biện pháp an toàn nào? STT Biện pháp an toàn Người vấn chọn Có Không Ủng Găng tay Khẩu trang Mũ Quan sát hướng gió trước phun Chọn thời gian thích hợp để phun Rửa tay xà phòng sau phun Thay quần áo sau phun Tắm rửa sau phun thuốc 10 Quần áo chống thấm 11 Kính II Thái độ người dân quản lý, sử dụng thuốc BVTV Ông (bà) cho biết nơi để thuốc BVTV, bình phun thuốc gia đình? a Để nhà b Để bếp c Để nhà kho chứa dụng cụ nông nghiệp d Để sân vườn Ông (bà) xử lý bao bì, chai lọ thuốc BVTV nào? a Gom lại đốt b Tiện đâu vứt c Vứt đồng ruộng d Vứt rìa mương, máng e Vứt vào bãi rác f Vứt vào hố theo quy định Ông (bà) làm lượng thuốc bình phun phun? a Phun hết b Phun cho trồng khác (cây ăn vườn) c Dự trữ cho lần phun sau 76 STT d Đổ bỏ xuống kênh mương ao, hồ gần e Khác Tình hình bình phun thuốc BVTV ông (bà) nào? a Bị rò rỉ b Không bị rò rỉ Ông (bà) khắc phục bình bị rò rỉ nào? a Sửa b Để đến lần sau sửa Ông (bà) có rửa bình phun thuốc sau sử dụng không? a Có b Không Ông (bà) thường rửa dụng cụ pha thuốc bình phun đâu? a Ngay đồng ruộng b Ao, hồ gần ruộng, cạnh nhà c Trong nhà d Khác Sau phun xong ông (bà) cảm thấy người nào? Cảm thấy người Có Người dân chọn Không Ngứa ngáy Buồn nôn Đau đầu Chóng mặt Không có cảm giác Đã ông (bà) bị trúng độc thuốc BVTV phải nằm viện hay khám chưa? a Đã b Không nhớ c Chưa III ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ Ông bà có biết quan cán phụ trách thuốc BVTV không? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………… Các cán quan giúp cho ông bà có trách nhiệm gì? 77 ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………… Họ làm nào? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………… Khi phát dịch bệnh xảy ông bà có báo lên quan quản lý không? a Có b Không Nếu có có quan quản lý cử cán xuống giải không? a Có b Không Ông bà cho biết tình hình dịch bệnh vài năm gần nào? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………… Khi có dịch bệnh xảy ông (bà) tự mua thuốc phun hay nghe theo hướng dẫn cán quản lý? a Tự phun b Theo dẫn cán Các cán có hay xuống hỏi thăm tình hình sản xuất, dịch bệnh địa phương ông bà không? a Có b Không c Thỉnh thoảng Khi dịch bệnh xảy cán quản lý có xuống hướng dẫn ông bà cách sử dụng thuốc BVTV không? a Có b Không c Có Nghe hướng dẫn ông (bà) có hiểu hay có thắc mắc không? a Có hiểu số vấn đề, có thắc mắc ngại hỏi b Không hiểu không hỏi c Có hiểu số vấn đề, có thắc mắc hỏi lại cán giải thích chưa hiểu hết d Có hiểu số vấn đề, thắc mắc giải thích hiểu rõ vấn đề 78 10 Ông (bà) thấy tần suất công tác tra, kiểm tra quan QLNN thuốc BVTV nào? a Thường xuyên b Thỉnh thoảng c Không có công tác tra, kiểm tra IV Đánh giá đề xuất Những khó khăn của ông (bà) sử dụng thuốc BVTV hiện là a b c d gì? Thiếu vốn Thiếu thông tin về dịchbệnh Thiếu hiểu biết về kỹ thuật Khác Ông (bà) đánh giá công tác quản lý cán chuyên trách? STT Cơ quan/cán Cục Bảo Vệ Chức năng/ nhiệm vụ Người dân có biết Cán có thực không? tốt không? Quản lý chuyên thực vật Thái ngành Bình Trạm bảo vệ Quản lý trực tiếp thực vật TP- việc sử dụng thuốc Thái Bình BVTV địa bàn TP Cán nông Nâng cao nhận thức nghiệp xã người dân thuộc cách sử dụng thuốc BVTV Nguyện vọng của ông (bà) sản xuất nông nghiệp ở địa phương? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………… 79 Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! Đông Mỹ, ngày … tháng … năm 2016 Chủ hộ Ngườì vấn PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý, Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Đông Mỹ, Thái Bình, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý, Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Đông Mỹ, Thái Bình, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý, Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Đông Mỹ, Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay