Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Quản Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Địa Bàn Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

79 149 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:36

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -& - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯNG TRUNG, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN Người thực : ĐẶNG VĂN THÔNG Lớp : MTA Khóa : 57 Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN THỊ THÚY HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -& - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯNG TRUNG, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN Người thực : ĐẶNG VĂN THÔNG Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN THỊ THÚY Địa điểm thực tập : XÃ HƯNG TRUNG, HUYỆN NGHỆ AN HƯNG NGUYÊN, TỈNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình từ Giảng viên hướng dẫn TS Phan Thị Thúy Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Đặng Văn Thông i LỜI CẢM ƠN Lời cho bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam nói chung, khoa Môi Trường nói riêng trang bị cho kiến thức chuyên môn lối sống, tạo cho hành trang vững công tác sau Trước tiên xin chân thành cảm ơn TS Phan Thị Thúy, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, toàn thể nhân dân xã tạo điều kiện giúp đỡ trình thực đề tài địa phương Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè khích lệ tạo điều kiện để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Đặng Văn Thông ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát chung thuốc bảo vệ thực vật 1.1.1 Sự đời thuốc bảo vệ thực vật 1.1.2 Một số khái niệm thuốc BVTV 1.1.3 Phân loại thuốc bảo vệ thực vật 1.1.4 Các dạng thuốc bảo vệ thực vật 1.1.5 Vai trò thuốc BVTV 1.1.6 Con đường phát tán chế tác động thuốc BVTV 1.1.7 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến môi trường 1.1.8 Ảnh hưởng tới người động vật 1.1.9 Thực trạng quản lý thuốc BVTV giới Việt Nam 1.2 Cơ sở pháp lý quản lý thuốc BVTV Việt Nam 1.2.1 Pháp lệnh, điều lệ quy định Nhà nước 1.2.2 Các quy định Bộ NN&PTNT Chương 2: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu iii 2.3.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, KT-XH xã Hưng Trung 2.3.2 Đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Hưng Trung 2.3.3 Điều tra thực trạng công tác quản lý thuốc BVTV địa bàn xã Hưng Trung 2.3.4 Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV địa bàn xã Hưng Trung 2.3.5 Đánh giá hiệu công tác quản lý thuốc BVTV xã Hưng Trung 2.3.6 Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao công tác quản lý thuốc BVTV địa bàn xã Hưng Trung 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.4.2 Tổng hợp xử lý số liệu Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội (KT-XH) xã Hưng Trung 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.2 Điều kiện Kinh tế - xã hội 3.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp Hưng Trung 3.2.1 Thực trạng sản xuất trồng nông nghiệp xã Hưng Trung 3.2.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp hộ gia đình vấn 3.3 Thực trạng quản lý thuốc BVTV địa bàn xã Hưng Trung 3.3.1 Hệ thống tổ chức QLNN thuốc BVTV địa bàn nghiên cứu 3.3.2 Các biện pháp quản lý 3.3.3 Quản lý kênh phân phối thuốc BVTV 3.4 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV xã Hưng Trung 3.4.1 Chủng loại thuốc BVTV sử dụng địa bàn xã Hưng Trung 3.4.2 Cách thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật người dân 3.5 Đánh giá hiệu công tác quản lý thuốc BVTV xã Hưng Trung 3.5.1 Đánh giá chung hiệu công tác quản lý thuốc BVTV xã Hưng Trung 3.5.2 Đánh giá hiệu công tác quản lý, kinh doanh thuốc sở kinh doanh thuốc BVTV iv 3.5.3 Đánh giá người dân công tác quản lý thuốc BVTV cán chuyên trách xã 3.6 Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao công tác quản lý thuốc BVTV xã Hưng Trung KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BV&KDTV : Bảo vệ Kiểm dịch thực vật BVTV : Bảo vệ thực vật CP : Chính Phủ GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã IPM : Quản lý dịch hại tổng hợp KT-XH : Kinh tế – xã hội NN&PTNT : SRI Nông nghiệp Phát triển nông thôn : Hệ thống canh tác lúa cải tiến SV : Sinh vật SXNN : Sản xuất nông nghiệp TSS : Thuốc trừ sâu TTB : Thuốc trừ bệnh TTC : Thuốc trừ cỏ vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân nhóm thuốc BVTV theo tính độc WHO Bảng 1.2: Phân nhóm thuốc BVTV theo tính độc nước ta Bảng 1.3 Độ bền vững số hóa chất BVTV đất Bảng 3.1 Diện tích cấu sử dụng đất năm 2015: Bảng 3.2 Diễn biến đàn gia súc, gia cầm đến năm 2015 Bảng 3.3 Tổng hợp diện tích gieo trồng giống gieo trồng vụ xuân năm 2016 Bảng 3.4 Chủng loại trồng phạm vi nông hộ xã Hưng Trung Bảng 3.5 Danh sách cán chuyên trách UBND xã Hưng Trung Bảng 3.6 Thống kê danh sách sở kinh doanh thuốc BVTV xã Hưng Trung Bảng 3.7 Danh sách loại thuốc BVTV người dân sử dụng xã Hưng Trung tính đến 25/4/2016 Bảng 3.8 Liều lượng sử dụng số loại thuốc BVTV người dân Bảng 3.9 Số lần phun thời gian cách ly thuốc BVTV vii thường xuyên làm theo dẫn, ước lượng, chừng,vượt quy định Mặt khác, lợi nhuận nông nghiệp đem lại không cao nên họ tiếc tiền phải bỏ số tiền lớn để đầu tư, trang bị thiết bị lao động mới, đồ bảo hộ lao động Có 4% hộ dân phản ánh việc cán tổ chức lớp tập huấn chưa đủ để giải hết thắc mắc họ Đôi có việc bận không tham gia họ lại bỏ lỡ không nghe kiến thức, họ mong muốn mỗi đợt mở khoảng 2, lớp tập huấn tạo điều kiện cho tất người dân nghe, nắm kiến thức buổi tập huấn Tâm lý người dân e ngại, không thân thiện với cán Mặt khác, hoạt động tuyên truyền, vận động người dân địa phương manh mún, nhỏ lẻ Loa đài thông báo thường vào sáng sớm, nhiều họ không để ý mà nghe hết Ngoài ra, vấn thêm 80 hộ dân địa bàn xã công tác thăm đồng cán quản lý có hộ dân cho biết họ gặp, chí không gặp cán thăm đồng Công tác thăm đồng cán ngày tuân theo thủ tục phức tạp trước đến đâu thông báo đến mà nhân viên trạm BVTV,cán chuyên trách tự động thăm đồng theo kế hoạch trạm nên việc số người dân hay không gặp điều dễ hiểu 3.6 Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao công tác quản lý thuốc BVTV tại xã Hưng Trung Sử dụng thuốc BVTV để bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững phải đôi với việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng môi trường Vì vậy, nhiệm vụ phòng chống ô nhiễm suy thoái môi trường sản xuất, kinh doanh sử dụng thuốc BVTV phải coi mục tiêu ngành BVTV Vì nên đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiểu công tác quản lý thuốc BVTV  Đối với quyền địa phương - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đại lý kinh doanh thuốc BVTV - Xây dựng bổ sung lại bể thu gom bao bì thuốc BVTV bị vỡ đồng ruộng, thường xuyên thu gom dọn cỏ khu vực đặt bể 54 - Có sách giá hợp lý thuốc BVTV nguồn gốc sinh học, thảo mộc để khuyến khích người nông dân sử dụng sản phẩm - Có sách ưu đãi để người nông dân không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà sản xuất cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn - Áp dụng chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp ( IPM) - Cần có biện pháp thích hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức việc bảo vệ môi trường sức khoẻ cộng đồng, hướng dẫn cho nông dân địa tin cậy để mua phân bón thuốc BVTV  Đối với người kinh doanh thuốc BVTV - Hướng dẫn cho người mua để chọn loại sử dụng đạt hiệu cao - Nâng cấp sở vật chất trưng bày kho chứa thuốc đảm bảo an toàn - Tham gia lớp tập huấn, có kiến thức sâu rộng thuốc BVTV - Chỉ kinh doanh loại thuốc BVTV có danh mục phép sử dụng, hạn chế sử dụng Bộ NN&PTNT ban hành hàng năm ban hành bổ sung Không nhập loại thuốc BVTV danh mục cấm sử dụng Việt Nam  Đối với người tiêu dùng Để đảm bảo sử dụng quản lý thuốc BVTV có hiệu quả, cần thực biện pháp sau: • Về sử dụng thuốc BVTV - Áp dụng kỹ thuật sử dụng thuốc theo nguyên tắc “Bốn đúng” - Tuân thủ thời gian cách ly loại thuốc mỗi trồng - Sử dụng đủ đồ bảo hộ phun thuốc BVTV - Có ý thức thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng bỏ vào bể thu gom - Tham gia đầy đủ buổi tập huấn, tiếp thu khuyến cáo cán khuyến nông sử dụng hợp lý, an toàn phân bón thuốc BVTV - Sử dụng loại thuốc BVTV từ nguyên liệu sinh học: chế phẩm có chất lượng cao, có khả phòng trừ loại sâu, bọ gây hại trồng nông, lâm nghiệp Vừa an toàn cho người sử dụng, vừa giảm ô nhiễm môi trường 55 Hình 3.13 Hình ảnh minh họa bảo hộ lao động cần thiết sử dụng thuốc BVTV 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuốc BVTV xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đưa số kết luận sau: Hưng Trung xã đồng trũng, địa hình địa mạo tương đối phẳng với cấu trồng đa dạng lúa, ngô, khoai, rau màu Cây trồng Hưng Trung đa dạng nên việc sử dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp địa bàn thị xã diễn phức tạp với 100% hộ sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học Hiện địa bàn xã có 22 loại thuốc BVTV dùng phổ biến Công tác tập huấn, đạo phòng chống dịch bệnh UBND xã quan tâm đạo phòng chống kịp thời việc mở lớp tập huấn, tuyên truyền qua truyền thông, Mỗi năm UBND tổ chức đợt tập huấn, nhiên số lượng người dân tham gia quan tâm đến vấn đề Về tình hình buôn bán, kinh doanh thuốc BVTV cửa hàng, sở kinh doanh toàn xã có số cửa hàng Trong có hàng cấp giấy phép kinh doanh 100% sở kinh doanh thuốc BVTV vấn kho chứa thuốc riêng biệt Kho chứa góc nhỏ nằm hàng, ngăn cách tủ trưng bày không Về cách thức sử dụng, liều lượng sử dụng thuốc người dân chủ yếu theo thói quen, theo kinh nghiệm, theo phong trào với hộ xung quanh nên số loại thuốc pha đặc số pha loãng so với khuyến cáo, số loại pha theo khuyến cáo Nhìn chung người dân chưa trọng đến trang phục bảo hộ phun thuốc có tới 100% người dân không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động: 73,3% số hộ không sử dụng kính có tới 60% số hộ dân không sử dụng găng tay phun thuốc BVTV Người dân thiếu hiểu biết có ý thức việc phun thuốc, xử lý bao bì, tráng rửa bình sau phun thuốc hay thời gian cách ly thuốc 57 chưa đảm bảo yêu cầu để lại nhiều tác hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cộng đồng gây suy thoái môi trường ảnh hưởng đến hệ sinh thái Theo kết điều tra, 80% hộ dân hài lòng cách quản lý cán địa phương 18% hộ dân nhiều thắc mắc, băn khoăn, tỏ ý chưa hài lòng Nhưng nhìn chung họ tỏ không quan tâm đến việc làm cán bộ, mà có xu hướng việc mình làm Kiến nghị Thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân môi trường đặc biệt Việt Nam nói chung xã Hưng Trung nói riêng Do điều kiện có hạn nghiên cứu dùng lại quản lý sử dụng thuốc BVTV cần có nhiều nghiên cứu sâu toàn diện thuốc BVTV ảnh hưởng đến môi trường 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015) Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Số 03/2015/TT-BNNPTNT Lê Huy Bá Lâm Minh Triết, 2005 Sinh thái môi trường ứng dụng.NXB Khoa học Kĩ thuật Trần Văn Chiến, Phan Trung Quý (2006) Giáo trình hóa học môi trường Nxb Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Mạnh Chinh Mai Thành Phụng (2000) Cỏ dại ruộng lúa biện pháp phòng trừ NXB Nông Nghiệp Lưu Nguyễn Thành Công (2010) Thực trạng của việc sử dụng hóa chất BVTV vấn đề ô nhiễm chế phẩm hóa học sử dụng nông nghiệp Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Phạm Quang Hà Nguyễn Văn Bộ (2013) Sử dụng phân bón mối quan hệ với sản xuất lương thực, bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính Đào Xuân Hoằng (2005) Kỹ thuật tổng hợp hóa chất Bảo vệ thực vật NXB Khoa Học Kỹ Thuật Đỗ Văn Hàm (2007) Giáo trình sức khỏe nghề nghiệp NXB Y Học Đoàn quy hoạch nông nghiệp thủy lợi Nghệ An (2015), Thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 10 Phạm Bích Ngân Đinh Xuân Thắng (2006) Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu tới sức khỏe của người phun thuốc Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, tập 9, số 2/ 2006 11 Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên Cs (2007) Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật NXB Nông Nghiệp 12 Phùng Minh Long (2002), “Xác định tồn dư của số loại hóa chất BVTV rau xanh, thịt tiêu thụ thị trường Hà Nội tìm hiểu số ảnh hưởng”, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp – Chuyên ngành thú y 59 13 Nguyễn Xuân Thành Cs (2005) Giáo trình Sinh học đất NXB Giáo Dục 14 Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581) Tháng 3/2013 15 Hà Minh Trung Cs (1998) Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất độc hại dùng nông nghiệp tới sức khỏe người Các biện pháp khắc phục Đề tài cấp nhà nước 11-08 Viện Bảo vệ thực vật 16 Lê Hồng Trân (2008) Đánh giá rủi sức khỏe rủi sinh thái NXB khoa học kỹ thuật 17 Lê Nam Khánh, Nguyễn Thanh Bình Cs (2010) Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật NXB Đại học Nông Nghiệp Hà Nội TÀI LIỆU INTERNET 15 Báo mới, Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả an toàn, http://www.baomoi.com/Su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-hieu-qua-vaan-toan/82/7485693.epi Truy cập 06/2/2011 15 Cẩm Hà (2012) Phân loại phân bón vai trò đối với trồng http://vietcert.org/component/content/article/313-hop-quy/513-hop-quy-phanbon.html Truy cập ngày 03/3/2016 16 Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ (2009) Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, http://bvtvphutho.vn/Home/hieubietthuocbvtv/2009/76/Huong-dan-kythuat-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-an.aspx.Truy cập ngày 22/03/2016 17 Đào Huyền, Quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Vi phạm tràn lan, khó kiểm soát, http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/630460/quan-ly-su-dung-thuocbao-ve-thuc-vat-vi-pham-tran-lan-kho-kiem-soat 18 Hóa học đời sống, Ô nhiễm đất thuốc BVTV, http://hoahoc-doisong0.webnode.vn/news/o-nhi%E1%BB%85m%C4%91%E1%BA%A5t-do-thu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A3o-v %E1%BB%87-th%E1%BB%B1c-v%E1%BA%ADt/ 19 Nguyên Thanh (2014) Hiểm họa từ thuốc bảo vệ thực vật, http://vinhlong.mard.gov.vn/ContentDetail.aspx?Id=11683&CatId=15 Truy cập ngày 27/02/2016 20 KS Trương Quốc Tùng, Giải pháp giảm sử dụng thuốc BVTV, http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_tintuc/ite m/19531102.html 21 Phạm Ngọc Cừ, UBND xã Hưng Trung 60 http://hungnguyen.gov.vn/hungnguyen/default/explorer.html/news/113? folder_id=107 Truy cập ngày 22/2/2016 22 Trà My – Hải Thanh, Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giả - Môi trường lâm nguy, http://pops.org.vn/AdminPages/News/viewhistory/tabid/67/NewsID/259/lang uage/vi-VN/Default.aspx,19/10/2011 - 10:24:46 22 Trịnh Thạch Lam- Chi cục BVTV Nghệ An,Chủ động phát hiện phòng trừ kịp thời, hiệu qua đối với bệnh đạo ôn lúa Xuân năm 2016, http://sonnptnt.nghean.vn/sonn_new/default/explorer/news/2227? folder_id=91 Truy cập ngày 17/3/2016 61 PHỤ LỤC PHỤ LỤC I MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC BVTV TẠI XÃ HƯNG TRUNG Ảnh : Phun thuốc BVTV đồng ruộng Vỏ bao bì thuốc BVTV bị vứt bừa bãi đồng ruộng 62 anh Hoàng Văn Ánh- xóm 12 Pha chế thuốc cánh đồng Cơ sở kinh doanh: Cơ sở bác Nguyễn Trọng Đại HTX Vạn Hồng Bể thu gom bao bì thuốc BVTV 63 PHỤ LỤC II PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ NÔNG HỘ Họ tên nông hộ:…………………………………………………… 1.1 Năm sinh:…………………………… 1.2 Giới tính: Nam/Nữ 1.3 Dân tộc:…………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Trình độ văn hóa:……………………………………………………… Tuổi:………… Số nhân khẩu:…………… Số lao động chính………………………… Nghề phụ……………………………………………………………… Tình hình kinh tế: a b trung bình c.nghèo PHẦN II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP I Tình hình sản xuất nông nghiệp tại hộ gia đình Bảng 1: Diện tích gieo trồng, suất, sản lượng loại trồng STT Cây trồng Lúa Ngô … … … Thời gian Diện tích (sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng PHẦN II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV Loại STT trồng Mùa vụ Diện tích (sào) Loại thuốc sử dụng Liều lượng 64 Cách sử dụng Số Thời Ghi lần gian phun cách ly Lúa Khi ông bà sử dụng thuốc BVTV/ ông bà phun thuốc nào? a b c d e Phun định kì Khi phát có sâu bệnh Khi có thông báo cán khuyến nông Theo hộ xung quanh Ý kiếnkhác:………………………………………………………… a b c d Ông (bà) thường mua thuốc BVTV đâu? Cửa hàng buôn bán thường xuyên Cửa hàng buôn bán ngõ xóm, nhỏ lẻ, theothời vụ Hợp tác xã Nguồn khác Ông(bà) lựa chọn thuốc cách phun dựa vào đâu? a Kinh nghiệm c Theo hướng dẫn cán khuyến b e a a b nông Tư vấn chủ cửa hàng bán thuốc BVTV d Theo hộ xung quanh Khác……………………… Ông(bà) có tập huấn trước phun thuốc không? Có b không Ông(bà) thường phun thuốc nào? Theo thông báo HTX c Phun định kỳ Khi thấy xuất sâu bệnh d Theo phong trào 65 f a a b Khác Trước sử dụng thuốc ông(bà) có đọc hướng dẫn không? Có b không Thời gian cách li Theo kinh nghiệm c phụ thuộc giá Theo khuyến cáo nhãn d khác……… Ông bà có dung hỗn hợp loại thuốc để phun không ? a Có b Không Nếu có dùng hỗn hợp loại ? a 2-3 loại b loại trở lên I Cách phòng chống người dân sử dụng thuốc BVTV Khi tiếp xúc với thuốc BVTV, ông bà sử dụng cácbiện pháp an toàn nào? STT 10 11 Ngườiđược PV chọn (có/không) Biệnpháp an toàn ủng Găngtay Khẩutrang Mũ Quansáthướnggiótrướckhiphun Chọnthờigianthíchhợpđểphun Rửataybằngxàphòngtrướckhiphun Thayquầnáosaukhiphun Tắmrửasaukhiphunthuốc Quầnáochốngthấm Kính Trong trình sử dụng thuốc, ông (bà) mắc phải triệu chứng sau chưa? a Mẩn ngứa b Nôn mửa d Đau bụng, tiêu chảy e Đau đầu, chóng mặt c Mệt mỏi f Khác II Thái độ người dân quản lí, sử dụng thuốc BVTV Ông (bà) làm lượng thuốc bình phun phun xong? a Phun tiếp hết b Phun cho trồng khác c Dự trữ cho lần sau d Đổ bỏ Ông bà thường rửa dụng cụ pha thuốc bình phun đâu? 66 a Ngay cánh đồng c Trong nhà b Ao, hồ gần ruộng, cạnh nhà d Khác Bao bì thuốc BVTV ông(bà) thường xử lí a Bỏ nơi quy định c Đốt b Vứt ruộng, mương, máng,ao d chôn lấp g Khác……………………………… Ông bà có tập huấn trước mùa vụ không ? a Có b Không PHẦN III ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ Ông(bà) có biết quan cán phụ trách thuốc BVTV không? a Có b không Tên quan đó:…………………………………………………………… Các cán quan có nhiệm vụ gì?ông (bà) có hỗ trợ từ quan việc phòng chống hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV có dịch bệnh không? ……………………………………………………………………………… Khi phát dịch bệnh hại ông bà có báo cho quan biết không? Họ có hỗ trợ gia đình ông (bà) không? ………………………………………………………………………………… a Các có tuyên truyền tập huấn hướng dẫn ông(bà) sử dụng thuốc BVTV không? a.Có b không Tần xuất cán kiểm tra giám sát quản lí thuốc BVTV không? a Thường xuyên b c PHẦN IV ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT Những khó khăn ông (bà) sử dụng thuốc BVTV gì? a Thiếu đất c Thiếu vốn b Thiếu thông tin dịch bệnh d Thiếu hiểu biết kỹ thuật e Khác Ông(bà) đánh giá công tác quản lý cán chuyên trách ? STT Cơ quan /cán Chức năng, nhiệm vụ Người dân có biết không? 67 Cán có thực không? Ghi Nguyện vọng ông (bà) sản xuất nông nghiệp địa phương? 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Quản Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Địa Bàn Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Quản Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Địa Bàn Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Quản Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Địa Bàn Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay