Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

80 141 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:45

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài .4 1.1.2 Phân loại thuốc BVTV 1.1.2.1 Phân loại dựa đối tượng sinh vật hại 1.1.2.2 Phân loại theo gốc hóa học 1.1.2.3 Phân loại dựa vào đường xâm nhập 1.1.2.4 Phân loại theo tính độc 1.1.2.5 Phân loại theo thời gian phân hủy 1.1.3 Các dạng hóa chất BVTV .9 1.1.4 Kỹ thuật sử dụng hóa chất BVTV 11 1.1.4.1 Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc đúng .11 1.1.4.2 Sử dụng luân phiên thuốc 13 1.1.4.3 Dùng hỗn hợp thuốc 13 1.1.4.4 Kết hợp dùng thuốc với các biện pháp khác hệ thống biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 14 1.1.5 Vai trò của thuốc BVTV 14 1.1.6 Con đường phát tán và chế tác động của thuốc BVTV 15 1.1.6.1 Con đường phát tán của thuốc BVTV môi trường 15 Năm 19 Tổng giá trị 19 1992 19 22,00 19 1997 19 31,25 19 2003 19 i 33,00 19 2007 19 40,56 19 2010 19 45,15 19 Nguồn:FAO,2011 .19 1.2.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển tình hình sử dụng hóa chất BVTV sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam 20 1.2.2 Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường sức khỏe người 23 1.2.2.1 Ảnh hưởng tới môi trườn 23 1.2.2.3 Ảnh hưởng tới người 26 1.3 Cơ sở pháp lý của đề tài 27 1.3.1 Các quy định hành quản lý hóa chất bảo vệ thực vật Việt Nam 27 Quyết định 91/2002/QĐ-BNN 28 1.3.2 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về thuốc BVTV 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu .32 2.2 Phạm vi nghiên cứu 32 3.2.1 Tình hình kinh doanh, phân phối hóa chất bảo vệ thực vật xã Nam Phong 40 3.4.3 Đối với hộ kinh doanh, phân phối thuốc bảo vệ thực vật 66 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại thuốc trừ cỏ (TTC) .6 Bảng 1.2 Phân nhóm hóa chất BVTV theo tính độc của WHO Bảng 1.3 Phân nhóm hóa chất BVTV theo tính độc ở nước ta Bảng 1.4 Phân loại hóa chất BVTV theo thời gian phân hủy ii Bảng 1.5 Các dạng hóa chất BVTV phổ biến hiện 10 Bảng 1.6 Diện tích lúa bị bệnh rầy nâu năm (2006 – 2010) 15 ở các tỉnh thành phía Nam .15 Bảng 1.7 Bảng giá trị tiêu thụ hóa chất BVTV giới 19 Bảng 1.8 Giá trị tiêu thụ thuốc BVTV giới 20 Bảng 1.9 Thị trường nhập thuốc BVTV Việt Nam 23 tháng năm 2014 23 Bảng 1.10 Các quy định pháp lệnh, điều lệ quy định công tác quản lý thuốc BVTV 28 Bảng 3.1 Diện tích cấu sử dụng đất xã Nam Phong năm 2015 35 Bảng 3.2 Diện tích, suất, sản lượng số trồng chủ yếu .38 Bảng 3.3 Số lượng chăn nuôi – thủy sản chủ yếu xã Nam Phong 39 Bảng 3.5 Liều lượng pha thuốc BVTV theo kinh nghiệm 45 Bảng 3.6 Cách thức lựa chọn hóa chất BVTV .46 Bảng 3.7 Cách sử dụng hóa chất BVTV 47 Bảng 3.8 Số lần phun thuốc và khoảng cách giữa các lần phun 54 Bảng 3.9 Tình hình quản lý bình phun thuốc của các hộ điều tra 55 Bảng 3.10 Tình trạng sử dụng bảo hộ lao động hộ nông dân 57 Bảng 3.11 Độ độc tính thuốc BVTV trình sử dụng 60 iii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 An toàn hiệu hai mục tiêu tách rời 13 sử dụng thuốc BVTV cách hợp lý 13 Hình 1.2: Con đường phát tán của thuốc BVTV môi trường 15 Hình 1.3 Tác động của thuốc BVTV đến môi trường và đường mất của thuốc 24 Hình 1.4 Con đường di chuyển của thuốc BVTV đất 25 Hình 1.5 Tác hại của thuốc BVTV đối với người và động vật 26 Hình 3.1: Biểu đồ cấu kinh tế theo giá hiện hành .37 Hình 3.2 Kênh phân phối hóa chất BVTV địa bàn huyện 41 Hình 3.3 Biểu đồ thể thời điểm tiến hành phun thuốc BVTV 48 Hình 3.4 Biểu đồ tỷ lệ hộ sử dụng hỗn hợp thuốc BVTV cho trồng 54 Hình 3.6 Hình ảnh người dân tiến hành phun thuốc xã Nam Phong 58 Hình 3.7 Nơi rủa dụng cụ pha thuốc bình phun 58 Hình 3.8 Cách xử lý bao bì sau sử dụng 59 Hình 3.9 Hình ảnh vỏ bao bì, chai lọ vứt không nơi quy định 60 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BV&KDTV : Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật BVTV : Bảo vệ thực vật CP : Chính Phủ FAO : Tổ chức lương thực nông nghiệp liên hiệp quốc GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã IPM : Quản lý dịch hại tổng hợp KT-XH : Kinh tế – xã hội LD50 : liều lượng chất độc gây chết cho nửa (50%) số cá thể dùng nghiên cứu NN&PTNT : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn SV : Sinh vật SXNN : Sản xuất nông nghiệp TTB : Thuốc trừ bệnh TTC : Thuốc trừ cỏ TTS : Thuốc trừ sâu WHO : Tổ chức y tế giới v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam nước nông nghiệp với diện tích canh tác lớn, điều kiện khí hậu thuận lợi, chủng loại trồng phong phú nên dịch hại phát triển đa dạng quanh năm; gây hại mùa màng, ảnh hưởng đến suất và chất lượng nông sản Việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật (BVTV) trở thành phương tiện kinh tế công tác phòng trừ dịch hại bảo quản nông sản, đảm bảo an ninh lương thực Tuy nhiên theo đánh giá chuyên gia quốc tế, có tới 80% hóa chất bảo vệ thực vật Việt Nam sử dụng không cách, không cần thiết lãng phí Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT cho biết, kết thanh, kiểm tra tình hình sử dụng thuốc BVTV năm 2015 13.912 hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV, có đến 4.167 hộ (chiếm 29,9%) sử dụng thuốc BVTV không quy định không đảm bảo lượng nước, bảo hộ lao động, sử dụng thuốc BVTV không nồng độ, liều lượng, bao bì sau sử dụng vứt bừa bãi không nơi quy định Đối với sở buôn bán thuốc BVTV, qua tra kiểm tra 12.347 sở, quan chức phát 1.704 sở vi phạm quy định, chiếm 13,8%, (Hội nông dân Việt Nam, 2016) Cuối tháng năm 2013, vụ chôn thuốc trừ sâu (TTS) hết hạn sử dụng và các chế phẩm hóa học độc hại xuống lòng đất tại công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái, xã Cẩm Vân – huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa được người dân phát hiện Sự việc được phơi bày đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng sử dụng thuốc BVTV bối cảnh hiện Huyện Cao Phong nằm tỉnh Hòa Bình trung tâm thành phố 10km Do điều kiện tự nhiên đa dạng, phức tạp nên huyện Cao Phong có điều kiện thuận lợi để hình thành nông nghiệp đa dạng trồng vật nuôi đặc biệt loại ăn có múi Xã Nam Phong xã có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn địa bàn huyện Khí hậu xã Nam Phong, huyện Cao Phong thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều; mùa đông lạnh khô Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 22 0C đến 24 0C Lượng mưa trung bình hàng năm cao, dao động từ 1.800mm đến 2.200 mm (Thống kê xã Nam Phong, 2015) Điều kiện khí hậu tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiệp Tuy nhiên điều kiện khí hậu thuận lợi cho phát sinh, phát triển cỏ dại, sâu bệnh gây hại đến loại trồng bà nông dân Do việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu hại dịch bệnh để bảo vệ giống trồng biện pháp quan trọng, cần thiết chủ yếu Các loại hóa chất bảo vệ thực vật gắn liền với giai đoạn sinh trưởng, phát triển loại trồng với quy mô, số lượng chủng loại ngày tăng phổ biến rộng khắp phạm vi toàn xã Ngoài mặt tích cực hóa chất bảo vệ thực vật tiêu diệt loại sâu bệnh gây hại trồng, nâng cao hiệu kinh tế cho người dân gây nhiều hậu nghiêm trọng đến sinh thái, môi trường sức khỏe người tiêu diệt sâu bọ có ích, phần tồn dư loại bao bì hóa chất bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường không khí xung quanh, chất lượng nước ngầm gây bệnh đường hô hấp, bệnh da cho người dân địa bàn xã Vì việc đánh giá thực trạng sử dụng đưa giải pháp nhằm hạn chế đến mức tối thiểu ảnh hưởng hóa chất bảo vệ thực vật đến môi trường người địa bàn xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình mang tính cấp bách Việc đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp (SXNN) theo hướng phát triển bền vững đôi với bảo vệ môi trường là đòi hỏi là thách thức lớn trước hết người dân trực tiếp sử dụng hóa chất BVTV, xuất phát từ thực trạng nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình” Mục đích nghiên cứu - Điều tra, đánh giá trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật địa bàn xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình - Đề xuất số giải pháp sử dụng có hiệu hóa chất BVTV sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Nam Phong, huyện Cao Phong Yêu cầu nghiên cứu - Đánh giá nhận thức người dân việc sử dụng HCBVTV - Đánh giá ưu điểm, nhược điểm ảnh hưởng đến môi trường việc sử dụng HCBVTV - Đề xuất biện pháp quản lý HCBVTV khả thi, giảm thiểu tác động đến môi trường Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1.1 Một số khái niệm bản về thuốc BVTV Thuốc BVTV hợp chất hoá học, chế phẩm sinh học, chất độc có nguồn gốc tự nhiên hoặc được tổng hợp bằng đường công nghiệp; sử dụng để bảo vệ trồng nông sản, chống lại phá hoại sinh vật (SV) gây hại (côn trùng, nhện, chuột ) Theo quy định điều 1, chương 1, Điều lệ quản lý thuốc BVTV, 2010: “Ngoài tác dụng phòng trừ SV gây hại, thuốc BVTV bao gồm chế phẩm có tác dụng điều hoà sinh trưởng, chất làm rụng lá, làm khô cây, giúp cho việc thu hoạch mùa màng giới thuận tiện; chế phẩm có tác dụng xua đuổi thu hút loài SV gây hại đến để tiêu diệt” 1.1.1.2 Một số khái niệm liên quan • Nồng độ, liều lượng: Nồng độ là lượng thuốc cần dùng để pha loãng với đơn vị thể tích dung môi, thường nước Liều lượng là lượng thuốc cần áp dụng cho đơn vị diện tích (Nguyễn Trần Oánh cs, 2007) • Độ độc: “Độ độc là lượng chất độc tối thiểu đủ để giết chết một kilogram SV sống” - theo từ điển Bách khoa Việt Nam Người ta thường biểu thị độ độc thông qua chỉ số LD50 - số biểu thị độ độc cấp tính loại thuốc BVTV động vật máu nóng (đơn vị tính mg chất độc/kg trọng lượng chuột) - lượng chất độc gây chết 50% số cá thể chuột thí nghiệm LD50 thấp độ độc cao (Nguyễn Trần Oánh cs, 2007) • Dịch hại: Dùng loài SV gây hại cho mùa màng, nông sản; cho rừng, cho môi trường sống; bao gồm loài côn trùng, vi sinh vật gây bệnh cây, cỏ dại, loài gặm nhấm, chim động vật phá hoại trồng (Nguyễn Trần Oánh cs, 2007) • Thời gian cách ly: Là khoảng thời gian tính từ ngày trồng hoặc sản phẩm trồng được xử lý thuốc lần cuối cùng cho đến ngày thu hoạch làm thức ăn cho người và vật nuôi mà không tổn hại đến sức khỏe Thời gian cách ly khác với loại thuốc khác các loại trồng khác nhau, tùy theo tốc độ phân hủy thuốc Thí dụ thời gian cách ly thuốc Cypermethrin quy định với rau ăn ngày, rau ăn ngày, bắp cải 14 ngày, hành 21 ngày (Lê Huy Bá và Lâm Minh Triết, 2005) • Dư lượng thuốc BVTV: Là phần còn lại của các hoạt chất, chất phụ trợ cũng các chất chuyển hóa của chúng và tạp chất; tồn tại trồng, nông sản, đất, nước sau sử dụng Các phần này có khả gây độc, còn lưu trữ một thời gian bề mặt của vật phun và môi trường (Lê Huy Bá và Lâm Minh Triết, 2005) 1.1.2 Phân loại thuốc BVTV 1.1.2.1 Phân loại dựa đối tượng sinh vật hại  Thuốc trừ sâu: Là chất hay hỗn hợp chất có tác dụng tiêu diệt, xua đuổi hay di chuyển loại côn trùng có mặt môi trường để ngăn ngừa tác hại chúng đến trồng, nông sản, gia súc người Gần tất loại TTS có nguy làm thay đổi hệ sinh thái; nhiều loại TTS độc hại với người tích tụ lại chuỗi thức ăn (Nguyễn Trần Oánh cs, 2007)  Thuốc trừ cỏ: Được dùng để diệt trừ loại thực vật hoang dại, cỏ dại, dại mọc lẫn với trồng; tranh chấp nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng với trồng khiến cho chú ng sinh trưởng phát triển kém, ảnh hưởng đến suất phẩm chất nông sản Đây là nhó m thuố c dễ gây hạ i cho trồ ng nhấ t Vì vậ y, sử dụ ng cầ n đặ c biệ t thậ n trọ ng (Bùi Thị Thu Trang, 2013) Nguồn: Điều tra nông hộ, 2016 3.4 Đề xuất giải pháp khả thi việc sử dụng hóa chất BVTV an toàn, hiệu giảm thiểu tác động đến môi trường Sử dụng hóa chất BVTV để đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững phải đôi với việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng môi trường Vì vậy, nhiệm vụ phòng chống ô nhiễm suy thoái môi trường sản xuất, kinh doanh sử dụng thuốc BVTV phải coi mục tiêu ngành BVTV Muốn đạt mục tiêu nên cần có số giải pháp sau 3.4.1 Giải pháp quản lý 3.4.1.1 Giải pháp đổi mới và hoàn thiện chính sách • Cần có sách ưu đãi, hỗ trợ chương trình sản xuất ứng dụng loại thuốc sinh học có tác dụng việc phòng trừ sâu bệnh mà có lợi cho môi trường sức khỏe người nông dân • Khuyến khích các sở kinh doanh chuyển các sản phẩm thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học sang loại thuốc an toàn - có nguồn gốc thảo mộc từ chế phẩm sinh học để khuyến cáo nông dân sử dụng sản phẩm • Có sách ưu đãi để người nông dân không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà sản xuất cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn 3.4.1.2 Về công tác tra, kiểm tra các cửa hàng bán thuốc BVTV • Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm công tác kinh doanh thuốc BVTV; làm rõ trách nhiệm kiểm tra ngành cấp • Đẩy mạnh công tác kiểm tra tình hình phun thuốc đồng ruộng người dân, nhắc nhở người dân sử dụng đầy đủ đồ bao hộ lao động không tuân thủ biện pháp an toàn 61 • Tiến hành kiểm tra định kì sức khỏe cho người dân để họ nhận thức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe UBND huyện chủ trì, phối hợp với trạm BVTV đạo quan chức huyện UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra xử lý trường hợp kinh doanh không đảm bảo đầy đủ quy định kinh doanh thuốc BVTV như: giấy phép kinh doanh, chứng hành nghề, chứng hạn, bán thuốc danh mục nhà nước cho phép bán loại thuốc chưa đánh giá khuyến cáo quan chuyên môn, thuốc giả, thuốc phẩm chất lượng; người bán thuốc không với tên người cấp chứng hành nghề; địa điểm bán không phù hợp, bán lẫn lộn thuốc BVTV với thức ăn chăn nuôi, hàng hóa thực phẩm nông sản khác… Đặc biệt xử lý đình trường hợp bán thuốc không giá nhà cung ứng thông báo công khai, bán thuốc theo kiểu “kê toa” xử lý kiên công khai đơn vị bị xử lý phương diện thông tin đại chúng Tăng cường công tác giám sát cộng đồng, khuyến khích người dân báo để tra chuyên ngành xử lý triệt để tình trạng vi phạm 3.4.1.3 Giải pháp về công tác đào tạo, tập huấn Làm tốt công tác huấn luyện để đối tượng kinh doanh, người sử dụng thuốc rõ, làm yêu cầu kỹ thuật quy định nhà nước •Hàng năm đào tạo nâng cao lực quản lý cập nhật văn pháp luật cho lực lượng cán kỹ thuật, cho sở kinh doanh, kết hợp tổng kết rút kinh nghiệm, phát huy việc làm tốt, chấn chỉnh thiếu khuyết tồn •Các trường hợp cá nhân xét cấp chứng hành nghề kinh doanh thuốc BVTV, tiêu chuẩn cấp theo quy định, tiêu chuẩn khác, dứt khoát phải qua lớp huấn luyện ngắn hạn kỹ thuật sử dụng thuốc Chi cục BVTV tổ chức trước cấp chứng hành nghề 62 •Các đối tượng cấp chứng hành nghề kinh doanh thuốc BVTV phải tập huấn bắt buộc vụ lần, trường hợp không tham gia tập huấn vụ bị thu hồi chứng nhằm mục tiêu để người bán thuốc nắm bắt kỹ thuật cách sâu sắc, tư vấn đúng, hiệu cho người tiêu dùng, đảm bảo hiệu kinh tế phòng trừ sâu bệnh hại •Hàng vụ, hàng năm bố trí đủ kinh phí để trạm BVTV, trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã tăng cường công tác tập huấn sử dụng thuốc cho nông dân nhằm giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV sức khỏe môi trường 3.4.1.4 Giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng Sử dụng tổng hợp kênh thông tin tuyên truyền: Đài phát huyện, hệ thống phát truyền xã, xóm, nhằm tuyên truyền sâu, rộng đến đối tượng, nâng cao lực quản lý môi trường, nâng cao nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ người kinh doanh sử dụng thuốc BVTV việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng môi trường •Đối với cấp, ngành: Thấy rõ trách nhiệm thẩm quyền việc quản lý sử dụng thuốc BVTV •Đối với người kinh doanh thuốc: Hiểu quy định pháp luật điều kiện kinh doanh, từ có trách nhiệm tuân thủ làm quy định pháp luật •Đối với người sử dụng thuốc: Nắm rõ địa kinh doanh thuốc đáng tin cậy hệ thống có uy tín để mua thuốc, biết lựa chọn chủng loại thuốc với đối tượng sâu bênh hại, sử dụng theo nguyên tắc “bốn đúng” Trong chiến dịch phòng trừ sâu bệnh, trạm BVTV liên tục tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng thời gian phòng trừ, diện 63 tích cần phòng trừ thuốc sử dụng cho người nông dân nắm để có sử dụng thuốc BVTV đồng hiệu 3.4.2 Người sử dụng 3.4.2.1 Biện pháp ngăn ngừa Đây biện pháp quan trọng hàng đầu việc bảo vệ sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện cho trồng có khả chống chịu tốt với dịch hại hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV sau, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp sinh thái •Canh tác hợp lý: Kết so sánh đồng ruộng rằng, thâm canh hợp lý làm cho sâu bệnh giảm trung bình 30-70% so với thâm canh lạm dụng chất hóa chất Trong canh tác hợp lý, vấn đề sử dụng thuốc BVTV đáng quan tâm là 50% nông dân sử dụng thuốc hóa học mức cần thiết Chỉ cần sử dụng biện pháp canh tác hợp lý kết hợp với biện pháp phòng trừ kịp thời, suất rau cao tránh sâu bệnh mà dịch hại giảm đáng kể •Sử dụng giống chống chịu, luân canh, xen canh trồng: Sử dụng giống chống chịu chủ động phòng chống sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất hạn chế sử dụng thuốc hóa học Việc làm giảm lượng thuốc BVTV mà nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm dư lượng thuốc tồn đọng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái •Biện pháp xử lý con, hạt giống: biện pháp chủ động ngăn ngừa dịch hại với ưu điểm lượng thuốc công lao động ít, hiệu kỹ thuật cao an toàn với môi trường, hẳn phương pháp xử lý thuốc thông thường 3.4.2.2 Biện pháp sử dụng an toàn và hiệu quả Biện pháp trực tiếp làm giảm lượng thuốc dùng đồng ruộng dư lượng thuốc BVTV sản phẩm nông nghiệp Mặt khác, đảm 64 bảo an toàn sử dụng thuốc BVTV cho người hạn chế tác động tiêu cực thuốc đến môi trường sinh thái •Tuân thủ nguyên tắc “bốn đúng” sử dụng thuốc BVTV •Báo cáo với quan nhà nước có thẩm quyền: Trong điều kiện dịch bệnh phát sinh nhanh biến đổi nay, phát biểu hay sinh vật lạ, người dân cần báo cho quan có thẩm quyền biết để có biện pháp kiểm tra, cách ly xử lý Kịp thời phản ánh thay đổi bất thường trình sản xuất sử dụng thuốc BVTV với quan quản lý để xử lý lúc, tránh bùng phát thành bệnh dịch •Tuân thủ thời gian cách ly loại thuốc trồng: yêu cầu quan trọng hàng đầu việc sử dụng an toàn thuốc BVTV Trong điều kiện nóng ẩm, tốc độ phân giải thuốc khác đáng kể mùa vụ gieo trồng •Sử dụng loại thuốc BVTV từ nguyên liệu sinh học: chế phẩm có chất lượng cao, có khả phòng trừ loại sâu, bọ gây hại trồng nông, lâm nghiệp Vừa an toàn cho người sử dụng, vừa giảm ô nhiễm môi trường 3.4.2.3 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục người dân Từ thực tế kết điều tra cho thấy, nhận thức người dân xã Nam Phong thuốc BVTV hạn chế Do điều kiện địa phương, nên phần lớn người dân chưa tham gia nhiều lớp tập huấn kĩ thuật có liên quan đến việc sử dụng thuốc Để hạn chế ảnh hưởng xấu từ việc sử dụng không hợp lý thuốc BVTV từ hộ dân, địa phương cần: Tuyên truyền, giáo dục người dân: hình thức trực tiếp gián tiếp như: •Trực tiếp đến tận nhà hộ dân để thông tin tuyên truyền phát quảng cáo, topic BVMT 65 •Tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa để học sinh am hiểu tầm quan trọng môi trường sống người, từ em có nhận thức rõ ràng phổ biến cho người dân khu xóm •Tuyên truyền thông qua đài phát xóm, kênh truyền hình tỉnh •Mở lớp tập huấn kĩ sử dụng thuốc BVTV để người dân tiếp thu kinh nghiệm, lựa chọn loại thuốc vừa an toàn lại đảm bảo hiệu •Hướng dẫn người dân kĩ thuật canh tác để hạn chế thấp phá hoại dịch bệnh, tránh sử dụng thuốc BVTV tràn lan 3.4.3.4 Giải pháp kỹ thuật công nghệ • Nghiên cứu ứng dụng dạng hóa chất BVTV thân thiện với môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Xây dựng thói quan sử dụng thuốc BVTV sinh học nông nghiệp địa phương • Xây dựng hố chứa bao bì thuốc BVTV qua sử dụng • Nghiên cứu tạo loại giống trồng có khả chống chịu sâu bệnh có giá trị kinh tế 3.4.3 Đối với hộ kinh doanh, phân phối thuốc bảo vệ thực vật Cơ sở kinh doanh thuốc BVTV cần tuân thủ quy định Nhà nước giấy phép kinh doanh, chủng loại thuốc, điều kiện kho thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc thuốc thuộc danh mục cấm lưu thông buôn bán Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn để tư vấn hướng dẫn cho bà nông dân, tận tình hướng dẫn cho bà nông dân cách sử dụng thuốc yêu cầu hộ nông dân tuân thủ yêu cầu ghi bao bì Hướng tới việc kinh doanh loại thuốc vừa đảm bảo diệt trừ dịch hại vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp lại thân thiện với môi 66 trường Hạn chế kinh doanh loại thuốc hóa học có tính độc cao, không an toàn với người sử dụng trồng Chỉ kinh doanh loại thuốc BVTV có danh mục phép sử dụng, hạn chế sử dụng Bộ NN&PTNT ban hành hàng năm ban hành bổ sung Không nhập loại thuốc BVTV danh mục cấm sử dụng Việt Nam 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận (1) Xã Nam Phong có đầy đủ các điều kiện để phát triển kinh tế nói chung và SXNN nói riêng Với các điều kiện tương đối thuận lợi về đất đai, khí hậu, đã tạo một cấu trồng khá đa dạng, đó cam và mía giữ vai trò chủ đạo nhiên với điều kiện khí hậu thuận lợi dịch hại dễ xảy (2) Quá trình sử dụng hóa chất BVTV người dân chủ yếu dựa vào loại trồng, yếu tố thời tiết thị trường 100% hộ hỏi sử dụng thuốc BVTV, chủ yếu có nguồn gốc hóa học, thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc chưa phổ biến Người dân phun thuốc chủ yếu theo hướng dẫn bao bì chiếm 60%, qua hướng dẫn người bán thuốc chiếm 24%, cán khuyến nông chiếm 12% Ngoài người dân dựa kinh nghiệm 4% Người dân tiến hành phun sâu bệnh xuất chiếm 64%, có 20% phun định kỳ 16% phun theo thông báo HTX (3) Việc sử dụng HCBVTV góp phần tăng suất mùa vụ, nhiên số yếu tố ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe cộng đồng cụ thể ý thức bảo hộ lao động sức khỏe cộng đồng chưa cao, người dân phun thuốc chưa đầy đủ bảo hộ lao động, cụ thể trang dụng cụ bảo hộ người dân sử dụng nhiều chiếm 96% sau đội mũ rộng vành chiếm 94%, thấp ăn no trước phun có 32% số hộ sử dụng, bao bì, chai lọ sau sử dụng thuốc BVTV chưa xử lý đảm bảo yêu cầu, trình tráng rửa bình không nơi quy định (10% rủa ao hồ gần nhà) (4) Đề xuất giải pháp: - Đối với nhà quản lý: Đổi hoàn thiện sách đưa dự án nông nghiệp đến địa bàn xã, kiểm tra nghiêm ngặt sở buôn 68 bán HCBVTV xử lý phát vi phạm theo quy định Chính Phủ, nâng cao vai trò cán khuyến nông xã - Đối với người sử dụng: Người dân cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước sử dụng thuốc BVTV, có biện pháp canh tác, cải tạo đất tốt để hạn chế lượng thuốc BVTV sử dụng nhất, sử dụng thiên địch giúp tiêu diệt dịch hại Thực nguyên tắc “4 đúng” sử dụng thuốc BVTV, nâng cao ý thức việc xử lý bao bì, chai lọ tráng rửa dụng cụ sau sử dụng thuốc BVTV để bảo vệ môi trường sống - Đối với hộ kinh doanh phân phối thuốc BVTV: Tuân thủ quy định Chính phủ giấy phép kinh doanh, chủng loại thuốc, điều kiện kho thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc thuốc thuộc danh mục cấm lưu thông buôn bán, tham gia đầy đủ lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn Kiến nghị Để giảm thiểu tác động gây thuốc BVTV, việc quan trọng phải tiếp tục hướng dẫn cho người dân biết cách sử dụng thuốc cách trình tách rời khỏi công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường Cắt cử cán bộ, chia đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động tham gia các lớp tập huấn đầy đủ Khi có nhận thức đắn, biết tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng ô nhiễm môi trường, người dân thực quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sử dụng thuốc kỹ thuật Phải đặc biệt trọng việc thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng Phấn đấu xây dựng mở mỗi xã, thị trấn một hố/bể chứa bao bì, vỏ thuốc BVTV sau sử dụng để người dân bỏ vào Nông dân cần tham gia đầy đủ buổi tập huấn, ý lắng nghe hướng dẫn cán khuyến nông để áp dụng vào trình sản xuất 69 • Cần siết chặt công tác quản lý thị trường HCBVTV nhằm cung cấp sản phẩm tốt đến tay người nông dân giảm ảnh hưởng đến sức khỏe môi trường • Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân tác hại việc sử dụng thuốc BVTV mức hướng dẫn người dân thu gom tiêu hủy bao bì HCBVTV qua sử dụng •Đề cao vai trò cán khuyến nông, mở lớp tập huấn, hội thảo hướng dẫn người dân cách thức sử dụng, quy trình sử dụng loại thuốc BVTV cách cân đối, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương gắn với bảo vệ môi trường • Khuyến khích người dân thực biện pháp cải tạo đất, khử trùng, luân trồng để giảm tác hại sâu bệnh, nâng cao hiệu kinh tế bảo vệ đất sau trồng 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Lê Huy Bá và Lâm Minh Triết (2005), “Sinh thái môi trường ứng dụng”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Đào, MTB - K54 (2013), “Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng phân bón, hóa chất BVTV sản xuất nông nghiệp ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Trần Văn Hai (2009), Giáo trình Hóa BVTV, Bộ môn BVTV, Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Trần Quang Hùng (1999), Thuốc Bảo Vệ Thực Vật NXB nông nghiệp Đỗ Văn Hòe (2005), “Thực hiện, Giám sát và chấp nhận Quy tắc ứng xử quốc tế về phân phối và sử dụng Thuốc trừ sâu”, Báo cáo trình bày tại Hội nghị Hội thải khu vực Châu Á ngày 26 – 28/7/2005, Bangkok, Thái Lan Phùng Minh Long (2002), “Xác định tồn dư của một số loại hóa chất BVTV rau xanh, thịt tiêu thụ thị trường Hà Nội và tìm hiểu một số ảnh hưởng”, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp – Chuyên ngành thú y Nguyễn Trần Oánh và cộng sự (2007), Giáo trình Sử dụng thuốc BVTV, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Phan Thị Phẩm (2010), “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trương phân phối và sử dụng thuốc BVTV tại tỉnh An Giang”, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đai học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh Bùi Thị Thu Trang (2013), “Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV một số trồng chính và đề xuất biện pháp quản lý tại xã Nghĩa Thuận Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An” Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghệp Hà Nội 71 10 Tài liệu tập huấn khuyến nông, 2015 11 UBND xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Báo cáo tình hình thực mục tiêu kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng phương hướng nhiệm vụ năm 2013 – 2014 – 2015 Tài liệu tiếng Anh 12 Craig Meisner (2004), Report of Pesticide Hotsposts in Bangladesh, The World Bank 13 FAO- Plant production and protection (2000)- Manual on the Development and Use of FAO specifications for plant protection products Fifth edition, including the new produces Rome 14 Heong, K.L., Escalada, M.M., Huan, N.H., Ky Ba, V.H., Quynh, P.V., Thiet, L.V.,Chien, H.V., 2008 Entertainment education and rice pest management: A radio soap opera in Vietnam Crop Protection, pp 13921397 15 WHO (1990), Public Health impact of Pesticides used in Agriculture Geneva, Switzerland Tài liệu Internet 16 Báo mới, (2011) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu an toàn, http://www.baomoi.com/Su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-hieu-qua-va-antoan/82/7485693.epi,06/12/2011 - 02:29 17 Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ, (2009) Định nghĩa và phân loại nhóm thuốc BVTV, http://bvtvphutho.vn/Home/hieubietthuocbvtv/2009/144/Dinh-nghia-vaphan-loai-nhom-thuoc-BVTV.aspx, 18:5 - 24/5/2009 18 Hóa học và đời sống, Ô nhiễm đất thuốc BVTV, http://hoahocdoisong0.webnode.vn/news/o-nhi%E1%BB%85m-%C4%91%E1%BA%A5tdo-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-th%E1%BB %B1c-v%E1%BA%ADt/, 29/12/2013 - 20:13 72 19 Hội nông dân Việt Nam, Tình trạng lạm dụng thuốc BVTV phổ biến, http://tnnn.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1096/31263/tinh-trang-lamdung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-con-pho-bien, Thứ hai, 16/05/2016 (GMT+7) 20 Nông nghiệp 1, (2015), http://nongnghiep1.com/nong-dan-va-nguyen-tac-4dung-trong-su-dung-phan-bon-thuoc-bvtv/, 8/01/2015 21 Tập đoàn hóa chất Việt Nam, (2002), http://www.vinachem.com.vn/xuatban-pham/35-so-vnc/c460.html, 09/12/2002 22 Tổng Cục Thống kê, (2013), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=13843 23 Xuân Hùng, (2013), Chôn hàng tấn thuốc trừ sâu vào đất, tâm đầu độc đồng bào, http://laodong.com.vn/moi-truong/chon-hang-tan-thuoc-tru- sau-vao-long-dat-dang-tam-dau-doc-dong-bao-135655.bld, 11:36 PM 30/08/2013 73 PHỤ LỤC Hình ảnh người dân xã Nam Phong tiến hành phun hóa chất BVTV cho trồng Hình ảnh bao bì chai lọ chai lọ hóa chất BVTV sau trình sử dụng 74 PHỤ LỤC 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình, Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình, Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay