Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Trường Lâm, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

80 141 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:36

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN TRƯỜNG LÂM, KHU KINH TẾ NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA Người thực Lớp Khóa Ngành Giáo viên hướng dẫn : : : : : ĐẬU HOÀNG ANH MTE 57 MÔI TRƯỜNG ThS HỒ THỊ THÚY HẰNG HÀ NỘI – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN TRƯỜNG LÂM, KHU KINH TẾ NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA Người thực Lớp Khóa Ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : : : : : : ĐẬU HOÀNG ANH MTE 57 MÔI TRƯỜNG ThS HỒ THỊ THÚY HẰNG PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN TĨNH GIA HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khoá luận em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Hồ Thị Thúy Hằng, người bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em tận tình suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho em sở tảng để em hoàn thành tốt đề tài Rất cảm ơn anh chị cán nhân viên phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Tĩnh Gia tận tình bảo cung cấp cho em tư liệu cần thiết để hoàn thành tốt đề tài Xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên em nhiều thời gian qua Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Người thực i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCL BKHCNMT BTNMT BXD CTR CTRPHC CTRPHN CTRSH KKT NĐ-CP QĐ TP TT TTLT TX UBND : : : : : : : : : : : : : : : : Bãi chôn lấp Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ xây dựng Chất thải rắn Chất thải rắn phân hủy chậm Chất thải rắn phân hủy nhanh Chất thải rắn sinh hoạt Khu kinh tế Nghị định-Chính phủ Quyết định Thành phố Thông tư Thông tư liên tịch Thị xã Ủy ban nhân dân iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị Việt Nam năm 2007 .Error: Reference source not found Bảng 1.2 Tình hình phát sinh chất thải rắn Error: Reference source not found Bảng1.3 Lượng CTRSH đô thị theo vùng địa lý Việt Nam đầu năm 2010 .Error: Reference source not found Bảng 1.4 CTR đô thị phát sinh năm 2009 – 2010 dự báo đến năm 2025 .Error: Reference source not found Bảng 1.5 Thành phần CTRSH chôn lấp số địa phương .Error: Reference source not found Bảng 1.6 Các số liệu tiêu biểu thành phần tính chất nước rác từ bãi chôn lấp lâu năm Error: Reference source not found Bảng 3.1 Số lượng sở hành trường học, bệnh viện KKT Nghi Sơn Error: Reference source not found Bảng 3.2 Tổng hợp lượng rác thải sinh hoạt phát sinh KKT Nghi Sơn .Error: Reference source not found Bảng 3.3 Chỉ tiêu phát sinh thu gom CTRSH đô thị Error: Reference source not found Bảng 3.4 Kết qủa dự báo lượng CTRSH phát sinh tới năm 2035 .Error: Reference source not found Bảng 3.5 Khối lượng CTR đem chôn lấp bãi chôn lấp CTR Trường Lâm Error: Reference source not found Bảng 3.6 Các hạng mục công trình bãi chôn lấp CTR Trường Lâm .Error: Reference source not found Bảng 3.7 Kết cấu chống thấm mặt vách hố.Error: Reference source not found Bảng 3.8 Các thông số lựa chọn tính toán bãi chôn lấp CTR Trường Lâm .Error: Reference source not found Bảng 3.9 Thành phần CTRSH đem chôn lấp bãi chôn lấp Trường Lâm .Error: Reference source not found iv Bảng 3.10 Tốc độ phát sinh khí tổng lượng khí sinh kg chất hữu phân hủy nhanh năm .Error: Reference source not found Bảng 3.11 Tốc độ phát sinh tổng lượng khí sinh CTR PHN qua năm Error: Reference source not found Bảng 3.12 Tốc độ phát sinh khí tổng lượng khí sinh kg chất hữu phân hủy chậm năm Error: Reference source not found Bảng 3.13 Tốc độ phát sinh tổng lượng khí sinh CTR PHC qua năm Error: Reference source not found Bảng 3.14 Tổng lượng khí sinh bãi chôn lấp 15 năm Error: Reference source not found Bảng 3.15 Tổng hợp thông số kỹ thuật bãi chôn lấp CTR Trường Lâm .Error: Reference source not found v DANH MỤC HÌNH Hình.1.1 Nguồn gốc phát sinh CTR sinh hoạt Error: Reference source not found Hình 2.1 Mô hình tam giác cho chất thải hữu phân hủy nhanh .Error: Reference source not found Hình 2.2 Mô hình tam giác cho chất thải hữu phân hủy chậm Error: Reference source not found Hình 3.1 Vị trí địa lý KKT Nghi Sơn .Error: Reference source not found Hình 3.2 Quy hoạch khu vực KKT Nghi Sơn Error: Reference source not found Hình 3.3 Vị trí bãi chôn lấp CTR Trường Lâm Error: Reference source not found Hình 3.4 Rác thải bãi rác Thị Trấn Tĩnh Gia tảiError: Reference source not found Hình 3.5 Nơi tập kết rác thải người dân Error: Reference source not found Hình 3.6 Thành phần CTRSH KKT Nghi SơnError: Reference source not found Hình 3.7 Chi tiết lớp lót đáy .Error: Reference source not found Hinh 3.8 Chi tiết lớp phủ ngày Error: Reference source not found Hình 3.9 Sơ đồ bố trí hố ga ống thu gom nước rácError: Reference source not found Hình 3.10 Sơ đồ bố trí ống thu gom nước rác Error: Reference source not found Hình 3.11 Sơ đồ hệ thống thoát khí chủ động Error: Reference source not found Hình 3.12 Mặt cắt dọc ô chôn lấp Error: Reference source not found vi Hinh 3.13 Mặt cát ngang ô chôn lấp hệ thống thu gom khí rác nước rác .Error: Reference source not found Hình 3.14 Bố trí mặt bãi chôn lấp .Error: Reference source not found Hình 3.15 Cân nước mưa ô chôn lấp.Error: Reference source not found vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia tăng dân số áp lực từ phát triển kinh tế xã hội làm cho lượng chất thải rắn sinh hoạt nước ta phát sinh ngày nhiều với thành phần đa dạng, phức tạp Theo báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, năm nước ta lượng CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 12,8 triệu tấn, có xu hướng tăng dần qua năm, trung bình từ 10 – 16%/năm.Với lượng phát sinh lớn công tác xử lý CTRSH nước ta chưa đáp ứng nhu cầu Phần lớn CTRSH phát sinh thu gom tập kết bãi thải chung, nhiên có khoảng 80-85% xử lý chôn lấp chiếm từ 76-82% Tuy nhiên nước có 12/63 tỉnh thành có bãi chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường, số lại bãi chôn lấp không đảm bảo tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường , ảnh hưởng đến đời sống người dân (báo cáo môi trường quốc gia, 2011) Vì việc tăng cường công tác môi trường xử lý chất thải, đặc biệt quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh vấn đề quan tâm trọng KKT Nghi Sơn năm KKT trọng điểm nước ta nhà nước tạập trung đầu tư với diệniện tích tự nhiên 18.611,8 ha, dân số vùng khoảng 90.000 người (năm 2014) Hiện KKT thời gian xây dựng hạng mục sở hạ tầng cụm công nghiệp, chất thải rắn phát sinh củ yếu từ hoạt động sinh hoạt khu dân cư nằm KKT Tuy nhiên tương lai cụm CN, nhà máy sản xuất vào hoạt động có phận không nhỏ người dân chuyển sang sản xuất công nghiệp, thu hút thêm lượng lớn lao động từ nơi khác , dẫn tới CTR nói chung CTRSH nói riêng gia tăng lớn gây áp lực cho công tác xử lý môi trường Do việc quy hoạch xây dựng khu vực xử lý chất thải cho khu vực cần thiết Và KKT này, để giải vấn đề CTRSH, quy hoạch có khu vực Bãi chôn lấp CTR nén Sự phân huỷ chất hữu rác phát sinh nước rỉ rác với lượng nhỏ Lượng nước rỉ rác sinh phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí tượng thuỷ văn, địa hình, địa chất bãi rác, diện tích bề mặt bãi, khí hậu lượng mưa Tốc độ phát sinh nước rác dao động lớn theo giai đoạn hoạt động khác bãi rác Trong suốt năm đầu tiên, phần lớn lượng nước mưa thâm nhập vào hấp thụ tích trữ khe hở lỗ rỗng chất thải chôn lấp Lưu lượng nước rác tăng dần suốt thời gian hoạt động giảm dần sau đóng cửa BCL lớp phủ cuối lớp thực vật trồng mặt có khả giữ nước để bốc hơi, làm giảm độ ẩm thấm vào Trên sở phương trình cân nước, số liệu lượng mưa, độ bốc hơi, hệ số giữ nước rác sau nén bãi rác, lượng nước rò rỉ tính theo mô hình vận chuyển chiều nước rò rỉ xuyên qua rác nén đất bao phủ sau: Q = M(W1 – W2) + [P(1 – R) – E] * A Trong đó: Q : lưu lượng nước rò rỉ sinh bãi rác (m3/ngày) M : khối lượng rác trung bình ngày (tấn/ngày) W2 : độ ẩm rác sau nén (%) W1: độ ẩm rác trước nén (%) P : lượng mưa ngày tháng lớn (mm/ngày) R : hệ số thoát nước bề mặt (Bảng 7.6, sách Quản Lý Chất Thải Rắn – Trần Hiếu Nhuệ NXBXD – 2001) E : lượng bốc lấy 5mm/ngày (thường – 6mm/ngày) A : diện tích chôn rác ngày (m2) 57 Chọn thông số: M = 20297,2 (tấn/năm) suy ra: M = 55,6(tấn/ngày) W2 = 20% (thường từ 10 – 35%) W1 = 60% P = 300 (mm/ngày) R = 0,15 E = (mm/ngày) Thể tích rác trung bình ngày là: 55,6/0.7 = 79,44 (m3) Diện tích chôn lấp ngày với chiều cao lớp rác lớp đất phủ sau ngày 0,8m 79,44/0,8 = 99,30(m2)  A = 99,30 (m2) Vậy: Q = 55,60(0,6- 0,2) + [0.3 (1-0,15)-0,005] * 99,30 = 47,07(m3/ngày) Tổng lượng nước rác phát sinh thời gian hoạt động bãi chôn lấp là: Vn = Q x 365 x 20 = 47,07 x 365 x 20 = 343611 m3 Tính toán lượng khí sinh từ bãi chôn lấp Theo số liệu điều tra thực tế, tiến hành lấy mẫu phân tích thành phần CTR sinh hoạt địa bàn KKT Nghi Sơn sau: 58 Bảng 3.9: Thành phần CTRSH đem chôn lấp bãi chôn lấp Trường Lâm Thành phần Chất hữu phân Thực phẩm thừa Lá cấy hủy nhanh Giấy vụn Carton Tổng cộng Chất hữu phân Vải Cao su hủy chậm Da Gỗ tro Tổng cộng % khối lượng 79,1 3,63 7,18 0,85 90,93 1,62 0,77 2,58 2,3 1,9 9,17 Độ ẩm (%) 70 60 64 10 10 20 12 (Nguồn: số liệu thực tập) Các liệu giả thiết ban đầu Thành phần chất thải gồm 90,93% chất thải phân hủy sinh học nhanh, 9,07% chất thải phân hủy sinh học chậm Trong trình phân hủy có 75% chất hữu phân hủy nhanh (CHC PHN) 60% chất hữu phân hủy chậm (CHC PHC) có khả phân hủy sinh học (vì có chất hữu chứa túi nhựa khô lên không phân hủy sinh học) Thời gian phân hủy hoàn toàn chất hữu phân hủy nhanh năm, chất hữu phân hủy chậm 15 năm Lượng khí sinh năm kg chất CHC PHN kg chất CHC PHC Chất hữu phân hủy nhanh 59 Tốc độ phát sinh khí Sử dụng mô hình tam giác: h 3/4h 2/4h 1/4h Thời gian Áp dụng công thức: Tổng lượng khí sinh (m3/kg) = thời gian phân hủy (năm) x tốc độ sinh khí cực đại (m3/kg.năm) x Tổng lượng khí sinh (m3/kg) Tốc độ sinh khí cực đại = Thời gian phân hủy (năm) Tốc độ phát sinh khí cực đại vào cuối năm thứ 1: h=2 14 = 5,6 (m3/kg.năm) Tổng lượng khí phát sinh năm thứ 1: Vn1 = 1/2 x x 5,6 = 2,8 (m3/kg) Tốc độ phát sinh khí vào cuối năm thứ h1 = x5,6 = 4,2 (m3/kg.năm) 60 Tổng lượng khí phát sinh năm thứ 2: Vn2 = [(5.6 + 4,2) x 1]1/2 = 4,9 (m3/kg) Tương tự tính tốc độ phát sinh khí tổng lượng khí sinh vào năm 3, 4, sau: Bảng 3.10 Tốc độ phát sinh khí tổng lượng khí sinh kg chất hữu phân hủy nhanh năm Cuối năm Tốc độ phát sinh khí Tổng lượng khí sinh Lượng (m3/kg.năm) (m3/kg) 5,6 2,8 4,2 4,9 2,8 3,5 1,4 2,1 0,7 Tổng 14 khí sinh toàn chất thải phân hủy nhanh đem chôn lấp: Khối lượng khô chất thải phân hủy nhanh mang chôn lấp là: mPHN = 0,9093 x 405944,3 = 369125,2 (tấn) Khối lượng chất thải phân hủy nhanh phân hủy bãi chôn lấp là: mPHN phân hủy = 0,75 x 369125,2 = 276843,9 (tấn) Khối lượng rác trung bình tính cho năm chất phân hủy nhanh: 276843,9 / 20 = 13482,2 (tấn) Vậy tốc độ phát sinh khí tổng lượng khí sinh 13842,2 rác là: Tổng lượng khí sinh năm thứ nhất: 2,8 x 13482,2 x103 = 37750160 m3 61 Tốc độ phát sinh khí năm thứ nhất: 5,6 x 5.179,5 x103 = 75500320 m3 Tổng lượng khí sinh năm thứ hai: 4,9 x 5.179,5 x103 = 66062780 m3 Tốc độ phát sinh khí năm thứ hai: 4,2 x 5.179,5 x103 = 56625240 m3 Tính toán tương tự ta tổng lượng khí phát sinh chất hữu phân hủy nhanh thể bảng sau Bảng 3.11 Tốc độ phát sinh tổng lượng khí sinh CTR PHN qua năm Cuối Tốc độ phát sinh khí Tổng lượng khí sinh năm (m3/năm) (m3) 75.500.320 37.750.160 56.625.240 66.062.780 37.750.160 47.187.700 18.875.080 28.312.620 0.0 9.437.540 Tốc độ phát sinh khí (m3/năm) Tổng 188.750.800 h Chất hữu phân hủy chậm8/10h 4/5h Sử dụng mô hình tam giác: 6/10h 2/5h 4/10h 2/10h 62 10 11 12 13 14 15 Thời gian (năm) Tốc độ phát sinh khí cực đại (vào cuối năm thứ 5) Tốc độ phát sinh khí cực đại (m3/kg.năm) Tổng lượng khí sinh (m3/kg) = =2 Tổng thời gian phân hủy (năm) 16 = 2,133 (m3/kg.năm) 15 Tốc độ phát sinh khí vào cuối năm thứ nhất: x 2,133 = 0,427 (m3/kg.năm) Tổng lượng khí sinh năm thứ nhất: x 0,427 x = 0,213 (m3/kg) Tổng lượng khí sinh năm thứ 2: [(0,472 + 2,133 x 2/5) x1] x 1/2 = 0,64 (m3/kg) Tương tự tính cho năm lại sau: Bảng 3.12 Tốc độ phát sinh khí tổng lượng khí sinh kg chất hữu phân hủy chậm năm Cuối Tốc độ phát Tổng Cuối 63 Tốc độ phát Tổng lượng năm sinh khí (m3/kg.năm) lượng khí sinh năm (m /kg) sinh khí khí sinh (m3/kg.năm) (m3/kg) 0.427 0.213 1.280 1.387 0.853 0.640 10 1.066 1.173 1.280 1.067 11 0.853 0.960 1.706 1.493 12 0.640 0.747 2.133 1.920 13 0.427 0.534 1.920 2.027 14 0.213 0.320 1.706 1.813 15 0.000 0.107 1.493 1.600 Tổng cộng 16.0 Lượng khí sinh toàn chất thải phân hủy chậm đem chôn lấp Khối lượng khô chất thải phân hủy chậm mang chôn lấp là: mPHC = 0,0907 x 405944,3 = 36819,1 (tấn) Khối lượng chất thải phân hủy chậm phân hủy bãi chôn lấp là: mPHC phân hủy = 0,6 x 36819,1 = 22091,5 (tấn) Khối lượng rác trung bình tính cho năm chất phân hủy nhanh: 22091,5 / 20 = 1104,6 (tấn) Vậy tốc độ phát sinh khí tổng lượng khí sinh 1104,6 rác là: Tổng lượng khí sinh năm thứ nhất: 0.213 x 1104,6 x103 = 235279,8 m3 Tốc độ phát sinh khí năm thứ nhất: 0.427 x 1104,6 x103 = 471664,2 m3 Tổng lượng khí sinh năm thứ hai: 64 0.640 x 1104,6 x103 = 706944,0 m3 Tốc độ phát sinh khí năm thứ hai: 0.853 x 1104,6 x103 = 942223,8 m3 Tính toán tương tự ta có bảng kết sau: Bảng 3.13 Tốc độ phát sinh tổng lượng khí sinh CTR PHC qua năm Cuối năm Tốc độ phát sinh (m3/kg.năm) 471664,2 942223,8 1413888,0 1884447,6 2356111,8 2120832,0 1884447,6 1649167,8 Tổng lượng khí Cuối sinh năm (m /kg) 235279,8 706944,0 1178608,2 1649167,8 2120832,0 2239024,2 2002639,8 1767360,0 Tổng cộng Tốc độ phát Tổng lượng sinh khí khí sinh (m3/kg.năm) (m3/kg) 1413888,0 1177503,6 942224,0 706944,0 471664,0 235280,0 1532080,2 1295695,8 1060416,0 825136,0 589856,0 353472,0 118192,0 10 11 12 13 14 15 17674703,8 Tổng lượng khí sinh năm phân hủy CTR bãi chôn lấp thể bảng Bảng 3.14 Tổng lượng khí sinh bãi chôn lấp 15 năm Năm Lượng khí sinh PHN (m3) Lượng khí sinh PHC (m3) 37750160 66062780 47187700 28312620 9437540 0 235279,8 706944,0 1178608,2 1649167,8 2120832,0 2239024,2 2002639,8 65 Tổng lượng khí CHC PHN+CHC PHC (m3) 37985439,8 66769724,0 48366308,2 29961787,8 11558372,0 2239024,2 2002639,8 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 188750800 1767360,0 1532080,2 1295695,8 1060416,0 825136,0 589856,0 353472,0 118192,0 17674703,8 1767360,0 1532080,2 1295695,8 1060416,0 825136,0 589856,0 353472,0 118192,0 206425503,8 Thông qua tính toán đồ thị ta thấy lượng khí phát sinh qua năm lớn nên cần phải có biện pháp thu hồi xử lý loại khí để tránh làm ô nhiễm bầu không khí xung quanh theo quy chuẩn QCVN 05 Lượng đất phủ ngày vận chuyển từ mỏ đất Trường Lâm khu xử lý khoảng 3km Có lớp đất phủ ngày, chiều dày lớp 0,2m, diện tích lớp 3200 m2 ô chôn lấp Lượng đất phủ ngày cho ô chôn lấp là: V1 = 0,2 x x 3200 = 4480 m3 Tổng lượng đất phủ ngày khu chôn lấp là: V = V1 x 10 = 44800 m3 Bảng 3.15: Tổng hợp thông số kỹ thuật bãi chôn lấp CTR Trường Lâm Loại thông số Thông số kỹ thuật xây dựng Tên thông số Quy mô bãi chôn lấp Tổng chiều cao ô chôn lấp Chiều cao lớp rác Chiều cao lớp phủ Chiều cao lớp lót đáy Chiều cao lớp phủ cuối Diện tích ô chôn lấp Kích thước ô chôn lấp Số ô chôn lấp 66 Đơn vị m m m m m m2 mxmxm Kết tính toán Vừa 20 0,2 1,415 0,915 3200 80 x 40 x 20 10 Số lớp rác Số lớp phủ ngày Diện tích khu chôn lấp Diện tích bãi chôn lấp Kích thước ống thu nước rác, khí rác Thông số kỹ thuật vận hành Lượng nước rác phát sinh Lượng khí rác phát sinh Lượng đất phủ ngày 67 m2 m2 mm m3/ngày m3 m3 8 41500 55320 ống chinh: d = 200 ống nhánh: d = 150 47,07 190515503.8 44800 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện KKT Nghi Sơn thời gian xây dựng nhưnglượng CTRSH phát sinh khu dân cư KKT tương đối lớn 73,218 tấn/ngày đêm.Lượng thu gom đạt 85% Bãi chôn lấp CTR Trường Lâm quy hoạch bãi chôn lấp hợp vệ sinh chưa xây dựng Việc xây dựng bãi chôn lấp vấn đề cấp thiết để giai vấn đề rác thải sinh hoạt KKT Dự báo lượng CTRSH phát sinh khu dân cư KKT Nghi Sơn giai đoạn 2016 - 2035 742634,6 tấn, lượng CTRSH xử lý bãi chôn lấp 405944,3 Bãi chôn lấp thiết kế với quy mô vừa, có tổng diện tích 55320 m2, khu chôn lấp có diện tích 41.500m2 vớ ô chôn lấp, kích thước ô 80x40x20, bãi chôn lấp đáp ứng nhu cầu xử lý lượng rác thải phát sinh giai đoạn 2016-2-35 với lượng rác thải xử lý trung bình khoảng 20297,2 tấn/năm Bãi chôn lấp cần xúc tiến xây dựng địa bàn KKT Nghi Sơn cấp bách Bãi chôn lấp xây dựng xong giải áp lực đến nhiễm môi trường CTRSH phát sinh KKT gây thời gian tới, tạo cảnh quan xanh – – đẹp, tạo thêm việc làm cho người lao động thời gian hoạt động bãi chôn lấp Kiến nghị Tuyên truyền cho người dân, tổ chức, cá nhân ý thức bảo vệ môi trường : đổ rác tập trung nơi quy định, phân loại rác nguồn, giữ gìn vệ sinh công cộng nhằm góp phần làm đẹp cảnh quan thành phố Tăng cường nguồn ngân sách đầu tư cho công tác quản lý CTR, bảo vệ môi trường địa bàn thông qua nguồn thu từ hộ gia đình, tổ chức cá nhân có hoạt động xả thải môi trường 68 Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu môi trường, tuyển nhân viên lực để vận hành bãi chôn lấp Tiến hành quan trác môi trường định kỳ theo quy đinh pháp luật, giảm thiểu ảnh hường đển môi trường bãi chôn lấp 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường, Bộ Xây dựng (2001), Thông tư số 01/2001/TTLT/BKHCNMT-BXD hướng dẫn quy định bảo vệ môi trường việc lựa chọn địa điểm, xây dựng vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn Cục Thống Kê huyện huyện Tĩnh Gia(2013), Niên giám Thống Kê tỉnh Thanh Hóa năm 2013, Nhà xuất Thống kê Hoàng Kim Cơ Cs (1999), Kỹ thuật Môi trường, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội Lê Văn Khoa (2001), Khoa học môi trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội Luật Bảo vệ Môi trường (2014) Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 quản lý chất thải rắn Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 – Về quản lý chất thải rắn Nguyễn Ngọc Nông (2011), Đề tài Hiện trạng giải pháp quản lý, tái sử dụng rác thải sinh hoạt khu vực đô thị Thành phố Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên 10 Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn Nxb Xây dựng, Hà Nội 11 Nguyễn Xuân Nguyên (2004), Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 12 Phạm Văn An (2006), Rác thải sinh hoạt một phần cuộc sống, trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh 13 TCXDVN 261 – 2001 (2002), Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây dựng, Hà Nội 14 Tổng cục Môi trường (2010), Website Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường 70 15 Trịnh Quang Huy, (2014) Bài giảng “Xử lý chất thải rắn nâng cao”, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 16 Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình công nghệ môi trường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 17 UBND huyện Tĩnh Gia (2016), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 18 UBND huyện Tĩnh Gia “Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, đinh hướng đến năm 2030” 19 UBND huyện Tĩnh Gia “Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” 20 Website: vi.wikipedia.org/wiki/Chất_thải ` 71
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Trường Lâm, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Trường Lâm, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Trường Lâm, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay