Nghiên Cứu Xử Lý RHODAMINE B Bằng Vật Liệu Hấp Phụ SEPIOLITE

64 188 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xử lý Rhodamine B vật liệu hấp phụ Sepiolite Người thực : NGUYỄN THỊ KIM SA Lớp : MTD Khóa : 57 Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn :ThS HÁN THỊ PHƯƠNG NGA Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xử lý Rhodamine B vật liệu hấp phụ Sepiolite Người thực : NGUYỄN THỊ KIM SA Lớp : MTD Khóa : 57 Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn :ThS HÁN THỊ PHƯƠNG NGA Địa điểm thực tập : Bộ môn Hóa học- Khoa Môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi.Số liệu kết lưu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa sử dụng khóa luận Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, cố gắng thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tổ chức, cá nhân trường Trước hết, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến ThS Hán Thị Phương Nga giảng viên khoa Môi trường trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cô tận tình dìu dắt hướng dẫn chuyên môn cho thời gian thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa Môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ tình cảm sâu sắc đến gia đình người thân gia đình quan tâm, lo lắng tạo điều kiện tốt cho trình học tập, để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè cộng tác giúp đỡ trình thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp Mặc dù cố gắng luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế.Vì vậy, mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC HÌNH .viii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.Tổng quan thuốc nhuộm .3 1.1.1 Khái niệm thuốc nhuộm 1.1.2.Cách gọi tên thuốc nhuộm 1.1.3.Cấu tạo chung tạo nên màu sắc thuốc nhuộm 1.1.4.Phân loại thuốc nhuộm .4 1.2 Tổng quanvềRhodamine B .6 1.2.1.Một vài nét Rhodamine .6 1.2.2 Rhodamine B 1.2.2.2 Tính chất sinh học ảnh hưởng thuốc nhuộmRhodamine B 1.2.2.3.Ứng Dụng Và Tình Hình Sử Dụng .9 1.3 Giới thiệu phương pháp hấp phụ .11 1.3.1 Các khái niệm 11 1.3.1.1 Hấp phụ vật lý 12 1.3.1.2 Hấp phụ hóa học 13 1.3.2.Hấp phụ môi trường nước .13 1.3.3.Động học hấp phụ 14 1.3.4 Cân hấp phụ 15 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ 17 1.3.6 Các mô hình hấp phụ đẳng nhiệt 17 iii 1.4 Giới thiệu số vật liệu hấp phụ(VLHP) .21 1.4.1 Đặc tính yêu cầu chung vật liệu 21 1.4.2.Than hoạt tính 22 1.4.3 Silicagel 23 1.5 Vật liệu hấp phụ Sepiolite 23 1.5.1 Đặc điểm cấu tạo 23 1.5.2 Tính chất Sepiolite 27 1.5.3 Ứng dụng Sepiolite 28 CHƯƠNG 29 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.2 Phạm vi nghiên cứu 30 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.3.1 Khảo sát khả hấp phụ Rhodamine B Sepiolite 30 2.3.2 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ Rhodamine B Sepiolite .30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1.Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 30 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .31 2.4.3.Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 31 2.4.4.Phương pháp phân tích trắc quang 31 2.4.5 Phương pháp phân tích 33 2.4.6.Phương pháp xử lý số liệu 33 CHƯƠNG 34 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Khảo sát khả hấp phụ Rhodamine B Sepiolite .34 3.2 Khảosát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ Rhodamine B Sepiolite 35 3.2.1 Ảnh hưởng khối lượng Sepiolite 35 3.5.2 Ảnh hưởng thời gian hấp phụ 37 3.5.3 Ảnh hưởng nồng độ Rhodamine B ban đầu 39 iv 3.5.4.So sánh khả xử lý màu COD Sepiolite với than hoạt tính .42 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 4.1 Kết luận 44 4.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 PHỤ LỤC 48 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt COD RhB VLHP Tên đầy đủ Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hóa học) Rhodamine B Vật liệu hấp phụ vi Hình 3.3: Kết hấp phụ chất màu RhB Sepiolite sau đạt cân hấp phụ Kết trình bày bảng 3.3 hình 3.4 Bảng 3.3: Ảnh hưởng thời gian đến hiệu suất hấp phụ NồngđộRhodamine B ban đầu (mg/l) 20 30 40 50 81,463 76,389 72,535 67,913 Thời gian hấp phụ(h) Hiệu suất hấp phụ(%) 82,619 77,373 73,241 69,017 84,994 79,726 74,332 70,454 87,561 81,566 73,113 68,94 90,065 82,85 74,814 69,479 Hình 3.4: Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ Sepiolite vào thời gian hấp phụ Trong đó: Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ vào thời gian nồng độ 20mg/l Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ vào thời gian nồng độ 30mg/l Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ vào thời gian nồng độ 40mg/l Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ vào thời gian nồng độ 50mg/l Nhận xét: Từ kết thu bảng 3.3và hình 3.4trong khoảng thời gian hấp phụ khảo sát từ 1÷ 5h, nồng độ ban đầu khác 38 Rhodamine B hiệu suất hấp phụ Sepiolite có khác Cụ thể, nồng độ ban đầu Rhodamine B 20 mg/l hiệu suất hấp phụcao nhất, theo thời gian hấp phụ khảo sát hiệu suất hấp phụ tăng nhanh so với nồng độ ban đầu khác Với nồng độ Rhodamine B ban đầu 30 mg/l hiệu suất hấp phụ tăng chậm theo thời gian hấp phụ khảo sát Với nồng độ ban đầu 40 mg/l 50 mg/l hiệu suất hấp phụ tăng chậm giảm nhẹ sau khảo sát sau lại tăng Khi thời gian hấp phụ ngắn không đủ thời gian để Sepiolite hòa tan vào dung dịch nên hiệu xử lý thấp Ngược lại, thời gian hấp phụ dài sau đạt đến trạng thái cân tự động giải hấp dẫn đến hiệu suất hấp phụ giảm Điều thể rõ nồng độ Rhodamine B cao 40 mg/l 50 mg/l Mặt khác, nồng độ Rhodamine B ban đầu khác hiệu suất hấp phụ Sepiolite tăng lên tương đối ổn định từ 1÷ 3h.Từ ÷ h hiệu suất hấp phụ có biến động xảy trình giải hấp nồng độ Rhodamine B ban đầu 40 mg/l 50 mg/l, đến hệ đạt trạng thái cân 3.5.3 Ảnh hưởng nồng độ Rhodamine B ban đầu Tiến hành hấp phụ với 0,4g Sepiolite 100ml dung dịch Rhodamine B có nồng độ xác định khác từ 20÷50 mg/l, lắc dung dịch máy lắc với tốc độ 120vòng/phút, thời gian hấp phụ giờ, nhiệt độ phòng (23±1ºC) Kết thúc thí nghiệm lọc bỏ bã rắn, xác định nồng độ Rhodamine B lại dung dich sau hấp phụ Tính dung lượng hấp phụq(mg/l) hiệu suất hấp phụ H(%) Sepiolite Rhodamine B Kết thể bảng 3.4 hình 3.5 Bảng 3.4: Ảnh hưởng nồng độ Rhodamine B ban đầu đến hiệu suất dung lượng hấp phụ Sepiolite C0 (mg/l) Ccb (mg/l) H(%) q (mg/g) Ccb/q (g/l) 20 1,987 90,065 4,503 0,441 30 5,145 82,85 6,214 0,828 39 40 10,074 74,815 7,482 1,346 50 15,261 69,478 8,685 1,757 Hình 3.5: Sự phụ thuộc hiệu suất hấp phụ Sepiolite vào nồng độ Rhodamine B ban đầu Nhận xét: Từ kết cho thấy thời gian hấp phụ khác nồng độ Rhodamine B ban đầu tăng hiệu suất hấp phụ giảm Từ kết thu tiến hành nghiên cứu cân hấp phụ Rhodamine B theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Hình 3.6: Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Rhodamine B 40 Hình 3.7: Sự phụ thuộc Ccb/q vào Ccb Rhodamine B Nhận xét: Từ kết khảo sát cho thấy: Sự hấp phụ hai loại Sepiolite dung dịch Rhodamine B mô tả tốt theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir Từ đồ thị biểu diễn phụ thuộc Ccb/q vào Ccb Rhodamine B, tính giá trị dung lượng hấp phụ cực đại qmax số Langmuir b Sepiolite 1/qmax= 0,099 => qmax= 10,101 mg/g 1/( b*qmax) = 0,2897=> b = 0,3417 Như vậy, tải trọng hấp phụ cực đại qmax= 10,101 mg/g Sự phụ thuộc tải trọng hấp phụ sepiolite vào nồng độ Rhodamine B ban đầu thể hình: 41 Hình 3.8: Sự phụ thuộc tải trọng hấp phụ sepiolite vào nồng độ Rhodamine B ban đầu Qua hình 3.8 nhận thấy, nồng độ phẩm màu Rhodamine B ban đầucàng lớn tải trọng hấp phụ vật liệu tăng dần Giá trị tải trọng hấp phụ cực đại qmax= 10,101 mg/g, lớn giá trị tải trọng hấp phụ khảo sát Khi tiến hành hấp phụ với 0,4 g Sepiolite 100 ml dung dịch Rhodamine B có nồng độ xác định khác từ 10 ÷ 50 mg/l, chưa đạt đến giá trị tải trọng hấp phụ cực đại Như vậy, khả hấp phụ chất màu Rhodamine B Sepiolite tốt với qmaxlà 10,101 mg/g 3.5.4.So sánh khả xử lý màu COD Sepiolite với than hoạt tính Để đánh giá khả hấp phụ màu Sepiolite tiến hành so sánh dung lượng hiệu suất hấp phụ vật liệu với than hoạt tính điều kiện hấp phụ tối ưu loại VLHP Tiến hành hấp phụ tương tự Sepiolite kết xác định điều kiện hấp phụ than hoạt tính Rhodamine B Tiến hành hấp phụ với 0,4g loại vật liệu: Sepiolite than hoạt tính; 100ml dung dịch Rhodamine B nồng độ 20mg/l, lắc dung dịch với tốc độ 120 vòng/phút, thời gian hấp phụ củaSepiolite than hoạt tính tương ứng 5giờ 2giờ, nhiệt độ phòng (23± 1ºC) Lọcbỏ bã rắn lấy phần dung dịch, xác định nồng độ Rhodamine B lại dung dịch sau hấp phụ Tính dung lượng hiệu suất hấp phụ Sepiolite than hoạt tính Rhodamine B Kết trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5: Các thông số hấp phụ Sepiolite than hoạt tính C0(mg/l) 20 Sepiolite Ccb(mg/l) H(%) q (mg/g) 1,987 90,065 4,503 C0(mg/l) 20 Than hoạt tính Ccb(mg/l) H(%) q(mg/g) 8,624 56,88 2,844 Đánh giá hiệu xử lý COD sau tiến hành hấp phụ Rhodamine B Sepiolite than hoạt tính 42 Cách tiến hành thí nghiệm:Sử dụng pipet hút xác 2ml K 2Cr2O7 0,5N, ml mẫu, ml H2SO4 + Ag2SO4 đưa vào ống đậy nắp (lắc mẫu trước lấy) Đậy mẫu kín đưa vào máy đun 150 – 200 oC – 3h, sau lấy mẫu ra, để nguội, chuyển sang bình tam giác, sử dụng bình tia tráng vài lần Thêm vào nước cất tới khoảng 120 -150 ml Kết trình bày bảng 3.6 Bảng 3.6: So sánh khả xử ý Sepiolite than hoạt tính Thông số CODđầu(mg/l) CODsau(mg/l) Hiệu suất xử lý (%) Sepiolite 520 320 38.462 Than hoạt tính 520 360 30.769 Hình 3.9: Hiệu xử lý màu COD Sepiolite than hoạt tính Nhận xét: Từ kết thực nghiệm thu cho thấy: Sepiolite có hiệu suất hấp phụ, dung lượng hấp phụ hiệu xử lý COD cao than hoạt tính Cụ thể, hiệu suất xử lý COD loại vật liệu không cao, hiệu suất xử lý COD Sepiolite 38.462% cao than hoạt tính 30.796% Hiệu suất hấp phụ màu Sepiolite cao 90,065 % cao than hoạt tính 56.88% 43 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu dựa số kết thực nghiệm thu được, rút số kết luận sau: Xác định VLHP Sepiolite có diện tích bề mặt 143,8 m 2/g, thể tích lỗ xốp 0,984 cm3/g kích thước lỗ 246,831 Å Đã xác định đặc điểm bề mặt VLHP kính hiển vi điện tử quét(SEM): Chất hấp phụ Sepiolite hình sợi, kích thước đồng đều, đường kính sợi nằm khoảng 100 -120 nm, chứng minh Sepiolite có cấu trúc dạng xốp Chính nên Sepiolite có khả hấp phụ Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ Rhodamine B VLHP Sepiolite: - Thời gian đạt cân hấp phụ - Khảo sát khối lượng VLHP từ0,1÷0,5g 100ml dung dịch Rhodamine B nồng độ 20 mg/l Khi tăng khối lượng Sepiolite hiệu suất hấp phụ tăng từ 42,118 % ÷98,793 % - Khảo sát nồng độ dung dịch Rhodamine B ban đầu từ 20÷50mg/l, tăng nồng độ dung dịch Rhodamine B ban đầu hiệu suất hấp phụ giảm dần từ90,065% xuống 67,913% - Dung lượng hấp phụ cực đại vật liệu qmax= 10,101 mg/g So sánh khả hấp phụ chất màu khả xử lý COD VLHP Sepiolite với than hoạt tính điều kiện tối ưu vật liệu cho thấy hiệu suất hấp phụ Sepiolite tốt than hoạt tính 4.2 Kiến nghị - Yêu cầu có thêm nghiên cứu thực hiệnquy mô rộng với nhiều phẩm màu hấp phụ, nghiên cứu ứng dụng Sepiolite xử lý ion kim loại: Cu 2+, Co3+, Fe3+….trong nước thải ngành công nghiệp - Nghiên cứu khả hấp phụ chất màu Sepiolite biến tính môi trường alcohol môi trường NH4F, môi trường C2H5OH 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Cát (1999) Cơ sở hóa học kĩ thuật xử lí nước thải Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội Lê Văn Cát (2002) Hấp phụ trao đổi ion kĩ thuật xử lí nước nước thải NXB Thống kê, Hà Nội Trần Tứ Hiếu (2003) Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV-Vis NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Trần Văn Nhân, Hồ Thị Nga (2005) Giáo trình công nghệ xử lí nước thải NXB Khoa học kĩ thuật, Hà Nội Trần Văn Nhân, Ngô Thị Ngọc (2002) Giáo trình công nghệ xử lý nước thải NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (1998) Hóa lí tập II NXB Giáo dục, Hà Nội Đặng Trần Phòng, Trần Hiếu Nhuệ (2005) Xử lí nước cấp nước thải dệt nhuộm NXB Khoa học kĩ thuật, Hà Nội Cao Hữu Trượng, Hoàng Thị Lĩnh (1995) Hoá học thuốc nhuộm NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Đặng Xuân Việt (2007) Nghiên cứu phương pháp thích hợp để khử màu thuốc nhuộm hoạt tính nước thải dệt nhuộm Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Hà Nội 10 Noureddine Barka and CS (2008) Factors influencing the photocatalytic degradation of Rhodamine B by Ti02 – coated non – woven paper Jourmal of photochemistry and photobiology A: Chemistry 195, pp 346 – 351 11.Petr Botek, Jan Poustka (2007) Determination of banned dyes in spices by liquid chromatography – Mass spectrometry Czech J.Food Sci, vol.25, No.1, pp 17 – 24 12 R.W Mason and L.D.Ed wards (1989) High – performance liquid chromatographic dertemination of Rhodamine B in rabbit and human plasma Journal of Chromatographic, 49 page 468- 472 13.Wirasto, Skrisi(2008) Analisis Rhodamine B dan metanil yellow danam minuman jajana anak sd di kecarnmatan laweyan kotamadya surakarta 45 dengan metade kromatography lapis tipis Fakultas Farmasi, Muhammaadiyah surakarta, Indonesia, pp – 17 14 Brian stuant and M.Walker (2006) Analysis of illcgal Dycs in Chili Powder by LC – UV Statutory malysis government chemist: Programe ad hoc project 1, pp – 11 15.Lò Văn Huynh Nghiên cứu sử dụng than hoạt tính để loại bỏ số chất hữu môi trường nước http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTbFlGuvzzEi2002&e= vi-20 img-txIN -Ngày 10/5/2016 16.Việt Báo Phát chất độc Rhodamine B gia vị http://vietbao.vn/Suc-khoe/Phat-hien-chat-doc-Rhodamine-B-trong-giavi/70077015/248/ Thứ 7, ngày 4/2/2016 17.Cao Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Ảnh, Đào Hà Quang, Nghiên cứu sản xuất silicagen làm vật liệu hấp phụ, http://text.xemtailieu.com/tailieu/nghien-cuu-san-xuat-silicagen-lam-vat-lieu-hap-phu-45059.html Thứ , ngày 7/5/2016 18.Thúy Nga.Phát ớt bột chứa chất gây ung thư http://alobacsi.com/thoi-su/phat-hien-ot-bot-chua-chat-gay-ung-thua20120101072126417c160.htm Thứ 3, ngày 11/1/2016 19.Đỗ Thị Thúy Vân Hợp chất màu hữu https://drive.google.com/file/d/0B77pFawCOrgMeGlPbk1idXdGUVU/vi ew?pli=1 Thứ 6, ngày 13/5/2016 20.Slate Dennis, Algeo Timothy P, Nelson Kathleen M, Chipman Richard B, Donovan Dennis, Blanton Jesse D, Niezgoda Michael, Rupprecht Charles E (2009).Oral Rabies Vaccination in North America: Opportunities, Complexities, and Challenges https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791170/ Thứ 4, ngày 19/1/2016 21 Bruce MacEvo Mangenta (2015).http://www.handprint.com/HP/WCL/waterc.html Thứ ngày 27/1/2016 46 22.Rhodamine B (1996) http://hazard.com/msds/mf/baker/baker/files/r5400.htm 13/1/2016 47 Thứ 5, ngày PHỤ LỤC Phụ lục : Ảnh hưởng khối lượng Sepiolite đến hiệu suất hấp phụ thể qua độ hấp phụ quang A, Ngày 1/4/2016 Thời gian hấp phụ (h) Khối lượng Sepiolite (g) 0.2 0.3 0.4 0.1 0.5 Độ hấp thụ quang (λ) 1.17 1.162 1.113 1.132 1.033 1.022 1.02 0.983 0.96 0.91 0.843 0.781 0.714 0.705 0.665 0.553 0.568 0.534 0.476 0.437 0.437 0.385 0.357 0.377 0.302 Phụ lục : Ảnh hưởng khối lượng Sepiolite đến hiệu suất hấp phụ thể qua độ hấp phụ quang A, Ngày 2/4/2016 Thời gian : Ảnh hấp phụ khối (h) Sepiolite suất hấp thể hấp phụ Khối lượng Sepiolite (g) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 1.103 0.968 0.963 0.944 0.911 0.822 0.753 0.708 0.689 0.646 0.591 0.543 0.513 0.468 0.449 0.421 0.381 0.342 0.374 0.297 Ngày 5/4/2016 Khối lượng Sepiolite (g) Thời gian 0.1 0.2 0.3 48 0.4 lục hưởng Độ hấp thụ quang (λ) 1.198 1.173 1.123 1.141 1.087 Phụ 0.5 lượng đến hiệu phụ qua độ quang A, hấp Độ hấp thụ quang (λ) phụ (h) 1.178 0.987 0.821 0.575 0.417 1.147 0.982 0.724 0.538 0.372 1.098 0.943 0.712 0.501 0.338 1.113 0.92 0.679 0.463 0.372 1.031 0.898 0.65 0.428 0.298 Phụ lục 4: Ảnh hưởng khối lượng Sepiolite đến hiệu suất hấp phụ thể qua độ hấp phụ quang A (Kết trung bình lần đo) Thời gian hấp Khối lượng Sepiolite (g) 0.1 0.2 phụ (h) 1h 2h 3h 4h 5h 0.3 0.4 0.5 Độ hấp thụ quang (λ) 1.182 1.161 1.111 1.129 1.05 1.037 0.99 0.963 0.941 0.906 0.829 0.753 0.711 0.691 0.654 49 0.573 0.55 0.516 0.469 0.438 0.425 0.379 0.346 0.374 0.299 Phụ lục 5: Ảnh hưởng thời gian đến hiệu suất hấp phụ thể độ hấp thu quang, ngày 12/4/2016 Nồng độ RhB ban Thời gian hấp phụ 1h 2h 3h đầu 20ppm 30ppm 40ppm 50ppm 4h 5h Độ hấp thụ quang (λ) 0.588 0.842 1.138 1.537 0.577 0.819 1.111 1.488 0.518 0.743 1.081 1.431 0.472 0.703 1.116 1.491 0.434 0.687 1.071 1.469 Phụ lục 6: Ảnh hưởng thời gian đến hiệu suất hấp phụ thể độ hấp thu quang 13/4/2016 Thời gian hấp phụ Nồng độ RhB ban đầu 20ppm 30ppm 40ppm 50ppm Độ hấp thụ quang (λ) 0.556 0.835 1.132 1.521 0.534 0.811 1.117 1.481 0.515 0.759 1.086 1.429 0.478 0.712 1.121 1.486 0.432 0.677 1.059 1.473 Phụ lục 7: Ảnh hưởng thời gian đến hiệu suất hấp phụ thể độ hấp thu quang, ngày 16/4/2017 Nồng độ RhB ban Thời gian hấp phụ 1h 2h đầu 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50ppm 3h 4h 5h Độ hấp thụ quang (λ) 0.562 0.819 1.139 1.531 0.541 0.798 1.114 1.491 0.509 0.761 50 1.072 1.432 0.473 0.718 1.118 1.493 0.44 0.679 1.065 1.465 Phụ lục 8: Ảnh hưởng thời gian đến hiệu suất hấp phụ thể độ hấp thu quang( kết trung bình lần đo) Nồng độ RhB ban Thời gian hấp phụ 1h 2h đầu 20ppm 30ppm 40ppm 50ppm 3h 4h 5h Độ hấp thụ quang (λ) 0.569 0.832 1.136 1.53 0.551 0.809 1.114 1.487 0.514 0.754 1.08 1.431 0.474 0.711 1.118 1.49 0.435 0.681 1.065 1.469 Phụ lục 9: Các thông số đo COD Sepiolite than hoạt tính Sepiolite Than Vmẫu V mẫu V mẫu trắng đầu vào sau xử vào xử lý (%) (ml) 16 16 14,7 14,7 15,2 14,1 520 520 320 360 38,462 30.7969 Hoạt tính 51 COD đầu COD sau H xử lý Phụ lục 10 : Một số hình ảnh làm thực nghiệm Bộ môn hóa- Khoa Môi trường Lọc dung dịch sau Khảo sát hiệu hấp phụ màu hấp phụ vật liệu than hoạt tính Sepiolite Đo độ hấp thụ quang Lắc dung dịch máy lắc ngang GLF 52
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Xử Lý RHODAMINE B Bằng Vật Liệu Hấp Phụ SEPIOLITE, Nghiên Cứu Xử Lý RHODAMINE B Bằng Vật Liệu Hấp Phụ SEPIOLITE, Nghiên Cứu Xử Lý RHODAMINE B Bằng Vật Liệu Hấp Phụ SEPIOLITE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay