Đánh Giá Công Tác Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Nhận Thức Của Người Dân Tại Địa Bàn Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

94 36 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:37

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐỊA BÀN Xà MINH TÂN, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn : : : : : NGUYỄN THỊ PHA MTA 57 MÔI TRƯỜNG TS NGUYỄN THANH LÂM HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐỊA BÀN Xà MINH TÂN, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : : : : : : NGUYỄN THỊ PHA MTA 57 MÔI TRƯỜNG TS NGUYỄN THANH LÂM MINH TÂN, ĐÔNG HƯNG, THÁI BÌNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Sinh viên Nguyễn Thị Pha i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô hướng dẫn, thầy cô môn quản lý môi trường, gia đình toàn thể bạn bè giúp em hoàn thành khóa luận Để có kết ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy giáo, cô giáo khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trong năm học tập rèn luyện trường, giảng dạy nhiệt tình thầy cô giáo trang bị cho em đầy đủ kiến thức chuyên môn giúp ích cho công việc sống em Đặc biệt em muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS.Nguyễn Thanh Lâm – giảng viên môn quản lý môi trường chị Đặng Thanh Hương người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ cho em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới UBND xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cung cấp số liệu, tạo điều kiện giúp đỡ em thực đề tài suốt thời gian qua Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình động viên tinh thần tạo điều kiện vật chất cho em học tập suốt năm học đại học, cảm ơn bạn bè thân thiết, người bên em giúp đỡ em thời gian qua Do trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót trình điều tra, nghiên cứu viết báo cáo, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Pha ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH .xii xiii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Yêu cầu đề tài .3 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học quản lý rác thải sinh hoạt 1.2 Các khái niệm chung 1.2.1.1 Khái niệm chất thải 1.2.1.2 Khái niệm chất thải rắn 1.2.1.3 Khái niệm rác thải sinh hoạt 1.2.1.4 Khái niệm quản lý rác thải 1.2.1.5 Quản lý tổng hợp chất thải rắn .5 Hình 1.1: Thứ tự ưu tiên quản lý chất thải rắn (https://duancapnuocvavesinh.files.wordpress.com/2011/05/afbeelding3.png) 1.3 Nguồn gốc, thành phần, đặc điểm phân loại rác thải sinh hoạt 1.3.1.1 Nguồn gốc phát sinh rác thải sinh hoạt Hình 1.2 Các nguồn phát sinh chất thải 1.3.1.2 Thành phần rác thải sinh hoạt Bảng 1.1.Thành phần chủ yếu rác thải sinh hoạt (%) Bảng 1.2 Thành phần hóa học câu tử phế thải iii 1.3.1.3 Phân loại rác thải sinh hoạt Hình 1.3 Phân loại biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt .10 1.3.1.4 Đặc điểm rác thải sinh hoạt 11 1.4 Tác động RTSH tới môi trường đời sống người 11 1.5 Cơ sở pháp luật 13 1.6 Văn luật 13 1.7 Văn luật .13 1.8 Đánh giá sở pháp lý .14 1.9 Cơ sở thực tiễn quản lý rác thải sinh hoạt .14 1.10 Hiện trạng phát sinh công tác quản lý rác thải sinh hoạt Thế giới 14 1.10.1.1 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt Thế giới .14 Bảng 1.3 Lượng phát sinh chất rắn đô thị số nước 15 1.10.1.2 Tình hình quản lí, xử lí rác thải Thế giới 17 1.10.1.3 Đánh giá chung giải pháp quản lý Thế giới 17 1.11 Hiện trạng rác thải sinh hoạt công tác quản lý Việt Nam 17 1.11.1.1 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt Việt Nam .17 Bảng 1.4 Rác thải sinh hoạt đô thị phát sinh năm 2007-2010 .18 Bảng 1.5 Định mức phát sinh RTSH đô thị Việt Nam năm 2020 18 Bảng 1.6 Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn 21 1.11.1.2 Tình hình quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt Việt Nam 21 Hình 1.4 Hệ thống quản lý chất thải số đô thị Việt Nam 23 Những năm trước rác thải chủ yếu có nhiều đô thị, vùng nông thôn vấn đề không đặt ra, lượng rác thải nông thôn ngày nhiều, số lượng lớn Lượng rác thải phát sinh nhiều nhanh vượt khả xử lý địa phương tác động xấu đến môi trường cảnh quan mặt nông thôn Khó khăn quản lý rác thải thể khâu thu gom, vận chuyển xử lý Nếu đô thị tỷ lệ thu gom rác thải đạt tới gần 96% nông thôn vùng ven đô thị đạt 5-10%; khu dân cư nằm xa trục đường giao thông lớn hầu hết rác thải chưa thu gom Do kinh phí hạn hẹp nên việc thu gom rác không triệt để, không hiệu quả, gây vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến cảnh quan mặt nông thôn Hiện iv hầu hết xã có quy hoạch địa điểm tập kết rác thải, có nơi xây bãi đổ rác, có nơi xây bể chứa, có nơi đổ rác tự nhiên mặt đất Điểm tập kết nông thôn thường cánh đồng, gần nghĩa địa ven đê, bãi sông việc xử lý rác đa dạng, có nơi chôn lấp rác, có nơi đốt hủy rác, có nơi chuyển tiếp đến sở xử lý tập trung, nhiên việc gặp khó khăn xe chở rác chuyên dụng hoạt động tốt rác tập kết tập trung xe gòong chuyên dùng (bán tự động), rác đổ tràn lan bãi phải huy dộng người xúc đổ lên xe hầu hết xã kinh phí chi cho việc .24 Bảng 1.7 Các biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cấp xã, thị trấn (%) .25 Hình 1.5 Các công nghệ sử dụng để xử lý, tiêu hủy RTSH 26 Hình 1.6 Tỷ lệ tái sử dụng rác thải hai thành phố lớn Việt Nam 26 1.11.1.3 Đánh giá chung giải pháp quản lý Việt Nam 27 1.4 Nhận thức tham gia cộng đồng công tác quản lý rác thải sinh hoạt .28 1.4.1 Hoạt động tham gia người dân công tác quản lý RTSH 28 1.4.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến tham gia người dân hoạt động quản lý RTSH 29 31 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG NGHÊN CỨU .32 2.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.4.1 Thu thập tài liệu thứ cấp .32 2.4.2 Phương pháp lựa chọn địa điểm vấn 33 2.4.3 Phương pháp điều tra vấn 33 2.5 Xử lý số liệu 34 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .35 Hình 3.1: Vị trí địa lý xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 35 (UBND xã Minh Tân, 2015) 35 3.1.2 Kinh tế - xã hội .38 Bảng 3.1: Hiện trạng dân số xã phân bố thôn 39 3.1.3 Thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội gắn liền đến công tác quản lý RTSH địa bàn xã: .43 v 3.2 Hiện trạng phát sinh rác thải sinh hoạt khu dân cư xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 44 3.2.1 Nguồn phát sinh RTSH khu dân cư xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình: 44 Hình 3.2 Các nguồn phát sinh RTSH hộ gia đình 44 3.2.2 Khối lượng RTSH 45 Bảng 3.2: Kết cân rác ước lượng hộ gia đình .45 Bảng 3.3: Hệ số phát sinh RTSH toàn xã Minh Tân 46 Hình 3.3: Mối liên hệ dân số lượng RTSH .47 Bảng 3.4: Khối lượng RTSH phát sinh địa bàn xã 47 3.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh RTSH xã Minh Tân 48 Bảng 3.5: Khối lượng RTSH hộ vào ngày thường ngày nghỉ 48 Bảng 3.6:Thành phần RTSH thôn xã Minh Tân (%) 50 3.3.1 Hệ thống quản lý RTSH 52 Bảng 3.7: Bộ máy quản lý RTSH xã Minh Tân .52 Hình 3.4: Sơ đồ hệ thống quản lý RTSH địa bàn xã Minh Tân 53 (UBND xã Minh Tân, 2015) 53 3.3.1 Công tác phân loại rác 54 Hình 3.5 Sơ đồ trình thu gom, vận chuyển rác xã Minh Tân 55 (UBND xã Minh Tân) 55 Hình 3.6: Bãi tập kết rác xã Minh Tân (15/03/2016) 56 Bảng 3.8 : Hình thức xử lý RTSH xã Minh Tân .57 Hình 3.8: Hình ảnh người dân thôn Duy Tân đốt rác ven đường(22/03/2016) 58 Hình 3.9: Người dân thôn Hưng Sơn mang rác thải sinh hoạt đổ bờ sông(10/04/2016) .58 3.4.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục vệ sinh môi trường 60 60 vi Hình 3.10 Nhận xét người dân công tác tuyên truyền BVMT địa phương 60 Hình 3.11: Học sinh trường tiểu học xã Minh Tân dọn vệ sinh quanh trường vào 24 hàng tháng(24/03/2016) 61 Hình 3.12: Ý thức tham gia phong trào cải thiện MT địa phương người dân 62 Hình 3.13: Đánh giá người dân môi trường RTSH 62 Bảng 3.9 Nhận thức người dân phân loại rác nguồn 63 3.5.1 Giải pháp chung .65 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC I 76 Hình I.1: Cân RTSH hộ gia đình ông Nguyên Đăng Thuấn thôn Hưng Sơn (09/03 13/03/2016).76 Hình I.2: Một số hộ gia đình không đổ rác nơi quy định (05/03/2016) .76 Hình I.3: Học sinh trường Tiểu học xã Minh Tân dọn dẹp khuôn viên xung quanh trường học (24/03/2016) 77 77 HìnhI.4: Phỏng vấn hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Thuấn thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (10/04/2016) 77 77 HìnhI.5: Phỏng vấn hộ gia đình ông Trần Cao Quý thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (10/04/2016) .77 HìnhI.6: Tải đựng RTSH nhà ông Vũ Văn Đông thôn Duy Tân, Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình (10/04/2016) 78 Hình I.7: Nhân viên thu gom RTSH trường Mầm non xã Minh Tân (19/03/2016) 78 79 Hình I.8: Xe kéo RTSH nhân viên thu gom rác thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình (19/03/2016) 79 vii Hình I.9: Xe kéo RTSH nhân viên thu gom rác thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình (19/03/2016) 79 viii không diễn thường xuyên Do người làm công tác thu gom, quản lý không đào tạo thường xuyên nên nhận thức họ tầm quan trọng mức ý nghĩa công việc chưa cao Khi bắt đầu công việc họ trang bị dụng cụ hỗ trợ gang tay, trang, mũ, xẻng, quốc, xe kéo, … dụng cụ hỏng họ cấp thiết bị Rác sau họ thu gom vận chuyển tới bãi rác xã họ tự xử lý phương pháp chôn lấp đốt bãi rác Điều dẫn đến phương pháp áp dụng làm việc chưa hợp lý rác không phân loại trước xử lý, rác mang đến bãi rác không xử lý mà đợi bãi rác nhiều xử lý Các nhân viên cho biết trình thu gom RTSH hộ gia đình, họ không yêu cầu hộ gia đình phải phân loại rác vô hữu riêng, nên hầu hết hộ gia đình không phân loại rác trước nhân viên đến thu gom rác Tất nhân viên thu gom rác vấn cho mức độ hợp tác người dân với việc thu gom rác nhân viên mức trung bình, ý thức người dân việc thu gom đổ rác mức Các nhân viên thu gom rác cho biết tham gia thu gom xử lý rác họ không hưởng chế độ bảo hiểm độc hại Khi hỏi mức lương mà họ nhận hàng tháng, tất nhân viên thu gom rác cho mức lương Họ mong muốn tăng lương mong muốn sớm xây dựng lò đốt rác hợp vệ sinh xã 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nâng cao hiệu công tác phân loại, thu gom, quản lý rác thải phát sinh hộ gia đình địa phương 3.5.1 Giải pháp chung 3.5.1.1 Giải pháp chế sách, luật pháp - Thiết lập quy định vấn đề quản lý xử phạt, thành lập tổ chuyên trách môi trường thiết lập kế hoạch BVMT liên quan tới RTSH 65 - Hệ thống quản lý rác thải, cấu phối hợp tổ chức UBND xã Minh Tân nhân dân phải có ràng buộc chặt chẽ công tác thu gom vận chuyển RTSH - Các văn pháp luật nhà nước cần phải hiểu rõ truyền tải đến nhân dân cách hiệu qua: Truyền loa đài, hoạt đồng đoàn thể kỳ họp thôn, xã cách lồng ghép, tạo hững thú cho người nghe để hiểu tốt - Tổ chức cho cán nhân viên môi trường để nâng cao trình độ chuyên môn, khả quản lý Tập huấn cho đội ngũ thu gom rác kĩ thuật thu gom, phân loại rác thải, có trách nhiệm với công việc - Quy chế môi trường xã cần phải có răn đe kết hợp với hình phạt kinh tế thỏa đáng Đưa biện pháp hình thức xử phạt cụ thể, rõ ràng cho trường hợp vi phạm quy chế về: Đổ rác không nơi quy định, Tổ chức kiểm tra thu gom, vận chuyển tổ chức chịu trách nhiệm cụ thể để xử lý hành vi vi phạm theo Luật bảo vệ môi trường 66 3.5.1.2 Giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt - Thực phân loại rác nguồn từ hộ dân quan, theo loại: Rác thải hữu cơ, rác thải vô tái chế được, rác thải vô đem chôn lấp - Tăng tần suất thu gom RTSH địa bàn xã Đội vệ sinh môi trường cần thực thời gian thu gom RTSH - Cần phải đầu tư trang thiết bị thu gom vận chuyển đầy đủ hiệu Người thu gom rác cần trang bị đầy đủ dụng cụ lao động bảo hộ lao động nhằm tạo điều kiện an toàn, không làm ảnh hưởng - Hợp lý tuyến đường thu gom tuyến vận chuyển Việc thu gom điểm tập kết cần phải nhanh chóng, số lượng người thu gom phù hợp để đảm bảo thời gian thu gom rác quy định, tránh gây tình trạng kéo dài thời gian thu gom, rác lại gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 3.5.1.3 Giải pháp quy hoạch • Cần có biện pháp cụ thể để quy hoạch lại khu tập kết rác cho gọn hơn, dọn rác ven đường vào khu bãi rác xung quanh bãi rác, hướng tới xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh • Quy hoạch bãi tập kết rác để xây dựng lò đốt rác 3.5.1.4 Giải pháp kinh tế - Cung cấp phương tiện trang thiết bị để công tác thu gom, vận chuyển chất thải đạt hiệu cao Đầu tư loại chế phẩm sinh học phun khử mùi hôi thối điểm tập kết rác Bổ sung thay xe thu gom rác đẩy tay hư hỏng để phục vụ công tác thu gom rác địa bàn thị trấn - Đối với công nhân thu gom rác cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn môi trường làm việc, không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ trước mắt lâu dài công nhân - Cần phải tăng tiền lương cho nhân viên thu gom RTSH địa bàn xã để họ làm việc có trách nhiệm phù hợp với công sức họ bỏ 67 - Cần thay thế, mua loa phát khu phố để phục vụ cho công tác tuyên truyền BVMT đến người dân tốt Mỗi khu phố cần bổ sung thêm loa để người dân nghe thấy, biết hoạt động địa phương liên quan đến môi trường 3.5.1.5 Giải pháp tuyên truyền Nâng cao nhận thức người dân phân loại rác nguồn để áp dụng phương pháp hiệu Như lượng rác thải giảm đáng kể Đối với rác thải nguy hại, khối lượng nhỏ loại rác nguy hại cần có biện pháp xử lý riêng - Xã hội hóa công tác môi trường: Huy động toàn lực lượng tổ chức đoàn thể như: niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh toàn thể nhân dân địa bàn tích cực tham gia vào công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt để đạt hiệu cao - Nhận thức người dân quản lý rác thải, tác động đến môi trường sức khỏe thấp, cần xây dựng chương trình nâng cao nhận thức BVMT đến người dân, tổ chức địa bàn Để nâng cao nhận thức người dân thông qua loa phát thanh, áp phích, hiệu tương ứng “Vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp”, “Chiến dịch làm cho giới hơn”, “Thanh niên môi trường”, “Sạch nhà đẹp phố”, “Ngày môi trường giới”,… Tổ chức chiến dịch truyền thông, lồng ghép hoạt động môi trường vào chương trình đoàn thể ngày lễ hội, trại hè giao lưu văn nghệ thông điệp tình hợp lý tạo hứng thú cho người dân tiếp thu cách hiệu - Thường xuyên tuyên truyền tác hại rác thải gây cho môi trường sức khỏe người thông qua đài phát thanh, loa tuyên truyền - Đưa tiêu chí BVMT vào việc đánh giá gia đình văn hóa Những gia đình có ý thức trách nhiệm BVMT tuyên dương gia đình thiếu ý thức bị nêu tên loa phát xã Công tác đánh tâm lí người dân việc nâng cao nhận thức trách nhiệm 68 - Nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục hướng đến tất tầng lớp, tổ chức đoàn thể: từ học sinh, niên đến người dân, Đối với vấn đề môi trường nói chung RTSH nói riêng việc nâng cao ý thức người dân việc làm quan trọng, định vấn đề môi trường sống để có môi trường không cố gắng vài người mà có quan tâm toàn xã hội thực Giáo dục học sinh từ nhà trường từ nhỏ cha mẹ, người lớn phải làm gương Nâng cao nhận thức người dân cách đồng loạt, toàn tạo bước công tác quản lý rác thải địa bàn xã Đối với vấn đề bảo vệ môi trường nói chung rác thải sinh hoạt nói riêng nâng cao nhận thức ý thức người dân việc làm quan trọng, định hiệu vấn đề bảo vệ môi trường sống để có môi trường không cố gắng vài người mà cần có quan tâm toàn xã hội thực 3.5.2 Giải pháp cụ thể Hiện có nhiều công nghệ để xử lý RTSH nhiên loại công nghệ có đặc điểm riêng phụ thuộc nhiều yếu tố thành phần tính chất RTSH, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội vùng + Rác hữu tận dụng để ủ làm phân compost, sản xuất khí sinh học, giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, đồng thời kinh phí thực không lớn + Rác có khả tái chế, tái sử dụng => đem bán + Rác nguy hại rác không bán được: tập trung cho tổ vệ sinh môi trường Về nguyên tắc, mô hình phân loại rác nguồn phải đơn giản để người dân dễ thực phải phù hợp với điều kiện quản lý môi trường nông thôn Phương pháp phân loại rác nguồn thích hợp là: Tại hộ gia đình: Mô hình phân loại rác phù hợp sử dụng túi nilon có màu khác để người dân tự phân loại ngày Túi màu xanh đựng rác hữu gồm thực phẩm (như rau thừa, giấy…), túi màu đỏ 69 đựng chất thải khác (vỏ chai, sắt vụn, túi nilon, vải thừa, ) túi màu đen đựng loại rác thải nguy hại pin, ắc quy hỏng, hóa chất, thuốc trừ sâu, Đặc biệt chất tái chế vỏ chai, sắt vụn, đồ gỗ, vỏ dép nhựa…khuyến khích tái chế Tuy nhiên cần phải giám sát hướng dẫn cụ thể cách thức phân loại đến hộ gia đình, cần tạo thói quen cho người dân vứt bỏ rác Việc phát túi đến hộ gia đình nên thực khoảng thời gian định để giúp hộ gia đình quen dần với cách thức phân loại Phân loại rác thải khu vực công cộng, tuyến đường: Đây khu vực đông người qua lại, nơi nên đặt thùng chứa rác thải ngăn, mục đích để chứa rác đồng thời tăng cường ý nghĩa giáo dục người dân vấn đề phân loại thu gom rác thải nguồn Thùng quy định sau: Thùng màu xanh chứa chất thải hữu cơ, thùng màu vàng chứa chất thải khác 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xã nông có tổng diện tích 406,48 ha; có 294,58ha (chiếm 72,47% tổng diện tích đất tự nhiên) canh tác nông nghiệp Xã Minh Tân có 5377 nhân 1530 hộ dân Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,2% năm (2015) Cùng với phát triển kinh tế, phát triển đa dạng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, … làm cho lượng rác thải sinh hoạt xã ngày tăng mà vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt chưa thực trọng quan tâm Nguồn phát sinh RTSH khu dân cư địa bàn xã từ hoạt động sinh hoạt gia đình, sở trường học, trạm y tế nguồn phát sinh nhiều RTSH hộ gia đình 2.Tổng lượng RTSH phát sinh gần 1672,48 kg/ngày, hệ số phát thải RTSH thời điểm điều tra 0,31 kg/người/ngày Thành phần RTSH địa bàn xã chủ yếu rác thải hữu nhiều (64,32%) sau đến rác thải vô cơ, thấp rác thải nguy hại chiếm 1,19% RTSH địa bàn xã chưa phân loại hiệu đồng dẫn đến lượng RTSH phải vận chuyển đến nơi xử lý cao Khối lượng RTSH thu gom địa bàn xã tổ vệ sinh đưa chôn lấp đốt, lượng RTSH không thu gom người dân chủ yếu xử lý hình thức thiêu đốt Công tác quản lý địa bàn xã nhiều hạn chế bất cập, xã có 10 nhân viên thu gom rác, với tỷ lệ thu gom hộ gia đình khoảng 66,67 đến 73,33 % hộ gia đình tham gia, RTSH chưa phân loại nguồn, hoạt động thu gom chưa quan tâm trọng, rác thải thu gom chủ yếu xử lý hình thức chôn đốt Nhận thức người dân xã Minh Tân việc thu gom rác công tác bảo vệ môi trường chưa cao Chỉ có 25,56% người dân vấn nói họ thường xuyên tham gia phong trào môi trường xã Tỷ lệ 71 người dân không hiểu phân loại rác nguồn cao (65,56%) 60% hộ gia đình vấn không tiến hành phân loại rác Chỉ có 11,11% người dân vấn cho công tác tuyên truyền địa phương vấn đề RTSH tốt Và phương pháp xử lý RTSH địa bàn xã Minh Tân chủ yếu đốt Một số đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý RTSH giảm lượng RTSH địa phương giải pháp quản lý RTSH, tăng tuần suất thu gom RTSH, đẩy mạnh công tác tuyên truyền BVMT qua loa đài phát thanh, áp phích, khuẩ hiệu môi trường Hướng dẫn người dân phân loại rác nguồn để giảm lượng RTSH Tăng tiền lương cho nhân viên thu gom rác để họ làm việc có trách nhiệm phù hợp với công sức họ bỏ Kiến nghị • Kiến nghị nghiên cứu khác - Thu thập thêm số liệu nhằm ước tính tải lượng phát sinh rác thải theo thời gian, làm sở đề xuất giải pháp quản lý xử lý phù hợp tương lai - Phân tích chi phí cho việc xây dựng số công nghệ xử lý RTSH khu vực nông thôn xây dựng lò đốt rác, bãi chôn lấp hợp vệ sinh • Kiến nghị với cấp quyền địa phương - Tăng cường giáo dục cộng đồng nâng cao hiểu biết người dân lợi ích phân loại rác nguồn, tác hại rác thải sinh hoạt đến môi trường sống nâng cao ý thức bảo vệ môi trường -Tăng cường biện pháp xử phạt để tạo cho người dân ý thức cao hơn, có trách nhiệm với công tác quản lý RTSH -Áp dụng phương pháp phân loại rác nguồn kết hợp với việc giáo dục tuyên truyền, khuyến khích người dân có ý thức thu gom đổ rác nơi quy định 72 -Thông qua phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân giữ gìn môi trường xanh - đẹp; phân loại rác nguồn theo phương thức 3R, mặt nâng cao lực vận chuyển xử lý mặt khác tận dụng lợi ích từ rác thải để chế biến thành phân compost, tái chế tái sử dụng 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Bộ Tài nguyên Môi trường(2004), Báo cáo môi trường quốc gia, 2004: Chất thải rắn, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo trạng môi trường quốc gia chất thải rắn, Hà Nội Chính phủ (2007), Nghị định 59/2007/NĐ-CP, ngày 09/04/2007, quản lý chất thải rắn Chính phủ (2015), Nghị định số 38/2015/NĐ – CP ngày 24/4/2015 quản lý chất thải phế liệu Lý Thị Thu Hà (2011), Bài giảng Quản lý xử lý chất thải, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Mạn (2006) Bộ môn sức khỏe môi trường NXB Y học Hà Nội Dương Trang Ngân (2015), Khóa luận tốt nghiệp ” Đánh giá trạng quản lý rác thải sinh hoạt xã Đa Tốn, huyên Gia Lâm, thành phố Hà Nội”.Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Gia Lâm, Hà Nội Trần Quang Ninh (2010) Tổng luận công nghệ xử lý chất thải rắn số nước Việt Nam.NXB Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Nguyễn Thị Kim Nhung (2014),Luận án tiến sĩ xã hội học, tham gia người dân hoạt động quản lý rác thải đảm bảo phát triển bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Thành cộng (2010) Giáo trình Công Nghệ sinh học xử lý môi trường NXB Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 11 Hồ Thị Lam Trà cộng (2012), Quản lý môi trường, NXB Đại học Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghịa Việt Nam (2014), Luật bảo vệ Môi trường 2014 13 UBND xã Minh Tân (2015), thuyết minh quy hoạch chung xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Tài liệu web 74 14 Minh Cường (2015), Những số rác thải http://moitruong.com.vn /moi-truong-sos/nhung-con-so-ve-rac-thai14394.htm 15 Lê Văn Khoa(2010), Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn, tái chế tái sử dụng giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội môi trường ỏ đô thị http://vacne.org.vn/phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-tainguon-tai-che-va-tai-su-dung-la-giai-phap-co-y-nghia-kinh-te-xahoi-va-moi-truong-o-cac-do-thi/ 24735.html 16 Chiến lược chất thải dự án (2011) https://duancapnuocvavesinh files wordpress.com/2011/05/afbeelding3.png 17 Lợi ích tác hại rác thải http://kenhsinhvien.vn/topic/loi-ich-va-tachai-cua-rac-thai.21920/ 18 Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (2009), thống kê thành phần chất thải sinh hoạt, http://www.urenco.com.vn/ default.asp?tab= detailnew&zone=144&id=144&tin=132 19 Môi trường (2014), Thức trạng rác thải sinh hoat tai Việt Nam http://moitruongsach.vn/thuc-trang-rac-thai-o-viet-nam/ 20 Môi trường (2015) Thức trạng rác thải sinh hoat tai viet nam 2015 http://moitruongsach.vn/thuc-trang-rac-thai-thai-tai-viet-nam-2015/ 21 Bùi Cách Tuyến, vai trò quan trọng giáo dục môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường, http://moitruong.com.vn/chuyen-de-moi-truong/vai-tro-quan-trongcua-giao-duc-moi-truong-8310.htm 22 Tổng quan lịch sử chất thải http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tong-quanve-lich-su-chat-thai-ran-10986/ 75 PHỤ LỤC I Một số hình ảnh trình thực đề tài ( Tổng hợp kết điều tra, 2016) Hình I.1: Cân RTSH hộ gia đình ông Nguyên Đăng Thuấn thôn Hưng Sơn (09/03 13/03/2016) Hình I.2: Một số hộ gia đình không đổ rác nơi quy định (05/03/2016) 76 Hình I.3: Học sinh trường Tiểu học xã Minh Tân dọn dẹp khuôn viên xung quanh trường học (24/03/2016) HìnhI.4: Phỏng vấn hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Thuấn thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (10/04/2016) HìnhI.5: Phỏng vấn hộ gia đình ông Trần Cao Quý thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (10/04/2016) 77 HìnhI.6: Tải đựng RTSH nhà ông Vũ Văn Đông thôn Duy Tân, Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình (10/04/2016) Hình I.7: Nhân viên thu gom RTSH trường Mầm non xã Minh Tân (19/03/2016) 78 Hình I.8: Xe kéo RTSH nhân viên thu gom rác thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình (19/03/2016) Hình I.9: Xe kéo RTSH nhân viên thu gom rác thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình (19/03/2016) 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Nhận Thức Của Người Dân Tại Địa Bàn Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Công Tác Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Nhận Thức Của Người Dân Tại Địa Bàn Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Đánh Giá Công Tác Quản Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Nhận Thức Của Người Dân Tại Địa Bàn Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay