Đánh Giá Tính Dễ Bị Tổn Thương Đến Hoạt Động Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

98 188 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:38

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Người thực Lớp Khóa Khoa Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : NGUYỄN THỊ THẢO : MTA : 57 : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG : TS ĐINH THỊ HẢI VÂN : HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận riêng tôi, nghiên cứu cách độc lập Các số liệu thu thập tài liệu cho phép công bố đơn vị cung cấp số liệu Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Các kết nêu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa có công bố tài liệu Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thảo i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành trình thực tập tốt nghiệp, nỗ lực thân, nhận giúp tập thể, cá nhân trường Trước hết, xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Môi Trường trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam năm qua truyền cho kiến thức quý báu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Đinh Thị Hải Vân, giảng viên khoa Môi Trường trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình thực tập để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Quỳnh Lưu cung cấp số liệu, tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài suốt thời gian qua Cuối muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người thân bên cạnh tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập, rèn luyện trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trong trình thực đề tài, điều kiện thời gian, tài trình độ nghiên cứu thân nhiều hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thảo ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv Ủy ban Liên phủ Biến đổi Khí hậu iv Độ nhạy cảm iv Yêu cầu nghiên cứu .2 2.4.3 Phương pháp đánh giá TDBTT biến đổi khí hậu 26 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AC BĐKH Chỉ số khả thích ứng Biến đổi khí hậu CVI ĐBSLC E FAO IPCC NTTS NN & PTNT S TN&MT TDBTT UBND UNFCCC Chỉ số tính dễ bị tổn thương Đồng sông Cửu Long Độ phơi nhiễm Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên Hiệp Quốc Ủy ban Liên phủ Biến đổi Khí hậu Nuôi trồng thủy sản Nông nghiệp phát triển nông thôn Độ nhạy cảm Bộ Tài nguyên Môi trường Tính dễ bị tổn thương Ủy ban nhân dân Công ước khung Liên Hợp Quốc biến đổi khí hậu iv DANH MỤC BẢNG LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv Bảng 1.1: Mức tăng nhiệt độ mức thay đổi lượng mưa 13 Việt Nam 50 năm qua 13 Bảng 2.1: Các biến thành phần độ phơi nhiễm 29 Bảng 2.2: Các biến thành phần độ nhạy cảm 31 Bảng 3.1: Cơ cấu kinh tế huyện Quỳnh Lưu từ năm 2010 – 2015 37 Đơn vị: % 37 Bảng 3.3: Tổng số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt rét đậm, rét hại huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 - 2013 42 Bảng 3.4: Xu hướng bão đổ vào vùng biển Nghệ An-Quảng Bình .45 giai đoạn 1961 - 2014 45 Bảng 3.5: Diễn biến thiệt hại mưa bão huyện Quỳnh Lưu 52 giai đoạn 2008 - 2013 52 Năm 52 Diễn biến 52 Thiệt hại 52 2008 .52 Ngập lụt diện tích nuôi trồng thủy sản 15 52 2009 .52 Ngập lụt diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 100 ha, ước thiệt hại 250 triệu đồng 52 v 2010 .52 - Ngày 24/8 chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số .52 - Ngày 03/10 đến ngày 05/10/2010 có xuất tố lốc 52 - Từ ngày 1/10 đến 18/10 có hai đợt mưa lớn gây thiệt hại lớn người, tài sản, sản xuất đời sống người dân địa phương 52 Thiệt hại 95,6 NTTS mưa bão 52 2011 .52 - Ngày 23/6 chịu ảnh hưởng lốc xoáy .52 - Ngày 30/7 có mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, bão số 52 - Ngày 27/9, ngày 29/9 ngày 4/10 chịu ảnh hưởng từ bão số 4, số 5, số .52 - Từ ngày 12 - 19/10 đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa 187 mm gây thiệt hại lớn người, tài sản, sản xuất đời sống người dân địa phương 52 Mưa bão gây ngập tràn bờ 200 NTTS .52 2012 .52 - Từ ngày – 6/9 có mưa lớn kéo dài 52 - Tháng 10 chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, bão số (Tembin), bão số 7, bão số (Sơn tinh) .52 Gây ngập tràn bờ nuôi tôm thuỷ sản mặn lợ; 150 nuôi cá nước bị ngập tràn bờ thiệt hại 30 -70% 52 2013 .52 Ngập 568 ao hồ, đầm tôm bị ngập trắng, diện tích đầm tôm 180 ha, cá nước 388 ha; ước thiệt hại 58,6 tỷ đồng 52 Bảng 3.6: Diện tích nuôi trồng tôm thẻ chân trắng điều tra xã Quỳnh Bảng (n = 30) .55 Bảng 3.7: Chỉ số độ phơi nhiễm (E) .61 vi Bảng 3.8: Kết số độ phơi nhiễm (E) 61 Bảng 3.9: Chỉ số độ nhạy cảm (S) 62 Bảng 3.10: Kết số độ nhạy cảm (S) 62 Bảng 3.11: Chỉ số lực thích ứng (AC) 63 Bảng 3.12: Kết số lực thích ứng AC 64 Bảng 3.13: Kết số tính dễ bị tổn thương CVI 64 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Núi lửa Krakatao Indonesia Nguồn: Internet (2015) Hình 1.2: Tác động BĐKH phạm vi toàn cầu .8 Hình 1.3: Sự thay đổi nhiệt độ bề mặt trái đất tháng 7/2015 so với năm 1951 - 1980 Hình 2.1: Bản đồ hành huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An .24 Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu (2015) .24 Hình 2.2: Sơ đồ xác định số dễ bị tổn thương 28 Hình 3.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu .35 Hình 3.2: Diễn biến nhiệt độ trung bình huyện Quỳnh Lưu 38 giai đoạn 1964 - 2013 38 Hình 3.3: Diễn biến xu tổng lượng mưa năm huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 – 2013 40 Hình 3.4: Diễn biến tổng số nắng huyện Quỳnh Lưu .41 giai đoạn 1964 - 2013 41 Hình 3.5: Diễn biến xu tổng số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 – 2013 43 Hình 3.6: Diễn biến xu tổng số ngày rét đậm, rét hại huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 1964 – 2013 44 Hình 3.7: Hiện trạng diện tích NTTS huyện Quỳnh Lưu 47 giai đoạn 2010 - 2015 47 Hình 3.8: Diện tích suất bình quân nuôi tôm huyện Quỳnh Lưu 48 viii giai đoạn 2010 - 2015 48 Hình 3.9: Mức độ tác động BĐKH đến hoạt động NTTS xã Quỳnh Bảng giai đoạn 2010 - 2015 53 Hình 3.10: Mức độ tác động BĐKH đến hoạt động NTTS xã Quỳnh Thanh giai đoạn 2010 - 2015 54 Hình 3.11: Diện tích sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng xã Quỳnh Thanh giai đoạn 2010 - 2015 56 Hình 3.12: Nhận thức người dân thời tiết cực đoan huyện Quỳnh Lưu .58 Hình 3.13: Hiệu biện pháp thích ứng xã Quỳnh Thanh 66 Hình 3.14: Hiệu biện pháp thích ứng xã Quỳnh Bảng 66 ix 13 Trương Hoàng Minh cộng (2013) Ảnh hưởng BĐKH đến nghề nuôi cá Tra Đồng sông Cửu Long NXB ĐHQG Hà Nội 14 Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu năm 2010 - 2015 15 Nguyễn Viết Thành & cộng (2013) Tác động BĐKH đến nghề cá Việt Nam, NXB ĐHQG Hà Nội 16 Bùi Quang Tề (2003) Bệnh tôm biện pháp phòng trừ NXB Nông nghiệp 17 Trạm khí tượng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (2013) Số liệu khí tượng từ năm 1964 - 2013 18 UBND huyện Quỳnh Lưu (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2010 - 2015 19 UBND xã Quỳnh Bảng (2015) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2010 – 2015 20 UBND xã Quỳnh Thanh (2015) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2010 - 2015 21 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường (2011) Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động biến đổi khí hậu xác định giải pháp ứng phó NXB Tài nguyên môi trường Bản đồ Việt Nam 22 Viện Môi trường Nông nghiệp (2012) Báo cáo Kết quan trắc phân tích môi trường đất miền Bắc năm 2012 Tài liệu tiếng Anh 23 DARA International & Climate Vulnerable Forum (2012) 2nd Climate Vulnerability monitor - A guide to the cold calculus of a hot planet 24 E.H Allison cộng (2009) Vulnerability of national economies to the impacts of climate change on fisheries Fish and Fisheries 25 IPCC (2007), The Physical Science Basis Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press, Cambridge, UK, 996 pp 26 IPCC (2012) Managing the risk of extreme events and disasters to advance climate change adaptation Page 29 - 38 74 27 Williams L R A (2010) Impact of climate change on fisheries and aquaculture in the developing world and opportunities for adaptation 28 Chaudhry.P & Ruyschaert.G (2007) Climate change and human development in Viet Nam UNDP Development Report Oasional Paper 2007/46 - 18 29 Nicolas Stern (2007) Economics of Climate Change Cambridge, UK, Cambridge University Press 30 World Bank (2010) Economics of adaptation to climate change in Vietnam's, Aquaculture sector: A case study 31 Worldfish Center (2006) The thread to fisheries and aquaculture from climate change Tài liệu Online 32 Báo nghệ An (2015) Quỳnh Lưu thất thu tôm vụ http://www.baonghean.vn/kinh-te/201507/quynh-luu-that-thu-tom-vu-12536592/ Thứ 4, 01/07/2015 33 Tuyết Hạnh (2015) Quản lý mô hình canh tác tôm - lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu Trang thông tin điện tử - Tổng cục Thủy sản http://www.fistenet.gov.vn/e-nuoi-trong-thuy-san/phong-chongdich-benh/quan-ly-mo-hinh-canh-tac-tom-2013-lua-thich-ung-voi-bien111oi-khi-hau Ngày 31/07/2015 34 Thu Hồng (2013) NTTS thiệt hại bão lũ: Khắc phục khó http://www.thuysanvietnam.com.vn/ntts-thiet-hai-trong-bao-lu-khacphuc-moi-kho-article-6327.tsvn Thứ 3, 15/11/2013 35 Thu Hiền (2015) Nuôi tôm thâm canh công nghệ cao - hướng nâng cao suất chất lượng Trang thông tin điện tử - Tổng cục Thủy sản http://www.fistenet.gov.vn/e-nuoi-trong-thuy-san/b-nuoi-thuy- san/nuoi-tom-tham-canh-cong-nghe-cao-huong-111i-moi-nang-cao-nangsuat-va-chat-luong/ Ngày 23/07/2015 36 Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam (2015) Đa dạng nguồn gen quan trọng ứng phó với biến đổi khí hậu, 75 http://www.vacne.org.vn/da-dang-nguon-gen-rat-quan-trong-trong-ungpho-voi-bien-doi-khi-hau/214252.html Thứ 4, 24/08/2015 37 N.Trang (2015) Thời tiết diễn biến bất thường, http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/253798/nam-2015-thoi-tiet-con-dien-bienbat-thuong.html Ngày 01/08/2015 38.Trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn (2015) Thống kê bão đổ vào Việt Nam theo thời gian (1961–2014) http://ttnh.vnea.org/index.php? option=com_content&view=article&id=175&Itemid=171 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI DÂN NTTS HUYỆN QUỲNH LƯU Phiếu số: ……… Ngày:…… tháng …… năm 2016 PHẦN THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NÔNG HỘ Họ tên người vấn: ………………………………………… Quan hệ với chủ hộ: ……………………………………………………… Tuổi – trình độ học vấn: ……………………………… Giới tính: Nam  Nữ  Địa chỉ: …………………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………… Dân tộc: …………………………………………………………………… Số nhân khẩu: ……… (người) Số lao động: …… (người) PHẦN THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN GIA ĐÌNH 10 Xin ông/bà cho biết nguồn nhu thập gia đình? A Nguồn Thu Sản xuất nông nghiệp Trồng lúa Chăn nuôi Trồng rừng Ươm giống Trồng rau/màu Trông hoa, cảnh năm trước Cây ăn Đánh bắt thủy sản Nuôi trồng thủy sản 10 Khác (cụ thể)……………… B Sản xuất phi nông nghiệp Làm nghề thủ công Buôn bán, dịch vụ Công chức/viên chức, làm công nhân 77 Hiện có lương hàng tháng Trợ cấp từ nhà nước Hỗ trợ từ người thân Khác (cụ thể)……………………… Lý thay đổi (nếu có): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NTTS 11 Gia đình Ông/Bà bắt đầu NTTS từ năm nào? ………………………………………………………… …………………… 12 Xin Ông/Bà cho biết số thông tin tình hình NTTS gia đình? Năm Diện tích (ha) năm trước Giống (triệu đồng) Thức ăn (tấn/vụ) Cải tạo (triệu đồng/vụ) Số người tham gia vào NTTS (nêu rõ) Sản lượng (tấn/vụ) Lịch thời vụ 78 Hiện 13 Nguồn nước Ông/Bà sử dụng NTTS? Có đảm bảo không? ………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………………… 14 Ông/bà đánh giá mức độ tác động nguyên nhân gây thiệt hại NTTS? (1: Không biết; 2: Tác động; 3: Tác động mạnh) Nguyên nhân Bão/áp thấp nhiệt đới Hạn hán Tác động Ngập lụt/úng Xâm nhập mặn Rét đậm, rét hại Nắng nóng kéo dài Mưa lớn, kéo dài Khác (nêu rõ) 15 Ở địa phương Ông/Bà có tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức NTTS (kỹ thuật NTTS biện pháp ứng phó trước thiên tai) không số lần tham gia (nếu có)? năm trước Có/không buổi tập huấn tuyên truyền Số lần tham gia Nội dung tập huấn 79 Hiện 16 Biện pháp ứng phó với thiên tai thời tiết gia đình NTTS? Mức độ hiệu biện pháp? (1.Không hiệu quả; 2.Hiệu quả; 3, Rất hiệu quả) Biện pháp Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết Mức độ Thay đổi giống Cải thiện ao nuôi Nâng cao kỹ thuật Giảm diện tích nuôi trồng Tăng chi phí đầu tư Thay đổi lịch thời vụ Khác (nêu rõ)………… PHẦN NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BĐKH 17 So với năm 2010, địa phương Ông/Bà, mức độ xảy loại hình thời tiết bất thường/thiên tai? Thời tiết bất thường/thiên tai Nước biển dâng Xâm nhập mặn Rét đậm, rét hại Khô hạn Nắng nóng kéo dài Lũ quét Bão Lũ Ngập lụt Mưa lớn Khác (nêu rõ) Ít Vân cũ Nhiều Không biết 18 Ông/Bà có nhận cảnh báo/thông báo trước địa phương thiên tai/thời tiết cực đoạn không? □ Có □ Không 19 Chính quyền địa phương có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ không? □ Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, canh tác □ Hỗ trợ thức ăn, nước uống cho trồng, vật nuôi 80 □ Cải thiện hệ thống cấp thoát nước □ Trợ giá, giúp tiêu thụ nông phẩm, hàng hóa □ Khác (nêu rõ)…………………………… □ Không hỗ trợ 20 Ông/bà có biết Biến đổi khí hậu (BĐKH) không? □ Có □ Không 21 Theo ông/bà gia đình có thích ứng với BĐKH không? □ Có □ Không Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà! NGƯỜI PHỎNG VẤN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thảo 81 PHỤ LỤC 2: BẢNG GIÁ TRỊ XU HƯỚNG VÀ MỨC Ý NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG Nhiệt độ trung bình Tháng Intercept Coefficients 15.1134413 Standard Error t Stat P-value 25.7478643 0.586978 0.559969 Lower 95% -36.65611 Upper 95% 66.882992 Lower 95.0% Upper 95.0% -36.65611 66.8829923 X Variable 0.00118996 0.01294804 0.091903 0.927158 -0.0248438 0.0272237 -0.0248438 0.02722375 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -159.433 39.45309 -4.04108 0.000191 -238.759 -80.1074 -238.759 -80.1074 X Variable 0.088919 0.01984 4.481802 4.59E-05 0.049028 0.128811 0.049028 0.128811 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -9.75525 28.88078 -0.33778 0.737004 -67.8239 48.31344 -67.8239 48.31344 X Variable 0.015194 0.014524 1.046154 0.30073 -0.01401 0.044395 -0.01401 0.044395 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -51.3279 23.90606 -2.14707 0.036868 -99.3943 -3.26158 -99.3943 -3.26158 Tháng X Variable 0.037668 0.012022 3.133268 0.002945 0.013496 0.061839 0.013496 0.061839 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 6.944465 16.04126 0.432913 0.667017 -25.3086 39.19758 -25.3086 39.19758 X Variable 0.010337 0.008067 1.281432 0.206198 -0.00588 0.026556 -0.00588 0.026556 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -71.4295 14.26871 -5.00602 7.9E-06 -100.119 -42.7403 -100.119 -42.7403 X Variable 0.050358 0.007175 7.018112 6.9E-09 0.035931 0.064785 0.035931 0.064785 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 35.20411 10.7669 3.269661 0.001996 13.55581 56.85241 13.55581 56.85241 X Variable -0.00297 0.005414 -0.54901 0.585544 -0.01386 0.007914 -0.01386 0.007914 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 22.3889 9.032752 2.478636 0.016756 4.22734 40.55047 4.22734 40.55047 X Variable 0.002975 0.004542 0.655031 0.515574 -0.00616 0.012108 -0.00616 0.012108 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -53.7733 12.06978 -4.4552 5.01E-05 -78.0413 -29.5054 -78.0413 -29.5054 X Variable 0.040367 0.00607 6.650657 2.53E-08 0.028163 0.052571 0.028163 0.052571 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -28.4629 14.13859 -2.01314 0.049727 -56.8905 -0.03539 -56.8905 -0.03539 X Variable 0.026721 0.00711 3.758275 0.000464 0.012426 0.041017 0.012426 0.041017 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% -99.6701 21.81684 -4.56849 3.44E-05 -143.536 -55.8044 -143.536 -55.8044 Tháng 10 Tháng 11 Intercept X Variable 0.060844 0.010971 5.545753 1.23E-06 0.038785 0.082903 0.038785 0.082903 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -14.2887 27.10086 -0.52724 0.600455 -68.7786 40.20126 -68.7786 40.20126 X Variable 0.016603 0.013628 1.218252 0.229083 -0.0108 0.044005 -0.0108 0.044005 Tháng 12 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept Năm -33.5445 9.959446 -3.36811 0.001499 -53.5693 -13.5197 -53.5693 -13.5197 X Variable 0.028765 0.005008 5.743336 6.17E-07 0.018695 0.038835 0.018695 0.038835 82 Nhiệt độ trung bình tối thấp Upper Tháng Coefficients Standard Error Lower 95.0% Upper 95.0% -4.39791 25.62316 -0.17164 0.864444 -55.9167 47.1209 -55.9167 47.1209 0.010021 Coefficient 0.012885 0.777743 0.440537 -0.01589 0.035929 -0.01589 0.035929 Tháng s Standard Error t Stat Intercept 22.65506 40.57194 0.558392 P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 0.579172 -58.9203 104.2304 -58.9203 104.2304 -0.00275 Coefficient 0.020403 -0.13461 0.893484 -0.04377 0.038276 -0.04377 0.038276 Tháng s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -8.74706 26.74445 -0.32706 0.745044 -62.5204 45.02627 -62.5204 45.02627 0.013805 Coefficient 0.013449 1.026473 0.309814 -0.01324 0.040847 -0.01324 0.040847 Tháng s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -37.3571 21.4173 -1.74425 0.087517 -80.4195 5.705302 -80.4195 5.705302 0.029841 Coefficient 0.01077 2.770663 0.007934 0.008186 0.051496 0.008186 0.051496 Tháng s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 3.548146 15.13954 0.234363 0.8157 -26.8919 33.98824 -26.8919 33.98824 0.010553 Coefficient 0.007613 1.386146 0.172108 -0.00475 0.025861 -0.00475 0.025861 Tháng s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -37.9069 13.89825 -2.72746 0.008888 -65.8512 -9.96261 -65.8512 -9.96261 0.032215 Coefficient 0.006989 4.609332 3.01E-05 0.018163 0.046268 0.018163 0.046268 Tháng s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 13.43922 8.828355 1.522279 0.1345 -4.31138 31.18982 -4.31138 31.18982 0.006419 Coefficient 0.00444 1.445769 0.15474 -0.00251 0.015345 -0.00251 0.015345 Tháng s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 2.327952 8.513129 0.273454 0.785677 -14.7888 19.44474 -14.7888 19.44474 0.011692 Coefficient 0.004281 2.731139 0.008803 0.003085 0.0203 0.003085 0.0203 Tháng s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 10.25343 9.917955 1.033825 0.306399 -9.68796 30.19481 -9.68796 30.19481 0.007025 Coefficient 0.004988 1.408565 0.165409 -0.003 0.017053 -0.003 0.017053 Intercept X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable Tháng 10 t Stat P-value Lower 95% 95% s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% -101.883 24.62801 -4.13688 0.000141 -151.401 -52.3651 -151.401 -52.3651 0.062519 Coefficient 0.012385 5.047968 6.85E-06 0.037617 0.08742 0.037617 0.08742 s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% -77.1492 26.30831 -2.9325 0.00514 -130.046 -24.2528 -130.046 -24.2528 0.04838 Coefficient 0.01323 3.65686 0.000633 0.021779 0.07498 0.021779 0.07498 s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -17.1293 29.3367 -0.58389 0.562032 -76.1146 41.85613 -76.1146 41.85613 X Variable 0.016795 0.014753 1.138436 0.260589 -0.01287 0.046458 -0.01287 0.046458 Intercept X Variable Tháng 11 Intercept X Variable Tháng 12 83 Coefficient Năm s Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -19.3622 7.804251 -2.48098 0.016658 -35.0537 -3.67072 -35.0537 -3.67072 X Variable 0.020543 0.003925 5.2345 3.61E-06 0.012652 0.028434 0.012652 0.028434 84 Nhiệt độ trung bình tối cao Standard Tháng Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 56.32402 32.53909 1.730965 0.089882 -9.1002 121.7482 -9.1002 121.7482 X Variable -0.01804 0.016363 -1.10236 0.275801 -0.05094 0.014862 -0.05094 0.014862 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -57.9353 40.36514 -1.43528 0.157692 -139.095 23.22428 -139.095 23.22428 0.03973 0.020299 1.957272 0.056144 -0.00108 0.080544 -0.00108 0.080544 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 8.29629 31.04108 0.267268 0.790408 -54.116 70.70856 -54.116 70.70856 0.007546 0.01561 0.483411 0.631002 -0.02384 0.038932 -0.02384 0.038932 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -34.4442 25.8199 -1.33402 0.188493 -86.3586 17.47017 -86.3586 17.47017 X Variable X Variable X Variable 0.031176 0.012984 2.401083 0.020269 0.00507 0.057283 0.00507 0.057283 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 44.33631 21.89737 2.024732 0.048477 0.308695 88.36392 0.308695 88.36392 X Variable -0.00652 0.011012 -0.5917 0.556831 -0.02866 0.015625 -0.02866 0.015625 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 15.85164 22.37245 0.708534 0.482041 -29.1312 60.83446 -29.1312 60.83446 X Variable 0.008717 0.011251 0.774781 0.442269 -0.0139 0.031338 -0.0139 0.031338 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 67.66635 18.6699 3.624355 0.000698 30.12799 105.2047 30.12799 105.2047 -0.0173 0.009389 -1.84273 0.07155 -0.03618 0.001576 -0.03618 0.001576 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 13.42022 15.35806 0.873823 0.386566 -17.4592 44.29966 -17.4592 44.29966 X Variable X Variable 0.009402 0.007723 1.217427 0.229393 -0.00613 0.024931 -0.00613 0.024931 Tháng Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -17.1425 16.3208 -1.05035 0.298819 -49.9576 15.67269 -49.9576 15.67269 X Variable 0.024013 0.008207 2.925837 0.005234 0.007511 0.040515 0.007511 0.040515 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 69.56625 25.24784 2.755335 0.008261 18.80206 120.3304 18.80206 120.3304 X Variable -0.02098 0.012697 -1.65205 0.105052 -0.0465 0.004553 -0.0465 0.004553 Tháng 10 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept Tháng 11 -28.6011 24.11153 -1.1862 0.241382 -77.0805 19.87842 -77.0805 19.87842 X Variable 0.027148 0.012125 2.238952 0.02983 0.002768 0.051527 0.002768 0.051527 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 26.26567 29.30881 0.89617 0.374635 -32.6636 85.19497 -32.6636 85.19497 Tháng 12 Intercept X Variable Năm Intercept X Variable -0.0021 0.014739 -0.1426 0.887206 -0.03174 0.027533 -0.03174 0.027533 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 17.4268 11.15462 1.562295 0.124788 -5.00106 39.85466 -5.00106 39.85466 0.004983 0.005609 0.888387 0.378763 -0.0063 0.016262 -0.0063 0.016262 PHỤ LỤC 3: BẢNG MÃ HÓA CHỈ SỐ ĐỘ PHƠI NHIỄM (E), 85 ĐỘ NHẠY CẢM (S), KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG (AC) Bảng mã hóa E Năm Nắng nóng 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 0.4 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.2 0.2 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.7 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.6 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.8 0.1 0.4 0.3 0.2 0.6 0.4 0.4 Nắng nóng Số ngày gay gắt 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 rét đậm 0.4 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.6 0.7 0.3 0.4 0.3 0.4 0.7 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5 0.3 1.0 0.7 0.4 0.1 0.6 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.3 0.8 1.0 0.4 0.1 0.6 0.5 86 Rét hại Bão 0.5 0.0 0.1 1.0 0.6 0.5 0.1 0.9 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.9 0.3 0.1 0.2 0.2 0.5 0.6 0.9 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.2 0.6 0.1 0.4 0.4 0.0 0.1 0.3 0.3 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 Lượng mưa 0.2 0.5 0.6 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.5 0.2 0.3 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.2 0.4 0.9 0.6 0.8 0.8 0.8 0.3 0.6 1.0 0.6 0.5 Nhiệt độ 0.7 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 1.0 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 1.0 0.8 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.5 0.2 0.0 0.5 0.6 0.6 0.5 0.2 0.6 0.2 0.1 0.5 0.1 0.8 1.0 0.4 0.7 87 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.6 0.7 0.9 0.6 0.7 0.9 0.7 0.4 0.9 1.0 0.2 0.7 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 0.4 0.5 0.5 0.0 0.6 0.4 0.6 Bảng mã hóa S Quỳnh Thanh Quỳnh Bảng Diện tích (ha) Sản lượng(tấn) Diện tích (ha) Sản lượng (tấn) 0 0 0 0.58 1 0.55 0.55 0.55 0.46 0.46 0.46 0.01 0.18 0.94 0 0 0 0.92 0.92 0.95 0.95 0.84 0.74 0.60 0.52 0.53 0.35 0.35 0.52 0.17 Bảng mã hóa AC Thu Nhập 0.6 0.6 0.6 0.2 0.0 0.6 Quỳnh Thanh Tỷ lệ đầu Tỷ lệ lao tư 0.9 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3 Thu Nhập động 0.4 0.2 0.0 0.1 0.2 0.6 0.6 0.8 0.6 0.4 0.0 0.2 0.4 88 Quỳnh Bảng Tỷ lệ đầu Tỷ lệ lao tư 0.5 0.3 0.5 0 0.2 0.7 động 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Tính Dễ Bị Tổn Thương Đến Hoạt Động Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Tính Dễ Bị Tổn Thương Đến Hoạt Động Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Tính Dễ Bị Tổn Thương Đến Hoạt Động Nuôi Trồng Thủy Sản Tại Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay