Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Nước Sinh Hoạt Tại Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

81 113 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI XÃ THẠCH XUÂN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH Người thực : NGUYỄN THỊ MƠ Lớp : K57 - MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS HOÀNG THÁI ĐẠI TS TRẦN VĂN ĐẠT Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI XÃ THẠCH XUÂN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH Người thực : NGUYỄN THỊ MƠ Lớp : K57 - MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS HOÀNG THÁI ĐẠI TS TRẦN VĂN ĐẠT Địa điểm thực tập: xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Hà Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua, với nỗ lực thân với giúp đỡ thầy cô quan thực tập tốt nghiệp em hoàn thành khóa luận với đề tài: “Đánh giá thực trạng sử dụng nước sinh hoạt xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” Để hoàn thành tốt đề tài này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hoàng Thái Đại TS Trần Văn Đạt, người tận tình hướng dẫn, định hướng tạo điều kiện thuận lợi để em khảo sát thực tế, có hội tiếp cận sát với nội dung nghiên cứu, giúp em thực tốt mục tiêu đề tài Em xin chân thành cám ơn Nguyễn Duy Kỳ chị Nguyễn Thị Thư cán địa – môi trường xã Thạch Xuân tạo điều kiện cho em thu thập tài liệu thông tin liên quan tới đề tài Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô khoa Môi Trường truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu, dạy dỗ em suốt trình học tập để trang bị kiến thức áp dụng vào trình thực đề tài Do thời gian trình độ nhiều hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tích cực quý thầy cô Xin chân thành cảm ơn Em xin gửi tới quý thầy cô quý quan lời chúc tốt đẹp nhất! Sinh viên thực Nguyễn Thị Mơ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH .v MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 Nguồn nước dùng cho sinh hoạt xã chủ yếu từ nước ngầm nước mưa Nước ngầm nguồn nước quan trọng phổ biến xã Thạch Xuân Người dân sử dụng nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt, sản xuất chủ yếu sử dụng nước giếng cho sinh hoạt 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Xã Thạch Xuân xã miền núi, khí hậu thời tiết khắc nghiệt Mùa đông lạnh, mùa hè nắng nóng, với gió Lào kéo dài, lượng mưa ít, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân nguồn nước cấp sinh hoạt cho người dân .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 58 PHỤ LỤC I: Mẫu phiếu điều tra 58 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BYT Bộ y tế HVS Hợp vệ sinh NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NTM Nông thôn QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt (trích) Bảng 2.1: Số lượng phiếu điều tra xã Thạch Xuân .17 Bảng 2.2: Vị trí lấy mẫu nước sinh hoạt xã Thạch Xuân 18 Bảng 2.3: Phương pháp phân tích mẫu 19 Bảng 3.1: Phân loại sử dụng nguồn nước xã Thạch Xuân 25 Bảng 3.2: Thống kê kết khảo sát từ phiếu điều tra xã Thạch Xuân 28 Bảng 3.3: Tỷ lệ nguồn nguồn nước sinh hoạt qua lọc không qua lọc xã Thạch Xuân 32 Bảng 3.4: Kết phân tích mẫu nước sinh hoạt xã Thạch Xuân .39 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ hành xã Thạch Xuân .20 Hình 3.2: Phân loại nguồn nước sinh hoạt xã Thạch Xuân 26 Hình 3.3: Giếng làng xã Thạch Xuân 27 Hình 3.4: Sự khác phương thức khai thác nguồn nước thôn xã Thạch Xuân 27 Hình 3.5: Cấp nước giếng đào xã Thạch Xuân 29 Hình 3.6 : Thời gian sử dụng giếng đào xã Thạch Xuân 30 Hình 3.7: Cấp nước giếng khoan xã Thạch Xuân 31 Hình 3.8: Tỷ lệ nguồn nước qua lọc người dân xã Thạch Xuân 33 Hình 3.9: Bể lọc nước xã Thạch Xuân 34 Hình 3.10: Thời gian rửa bể lọc hộ gia đình xã Thạch Xuân 35 Hình 3.11: Chất lượng nước xã Thạch Xuân 36 Hình 3.12: Tỷ lệ % chất lượng nước giếng hộ vấn .37 Hình 3.13: Lưu lượng nước sử dụng xã Thạch Xuân .37 Hình 3.14: Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt người dân xã Thạch Xuân 38 Hình 4.15: So sánh pH mẫu nước sinh hoạt xã Thạch Xuân với QCVN 02:2009/BYT 40 Hình 3.16: Độ cứng mẫu nước sinh hoạt xã Thạch Xuân 40 Hình 3.17: So sánh NH4+ mẫu nước sinh hoạt xã Thạch Xuân với QCVN 02:2009/BYT 41 Hình 3.18: So sánh FeTS mẫu nước sinh hoạt xã Thạch Xuân với QCVN 02;2009/BYT 42 Hình 3.19: So sánh độ đục mẫu nước sinh hoạt xã Thạch Xuân với QCVN 02:2009/BYT 43 Hình 3.20: Hiện trạng sử dụng nhà vệ sinh xã Thạch Xuân 45 Hình 3.21: Khoảng cách từ khu vệ sinh đến nguồn nước 45 Hình 3.22: Sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp cho hộ dân xã 51 Hình 3.23: Cấu trúc bể lọc 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước nguồn tài nguyên thiết yếu không cần thiết cho sinh hoạt sản xuất người mà cho sinh vật tồn trái đất Khi nguồn nước bị nhiễm bẩn sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng làm suy thoái hệ sinh thái Việc đảm bảo nước vệ sinh môi trường sống không giải tình trạng thiếu nước sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe người dân, mà góp phần nâng cao chất lượng sống bước ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Do vậy, cung cấp nước cho sinh hoạt số mục tiêu thiên niên kỷ 189 quốc gia phê chuẩn từ năm 2000 Ở nước ta, tổng dân số nước khoảng 90 triệu người Trong đó, 60 triệu người sinh sống khu vực nông thôn, chiếm 70% dân số nước Do mức sống thấp, với thói quen sinh hoạt truyền thống nên phần lớn dân cư nông thôn sử dụng nguồn nước như: nước giếng, ao hồ nhỏ, nước mưa, nước sông rạch để uống phục vụ sinh hoạt ngày Trong đó, cân đối phát triển kinh tế với phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhận thức xã hội nảy sinh nhiều bất cập Đó tình trạng ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước nhận thức chưa đầy đủ môi trường sống nói chung Thực trạng tác động không nhỏ đến nước sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng phát triển bền vững khu vực nông thôn Nhận thức vai trò cần thiết nước sạch, từ nhiều năm nhà nước đề nhiều chủ trương, sách, chiến lược nhằm cải thiện sống cộng đồng dân cư nông thôn Kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn đạt PHỤ LỤC PHỤ LỤC I: Mẫu phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu điều tra sử dụng để thực nghiên cứu tốt nghiệp chuyên ngành Môi Trường xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Thông tin ông (bà) cung cấp sở để học viên đánh giá chất lượng nước nhu cầu sử dụng nước cộng đồng nông thôn xã Thạch Xuân Từ giải pháp phù hợp cải thiện chất lượng nước đề xuất Xin ông (bà) giành chút thời gian để trả lời câu hỏi Học viên trân trọng cảm ơn hợp tác, hỗ trợ tích cực ông (bà) cho nghiên cứu I Thông tin chung Họ tên chủ hộ: Tuổi: Số nhân gia đình: Người lớn Trẻ em Địa chỉ: Nghề nghiệp: II Nội dung vấn Câu Hiện gia đình ông (bà) sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn ? □ Nước mưa □ Nước giếng khơi □ Nước ngầm (giếng khoan) □ Nước sông suối Khác: Nhu cầu nước trung bình/ngày: m3 - Nước sinh hoạt có dùng chung làm nước ăn không ? □ Có □ Không Nếu không, xin ông (bà) trả lời câu Câu Nước ăn uống gia đình lấy từ nguồn ? □ Nước mưa □ Nước ngầm (giếng khoan) □ Nước giếng khơi □ Nước sông suối Câu Thông số nguồn cung cấp nước giếng khơi ? Năm đưa vào sử dụng: Độ sâu giếng: (m) Đường kính: (m) □ Sử dụng gàu múc □ Máy bơm điện □ Bơm tay (dạng pittong) Câu Thông số nguồn cung cấp nước giếng khoan ? Năm đưa vào sử dụng: Độ sâu giếng: (m) Đường kính: (Cm) □ Máy bơm điện □ Bơm tay (dạng pittong) Câu Thông số nguồn cung cấp nước nước mưa? Bể chứa: (m3) □ Sử dụng gàu múc □ Vòi tự chảy Câu Nguồn cấp nước có đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình ông (bà) hay không ? □ Có □ Không Tại sao: Câu Nhận định cảm quan ông (bà) chất lượng nước sử dụng ? Mùi: Vị: Độ trong/đục: Biểu khác: Câu Nguồn nước cấp có xử lý trước sử dụng hay không? □ Có □ Không Nếu có, phương pháp/ công nghệ xử lý nước ông (bà) áp dụng ? Khoảng cách từ giếng đến khu vệ sinh (m) Câu Nguồn nước sau xử lý sử dụng chủ yếu cho hoạt động nào? □ Ăn, uống □ Tắm, giặt □ Cọ rửa chuồng trại Câu 10 Ông (bà) tìm hiểu kỹ thuật xây dựng/ lắp đặt thiết bị/ công trình xử lý nước từ đâu: □ Truyền miệng □ Nguồn khác □ Sách kỹ thuật, tài liệu tập huấn □ Phương tiện truyền thông đại chúng Câu 11 Ông (bà) mô tả số chi tiết bể công nghệ xử lý nước áp dụng: - Bể lọc: Thể tích bể lọc: (m3) Thể tích bể chứa nước sau lọc: (m3) Kết cấu bể lọc: □ Bê tông □ Inox □ Gạch xây □ Nguồn khác Vật liệu lọc: + Cát loại gì: Chiều dày lớp cát: + Sỏi loại (to/nhỏ) : Chiều dày lớp sỏi: + Vật liệu lọc khác: Thời gian đưa bể lọc vào sử dụng: Khoảng thời gian/ lần rửa bể lọc: Công nghệ xử lý khác: Câu 12 Đánh giá chung chất lượng nước sinh hoạt: □ Tốt □ Trung bình □ Kém Ý kiến khác: Câu 13 Ông (bà) mong muốn cấp nước sinh hoạt/ ăn uống công nghệ/ giải pháp nào? Lý do: Câu 14 Để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt sử dụng nước hợp vệ sinh, ông (bà) cần biện pháp hỗ trợ ? □ Vốn □ Tập huấn □ Vật tư □ Tài liệu hướng dẫn □ Kỹ thuật □ Tổ chức quản lý, vận hành Khác: Câu 15 Ý kiến khác ông (bà) kiến nghị Nhà nước xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho toàn xã: NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA NGƯỜI ĐIỀU TRA Số STT Phiếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Họ Và Tên Nguyễn Huy Hùng Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Xuân Hoành Nguyễn Thị Thanh Nguyễ Thị Huyền Nguyễn Xuân Lưu Nguyễn Danh Chính Nguyễn Xuân Thủy Trương Quốc Thái Phan Công Thanh Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Thị Trưng Trần Văn Cử Trần Văn Quang Nguyễn Thị Danh Hoàng Văn Dương Bùi Khắc Thi Phan Công Sỵ Nguyễn Hữu Chỉnh Nguyễn Văn Đức Nguồn cấp Sinh hoạt 2 2 2 1 2 1 2 PHỤ LỤC II Tổng hợp phiếu điều tra hộ dân Bảng 1: Thôn Lộc Nội Lưu Độ Năm Sử Khoảng lượng Sâu Dụng cách đến nước Ăn khu vệ (m) uống sinh (m) 10 2005 20 15 2012 20 12 2005 15 1993 15 12 2013 10 12 2006 20 10 2010 15 2001 15 1997 10 15 2010 1994 15 10 2002 10 12 2005 10 1999 10 1996 1996 15 10 2008 20 1998 12 2012 15 12 1983 10 Xử Lý Chất Lượng Nước Thời gian rửa bể lọc (tháng/lần) Nhu cầu cấp nước 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 6 12 9 12 10 10 1 1 1 1 1 1 1 Bảng 2: Thôn Tân Thanh STT Số Phiếu 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 Nguồn cấp Họ Và Tên Nguyễn Huy Hồng Nguyễn Thị Minh Nguyễn Tiến Phúc Nguyễn Huy Hồ Trần Văn Lợi Nguyễn Huy Hùng Nuyễn Văn Vĩnh Đoàn Hữu Nghị Nguyễn Viết Cường Võ Tá Hải Nguyễn Huy Bích Trương Quốc Hùng Nguyễn Thị Nga Nguyễn Đình Phúc Phan Đình San Sinh hoạt 2 2 2 1 Ăn uống 3 3 Lưu lượng nước 1 1 1 1 1 Độ Sâu (m) Năm Sử Dụng Khoảng cách đến khu vệ sinh (m) 17 12 17 15 20 10 12 10 20 1998 2005 2007 1995 2009 2002 1996 2014 1994 2005 2015 1996 1997 2005 1998 10 20 15 10 15 10 20 10 10 20 10 10 15 Xử Lý Chất Lượng Nước Thời gian rửa bể lọc (tháng/lần) Nhu cầu cấp nước 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 10 12 12 10 1 1 1 1 1 Bảng 3: Thôn Quyết Tiến STT Số Phiếu 10 11 10 11 Họ Và Tên Nguyễn Văn Lập Lê Đình Mận Dương Thị Vinh Nguyễn Văn Giáp Hồ Viết Thành Nguyễn Duy Hùng Trần Hậu Tịnh Nguyễn Thị Hà Phan Văn Hữu Dương Đình Mạnh Nguyễn Thị Nghị Nguồn cấp Sinh Ăn hoạt 1 1 1 uống 3 3 Lưu Độ Năm Khoảng lượng Sâu Sử cách đến nước (m) Dụng khu vệ 1 1 1 0 12 15 20 7 1996 2009 2001 1990 2007 1991 1995 2014 1998 1989 1993 10 20 10 15 15 10 20 15 10 10 Xử Lý 1 1 1 0 Chất Thời gian Nhu cầu Lượng rửa cấp nước Nước bể lọc 2 2 2 12 10 12 0 1 1 1 1 Bảng 4: Thôn Đông Sơn STT Số Phiếu Họ Và Tên Nguồn cấp Độ Sâu Năm Sử Khoảng cách đến Xử Lý Chất Lượng Thời gian rửa Nhu cầu cấp Dụng Sinh hoạt 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 Nguyễn Quang Thắng Lê Anh Hùng Trần Hậu An Dương Văn Mai Dương Đình Quang Trần Đức Bình Nguyễn Thị Hoa Lê Thanh Hà Võ Trường Tăng Hồ Sỹ Khánh Trần Văn Mai Dương Công Trọng Phạm Thị Lan Văn Ngọc Thanh 1 2 2 1 1 Ăn uống Lưu lượng nước (m) 1 1 1 1 1 1 1 12 15 15 12 6 12 Nước bể lọc (tháng/lần) 1 1 2 1 0 10 0 0 0 khu vệ sinh (m) 1996 1999 2005 1997 2009 1998 2011 1997 2008 1995 1997 2013 1999 2005 10 15 15 20 15 10 20 10 15 10 10 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 Bảng 5: Thôn Quý Linh STT Số Phiếu Họ Và Tên Sinh hoạt 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 Nguyễn Phi Thìn Nguyễn Tất Lục Nguyễn Văn Sơn Đặng Thị Huệ Nguyễn Phi Phương Nguyễn Văn Tư Nguyễn Văn Hùng Lê Đăng Thanh Phạm Đình Bắc Trần Đức Hiền Nguyễn Văn Hạnh Lê Văn Tiến Trần Hậu Phương Trần Hữu Vân Lưu lượng nước Nguồn cấp 1 1 1 2 1 Ăn uống Độ Sâu Năm Sử Dụng (m) 1 1 1 1 1 1 1 15 7 10 15 12 15 12 2006 1996 2005 2000 1998 2009 2010 1999 1995 2006 2011 1992 1999 2007 Khoảng cách đến khu vệ sinh (m) 10 15 15 20 15 10 10 15 15 10 15 Xử Lý Chất Lượng Nước Thời gian rửa bể lọc (tháng/lần) Nhu cầu cấp nước 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 6: Thôn Đông Sơn STT Số Phiếu Họ Và Tên Sinh hoạt 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 Nguyễn Văn Nam Dương Văn Cường Phạm Văn Minh Đặng Hữu Thi Phan Văn Tư Nguyễn Thị Trí Nguyễn Văn Hồng Lê Đình Thanh Lê Chí Công Phạm Thị Nga Nguyễn Văn Mai Lê Thị Huệ Nguyễn Văn Bính Nguyễn Văn Hợi Nguyễn Văn Tư Lưu lượng nước Nguồn cấp 1 1 1 1 1 Ăn uống Độ Sâu Năm Sử Dụng (m) 1 1 1 1 1 1 1 12 7 10 15 6 15 7 10 1998 2009 1996 2001 1993 1999 2005 1998 1996 2000 2009 1995 1997 2005 2008 Bảng 7: Thôn Đồng Xuân Khoảng cách đến khu vệ sinh (m) 10 15 15 10 10 20 15 15 15 10 15 20 Xử Lý Chất Lượng Nước Thời gian rửa bể lọc (tháng/lần) Nhu cầu cấp nước 1 1 1 0 1 1 2 1 2 10 12 6 0 10 1 1 1 0 1 1 Số Họ Và Tên STT phiếu lượng cấp Sinh Lưu Nguồn Phạm Ngọc Lâm Dương Hữu Vinh Phạm Ngọc Nuôi Dương Hữu Trung Văn Ngọc Thanh Văn Hữu Tam Phạm Ngọc Cường hoạt 1 1 Dương Hồng Sáng Dương Văn Sơn nước Ăn Sâu Năm Sử Dụng Khoảng cách đến Chất Xử Lý Lượng Nước khu vệ (m) uống 3 Độ 1 1 1 15 12 10 2008 1996 2001 2010 1997 1998 1998 sinh (m) 15 10 15 20 15 10 1 15 2011 1995 15 10 Thời gian rửa bể lọc (tháng/lần) 1 0 1 1 1 1 10 0 12 Nhu cầu cấp nước 1 0 1 Chú thích Nguồn cấp 1 Nước giếng khơi Nước giếng khoan Nước mưa Không xử lý Có xử lý (lọc) Tốt Trung bình Nhu cầu Kém Không có nhu cầu cấp nước Có nhu cầu Lưu lượng nước Không đủ Đủ Xử lý Chất lượng nước Bảng 8: Phân loại nguồn nước Stt Tên thôn Quyết Tiến Lộc Nội Tân Thanh Đồng Sơn Quý Linh Đông Sơn Đồng Xuân Tổng cộng Tổng số hộ Tổng số Nước mưa Giếng khoan Giếng đào Giếng đào HVS 147 557 21 34 129 270 958 122 67 99 188 198 736 49 94 96 184 717 32 153 83 174 659 35 20 112 189 690 16 167 110 415 10 26 35 50 1272 4725 202 304 699 437 Giếng đào 129 287 100 236 132 167 85 1136 (Nguồn báo cáo UBND xã Thạch Xuân 2015) Bảng 9: Sự khác phương thức khai thác nguồn nước thôn xã Thạch Xuân Tên thôn Nước mưa Giếng khoan Giếng đào Quyết Tiến 21 34 129 Lộc Nội 122 67 192 Tân Thanh 49 94 100 Đồng Sơn 32 236 Quý Linh 35 132 Đông Sơn 16 167 Đồng Xuân 10 26 85 Bảng 10: Thời gian sử dụng giếng đào xã Thạch Xuân Thời gian Số hộ ≤10 năm > 10 năm 54 Bảng 11: Thời gian rửa bể lọc hộ gia đình xã Thạch Xuân Thời gian Số hộ 3-5 tháng 14 6-9 tháng 26 > tháng 17 Bảng 12: Tỷ lệ % chất lượng nước giếng hộ vấn Chất lượng Tốt Trung bình Kém Số hộ 34 47 17 Bảng 13: Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt người dân xã Thạch Xuân Nhu cầu cấp nước Có nhu cầu Không có nhhu cầu Số hộ 56 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Nước Sinh Hoạt Tại Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Nước Sinh Hoạt Tại Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Đánh Giá Thực Trạng Sử Dụng Nước Sinh Hoạt Tại Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay