Đánh Giá Thực Trạng Thu Gom, Xử Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

88 116 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - š&› - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU GOM,XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HOÁ Người thực : NGUYỄN MAI LY Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN TRUNG QUÝ Hà Nội – 2016 ii HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - š&› - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU GOM,XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HOÁ Người thực : NGUYỄN MAI LY Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : TS.PHAN TRUNG QUÝ Địa điểm thực tập : BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA Hà Nội - 2016 iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu riêng tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn T.S Phan Trung Quý Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác khau ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy định viết khóa luận, hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Mai Ly i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Phan Trung Quý hướng dẫn, bảo tận tình cho suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô giáo khoa Môi TrườngTrường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam giảng dạy tận tình cung cấp cho kiến thức bổ ích, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện đóng góp ý kiến để hoàn thành khóa luận Tôi xin cảm ơn bác Ban giám đốc, cô, chú, anh chị toàn thể cán nhân viên Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực tập Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè quan tâm động viên suốt trình thực tập thực khóa luận Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khóa luận không tránh khỏi sai sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung thầy cô bạn bè để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Mai Ly ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nguồn phát sinh loại CTR đặc thù từ hoạt động y tế Bảng 1.2: Đặc điểm, thành phần chất thải y tế .7 Bảng 1.3: Thành phần nước thải bệnh viện 10 Bảng 1.4: Các vi khuẩn gây bệnh phân lập nước thải bệnh viện 11 Bảng 1.5: Thành phần ô nhiễm nước thải bệnh viện 11 Bảng 1.6: Quy định giá trị nồng độ thông số ô nhiễm QCVN 28:2010/BTNMT 11 Bảng 3.1: Cơ cấu cán bệnh viện 34 Bảng 3.2: Kết thực số tiêu 35 Bảng 3.3: Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế bệnh viện 37 Bảng 3.4: Đặc điểm phát sinh chất thải rắn y tế năm 2014 38 Bảng 3.5: Diễn biến khối lượng chất thải rắn phát sinh bệnh viện 38 Bảng 3.6: Khối lượng chất thải phát sinh theo khoa bệnh viện 44 Bảng 3.7: Lưu lượng nước thải 55 Bảng 3.8: Số lượng bể tự hoại bệnh viện 57 Bảng 3.9: Kết phân tích mẫu nước 63 iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Thành phần rác thải bệnh viện 40 Biểu đồ 3.2: Thành phần rác thải nguy hại bệnh viện .41 Biểu đồ 3.3: Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh theo quý bệnh viện 42 Biểu đồ 3.4: Khối lượng chất thải rắn số khoa bệnh viện cân tuần 45 Biểu đồ 3.5: Diễn biến BOD qua tháng 64 Biểu đồ 3.6: Diễn biến COD qua tháng 65 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Tổ chức cán bệnh viện 33 Sơ đồ 3.2: Quy trình quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện .47 Sơ đồ 3.3: Nguyên lý hoạt động lò đốt rác Model: BDF – LDR 15i 52 Sơ đồ 3.4: Hệ thống phân luồng dòng thải xử lý bệnh viện 56 vi * Nhược điểm: Thiết kế xây dựng công trình xử lý DEWATS phải phù hợp với điều kiện địa phương khu đất để xây hệ thống phải có chất lượng tốt, không bị sụt lún Tốn nhiều diện tích cho xây dựng Chỉ áp dụng để xử lý nước thải hữu cơ, không xử lý nước thải vô nước thải chế biến kim loại, nước thải có chứa hóa chất,… Hệ thống thu gom xử lý nước thải y tế Nước thải phát sinh khu điều trị thu gom mạng lưới đường ống thu gom sử dụng loại ống nhựa uPVC có đường kính DN42 – DN46, ống sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN6151 :2002) Hệ thống thu gom bố trí dọc khu nhà.Các đường ống cắt qua đường có độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m Các hố ga hệ thống thu gom xây gạch đặc, bên trát vữa xi măng cát vàng mác 75,nắp đậy đan bê tông cốt thép mác 200 3.3.4 Nguồn tiếp nhận nước thải bệnh viện Nước thải sau xử lý qua hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, thải mương tiêu nước thị trấn nằm phía Đông Bắc bệnh viện.Sau xả vào sông Cầu Chày, đoạn qua cầu Làng Ngòn) Hiện tại, bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Giấy phép số 91/GP- UBND tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 17 tháng 03 năm 2014 3.3.5 Đánh giá chất lượng nước thải Bệnh viện sau trình xử lý Trong trình tiến hành đề tài, nhằm đánh giá hiệu xử lý công trình xử lý chất thải lỏng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc, tiến hành phân tích mẫu nước bể thu gom nươc thải trước xử lý sau xử lý tháng 2,3,4 vào ngày khô 62 Hình 3.14 Bể thu gom nước thải Hình 3.15: Bể thu gom sau xử lý trước xử lý nước thải Kết phân tích trình bày sau: Bảng 3.9: Kết phân tích mẫu nước STT Chỉ tiêu Đơn vị Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu pH 7,3 7,2 7,2 7,3 7,2 7,1 TSS mg/l 51 20 67,2 29,1 58,3 48,2 BOD5 mg/l 30,4 10,4 44 18 106 26 COD mg/l 52,16 14,72 74,88 29,12 162,5 40 Tổng N mg/l 145,85 32,49 49,56 20,78 84 6,44 Tổng P mg/l 3,68 1,88 2,47 0,19 2,73 1,73 10 Colifom MPN/100ml 15.10 2.400 24.10 4.300 43.105 4.300 Ghi : Mẫu 1: mẫu nước thải trước hệ thống xử lý tháng Mẫu 2: mẫu nước thải sau hệ thống xử lý tháng Mẫu 3: mẫu nước thải trước hệ thống xử lý tháng Mẫu 4: mẫu nước thải sau hệ thống xử lý tháng Mẫu 5: mẫu nước thải trước hệ thống xử lý tháng Mẫu 6: mẫu nước thải sau hệ thống xử lý tháng 63 So sánh với QCVN28:2010/BVMT Ta thấy có chênh lệch thể qua biểu đồ sau: Biểu đồ 3.5: Diễn biến BOD qua tháng 64 Biểu đồ 3.6: Diễn biến COD qua tháng Qua kết nghiên cứu cho thấy chất lượng nước thải đạt chuẩn thải môi trường đạt quy chuẩn theo QCVN 28: 2010/BTNMT cột B nước thải y tế với TSS Tổng P đạt chuẩn trước xử lý.Riêng BOD COD hai biểu đồ - Tháng :Nước thải trước xử lý cao gấp 2,9 lần kết nước thải sau xử lý, xử lý hiệu xử lý đạt 65,8% - Tháng : Nước thải trước xử lý cao gấp 2,4 lần kết nước thải sau xử lý, hiệu xử lý đạt 59,1 % - Tháng 4: Nước thải trước xử lý cao gấp 4,1 lần lần kết nước thải sau xử lý,hiêu xử lý đạt 75,5% Tương tự với COD - Tháng :Nước thải trước xử lý cao gấp 3,54 lần kết nước thải sau xử lý, xử lý hiệu xử lý đạt 71% - Tháng :Nước thải trước xử lý cao gấp 2,57 lần kết nước thải sau xử lý, xử lý hiệu xử lý đạt 61,1% - Tháng :Nước thải trước xử lý cao gấp 4,06 lần kết nước thải sau xử lý, xử lý hiệu xử lý đạt 75,4% 65 Nhìn vào biểu đồ thấy BOD COD tháng tháng nằm quy chuẩn cho phép Riêng tháng hai tiêu vượt quy chuẩn cho phép.Do tháng tháng giáp tết lượng bệnh nhân đến điều trị thấp so với tháng tháng 4, đặc tính đầu vào nguồn nước thải bệnh viện, hàm lượng chất hữu cao 3.4 Đánh giá công tác thu gom, xử lý chất thải y tế Lượng chất thải phát sinh ngày có trọng tải lớn có thành phần độc hại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ người.Vì công tác thu gom, xử lý chất thải bệnh viện khâu vô quan trọng việc bảo việc bảo vệ môi trường Thời gian qua bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc thành lập khoa kiểm soát chống nhiễm khuẩn với nhiệm vụ quản lý chất thải bệnh viện đạo ban giám đốc Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tháng/lần tổ chức tập huấn lại xử lý chất thải cho toàn bộ nhân viên bệnh viện 3.4.1 Đối với rác thải y tế - Bệnh viện quan tâm tới việc thực phân loại, thu gom, xử lý theo ,và an toàn… + Chất thải rắn sinh hoạt: bệnh viện hợp đồng với đội ngũ thu gom rác thải thị trấn vận chuyển đến bãi rác , tập trung huyện + Chất thải rắn y tế nguy hại: bệnh viện sử dụng lò đốt halogen với công suất lớn + Chất thải rắn y tế tái chế : bệnh viện hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Xuân Lâm - Tại bệnh viện chưa có xuất hiện tượng người dân vào bới rác hay ghi nhận vi phạm việc nhân viên y tế lấy rác đem bán, tái sử dụng trái phép 66 - Hàng tuần có điều dưỡng trưởng đến khoa phòng để kiểm tra nhắc nhở nhân viên y tế thực phân loại thu gom rác thải theo quy định Bộ y tế Hạn chế: - Một số loại rác thải chưa phân loại theo quy định Bộ y tế Ở số khoa có loại rác thải đựng không màu túi bóng quy định.Ví dụ túi xanh quy định chứa chất thải thông thường, nhân viên vệ sinh dùng túi xanh để chứa chất thải lây nhiễm.Có bỏ lẫn vào chất thải sinh hoạt ảnh hưởng đến công tác xử lý CTR - Các phương tiện thu gom, vận chuyển chưa khử trùng thường xuyên - Hiện chưa có đường vận chuyển rác thải riêng để vận chyển CTRYT nơi lưu trữ - Bệnh viện tiến hành xử lý CTRYT phương pháp đốt thủ công, tạo khí thải.Tuy nhiên khí thải phát sinh từ lò đốt chưa xử lý ảnh hưởng đến sức khoẻ cán nhân viên, bệnh nhân người dân xung quanh đồng thời ảnh hưởng đến môi trường lân cận -Bệnh viện xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế nhiên thiếu nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị thu gom, vận chuyển - Nhận thức người dân việc bảo vệ môi trường chưa cao Bệnh nhân người nhà bệnh nhân chưa có thói quen bỏ rác quy định - Nhân viên thu gom bệnh viện thường để chất thải vượt 3/4 thùng đựng rác đến thu gom.Đôi nhân viên vệ sinh bệnh viện đến thu gom vào bệnh nhân ăn,và làm nhân viên y tế - Một số nhân viên thu gom không chịu mang đồ bảo hộ lao động lý thời tiết nắng nóng 3.4.2 Đối với nước thải y tế 67 - Bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải chấm dứt tình trạng bệnh viện đổ thẳng hệ thống thoát nước thị trấn khu vực xung quanh mà chưa qua xử lý.Tránh nguy nước thải bệnh viện ngấm xuống đất làm ô nhiễm môi trường, không yếu tố gây hại qua xử lý, giảm chất ô nhiễm khử vi khuẩn gây bệnh - Nước thải từ khoa phòng nước bề mặt thu gom hệ thống riêng biệt xử lý sơ qua bể tự hoại sau đổ khu xử lý nước thải tập chung bệnh viện.Do nước thải khoa có đặc trưng riêng, việc xử lý sơ bổ trước đổ khu xử lý tập trung giúp hạn chế chất độc hại nước thải - Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống cống ngầm dẫn nước thải từ khu chức công trình xử lý tránh nguy tắc nghẽn rác thải chất thải vô - Hàng năm bệnh viện tiến hành báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm/2 lần, thuê kỹ thuật viên phân tích nước thải hàng tháng - Giảm thiểu thiệt hại kinh tế ngăn chặn nguy tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường nước thải bệnh viện Hạn chế: - Nước thải từ phòng xét nghiệm, phòng chụp X – quang có hàm lượng chất phóng xạ cao chưa thu gom vào hệ thống đường ống riêng để xử lý -Vẫn có số chỗ đường ống xử lý nước thải bị rò rỉ ảnh hưởng đến công tác xử lý nước thải, làm giảm chất lượng môi trường xung quanh - Một số nơi khuôn viên lâu ngày nên xuống cấp bị lún Đến mưa xuống nước mưa không thoát gây nên tượng ngập úng ảnh hưởng đến môi trường bệnh viện 68 - Hiện bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc có hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ DEWATS với công suất xử lý 250m 3/ ngày đêm vận hành từ năm 2008 lại bảo trì - Về công tác vận hành chạy máy, người vận hành trạm xử lý nước thải tập huấn qua công tác vận hành sữa chữa máy móc.Hiện bệnh viện chưa có nhân viên kỹ thuật xử lý nước thải có chuyên môn cao -Công tác tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường chưa quan tâm nhiều.Hầu hết người tuyên truyền bệnh nhân điều trị bệnh viện, lại bị hạn chế hiểu biết bảo vệ môi trường bệnh viện 3.5 Đề xuất giải pháp thu gom xử lý chất thải y tế Hiện bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc gặp khó khăn công tác thu gom xử lý chất thải.Vì để hạn chế tồn có đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc quản lý xử lý chất thải y tế 3.5.1 Đối với rác thải y tế  Giải pháp thu gom xử lý chất thải rắn: - Giám sát chặt chẽ lượng CTR phát sinh khoa, phân loại cho quy định.Tránh tình trạng phân loại nhầm dẫn đến thu gom xử lý nhầm -Thường xuyên khử trùng phương tiện vận chuyển CTR - Xây dựng đường vận chuyển CTR riêng giảm thiểu việc va chạm với người xung quanh bệnh nhân, chướng ngại vật, khu nhà ăn khu chăm sóc đặc biệt bệnh nhân -Nâng cấp nhà kho lưu giữ CTR, đảm bảo đủ diện tích lưu trữ CTRYT, nên có độ dốc để hạn chế ẩm ướt Nên thiết kế thêm kho lạnh chứa chất thải y tế nguy hại khoảng thời gian chờ xử lý Những người không phận miễn vào 69 -Có thêm phương pháp xử lý khí thải sau đốt CTRYT để không ảnh hưởng đến sức khoẻ người xung quanh không gây ảnh hưởng đến môi trường - Nhân viên thu gom không nên để CTR vượt 3/4 thùng rác đổ - Tro xỉ sau đốt cần xử lý loại rác thải nguy hại đảm bảo tính triệt để công tác xử lý CTRYT 3.5.2 Đối với nước thải  Vấn đề thu gom, vệ sinh: - Để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm phòng ban cần vệ sinh sẽ, thường xuyên khử trùng - Nước thải từ phòng xét nghiệm, chụp X- Quang có hàm lượng chất phóng xạ cao nên phải thu gom vào hệ thống cống riêng xử lý riêng không thu gom tập trung khoa, phòng ban khác xử lý sơ ảnh hưởng đến chất lượng xử lý nước thải - Có thể tận dụng nước mưa việc xây thêm bể thu gom qua xử lý sơ dùng cho phần nước cấp bệnh viện, tiết kiệm chi phí nước cấp -Công tác thu gom nước thải đạt hiệu cách nâng cấp đường ống dẫn nước thải chỗ rò rỉ để tránh nước thải bị thất thoát ngấm xuống đất hay chảy tràn bề mặt ảnh hưởng đến sức khoẻ người - Bệnh viện cần thường xuyên kiểm tra có biện pháp xử lý công trình bể phốt nhà vệ sinh tránh cống tắc tăng hiệu cho công trình xử lý chất thải lỏng -Dọn vệ sinh bể thu gom nước thải, mương dẫn thoát nước từ trạm xử lý hệ thống đến hệ thống mương chung thị trấn để tránh nguy ngập úng vào mùa mưa, phát sinh dịch bệnh  Vấn đề xử lý: 70 Xử lý nước thải bước quan trọng mang tính định.Các nguy phát sinh dịch bệnh lây nhiễm có phát tán hay không , ô nhiễm môi trường hay không phụ thuộc vào hệ thống xử lý nước thải, trình xử lý chúng - Hệ thống xử lý nước thải vận hành thường xuyên lại bảo trì.Vì bệnh viện cần có kế hoạch bảo trì hệ thống thường xuyên để xử lý nước thải đạt hiệu cao - Bệnh viện cần đào tạo thêm cán chuyên trách môi trường, tập huấn thường xuyên đảm bảo cho kỹ thuật vận hành HTXL để đảm bảo làm kỹ thuật nước thải đạt tiêu chuẩn đàu ra.Hoặc tuyển dụng thêm kỹ sư môi trường có chuyên môn cao đảm nhiệm HTXL nước thải KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Trong trình điều tra, khảo sát thực tế thực trạng thu gom, xử lý chất thải y tế BVĐK khu vực Ngọc Lặc , huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá đưa kết cụ thể sau * Hoạt động bệnh viện Trong năm qua bệnh viện không.Theo số liệu báo cáo quản lý chất thải rắn y tế năm 2015 số lượt khám bệnh 98.311 đạt 65,5 % so với kế hoạch, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 29.988 đạt 103,4 % so với kế hoạch, tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú 10.264 đạt 114, 04% so với kế hoạch.Có thể nhận thấy số bệnh nhân đến điều trị nội trú ngoại trú vượt kế hoạch đề ra.Chứng tỏ trình độ chuyên môn y bác sĩ ngày cao *Hiện trạng phát sinh chất thải y tế bệnh viện • Chất thải rắn y tế - Chất thải rắn y tế phát sinh từ nguồn khác : phòng mổ, cấp cứu, xét nghiệm… 71 - Thành phần CTR bệnh viện: Chất thải y tế thông thường chiếm 72,96% , chất thải y tế nguy hại chiếm 20,76% , chất thải tái sử dụng tái chế chiếm 6,28% - Khối lượng chất thải phát sinh có xu hướng ngày tăng.Khối lượng CTRYT khoa có chênh lệch lớn tính chất hoạt động khoa, phòng khác nhau.Trong khối lượng CTRYT khoa nội khoa chấn thương cao nhất.Khối lượng chất thải rắn y tế có thay đổi giao động gữa ngày tuần, khối lượng rác thường cao vào ngày thứ 2.trong tuần thường ngày đầu tuần bệnh nhân tới khám đông thấp vào thứ chủ nhật , ngày nghỉ nên bệnh viện điều trị cho bệnh nhân nội trú y bác sĩ lại trực • Nước thải y tế -Nước thải bệnh viện phát sinh chủ yếu từ : hoạt động sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, nước labo xét nghiệm, nước khu phẫu thuật khoa lâm sàn cận lâm sàn… - Trong bệnh viện lượng nước thải y tế chiếm 30% tổng số lượng nước thải * Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải y tế bệnh viện • Đối với chất thải rắn y tế: Bệnh viện tiến hành phân loại chất thải rắn y tế nguồn thành loại chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải tái sử dụng tái chế.Rác thải rắn nguy hại sau thu gom xử lý lò đốt BDF- LDR 15i Đối với rác thải sinh hoạt bệnh viện hợp đồng với đội ngũ thu gom rác thải thị trấn vận chuyển tới bãi rác chung huyện.Với loại chất thải tái chế, tái sử dụng bán cho doanh nghiệp tư nhân Xuân Lâm có đủ tư cách pháp lý thu mua • Đối với nước thải y tế Hiện bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ Dewats với đủ hệ thống ống dẫn riêng loại.Việc thu gom loại 72 nước thải xử lý sơ trước thải vào hệ thống xử lý chung bệnh viện giúp cho việc xử lý nước thải thêm hiệu mà không ảnh hưởng đến môi trường * Đánh giá chung công tác thu gom xử lý chất thải y tế Công tác thu gom xử lý chất thải y tế thực giám sát khoa, phòng, khoa kiểm soát chống nhiễm khuẩn kỹ thuật viên nước thải bước thực theo định 58/2015/TTLT- BYTBTNMT quy chuẩn 28: 2010/ BTNMT - Một số bệnh phẩm phân loại chưa quy định - Chưa có đường vận chuyển riêng cho chất thải rắn - Tro xỉ chưa xử lý chất thải nguy hại - Nước thải phòng chụp x- quang, phòng xét nghiệm chưa thu gom xử lý hệ thống đường ống riêng - Một số đường ống HTXL rò rỉ - Chưa có nhân viên kỹ thuật có chuyên môn cao * Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu Dựa vào hạn chế đưa bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, đề tài đưa số biện pháp sau: - Xây dựng đường vận chuyển riêng cho rác thải y tế, tránh va chạm với người xung quanh - Xử lý tro xỉ loại rác thải nguy hại - Nâng cấp số chỗ đường ống rò rỉ nâng cao hiệu xử lý - Nước thải phòng chụp x- quang, phòng xét nghiệm thu gom xử lý hệ thống đường ống riêng - Bệnh viện cần có nhân viên kỹ thuật có chuyên môn cao để xử lý tình HTXL xảy cố Đề nghị 73 Với thực trạng thu gom xử lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc tồi có đưa số kiến nghị: - Xây dựng đường vận chuyển riêng cho rác thải y tế, tránh va chạm với người xung quanh - Xử lý tro xỉ loại rác thải nguy hại - Nâng cấp số chỗ đường ống rò rỉ nâng cao hiệu xử lý - Nước thải phòng chụp x- quang, phòng xét nghiệm thu gom xử lý hệ thống đường ống riêng - Bệnh viện cần có nhân viên kỹ thuật có chuyên môn cao để xử lý tình HTXL xảy cố TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng việt Võ Thị Minh Anh, (2012), Đánh giá công nghệ số hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Hà Nội đề xuất nâng cao hiệu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc, ( 2014 ), Báo cáo quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc năm 2014 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc, (2015) , Báo cáo giám sát môi trường năm bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc năm 2015 Bộ Tài Nguyên Môi Trường ,( 2011), Báo cáo trạng môi trường quốc gia chất thải rắn , chương 5: chất thải rắn y tế Bộ Tài nguyên môi trường, (2008), QCVN/02- 2008/BTNMT Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế Bộ Tài nguyên môi trường, (2010), QCVN 28-2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế Bộ Tài nguyên môi trường, (2015), Quy định quản lý chất thải y tế kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/ TTLT-BYT-BTNMT 74 Bộ Y tế DTM Dự án Xây dựng, (2007), Quy chế quản lý chất thải năm 2007 Bộ Y tế, (2006), Sức khoẻ môi trường, Nhà xuất y học Hà Nội 10 Phạm Ngọc Châu, (2011), Môi trường bệnh viện nhìn từ góc độ quản lý chất thải, Nhà xuất giới 11 TS Ngô Kim Chi, nghiên cứu khảo sát trạng nước thải bệnh viện, công nghê đề xuất cải thiện, viện khoa học công nghệ Việt Nam 12 Phạm Văn Kiên, (2007), Thiết kế lò đốt rác thải y tế nguy hại cho bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ khoa học, Nhà xuất Đại học Bách Khoa Hà nội 13 TS Lý Ngọc Kính, TS Dương Huy Diệu, BS Nguyễn Văn Đoàn, Một số nhận xét hệ thống xử lý nước thải bệnh viện theo công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt cải tiến Viện Công Nghệ Môi Trường 14 Nguyễn Thị Loan, (2015), Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn y tế trung tâm y tế huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Khoá luận tốt nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 15 Lê Văn Minh , (2015), Đánh giá tình hình quản lý Chất thải rắn y tế bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Khoá luận tốt nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 16 Hoàng Minh Nhi (2015), Đánh giá công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa Nga Sơn, Thanh Hoá, Khoá luận tốt nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 17 Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Quản lý chất thải y tế nhiều bất cập 18 Nguyễn Ngọc Nông, 2010, Đánh giá thực trạng thu gom xử lý rác thải, nước thải bệnh viên C Thái Nguyên, Luận án Thạc sĩ, Đại học Nông lâm Bắc Giang 75 19 PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên & TS.Phạm Hồng Hải, (2004), Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, NXB Khoa học Kỹ thuật 20 Đỗ Viết Thêm, ( 2011) Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý rác thải bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Quận Hà đông, TP Hà Nội 21 Hoàng Minh Trí, (2015), Đánh giá trạng quản lý xử lý Nước thải y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tỉnh, Khoá luận tốt nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt Nam 22 Phùng Thị Thanh Tú, Phân tích thực trạng chất thải bệnh viện tỉnh miền Trung Việt Nam 23 Viện Pasteur Nha Trang ( 2011).Kết điều tra chất thải y tế Khu vực duyên hải miền Trung từ 11/2010 tới 11/ 2011 158 bệnh viện công lập tuyến tư nhân, Khánh Hoà 24 Viện Vệ sinh – Y tế công cộng TP.HCM , (2011) , Khảo sát công tác quản lý chất thải y tế 22 bệnh viện khu vực Phía Nam, TP.HCM Tài liệu tham khảo tiếng anh 25.Ktangain P Hading Ak (2009) the management of medical waste some hospital.http: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheNepsidt=2443195 26.WHO,(1994), Managing medical wasste in developing country, Geneva 27.USEPA,2012,MedicalWaste.http:// www.epa.gov/osw/nonhaz/industrial/medical/index.btm 76
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Thu Gom, Xử Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa, Đánh Giá Thực Trạng Thu Gom, Xử Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa, Đánh Giá Thực Trạng Thu Gom, Xử Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay