Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

94 141 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn : : : : : Dương Thị Sen MTE 57 Môi trường TS Đinh Thị Hải Vân HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Người thực hiên Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : : : : : : Dương Thị Sen MTE 57 Môi trường TS Đinh Thị Hải Vân Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An” công trình nghiên cứu thân Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết trình bày khóa luận hoàn toàn trung thực, có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Dương Thị Sen i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam, em nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô khoa người dạy dỗ, hướng dẫn em năm tháng học tập trường, trang bị cho em kiến thức, đạo đức tư cách người cán khoa học kỹ thuật Trong suốt trình thực đề tài, em nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân trường Bằng lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô TS.Đinh Thị Hải Vân ân cần bảo tận tình trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cán Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu tạo điều kiện giúp đỡ em tận tình suốt thời gian thực tập Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ em hoàn thành tốt công việc học tập, nghiên cứu suốt trình học tập vừa qua Vì thời gian có hạn thân chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi sai sót, kính mong góp ý thầy cô giáo bạn để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh Viên Dương Thị Sen ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan biến đổi khí hậu 1.1.1 Khái niệm biến đổi khí hậu .5 1.1.2 Biểu biến đổi khí hậu .6 1.1.3 Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu 1.2 Tình hình biến đổi khí hậu giới Việt Nam 11 1.2.1 Tình hình biến đổi khí hậu giới 11 1.2.2 Tình hình biến đổi khí hậu Việt Nam .15 1.3 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa giới Việt Nam 17 1.3.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa giới .17 1.3.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa Việt Nam .20 1.4 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp giới Việt Nam 25 1.4.1 Khái niệm thích ứng với biến đổi khí hậu 25 1.4.2 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp giới .26 1.4.3 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp Việt Nam 29 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.2 Phạm vi nghiên cứu .32 iii 2.3 Nội dung nghiên cứu .33 2.4 Phương pháp nghiên cứu 34 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 34 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 34 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 35 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Điều kiện kinh tế 39 3.1.3 Điều kiện xã hội 40 3.2 Diễn biến biến đổi khí hậu huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 40 3.2.1 Diễn biến biến đổi nhiệt độ 40 3.2.3 Diễn biến số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt rét đậm, rét hại 47 3.2.4 Diễn biến biến đổi bão 50 3.3 Hiện trạng sản xuất lúa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 53 3.4 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 55 3.4.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến suất lúa 59 3.4.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến lịch thời vụ, cấu trồng 64 3.5 Các biện pháp thích ứng canh tác lúa huyện Quỳnh Lưu 66 3.6 Đề xuất biện pháp thích ứng sản xuất nông nghiệp với biến đổi khí hậu huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mức tăng nhiệt độ mức thay đổi lượng mưa 50 năm qua vùng khí hậu Việt Nam Bảng 1.2: Trái đất ấm lên ảnh hưởng đến nông nghiệp Bảng 1.3: Thiệt hại thiên tai nông nghiệp Bảng 1.4: Giới hạn nhiệt độ lúa thời kỳ sinh trưởng Bảng 3.1: Cơ cấu ngành kinh tế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2010 – 2015 Bảng 3.2: Xu hướng biến đổi nhiệt độ huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 – 2013 Bảng 3.3: Phân bố số tháng hạn trung bình nhiều năm (1965 - 2009) Bảng 3.4: Thống kê số ngày mưa lớn 50 mm trung bình (1971 - 2013) Bảng 3.5: Tổng số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt rét đậm, rét hại huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 - 2013 Bảng 3.6: Tần số bão đổ vào vùng bờ biển Việt Nam (1961 - 2013) Bảng 3.7: Diện tích suất lúa huyện Quỳnh Lưu Bảng 3.8: Cơ cấu lao động huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 3.9: Diễn biến mưa bão huyện Quỳnh Lưu 2008 – 2013 Nguồn: Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (2014) Bảng 3.10: Lịch thời vụ lúa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An năm 2010 (âm lịch) năm 2015 (âm lịch) Bảng 3.11: Cơ cấu trồng huyện Quỳnh Lưu năm 2010 năm 2015 Bảng 3.12: Diện tích nuôi trồng thủy sản huyện Quỳnh Lưu năm gần (đơn vị: ha) Bảng 3.13: Biện pháp thích ứng với BĐKH sản xuất lúa người dân huyện Quỳnh Lưu v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Xuất Sunspots Mặt trời Hình 1.2: Sơ đồ phân bố phát thải khí nhà kính theo quốc gia năm 2006 Hình 1.3: Nhiệt độ bề mặt trái đất tháng 7/2015 so với quãng thời gian 1951 - 1980 Hình 1.4: Nhiệt độ trung bình tháng toàn cầu qua năm Hình 2.1: Bản đồ huyện Quỳnh Lưu Hình 3.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu năm 2014 Hình 3.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu năm 2014 Hình 3.3: Diễn biến nhiệt độ trung bình huyện Quỳnh Lưu Hình 3.4: Diễn biến nhiệt độ trung bình, tối cao tối thấp huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 – 2013 Hình 3.5: Diễn biến tổng lượng mưa huyện Quỳnh Lưu Hình 3.6: Diễn biến tổng lượng mưa tháng (a) tháng (b) huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 – 2013 (đơn vị: mm) Hình 3.7: Diễn biến số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt Hình 3.8: Diễn biến số ngày rét đậm, rét hại Hình 3.9: Số bão đổ vào vùng biển Nghệ An – Quảng Bình Hình 3.10: Diện tích suất lúa vụ Chiêm Xuân (a) vụ Mùa (b) huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (2010- 2015) Hình 3.11: Nhận thức người dân tượng thời tiết cực đoan Hình 3.12: Hình ảnh BĐKH huyện Quỳnh Lưu Hình 3.13: Nhận thức người dân BĐKH xã Quỳnh Diễn (a) xã Ngọc Sơn (b) huyện Quỳnh Lưu Hình 3.14: Năng suất lúa vụ Mùa, vụ Xuân năm Hình 3.15: Mức độ ảnh hưởng đợt rét đậm rét hại 1/2016 (N = 72) Hình 3.16: Mô hình cá – lúa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATNĐ BĐKH FAO IPCC JMA NBD NN&PTNT TN&MT Ttb UNDP UNFCCC Áp thấp nhiệt đới Biến đổi khí hậu Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Ủy ban liên Chính phủ Biến đổi khí hậu Cục quản lí khí tượng Nhật Bản Nước biển dâng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tài nguyên Môi trường Nhiệt độ trung bình Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Công ước khung Liên Hợp Quốc Biến đổi khí hậu vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày phức tạp Những biến đổi bất thường thời tiết, khí hậu hậu hạn hán, bão lũ, động đất, giá rét kéo dài, gây ảnh hưởng tổn thất thiệt hại lớn người, lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội Những phân tích cho thấy hàm lượng nhiệt đại dương toàn cầu tăng lên rõ rệt từ năm 1950, nửa lượng nhiệt tăng lên xảy lớp nước bên tương đương với mức tăng khoảng 0,04oC/thập kỷ Nhiệt độ trái đất tăng lên khiến băng hai cực tan chảy, mực nước biển ngày dâng cao Những hậu nước biển dâng cao liên quan đến số lĩnh vực tiềm tàng thuỷ sản, nông nghiệp, đa dạng sinh học, du lịch Mực nước biển dâng cao dẫn tới khủng hoảng sinh thái, kinh tế xã hội tạo dòng người di cư (tị nạn môi trường) thoát khỏi vùng bị ảnh hưởng, gây xáo trộn trật tự xã hội vấn đề khác sức khoẻ môi trường (Mai Anh, 2015) Hậu biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng toàn giới có Việt Nam Điều thể rõ nét cường độ EL Nino số lượng mức độ khắc nghiệt, khó lường bão TS Bùi Minh Tăng, nguyên Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho rằng, 70 năm qua, nhiệt độ Việt Nam thay đổi mạnh, tăng 0,7 - 0,8 oC vòng chưa đến kỷ, tất vùng nước Đáng kể đợt nắng nóng gay gắt kéo dài liên tục khu vực Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 14/5 đến trung tuần tháng 6/2015 (Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, 2015) Theo IPCC (Ủy ban Liên Chính phủ BĐKH), Việt Nam quốc gia giới bị ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu Ngày cao với tượng thời tiết cực đoan, nguồn vốn cho vay lãi suất thấp giúp người dân chuyển đổi từ đất lúa suất thấp sang NTTS 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quỳnh Lưu huyện đồng ven biển, sinh kế người dân phần lớn sản xuất nông nghiệp nên phụ thuộc lớn vào tự nhiên Nằm ảnh hưởng chung BĐKH đến tỉnh – thành phố ven biển miền Trung, nên Quỳnh Lưu chịu ảnh hưởng rõ rệt tượng BĐKH như: Elnino, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán, mưa bão lũ Biến đổi khí hậu biểu huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 2013 thông qua tượng thời tiết cực đoan thiên tai, tượng trở nên khắc nghiệt bất thường Nhiệt độ tối thấp trung bình tăng 0,2oC/thập kỷ, nhiệt độ trung bình tối cao tăng 0,05 oC/thập kỷ Về lượng mưa, thay đổi thất thường, tập trung chủ yếu vào tháng 7, 8, 9, 10 chiếm 70% tổng lượng mưa năm Đối với bão, số lượng bão có xu hướng tăng giai đoạn 2004 - 2013, bão có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam hướng bất thường Tình hình sản xuất lúa huyện Quỳnh Lưu biến động qua năm, đặc biệt diện tích sản xuất lúa giảm dần vòng gần năm (2010 – 2015) diện tích NTTS có xu hướng tăng dần đặc biệt xã ven biển chịu tác động nặng nề xâm nhập mặn Bên cạnh đó, suất có biến động theo năm, vụ Mùa thường có suất thấp vụ Xuân phải chịu ảnh hưởng nhiều từ sâu bệnh hại thời tiết nắng nóng, bão lũ Nhận thức tác động BĐKH đến sống sản xuất, hộ dân có biện pháp thích ứng với tượng thời tiết cực đoan thay đổi lịch thời vụ, chuyển động cấy trồng – vật nuôi, nâng cấp thủy lợi Các biện pháp phần thích ứng với BĐKH, giúp giảm thiểu thiệt hại BĐKH, nhiên biện pháp mang tính bị động đối phó với tượng thời tiết cực đoan nhiều chủ động thích ứng 72 Kiến nghị - Nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH đề tài cấp bách sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất lúa nói riêng cần có nghiên cứu sâu tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất lúa từ có giải pháp thiết thực giúp người dân thích ứng với BĐKH - Nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi giao thông, công trình đầu mối làm nhiệm vụ trực tiếp phòng chống lụt bão, nhằm làm tăng khả phòng chống khắc phục hậu thiên tai - Tiếp tục nâng cấp hệ thống đê, kè biển trồng rừng ngập mặn phòng hộ phía đê nhằm đối phó giảm thiểu tác động trực tiếp thiên tai đời sống người dân sản xuất nông nghiệp, thủy sản 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Ban Phòng chống Bão lụt huyện Quỳnh Lưu (2014), Báo cáo tình hình Phòng chống Bão lụt huyện Quỳnh Lưu 2008 – 2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2011), Tuyển tập Hội thảo quốc tế tác động BĐKH nông nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Chiến lược Quốc gia Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Nhiều mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu, nước biển dâng nhân rộng địa phương vùng ĐB sông Cửu Long Nguyễn Văn Quỳnh Bôi Đoàn Thị Thanh Kiều (2012), Áp dụng số tổn thương nghiên cứu sinh kế- trường hợp xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học 2012: 24b 251 - 260, trường Đại học Cần Thơ Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu (2015) Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (2015) 10 Trần Thọ Đạt (2012), Biến đổi khí hậu sinh kế ven biển, NXB Giao thông vận tải 11 Trần Hồng Đăng (2007), Ảnh hưởng Biến đổi khí hậu lên Nông nghiệp Việt Nam, Nội san Hội Nông nghiệp Việt Nam 12 Lê Văn Khoa cộng (2012), Giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu, NXB Giáo dục Việt Nam 74 13 GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ - Trung tâm KHCN khí tượng thủy văn môi trường (2011), Biến đổi khí hậu toàn cầu 14 Nguyễn Thọ Nhân (2009), Biến đổi khí hậu lượng, NXB Tri thức 15 Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu (2011), Báo cáo thiệt hại đợt rét đậm rét hại tháng 3/2011 16 Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu (2011), Báo cáo thiệt hại bão số mưa lũ tháng 9/2011 18 Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu (2015), Báo cáo thiệt hại thiên tai hạn hán năm 2015 19 Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu (2016), Báo cáo thiệt hại đợt rét đậm rét hại tháng 1/2016 20 Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu (2015), Báo cáo Kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2010 – 2015 Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 – 2020 21 Dương Thị Minh Phượng (2014), Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành động thích ứng nông dân chương trình thích ứng Biến đổi khí hậu số nước Châu Phi, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 58 năm 2014, trang 181 22 Triệu Thu Thủy (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa, Tạp chí Nông nghiệp 23 Mai Văn Trịnh cộng (2012), Nghiên cứu số giải pháp thích ứng tiềm giảm thiểu với Biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp 24 Trung tâm kỹ thuật Môi trường (2010), Nghiên cứu giải pháp bố trí trồng vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dâng 25 Viện Nghiên Cứu Rau Quả (2013), Ngành trồng trọt chịu ảnh hưởng trực tiếp Biến đổi khí hậu 75 26 Văn phòng Ban đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu Nước biển dâng (2012), Nguyên nhân gây tượng Biến đổi khí hậu 27 Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (2011), Thống kê bão đổ vào Việt Nam theo thời gian (1961 – 2011) Tài liệu Tiếng Anh 28 IPCC (1995), 2nd Report of the IPCC 29 IPCC (2001), 3rd Report of the IPCC 30 IPCC (2007), 4th Report of the IPCC 31 IPCC (2014), 5th Report of the IPCC 32 MASHABLEASIA (2015), July 2015 was very likely Earth's hottest month on record 33 Oxfam (2011), Overcoming the barriers: How to ensure future food production under climate change in Southern Africa 34 Stephen N Ngigi (2009), Climate change adaptation strategies: Water resources management option for smallholder farming systems in SubSaharan Afica 35 UN Vietnam, OXFAM (2009), Responding to Climate Change in Viet Nam: Opportunities for Improving Gender Equality, A policy discussion paper, Hanoi Tài liệu Internet 36 Mai Anh (2015), Trái Đất nhiệt độ tăng http://www.vacne.org.vn/trai-dat-se-ra-sao-khi-nhiet-do-cu-tang-nhuhien-nay/214018.html, Thứ Bảy, 13/06/2015 37 Ngô Huyền (2012), Tình hình biến đổi khí hậu giới tác hại http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chuyen_de/dn_tpmt/ktmt ?p_folder_id=14197682&p_main_news_id=29776798 76 38 N.Trang (2015), Năm 2015: Thời tiết diễn biến bất thường http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/253798/nam-2015-thoi-tiet-con-dien-bienbat-thuong.html, 01/08/2015 39 Trang thông tin điện tử - Sở nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An (2014), http://www.favri.org.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-cap-nhat/553-nganh-trong-trot-sechiu-tac-dong-truc-tiep-cua-bien-doi-khi-hau.htm 40 Thanh Tuấn (2015), Hiện tượng El Nino tác động đến thời tiết Việt Nam http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/hien-tuong-el-nino-dang-tac-dongden-thoi-tiet-o-viet-nam-20150728185218059.htm, Thứ Ba 28/07/2015 41 Live Science (2015), Hurricane Katrina: Facts, Damage and Aftermath, http://www.livescience.com/22522-hurricane-katrina-facts.html, Chủ nhật 27/08/2015 42 Institute of Meteorology and Hydrology (2003), Viet Nam Initial National Communication Under http://unfccc.int/resource/docs/natc/vnmnc01.pdf, 77 he UNFCC, PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ NÔNG DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU Phiếu số:…… HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG PHIẾU ĐIỀU TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHẦN THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NÔNG HỘ 1.Họ tên người vấn:…………………………………………… Quan hệ với chủ hộ:………………………………………………………… Tuổi:……………………………………………………………………… Giới tính: Nam  Nữ  Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………… Dân tộc:…………………………………………………………………… Số nhân khẩu:………(người) Trình độ học vấn: Không học/ chưa học Tốt nghiệp cấp Tốt nghiệp cấp Tốt nghiệp cấp Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Khác (ghi rõ): 78 10 Loại hộ gia đình năm trước Hiện Khá giả Trung bình Cận nghèo Nghèo Khác… PHẦN THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 11 Xin ông bà cho biết thông tin sau sản xuất lúa? năm trước Hiện Diện tích (m ) Giống lúa Phương thức (gieo, cấy, …) Lịch thời vụ: Xuân: Mùa: Năng suất (kg/ sào) Vụ Xuân: Vụ Mùa: Tần suất phun thuôc BVTV (lần/vụ) 12 Nếu có bão, ông/bà làm để ứng phó sản xuất nông nghiệp trước bão đổ bộ? □ Rút cạn nước đồng ruộng để chống úng □ Thay đổi lịch thời vụ □ Thay đổi giống thân cứng cây, chống đổ gặp bão □ Thu hoạch sớm □ Không làm □ Không biết □ Khác 79 13 Nếu có bão, ông/bà áp dụng biện pháp để khắc phục sản xuất nông nghiệp? □ Thay đổi lịch thời vụ □ Buộc tránh bị đổ □ Không có biện pháp □Khác 14 Nếu có rét đậm rét hại ông/bà áp dụng biện pháp để ứng phó sản xuất nông nghiệp? □ Gieo lại mạ □ Che phủ mạ (bằng nilon chiếu đèn) □ Thay đổi lịch thời vụ □ Bơm thêm nước với mực nước 3-5 cm để giữ ấm chân ruộng □ Bón thêm tro trồng có khả chịu rét □ Thay đổi giống □ Không làm □ □ Khác 15 Nếu có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, ông/bà áp dụng biện pháp để ứng phó sản xuất nông nghiệp? □ Bơm thêm nước vào ruộng □ Giữ nước cho đồng ruộng □ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang chăn nuôi □ Để đất trống □ Thay đổi giống trồng có khả chịu hạn cao □ Không làm □ Không biết □ Khác 80 16 Xin ông/ bà cho biết, đánh giá ông bà tượng thời tiết sau so với năm 2011? Ít Vẫn cũ Nhiều Không biết Nước biển dâng Xâm nhập mặn Rét đậm, rét hại Khô hạn Nắng nóng kéo dài Lũ quét Bão Lũ Ngập lụt Mưa lớn Khác 17 Xin ông/bà cho biết năm sản xuất lúa gia đình chịu ảnh hưởng rét đậm, rét hại? Và thiệt hại nào? (Bao nhiêu %) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 18 Ông/bà có biết Biến đổi khí hậu (BĐKH) không? □ Có □ Không 19 Theo ông/bà gia đình có thích ứng với BĐKH không? □ Có □ Không 81 Xin trân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Người vấn 82 PHỤ LỤC BẢNG ANOVA TRA GIÁ TRỊ XU HƯỚNG VÀ MỨC Ý NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG Nhiệt độ trung bình Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng 10 Intercept X Variable Tháng 11 Intercept X Variable Tháng 12 Intercept X Variable Năm Intercept X Variable Coefficients 15.1134413 0.00118996 Coefficients -159.433 0.088919 Coefficients -9.75525 0.015194 Coefficients -51.3279 0.037668 Coefficients 6.944465 0.010337 Coefficients -71.4295 0.050358 Coefficients 35.20411 -0.00297 Coefficients 22.3889 0.002975 Coefficients -53.7733 0.040367 Coefficients -28.4629 0.026721 Coefficients -99.6701 0.060844 Coefficients -14.2887 0.016603 Coefficients -33.5445 0.028765 Standard Error 25.7478643 0.01294804 Standard Error 39.45309 0.01984 Standard Error 28.88078 0.014524 Standard Error 23.90606 0.012022 Standard Error 16.04126 0.008067 Standard Error 14.26871 0.007175 Standard Error 10.7669 0.005414 Standard Error 9.032752 0.004542 Standard Error 12.06978 0.00607 Standard Error 14.13859 0.00711 Standard Error 21.81684 0.010971 Standard Error 27.10086 0.013628 Standard Error 9.959446 0.005008 t Stat 0.586978 0.091903 t Stat -4.04108 4.481802 t Stat -0.33778 1.046154 t Stat -2.14707 3.133268 t Stat 0.432913 1.281432 t Stat -5.00602 7.018112 t Stat 3.269661 -0.54901 t Stat 2.478636 0.655031 t Stat -4.4552 6.650657 t Stat -2.01314 3.758275 t Stat -4.56849 5.545753 t Stat -0.52724 1.218252 t Stat -3.36811 5.743336 P-value 0.559969 0.927158 P-value 0.000191 4.59E-05 P-value 0.737004 0.30073 P-value 0.036868 0.002945 P-value 0.667017 0.206198 P-value 7.9E-06 6.9E-09 P-value 0.001996 0.585544 P-value 0.016756 0.515574 P-value 5.01E-05 2.53E-08 P-value 0.049727 0.000464 P-value 3.44E-05 1.23E-06 P-value 0.600455 0.229083 P-value 0.001499 6.17E-07 83 Lower 95% -36.65611 -0.0248438 Lower 95% -238.759 0.049028 Lower 95% -67.8239 -0.01401 Lower 95% -99.3943 0.013496 Lower 95% -25.3086 -0.00588 Lower 95% -100.119 0.035931 Lower 95% 13.55581 -0.01386 Lower 95% 4.22734 -0.00616 Lower 95% -78.0413 0.028163 Lower 95% -56.8905 0.012426 Lower 95% -143.536 0.038785 Lower 95% -68.7786 -0.0108 Lower 95% -53.5693 0.018695 Upper 95% 66.882992 0.0272237 Upper 95% -80.1074 0.128811 Upper 95% 48.31344 0.044395 Upper 95% -3.26158 0.061839 Upper 95% 39.19758 0.026556 Upper 95% -42.7403 0.064785 Upper 95% 56.85241 0.007914 Upper 95% 40.55047 0.012108 Upper 95% -29.5054 0.052571 Upper 95% -0.03539 0.041017 Upper 95% -55.8044 0.082903 Upper 95% 40.20126 0.044005 Upper 95% -13.5197 0.038835 Lower 95.0% -36.65611 -0.0248438 Lower 95.0% -238.759 0.049028 Lower 95.0% -67.8239 -0.01401 Lower 95.0% -99.3943 0.013496 Lower 95.0% -25.3086 -0.00588 Lower 95.0% -100.119 0.035931 Lower 95.0% 13.55581 -0.01386 Lower 95.0% 4.22734 -0.00616 Lower 95.0% -78.0413 0.028163 Lower 95.0% -56.8905 0.012426 Lower 95.0% -143.536 0.038785 Lower 95.0% -68.7786 -0.0108 Lower 95.0% -53.5693 0.018695 Upper 95.0% 66.8829923 0.02722375 Upper 95.0% -80.1074 0.128811 Upper 95.0% 48.31344 0.044395 Upper 95.0% -3.26158 0.061839 Upper 95.0% 39.19758 0.026556 Upper 95.0% -42.7403 0.064785 Upper 95.0% 56.85241 0.007914 Upper 95.0% 40.55047 0.012108 Upper 95.0% -29.5054 0.052571 Upper 95.0% -0.03539 0.041017 Upper 95.0% -55.8044 0.082903 Upper 95.0% 40.20126 0.044005 Upper 95.0% -13.5197 0.038835 Nhiệt độ trung bình tối thấp Tháng Intercept Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% -4.39791 25.62316 -0.17164 0.864444 -55.9167 47.1209 -55.9167 47.1209 0.012885 0.777743 0.440537 -0.01589 0.035929 Standard Error t Stat P-value -0.01589 Lower 95% 0.035929 Tháng 0.010021 Coefficient s Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 22.65506 40.57194 0.558392 0.579172 -58.9203 104.2304 -58.9203 104.2304 0.020403 -0.13461 0.893484 -0.04377 0.038276 Standard Error t Stat P-value -0.04377 Lower 95% 0.038276 Tháng -0.00275 Coefficient s Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -8.74706 26.74445 -0.32706 0.745044 -62.5204 45.02627 -62.5204 45.02627 0.013449 1.026473 0.309814 -0.01324 0.040847 Standard Error t Stat P-value -0.01324 Lower 95% 0.040847 Tháng 0.013805 Coefficient s Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -37.3571 21.4173 -1.74425 0.087517 -80.4195 5.705302 -80.4195 5.705302 0.01077 2.770663 0.007934 0.008186 0.051496 Standard Error t Stat P-value 0.008186 Lower 95% 0.051496 Tháng 0.029841 Coefficient s Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 3.548146 15.13954 0.234363 0.8157 -26.8919 33.98824 -26.8919 33.98824 0.010553 Coefficient s 0.007613 1.386146 0.172108 0.025861 -0.00475 0.025861 Standard Error t Stat P-value -0.00475 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable Tháng Intercept -37.9069 13.89825 -2.72746 0.008888 -65.8512 -9.96261 -65.8512 -9.96261 0.006989 4.609332 3.01E-05 0.018163 0.046268 Standard Error t Stat P-value 0.018163 Lower 95% 0.046268 Tháng 0.032215 Coefficient s Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 13.43922 8.828355 1.522279 0.1345 -4.31138 31.18982 -4.31138 31.18982 0.00444 1.445769 0.15474 -0.00251 0.015345 Standard Error t Stat P-value -0.00251 Lower 95% 0.015345 Tháng 0.006419 Coefficient s Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 2.327952 8.513129 0.273454 0.785677 -14.7888 19.44474 -14.7888 19.44474 0.004281 2.731139 0.008803 0.003085 0.0203 Standard Error t Stat P-value 0.003085 Lower 95% 0.0203 Tháng 0.011692 Coefficient s Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 10.25343 9.917955 1.033825 0.306399 -9.68796 30.19481 -9.68796 30.19481 0.007025 Coefficient s 0.004988 1.408565 0.165409 0.017053 -0.003 0.017053 Standard Error t Stat P-value -0.003 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% X Variable X Variable X Variable X Variable Tháng 10 Intercept -101.883 24.62801 -4.13688 0.000141 -151.401 -52.3651 -151.401 -52.3651 0.062519 Coefficient s 0.012385 5.047968 6.85E-06 0.08742 0.037617 0.08742 Standard Error t Stat P-value 0.037617 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% -77.1492 26.30831 -2.9325 0.00514 -130.046 -24.2528 -130.046 -24.2528 0.04838 Coefficient s 0.01323 3.65686 0.000633 0.07498 0.021779 0.07498 Standard Error t Stat P-value 0.021779 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% -17.1293 29.3367 -0.58389 0.562032 -76.1146 41.85613 -76.1146 41.85613 0.016795 Coefficient s 0.014753 1.138436 0.260589 0.046458 -0.01287 0.046458 Standard Error t Stat P-value -0.01287 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -19.3622 7.804251 -2.48098 0.016658 -35.0537 -3.67072 -35.0537 -3.67072 X Variable 0.020543 0.003925 5.2345 3.61E-06 0.012652 0.028434 0.012652 0.028434 X Variable Tháng 11 Intercept X Variable Tháng 12 Intercept X Variable Năm Nhiệt độ trung bình tối cao 84 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 56.32402 32.53909 1.730965 0.089882 -9.1002 121.7482 -9.1002 121.7482 X Variable -0.01804 -1.10236 0.275801 -0.05094 0.014862 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.05094 Lower 95.0% 0.014862 Upper 95.0% Tháng Coefficients 0.016363 Standard Error Intercept -57.9353 40.36514 -1.43528 0.157692 -139.095 23.22428 -139.095 23.22428 0.03973 1.957272 0.056144 -0.00108 0.080544 0.080544 Upper 95.0% X Variable Tháng Coefficients 0.020299 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.00108 Lower 95.0% Intercept 8.29629 31.04108 0.267268 0.790408 -54.116 70.70856 -54.116 70.70856 0.007546 0.483411 0.631002 -0.02384 0.038932 0.038932 Upper 95.0% X Variable Tháng Coefficients 0.01561 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.02384 Lower 95.0% Intercept -34.4442 25.8199 -1.33402 0.188493 -86.3586 17.47017 -86.3586 17.47017 X Variable 0.031176 2.401083 0.020269 0.00507 0.057283 0.057283 Upper 95.0% Tháng Coefficients 0.012984 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 0.00507 Lower 95.0% Intercept 44.33631 21.89737 2.024732 0.048477 0.308695 88.36392 0.308695 88.36392 X Variable -0.00652 -0.5917 0.556831 -0.02866 0.015625 0.015625 Upper 95.0% Tháng Coefficients 0.011012 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.02866 Lower 95.0% Intercept 15.85164 22.37245 0.708534 0.482041 -29.1312 60.83446 -29.1312 60.83446 X Variable 0.008717 0.774781 0.442269 -0.0139 0.031338 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.0139 Lower 95.0% 0.031338 Upper 95.0% Tháng Coefficients 0.011251 Standard Error Intercept 67.66635 18.6699 3.624355 0.000698 30.12799 105.2047 30.12799 105.2047 -0.0173 -1.84273 0.07155 -0.03618 0.001576 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.03618 Lower 95.0% 0.001576 Upper 95.0% X Variable Tháng Coefficients 0.009389 Standard Error Intercept 13.42022 15.35806 0.873823 0.386566 -17.4592 44.29966 -17.4592 44.29966 X Variable 0.009402 0.007723 Standard Error 1.217427 0.229393 -0.00613 0.024931 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.00613 Lower 95.0% 0.024931 Upper 95.0% Tháng Coefficients Intercept -17.1425 16.3208 -1.05035 0.298819 -49.9576 15.67269 -49.9576 15.67269 X Variable 0.024013 2.925837 0.005234 0.007511 0.040515 Coefficients 0.008207 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 0.007511 Lower 95.0% 0.040515 Upper 95.0% Intercept 69.56625 25.24784 2.755335 0.008261 18.80206 120.3304 18.80206 120.3304 X Variable -0.02098 -1.65205 0.105052 -0.0465 0.004553 Coefficients 0.012697 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.0465 Lower 95.0% 0.004553 Upper 95.0% Intercept -28.6011 24.11153 -1.1862 0.241382 -77.0805 19.87842 -77.0805 19.87842 X Variable 0.027148 2.238952 0.02983 0.002768 0.051527 Coefficients 0.012125 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 0.002768 Lower 95.0% 0.051527 Upper 95.0% 26.26567 29.30881 0.89617 0.374635 -32.6636 85.19497 -32.6636 85.19497 -0.0021 -0.1426 0.887206 -0.03174 0.027533 Coefficients 0.014739 Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -0.03174 Lower 95.0% 0.027533 Upper 95.0% 17.4268 11.15462 1.562295 0.124788 -5.00106 39.85466 -5.00106 39.85466 0.004983 0.005609 0.888387 0.378763 -0.0063 0.016262 -0.0063 0.016262 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Intercept X Variable Năm Intercept X Variable 85
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay