Đánh Giá Hiện Trạng Kim Loại Nặng Trong Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh

87 140 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:36

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHÙNG THỊ MỸ HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Minh Tiến NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn nêu rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Tác giả luận văn Phùng Thị Mỹ Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn TS Trần Minh Tiến tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức môn Phát sinh học Phân loại đất - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016 Tác giả luận văn Phùng Thị Mỹ Hạnh iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN II LỜI CẢM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG VII DANH MỤC HÌNH IX TRÍCH YẾU LUẬN VĂN XII THESİS ABSTRACT XIII PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 25 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 25 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN THUẬN THÀNH – TỈNH BẮC NINH 29 iv TÊN SẢN PHẨM CHÍNH 40 TÊN LÀNG, XÃ 40 N 45 4.3.ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM VÀ CẢNH BÁO .57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 KẾT LUẬN 61 5.2 KIẾN NGHỊ 62 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVTV Bảo vệ thực vật ĐBSH Đồng sông Hồng FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc HST Hệ sinh thái KCN Khu công nghiệp CCN Cụm công nghiệp KLN Kim loại nặng QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam VSV Vi sinh vật CEC Khả trao đổi cation OC Hàm lượng cacbon hữu pH pH số đo độ hoạt động (hoạt độ) ion (H+) vi DANH MỤC BẢNG BẢNG 2.1 QUAN HỆ GIỮA TÍNH LINH ĐỘNG CỦA KIM LOẠI VỚI PH VÀ EH .5 BẢNG 2.2 TỔNG KẾT SỰ HẤP PHỤ CỦA CÁC KIM LOẠI VẾT BẢNG 2.3 HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CHO PHÉP CÁC KIM LOẠI NẶNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐỘC TỐ ĐỐI VỚI THỰC VẬT TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BẢNG 2.4 HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG TẦNG ĐẤT MẶT Ở MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐƠN VỊ: MG/KG BẢNG 2.5 HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA VIỆT NAM 10 BẢNG 2.6 NGUỒN GỐC CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG .14 BẢNG 2.7 SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÔ CƠ Ở NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 16 BẢNG 2.8 CÁC TẠP CHẤT TRONG PHÂN SUPERPHOPHAT 18 BẢNG 2.9 THỜI GIAN TỒN LƯU TRONG ĐẤT CỦA MỘT SỐ NÔNG DƯỢC 20 BẢNG 3.1 MỨC ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KIM LOẠI NẶNG 28 BẢNG 4.1 CÁC KCN VÀ CCN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH_ 38 BẢNG 4.2 DANH MỤC CÁC LÀNG NGHỀ HOẠT ĐỘNG TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH 40 BẢNG 4.3 BIẾN ĐỘNG VỀ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM .41 ĐÂY LÀ LOẠI CHẤT QUAN TRỌNG TRONG NÔNG NGHIỆP, NẾU SỬ DỤNG THÍCH HỢP SẼ CÓ HIỆU QUẢ RÕ RỆT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG NHƯNG NÓ CŨNG LÀ CON DAO LƯỠI, SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG SẼ LỢI BẤT CẬP HẠI, MỘT TRONG SỐ ĐÓ LÀ Ô NHIỄM ĐẤT NẾU BÓN QUÁ NHIỀU PHÂN HÓA HỌC LÀ HỢP CHẤT NITƠ, LƯỢNG HẤP THU CỦA RỄ THỰC VẬT TƯƠNG ĐỐI NHỎ, ĐẠI BỘ PHẬN CÒN LẠI LƯU LẠI TRONG ĐẤT, QUA PHÂN GIẢI CHUYỂN HÓA, BIẾN THÀNH MUỐI NITRAT TRỞ THÀNH NGUỒN Ô NHIỄM CHO MẠCH NƯỚC NGẦM VÀ CÁC DÒNG SÔNG 43 vii BẢNG 4.4 HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG MỘT SỐ PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG 44 BẢNG 4.5 LƯỢNG PHÂN BÓN THEO CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN HA 45 BẢNG 4.6 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC ĐIỂM LẤY MẪU 50 BẢNG 4.7 MỨC ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KIM LOẠI NẶNG 57 viii DANH MỤC HÌNH LỜI CAM ĐOAN II LỜI CẢM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG VII DANH MỤC HÌNH IX TRÍCH YẾU LUẬN VĂN XII THESİS ABSTRACT XIII PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 25 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 25 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 HÌNH 3.1 SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM LẤY MẪU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH.27 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN THUẬN THÀNH – TỈNH BẮC NINH 29 ix HÌNH 4.1 SƠ ĐỒ HUYỆN THUẬN THÀNH 29 HÌNH 4.2 SƠ ĐỒ BIỂU THỊ SỐ LIỆU TRUNG BÌNH NĂM (2005 - 2015) CỦA TRẠM KHÍ TƯỢNG BẮC NINH 32 TÊN SẢN PHẨM CHÍNH 40 TÊN LÀNG, XÃ 40 N 45 HÌNH 4.3 PHH2O ĐẤT TẦNG MẶT Ở 23 ĐIỂM NGHIÊN CỨU 48 HÌNH 4.4 HÀM LƯỢNG CU TRONG ĐẤT TẦNG MẶT Ở 23 ĐIỂM NGHIÊN CỨU 51 HÌNH 4.5 HÀM LƯỢNG PB TRONG ĐẤT TẦNG MẶT Ở 23 ĐIỂM NGHIÊN CỨU 52 HÌNH 4.6 HÀM LƯỢNG CD TRONG ĐẤT TẦNG MẶT Ở 23 ĐIỂM NGHIÊN CỨU 53 HÌNH 4.7 HÀM LƯỢNG AS TRONG ĐẤT TẦNG MẶT Ở 23 ĐIỂM NGHIÊN CỨU 54 HÌNH 4.8 HÀM LƯỢNG ZN TRONG ĐẤT TẦNG MẶT Ở 23 ĐIỂM NGHIÊN CỨU 55 HÌNH 4.9 HÀM LƯỢNG HG TRONG ĐẤT TẦNG MẶT Ở 23 ĐIỂM NGHIÊN CỨU.56 4.3.ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM VÀ CẢNH BÁO .57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 KẾT LUẬN 61 5.2 KIẾN NGHỊ 62 x So sánh kết phân tích hàm lượng KLN với QCVN 03-2008/BTNMT Đất SXNN huyện thuận thành chưa bị ô nhiễm KLN, giới hạn an toàn Một số điểm có hàm lượng có vượt qua QCVN ( ví dụ 5/23 mẫu có Cu >50ppm không sai số phép đo (10%) nên chưa thể khẳng định bị ô nhiễm mà điểm có nguy ô nhiễm lớn Cu: điểm thôn Thanh Bình - Xuân Lâm gần KCN Xuân Lâm (cách 50m), Đồng Đoài, Đồng Văn - Đại Đồng Thành cách lò gạch 120m canh tác chuyên màu, Hg (thôn Phủ - Ninh Xá) Đánh giá nguy ô nhiễm mang tính cảnh báo điểm nghiên cứu có 21.7% sạch, lại 78.3% mức sơ nhiễm (tiến gần đến ngưỡng quy định QCVN 03/2008), xác định điểm cần phải cảnh báo ô nhiễm để có biện pháp ngăn ngừa xử lý phù hợp 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Điều kiện kinh tế xã hội huyện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp phát sinh chất thải có nguy gây ô nhiễm môi trường Hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề sản xuất công nghiệp, chất thải sinh hoạt khu dân cư nguồn gây tích lũy KLN đất SXNN huyện Thuận Thành Các điểm có phản ứng chua đến chua nhiều pHH O (4.0-5.4) rơi vào điểm có canh tác lúa nước gần khu công nghiệp, làng nghề nhóm 1(50%) nhóm Có mẫu phản ứng kiềm 7.32; 7.39;7.1 thuộc Nhóm cấu lúa – màu Đánh giá chung: đất SXNN huyện Thuận Thành chưa bị ô nhiễm KLN, giới hạn an toàn Có 5/23 mẫu có hàm lượng Cu có nguy ô nhiễm thôn Thanh Bình Xuân Lâm, Đồng Đoài, Đồng Văn - Đại Đồng Thành 1/23 mẫu có Hg ngưỡng QCVN >0.5ppm (thôn Phủ - Ninh Xá) Các tiêu khác ( Pb, Zn, As, Cd) ngưỡng QCVN Hàm lượng Cu, Pb, Cd trung bình đất SXNN khu vực gần làng nghề KCN: nơi sử dụng nước tưới (nước thải) KCN, làng nghề (nhóm 1) cao nhất, sau đến nhóm 3, cuối nhóm Hàm lượng Hg cao nhóm đất SXNN chịu ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV (nhóm 3), Nhóm 2, cuối Có điểm ô nhiễm cục thôn Phủ - xã Ninh xá So sánh kết phân tích hàm lượng KLN với QCVN 03-2008/BTNMT So sánh kết phân tích hàm lượng KLN với QCVN 03-2008/BTNMT Đất SXNN huyện thuận thành chưa bị ô nhiễm KLN, giới hạn an toàn Đánh giá nguy ô nhiễm điểm nghiên cứu theo thang phân cấp Viện Thổ nhưỡng Nông hóa có 21.7% sạch, lại 78.3% mức sơ nhiễm Từ sơ đồ trạng ô nhiễm môi trường đất huyện Thuận Thành ta xác định điểm cần phải cảnh báo ô nhiễm: Cu: điểm thôn Thanh Bình - Xuân Lâm gần KCN Xuân Lâm (cách 50m), Đồng Đoài, Đồng 61 Văn - Đại Đồng Thành cách lò gạch 120m canh tác chuyên màu, Hg (thôn Phủ - Ninh Xá) 5.2 KIẾN NGHỊ Đề tài thực đánh giá KLN tổng số với số lượng mẫu hạn chế Để đánh giá đầy đủ phục vụ cho công tác bảo vệ đất, quy hoạch quản lý hướng cần nghiên cứu thêm hàm lượng KLN linh động đất Cần có phương pháp đánh giá theo quy chuẩn, tiêu chuẩn để có sở khoa học cho việc phân loại mức độ ô nhiễm 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: 10 11 Cục Bảo vệ Môi trường, 2003 Chất thải trình sản xuất vấn đề bảo vệ môi trường Nhà xuất Lao động, 2003 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Hữu Thành Kim loại nặng (tổng số trao đổi) đất nông nghiệp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Tạp chí Khoa học đất, số 19/2003 http://thuanthanh.gov.vn/kinh-te/cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-huyen-thuanthanh-15-1029.html http://www.bacninh.gov.vn/Zone/KHCNMoiTruong/BaoVeMoiTruong.html http://www.mard.gov.vn/pages/news_detail.aspx?NewsId=7877&Page=4 Huỳnh Trường Giang (2008) KLN môi trường tác động tới động vật thủy sản, khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ Lê Đức Lê Văn Khoa Tác động hoạt động làng nghề tái chế đồng thủ công xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến môi trường đất khu vực Tạp chí khoa học đất số 14/ 2001 Lê Đức Trần Thị Tuyết Thu (2000), “Bước đầu nghiên cứu khả hút thu tích luỹ Pb bèo tây rau muống đất bị ô nhiễm”, Thông báo khoa học trường đại học, Bộ giáo dục Đào tạo, Hà Nội, 2000 Lê Đức, Trần Khắc Hiệp (2006) Giáo trình đất bảo vệ đất, NXB Hà Nội Lê Huy Bá, 1997, Sinh thái môi trường đất, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Lê Văn Khoa, Lê Thị Anh Hằng, Phạm Minh Cường, Đánh giá ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất, nước, trầm tích, thực vật khu vực công ty Văn Điển công ty Orion Hanel, tạp chí khoa học đất số 11/1999 12 13 14 15 16 Nguyễn Hữu Thành, Hồ Thị Lam Trà, 2003, nghiên cứu hàm lượng Zn đất nông nghiệp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Ngọc Nông, Hàm lượng nguyên tố vi lượng kim loại nặng số loại đất vùng Đông Bắc Việt Nam Tạp chí khoa học đất số 18/ 2003 Nguyễn Xuân Cự, Trần Thị Tuyết Thu (2003), Bài giảng ô nhiễm đất biện pháp xử lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Phạm Văn Khang, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Huân Một số nghiên cứu kim loại nặng giới Tạp chí khoa học đất số 20/2004 Tạp chí Khoa học Phát triển (2010) Tuyển chọn số chủng vi khuẩn nấm rễ (AMF) có khả chuyển hóa hấp thu Cu, Pb, Zn cao để cải tạo đất ô nhiễm KLN (5) tr 832 - 842 63 17 18 19 20 21 Trần Công Tấu, Trần Công Khánh, Hiện trạng môi trường đất Việt Nam thông qua việc nghiên cứu kim loại nặng Tạp chí khoa học đất số 10/ 1998 Trịnh Quang Huy (2006) Bài giảng Tồn dư hóa chất nông nghiệp Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1998) Sổ tay phân tích Đất, nước, phân bón, trồng, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam Viện Thổ nhưỡng Nông hoá (2007) Báo cáo kết điều tra phân bón 2004 – 2007 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (2011) Báo cáo kết đề tài “ Nghiên cứu áp dụng biện pháp sinh học giải ô nhiễm kim loại nặng đất nước cho vùng chuyên canh rau miền Đông Nam Bộ đồng sông Cửu Long” Tiếng anh : 22 Alina Kabata-Pendias, Ph.D., D.Sc (2000).Trace elements in Soils and Plants Alina Kabata-Pendias 23 Canadian Council of Minister of the Environment (CCME) (1997) Recommadations canadienes pour la qualité des sols Mars 24 Ghosh, M., Singh, S.P (2005), "A review on phytoremediation of heavy metals and utilization of its byproducts", Applied ecology and environmental reserch, 25 3(1), pp 1-18 Ho Thi Lam Tra, Kazuhiko Egashira (1999) Heavy Metal Characterization of River Sediment in Ha Noi, Viet Nam Commun Soil Sci Plant Analý United 26 States Hồ Thị Lam Trà, Kazuhiko Egashira (2001) Status of Heavy metal inAgricultural Soils of Viet Nam Plant Nuts pp 419 – 422 27 Kabata-Pendias and H Pendias (1985) Trace Elements in Soils and Plants CRC Press, Inc Boca Raton, Florida 28 Nieboer E, Richardson DHS (1980) The replacement of the nondescript term “heavy metals” by a biologically and chemically significant classification of metal 29 ions Environ Poll Series B - Chem Phys pp 3–26 Plant J.A., Raiswell R (1983), “Principles of environmental geochemistry”, Applied environmental geochemistry, Academic Press, London, pp – 39 64 PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH pH KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN THÀNH Ký TT hiệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mẫu TT 07 TT 11 TT 15 TT 35 TT 37 TT 38 TT 39 TT 42 TT 44 TT 52 TT 58 TT 62 TT 93 TT 96 TT 98 TT 99 TT 100 TT 130 Tọa độ pH Kinh độ Vĩ độ 106º 6' 43" 106º 5' 57" 106º 5' 13" 106º 0' 22" 106º 2' 24" 106º 1' 16" 106º 3' 50" 106º 1' 48" 106º 3' 4" 106º 1' 19" 106º 5' 17" 106º 5' 38" 106º 0' 43" 106º 3' 32" 106º 7' 1" 106º 6' 58" 106º 6' 47" 106º 4' 52" 21º 3' 31" 21º 2' 45" 21º 3' 21" 21º 4' 4" 21º 2' 57" 21º 4' 3" 21º 1' 19" 21º 2' 43" 21º 2' 8" 21º 2' 15" 21º 0' 38" 21º 3' 38" 21º 1' 27" 21º 4' 0" 21º 4' 5" 21º 4' 39" 21º 5' 13" 21º 3' 26" Nhóm Hóa chất BVTV Làng nghề Khu công nghiệp Hóa chất BVTV CT Sinh hoạt Hóa chất BVTV CT Sinh hoạt CT Sinh hoạt Khu công nghiệp Khu công nghiệp Hóa chất BVTV Khu công nghiệp Khu công nghiệp Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV H2O 6.49 4.95 4.52 5.5 5.39 6.55 5.57 6.83 5.57 4.1 5.41 5.56 7.32 6.76 7.2 7.37 6.86 Kim loại nặng (mg/kg đất) KCl 5.44 3.90 3.47 4.95 4.45 4.34 5.50 4.52 5.78 4.52 3.05 4.36 4.51 6.27 5.71 6.15 6.32 5.81 65 As Cd Hg Pb Zn Cu 8.22 5.42 5.80 8.88 7.53 9.02 8.94 8.84 9.19 4.50 6.02 7.77 6.80 1.85 1.70 3.62 4.24 5.88 0.46 0.82 0.55 1.97 0.75 0.18 0.46 0.62 0.85 0.74 0.53 0.51 0.67 0.76 0.40 1.17 0.57 0.26 0.13 0.28 0.36 0.45 0.3 0.34 0.39 0.33 0.24 0.48 0.45 0.30 0.20 0.40 0.49 0.06 0.13 0.32 21.10 39.90 60.30 40.27 57.25 51.90 31.56 32.48 44.41 35.45 11.55 31.24 31.03 52.20 35.45 56.33 12.58 56.03 53.70 55.90 146.60 97.81 104.55 128.60 59.23 58.18 58.22 98.80 37.00 52.54 131.49 122.78 37.70 134.03 53.48 130.13 25.89 29.30 51.10 48.78 41.97 40.23 25.34 20.43 32.61 30.03 15.12 32.35 50.98 50.81 24.70 55.58 10.20 35.72 19 20 21 22 23 TT 132 TT 134 TT 138 TT 139 TT 146 106º 4' 30" 106º 4' 26" 106º 4' 30" 106º 4' 34" 106º 5' 28" 21º 3' 44" Làng nghề 21º 4' 27" Hóa chất BVTV 21º 2' 27" Khu công nghiệp 21º 2' 14" CT Sinh hoạt 21º 1' 8" CT Sinh hoạt Giá trị thấp nhất: Giá trị cao nhất: Giá trị trung bình: Độ lệch chuẩn: QCVN 03/2008; TCVN 1995 6.77 7.1 5.83 5.85 5.8 4.10 7.32 66 5.72 6.05 4.78 4.80 4.75 3.05 6.27 4.32 6.49 5.09 7.03 10.20 1.700 9.190 6.507 2.519 12.000 0.82 0.76 0.85 1.25 0.49 0.18 1.97 0.71 0.40 2.00 0.13 0.33 0.33 0.16 0.58 0.0640 0.4900 0.3238 0.1232 0.5000 35.30 52.03 43.23 54.21 5.03 11.55 60.30 39.53 13.60 70.00 100.57 116.53 56.40 96.32 16.45 37.00 146.60 86.07 38.23 200.00 29.30 52.23 35.00 38.45 5.32 15.12 55.58 35.95 12.65 50.00 PHỤ LỤC 2: ĐỊA ĐIỂM LẤY MẪU KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN THÀNH TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ký hiệu mẫu TT 07 TT 11 TT 15 TT 35 TT 37 TT 38 TT 39 TT 42 TT 44 TT 52 TT 58 TT 62 TT 93 TT 96 TT 98 TT 99 TT 100 TT 130 TT 132 TT 134 TT 138 TT 139 TT 146 Kinh độ Vĩ độ Địa điểm 106º 6' 43" 106º 5' 57" 106º 5' 13" 106º 0' 22" 106º 2' 24" 106º 1' 16" 106º 3' 50" 106º 1' 48" 106º 3' 4" 106º 1' 19" 106º 5' 17" 106º 5' 38" 106º 0' 43" 106º 3' 32" 106º 7' 1" 106º 6' 58" 106º 6' 47" 106º 4' 52" 106º 4' 30" 106º 4' 26" 106º 4' 30" 106º 4' 34" 106º 5' 28" 21º 3' 31" 21º 2' 45" 21º 3' 21" 21º 4' 4" 21º 2' 57" 21º 4' 3" 21º 1' 19" 21º 2' 43" 21º 2' 8" 21º 2' 15" 21º 0' 38" 21º 3' 38" 21º 1' 27" 21º 4' 0" 21º 4' 5" 21º 4' 39" 21º 5' 13" 21º 3' 26" 21º 3' 44" 21º 4' 27" 21º 2' 27" 21º 2' 14" 21º 1' 8" Thôn Giữa, xã An Bình Thôn Cả, TT Hồ Thôn Cả, TT Hồ Thôn Đình Tổ, xã Đình Tổ Thôn Phương Quan, xã Trí Quả Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ Thôn Quán Tranh, xã Nguyệt Đức Thôn Tư Thế, xã Trí Quả Thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm Thôn Chè, xã Ninh Xá Thôn Lạc Thổ, TT Hồ Thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm Thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành Thôn Thụy Mão, xã Mão Điền Thôn Đại Mão, xã Hoài Thượng Thôn Lam Cầu, xã Hoài Thượng Thôn Tú Tháp, xã Song Hồ Thôn Đông Hồ, xã Song Hồ Thôn Đồng Văn, xã Đại Đồng Thành Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông Thôn Phủ, xã Ninh Xá PHỤ LỤC 2: MỘT SÔ ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN 67 Điều tra nông hộ Điều tra nông hộ Điều tra nông hộ Điều tra nông hộ 68 Phân tích ttrong phòng Công tác lấy mẫu đất Cảnh quan khu vực lấy mẫu Cảnh quan khu vực lấy mẫu (Vỏ BVTV 69 70 71 72 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HÀM LƯỢNG KLN THEO CÁC NHÓM MẪU Đơn vị ppm TT Ký hiệu mẫu TT 11 TT 132 TT 15 TT 44 TT 52 TT 62 TT 93 TT 138 Nhóm As Cd Hg Pb Làng nghề Làng nghề Khu công nghiệp Khu công nghiệp Khu công nghiệp Khu công nghiệp Khu công nghiệp Khu công nghiệp 5.42 4.32 5.80 9.19 4.50 7.77 6.80 5.09 0.82 0.82 0.55 0.85 0.74 0.51 0.67 0.85 0.28 0.13 0.36 0.24 0.48 0.30 0.20 0.33 39.90 35.30 60.30 44.41 35.45 31.24 31.03 43.23 Zn 55.90 100.57 146.60 58.22 98.80 52.54 131.49 56.40 Cu 29.30 29.30 51.10 32.61 30.03 32.35 50.98 35.00 0.1 Giá trị thấp nhất: 4.32 0.51 0.13 31.03 29.30 0.4 Giá trị cao nhất: 9.19 0.85 0.48 60.30 51.10 0.2 Giá trị trung bình: 6.11 0.73 0.29 40.11 36.33 0.1 Độ lệch chuẩn: TT 07 TT 35 10 TT 38 11 TT 58 12 13 TT 96 TT 98 14 TT 99 15 TT 100 16 TT 130 17 TT 134 18 Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV Hóa chất BVTV 1.70 8.22 8.88 9.02 6.02 1.85 1.70 3.62 4.24 5.88 6.49 0.13 0.46 1.97 0.18 0.53 0.76 0.40 1.17 0.57 0.26 0.76 0.11 0.13 0.45 0.34 0.45 0.40 0.49 0.06 0.13 0.32 0.33 9.58 21.10 40.27 51.90 11.55 52.20 35.45 56.33 12.58 56.03 52.03 53.70 97.81 128.60 37.00 122.78 37.70 134.03 53.48 130.13 116.53 9.28 25.89 48.78 40.23 15.12 50.81 24.70 55.58 10.20 35.72 52.23 0.0 Giá trị thấp nhất: 1.70 0.18 0.06 11.55 10.20 0.4 Giá trị cao nhất: 9.02 1.97 0.49 56.33 55.58 0.3 Giá trị trung bình: 5.59 0.71 0.31 38.94 35.93 0.1 Độ lệch chuẩn: TT 37 19 TT 39 20 CT Sinh hoạt CT Sinh hoạt 2.70 7.53 8.94 73 0.53 0.75 0.46 0.15 0.30 0.39 17.91 57.25 31.56 104.55 59.23 16.26 41.97 25.34 21 22 23 TT 42 TT 139 TT 146 CT Sinh hoạt CT Sinh hoạt CT Sinh hoạt 8.84 7.03 10.20 0.62 1.25 0.49 0.33 0.16 0.58 32.48 54.21 5.03 58.18 96.32 16.45 20.43 38.45 5.32 0.1 Giá trị thấp nhất: 7.03 Giá trị cao nhất: 10.2 0.46 0.16 5.03 5.32 0.5 1.25 0.58 57.25 41.97 0.3 Giá trị trung bình: 8.51 0.71 0.35 36.11 26.30 0.1 Độ lệch chuẩn: 1.26 74 0.32 0.15 21.06 14.74 ... gây hại cho thực vật nồng độ (như Cd) gây hại cho thực vật ngưỡng định, phạm vi đó, kim loại nặng có ch cho thực vật (như Zn) Nhưng ch ng t ch lũy nhiều đất lại độc hại Khi nghiên cứu t ch luỹ... cứu t ch luỹ KLN đất mà xem xét hàm lượng tổng số ch a thể đánh giá độ độc ch ng trồng chiều hướng biến đổi ch ng đất Ch ng tồn nhiều dạng khác ch yếu dạng sau đây: dạng linh động, liên kết với... phố Hồ Ch Minh (TPHCM), Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Huy Bá (2002) xác định được: Cr, Pb, Hg, Cu số mẫu bị ô nhiễm so sánh với tiêu chuẩn cho phép số nước Ch u Âu giới hạn cho phép Riêng Cd có t ch lũy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Kim Loại Nặng Trong Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Kim Loại Nặng Trong Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Kim Loại Nặng Trong Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay